首页进展学者团队单位获奖名片城市微信平台开放平台数据平台公益平台英华会议
|  返回期刊首页JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

期刊名缩写:J AM CHEM SOC
2010 - 期刊发表

|01| Origin of the Diverse Melting Behaviors of Intermediate-Size Nanoclusters: Theoretical Study of Al-N (N=51-58, 64)
J AM CHEM SOC, 2010, 132(51): 18287-18291.
Kang, Joongoo. Wei, Su-Huai. Kim, Yong-Hyun.

|02| Mechanism and Tafel Lines of Electro-Oxidation of Water to Oxygen on RuO2(110)
J AM CHEM SOC, 2010, 132(51): 18214-18222.
Fang, Ya-Hui. Liu, Zhi-Pan.

|03| Electronic Properties and Desolvation Penalties of Metal Ions Plus Protein Electrostatics Dictate the Metal Binding Affinity and Selectivity in the Copper Efflux Regulator
J AM CHEM SOC, 2010, 132(51): 18092-18102.
Rao, Li. Cui, Qiang. Xu, Xin.

|04| Alternative Mechanistic Explanation for Ligand-Dependent Selectivities in Copper-Catalyzed N- and O-Arylation Reactions
J AM CHEM SOC, 2010, 132(51): 18078-18091.
Yu, Hai-Zhu. Jiang, Yuan-Ye. Fu, Yao. Liu, Lei.

|05| From Metal-Organic Squares to Porous Zeolite-like Supramolecular Assemblies
J AM CHEM SOC, 2010, 132(51): 18038-18041.
Wang, Shuang. Zhao, Tingting. Li, Guanghua. Wojtas, Lukasz. Huo, Qisheng. Eddaoudi, Mohamed. Liu, Yunling.

|06| A Porous Metal-Organic Replica of alpha-PbO2 for Capture of Nerve Agent Surrogate
J AM CHEM SOC, 2010, 132(51): 17996-17999.
Zou, Ruqiang. Zhong, Ruiqin. Han, Songbai. Xu, Hongwu. Burrell, Anthony K.. Henson, Neil. Cape, Jonathan L.. Hickmott, Donald D.. Timofeeva, Tatiana V.. Larson, Toti E.. Zhao, Yusheng.

|07| Framework-Substituted Lanthanide MCM-22 Zeolite: Synthesis and Characterization
J AM CHEM SOC, 2010, 132(51): 17989-17991.
Wu, Yajing. Wang, Jun. Liu, Ping. Zhang, Wei. Gu, Jing. Wang, Xiaojun.

|08| QM/MM Studies of Monozinc beta-Lactamase CphA Suggest That the Crystal Structure of an Enzyme-Intermediate Complex Represents a Minor Pathway
J AM CHEM SOC, 2010, 132(51): 17986-17988.
Wu, Shanshan. Xu, Dingguo. Guo, Hua.

|09| Simultaneous Tailoring of Phase Evolution and Dopant Distribution in the Glassy Phase for Controllable Luminescence
J AM CHEM SOC, 2010, 132(50): 17945-17952.
Zhou, Shifeng. Jiang, Nan. Miura, Kiyotaka. Tanabe, Setsuhisa. Shimizu, Masahiro. Sakakura, Masaaki. Shimotsuma, Yasuhiko. Nishi, Masayuki. Qiu, Jianrong. Hirao, Kazuyuki.

|10| Luminescent Molecular Ag-S Nanocluster [Ag62S13(SBut)(32)](BF4)(4)
J AM CHEM SOC, 2010, 132(50): 17678-17679.
Li, Gen. Lei, Zhen. Wang, Quan-Ming.

|11| Copper-Catalyzed Intermolecular Oxidative [3+2] Cycloaddition between Alkenes and Anhydrides: A New Synthetic Approach to gamma-Lactones
J AM CHEM SOC, 2010, 132(50): 17652-17654.
Huang, Liangbin. Jiang, Huanfeng. Qi, Chaorong. Liu, Xiaohang.

|12| An Unprecedented Luminescent Polynuclear Gold(I) mu(3)-Sulfido Cluster With a Thiacrown-like Architecture
J AM CHEM SOC, 2010, 132(50): 17646-17648.
Lee, Terence Kwok-Ming. Zhu, Nianyong. Yam, Vivian Wing-Wah.

|13| A Dual Platform for Selective Analyte Enrichment and Ionization in Mass Spectrometry Using Aptamer-Conjugated Graphene Oxide
J AM CHEM SOC, 2010, 132(49): 17408-17410.
Gulbakan, Basri. Yasun, Emir. Shukoor, M. Ibrahim. Zhu, Zhi. You, Mingxu. Tan, Xiaohong. Sanchez, Hernan. Powell, David H.. Dai, Hongjie. Weihong Tan.

|14| Combination of Indene-C-60 Bis-Adduct and Cross-Linked Fullerene Interlayer Leading to Highly Efficient Inverted Polymer Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2010, 132(49): 17381-17383.
Cheng, Yen-Ju. Hsieh, Chao-Hsiang. He, Youjun. Hsu, Chain-Shu. Yongfang Li.

|15| A Selective NMR Method for Detecting Choline Containing Compounds in Liver Tissue: The H-1-N-14 HSQC Experiment
J AM CHEM SOC, 2010, 132(49): 17349-17351.
Mao, Jiezhen. Jiang, Ling. Jiang, Bin. Liu, Maili. Mao, Xi-an.

|16| Oxygen Plasma Etching-Induced Crystalline Lattice Transformation of Colloidal Photonic Crystals
J AM CHEM SOC, 2010, 132(49): 17340-17342.
Ding, Tao. Wang, Fei. Song, Kai. Yang, Guoqiang. Tung, Chen-Ho.

|17| Epitaxial Growth of Shape-Controlled Bi2Te3-Te Heterogeneous Nanostructures
J AM CHEM SOC, 2010, 132(48): 17316-17324.
Wang, Wenshou. Goebl, James. He, Le. Aloni, Shaul. Hu, Yongxing. Zhen, Liang. Yin, Yadong.

|18| Controlling the Structure of Proteins at Surfaces
J AM CHEM SOC, 2010, 132(48): 17277-17281.
Geisler, Michael. Xiao, Senbo. Puchner, Elias M.. Graeter, Frauke. Hugel, Thorsten.

|19| Bridging the Gap between Electrochemical and Organometallic Activation: Benzyl Chloride Reduction at Silver Cathodes
J AM CHEM SOC, 2010, 132(48): 17199-17210.
Huang, Yi-Fan. Wu, De-Yin. Wang, An. Ren, Bin. Rondinini, Sandra. Tian, Zhong-Qun. Amatore, Christian.

|20| C72Cl4: A Pristine Fullerene with Favorable Pentagon-Adjacent Structure
J AM CHEM SOC, 2010, 132(48): 17102-17104.
Tan, Yuan-Zhi. Zhou, Ting. Bao, Jian. Shan, Gui-Juan. Xie, Su-Yuan. Huang, Rong-Bin. Zheng, Lan-Sun.

|21| Polyhedral 50-Facet Cu2O Microcrystals Partially Enclosed by {311} High-Index Planes: Synthesis and Enhanced Catalytic CO Oxidation Activity
J AM CHEM SOC, 2010, 132(48): 17084-17087.

|22| A Highly Selective Fluorescent Probe for Visualization of Organic Hydroperoxides in Living Cells
J AM CHEM SOC, 2010, 132(48): 17065-17067.
Zhao, Boxuan Simen. Liang, Yujie. Song, Yanqun. Zheng, Chunhong. Hao, Ziyang. Chen, Peng R..

|23| A Highly Selective Ferrocene-Based Planar Chiral PIP (Fc-PIP) Acyl Transfer Catalyst for the Kinetic Resolution of Alcohols
J AM CHEM SOC, 2010, 132(47): 17041-17044.
Hu, Bin. Meng, Meng. Wang, Zheng. Du, Wenting. Fossey, John S.. Hu, Xinquan. Deng, Wei-Ping.

|24| Atomistic Evidence of How Force Dynamically Regulates Thiol/Disulfide Exchange
J AM CHEM SOC, 2010, 132(47): 16790-16795.
Li, Wenjin. Graeter, Frauke.

|25| Total Synthesis of (+/-) Maoecrystal V
J AM CHEM SOC, 2010, 132(47): 16745-16746.
Gong, Jianxian. Lin, Guang. Sun, Wenbo. Li, Chuang-Chuang. Yang, Zhen.

|26| Organocatalysis in Cross-Coupling: DMEDA-Catalyzed Direct C-H Arylation of Unactivated Benzene
J AM CHEM SOC, 2010, 132(47): 16737-16740.
Liu, Wei. Cao, Hao. Zhang, Hua. Zhang, Heng. Chung, Kin Ho. He, Chuan. Wang, Haibo. Kwong, Fuk Yee. Lei, Aiwen.

|27| Free-Standing Highly Conductive Transparent Ultrathin Single-Walled Carbon Nanotube Films
J AM CHEM SOC, 2010, 132(46): 16581-16586.
Liu, Qingfeng. Fujigaya, Tsuyohiko. Cheng, Hui-Ming. Nakashima, Naotoshi.

|28| A Surface Energy Transfer Nanoruler for Measuring Binding Site Distances on Live Cell Surfaces
J AM CHEM SOC, 2010, 132(46): 16559-16570.
Chen, Yan. O'Donoghue, Meghan B.. Huang, Yu-Fen. Kang, Huaizhi. Phillips, Joseph A.. Chen, Xiaolan. Estevez, M. -Carmen. Yang, Chaoyong J.. Weihong Tan.

|29| Manipulating Double-Decker Molecules at the Liquid-Solid Interface
J AM CHEM SOC, 2010, 132(46): 16460-16466.
Takami, Tomohide. Ye, Tao. Pathem, Bala Krishna. Arnold, Dennis P.. Sugiura, Ken-ichi. Bian, Yongzhong. Jiang, Jianzhuang. Weiss, Paul S..

|30| Synthesis and Photophysical Studies of Chiral Helical Macrocyclic Scaffolds via Coordination-Driven Self-Assembly of 1,8,9,16-Tetraethynyltetraphenylene. Formation of Monometallic Platinum(II) and Dimetallic Platinum(II)-Ruthenium(II) Complexes
J AM CHEM SOC, 2010, 132(46): 16383-16392.
Lin, Fang. Peng, Hai-Yan. Chen, Jing-Xing. Chik, David T. W.. Cai, Zongwei. Wong, Keith M. C.. Yam, Vivian W. W.. Wong, Henry N. C..

|31| Pd(OAc)(2)-Catalyzed Oxidative C-H/C-H Cross-Coupling of Electron-Deficient Polyfluoroarenes with Simple Arenes
J AM CHEM SOC, 2010, 132(46): 16377-16379.
Wei, Ye. Su, Weiping.

|32| Enantioselective Copper-Catalyzed Intramolecular O-H Insertion: An Efficient Approach to Chiral 2-Carboxy Cyclic Ethers
J AM CHEM SOC, 2010, 132(46): 16374-16376.
Zhu, Shou-Fei. Song, Xiao-Guang. Li, Yu. Cai, Yan. Zhou, Qi-Lin.

|33| Planar Quinary Cluster inside a Fullerene Cage: Synthesis and Structural Characterizations of Sc3NC@C-80-I-h
J AM CHEM SOC, 2010, 132(46): 16362-16364.
Wang, Tai-Shan. Feng, Lai. Wu, Jing-Yi. Xu, Wei. Xiang, Jun-Feng. Tan, Kai. Ma, Yi-Han. Zheng, Jun-Peng. Jiang, Li. Lu, Xin. Shu, Chun-Ying. Wang, Chun-Ru.

|34| High and Balanced Hole and Electron Mobilities from Ambipolar Thin-Film Transistors Based on Nitrogen-Containing Oligoacences
J AM CHEM SOC, 2010, 132(46): 16349-16351.
Liu, Yi-Yang. Song, Cheng-Li. Zeng, Wei-Jing. Zhou, Kai-Ge. Shi, Zi-Fa. Ma, Chong-Bo. Yang, Feng. Zhang, Hao-Li. Gong, Xiong.

|35| NosA Catalyzing Carboxyl-Terminal Amide Formation in Nosiheptide Maturation via an Enamine Dealkylation on the Serine-Extended Precursor Peptide
J AM CHEM SOC, 2010, 132(46): 16324-16326.
Yu, Yi. Guo, Heng. Zhang, Qi. Duan, Lian. Ding, Ying. Liao, Rijing. Lei, Chun. Shen, Ben. Liu, Wen.

|36| mpg-C3N4-Catalyzed Selective Oxidation of Alcohols Using O-2 and Visible Light
J AM CHEM SOC, 2010, 132(46): 16299-16301.
Su, Fangzheng. Mathew, Smitha C.. Lipner, Grzegorz. Fu, Xianzhi. Antonietti, Markus. Blechert, Siegfried. Wang, Xinchen.

|37| Engineering Nonspherical Hollow Structures with Complex Interiors by Template-Engaged Redox Etching
J AM CHEM SOC, 2010, 132(45): 16271-16277.
Wang, Zhiyu. Luan, Deyan. Li, Chang Ming. Su, Fabing. Madhavi, Srinivasan. Boey, Freddy Yin Chiang. Xiongwen Lou.

|38| Palladium/Nickel-Cocatalyzed Cycloaddition of 1,3-Dehydro-o-Carborane with Alkynes. Facile Synthesis of C,B-Substituted Carboranes
J AM CHEM SOC, 2010, 132(45): 16085-16093.
Qiu, Zaozao. Xie, Zuowei.

|39| Effect of the Basic Residue on the Energetics, Dynamics, and Mechanisms of Gas-Phase Fragmentation of Protonated Peptides
J AM CHEM SOC, 2010, 132(45): 16006-16016.
Laskin, Julia. Yang, Zhibo. Song, Tao. Lam, Corey. Chu, Ivan K..

|40| Solution NMR Structure of the TatA Component of the Twin-Arginine Protein Transport System from Gram-Positive Bacterium Bacillus subtilis
J AM CHEM SOC, 2010, 132(45): 15942-15944.
Hu, Yunfei. Zhao, Enwei. Li, Hongwei. Xia, Bin. Jin, Changwen.

|41| Chiral Bicycle Imidazole Nucleophilic Catalysts: Rational Design, Facile Synthesis, and Successful Application in Asymmetric Steglich Rearrangement
J AM CHEM SOC, 2010, 132(45): 15939-15941.
Zhang, Zhenfeng. Xie, Fang. Jia, Jia. Zhang, Wanbin.

|42| Guanine- and Potassium-Based Two-Dimensional Coordination Network Self-Assembled on Au(111)
J AM CHEM SOC, 2010, 132(45): 15927-15929.
Xu, Wei. Wang, Jian-guo. Yu, Miao. Laesgaard, Erik. Stensgaard, Ivan. Linderoth, Trolle R.. Hammer, Bjork. Wang, Chen. Besenbacher, Flemming.

|43| Iron-Facilitated Direct Oxidative C-H Transformation of Allylarenes or Alkenes to Alkenyl Nitriles
J AM CHEM SOC, 2010, 132(45): 15893-15895.
Qin, Chong. Jiao, Ning.

|44| Surface Modification of Self-Assembled One-Dimensional Organic Structures: White-Light Emission and Beyond
J AM CHEM SOC, 2010, 132(45): 15872-15874.
Wang, Xiao. Yan, Jing. Zhou, Yan. Pei, Jian.

|45| Steam-Stable Zeolitic Imidazolate Framework ZIF-90 Membrane with Hydrogen Selectivity through Covalent Functionalization
J AM CHEM SOC, 2010, 132(44): 15562-15564.
Huang, Aisheng. Dou, Wei. Caro, Juergen.

|46| Facile Synthesis of 2-(Phenylthio)phenols by Copper(I)-Catalyzed Tandem Transformation of C-S Coupling/C-H Functionalization
J AM CHEM SOC, 2010, 132(44): 15531-15533.
Xu, Runsheng. Wan, Jie-Ping. Mao, Hui. Pan, Yuanjiang.

|47| Palladium-Catalyzed Regio-, Diastereo-, and Enantioselective Allylic Alkylation of Acylsilanes with Monosubstituted Allyl Substrates
J AM CHEM SOC, 2010, 132(44): 15493-15495.
Chen, Jian-Ping. Ding, Chang-Hua. Liu, Wei. Hou, Xue-Long. Dai, Li-Xin.

|48| Bioconjugation of Ultrabright Semiconducting Polymer Dots for Specific Cellular Targeting
J AM CHEM SOC, 2010, 132(43): 15410-15417.
Wu, Changfeng. Schneider, Thomas. Zeigler, Maxwell. Jiangbo Yu. Schiro, Perry G.. Burnham, Daniel R.. McNeill, Jason D.. Chiu, Daniel T..

|49| A Unique Approach to the Concise Synthesis of Highly Optically Active Spirooxazolines and the Discovery of a More Potent Oxindole-Type Phytoalexin Analogue
J AM CHEM SOC, 2010, 132(43): 15328-15333.
Jiang, Xianxing. Cao, Yiming. Wang, Yiqing. Liu, Luping. Shen, Fangfang. Wang, Rui.

|50| Highly Selective Suppression of Melanoma Cells by Inducible DNA Cross-Linking Agents: Bis(catechol) Derivatives
J AM CHEM SOC, 2010, 132(43): 15321-15327.
Bai, Minghui. Huang, Jing. Zheng, Xiaolong. Song, Zhibin. Tang, Miru. Mao, Wuxiang. Yuan, Libo. Wu, Jun. Weng, Xiaocheng. Zhou, Xiang.

|51| Solution-Phase Synthesis of Heteroatom-Substituted Carbon Scaffolds for Hydrogen Storage
J AM CHEM SOC, 2010, 132(43): 15246-15251.
Jin, Zhong. Sun, Zhengzong. Simpson, Lin J.. ONeill, Kevin J.. Parilla, Philip A.. Li, Yan. Stadie, Nicholas P.. Ahn, Channing C.. Kittrell, Carter. Tour, James M..

|52| Spatially Controlled DNA Nanopatterns by "Click" Chemistry Using Oligonucleotides with Different Anchoring Sites
J AM CHEM SOC, 2010, 132(43): 15228-15232.
Qing, Guangyan. Xiong, Hai. Seela, Frank. Sun, Taolei.

|53| Spin-Dependent Electron-Phonon Interaction in SmFeAsO by Low-Temperature Raman Spectroscopy
J AM CHEM SOC, 2010, 132(43): 15223-15227.
Zhang, L.. Guan, P. F.. Feng, D. L.. Chen, X. H.. Xie, S. S.. Chen, M. W..

|54| Organocatalytic Asymmetric Synthesis of Substituted 3-Hydroxy-2-oxindoles via Morita-Baylis-Hillman Reaction
J AM CHEM SOC, 2010, 132(43): 15176-15178.
Liu, Yun-Lin. Wang, Bo-Lun. Cao, Jun-Jie. Chen, Long. Zhang, Yong-Xue. Wang, Chao. Zhou, Jian.

|55| Water Catalysis and Anticatalysis in Photochemical Reactions: Observation of a Delayed Threshold Effect in the Reaction Quantum Yield
J AM CHEM SOC, 2010, 132(43): 15154-15157.
Kramer, Zeb C.. Takahashi, Kaito. Skodje, Rex T..

|56| Synthesis of Core-Shell Structured Dual-Mesoporous Silica Spheres with Tunable Pore Size and Controllable Shell Thickness
J AM CHEM SOC, 2010, 132(43): 15144-15147.
Niu, Dechao. Ma, Zhi. Li, Yongsheng. Shi, Jianlin.

|57| Cubic Polyoxometalate-Organic Molecular Cage
J AM CHEM SOC, 2010, 132(43): 15102-15103.
Zheng, Shou-Tian. Zhang, Jie. Li, Xin-Xiong. Fang, Wei-Hui. Yang, Guo-Yu.

|58| Simple Combustion Production and Characterization of Octahydro[60]fullerene with a Non-IPR C-60 Cage
J AM CHEM SOC, 2010, 132(43): 15093-15095.
Weng, Qun-Hong. He, Qiao. Liu, Ting. Huang, Hui-Ying. Chen, Jian-Hua. Gao, Zhi-Yong. Xie, Su-Yuan. Lu, Xin. Huang, Rong-Bin. Zheng, Lan-Sun.

|59| Direct Access to Metal or Metal Oxide Nanocrystals Integrated with One-Dimensional Nanoporous Carbons for Electrochemical Energy Storage
J AM CHEM SOC, 2010, 132(42): 15030-15037.
Liang, Yanyu. Schwab, Matthias Georg. Zhi, Linjie. Mugnaioli, Enrico. Kolb, Ute. Feng, Xinliang. Muellen, Klaus.

|60| A Biosynthetic Route to Photoclick Chemistry on Proteins
J AM CHEM SOC, 2010, 132(42): 14812-14818.
Wang, Jiangyun. Zhang, Wei. Song, Wenjiao. Wang, Yizhong. Yu, Zhipeng. Li, Jiasong. Wu, Minhao. Wang, Lin. Zang, Jianye. Lin, Qing.

|61| Embedded High Density Metal Nanoparticles with Extraordinary Thermal Stability Derived from Guest-Host Mediated Layered Double Hydroxides
J AM CHEM SOC, 2010, 132(42): 14739-14741.
Zhao, Meng-Qiang. Zhang, Qiang. Zhang, Wei. Huang, Jia-Qi. Zhang, Yinghao. Su, Dang Sheng. Wei, Fei.

|62| Mechanism and Stereospecificity of a Fully Saturating Polyketide Synthase Module: Nanchangmycin Synthase Module 2 and Its Dehydratase Domain
J AM CHEM SOC, 2010, 132(42): 14694-14696.
Guo, Xun. Liu, Tiangang. Valenzano, Chiara R.. Deng, Zixin. Cane, David E..

|63| Palladium-Catalyzed Decarboxylative Couplings of 2-(2-Azaaryl)acetates with Aryl Halides and Triflates
J AM CHEM SOC, 2010, 132(41): 14391-14393.
Shang, Rui. Yang, Zhi-Wei. Wang, Yan. Zhang, Song-Lin. Liu, Lei.

|64| High-Yield Synthesis of Ultralong and Ultrathin Zn2GeO4 Nanoribbons toward Improved Photocatalytic Reduction of CO2 into Renewable Hydrocarbon Fuel
J AM CHEM SOC, 2010, 132(41): 14385-14387.
Liu, Qi. Zhou, Yong. Kou, Jiahui. Chen, Xiaoyu. Tian, Zhongping. Gao, Jun. Yan, Shicheng. Zou, Zhigang.

|65| Homochiral Metal-Organic Frameworks for Heterogeneous Asymmetric Catalysis
J AM CHEM SOC, 2010, 132(41): 14321-14323.
Dang, Dongbin. Wu, Pengyan. He, Cheng. Xie, Zhong. Duan, Chunying.

|66| Mixed Low-Dimensional Nanomaterial: 2D Ultranarrow MoS2 Inorganic Nanoribbons Encapsulated in Quasi-1D Carbon Nanotubes
J AM CHEM SOC, 2010, 132(39): 13840-13847.
Wang, Zhiyong. Li, Hong. Liu, Zheng. Shi, Zujin. Lu, Jing. Suenaga, Kazu. Joung, Soon-Kil. Okazaki, Toshiya. Gu, Zhennan. Zhou, Jing. Gao, Zhengxiang. Li, Guangping. Sanvito, Stefano. Wang, Enge. Iijima, Sumio.

|67| Zeolitic Imidazolate Framework-8 Nanocrystal Coated Capillary for Molecular Sieving of Branched Alkanes from Linear Alkanes along with High-Resolution Chromatographic Separation of Linear Alkanes
J AM CHEM SOC, 2010, 132(39): 13645-13647.
Chang, Na. Gu, Zhi-Yuan. Yan, Xiu-Ping.

|68| Asymmetric Total Synthesis of Caribenol A
J AM CHEM SOC, 2010, 132(39): 13608-13609.
Liu, Lian-Zhu. Han, Jin-Chun. Yue, Guo-Zong. Li, Chuang-Chuang. Yang, Zhen.

|69| Pd-Catalyzed Three-Component Coupling of N-Tosylhydrazone, Terminal Alkyne, and Aryl Halide
J AM CHEM SOC, 2010, 132(39): 13590-13591.
Zhou, Lei. Ye, Fei. Zhang, Yan. Wang, Jianbo.

|70| Formation Mechanism of CaTiO3 Hollow Crystals with Different Microstructures
J AM CHEM SOC, 2010, 132(40): 14279-14287.
Yang, Xianfeng. Fu, Junxiang. Jin, Chongjun. Chen, Jian. Liang, Chaolun. Wu, Mingmei. Zhou, Wuzong.

|71| High-Efficiency Green Organic Light-Emitting Devices Utilizing Phosphorescent Bis-cyclometalated Alkynylgold(III) Complexes
J AM CHEM SOC, 2010, 132(40): 14273-14278.
Au, Vonika Ka-Man. Wong, Keith Man-Chung. Tsang, Daniel Ping-Kuen. Chan, Mei-Yee. Zhu, Nianyong. Yam, Vivian Wing-Wah.

|72| Spatially and Size Selective Synthesis of Fe-Based Nanoparticles on Ordered Mesoporous Supports as Highly Active and Stable Catalysts for Ammonia Decomposition
J AM CHEM SOC, 2010, 132(40): 14152-14162.
Lu, An-Hui. Nitz, Joerg-Joachim. Comotti, Massimiliano. Weidenthaler, Claudia. Schlichte, Klaus. Lehmann, Christian W.. Terasaki, Osamu. Schuth, Ferdi.

|73| Total Synthesis of (+)-Perophoramidine and Determination of the Absolute Configuration
J AM CHEM SOC, 2010, 132(40): 14052-14054.
Wu, Haoxing. Xue, Fei. Xiao, Xue. Qin, Yong.

|74| Cleavage and Reorganization of Zr-C/Si-C Bonds Leading to Zr/Si-N Organometallic and Heterocyclic Compounds
J AM CHEM SOC, 2010, 132(40): 14042-14045.
Zhang, Shaoguang. Zhang, Wen-Xiong. Zhao, Jing. Xi, Zhenfeng.

|75| Synthesis of Poly(3-alkylthiophene)-block-poly(arylisocyanide): Two Sequential, Mechanistically Distinct Polymerizations Using a Single Catalyst
J AM CHEM SOC, 2010, 132(40): 14000-14001.
Wu, Zong-Quan. Ono, Robert J.. Chen, Zheng. Bielawski, Christopher W..

|76| A Versatile Photochromic Dithienylethene-Containing beta-Diketonate Ligand: Near-Infrared Photochromic Behavior and Photoswitchable Luminescence Properties upon Incorporation of a Boron(III) Center
J AM CHEM SOC, 2010, 132(40): 13992-13993.
Poon, Chun-Ting. Lam, Wai Han. Wong, Hok-Lai. Yam, Vivian Wing-Wah.

|77| Fluorescent Chemosensor for Detection and Quantitation of Carbon Dioxide Gas
J AM CHEM SOC, 2010, 132(40): 13951-13953.
Liu, Yang. Tang, Youhong. Barashkov, Nikolay N.. Irgibaeva, Irina S.. Lam, Jacky W. Y.. Hu, Rongrong. Birimzhanova, Dinara. Yu, Yong. Tang, Ben Zhong.

|78| Molecular Behavior of DNA Origami in Higher-Order Self-Assembly
J AM CHEM SOC, 2010, 132(38): 13545-13552.
Li, Zhe. Liu, Minghui. Wang, Lei. Nangreave, Jeanette. Yan, Hao. Liu, Yan.

|79| Electrochemistry and Electrogenerated Chemiluminescence of Dithienylbenzothiadiazole Derivative. Differential Reactivity of Donor and Acceptor Groups and Simulations of Radical Cation-Anion and Dication-Radical Anion Annihilations
J AM CHEM SOC, 2010, 132(38): 13453-13461.
Shen, Mei. Rodriguez-Lopez, Joaquin. Huang, Ju. Liu, Quan. Zhu, Xu-Hui. Bard, Allen J..

|80| Dopant-Induced Shape Evolution of Colloidal Nanocrystals: The Case of Zinc Oxide
J AM CHEM SOC, 2010, 132(38): 13381-13394.
Yang, Yefeng. Jin, Yizheng. He, Haiping. Wang, Qingling. Tu, Yao. Lu, Huanming. Ye, Zhizhen.

|81| cis-Dihydroxylation of Alkenes with Oxone Catalyzed by Iron Complexes of a Macrocyclic Tetraaza Ligand and Reaction Mechanism by ESI-MS Spectrometry and DFT Calculations
J AM CHEM SOC, 2010, 132(38): 13229-13239.
Chow, Toby Wai-Shan. Wong, Ella Lai-Ming. Guo, Zhen. Liu, Yungen. Huang, Jie-Sheng. Che, Chi-Ming.

|82| Total Synthesis and Absolute Stereochemical Assignment of (-)-Communesin F
J AM CHEM SOC, 2010, 132(38): 13226-13228.
Zuo, Zhiwei. Xie, Weiqing. Ma, Dawei.

|83| Direct Intramolecular C-H Amination Reaction Cocatalyzed by Copper(II) and Iron(III) as Part of an Efficient Route for the Synthesis of Pyrido[1,2-a]benzimidazoles from N-Aryl-2-aminopyridines
J AM CHEM SOC, 2010, 132(38): 13217-13219.
Wang, Honggen. Wang, Yong. Peng, Changlan. Zhang, Jiancun. Zhu, Qiang.

|84| High-Throughput Screening of Dendrimer-Binding Drugs
J AM CHEM SOC, 2010, 132(38): 13182-13184.
Zhao, Libo. Wu, Qinglin. Cheng, Yiyun. Zhang, Jiahai. Wu, Jihui. Xu, Tongwen.

|85| Hydroxyapatite Foam as a Catalyst for Formaldehyde Combustion at Room Temperature
J AM CHEM SOC, 2010, 132(38): 13172-13173.
Xu, Jing. White, Tim. Li, Ping. He, Chongheng. Han, Yi-Fan.

|86| Top-Down Fabrication of alpha-Fe2O3 Single-Crystal Nanodiscs and Microparticles with Tunable Porosity for Largely Improved Lithium Storage Properties
J AM CHEM SOC, 2010, 132(38): 13162-13164.
Chen, Jun Song. Zhu, Ting. Yang, Xiao Hua. Yang, Hua Gui. Xiongwen Lou.

|87| A Lead(II)-Driven DNA Molecular Device for Turn-On Fluorescence Detection of Lead(II) Ion with High Selectivity and Sensitivity
J AM CHEM SOC, 2010, 132(38): 13156-13157.

|88| Dynamics of Biocatalytic Microengines Mediated by Variable Friction Control
J AM CHEM SOC, 2010, 132(38): 13144-13145.
Sanchez, Samuel. Solovev, Alexander A.. Mei, Yongfeng. Schmidt, Oliver G..

|89| Pentagon-Fused Hollow Fullerene in C-78 Family Retrieved by Chlorination
J AM CHEM SOC, 2010, 132(36): 12648-12652.
Tan, Yuan-Zhi. Li, Jia. Zhou, Ting. Feng, Yu-Qi. Lin, Shui-Chao. Lu, Xin. Zhan, Zhuang-Ping. Xie, Su-Yuan. Huang, Rong-Bin. Zheng, Lan-Sun.

|90| Coaxial Heterogeneous Structure of TiO2 Nanotube Arrays with CdS as a Superthin Coating Synthesized via Modified Electrochemical Atomic Layer Deposition
J AM CHEM SOC, 2010, 132(36): 12619-12626.
Zhu, Wen. Liu, Xi. Liu, Huiqiong. Tong, Dali. Yang, Junyou. Peng, Jiangying.

|91| Enediyne Antitumor Antibiotic Maduropeptin Biosynthesis Featuring a C-Methyltransferase That Acts on a CoA-Tethered Aromatic Substrate
J AM CHEM SOC, 2010, 132(36): 12534-12536.
Ling, Jianya. Horsman, Geoffrey P.. Huang, Sheng-Xiong. Luo, Yinggang. Lin, Shuangjun. Shen, Ben.

|92| Resolving the Au-Adatom-Alkanethiolate Bonding Site on Au(111) with Domain Boundary Imaging Using High-Resolution Scanning Tunneling Microscopy
J AM CHEM SOC, 2010, 132(37): 13059-13063.
Li, Fangsen. Tang, Lin. Zhou, Wancheng. Guo, Quanmin.

|93| Mechanism and Activity of Photocatalytic Oxygen Evolution on Titania Anatase in Aqueous Surroundings
J AM CHEM SOC, 2010, 132(37): 13008-13015.
Li, Ye-Fei. Liu, Zhi-Pan. Liu, LuLu. Gao, Weiguo.

|94| Pd-Catalyzed Intermolecular ortho-C-H Amidation of Anilides by N-Nosyloxycarbamate
J AM CHEM SOC, 2010, 132(37): 12862-12864.
Ng, Ka-Ho. Chan, Albert S. C.. Yu, Wing-Yiu.

|95| Pd-Catalyzed Oxidative Cross-Coupling of Perfluoroarenes with Aromatic Heterocycles
J AM CHEM SOC, 2010, 132(37): 12850-12852.
He, Chun-Yang. Fan, Shilu. Zhang, Xingang.

|96| A General and Efficient Cobalt(II)-Based Catalytic System for Highly Stereoselective Cyclopropanation of Alkenes with alpha-Cyanodiazoacetates
J AM CHEM SOC, 2010, 132(37): 12796-12799.
Zhu, Shifa. Xu, Xue. Perman, Jason A.. Zhang, X. Peter.

|97| Pb2B5O9I: An Iodide Borate with Strong Second Harmonic Generation
J AM CHEM SOC, 2010, 132(37): 12788-12789.
Huang, Yi-Zhi. Wu, Li-Ming. Wu, Xin-Tao. Li, Long-Hua. Chen, Ling. Zhang, Yong-Fan.

|98| Quantum-Dot-Decorated Robust Transductable Bioluminescent Nanocapsules
J AM CHEM SOC, 2010, 132(37): 12780-12781.
Du, Juanjuan. Yu, Changming. Pan, Daocheng. Li, Jianmin. Chen, Wei. Yan, Ming. Segura, Tatiana. Lu, Yunfeng.

|99| Columnar Self-Assembly of Cu2S Hexagonal Nanoplates Induced by Tin(IV)-X Complex as Inorganic Surface Ligand
J AM CHEM SOC, 2010, 132(37): 12778-12779.
Li, Xiaomin. Shen, Huaibin. Niu, Jinzhong. Zhang, Yongguang. Wang, Hongzhe. Li, Lin Song.

|00| Atomic Structure of Au-Pd Bimetallic Alloyed Nanoparticles
J AM CHEM SOC, 2010, 132(35): 12480-12486.
Ding, Yong. Fan, Fengru. Tian, Zhongqun. Wang, Zhong Lin.

|01| The Catalytic Role of N-Heterocyclic Carbene in a Metal-Free Conversion of Carbon Dioxide into Methanol: A Computational Mechanism Study
J AM CHEM SOC, 2010, 132(35): 12388-12396.
Huang, Fang. Lu, Gang. Zhao, Lili. Li, Haixia. Wang, Zhi-Xiang.

|02| Small Molecule-Capped Gold Nanoparticles as Potent Antibacterial Agents That Target Gram-Negative Bacteria
J AM CHEM SOC, 2010, 132(35): 12349-12356.
Zhao, Yuyun. Tian, Yue. Cui, Yan. Liu, Wenwen. Ma, Wanshun. Jiang, Xingyu.

|03| Cu24O24Si8R8: Organic Soluble 56-Membered Copper(I) Siloxane Cage and Its Use in Homogeneous Catalysis
J AM CHEM SOC, 2010, 132(35): 12231-12233.
Tan, Gengwen. Yang, Ying. Chu, Chenhui. Zhu, Hongping. Roesky, Herbert W..

|04| Synthesis of Monodispersed Wurtzite Structure CuInSe2 Nanocrystals and Their Application in High-Performance Organic-Inorganic Hybrid Photodetectors
J AM CHEM SOC, 2010, 132(35): 12218-12221.
Wang, Jian-Jun. Wang, Yong-Qing. Cao, Fei-Fei. Yuguo Guo. Lijun Wan.

|05| Size Differentiation and Absolute Quantification of Gold Nanoparticles via Single Particle Detection with a Laboratory-Built High-Sensitivity Flow Cytometer
J AM CHEM SOC, 2010, 132(35): 12176-12178.
Zhu, Shaobin. Yang, Lingling. Long, Yao. Gao, Min. Huang, Tianxun. Hang, Wei. Yan, Xiaomei.

|06| Preparation and Periodic Emission of Superlattice CdS/CdS:SnS2 Microwires
J AM CHEM SOC, 2010, 132(35): 12174-12175.
Dai, Guozhang. Zou, Bingsuo. Wang, Zhonglin.

|07| 1,1 '-Azobis-1,2,3-triazole: A High-Nitrogen Compound with Stable N-8 Structure and Photochromism
J AM CHEM SOC, 2010, 132(35): 12172-12173.
Li, Yu-Chuan. Qi, Cai. Li, Sheng-Hua. Zhang, Hui-Juan. Sun, Cheng-Hui. Yu, Yong-Zhong. Pang, Si-Ping.

|08| Ordered Mesoporous Crystalline gamma-Al2O3 with Variable Architecture and Porosity from a Single Hard Template
J AM CHEM SOC, 2010, 132(34): 12042-12050.
Wu, Zhangxiong. Li, Qiang. Peng, Dan. Webley, Paul A.. Dongyuan Zhao.

|09| Hexagonal Superlattice of Chiral Conducting Polymers Self-Assembled by Mimicking beta-Sheet Proteins with Anisotropic Electrical Transport
J AM CHEM SOC, 2010, 132(34): 12006-12012.
Yan, Yong. Wang, Rui. Qiu, Xiaohui. Wei, Zhixiang.

|10| Scope and Mechanism of Allylic C-H Amination of Terminal Alkenes by the Palladium/PhI(OPiv)(2) Catalyst System: Insights into the Effect of Naphthoquinone
J AM CHEM SOC, 2010, 132(34): 11978-11987.
Yin, Guoyin. Wu, Yichen. Liu, Guosheng.

|11| Mechanical Nanosprings: Induced Coiling and Uncoiling of Ultrathin Au Nanowires
J AM CHEM SOC, 2010, 132(34): 11920-11922.
Xu, Jun. Wang, Hong. Liu, Cuicui. Yang, Yanmei. Chen, Tao. Wang, Yawen. Wang, Feng. Liu, Xiaogang. Bengang Xing. Chen, Hongyu.

|12| Tunable Photocatalytic Selectivity of Hollow TiO2 Microspheres Composed of Anatase Polyhedra with Exposed {001} Facets
J AM CHEM SOC, 2010, 132(34): 11914-11916.
Liu, Shengwei. Yu, Jiaguo. Jaroniec, Mietek.

|13| Bis[3-(5-nitroimino-1,2,4-triazolate)]-Based Energetic Salts: Synthesis and Promising Properties of a New Family of High-Density Insensitive Materials
J AM CHEM SOC, 2010, 132(34): 11904-11905.
Wang, Ruihu. Xu, Hongyan. Guo, Yong. Sa, Rongjian. Shreeve, Jeanne M..

|14| A Biomimetic Asymmetric Responsive Single Nanochannel
J AM CHEM SOC, 2010, 132(33): 11736-11742.
Xu Hou. Yang, Fu. Li, Lin. Yanlin Song. Lei Jiang. Daoben Zhu.

|15| Transition from Tunneling to Hopping in Single Molecular Junctions by Measuring Length and Temperature Dependence
J AM CHEM SOC, 2010, 132(33): 11658-11664.
Hines, Thomas. Diez-Perez, Ismael. Hihath, Joshua. Liu, Hongmei. Wang, Zhong-Sheng. Zhao, Jianwei. Zhou, Gang. Muellen, Klaus. Tao, Nongjian.

|16| Unique Electronic Structure Induced High Photoreactivity of Sulfur-Doped Graphitic C3N4
J AM CHEM SOC, 2010, 132(33): 11642-11648.
Liu, Gang. Niu, Ping. Sun, Chenghua. Smith, Sean C.. Chen, Zhigang. Lu, Gao Qing (Max). Cheng, Hui-Ming.

|17| Organic Single-Crystalline p-n Junction Nanoribbons
J AM CHEM SOC, 2010, 132(33): 11580-11584.
Zhang, Yajie. Dong, Huanli. Tang, Qingxin. Ferdous, Sunzida. Liu, Feng. Mannsfeld, Stefan C. B.. Hu, Wenping. Briseno, Alejandro L..

|18| Electron Transport Properties of Atomic Carbon Nanowires between Graphene Electrodes
J AM CHEM SOC, 2010, 132(33): 11481-11486.
Shen, Lei. Zeng, Minggang. Yang, Shuo-Wang. Zhang, Chun. Wang, Xuefeng. Feng, Yuanping.

|19| Atom-Economical Synthesis of N-Heterocycles via Cascade Inter-/Intramolecular C-N Bond-Forming Reactions Catalyzed by Ti Amides
J AM CHEM SOC, 2010, 132(33): 11473-11480.
Shen, Hao. Xie, Zuowei.

|20| Multicompartment Core/Shell Microgels
J AM CHEM SOC, 2010, 132(33): 11470-11472.
Hu, Xiaobo. Tong, Zhen. Lyon, L. Andrew.

|21| Indacenodithiophene Semiconducting Polymers for High-Performance, Air-Stable Transistors
J AM CHEM SOC, 2010, 132(33): 11437-11439.
Zhang, Weimin. Smith, Jeremy. Watkins, Scott E.. Gysel, Roman. McGehee, Michael. Salleo, Alberto. Kirkpatrick, James. Ashraf, Shahid. Anthopoulos, Thomas. Heeney, Martin. McCulloch, Iain.

|22| Enantioselective Construction of Spiroindolenines by Ir-Catalyzed Allylic Alkylation Reactions
J AM CHEM SOC, 2010, 132(33): 11418-11419.
Wu, Qing-Feng. He, Hu. Liu, Wen-Bo. You, Shu-Li.

|23| Diffusion of Metal in a Confined Nanospace of Carbon Nanotubes Induced by Air Oxidation
J AM CHEM SOC, 2010, 132(33): 11402-11405.
Zhou, Jisheng. Song, Huaihe. Chen, Xiaohong. Huo, Junping.

|24| Mechanism of Fast Proton Transport along One-Dimensional Water Chains Confined in Carbon Nanotubes
J AM CHEM SOC, 2010, 132(33): 11395-11397.
Cao, Zhen. Peng, Yuxing. Yan, Tianying. Li, Shu. Li, Ailin. Voth, Gregory A..

|25| Gold Nanoparticle Enrichment Method for Identifying S-Nitrosylation and S-Glutathionylation Sites in Proteins
J AM CHEM SOC, 2010, 132(33): 11392-11394.
Faccenda, Adam. Bonham, Christopher A.. Vacratsis, Panayiotis O.. Zhang, Xueji. Mutus, Bulent.

|26| Seed-Mediated Synthesis of Ag Nanocubes with Controllable Edge Lengths in the Range of 30-200 nm and Comparison of Their Optical Properties
J AM CHEM SOC, 2010, 132(32): 11372-11378.
Zhang, Qiang. Li, Weiyang. Moran, Christine. Zeng, Jie. Chen, Jingyi. Wen, Long-Ping. Xia, Younan.

|27| Folding of a Helix at Room Temperature Is Critically Aided by Electrostatic Polarization of Intraprotein Hydrogen Bonds
J AM CHEM SOC, 2010, 132(32): 11159-11164.
Duan, Li L.. Mei, Ye. Zhang, Dawei. Zhang, Qing G.. Zhang, John Z. H..

|28| Pulling Genetic RNA out of Tobacco Mosaic Virus Using Single-Molecule Force Spectroscopy
J AM CHEM SOC, 2010, 132(32): 11036-11038.
Liu, Ningning. Bo Peng. Yuan Lin. Zhaohui Su. Niu, Zhongwei. Wang, Qian. Zhang, Wenke. Li, Hongbin. Jiacong Shen.

|29| Access to B=S and B=Se Double Bonds via Sulfur and Selenium Insertion into a B-H Bond and Hydrogen Migration
J AM CHEM SOC, 2010, 132(32): 10998-10999.
Wang, Hao. Zhang, Jianying. Hu, Hongfan. Cui, Chunming.

|30| Enantioselective Nickel-Catalyzed Reductive Coupling of Alkynes and Imines
J AM CHEM SOC, 2010, 132(32): 10955-10957.
Zhou, Chang-Yue. Zhu, Shou-Fei. Wang, Li-Xin. Zhou, Qi-Lin.

|31| The Impact of Hydrogen Bonding on Amide H-1 Chemical Shift Anisotropy Studied by Cross-Correlated Relaxation and Liquid Crystal NMR Spectroscopy
J AM CHEM SOC, 2010, 132(31): 10866-10875.
Yao, Lishan. Grishaev, Alexander. Cornilescu, Gabriel. Bax, Ad.

|32| Synthesis, Morphological Control, and Antibacterial Properties of Hollow/Solid Ag2S/Ag Heterodimers
J AM CHEM SOC, 2010, 132(31): 10771-10785.
Maolin Pang. Hu, Jiangyong. Zeng, Hua Chun.

|33| Structural and Chemical Control in Assembly of Multicomponent Metal-Organic Coordination Networks on a Surface
J AM CHEM SOC, 2010, 132(31): 10756-10761.
Shi, Ziliang. Lin, Nian.

|34| Chiral Bisguanidine-Catalyzed Inverse-Electron-Demand Hetero-Diels-Alder Reaction of Chalcones with Azlactones
J AM CHEM SOC, 2010, 132(31): 10650-10651.
Dong, Shunxi. Liu, Xiaohua. Chen, Xiaohong. Mei, Fang. Zhang, Yulong. Gao, Bo. Lin, Lili. Feng, Xiaoming.

|35| Anticancer Drug Release from a Mesoporous Silica Based Nanophotocage Regulated by Either a One- or Two-Photon Process
J AM CHEM SOC, 2010, 132(31): 10645-10647.
Lin, Qiuning. Huang, Qi. Li, Chunyan. Bao, Chunyan. Liu, Zhenzhen. Li, Fuyou. Zhu, Linyong.

|36| Fluorescence Activated Cell Sorting as a General Ultra-High-Throughput Screening Method for Directed Evolution of Glycosyltransferases
J AM CHEM SOC, 2010, 132(30): 10570-10577.
Yang, Guangyu. Rich, Jamie R.. Gilbert, Michel. Wakarchuk, Warren W.. Feng, Yan. Withers, Stephen G..

|37| G-Quadruplex Hinders Translocation of BLM Helicase on DNA: A Real-Time Fluorescence Spectroscopic Unwinding Study and Comparison with Duplex Substrates
J AM CHEM SOC, 2010, 132(30): 10521-10527.
Liu, Jia-quan. Chen, Chang-yue. Xue, Yong. Hao, Yu-hua. Tan, Zheng.

|38| Direct Observation of Enantiospecific Substitution in a Two-Dimensional Chiral Phase Transition
J AM CHEM SOC, 2010, 132(30): 10440-10444.
Yang, Bing. Wang, Yeliang. Cun, Huanyao. Du, Shixuan. Xu, Mingchun. Wang, Yue. Ernst, Karl-Heinz. Gao, Hong-Jun.

|39| Biphasic Pd-Au Alloy Catalyst for Low-Temperature CO Oxidation
J AM CHEM SOC, 2010, 132(30): 10398-10406.
Xu, Jing. White, Tim. Li, Ping. He, Chongheng. Yu, Jianguo. Yuan, Weikang. Han, Yi-Fan.

|40| Carrier-Tunable Magnetic Ordering in Vanadium-Naphthalene Sandwich Nanowires
J AM CHEM SOC, 2010, 132(30): 10215-10217.
Zhang, Zhuhua. Wu, Xiaojun. Guo, Wanlin. Zeng, Xiao Cheng.

|41| Insertion of Carboryne into Aromatic Rings: Formation of Cyclooctatetraenocarboranes
J AM CHEM SOC, 2010, 132(29): 9988-9989.
Wang, Sunewang R.. Qiu, Zaozao. Xie, Zuowei.

|42| Modifying the Size and Shape of Monodisperse Bifunctional Alkaline-Earth Fluoride Nanocrystals through Lanthanide Doping
J AM CHEM SOC, 2010, 132(29): 9976-9978.
Chen, Daqin. Yu, Yunlong. Huang, Feng. Huang, Ping. Yang, Anping. Wang, Yuansheng.

|43| Hydrogen Molecules inside Fullerene C-70: Quantum Dynamics, Energetics, Maximum Occupancy, And Comparison with C-60
J AM CHEM SOC, 2010, 132(28): 9826-9832.
Sebastianelli, Francesco. Xu, Minzhong. Bacic, Zlatko. Lawler, Ronald. Turro, Nicholas J..

|44| Morphology Control of Nanostructures via Surface Reaction of Metal Nanodroplets
J AM CHEM SOC, 2010, 132(28): 9814-9819.
Niu, K. Y.. Yang, J.. Kulinich, S. A.. Sun, J.. Li, H.. Du, X. W..

|45| Evolution of Various Porphyrin Nanostructures via an Oil/Aqueous Medium: Controlled Self-Assembly, Further Organization, and Supramolecular Chirality
J AM CHEM SOC, 2010, 132(28): 9644-9652.
Qiu, Yunfeng. Chen, Penglei. Liu, Minghua.

|46| Transmetalation is the Rate-Limiting Step: Quantitative Kinetic Investigation of Nickel-Catalyzed Oxidative Coupling of Arylzinc Reagents
J AM CHEM SOC, 2010, 132(28): 9607-9609.
Jin, Liqun. Xin, Jie. Huang, Zhiliang. He, Jun. Lei, Aiwen.

|47| Ordered Nanoporous Silica with Periodic 30-60 nm Pores as an Effective Support for Gold Nanoparticle Catalysts with Enhanced Lifetime
J AM CHEM SOC, 2010, 132(28): 9596-9597.
Ma, Guicen. Yan, Xiaoqing. Li, Yunlong. Xiao, Liping. Huang, Zhangjun. Lu, Yanping. Fan, Jie.

|48| Disorder-Order Ferroelectric Transition in the Metal Formate Framework of [NH4][Zn(HCOO)(3)]
J AM CHEM SOC, 2010, 132(28): 9588-9590.
Xu, Guan-Cheng. Ma, Xiao-Ming. Zhang, Li. Wang, Zhe-Ming. Gao, Song.

|49| Fullerene-like Colloidal Nanocrystal of Nickel Hydroxychloride
J AM CHEM SOC, 2010, 132(28): 9573-9575.
Hu, Shi. Xun Wang.

|50| Reducing the Symmetry of Bimetallic Au@Ag Nanoparticles by Exploiting Eccentric Polymer Shells
J AM CHEM SOC, 2010, 132(28): 9537-9539.
Xing, Shuangxi. Feng, Yuhua. Tay, Yee Yan. Chen, Tao. Xu, Jun. Pan, Ming. He, Jiating. Hng, Huey Hoon. Yan, Qingyu. Chen, Hongyu.

|51| In Situ Identification of Intermediates of Benzyl Chloride Reduction at a Silver Electrode by SERS Coupled with DFT Calculations
J AM CHEM SOC, 2010, 132(28): 9534-9536.
Wang, An. Huang, Yi-Fan. Sur, Ujjal Kumar. Wu, De-Yin. Ren, Bin. Rondinini, Sandra. Amatore, Christian. Tian, Zhong-Qun.

|52| Correlation between the Photoluminescence and Oriented Attachment Growth Mechanism of CdS Quantum Dots
J AM CHEM SOC, 2010, 132(28): 9528-9530.
Zheng, Jinsheng. Huang, Feng. Yin, Shungao. Wang, Yongjing. Lin, Zhang. Wu, Xiaoli. Zhao, Yibing.

|53| A Proton-Shuttle Reaction Mechanism for Histone Deacetylase 8 and the Catalytic Role of Metal Ions
J AM CHEM SOC, 2010, 132(27): 9471-9479.
Wu, Ruibo. Wang, Shenglong. Zhou, Nengjie. Cao, Zexing. Zhang, Yingkai.

|54| Effects of Proteins on Protein Diffusion
J AM CHEM SOC, 2010, 132(27): 9392-9397.
Wang, Yaqiang. Li, Conggang. Pielak, Gary J..

|55| Modeling, Preparation, and Characterization of a Dipole Moment Switch Driven by Z/E Photoisomerization
J AM CHEM SOC, 2010, 132(27): 9310-9319.
Melloni, Alfonso. Paccani, Riccardo Rossi. Donati, Donato. Zanirato, Vinicio. Sinicropi, Adalgisa. Parisi, Maria Laura. Martin, Elena. Ryazantsev, Mikhail. Ding, Wan Jian. Manuel Frutos, Luis. Basosi, Riccardo. Fusi, Stefania. Latterini, Loredana. Ferre, Nicolas. Olivucci, Massimo.

|56| Aptamer/Graphene Oxide Nanocomplex for in Situ Molecular Probing in Living Cells
J AM CHEM SOC, 2010, 132(27): 9274-9276.
Wang, Ying. Li, Zhaohui. Hu, Dehong. Lin, Chiann-Tso. Jinghong Li. Lin, Yuehe.

|57| Voltage-Responsive Vesicles Based on Orthogonal Assembly of Two Homopolymers
J AM CHEM SOC, 2010, 132(27): 9268-9270.
Yan, Qiang. Yuan, Jinying. Cai, Zhinan. Xin, Yan. Kang, Yan. Yin, Yingwu.

|58| When the Signal Is Not from the Original Molecule To Be Detected: Chemical Transformation of para-Aminothiophenol on Ag during the SERS Measurement
J AM CHEM SOC, 2010, 132(27): 9244-9246.
Huang, Yi-Fan. Zhu, Hong-Ping. Liu, Guo-Kun. Wu, De-Yin. Ren, Bin. Tian, Zhong-Qun.

|59| Iridium Compounds with kappa-P,P,Si(biPSi) Pincer Ligands: Favoring Reactive Structures in Unsaturated Complexes
J AM CHEM SOC, 2010, 132(26): 9111-9121.
Sola, Eduardo. Garcia-Camprubi, Alba. Andres, Jose L.. Martin, Marta. Plou, Pablo.

|60| A Molecular Ce-2@I-h-C-80 Switch-Unprecedented Oxidative Pathway in Photoinduced Charge Transfer Reactivity
J AM CHEM SOC, 2010, 132(26): 9078-9086.
Guldi, Dirk M.. Feng, Lai. Radhakrishnan, Shankara Gayathri. Nikawa, Hidefumi. Yamada, Michio. Mizorogi, Naomi. Tsuchiya, Takahiro. Akasaka, Takeshi. Nagase, Shigeru. Angeles Herranz, M.. Martin, Nazario.

|61| Mesostructured Assemblies of Ultrathin Superlong Tellurium Nanowires and Their Photoconductivity
J AM CHEM SOC, 2010, 132(26): 8945-8952.
Jianwei Liu. Zhu, Jian-Hua. Zhang, Chuan-Ling. Haiwei Liang. Shuhong Yu.

|62| Pd-Catalyzed Asymmetric Hydrogenation of Unprotected Indoles Activated by Bronsted Acids
J AM CHEM SOC, 2010, 132(26): 8909-+.
Wang, Duo-Sheng. Chen, Qing-An. Li, Wei. Yu, Chang-Bin. Zhou, Yong-Gui. Zhang, Xumu.

|63| Copper-Catalyzed Intramolecular C H Oxidation/Acylation of Formyl-N-arylformamides Leading to Indoline-2,3-diones
J AM CHEM SOC, 2010, 132(26): 8900-+.
Tang, Bo-Xiao. Song, Ren-Jie. Wu, Cui-Yan. Liu, Yu. Zhou, Ming-Bo. Wei, Wen-Ting. Deng, Guo-Bo. Yin, Du-Lin. Li, Jin-Heng.

|64| Taming of the Silver FOX
J AM CHEM SOC, 2010, 132(26): 8888-+.
Garg, Sonali. Gao, Haixiang. Joo, Young-Hyuk. Parrish, Damon A.. Huang, Yangen. Shreeve, Jeanne M..

|65| Use of a 1H-Benzoimidazole Derivative as an n-Type Dopant and To Enable Air-Stable Solution-Processed n-Channel Organic Thin-Film Transistors
J AM CHEM SOC, 2010, 132(26): 8852-+.
Wei, Peng. Oh, Joon Hak. Dong, Guifang. Bao, Zhenan.

|66| Alkaline Beryllium Borate NaBeB3O6 and ABe(2)B(3)O(7) (A = K, Rb) as UV Nonlinear Optical Crystals
J AM CHEM SOC, 2010, 132(25): 8779-8786.
Wang, Shichao. Ye, Ning. Li, Wei. Zhao, Dan.

|67| Probing Electronic Superexchange Coupling at Isolated Poly-p-phenylene Molecules
J AM CHEM SOC, 2010, 132(25): 8774-8778.
Wang, Weihua. Wang, Shiyong. Li, Xiuyuan. Collin, Jean-Paul. Liu, Jun. Liu, Pei Nian. Lin, Nian.

|68| Evolution of Structure and Chemistry of Bimetallic Nanoparticle Catalysts under Reaction Conditions
J AM CHEM SOC, 2010, 132(25): 8697-8703.
Tao, Feng. Grass, Michael E.. Zhang, Yawen. Butcher, Derek R.. Aksoy, Funda. Aloni, Shaul. Altoe, Virginia. Alayoglu, Selim. Renzas, James R.. Tsung, Chia-Kuang. Zhu, Zhongwei. Liu, Zhi. Salmeron, Miguel. Somorjai, Gabor A..

|69| On the Origin of Increased Phonon Scattering in Nanostructured PbTe Based Thermoelectric Materials
J AM CHEM SOC, 2010, 132(25): 8669-8675.
He, Jiaqing. Sootsman, Joseph R.. Girard, Steven N.. Zheng, Jin-Cheng. Wen, Jianguo. Zhu, Yimei. Kanatzidis, Mercouri G.. Dravid, Vinayak P..

|70| Multifunctional Conjugates To Prepare Nucleolar-Targeting CdS Quantum Dots
J AM CHEM SOC, 2010, 132(25): 8627-8634.
Shen, Ran. Shen, Xiaoqin. Zhang, Zengming. Yuesheng Li. Liu, Shiyong. Liu, Hewen*.

|71| Assembly of Fullerene-Carbon Nanotubes: Temperature Indicator for Photothermal Conversion
J AM CHEM SOC, 2010, 132(25): 8566-+.
Yanfei Shen. Skirtach, Andre G.. Seki, Tomohiro. Yagai, Shiki. Hongguang Li. Moehwald Helmuth. Nakanishi, Takashi.

|72| Label-Free, Dual-Analyte Electrochemical Biosensors: A New Class of Molecular-Electronic Logic Gates
J AM CHEM SOC, 2010, 132(25): 8557-+.
Fan Xia. Xiaolei Zuo. Yang, Renqiang. White, Ryan J.. Xiao, Yi. Kang, Di. Gong, Xiong. Lubin, Arica A.. Vallee-Belisle, Alexis. Yuen, Jonathan D.. Hsu, Ben Y. B.. Plaxco, Kevin W..

|73| Controlling the Shapes of Silver Nanocrystals with Different Capping Agents
J AM CHEM SOC, 2010, 132(25): 8552-+.
Zeng, Jie. Zheng, Yiqun. Rycenga, Matthew. Tao, Jing. Li, Zhi-Yuan. Zhang, Qiang. Zhu, Yimei. Xia, Younan.

|74| Two-Step Relaxation in a Linear Tetranuclear Dysprosium(III) Aggregate Showing Single-Molecule Magnet Behavior
J AM CHEM SOC, 2010, 132(25): 8538-8539.

|75| Catalytic Asymmetric Roskamp Reaction of alpha-Alkyl-alpha-diazoesters with Aromatic Aldehydes: Highly Enantioselective Synthesis of alpha-Alkyl-beta-keto Esters
J AM CHEM SOC, 2010, 132(25): 8532-+.
Li, Wei. Wang, Jun. Hu, Xiaolei. Shen, Ke. Wang, Wentao. Chu, Yangyang. Lin, Lili. Liu, Xiaohua. Feng, Xiaoming.

|76| Multifunctional Mesoporous Composite Microspheres with Well-Designed Nanostructure: A Highly Integrated Catalyst System
J AM CHEM SOC, 2010, 132(24): 8466-8473.
Deng, Yonghui. Cai, Yue. Sun, Zhenkun. Liu, Jia. Liu, Chong. Wei, Jing. Li, Wei. Liu, Chang. Wang, Yao. Dongyuan Zhao.

|77| Copper Catalyzed Arylation/C-C Bond Activation: An Approach toward alpha-Aryl Ketones
J AM CHEM SOC, 2010, 132(24): 8273-+.
He, Chuan. Guo, Sheng. Huang, Li. Lei, Aiwen.

|78| Charge-Mediated Adsorption Behavior of CO on MgO-Supported Au Clusters
J AM CHEM SOC, 2010, 132(22): 7745-7749.
Lin, Xiao. Yang, Bing. Benia, Hadj-Mohamed. Myrach, Philipp. Yulikov, Maxim. Aumer, Andreas. Brown, Matthew A.. Sterrer, Martin. Bondarchuk, Oleksander. Kieseritzky, Esther. Rocker, Jan. Risse, Thomas. Gao, Hong-Jun. Nilius, Niklas. Freund, Hans-Joachim.

|79| Insights into Initial Kinetic Nucleation of Gold Nanocrystals
J AM CHEM SOC, 2010, 132(22): 7696-7701.
Yao, Tao. Sun, Zhihu. Li, Yuanyuan. Pan, Zhiyun. Wei, He. Xie, Yi. Nomura, Masaharu. Niwa, Yasuhiro. Yan, Wensheng. Wu, Ziyu. Jiang, Yong. Liu, Qinghua. Wei, Shiqiang.

|80| Computation-Guided Development of Au-Catalyzed Cycloisomerizations Proceeding via 1,2-Si or 1,2-H Migrations: Regiodivergent Synthesis of Silylfurans
J AM CHEM SOC, 2010, 132(22): 7645-7655.
Dudnik, Alexander S.. Xia, Yuanzhi. Li, Yahong. Gevorgyan, Vladimir.

|81| The Transition between Conformal Atomic Layer Epitaxy and Nanowire Growth
J AM CHEM SOC, 2010, 132(22): 7592-+.
Yang, Ren Bin. Zakharov, Nikolai. Moutanabbir, Oussama. Scheerschmidt, Kurt. Wu, Li-Ming. Goesele, Ulrich. Bachmann, Julien. Nielsch, Kornelius.

|82| Direct Electrodeposition of Tetrahexahedral Pd Nanocrystals with High-Index Facets and High Catalytic Activity for Ethanol Electrooxidation
J AM CHEM SOC, 2010, 132(22): 7580-+.
Tian, Na. Zhou, Zhi-You. Yu, Neng-Fei. Wang, Li-Yang. Sun, Shi-Gang.

|83| Twisted Metal-Amino Acid Nanobelts: Chirality Transcription from Molecules to Frameworks
J AM CHEM SOC, 2010, 132(23): 8202-8209.
Li, Chao. Deng, Ke. Zhiyong Tang. Jiang, Lei.

|84| Growth and Shape-Ordering of Iron Nanostructures on Au Single Crystalline Electrodes in an Ionic Liquid: A Paradigm of Magnetostatic Coupling
J AM CHEM SOC, 2010, 132(23): 8152-8157.
Wei, Yi-Min. Fu, Yong-Chun. Yan, Jia-Wei. Sun, Chun-Feng. Shi, Zhan. Xie, Zhao-Xiong. Wu, De-Yin. Mao, Bing-Wei.

|85| Hierarchical Supramolecular Ordering with Biaxial Orientation of a Combined Main-Chain/Side-Chain Liquid-Crystalline Polymer Obtained from Radical Polymerization of 2-Vinylterephthalate
J AM CHEM SOC, 2010, 132(23): 8071-8080.
Xie, He-Lou. Jie, Chang-Kai. Yu, Zhen-Qiang. Liu, Xuan-Bo. Zhang, Hai-Liang. Shen, Zhihao. Chen, Er-Qiang. Zhou, Qi-Feng.

|86| Structures of [Ag-7(SR)(4)](-) and [Ag-7(DMSA)(4)](-)
J AM CHEM SOC, 2010, 132(21): 7355-7360.
Xiang, Hongjun. Wei, Su-Huai. Gong, Xingao.

|87| Discovery of New Ferroelectrics: [H(2)dbco](2)center dot[Cl-3]center dot[CuCl3(H2O)(2)]center dot H2O (dbco=1,4-Diaza-bicyclo[2.2.2]octane)
J AM CHEM SOC, 2010, 132(21): 7300-+.
Zhang, Wen. Ye, Heng-Yun. Cai, Hong-Ling. Ge, Jia-Zhen. Xiong, Ren-Gen. Huang, Songping D..

|88| Enantioselective Gel Collapsing: A New Means of Visual Chiral Sensing
J AM CHEM SOC, 2010, 132(21): 7297-+.
Chen, Xi. Huang, Zeng. Chen, Shan-Yong. Li, Kun. Yu, Xiao-Qi. Pu, Lin.

|89| Toward a Universal "Adhesive Nanosheet" for the Assembly of Multiple Nanoparticles Based on a Protein-Induced Reduction/Decoration of Graphene Oxide
J AM CHEM SOC, 2010, 132(21): 7279-+.
Liu, Jinbin. Fu, Songhe. Yuan, Bin. Li, Yulin. Deng, Zhaoxiang.

|90| Prediction of Folding Equilibria of Differently Substituted Peptides Using One-Step Perturbation
J AM CHEM SOC, 2010, 132(21): 7276-+.
Lin, Zhixiong. Kornfeld, Joergen. Maechler, Markus. van Gunsteren, Wilfred F..

|91| Copper-Mediated Aerobic Oxidative Trifluoromethylation of Terminal Alkynes with Me3SiCF3
J AM CHEM SOC, 2010, 132(21): 7262-+.
Chu, Lingling. Qing, Feng-Ling.

|92| Gold-Catalyzed Three-Component Tandem Process: An Efficient and Facile Assembly of Complex Butenolides from Alkynes, Amines, and Glyoxylic Acid
J AM CHEM SOC, 2010, 132(21): 7256-+.
Zhang, Qiang. Chang, Ming. Hu, Xiaoyu. Li, Bo-Gang. Ji, Jian-Xin.

|93| Asymmetric Supramolecular Primary Amine Catalysis in Aqueous Buffer: Connections of Selective Recognition and Asymmetric Catalysis
J AM CHEM SOC, 2010, 132(20): 7216-7228.
Hu, Shenshen. Li, Jiuyuan. Xiang, Junfeng. Pan, Jie. Luo, Sanzhong. Cheng, Jin-Pei.

|94| Unprecedented Near-Infrared (NIR) Emission in Diplatinum(III) (d(7)-d(7)) Complexes at Room Temperature
J AM CHEM SOC, 2010, 132(20): 7094-7103.
Bennett, Martin A.. Bhargava, Suresh K.. Cheng, Eddie Chung-Chin. Lam, Wai Han. Lee, Terence Kwok-Ming. Priver, Steven H.. Wagler, Joerg. Willis, Anthony C.. Yam, Vivian Wing-Wah.

|95| La2Co2Se2O3: A Quasi-Two-Dimensional Mott Insulator with Unusual Cobalt Spin State and Possible Orbital Ordering
J AM CHEM SOC, 2010, 132(20): 7069-7073.
Wang, Cao. Tan, Ming-qiu. Feng, Chun-mu. Ma, Zhi-feng. Jiang, Shuai. Xu, Zhu-an. Cao, Guang-han. Matsubayashi, Kazuyuki. Uwatoko, Yoshiya.

|96| Adsorption and Separation of Reactive Aromatic Isomers and Generation and Stabilization of Their Radicals within Cadmium(II)-Triazole Metal-Organic Confined Space in a Single-Crystal-to-Single-Crystal Fashion
J AM CHEM SOC, 2010, 132(20): 7005-7017.
Liu, Qi-Kui. Ma, Jian-Ping. Dong, Yu-Bin.

|97| Biomineralization-Assisted Ultrasensitive Detection of DNA
J AM CHEM SOC, 2010, 132(20): 6932-+.
Zhou, Xin. Xia, Sijing. Lu, Zhiqiang. Tian, Yuan. Yan, Yishu. Zhu, Jin.

|98| Metalloradical-Catalyzed Aliphatic Carbon-Carbon Activation of Cyclooctane
J AM CHEM SOC, 2010, 132(20): 6920-+.
Chan, Yun Wai. Chan, Kin Shing.

|99| High-Performance Silicon Nanohole Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2010, 132(20): 6872-+.
Peng, Kui-Qing. Wang, Xin. Li, Li. Wu, Xiao-Ling. Lee, Shuit-Tong.

|00| Regioselectively Controlled Synthesis of Colloidal Mushroom Nanostructures and Their Hollow Derivatives
J AM CHEM SOC, 2010, 132(19): 6791-6799.
Feyen, Mathias. Weidenthaler, Claudia. Schueth, Ferdi. Lu, An-Hui.

|01| Functional Characterization of TtnD and TtnF, Unveiling New Insights into Tautomycetin Biosynthesis
J AM CHEM SOC, 2010, 132(19): 6663-6671.
Luo, Yinggang. Li, Wenli. Ju, Jianhua. Yuan, Qiuping. Peters, Noel R.. Hoffmann, F. Michael. Huang, Sheng-Xiong. Bugni, Tim S.. Rajski, Scott. Osada, Hiroyuki. Shen, Ben.

|02| Nonclassical Active Site for Enhanced Gas Sorption in Porous Coordination Polymer
J AM CHEM SOC, 2010, 132(19): 6654-+.
Lin, Jian-Bin. Zhang, Jie-Peng. Chen, Xiao-Ming.

|03| The Big Red Shift of Photoluminescence of Mn Dopants in Strained CdS: A Case Study of Mn-Doped MnS-CdS Heteronanostructures
J AM CHEM SOC, 2010, 132(19): 6618-+.
Zuo, Taisen. Sun, Zhipeng. Zhao, Yuliang. Jiang, Xiaoming. Gao, Xueyun.

|04| Rational Synthesis of Heterostructured Nanoparticles with Morphology Control
J AM CHEM SOC, 2010, 132(18): 6524-6529.
Wang, Chao. Tian, Wende. Ding, Yong. Ma, Yu-qiang. Wang, Zhong Lin. Markovic, Nenad M.. Stamenkovic, Vojislav R.. Daimon, Hideo. Sun, Shouheng.

|05| Scaling Dopant States in a Semiconducting Nanostructure by Chemically Resolved Electron Energy-Loss Spectroscopy: A Case Study on Co-Doped ZnO
J AM CHEM SOC, 2010, 132(18): 6492-6497.
Wang, Xuefeng. Song, Fengqi. Chen, Qian. Wang, Tingyu. Wang, Jinlan. Liu, Peng. Shen, Mingrong. Wan, Jianguo. Wang, Guanghou. Xu, Jian-Bin.

|06| One-Pot Protocol for Au-Based Hybrid Magnetic Nanostructures via a Noble-Metal-Induced Reduction Process
J AM CHEM SOC, 2010, 132(18): 6280-+.

|07| Synthesis, Self-Assembly, Disassembly, and Reassembly of Two Types of Cu2O Nanocrystals Unifaceted with {001} or {110} Planes
J AM CHEM SOC, 2010, 132(17): 6131-6144.
Yao, Ke Xin. Yin, Xiao Ming. Wang, Tai Hong. Zeng, Hue Chun.

|08| Constructing Hierarchical Spheres from Large Ultrathin Anatase TiO2 Nanosheets with Nearly 100% Exposed (001) Facets for Fast Reversible Lithium Storage
J AM CHEM SOC, 2010, 132(17): 6124-6130.
Chen, Jun Song. Tan, Yi Ling. Li, Chang Ming. Cheah, Yan Ling. Luan, Deyan. Madhavi, Srinivasan. Boey, Freddy Yin Chiang. Archer, Lynden A.. Xiongwen Lou.

|09| Similar Topological Origin of Chiral Centers in Organic and Nanoscale Inorganic Structures: Effect of Stabilizer Chirality on Optical Isomerism and Growth of CdTe Nanocrystals
J AM CHEM SOC, 2010, 132(17): 6006-6013.
Zhou, Yunlong. Yang, Ming. Sun, Kai. Zhiyong Tang. Kotov, Nicholas A..

|10| Charge Separation in Type II Tunneling Multi layered Structures of CdTe and CdSe Nanocrystals Directly Proven by Surface Photovoltage Spectroscopy
J AM CHEM SOC, 2010, 132(17): 5981-+.
Gross, Dieter. Mora-Sero, Ivan. Dittrich, Thomas. Belaidi, Abdelhak. Mauser, Christian. Houtepen, Arjan J.. Da Como, Enrico. Rogach, Andrey L.. Feldmann, Jochen.

|11| Polyoxometalatocyclophanes: Controlled Assembly of Polyoxometalate-Based Chiral Metallamacrocycles from Achiral Building Blocks
J AM CHEM SOC, 2010, 132(17): 5956-+.
Xiao, Fengping. Hao, Jian. Zhang, Jin. Lv, Chunlin. Yin, Panchao. Wang, Longsheng. Wei, Yongge.

|12| Ultrathin n-Type Organic Nanoribbons with High Photoconductivity and Application in Optoelectronic Vapor Sensing of Explosives
J AM CHEM SOC, 2010, 132(16): 5743-5750.
Che, Yanke. Yang, Xiaomei. Liu, Guilin. Yu, Chun. Ji, Hongwei. Zuo, Jianmin. Zhao, Jincai. Zang, Ling.

|13| Chiral Kagome Network from Thiacalix[4]arene Tetrasulfonate at the Interface of Aqueous Solution/Au(111) Surface: An in Situ Electrochemical Scanning Tunneling Microscopy Study
J AM CHEM SOC, 2010, 132(16): 5598-+.
Chen, Ting. Chen, Qing. Zhang, Xu. Wang, Dong. Lijun Wan.

|14| PbTiO3 Nanofibers with Edge-Shared TiO6 Octahedra
J AM CHEM SOC, 2010, 132(16): 5572-+.
Ren, Zhaohui. Xu, Gang. Liu, Yong. Wei, Xiao. Zhu, Yihan. Zhang, Xiaobin. Lv, Guanglie. Wang, Youwen. Zeng, Yuewu. Du, Piyi. Weng, Wenjian. Shen, Ge. Jiang, J. Z.. Han, Gaorong.

|15| Palladium-Catalyzed Asymmetric Addition of Diarylphosphines to Enones toward the Synthesis of Chiral Phosphines
J AM CHEM SOC, 2010, 132(16): 5562-+.
Feng, Jian-Jun. Chen, Xue-Feng. Shi, Min. Duan, Wei-Liang.

|16| Low-Temperature Pseudomorphic Transformation of Ordered Hierarchical Macro-mesoporous SiO2/C Nanocomposite to SiC via Magnesiothermic Reduction
J AM CHEM SOC, 2010, 132(16): 5552-+.
Shi, Yifeng. Zhang, Fan. Hu, Yong-Sheng. Sun, Xiaohong. Zhang, Yichi. Lee, Hyung Ik. Chen, Liquan. Stucky, Galen D..

|17| A Small-Molecule-Based Ternary Data-Storage Device
J AM CHEM SOC, 2010, 132(16): 5542-+.
Li, Hua. Xu, Qingfeng. Li, Najun. Sun, Ru. Ge, Jianfeng. Lu, Jianmei. Gu, Hongwei. Yan, Feng.

|18| Breaking the T-1 Constraint for Quantitative Measurement in Magic Angle Spinning Solid-State NMR Spectroscopy
J AM CHEM SOC, 2010, 132(16): 5538-+.
Hou, Guangjin. Ding, Shangwu. Zhang, Limin. Deng, Feng.

|19| Metal Sulfide in a C-82 Fullerene Cage: A New Form of Endohedral Clusterfullerenes
J AM CHEM SOC, 2010, 132(15): 5413-5421.
Dunsch, Lothar. Yang, Shangfeng. Zhang, Lin. Svitova, Anna. Oswald, Steffen. Popov, Alexey A..

|20| One-Step Seeding Growth of Magnetically Recyclable Au@Co Core-Shell Nanoparticles: Highly Efficient Catalyst for Hydrolytic Dehydrogenation of Ammonia Borane
J AM CHEM SOC, 2010, 132(15): 5326-+.
Junmin Yan. Xinbo Zhang. Akita, Tomoki. Haruta, Masatake. Xu, Qiang.

|21| Enzyme-Amplified Array Sensing of Proteins in Solution and in Biofluids
J AM CHEM SOC, 2010, 132(14): 5285-5289.
Miranda, Oscar R.. Chen, Hung-Ting. You, Chang-Cheng. Mortenson, David E.. Yang, Xiao-Chao. Bunz, Uwe H. F.. Rotello, Vincent M..

|22| Electrostatic Polarization Makes a Substantial Contribution to the Free Energy of Avidin-Biotin Binding
J AM CHEM SOC, 2010, 132(14): 5137-5142.
Tong, Yan. Mei, Ye. Li, Yong L.. Ji, Chang G.. Zhang, John Z. H..

|23| A Highly Tunable Stereoselective Olefination of Semistabilized Triphenylphosphonium Ylides with N-Sulfonyl Imines
J AM CHEM SOC, 2010, 132(14): 5018-+.
Dong, De-Jun. Li, Hai-Hua. Tian, Shi-Kai.

|24| Thermally Stable Pt/CeO2 Hetero-Nanocomposites with High Catalytic Activity
J AM CHEM SOC, 2010, 132(14): 4998-+.
Zhou, Huan-Ping. Wu, Hao-Shuai. Shen, Jie. Yin, An-Xiang. Sun, Ling-Dong. Yan, Chun-Hua.

|25| Metallization of a Hypervalent Radical Dimer: Molecular and Band Perspectives
J AM CHEM SOC, 2010, 132(13): 4876-4886.
Tse, John S.. Leitch, Alicea A.. Yu, Xueyang. Bao, Xuezhao. Zhang, Sijia. Liu, Qingqing. Jin, Changqing. Secco, Richard A.. Desgreniers, Serge. Ohishi, Yasuo. Oakley, Richard T..

|26| Phase-Equilibrium-Dominated Vapor-Liquid-Solid Growth Mechanism
J AM CHEM SOC, 2010, 132(13): 4843-4847.
He, Chengyu. Wang, Xizhang. Wu, Qiang. Hu, Zheng. Ma, Yanwen. Fu, Jijiang. Chen, Yi.

|27| Effects of Dyes, Gold Nanocrystals, pH, and Metal Ions on Plasmonic and Molecular Resonance Coupling
J AM CHEM SOC, 2010, 132(13): 4806-4814.
Ni, Weihai. Chen, Huanjun. Su, Jing. Sun, Zhenhua. Wang, Jianfang. Wu, Hongkai.

|28| GaN Nanowire Arrays for High-Output Nanogenerators
J AM CHEM SOC, 2010, 132(13): 4766-4771.
Huang, Chi-Te. Song, Jinhui. Lee, Wei-Fan. Ding, Yong. Gao, Zhiyuan. Hao, Yue. Chen, Lih-Juann. Wang, Zhong Lin.

|29| Mechanistic Insights in Gold-Stabilized Nonclassical Carbocations: Gold-Catalyzed Rearrangement of 3-Cyclopropyl Propargylic Acetates
J AM CHEM SOC, 2010, 132(13): 4720-4730.
Garayalde, David. Gomez-Bengoa, Enrique. Huang, Xiaogen. Goeke, Andreas. Nevado, Cristina.

|30| anti-Diastereo- and Enantioselective Carbonyl (Hydroxymethyl)allylation from the Alcohol or Aldehyde Oxidation Level: Allyl Carbonates as Allylmetal Surrogates
J AM CHEM SOC, 2010, 132(13): 4562-+.
Zhang, Yong Jian. Yang, Jin Haek. Kim, Sang Hoon. Krische, Michael J..

|31| A C-2-Symmetric Chiral Bis-Sulfoxide Ligand in a Rhodium-Catalyzed Reaction: Asymmetric 1,4-Addition of Sodium Tetraarylborates to Chromenones
J AM CHEM SOC, 2010, 132(13): 4552-+.
Chen, Jun. Chen, Junmin. Lang, Feng. Zhang, Xiangyang. Cun, Linfeng. Zhu, Jin. Deng, Jingen. Liao, Jian.

|32| Conjugated Diene-Assisted Allylic C-H Bond Activation: Cationic Rh(I)-Catalyzed Syntheses of Polysubstituted Tetrahydropyrroles, Tetrahydrofurans, and Cyclopentanes from Ene-2-Dienes
J AM CHEM SOC, 2010, 132(13): 4542-+.
Li, Qian. Yu, Zhi-Xiang.

|33| Highly Enantioselective Hydrogenation of alpha-Arylmethylene Cycloalkanones Catalyzed by Iridium Complexes of Chiral Spiro Aminophosphine Ligands
J AM CHEM SOC, 2010, 132(13): 4538-+.
Xie, Jian-Bo. Xie, Jian-Hua. Liu, Xiao-Yan. Kong, Wei-Ling. Li, Shen. Zhou, Qi-Lin.

|34| Pd(OAc)(2) Catalyzed Olefination of Highly Electron-Deficient Perfluoroarenes
J AM CHEM SOC, 2010, 132(13): 4506-+.
Zhang, Xingang. Fan, Shilu. He, Chun-Yang. Wan, Xiaolong. Min, Qiao-Qiao. Yang, Jie. Jiang, Zhong-Xing.

|35| Prodrugs Forming High Drug Loading Multifunctional Nanocapsules for Intracellular Cancer Drug Delivery
J AM CHEM SOC, 2010, 132(12): 4259-4265.
Shen, Youqing. Jin, Erlei. Zhang, Bo. Murphy, Caitlin J.. Sui, Meihua. Zhao, Jian. Wang, Jinqiang. Tang, Jianbin. Fan, Maohong. Van Kirk, Edward. Murdoch, William J..

|36| Tri-N-annulated Hexarylene: An Approach to Well-Defined Graphene Nanoribbons with Large Dipoles
J AM CHEM SOC, 2010, 132(12): 4208-4213.
Li, Yan. Gao, Jing. Di Motta, Simone. Negri, Fabrizia. Wang, Zhaohui.

|37| Electrically Driven Redox Process in Cerium Oxides
J AM CHEM SOC, 2010, 132(12): 4197-4201.
Gao, Peng. Kang, Zhenchuan. Fu, Wangyang. Wang, Wenlong. Bai, Xuedong. Wang, Enge.

|38| Expressed Peptide Assay for DNA Detection
J AM CHEM SOC, 2010, 132(12): 4161-4168.
Zhou, Xin. Cao, Peng. Tian, Yuan. Zhu, Jin.

|39| Palladium-Catalyzed Aerobic Oxidative Cross-Coupling Reactions of Terminal Alkynes with Alkylzinc Reagents
J AM CHEM SOC, 2010, 132(12): 4101-+.
Chen, Mao. Zheng, Xiaolong. Li, Wenqing. He, Jun. Lei, Aiwen.

|40| Desymmetrization of Cyclohexadienones via Bronsted Acid-Catalyzed Enantioselective Oxo-Michael Reaction
J AM CHEM SOC, 2010, 132(12): 4056-+.
Gu, Qing. Rong, Zi-Qiang. Zheng, Chao. You, Shu-Li.

|41| A Simple and Highly Sensitive Colorimetric Detection Method for Gaseous Formaldehyde
J AM CHEM SOC, 2010, 132(12): 4046-+.
Feng, Liang. Musto, Christopher J.. Suslick, Kenneth S..

|42| Nanoscale Homochiral C-3-Symmetric Mixed-Valence Manganese Cluster Complexes with Both Ferromagnetic and Ferroelectric Properties
J AM CHEM SOC, 2010, 132(12): 4044-+.
Liu, Cai-Ming. Xiong, Ren-Gen. Zhang, De-Qing. Zhu, Dao-Ben.

|43| Oligonucleotide Duplexes and Multistrand Assemblies with 8-Aza-2 '-deoxyisoguanosine: A Fluorescent isoG(d) Shape Mimic Expanding the Genetic Alphabet and Forming Ionophores
J AM CHEM SOC, 2010, 132(11): 4016-4024.
Jiang, Dawei. Seela, Frank.

|44| Outer Wall Selectively Oxidized, Water-Soluble Double-Walled Carbon Nanotubes
J AM CHEM SOC, 2010, 132(11): 3932-3938.
Brozena, Alexandra H.. Moskowitz, Jessica. Shao, Beiyue. Deng, Shunliu. Liao, Hongwei. Gaskell, Karen J.. Wang, YuHuang.

|45| Self-Assembly of Linear-Dendritic Diblock Copolymers: From Nanofibers to Polymersomes
J AM CHEM SOC, 2010, 132(11): 3762-3769.
del Barrio, Jesus. Oriol, Luis. Sanchez, Carlos. Luis Serrano, Jose. Di Cicco, Aurelie. Keller, Patrick. Li, Min-Hui.

|46| Core-Expanded Naphthalene Diimides Fused with 2-(1,3-Dithiol-2-Ylidene)Malonitrile Groups for High-Performance, Ambient-Stable, Solution-Processed n-Channel Organic Thin Film Transistors
J AM CHEM SOC, 2010, 132(11): 3697-+.
Xike Gao. Chongan Di. Hu, Yunbin. Yang, Xiaodi. Fan, Hongyu. Zhang, Feng. Yunqi Liu. Hongxiang Li. Daoben Zhu.

|47| Mn-based MIL-53 Analogues: Synthesis Using Neutral Bridging μ2-Ligands and Application in Liquid-Phase Adsorption and Separation of C6-C8 Aromatics
J AM CHEM SOC, 2010, 132(11): 3656-3657.

|48| Palladium-Catalyzed Benzylic Addition of 2-Methyl Azaarenes to N-Sulfonyl Aldimines via C-H Bond Activation
J AM CHEM SOC, 2010, 132(11): 3650-+.
Qian, Bo. Guo, Shengmei. Shao, Jianping. Zhu, Qiming. Yang, Lei. Xia, Chungu. Huang, Hanmin.

|49| Crystal Structures and Properties of Large Protonated Water Clusters Encapsulated by Metal-Organic Frameworks
J AM CHEM SOC, 2010, 132(10): 3321-3330.
Duan, Chunying. Wei, Meilin. Guo, Dong. He, Cheng. Meng, Qingjin.

|50| Low-Temperature Rapid Synthesis and Superconductivity of Fe-Based Oxypnictide Superconductors
J AM CHEM SOC, 2010, 132(10): 3260-+.
Fang, Ai-Hua. Huang, Fu-Qiang. Xie, Xiao-Ming. Jiang, Mian-Heng.

|51| Base-Induced Mechanistic Variation in Palladium-Catalyzed Carbonylation of Aryl Iodides
J AM CHEM SOC, 2010, 132(9): 3153-3158.
Hu, Yanhe. Liu, Jing. Lue, Zhixin. Luo, Xiancai. Zhang, Heng. Lan, Yu. Lei, Aiwen.

|52| Multistimuli Responsive Organogels Based on a New Gelator Featuring Tetrathiafulvalene and Azobenzene Groups: Reversible Tuning of the Gel-Sol Transition by Redox Reactions and Light Irradiation
J AM CHEM SOC, 2010, 132(9): 3092-3096.
Wang, Cheng. Chen, Qun. Sun, Fei. Deqing Zhang. Guanxin Zhang. Huang, Yanyan. Zhao, Rui. Daoben Zhu.

|53| Reversible Photoswitchable Fluorescence in Thin Films of Inorganic Nanoparticle and Polyoxometalate Assemblies
J AM CHEM SOC, 2010, 132(9): 2886-+.
Qin, Bing. Chen, Hongyue. Liang, Hui. Fu, Lei. Liu, Xinfeng. Qiu, Xiaohui. Liu, Shaoqin. Song, Rui. Zhiyong Tang.

|54| Palladium-Catalyzed Intermolecular Aminofluorination of Styrenes
J AM CHEM SOC, 2010, 132(9): 2856-+.
Qiu, Shuifa. Xu, Tao. Zhou, Juan. Guo, Yinlong. Liu, Guosheng.

|55| Fabrication of Ag@SiO2@Y2O3:Er Nanostructures for Bioimaging: Tuning of the Upconversion Fluorescence with Silver Nanoparticles
J AM CHEM SOC, 2010, 132(9): 2850-+.
Zhang, Fan. Braun, Gary B.. Shi, Yifeng. Zhang, Yichi. Sun, Xiaohong. Reich, Norbert O.. Dongyuan Zhao. Stucky, Galen.

|56| Aromatic-Aromatic Interactions Induce the Self-Assembly of Pentapeptidic Derivatives in Water To Form Nanofibers and Supramolecular Hydrogels
J AM CHEM SOC, 2010, 132(8): 2719-2728.
Ma, Manlung. Kuang, Yi. Gao, Yuan. Zhang, Yan. Gao, Ping. Xu, Bing.

|57| Intracellular Delivery of a Membrane-Impermeable Enzyme in Active Form Using Functionalized Gold Nanoparticles
J AM CHEM SOC, 2010, 132(8): 2642-2645.
Ghosh, Partha. Yang, Xiaochao. Arvizo, Rochelle. Zhu, Zheng-Jiang. Agasti, Sarit S.. Mo, Zhihong. Rotello, Vincent M..

|58| Mesoporous Co3O4 and Au/Co3O4 Catalysts for Low-Temperature Oxidation of Trace Ethylene
J AM CHEM SOC, 2010, 132(8): 2608-2613.
Ma, Chun Yan. Mu, Zhen. Li, Jin Jun. Jin, Yong Gang. Cheng, Jie. Lu, Gao Qing. Hao, Zheng Ping. Qiao, Shi Zhang.

|59| Rigid Pillars and Double Walls in a Porous Metal-Organic Framework: Single-Crystal to Single-Crystal, Controlled Uptake and Release of Iodine and Electrical Conductivity
J AM CHEM SOC, 2010, 132(8): 2561-+.
Zeng, Ming-Hua. Wang, Qiang-Xin. Tan, Yan-Xi. Hu, Sheng. Zhao, Hai-Xia. Long, La-Sheng. Kurmoo, Mohamedally.

|60| 2-(Acetoxymethyl)buta-2,3-dienoate, a Versatile 1,4-Biselectrophile for Phosphine-Catalyzed (4+n) Annulations with 1,n-Bisnucleophiles (n=1, 2)
J AM CHEM SOC, 2010, 132(8): 2550-+.
Zhang, Qiongmei. Yang, Lei. Tong, Xiaofeng.

|61| Copper-Catalyzed Direct Alkynylation of Electron-Deficient Polyfluoroarenes with Terminal Alkynes Using O-2 as an Oxidant
J AM CHEM SOC, 2010, 132(8): 2522-+.
Wei, Ye. Zhao, Huaiqing. Kan, Jian. Su, Weiping. Hong, Maochun.

|62| Synthesis of Pd-Au Bimetallic Nanocrystals via Controlled Overgrowth
J AM CHEM SOC, 2010, 132(8): 2506-+.
Lim, Byungkwon. Kobayashi, Hirokazu. Yu, Taekyung. Wang, Jinguo. Kim, Moon J.. Li, Zhi-Yuan. Rycenga, Matthew. Xia, Younan.

|63| Chemical Degradation of Drinking Water Disinfection Byproducts by Millimeter-Sized Particles of Iron-Silicon and Magnesium-Aluminum Alloys
J AM CHEM SOC, 2010, 132(8): 2500-+.
Li, Tianyu. Chen, Yongmei. Wan, Pingyu. Fan, Maohong. Yang, X. Jin.

|64| Rapid Separation and Purification of Nanoparticles in Organic Density Gradients
J AM CHEM SOC, 2010, 132(7): 2333-2337.
Bai, Lu. Ma, Xiuju. Liu, Junfeng. Sun, Xiaoming. Dongyuan Zhao. Evans, David G..

|65| Efficient Regio- and Stereoselective Formation of Azocan-2-ones via 8-Endo Cyclization of alpha-Carbamoyl Radicals
J AM CHEM SOC, 2010, 132(7): 2274-2283.
Fang, Xinqiang. Liu, Kun. Li, Chaozhong.

|66| Aptamer-Controlled Biofuel Cells in Logic Systems and Used as Self-Powered and Intelligent Logic Aptasensors
J AM CHEM SOC, 2010, 132(7): 2172-2174.

|67| Thermal Expansion, Ferroelectric and Magnetic Properties in (1-x)PbTiO3-xBi(Ni1/2Ti1/2)O-3
J AM CHEM SOC, 2010, 132(6): 1925-1928.
Hu, Penghao. Chen, Jun. Deng, Jinxia. Xing, Xianran.

|68| A Water-Soluble Ruthenium Glycosylated Porphyrin Catalyst for Carbenoid Transfer Reactions in Aqueous Media with Applications in Bioconjugation Reactions
J AM CHEM SOC, 2010, 132(6): 1886-1894.
Ho, Chi-Ming. Zhang, Jun-Long. Zhou, Cong-Ying. Chan, On-Yee. Yan, Jessie Jing. Zhang, Fu-Yi. Huang, Jie-Sheng. Che, Chi-Ming.

|69| A Controllable Molecular Sieve for Na+ and K+ Ions
J AM CHEM SOC, 2010, 132(6): 1873-1877.
Gong, Xiaojing. Li, Jichen. Xu, Ke. Wang, Jianfeng. Yang, Hui.

|70| Palladium(II)-Catalyzed Oxidative C-H/C-H Cross-Coupling of Heteroarenes
J AM CHEM SOC, 2010, 132(6): 1822-+.
Xi, Peihua. Yang, Fan. Qin, Song. Zhao, Dongbing. Lan, Jingbo. Gao, Ge. Hu, Changwei. You, Jingsong.

|71| Direct Synthesis of Water-Soluble Ultrathin CdS Nanorods and Reversible Tuning of the Solubility by Alkalinity
J AM CHEM SOC, 2010, 132(6): 1819-+.
Zhuang, Zhongbin. Lu, Xiaotang. Peng, Qing. Yadong Li.

|72| Significantly Enhanced Red Photoluminescence Properties of Nanocomposite Films Composed of a Ferroelectric Bi3.6Eu0.4Ti3O12 Matrix and Highly c-Axis-Oriented ZnO Nanorods on Si Substrates Prepared by a Hybrid Chemical Solution Method
J AM CHEM SOC, 2010, 132(6): 1790-+.
Zhou, Hong. Chen, Xinman. Wu, Guangheng. Gao, Feng. Qin, Ni. Bao, Dinghua.

|73| Pt-Catalyzed Tandem 1,2-Acyloxy Migration/Intramolecular [3+2] Cycloaddition of Enynyl Esters
J AM CHEM SOC, 2010, 132(6): 1788-+.
Zheng, Huaiji. Zheng, Jiyue. Yu, Binxun. Chen, Qiang. Wang, Xiaolei. He, Yongping. Yang, Zhen. She, Xuegong.

|74| One-Pot Synthesis of 1,3-Disubstituted Allenes from 1-Alkynes, Aldehydes, and Morpholine
J AM CHEM SOC, 2010, 132(6): 1786-+.
Kuang, Jinqiang. Ma, Shengming.

|75| Fabrication of Highly b-Oriented MFI Film with Molecular Sieving Properties by Controlled In-Plane Secondary Growth
J AM CHEM SOC, 2010, 132(6): 1768-+.
Liu, Yi. Li, Yanshuo. Yang, Weishen.

|76| Improved Performance of Proton Exchange Membrane Fuel Cells with p-Toluenesulfonic Acid-Doped Co-PPy/C as Cathode Electrocatalyst
J AM CHEM SOC, 2010, 132(6): 1754-+.
Yuan, Xianxia. Zeng, Xin. Zhang, Hui-Juan. Ma, Zi-Feng. Wang, Chao-Yang.

|77| Orange-Blue-Orange Triblock One-Dimensional Heterostructures of Organic Microrods for White-Light Emission
J AM CHEM SOC, 2010, 132(6): 1742-+.
Lei, Yilong. Liao, Qing. Fu, Hongbing. Yao, Jiannian.

|78| Hydrogenation: A Simple Approach To Realize Semiconductor-Half-Metal-Metal Transition in Boron Nitride Nanoribbons
J AM CHEM SOC, 2010, 132(5): 1699-1705.
Chen, Wei. Li, Yafei. Yu, Guangtao. Li, Chen-Zhong. Zhang, Shengbai B.. Zhou, Zhen. Chen, Zhongfang.

|79| Solvent-Induced Transformation of Single Crystals of a Spin-Crossover (SCO) Compound to Single Crystals with Two Distinct SCO Centers
J AM CHEM SOC, 2010, 132(5): 1558-1566.
Li, Bao. Wei, Rong-Jia. Tao, Jun. Huang, Rong-Bin. Zheng, Lan-Sun. Zheng, Zhiping.

|80| A Strong Second-Harmonic Generation Material Cd4BiO(BO3)(3) Originating from 3-Chromophore Asymmetric Structures
J AM CHEM SOC, 2010, 132(5): 1508-+.
Zhang, Wei-Long. Cheng, Wen-Dan. Zhang, Hao. Geng, Lei. Lin, Chen-Sheng. He, Zhang-Zhen.

|81| Periodic Mesoporous Organometallic Silicas with Unary or Binary Organometals inside the Channel Walls as Active and Reusable Catalysts in Aqueous Organic Reactions
J AM CHEM SOC, 2010, 132(5): 1492-+.
Huang, Jianlin. Zhu, Fengxia. He, Wenhan. Zhang, Fang. Wang, Wei. Li, Hexing.

|82| Ammonia Borane Confined by a Metal-Organic Framework for Chemical Hydrogen Storage: Enhancing Kinetics and Eliminating Ammonia
J AM CHEM SOC, 2010, 132(5): 1490-+.
Li, Zhongyue. Guangshan Zhu. Lu, Gaoqing. Shilun Qiu. Yao, Xiangdong.

|83| Near-infrared Photoluminescent Ag2S Quantum Dots from a Single Source Precursor
J AM CHEM SOC, 2010, 132(5): 1470-+.
Du, Yaping. Xu, Bing. Fu, Tao. Cai, Miao. Li, Feng. Zhang, Yan. Wang, Qiangbin.

|84| Tailoring Phthalocyanine Metalation Reaction by Quantum Size Effect
J AM CHEM SOC, 2010, 132(5): 1456-+.
Song, Can-Li. Wang, Yi-Lin. Ning, Yan-Xiao. Jia, Jin-Feng. Chen, Xi. Sun, Bo. Zhang, Ping. Xue, Qi-Kun. Ma, Xucun.

|85| Dipolar Molecules as Impellers Achieving Electric-Field-Stimulated Release
J AM CHEM SOC, 2010, 132(5): 1450-+.
Zhu, Yingchun. Liu, Huijuan. Li, Fang. Ruan, Qichao. Wang, Hua. Fujiwara, Masahiro. Wang, Lianzhou. Lu, G. Q. (Max).

|86| Indene-C-60 Bisadduct: A New Acceptor for High-Performance Polymer Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2010, 132(4): 1377-1382.
He, Youjun. Chen, Hsiang-Yu. Hou, Jianhui. Yongfang Li.

|87| Ultrafast Optical Excitations In Supramolecular Metallacycles with Charge Transfer Properties
J AM CHEM SOC, 2010, 132(4): 1348-1358.
Flynn, Daniel C.. Ramakrishna, Guda. Yang, Hai-Bo. Northrop, Brian H.. Stang, Peter J.. Goodson, Theodore, III.

|88| 2D Assembly of Metallacycles on HOPG by Shape-Persistent Macrocycle Templates
J AM CHEM SOC, 2010, 132(4): 1328-1333.
Chen, Ting. Gebo Pan. Wettach, Henning. Fritzsche, Martin. Hoeger, Sigurd. Lijun Wan. Yang, Hai-Bo. Northrop, Brian H.. Stang, Peter J..

|89| Ga8Br8 center dot 6NEt(3): Formation and Structure of Donor-Stabilized GaBr. A Nanoscaled Step on the Way to beta-Gallium?
J AM CHEM SOC, 2010, 132(4): 1323-1327.
Duan, Taike. Henke, Patrick. Stoesser, Gregor. Zhang, Qian-Feng. Schnoeckel, Hansgeorg.

|90| On the Binding of Cationic, Water-Soluble Conjugated Polymers to DNA: Electrostatic and Hydrophobic Interactions
J AM CHEM SOC, 2010, 132(4): 1252-+.
Fan Xia. Xiaolei Zuo. Yang, Renqiang. Xiao, Yi. Kang, Di. Vallee-Belisle, Alexis. Gong, Xiong. Heeger, Alan J.. Plaxco, Kevin W..

|91| Enantioselective Hydrogenation of alpha-Aryloxy and alpha-Alkoxy alpha,beta-Unsaturated Carboxylic Acids Catalyzed by Chiral Spiro Iridium/Phosphino-Oxazoline Complexes
J AM CHEM SOC, 2010, 132(3): 1172-1179.
Li, Shen. Zhu, Shou-Fei. Xie, Jian-Hua. Song, Song. Zhang, Can-Ming. Zhou, Qi-Lin.

|92| Effect of Selective Solvent Addition Rate on the Pathways for Spontaneous Vesicle Formation of ABA Amphiphilic Triblock Copolymers
J AM CHEM SOC, 2010, 132(3): 1144-1150.

|93| Upconversion for White Light Generation by a Single Compound
J AM CHEM SOC, 2010, 132(3): 947-+.
Wang, Jiwei. Tanner, Peter A..

|94| Thickness-Dependent Morphologies of Gold on N-Layer Graphenes
J AM CHEM SOC, 2010, 132(3): 944-+.
Zhou, Haiqing. Qiu, Caiyu. Liu, Zheng. Yang, Huaichao. Hu, Lijun. Liu, Ji. Yang, Haifang. Gu, Changzhi. Sun, Lianfeng.

|95| FexOy@C Spheres as an Excellent Catalyst for Fischer-Tropsch Synthesis
J AM CHEM SOC, 2010, 132(3): 935-+.
Yu, Guobin. Sun, Bo. Pei, Yan. Xie, Songhai. Yan, Shirun. Qiao, Minghua. Fan, Kangnian. Zhang, Xiaoxin. Zong, Baoning.

|96| Highly Sequence-Dependent Formation of Fluorescent Silver Nanoclusters in Hybridized DNA Duplexes for Single Nucleotide Mutation Identification
J AM CHEM SOC, 2010, 132(3): 932-934.

|97| Plasmon-Induced Photodegradation of Toxic Pollutants with Ag-Agl/Al2O3 under Visible-Light Irradiation
J AM CHEM SOC, 2010, 132(2): 857-862.
Hu, Chun. Peng, Tianwei. Hu, Xuexiang. Nie, Yulun. Zhou, Xuefeng. Qu, Jiuhui. He, Hong.

|98| Design of Bis-spiropyran Ligands as Dipolar Molecule Receptors and Application to in Vivo Glutathione Fluorescent Probes
J AM CHEM SOC, 2010, 132(2): 725-736.
Shao, Na. Jin, Jianyu. Wang, Hao. Zheng, Jing. Yang, Ronghua. Chan, Winghong. Abliz, Zeper.

|99| Color-Tuning Mechanism of Firefly Investigated by Multi-Configurational Perturbation Method
J AM CHEM SOC, 2010, 132(2): 706-712.
Navizet, Isabelle. Liu, Ya-Jun. Ferre, Nicolas. Xiao, Hong-Yan. Fang, Wei-Hai. Lindh, Roland.

|00| Theoretical Analysis of Factors Controlling Pd-Catalyzed Decarboxylative Coupling of Carboxylic Acids with Olefins
J AM CHEM SOC, 2010, 132(2): 638-646.
Zhang, Song-Lin. Fu, Yao. Shang, Rui. Guo, Qing-Xiang. Liu, Lei.

|01| Zn2+-Triggered Amide Tautomerization Produces a Highly Zn2+-Selective, Cell-Permeable, and Ratiometric Fluorescent Sensor
J AM CHEM SOC, 2010, 132(2): 601-610.
Xu, Zhaochao. Baek, Kyung-Hwa. Kim, Ha Na. Cui, Jingnan. Qian, Xuhong. Spring, David R.. Shin, Injae. Yoon, Juyoung.

|02| Pd(II)-Catalyzed C-H Activation/Aryl-Aryl Coupling of Phenol Esters
J AM CHEM SOC, 2010, 132(2): 468-+.
Xiao, Bin. Fu, Yao. Xu, Jun. Gong, Tian-Jun. Dai, Jian-Jun. Yi, Jun. Liu, Lei.

|03| Rhodium-Catalyzed Asymmetric Addition of Arylboronic Acids to beta-Phthaliminoacrylate Esters toward the Synthesis of beta-Amino Acids
J AM CHEM SOC, 2010, 132(2): 464-+.
Nishimura, Takahiro. Wang, Jun. Nagaosa, Makoto. Okamoto, Kazuhiro. Shintani, Ryo. Kwong, Fuk-yee. Yu, Wing-yiu. Chan, Albert S. C.. Hayashi, Tamio.

|04| Dual Redox Responsive Assemblies Formed from Diselenide Block Copolymers
J AM CHEM SOC, 2010, 132(2): 442-+.
Ma, Ning. Li, Ying. Xu, Huaping. Wang, Zhiqiang. Zhang, Xi.

|05| Subnanomolar Inhibitor of Cytochrome bc(1) Complex Designed by Optimizing Interaction with Conformationally Flexible Residues
J AM CHEM SOC, 2010, 132(1): 185-194.
Zhao, Pei-Liang. Wang, Le. Zhu, Xiao-Lei. Huang, Xiaoqin. Zhan, Chang-Guo. Wu, Jia-Wei. Yang, Guang-Fu.

|06| Large-Scale Synthesis of SnO2 Nanosheets with High Lithium Storage Capacity
J AM CHEM SOC, 2010, 132(1): 46-+.
Wang, Cen. Zhou, Yun. Ge, Mingyuan. Xu, Xiaobin. Zhang, Zaoli. Jiang, J. Z..

|07| Dioxygen Activation under Ambient Conditions: Cu-Catalyzed Oxidative Amidation-Diketonization of Terminal Alkynes Leading to alpha-Ketoamides
J AM CHEM SOC, 2010, 132(1): 28-+.
Zhang, Chun. Jiao, Ning.

|08| Larger Spontaneous Polarization Ferroelectric Inorganic-Organic Hybrids: [PbI3](infinity) Chains Directed Organic Cations Aggregation to Kagome-Shaped Tubular Architecture
J AM CHEM SOC, 2010, 132(1): 18-+.
Zhao, Hai-Rong. Li, Dong-Ping. Ren, Xiao-Ming. Song, You. Jin, Wan-Qin.

|09| Nanoscale Chiral Rod-like Molecular Triads Assembled from Achiral Polyoxometalates
J AM CHEM SOC, 2010, 132(1): 14-+.
Zhang, Jin. Hao, Jian. Wei, Yongge. Xiao, Fengping. Yin, Panchao. Wang, Longsheng.
期刊影响因子

15.000 (2022)
16.383 (2021)
15.419 (2020)
14.612 (2019)
14.695 (2018)
14.357 (2017)
13.858 (2016)
13.038 (2015)
12.113 (2014)
11.444 (2013)
10.677 (2012)
9.907 (2011)
9.019 (2010)
8.580 (2009)
8.091 (2008)
7.885 (2007)
7.696 (2006)
7.419 (2005)
6.903 (2004)
6.516 (2003)
6.201 (2002)
6.079 (2001)
6.025 (2000)
20240417212157434860