首页进展学者团队单位课程获奖名片城市微信平台开放平台数据平台公益平台英华会议
|  返回期刊首页JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

期刊名缩写:J AM CHEM SOC
2011 - 期刊发表

|01| Alkaline-Alkaline Earth Fluoride Carbonate Crystals ABCO(3)F (A = K, Rb, Cs; B = Ca, Sr, Ba) as Nonlinear Optical Materials
J AM CHEM SOC, 2011, 133(49): 20001-20007.
Zou, Guohong. Ye, Ning. Huang, Ling. Lin, Xinsong.

|02| Copper-Catalyzed Tyrosine Nitration
J AM CHEM SOC, 2011, 133(49): 19823-19831.
Qiao, Liang. Lu, Yu. Liu, Baohong. Girault, Hubert H..

|03| Construction of Covalent Organic Framework for Catalysis: Pd/COF-LZU1 in Suzuki-Miyaura Coupling Reaction
J AM CHEM SOC, 2011, 133(49): 19816-19822.
Ding, San-Yuan. Gao, Jia. Wang, Qiong. Zhang, Yuan. Song, Wei-Guo. Su, Cheng-Yong. Wang, Wei.

|04| Gated Photochromism in Triarylborane-Containing Dithienylethenes: A New Approach to a "Lock-Unlock" System
J AM CHEM SOC, 2011, 133(49): 19622-19625.
Poon, Chun-Ting. Lam, Wai Han. Yam, Vivian Wing-Wah.

|05| Folding of Human Telomerase RNA Pseudoknot Using Ion-Jump and Temperature-Quench Simulations
J AM CHEM SOC, 2011, 133(50): 20634-20643.
Shi Biyun. Cho, Samuel S.. Thirumalai, D..

|06| Site-Specific Incorporation of Photo-Cross-Linker and Bioorthogonal Amino Acids into Enteric Bacterial Pathogens
J AM CHEM SOC, 2011, 133(50): 20581-20587.
Lin, Shixian. Zhang, Zhenrun. Xu, Hao. Li, Lin. Chen, She. Li, Jie. Hao, Ziyang. Chen, Peng R..

|07| Palladium-Catalyzed Allylic Substitution with (eta(6)-Arene-CH(2)Z)Cr(CO)(3)-Based Nucleophiles
J AM CHEM SOC, 2011, 133(50): 20552-20560.
Zhang, Jiadi. Stanciu, Corneliu. Wang, Beibei. Hussain, Mahmud M.. Da, Chao-Shan. Carroll, Patrick J.. Dreher, Spencer D.. Walsh, Patrick J..

|08| Solvent Evaporation Induced Aggregating Assembly Approach to Three-Dimensional Ordered Mesoporous Silica with Ultralarge Accessible Mesopores
J AM CHEM SOC, 2011, 133(50): 20369-20377.
Wei, Jing. Wang, Hai. Deng, Yonghui. Sun, Zhenkun. Shi, Lin. Bo Tu. Luqman, Mohammad. Dongyuan Zhao.

|09| In Situ Oxidation Study of Pt(110) and Its Interaction with CO
J AM CHEM SOC, 2011, 133(50): 20319-20325.
Butcher, Derek R.. Grass, Michael E.. Zeng, Zhenhua. Aksoy, Funda. Bluhm, Hendrik. Li, Wei-Xue. Mun, Bongjin S.. Somorjai, Gabor A.. Liu, Zhi.

|10| Theoretical Analysis of the Mechanism of Palladium(II) Acetate-Catalyzed Oxidative Heck Coupling of Electron-Deficient Arenes with Alkenes: Effects of the Pyridine-Type Ancillary Ligand and Origins of the meta-Regioselectivity
J AM CHEM SOC, 2011, 133(50): 20218-20229.
Zhang, Songlin. Shi, Li. Ding, Yuqiang.

|11| Water-Soluble Mitochondria-Specific Ytterbium Complex with Impressive NIR Emission
J AM CHEM SOC, 2011, 133(50): 20120-20122.
Zhang, Tao. Zhu, Xunjin. Cheng, Chopen C. W.. Kwok, Wai-Ming. Tam, Hoi-Lam. Hao, Jianhua. Kwong, Daniel W. J.. Wong, Wai-Kwok. Wong, Ka-Leung.

|12| Remarkable Enhancement in Thermoelectric Performance of BiCuSeO by Cu Deficiencies
J AM CHEM SOC, 2011, 133(50): 20112-20115.
Liu, Yong. Zhao, Li-Dong. Liu, Yaochun. Lan, Jinle. Xu, Wei. Li, Fu. Zhang, Bo-Ping. Berardan, David. Dragoe, Nita. Lin, Yuan-Hua. Nan, Ce-Wen. Li, Jing-Feng. Zhu, Hongmin.

|13| Monofunctionalization of Protein Nanocages
J AM CHEM SOC, 2011, 133(50): 20040-20043.
Li, Feng. Chen, Yanhua. Chen, Huiling. He, Wei. Zhang, Zhi-Ping. Zhang, Xian-En. Wang, Qiangbin.

|14| Chiral Hierarchical Molecular Nanostructures on Two-Dimensional Surface by Controllable Trinary Self-Assembly
J AM CHEM SOC, 2011, 133(51): 21010-21015.
Liu, Jia. Chen, Ting. Deng, Xin. Wang, Dong. Pei, Jian. Lijun Wan.

|15| Creation of Bioorthogonal Redox Systems Depending on Nicotinamide Flucytosine Dinucleotide
J AM CHEM SOC, 2011, 133(51): 20857-20862.
Ji, Debin. Wang, Lei. Hou, Shuhua. Liu, Wujun. Wang, Jinxia. Wang, Qian. Zhao, Zongbao K..

|16| Epitaxial Superconducting delta-MoN Films Grown by a Chemical Solution Method
J AM CHEM SOC, 2011, 133(51): 20735-20737.
Zhang, Yingying. Haberkorn, Nestor. Ronning, Filip. Wang, Haiyan. Mara, Nathan A.. Zhuo, Mujin. Chen, Li. Lee, Joon Hwan. Blackmore, Karen J.. Bauer, Eve. Burrell, Anthony K.. McCleskey, Thomas M.. Hawley, Marilyn E.. Schulze, Roland K.. Civale, Leonardo. Tajima, Tsuyoshi. Jia, Quanxi.

|17| Near-IR Electrochromism in Electropolymerized Films of a Biscyclometalated Ruthenium Complex Bridged by 1,2,4,5-Tetra(2-pyridyl)benzene
J AM CHEM SOC, 2011, 133(51): 20720-20723.
Yao, Chang-Jiang. Zhong, Yu-Wu. Nie, Hai-Jing. Abruna, Hector D.. Yao, Jiannian.

|18| Single-Crystalline Rutile TiO2 Hollow Spheres: Room-Temperature Synthesis, Tailored Visible-Light-Extinction, and Effective Scattering Layer for Quantum Dot-Sensitized Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2011, 133(47): 19102-19109.
Wang, Hongqiang. Miyauchi, Masahiro. Ishikawa, Yoshie. Pyatenko, Alexander. Koshizaki, Naoto. Li, Yue. Li, Liang. Li, Xiangyou. Bando, Yoshio. Golberg, Dmitri.

|19| Potent Taccalonolides, AF and AJ, Inform Significant Structure-Activity Relationships and Tubulin as the Binding Site of These Microtubule Stabilizers
J AM CHEM SOC, 2011, 133(47): 19064-19067.
Li, Jing. Risinger, April L.. Peng, Jiangnan. Chen, Zhongliang. Hu, Lihong. Mooberry, Susan L..

|20| Copper-Mediated Reduction of CO2 with pinB-SiMe2Ph via CO2 Insertion into a Copper-Silicon Bond
J AM CHEM SOC, 2011, 133(47): 19060-19063.
Kleeberg, Christian. Cheung, Man Sing. Lin, Zhenyang. Marder, Todd B..

|21| Gelification: An Effective Measure for Achieving Differently Sized Biocompatible Fe3O4 Nanocrystals through a Single Preparation Recipe
J AM CHEM SOC, 2011, 133(48): 19512-19523.
Jia, Qiaojuan. Zeng, Jianfeng. Qjao, Ruirui. Jing, Lihong. Peng, Liang. Gu, Fenglong. Mingyuan Gao.

|22| Hybrid Heterojunction Solar Cell Based on Organic-Inorganic Silicon Nanowire Array Architecture
J AM CHEM SOC, 2011, 133(48): 19408-19415.
Shen, Xiaojuan. Sun, Baoquan. Liu, Dong. Lee, Shuit-Tong.

|23| C-N Bond Cleavage of Allylic Amines via Hydrogen Bond Activation with Alcohol Solvents in Pd-Catalyzed Allylic Alkylation of Carbonyl Compounds
J AM CHEM SOC, 2011, 133(48): 19354-19357.
Zhao, Xiaohu. Liu, Delong. Guo, Hui. Liu, Yangang. Zhang, Wanbin.

|24| Hydrogen Peroxide Inducible DNA Cross-Linking Agents: Targeted Anticancer Prodrugs
J AM CHEM SOC, 2011, 133(48): 19278-19281.
Kuang, Yunyan. Baakrishnan, Kumudha. Gandhi, Varsha. Peng, Xiaohua.

|25| Iridium-Catalyzed Allylic Vinylation and Asymmetric Allylic Amination Reactions with o-Aminostyrenes
J AM CHEM SOC, 2011, 133(46): 19006-19014.
Ye, Ke-Yin. He, Hu. Liu, Wen-Bo. Dai, Li-Xin. Helmchen, Guenter. You, Shu-Li.

|26| A Systematic Study of the Synthesis of Silver Nanoplates: Is Citrate a "Magic" Reagent?
J AM CHEM SOC, 2011, 133(46): 18931-18939.
Zhang, Qiao. Li, Na. Goebl, James. Lu, Zhenda. Yin, Yadong.

|27| Simultaneous Large Enhancements in Thermopower and Electrical Conductivity of Bulk Nanostructured Half-Heusler Alloys
J AM CHEM SOC, 2011, 133(46): 18843-18852.
Makongo, Julien P. A.. Misra, Dinesh K.. Zhou, Xiaoyuan. Pant, Aditya. Shabetai, Michael R.. Su, Xianli. Uher, Ctirad. Stokes, Kevin L.. Poudeu, Pierre F. P..

|28| Template Effect in the Competition between Haeckelite and Graphene Growth on Ni(111): Quantum Chemical Molecular Dynamics Simulations
J AM CHEM SOC, 2011, 133(46): 18837-18842.
Ying Wang. Page, Alister J.. Nishimoto, Yoshio. Qian, Hu-Jun. Morokuma, Keiji. Irle, Stephan.

|29| Induced Self-Assembly and Forster Resonance Energy Transfer Studies of Alkynylplatinum(II) Terpyridine Complex Through Interaction With Water-Soluble Poly(phenylene ethynylene sulfonate) and the Proof-of-Principle Demonstration of this Two-Component Ensemble for Selective Label-Free Detection of Human Serum Albumin
J AM CHEM SOC, 2011, 133(46): 18775-18784.
Chung, Clive Yik-Sham. Yam, Vivian Wing-Wah.

|30| Structural Transformation of Two-Dimensional Metal-Organic Coordination Networks Driven by Intrinsic In-Plane Compression
J AM CHEM SOC, 2011, 133(46): 18760-18766.
Liu, Jun. Lin, Tao. Shi, Ziliang. Xia, Fei. Dong, Lei. Liu, Pei Nian. Lin, Nian.

|31| Strong Aggregation and Directional Assembly of Aromatic Oligoamide Macrocycles
J AM CHEM SOC, 2011, 133(46): 18590-18593.
Yang, Yongan. Feng, Wen. Hu, Jinchuan. Zou, Shuliang. Gao, Rongzhao. Yamato, Kazuhiro. Kline, Mark. Cai, Zhonghou. Gao, Yi. Wang, Yibing. Li, Yibao. Yang, Yanlian. Yuan, Lihua. Zeng, Xiao Cheng. Gong, Bing.

|32| Bandgap Engineering of Monodispersed Cu2-xSySe1-y Nanocrystals through Chalcogen Ratio and Crystal Structure
J AM CHEM SOC, 2011, 133(46): 18558-18561.
Wang, Jian-Jun. Xue, Ding-Jiang. Yuguo Guo. Jinsong Hu. Lijun Wan.

|33| Regioregular Pyridal[2,1,3]thiadiazole pi-Conjugated Copolymers
J AM CHEM SOC, 2011, 133(46): 18538-18541.
Ying, Lei. Hsu, Ben B. Y.. Zhan, Hongmei. Welch, Gregory C.. Zalar, Peter. Perez, Louis A.. Kramer, Edward J.. Thuc-Quyen Nguyen. Heeger, Alan J.. Wong, Wai-Yeung. Bazan, Guillermo C..

|34| Graphene Oxide as a Sulfur Immobilizer in High Performance Lithium/Sulfur Cells
J AM CHEM SOC, 2011, 133(46): 18522-18525.
Ji, Liwen. Rao, Mumin. Zheng, Haimei. Zhang, Liang. Li, Yuanchang. Duan, Wenhui. Guo, Jinghua. Cairns, Elton J.. Zhang, Yuegang.

|35| Electrophilic Substitution Reactions of Metallabenzynes
J AM CHEM SOC, 2011, 133(45): 18350-18360.
Hung, Wai Yiu. Liu, Bin. Shou, Wangge. Wen, Ting Bin. Shi, Chuan. Sung, Herman H. -Y.. Williams, Ian D.. Lin, Zhenyang. Jia, Guochen.

|36| Highly Sensitive and Selective DNA-Based Detection of Mercury(II) with alpha-Hemolysin Nanopore
J AM CHEM SOC, 2011, 133(45): 18312-18317.
Wen, Shuang. Zeng, Tao. Liu, Lei. Zhao, Kai. Zhao, Yuliang. Liu, Xianjin. Wu, Hai-Chen.

|37| One-Pot Synthesis of Stable NIR Tetracene Diimides via Double Cross-Coupling
J AM CHEM SOC, 2011, 133(45): 18054-18057.
Yue, Wan. Gao, Jing. Li, Yan. Jiang, Wei. Di Motta, Simone. Negri, Fabrizia. Wang, Zhaohui.

|38| Conversion of Molecular Information by Luminescent Nanointerface Self-Assembled from Amphiphilic Tb(III) Complexes
J AM CHEM SOC, 2011, 133(43): 17370-17374.
Liu, Jing. Morikawa, Masa-aki. Kimizuka, Nobuo.

|39| Correlation of CdS Nanocrystal Formation with Elemental Sulfur Activation and Its Implication in Synthetic Development
J AM CHEM SOC, 2011, 133(43): 17248-17256.
Li, Zheng. Ji, Yijing. Renguo Xie. Grisham, Susan Y.. Xiaogang Peng.

|40| Quasiemulsion-Templated Formation of alpha-Fe2O3 Hollow Spheres with Enhanced Lithium Storage Properties
J AM CHEM SOC, 2011, 133(43): 17146-17148.
Wang, Bao. Chen, Jun Song. Wu, Hao Bin. Wang, Zhiyu. Xiongwen Lou.

|41| A Photoactivated Artificial Muscle Model Unit: Reversible, Photoinduced Sliding of Nanosheets
J AM CHEM SOC, 2011, 133(43): 17130-17133.
Nabetani, Yu. Takamura, Hazuki. Hayasaka, Yuika. Shimada, Tetsuya. Takagi, Shinsuke. Tachibana, Hiroshi. Masui, Dai. Tong, Zhiwei. Inoue, Haruo.

|42| Sub-10 nm Hexagonal Lanthanide-Doped NaLuF4 Upconversion Nanocrystals for Sensitive Bioimaging in Vivo
J AM CHEM SOC, 2011, 133(43): 17122-17125.
Liu, Qian. Sun, Yun. Yang, Tianshe. Feng, Wei. Li, Chenguang. Li, Fuyou.

|43| Cu2+-Assisted Synthesis of Hexoctahedral Au-Pd Alloy Nanocrystals with High-Index Facets
J AM CHEM SOC, 2011, 133(43): 17114-17117.
Zhang, Lei. Zhang, Jiawei. Kuang, Qin. Xie, Shuifen. Jiang, Zhiyuan. Xie, Zhaoxiong. Zheng, Lansun.

|44| Facile Regio- and Stereoselective Hydrometalation of Alkynes with a Combination of Carboxylic Acids and Group 10 Transition Metal Complexes: Selective Hydrogenation of Alkynes with Formic Acid
J AM CHEM SOC, 2011, 133(42): 17037-17044.
Shen, Ruwei. Chen, Tieqiao. Zhao, Yalei. Qiu, Renhua. Zhou, Yongbo. Yin, Shuangfeng. Wang, Xiangbo. Goto, Midori. Han, Li-Biao.

|45| Large Endohedral Fullerenes Containing Two Metal Ions, Sm-2@D-2(35)-C-88, Sm-2@C-1(21)-C-90, and Sm-2@D-3(85)-C-92, and Their Relationship to Endohedral Fullerenes Containing Two Gadolinium Ions
J AM CHEM SOC, 2011, 133(42): 16911-16919.
Yang, Hua. Jin, Hongxiao. Hong, Bo. Liu, Ziyang. Beavers, Christine M.. Zhen, Hongyu. Wang, Zhimin. Mercado, Brandon Q.. Olmstead, Marilyn M.. Balch, Alan L..

|46| Negative-Ion Electron Capture Dissociation: Radical-Driven Fragmentation of Charge-Increased Gaseous Peptide Anions
J AM CHEM SOC, 2011, 133(42): 16790-16793.
Yoo, Hyun Ju. Wang, Ning. Zhuang, Shuyi. Song, Hangtian. Hakansson, Kristina.

|47| Metallic Few-Layered VS2 Ultrathin Nanosheets: High Two-Dimensional Conductivity for In-Plane Supercapacitors
J AM CHEM SOC, 2011, 133(44): 17832-17838.
Feng, Jun. Sun, Xu. Wu, Changzheng. Peng, Lele. Lin, Chenwen. Hu, Shuanglin. Yang, Jinlong. Xie, Yi.

|48| Understanding the Molecular Mechanism of Enzyme Dynamics of Ribonuclease A through Protonation/Deprotonation of HIS48
J AM CHEM SOC, 2011, 133(44): 17727-17737.
Ji, Chang G.. Zhang, John Z. H..

|49| Synthesis of PbSeTe Single Ternary Alloy and Core/Shell Heterostructured Nanocubes
J AM CHEM SOC, 2011, 133(44): 17590-17593.
Zewei Quan. Luo, Zhiping. Loc, Welley Siu. Zhang, Jun. Wang, Yuxuan. Yang, Kaikun. Porter, Nathan. Jun Lin. Wang, Howard. Fang, Jiye*.

|50| Wrinkle Engineering: A New Approach to Massive Graphene Nanoribbon Arrays
J AM CHEM SOC, 2011, 133(44): 17578-17581.
Pan, Zhonghuai. Liu, Nan. Fu, Lei. Liu, Zhongfan.

|51| Tailor-Made Dual pH-Sensitive Polymer-Doxorubicin Nanoparticles for Efficient Anticancer Drug Delivery
J AM CHEM SOC, 2011, 133(44): 17560-17563.
Du, Jin-Zhi. Du, Xiao-Jiao. Mao, Cheng-Qiong. Wang, Jun.

|52| Oxygen-Aided Synthesis of Polycrystalline Graphene on Silicon Dioxide Substrates
J AM CHEM SOC, 2011, 133(44): 17548-17551.
Chen, Jianyi. Wen, Yugeng. Guo, Yunlong. Wu, Bin. Huang, Liping. Xue, Yunzhou. Geng, Dechao. Wang, Dong. Yu, Gui. Yunqi Liu.

|53| Predicting Two-Dimensional Boron-Carbon Compounds by the Global Optimization Method
J AM CHEM SOC, 2011, 133(40): 16285-16290.
Luo, Xinyu. Yang, Jihui. Liu, Hanyu. Wu, Xiaojun. Wang, Yanchao. Ma, Yanming. Wei, Su-Huai. Gong, Xingao. Xiang, Hongjun.

|54| Photoswitching-Induced Frequency-Locked Donor-Acceptor Fluorescence Double Modulations Identify the Target Analyte in Complex Environments
J AM CHEM SOC, 2011, 133(40): 16092-16100.
Tian, Zhiyuan. Wu, Wuwei. Wan, Wei. Li, Alexander D. Q..

|55| Upright Standing Graphene Formation on Substrates
J AM CHEM SOC, 2011, 133(40): 16072-16079.
Yuan, Qinghong. Hu, Hong. Gao, Junfeng. Ding, Feng. Liu, Zhifeng. Yakobson, Boris I..

|56| Etching Growth under Surface Confinement: An Effective Strategy To Prepare Mesocrystalline Pd Nanocorolla
J AM CHEM SOC, 2011, 133(40): 15946-15949.
Huang, Xiaoqing. Tang, Shaoheng. Yang, Jing. Tan, Yueming. Zheng, Nanfeng.

|57| Visible Light Promoted Hydroxylation of a Si-C(sp(3)) Bond Catalyzed by Rhodium Porphyrins in Water
J AM CHEM SOC, 2011, 133(40): 15926-15929.
Yu, Mengmeng. Fu, Xuefeng.

|58| Extraordinary Enhancement of Raman Scattering from Pyridine on Single Crystal Au and Pt Electrodes by Shell-Isolated Au Nanoparticles
J AM CHEM SOC, 2011, 133(40): 15922-15925.
Li, Jian-Feng. Ding, Song-Yuan. Yang, Zhi-Lin. Bai, Mei-Lin. Anema, Jason R.. Wang, Xiang. Wang, An. Wu, De-Yin. Ren, Bin. Hou, Shi-Min. Wandlowski, Thomas. Tian, Zhong-Qun.

|59| Colloidal Synthesis of Cu2CdSnSe4 Nanocrystals and Hot-Pressing to Enhance the Thermoelectric Figure-of-Merit
J AM CHEM SOC, 2011, 133(40): 15910-15913.
Fan, Feng-Jia. Yu, Bo. Wang, Yi-Xiu. Zhu, Yan-Long. Liu, Xiao-Jing. Shuhong Yu. Ren, Zhifeng.

|60| Highly Enantioselective gamma-Amination of alpha,beta-Unsaturated Acyl Chlorides with Azodicarboxylates: Efficient Synthesis of Chiral gamma-Amino Acid Derivatives
J AM CHEM SOC, 2011, 133(40): 15894-15897.
Shen, Li-Tao. Sun, Li-Hui. Ye, Song.

|61| Hydrothermal Etching Assisted Crystallization: A Facile Route to Functional Yolk-Shell Titanate Microspheres with Ultrathin Nanosheets-Assembled Double Shells
J AM CHEM SOC, 2011, 133(40): 15830-15833.
Li, Wei. Deng, Yonghui. Wu, Zhangxiong. Qian, Xufang. Yang, Jianping. Wang, Yao. Gu, Dong. Zhang, Fan. Bo Tu. Dongyuan Zhao.

|62| NIR-Light-Induced Deformation of Cross-Linked Liquid-Crystal Polymers Using Upconversion Nanophosphors
J AM CHEM SOC, 2011, 133(40): 15810-15813.
Wu, Wei. Yao, Liming. Yang, Tianshe. Yin, Ruoyuan. Li, Fuyou. Yu, Yanlei.

|63| Using Si and Ge Nanostructures as Substrates for Surface-Enhanced Raman Scattering Based on Photoinduced Charge Transfer Mechanism
J AM CHEM SOC, 2011, 133(41): 16518-16523.
Wang, Xiaotian. Shi, Wensheng. She, Guangwei. Mu, Lixuan.

|64| Biomimetic Asymmetric Hydrogenation: In Situ Regenerable Hantzsch Esters for Asymmetric Hydrogenation of Benzoxazinones
J AM CHEM SOC, 2011, 133(41): 16432-16435.
Chen, Qing-An. Chen, Mu-Wang. Yu, Chang-Bin. Shi, Lei. Wang, Duo-Sheng. Yang, Yan. Zhou, Yong-Gui.

|65| Tuning the Relative Concentration Ratio of Bulk Defects to Surface Defects in TiO2 Nanocrystals Leads to High Photocatalytic Efficiency
J AM CHEM SOC, 2011, 133(41): 16414-16417.
Kong, Ming. Li, Yuanzhi. Chen, Xiong. Tian, Tingting. Fang, Pengfei. Zheng, Feng. Zhao, Xiujian.

|66| Copper-Catalyzed C(sp(3))-C(sp(3)) Bond Formation Using a Hypervalent Iodine Reagent: An Efficient Allylic Trifluoromethylation
J AM CHEM SOC, 2011, 133(41): 16410-16413.
Wang, Xi. Ye, Yuxuan. Zhang, Songnan. Feng, Jiajie. Xu, Yan. Zhang, Yan. Wang, Jianbo.

|67| Particle Size, Shape and Activity for Photocatalysis on Titania Anatase Nanoparticles in Aqueous Surroundings
J AM CHEM SOC, 2011, 133(39): 15743-15752.
Li, Ye-Fei. Liu, Zhi-Pan.

|68| Charge Delocalization in a Cyclometalated Bisruthenium Complex Bridged by a Noninnocent 1,2,4,5-Tetra(2-pyridyl)benzene Ligand
J AM CHEM SOC, 2011, 133(39): 15697-15706.
Yao, Chang-Jiang. Zhong, Yu-Wu. Yao, Jiannian.

|69| Ultrathin ZnS Single Crystal Nanowires: Controlled Synthesis and Room-Temperature Ferromagnetism Properties
J AM CHEM SOC, 2011, 133(39): 15605-15612.
Zhu, Guoxing. Zhang, Shuguang. Xu, Zheng. Ma, Jing. Shen, Xiaoping.

|70| Extraordinarily High Activity in the Hydrodesulfurization of 4,6-Dimethyldibenzothiophene over Pd Supported on Mesoporous Zeolite Y
J AM CHEM SOC, 2011, 133(39): 15346-15349.
Fu, Wenqian. Zhang, Lei. Tang, Tiandi. Ke, Qingping. Wang, Shun. Hu, Jianbo. Fang, Guoyong. Li, Jixue. Xiao, Feng-Shou.

|71| Very Large, Soluble Endohedral Fullerenes in the Series La2C90 to La2C138: Isolation and Crystallographic Characterization of La-2@D-5(450)-C-100
J AM CHEM SOC, 2011, 133(39): 15338-15341.
Beavers, Christine M.. Jin, Hongxiao. Yang, Hua. Wang, Zhimin. Wang, Xinqing. Ge, Hongliang. Liu, Ziyang. Mercado, Brandon Q.. Olmstead, Marilyn M.. Balch, Alan L..

|72| Temperature-Programmed Precise Control over the Sizes of Carbon Nanospheres Based on Benzoxazine Chemistry
J AM CHEM SOC, 2011, 133(39): 15304-15307.
Wang, Shuai. Li, Wen-Cui. Hao, Guang-Ping. Hao, Yan. Sun, Qiang. Zhang, Xiang-Qian. Lu, An-Hui.

|73| Copper-Catalyzed Trifluoromethylation of Terminal Alkenes through Allylic C-H Bond Activation
J AM CHEM SOC, 2011, 133(39): 15300-15303.
Xu, Jun. Fu, Yao. Luo, Dong-Fen. Jiang, Yuan-Ye. Xiao, Bin. Liu, Zhao-Jing. Gong, Tian-Jun. Liu, Lei.

|74| Improving the Yield of Mono-DNA-Functionalized Gold Nanoparticles through Dual Steric Hindrance
J AM CHEM SOC, 2011, 133(39): 15284-15287.
Li, Zhengtao. Cheng, Enjun. Huang, Wenxiao. Zhang, Tao. Yang, Zhongqiang. Liu, Dongsheng. Zhiyong Tang.

|75| Iridium(III) Complex-Coated Nanosystem for Ratiometric Upconversion Luminescence Bioimaging of Cyanide Anions
J AM CHEM SOC, 2011, 133(39): 15276-15279.
Liu, Jinliang. Liu, Yi. Liu, Qian. Li, Chunyan. Sun, Lining. Li, Fuyou.

|76| New Electrophilic Addition of alpha-Diazoesters with Ketones for Enantioselective C-N Bond Formation
J AM CHEM SOC, 2011, 133(39): 15268-15271.
Li, Wei. Liu, Xiaohua. Hao, Xiaoyu. Hu, Xiaolei. Chu, Yangyang. Cao, Weidi. Qin, Song. Hu, Changwei. Lin, Lili. Feng, Xiaoming.

|77| Pyridinyl Directed Alkenylation with Olefins via Rh(III)-Catalyzed C-C Bond Cleavage of Secondary Arylmethanols
J AM CHEM SOC, 2011, 133(39): 15244-15247.
Li, Hu. Li, Yang. Zhang, Xi-Sha. Chen, Kang. Wang, Xin. Shi, Zhang-Jie.

|78| Copper Nitride Nanocubes: Size-Controlled Synthesis and Application as Cathode Catalyst in Alkaline Fuel Cells
J AM CHEM SOC, 2011, 133(39): 15236-15239.

|79| Bottom-Up Fabrication of Photoluminescent Graphene Quantum Dots with Uniform Morphology
J AM CHEM SOC, 2011, 133(39): 15221-15223.
Liu, Ruili. Wu, Dongqing. Feng, Xinliang. Muellen, Klaus.

|80| Perfectly Alternating Copolymerization of CO2 and Epichlorohydrin Using Cobalt(III)-Based Catalyst Systems
J AM CHEM SOC, 2011, 133(38): 15191-15199.
Wu, Guang-Peng. Wei, Sheng-Hsuan. Ren, Wei-Min. Lu, Xiao-Bing. Xu, Tie-Qi. Darensbourg, Donald J..

|81| Multiple Polymersomes for Programmed Release of Multiple Components
J AM CHEM SOC, 2011, 133(38): 15165-15171.
Kim, Shin-Hyun. Shum, Ho Cheung. Kim, Jin Woong. Cho, Jun-Cheol. Weitz, David A..

|82| Free-Standing Mesoporous Carbon Thin Films with Highly Ordered Pore Architectures for Nanodevices
J AM CHEM SOC, 2011, 133(38): 15148-15156.
Feng, Dan. Lv, Yingying. Wu, Zhangxiong. Dou, Yuqian. Han, Lu. Sun, Zhenkun. Xia, Yongyao. Zheng, Gengfeng. Dongyuan Zhao.

|83| Magnetism of Phthalocyanine-Based Organometallic Single Porous Sheet
J AM CHEM SOC, 2011, 133(38): 15113-15119.
Zhou, Jian. Sun, Qiang.

|84| Contribution of Telomere G-Quadruplex Stabilization to the Inhibition of Telomerase-Mediated Telomere Extension by Chemical Ligands
J AM CHEM SOC, 2011, 133(38): 15036-15044.
Chen, Chang-yue. Wang, Quan. Liu, Jia-quan. Hao, Yu-hua. Tan, Zheng.

|85| Coexistence of Magnetic and Electric Orderings in the Metal-Formate Frameworks of [NH4][M(HCOO)(3)]
J AM CHEM SOC, 2011, 133(38): 14948-14951.
Xu, Guan-Cheng. Zhang, Wen. Ma, Xiao-Ming. Chen, Yi-Hong. Zhang, Li. Cai, Hong-Ling. Wang, Zhe-Ming. Xiong, Ren-Gen. Gao, Song.

|86| Total Syntheses of Drimane-Type Sesquiterpenoids Enabled by a Gold-Catalyzed Tandem Reaction
J AM CHEM SOC, 2011, 133(38): 14944-14947.
Shi, Hang. Fang, Lichao. Tan, Ceheng. Shi, Lili. Zhang, Weibin. Li, Chuang-chuang. Luo, Tuoping. Yang, Zhen.

|87| From HCOOH to CO at Pd Electrodes: A Surface-Enhanced Infrared Spectroscopy Study
J AM CHEM SOC, 2011, 133(38): 14876-14879.
Wang, Jin-Yi. Zhang, Han-Xuan. Jiang, Kun. Cai, Wen-Bin.

|88| Sensing or No Sensing: Can the Anomeric Effect Be Probed by a Sensing Molecule?
J AM CHEM SOC, 2011, 133(34): 13731-13736.
Wang, Changwei. Ying, Fuming. Wu, Wei. Mo, Yirong.

|89| Chaperone-Assisted Translocation of a Polymer through a Nanopore
J AM CHEM SOC, 2011, 133(34): 13565-13570.
Yu, Wancheng. Luo, Kaifu.

|90| Kirkendall Effect and Lattice Contraction in Nanocatalysts: A New Strategy to Enhance Sustainable Activity
J AM CHEM SOC, 2011, 133(34): 13551-13557.
Wang, Jia X.. Ma, Chao. Choi, YongMan. Su, Dong. Zhu, Yimei. Liu, Ping. Si, Rui. Vukmirovic, Miomir B.. Zhang, Yu. Adzic, Radoslav R..

|91| Binaphthol-Derived Bisphosphoric Acids Serve as Efficient Organocatalysts for Highly Enantioselective 1,3-Dipolar Cycloaddition of Azomethine Ylides to Electron-Deficient Olefins
J AM CHEM SOC, 2011, 133(34): 13504-13518.
He, Long. Chen, Xiao-Hua. Wang, De-Nan. Luo, Shi-Wei. Zhang, Wen-Quan. Yu, Jie. Ren, Lei. Gong, Liu-Zhu.

|92| Engineering Polymeric Aptamers for Selective Cytotoxicity
J AM CHEM SOC, 2011, 133(34): 13380-13386.
Yang, Liu. Meng, Ling. Xiaobing Zhang. Chen, Yan. Zhu, Guizhi. Liu, Haipeng. Xiong, Xiangling. Sefah, Kwame. Weihong Tan.

|93| Experimental and Theoretical Studies of the Photophysical Properties of 2-and 2,7-Functionalized Pyrene Derivatives
J AM CHEM SOC, 2011, 133(34): 13349-13362.
Crawford, Andrew G.. Dwyer, Austin D.. Liu, Zhiqiang. Steffen, Andreas. Beeby, Andrew. Palsson, Lars-Olof. Tozer, David J.. Marder, Todd B..

|94| Phosphine-Catalyzed Annulations of Azomethine Imines: Allene-Dependent [3+2], [3+3], [4+3], and [3+2+3] Pathways
J AM CHEM SOC, 2011, 133(34): 13337-13348.
Na, Risong. Jing, Chengfeng. Xu, Qihai. Jiang, Hui. Wu, Xi. Shi, Jiayan. Zhong, Jiangchun. Wang, Min. Benitez, Diego. Tkatchouk, Ekaterina. Goddard, William A., III. Guo, Hongchao. Kwon, Ohyun.

|95| Single-Molecule Resolution of an Organometallic Intermediate in a Surface-Supported Ullmann Coupling Reaction
J AM CHEM SOC, 2011, 133(34): 13264-13267.
Wang, Weihua. Shi, Xingqiang. Wang, Shiyong. Van Hove, Michel A.. Lin, Nian.

|96| Planar Tetracoordinate Carbon versus Planar Tetracoordinate Boron: The Case of CB4 and Its Cation
J AM CHEM SOC, 2011, 133(34): 13228-13231.
Cui, Zhong-hua. Contreras, Maryel. Ding, Yi-hong. Merino, Gabriel.

|97| Wet-Chemistry-Assisted Nanotube-Substitution Reaction for High-Efficiency and Bulk-Quantity Synthesis of Boron- and Nitrogen-Codoped Single-Walled Carbon Nanotubes
J AM CHEM SOC, 2011, 133(34): 13216-13219.
Yang, Xiaoxia. Liu, Lei. Wu, Muhong. Wang, Wenlong. Bai, Xuedong. Wang, Enge.

|98| Organic Triplet Excited States of Gold(I) Complexes with Oligo (o- or m-phenyleneethynylene) Ligands: Conjunction of Steady-State and Time-Resolved Spectroscopic Studies on Exciton Delocalization and Emission Pathways
J AM CHEM SOC, 2011, 133(35): 14120-14135.
Lu, Wei. Kwok, Wai-Ming. Ma, Chensheng. Chan, Chris Tsz-Leung. Zhu, Ming-Xin. Che, Chi-Ming.

|99| Five-Fold-Symmetric Macrocyclic Aromatic Pentamers: High-Affinity Cation Recognition, Ion-Pair-Induced Columnar Stacking, and Nanofibrillation
J AM CHEM SOC, 2011, 133(35): 13930-13933.
Ren, Changliang. Maurizot, Victor. Zhao, Huaiqing. Shen, Jie. Zhou, Feng. Ong, Wei Qiang. Du, Zhiyun. Zhang, Kun. Su, Haibin. Zeng, Huaqiang.

|00| Leading Neuroblastoma Cells To Die by Multiple Premeditated Attacks from a Multifunctionalized Nanoconstruct
J AM CHEM SOC, 2011, 133(35): 13918-13921.
Jiao, Peifu. Zhou, Hongyu. Otto, Mario. Mu, Qingxin. Li, Liwen. Su, Gaoxing. Zhang, Yi. Butch, Elizabeth R.. Snyder, Scott E.. Jiang, Guibin. Yan, Bing.

|01| On the Circular Birefringence of Polycrystalline Polymers: Polylactide
J AM CHEM SOC, 2011, 133(35): 13848-13851.
Ye, Hai-Mu. Xu, Jun. Freudenthal, John. Kahr, Bart.

|02| Hydrogen-Incorporation Stabilization of Metallic VO2(R) Phase to Room Temperature, Displaying Promising Low-Temperature Thermoelectric Effect
J AM CHEM SOC, 2011, 133(35): 13798-13801.
Wu, Changzheng. Feng, Feng. Feng, Jun. Dai, Jun. Peng, Lele. Zhao, Jiyin. Yang, Jinlong. Si, Cheng. Wu, Ziyu. Xie, Yi.

|03| Dual Supramolecular Photochirogenesis: Ultimate Stereocontrol of Photocyclodimerization by a Chiral Scaffold and Confining Host
J AM CHEM SOC, 2011, 133(35): 13786-13789.
Yang, Cheng. Ke, Chenfeng. Liang, Wenting. Fukuhara, Gaku. Mori, Tadashi. Liu, Yu. Inoue, Yoshihisa.

|04| An Easily Accessible Isoindigo-Based Polymer for High-Performance Polymer Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2011, 133(36): 14244-14247.
Wang, Ergang. Ma, Zaifei. Zhang, Zhen. Vandewal, Koen. Henriksson, Patrik. Inganas, Olle. Zhang, Fengling. Andersson, Mats R..

|05| One-Pot Microwave Synthesis of Water-Dispersible, Ultraphoto- and pH-Stable, and Highly Fluorescent Silicon Quantum Dots
J AM CHEM SOC, 2011, 133(36): 14192-14195.
He, Yao. Zhong, Yiling. Peng, Fei. Wei, Xinpan. Su, Yuanyuan. Lu, Yimei. Su, Shao. Gu, Wei. Liao, Liangsheng. Lee, Shuit-Tong.

|06| Chemo- and Regioselectivity-Tunable Pd-Catalyzed Allylic Alkylation of Imines
J AM CHEM SOC, 2011, 133(36): 14180-14183.
Chen, Jian-Ping. Peng, Qian. Lei, Bai-Lin. Hou, Xue-Long. Wu, Yun-Dong.

|07| Fluorinating Hexagonal Boron Nitride into Diamond-Like Nanofilms with Tunable Band Gap and Ferromagnetism
J AM CHEM SOC, 2011, 133(37): 14831-14838.
Zhang, Zhuhua. Zeng, Xiao Cheng. Guo, Wanlin.

|08| Electrochemistry, Electrogenerated Chemiluminescence, and Excimer Formation Dynamics of Intramolecular pi-Stacked 9-Naphthylanthracene Derivatives and Organic Nanoparticles
J AM CHEM SOC, 2011, 133(37): 14675-14685.
Suk, Jungdon. Wu, Zhiyong. Wang, Lei. Bard, Allen J..

|09| Container Effect in Nanocasting Synthesis of Mesoporous Metal Oxides
J AM CHEM SOC, 2011, 133(37): 14542-14545.
Sun, Xiaohong. Shi, Yifeng. Zhang, Peng. Zheng, Chunming. Zheng, Xinyue. Zhang, Fan. Zhang, Yichi. Guan, Naijia. Dongyuan Zhao. Stucky, Galen D..

|10| Cobalt-Catalyzed Hydroalkylation of [60]Fullerene with Active Alkyl Bromides: Selective Synthesis of Monoalkylated Fullerenes
J AM CHEM SOC, 2011, 133(32): 12842-12848.
Lu, Shirong. Jin, Tienan. Bao, Ming. Yamamoto, Yoshinori.

|11| Supramolecular Bola-Like Ferroelectric: 4-Methoxyanilinium Tetrafluoroborate-18-crown-6
J AM CHEM SOC, 2011, 133(32): 12780-12786.
Fu, Da-Wei. Zhang, Wen. Cai, Hong-Ling. Zhang, Yi. Ge, Jia-Zhen. Xiong, Ren-Gen. Huang, Songping D..

|12| Diarylethene-Containing Cyclometalated Platinum(II) Complexes: Tunable Photochromism via Metal Coordination and Rational Ligand Design
J AM CHEM SOC, 2011, 133(32): 12690-12705.
Chan, Jacky Chi-Hung. Lam, Wai Han. Wong, Hok-Lai. Zhu, Nianyong. Wong, Wing-Tak. Yam, Vivian Wing-Wah.

|13| Chirality-Preserving Growth of Helical Filaments in the B4 Phase of Bent-Core Liquid Crystals
J AM CHEM SOC, 2011, 133(32): 12656-12663.
Chen, Dong. Maclennan, Joseph E.. Shao, Renfan. Yoon, Dong Ki. Wang, Haitao. Korblova, Eva. Walba, David M.. Glaser, Matthew A.. Clark, Noel A..

|14| Total Synthesis of Landomycin A, a Potent Antitumor Angucycline Antibiotic
J AM CHEM SOC, 2011, 133(32): 12433-12435.
Yang, Xiaoyu. Fu, Boqiao. Yu, Biao.

|15| An Amide-Containing Metal-Organic Tetrahedron Responding to a Spin-Trapping Reaction in a Fluorescent Enhancement Manner for Biological Imaging of NO in Living Cells
J AM CHEM SOC, 2011, 133(32): 12402-12405.
Wang, Jian. He, Cheng. Wu, Pengyan. Wang, Jing. Duan, Chunying.

|16| Highly Enantioselective Arylation of N-Tosylalkylaldimines Catalyzed by Rhodium-Diene Complexes
J AM CHEM SOC, 2011, 133(32): 12394-12397.
Cui, Zhe. Yu, Hong-Jie. Yang, Rui-Feng. Gao, Wen-Yun. Feng, Chen-Guo. Lin, Guo-Qiang.

|17| Hydrothermal Synthesis of Zeolites with Three-Dimensionally Ordered Mesoporous-Imprinted Structure
J AM CHEM SOC, 2011, 133(32): 12390-12393.
Chen, Huiyong. Wydra, James. Zhang, Xueyi. Lee, Pyung-Soo. Wang, Zhuopeng. Fan, Wei. Tsapatsis, Michael.

|18| Direct Transformation of N,N-Dimethylformamide to -CN: Pd-Catalyzed Cyanation of Heteroarenes via C-H Functionalization
J AM CHEM SOC, 2011, 133(32): 12374-12377.
Ding, Shengtao. Jiao, Ning.

|19| In Situ Structural Characterization of a Recombinant Protein in Native Escherichia coli Membranes with Solid-State Magic-Angle-Spinning NMR
J AM CHEM SOC, 2011, 133(32): 12370-12373.
Fu, Riqiang. Wang, Xingsheng. Li, Conggang. Santiago-Miranda, Adriana N.. Pielak, Gary J.. Tian, Fang.

|20| Reversible Redox of NADH and NAD(+) at a Hybrid Lipid Bilayer Membrane Using Ubiquinone
J AM CHEM SOC, 2011, 133(32): 12366-12369.
Ma, Wei. Li, Da-Wei. Sutherland, Todd C.. Li, Yang. Long, Yi-Tao. Chen, Hong-Yuan.

|21| A Highly Thermally Stable Ferroelectric Metal-Organic Framework and Its Thin Film with Substrate Surface Nature Dependent Morphology
J AM CHEM SOC, 2011, 133(32): 12330-12333.
Pan, Chen. Nan, Jiangpu. Dong, Xueliang. Ren, Xiao-Ming. Jin, Wanqin.

|22| Thorium Oxo and Sulfido Metallocenes: Synthesis, Structure, Reactivity, and Computational Studies
J AM CHEM SOC, 2011, 133(33): 13183-13196.
Ren, Wenshan. Zi, Guofu. Fang, De-Cai. Walter, Marc D..

|23| Accurate Predictions of Nonpolar Solvation Free Energies Require Explicit Consideration of Binding-Site Hydration
J AM CHEM SOC, 2011, 133(33): 13081-13092.
Genheden, Samuel. Mikulskis, Paulius. Hu, LiHong. Kongsted, Jacob. Soederhjelm, Paer. Ryde, Ulf.

|24| Significantly Enhancing Catalytic Activity of Tetrahexahedral Pt Nanocrystals by Bi Adatom Decoration
J AM CHEM SOC, 2011, 133(33): 12930-12933.
Chen, Qing-Song. Zhou, Zhi-You. Vidal-Iglesias, Francisco J.. Solla-Gullon, Jose. Feliu, Juan M.. Sun, Shi-Gang.

|25| Organocatalytic Asymmetric Biomimetic Transamination: From alpha-Keto Esters to Optically Active alpha-Amino Acid Derivatives
J AM CHEM SOC, 2011, 133(33): 12914-12917.
Xiao, Xiao. Xie, Ying. Su, Cunxiang. Liu, Mao. Shi, Yin.

|26| A Facile Cu(I)/TF-BiphamPhos-Catalyzed Asymmetric Approach to Unnatural alpha-Amino Acid Derivatives Containing gem-Bisphosphonates
J AM CHEM SOC, 2011, 133(30): 11757-11765.
Xue, Zhi-Yong. Li, Qing-Hua. Tao, Hai-Yan. Wang, Chun-Jiang.

|27| A Ligation-Triggered DNAzyme Cascade for Amplified Fluorescence Detection of Biological Small Molecules with Zero-Background Signal
J AM CHEM SOC, 2011, 133(30): 11686-11691.
Lu, Li-Min. Xiaobing Zhang. Kong, Rong-Mei. Yang, Bin. Weihong Tan.

|28| Water-Medium and Solvent-Free Organic Reactions over a Bifunctional Catalyst with Au Nanoparticles Covalently Bonded to HS/SO3H Functionalized Periodic Mesoporous Organosilica
J AM CHEM SOC, 2011, 133(30): 11632-11640.
Zhu, Feng-Xia. Wang, Wei. Li, He-Xing.

|29| Evolution of Packing Parameters in the Structural Changes of Silica Mesoporous Crystals: Cage-Type, 2D Cylindrical, Bicontinuous Diamond and Gyroid, and Lamellar
J AM CHEM SOC, 2011, 133(30): 11524-11533.
Han, Lu. Miyasaka, Keiichi. Terasaki, Osamu. Che, Shunai.

|30| Na2CsBe6B5O15: An Alkaline Beryllium Borate as a Deep-UV Nonlinear Optical Crystal
J AM CHEM SOC, 2011, 133(30): 11458-11461.
Wang, Shichao. Ye, Ning.

|31| Engineering Organic Sensitizers for Iodine-Free Dye-Sensitized Solar Cells: Red-Shifted Current Response Concomitant with Attenuated Charge Recombination
J AM CHEM SOC, 2011, 133(30): 11442-11445.

|32| An Exceptional 54-Fold Interpenetrated Coordination Polymer with 10(3)-srs Network Topology
J AM CHEM SOC, 2011, 133(30): 11406-11409.
Wu, Hua. Yang, Jin. Su, Zhong-Min. Batten, Stuart R.. Ma, Jian-Fang.

|33| Supramolecular Self-Assembly of Amphiphilic Anionic Platinum(II) Complexes: A Correlation between Spectroscopic and Morphological Properties
J AM CHEM SOC, 2011, 133(31): 12136-12143.
Po, Charlotte. Tam, Anthony Yiu-Yan. Wong, Keith Man-Chung. Yam, Vivian Wing-Wah.

|34| Strong Axiality and Ising Exchange Interaction Suppress Zero-Field Tunneling of Magnetization of an Asymmetric Dy2 Single-Molecule Magnet
J AM CHEM SOC, 2011, 133(31): 11948-11951.
Yunnan Guo. Gongfeng Xu. Wernsdorfer, Wolfgang. Ungur, Liviu. Yang Guo. Jinkui Tang*. Hongjie Zhang*. Chibotaru, Liviu F.*. Powell, Annie K..

|35| Mild and Selective Ru-Catalyzed Formylation and Fe-Catalyzed Acylation of Free (N-H) Indoles Using Anilines as the Carbonyl Source
J AM CHEM SOC, 2011, 133(31): 11924-11927.
Wu, Wenliang. Su, Weiping.

|36| Highly Efficient and Reversible SO2 Capture by Tunable Azole-Based Ionic Liquids through Multiple-Site Chemical Absorption
J AM CHEM SOC, 2011, 133(31): 11916-11919.
Wang, Congmin. Cui, Guokai. Luo, Xiaoyan. Xu, Yingjie. Li, Haoran. Dai, Sheng.

|37| Chiral Metal-Organic Frameworks for High-Resolution Gas Chromatographic Separations
J AM CHEM SOC, 2011, 133(31): 11892-11895.
Xie, Sheng-Ming. Zhang, Ze-Jun. Wang, Zhi-Yu. Yuan, Li-Ming.

|38| Interrupted Zeolite LTA and ATN-Type Boron Imidazolate Frameworks
J AM CHEM SOC, 2011, 133(31): 11884-11887.
Zhang, Hai-Xia. Wang, Fei. Yang, Hui. Tan, Yan-Xi. Zhang, Jian. Bu, Xianhui.

|39| Molecular Lithography through DNA-Mediated Etching and Masking of SiO2
J AM CHEM SOC, 2011, 133(31): 11868-11871.
Surwade, Sumedh P.. Zhao, Shichao. Liu, Haitao.

|40| From Metal-Organic Framework to Nanoporous Carbon: Toward a Very High Surface Area and Hydrogen Uptake
J AM CHEM SOC, 2011, 133(31): 11854-11857.
Jiang, Hai-Long. Liu, Bo. Lan, Ya-Qian. Kuratani, Kentaro. Akita, Tomoki. Shioyama, Hiroshi. Zong, Fengqi. Xu, Qiang.

|41| Structurally Designed Synthesis of Mechanically Stable Poly(benzoxazine-co-resol)-Based Porous Carbon Monoliths and Their Application as High-Performance CO2 Capture Sorbents
J AM CHEM SOC, 2011, 133(29): 11378-11388.
Hao, Guang-Ping. Li, Wen-Cui. Qian, Dan. Wang, Guang-Hui. Zhang, Wei-Ping. Zhang, Tao. Wang, Ai-Qin. Schueth, Ferdi. Bongard, Hans-Josef. Lu, An-Hui.

|42| A Nonemissive Iridium(III) Complex That Specifically Lights-Up the Nuclei of Living Cells
J AM CHEM SOC, 2011, 133(29): 11231-11239.
Li, Chunyan. Yu, Mengxiao. Sun, Yun. Wu, Yongquan. Huang, Chunhui. Li, Fuyou.

|43| Highly Stable Chiral (A)(6)-B Supramolecular Copolymers: A Multivalency-Based Self-Assembly Process
J AM CHEM SOC, 2011, 133(29): 11124-11127.
Chen, Shi-Gui. Yu, Yue. Zhao, Xin. Ma, Yuguo. Jiang, Xi-Kui. Li, Zhan-Ting.

|44| The Role of Spontaneous Polarization in the Negative Thermal Expansion of Tetragonal PbTiO3-Based Compounds
J AM CHEM SOC, 2011, 133(29): 11114-11117.
Chen, Jun. Nittala, Krishna. Forrester, Jennifer S.. Jones, Jacob L.. Deng, Jinxia. Yu, Ranbo. Xing, Xianran.

|45| Fmoc Synthesis of Peptide Thioesters without Post-Chain-Assembly Manipulation
J AM CHEM SOC, 2011, 133(29): 11080-11083.
Zheng, Ji-Shen. Chang, Hao-Nan. Wang, Feng-Liang. Liu, Lei.

|46| Synthesis of Shape-Controlled Monodisperse Wurtzite Culn(x)Ga(1-x)S(2) Semiconductor Nanocrystals with Tunable Band Gap
J AM CHEM SOC, 2011, 133(29): 11072-11075.
Wang, Yu-Hsiang A.. Zhang, Xiaoyan. Bao, Ningzhong. Lin, Baoping. Gupta, Arunava.

|47| Highly Efficient Separation of a Solid Mixture of Naphthalene and Anthracene by a Reusable Porous Metal-Organic Framework through a Single-Crystal-to-Single-Crystal Transformation
J AM CHEM SOC, 2011, 133(29): 11042-11045.
Liu, Dong. Lang, Jian-Ping. Abrahams, Brendan F..

|48| A Near-IR Reversible Fluorescent Probe Modulated by Selenium for Monitoring Peroxynitrite and Imaging in Living Cells
J AM CHEM SOC, 2011, 133(29): 11030-11033.
Yu, Fabiao. Li, Peng. Li, Guangyue. Zhao, Guangjiu. Chu, Tianshu. Keli Han.

|49| Self-Assembled Hollow Nanospheres Strongly Enhance Photoluminescence
J AM CHEM SOC, 2011, 133(29): 11022-11025.
Ke, Damei. Zhan, Chuanlang. Xu, Shuangping. Ding, Xunlei. Peng, Aidong. Sun, Jin. He, Shenggui. Li, Alexander D. Q.. Yao, Jiannian.

|50| Energy and Hole Transfer between Dyes Attached to Titania in Cosensitized Dye-Sensitized Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2011, 133(27): 10662-10667.
Hardin, Brian E.. Sellinger, Alan. Moehl, Thomas. Humphry-Baker, Robin. Moser, Jacques-E. Peng Wang. Zakeeruddin, Shaik M.. Graetzel, Michael*. McGehee, Michael D.*.

|51| Imaging Translational and Rotational Diffusion of Single Anisotropic Nanoparticles with Planar Illumination Microscopy
J AM CHEM SOC, 2011, 133(27): 10638-10645.
Xiao, Lehui. Qiao, Yanxia. He, Yan. Yeung, Edward S..

|52| Polymer Brushes on Graphene
J AM CHEM SOC, 2011, 133(27): 10490-10498.
Steenackers, Marin. Gigler, Alexander M.. Ning Zhang. Deubel, Frank. Seifert, Max. Hess, Lucas H.. Lim, Candy Haley Yi Xuan. Loh, Kian Ping. Garrido, Jose A.. Jordan, Rainer. Stutzmann, Martin. Sharp, Ian D..

|53| Nanocrystals Composed of Alternating Shells of Pd and Pt Can Be Obtained by Sequentially Adding Different Precursors
J AM CHEM SOC, 2011, 133(27): 10422-10425.
Zhang, Hui. Jin, Mingshang. Wang, Jinguo. Kim, Moon J.. Yang, Deren. Xia, Younan.

|54| Template-Directed Synthesis of Ordered Single-Crystalline Nanowires Arrays of Cu2ZnSnS4 and Cu2ZnSnSe4
J AM CHEM SOC, 2011, 133(27): 10328-10331.
Shi, Liang. Pei, Congjian. Xu, Yeming. Li, Quan.

|55| Highly Efficient Visible-Light-Driven Photocatalytic Hydrogen Production of CdS-Cluster-Decorated Graphene Nanosheets
J AM CHEM SOC, 2011, 133(28): 10878-10884.
Li, Qin. Guo, Beidou. Yu, Jiaguo. Ran, Jingrun. Zhang, Baohong. Yan, Huijuan. Gong, Jian Ru.

|56| Mechanisms of the Thermal Cyclotrimerizations of Fluoro- and Chloroacetylenes: Density Functional Theory Investigation and Intermediate Trapping Experiments
J AM CHEM SOC, 2011, 133(28): 10864-10877.
Yao, Zhong-Ke. Yu, Zhi-Xiang.

|57| Free Energy Calculations on the Two Drug Binding Sites in the M2 Proton Channel
J AM CHEM SOC, 2011, 133(28): 10817-10825.
Gu, Ruo-Xu. Liu, Limin Angela. Wei, Dong-Qing. Du, Jian-Guo. Liu, Lei. Liu, Hong.

|58| Crystallographic X-ray Analyses of Yb@C-2v(3)-C-80 Reveal a Feasible Rule That Governs the Location of a Rare Earth Metal inside a Medium-Sized Fullerene
J AM CHEM SOC, 2011, 133(28): 10772-10775.
Lu, Xing. Lian, Yongfu. Beavers, Christine M.. Mizorogi, Naomi. Slanina, Zdenek. Nagase, Shigeru. Akasaka, Takeshi.

|59| Iron-Catalyzed Carbonylation-Peroxidation of Alkenes with Aldehydes and Hydroperoxides
J AM CHEM SOC, 2011, 133(28): 10756-10759.
Liu, Weiping. Li, Yuanming. Liu, Kaisheng. Li, Zhiping.

|60| Breaking Symmetry toward Nonspherical Janus Particles Based on Polyhedral Oligomeric Silsesquioxanes: Molecular Design, "Click" Synthesis, and Hierarchical Structure
J AM CHEM SOC, 2011, 133(28): 10712-10715.
Li, Yiwen. Zhang, Wen-Bin. Hsieh, I-Fan. Zhang, Guoliang. Cao, Yan. Li, Xiaopeng. Wesdemiotis, Chrys. Lotz, Bernard. Xiong, Huiming. Cheng, Stephen Z. D..

|61| Spontaneous Self-Organization Enables Dielectrophoresis of Small Nanoparticles and Formation of Photoconductive Microbridges
J AM CHEM SOC, 2011, 133(28): 10688-10691.
Jung, Seung-Ho. Chen, Chen. Cha, Sang-Ho. Yeom, Bongjun. Bahng, Joong Hwan. Srivastava, Sudhanshu. Zhu, Jian. Yang, Ming. Liu, Shaoqin. Kotov, Nicholas A..

|62| pK(a) Coupling at the Intein Active Site: Implications for the Coordination Mechanism of Protein Splicing with a Conserved Aspartate
J AM CHEM SOC, 2011, 133(26): 10275-10282.
Du, Zhenming. Zheng, Yuchuan. Patterson, Melissa. Liu, Yangzhong. Wang, Chunyu.

|63| Water-Mediated Promotion of Dye Sensitization of TiO2 under Visible Light
J AM CHEM SOC, 2011, 133(26): 10000-10002.
Pan, Lun. Zou, Ji-Jun. Zhang, Xiangwen. Wang, Li.

|64| Trinitromethyl-Substituted 5-Nitro- or 3-Azo-1,2,4-triazoles: Synthesis, Characterization, and Energetic Properties
J AM CHEM SOC, 2011, 133(16): 6464-6471.
Thottempudi, Venugopal. Gao, Haixiang. Shreeve, Jeanne M..

|65| Size Fractionation of Graphene Oxide Sheets by pH-Assisted Selective Sedimentation
J AM CHEM SOC, 2011, 133(16): 6338-6342.
Wang, Xiluan. Hua Bai. Gaoquan Shi.

|66| Isolation and Crystallographic Identification of Four Isomers of Sm@C-90
J AM CHEM SOC, 2011, 133(16): 6299-6306.
Yang, Hua. Jin, Hongxiao. Zhen, Hongyu. Wang, Zhimin. Liu, Ziyang. Beavers, Christine M.. Mercado, Brandon Q.. Olmstead, Marilyn M.. Balch, Alan L..

|67| Palladium-Catalyzed Cycloisomerizations of (Z)-1-Iodo-1,6-dienes: Iodine Atom Transfer and Mechanistic Insight to Alkyl Iodide Reductive Elimination
J AM CHEM SOC, 2011, 133(16): 6187-6193.
Liu, Hui. Li, Chaolong. Qiu, Dong. Tong, Xiaofeng.

|68| Thermodynamics and Selectivity of Two-Dimensional Metallo-supramolecular Self-Assembly Resolved at Molecular Scale
J AM CHEM SOC, 2011, 133(16): 6150-6153.
Shi, Ziliang. Liu, Jun. Lin, Tao. Xia, Fei. Liu, Pei Nian. Lin, Nian.

|69| Convergent Asymmetric Disproportionation Reactions: Metal/Bronsted Acid Relay Catalysis for Enantioselective Reduction of Quinoxalines
J AM CHEM SOC, 2011, 133(16): 6126-6129.
Chen, Qing-An. Wang, Duo-Sheng. Zhou, Yong-Gui. Duan, Ying. Fan, Hong-Jun. Yang, Yan. Zhang, Zhang.

|70| Multifunctional Graphene/Platinum/Nafion Hybrids via Ice Templating
J AM CHEM SOC, 2011, 133(16): 6122-6125.
Estevez, Luis. Kelarakis, Antonios. Gong, Qianming. Daas, Eman Husni. Giannelis, Emmanuel P..

|71| Zinc Chelation with Hydroxamate in Histone Deacetylases Modulated by Water Access to the Linker Binding Channel
J AM CHEM SOC, 2011, 133(16): 6110-6113.
Wu, Ruibo. Lu, Zhenyu. Cao, Zexing. Zhang, Yingkai.

|72| Spontaneous Formation and Characterization of Silica Mesoporous Crystal Spheres with Reverse Multiply Twinned Polyhedral Hollows
J AM CHEM SOC, 2011, 133(16): 6106-6109.
Han, Lu. Long, Ping. Bai, Jingfeng. Che, Shunai.

|73| High-Performance Air-Stable Organic Field-Effect Transistors: Isoindigo-Based Conjugated Polymers
J AM CHEM SOC, 2011, 133(16): 6099-6101.
Lei, Ting. Cao, Yue. Fan, Yunlong. Liu, Chen-Jiang. Yuan, Si-Chun. Pei, Jian.

|74| Origin and Activity of Gold Nanoparticles as Aerobic Oxidation Catalysts in Aqueous Solution
J AM CHEM SOC, 2011, 133(25): 9938-9947.
Shang, Cheng. Liu, Zhi-Pan.

|75| Highly Enantioselective Hydrogenation of Quinolines Using Phosphine-Free Chiral Cationic Ruthenium Catalysts: Scope, Mechanism, and Origin of Enantioselectivity
J AM CHEM SOC, 2011, 133(25): 9878-9891.
Wang, Tianli. Zhuo, Lian-Gang. Li, Zhiwei. Chen, Fei. Ding, Ziyuan. He, Yanmei. Fan, Qing-Hua. Xiang, Junfeng. Yu, Zhi-Xiang. Chan, Albert S. C..

|76| Peptide Functionalized Polydiacetylene Liposomes Act as a Fluorescent Turn-On Sensor for Bacterial Lipopolysaccharide
J AM CHEM SOC, 2011, 133(25): 9720-9723.
Wu, Junchen. Zawistowski, Adam. Ehrmann, Michael. Yi, Tao. Schmuck, Carsten.

|77| Kinetic Control and Thermodynamic Selection in the Synthesis of Atomically Precise Gold Nanoclusters
J AM CHEM SOC, 2011, 133(25): 9670-9673.
Wu, Zhikun. MacDonald, Mark A.. Chen, Jenny. Zhang, Peng. Jin, Rongchao.

|78| Donor Acceptor Conjugated Polymer Based on Naphtho[1,2-c:5,6-c]bis[1,2,5]thiadiazole for High-Performance Polymer Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2011, 133(25): 9638-9641.
Wang, Ming. Hu, Xiaowen. Liu, Peng. Li, Wei. Gong, Xiong. Huang, Fei. Cao, Yong.

|79| Layer-by-Layer Assembly and UV Photoreduction of Graphene-Polyoxometalate Composite Films for Electronics
J AM CHEM SOC, 2011, 133(24): 9423-9429.
Haolong Li. Pang, Shuping. Wu, Si. Feng, Xinliang. Muellen, Klaus. Bubeck, Christoph.

|80| Organic Redox Couples and Organic Counter Electrode for Efficient Organic Dye-Sensitized Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2011, 133(24): 9413-9422.
Tian, Haining. Yu, Ze. Hagfeldt, Anders. Kloo, Lars. Sun, Licheng.

|81| Density Functional Theory Study of the Mechanism and Origins of Stereoselectivity in the Asymmetric Simmons-Smith Cyclopropanation with Charette Chiral Dioxaborolane Ligand
J AM CHEM SOC, 2011, 133(24): 9343-9353.
Wang, Tao. Liang, Yong. Yu, Zhi-Xiang.

|82| Effect of Sensitizer Adsorption Temperature on the Performance of Dye-Sensitized Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2011, 133(24): 9304-9310.
Sauvage, Frederic*. Decoppet, Jean-David. Min Zhang. Zakeeruddin, Shaik Mohammed. Comte, Pascal. Nazeeruddin, Mohammad. Peng Wang. Graetzel, Michael*.

|83| Synthesis of Dibenzofurans via Palladium-Catalyzed Phenol-Directed C-H Activation/C-O Cyclization
J AM CHEM SOC, 2011, 133(24): 9250-9253.
Xiao, Bin. Gong, Tian-Jun. Liu, Zhao-Jing. Liu, Jing-Hui. Luo, Dong-Fen. Xu, Jun. Liu, Lei.

|84| Palladium-Catalyzed Synthesis of Benzosilolo[2,3-b]indoles via Cleavage of a C(sp(3))-Si Bond and Consequent Intramolecular C(sp(2))-Si Coupling
J AM CHEM SOC, 2011, 133(24): 9204-9207.
Liang, Yun. Zhang, Shaoguang. Xi, Zhenfeng.

|85| Fluorescence Anisotropy Analysis for Mapping Aptamer-Protein Interaction at the Single Nucleotide Level
J AM CHEM SOC, 2011, 133(24): 9188-9191.
Zhang, Dapeng. Lu, Meiling. Wang, Hailin.

|86| Ln-Phase Alignments of Asymmetric Building Units in Ln(4)GaSbS(9) (Ln = Pr, Nd, Sm, Gd-Ho) and Their Strong Nonlinear Optical Responses in Middle IR
J AM CHEM SOC, 2011, 133(12): 4617-4624.
Chen, Mei-Chun. Li, Long-Hua. Chen, Yu-Biao. Chen, Ling.

|87| Dewetting-Induced Membrane Formation by Adhesion of Amphiphile-Laden Interfaces
J AM CHEM SOC, 2011, 133(12): 4420-4426.
Shum, Ho Cheung. Santanach-Carreras, Enric. Kim, Jin-Woong. Ehrlicher, Allen. Bibette, Jerome. Weitz, David A..

|88| Pd-Catalyzed Carbonylation of Diazo Compounds at Atmospheric Pressure: A Catalytic Approach to Ketenes
J AM CHEM SOC, 2011, 133(12): 4330-4341.
Zhang, Zhenhua. Liu, Yiyang. Ling, Lin. Li, Yuxue. Dong, Yian. Gong, Mingxing. Zhao, Xiaokun. Zhang, Yan. Wang, Jianbo.

|89| A Sodalite-Type Porous Metal-Organic Framework with Polyoxometalate Templates: Adsorption and Decomposition of Dimethyl Methylphosphonate
J AM CHEM SOC, 2011, 133(12): 4178-4181.
Ma, Feng-Ji. Liu, Shu-Xia. Sun, Chun-Yan. Liang, Da-Dong. Ren, Guo-Jian. Wei, Feng. Chen, Ya-Guang. Su, Zhong-Min.

|90| Solvatochromic Behavior of a Nanotubular Metal-Organic Framework for Sensing Small Molecules
J AM CHEM SOC, 2011, 133(12): 4172-4174.
Lu, Zhen-Zhong. Zhang, Rui. Li, Yi-Zhi. Guo, Zi-Jian. Zheng, He-Gen.

|91| Highly Enantioselective Partial Hydrogenation of Simple Pyrroles: A Facile Access to Chiral 1-Pyrrolines
J AM CHEM SOC, 2011, 133(23): 8866-8869.
Wang, Duo-Sheng. Ye, Zhi-Shi. Chen, Qing-An. Zhou, Yong-Gui. Yu, Chang-Bin. Fan, Hong-Jun. Duan, Ying.

|92| Organocatalytic Asymmetric Halogenation/Semipinacol Rearrangement: Highly Efficient Synthesis of Chiral alpha-Oxa-Quaternary beta-Haloketones
J AM CHEM SOC, 2011, 133(23): 8818-8821.
Chen, Zhi-Min. Zhang, Qing-Wei. Chen, Zhi-Hua. Li, Hui. Tu, Yong-Qiang. Zhang, Fu-Min. Tian, Jin-Miao.

|93| Microfluidic Generation of Multifunctional Quantum Dot Barcode Particles
J AM CHEM SOC, 2011, 133(23): 8790-8793.
Zhao, Yuanjin. Shum, Ho Cheung. Chen, Haosheng. Adams, Laura L. A.. Gu, Zhongze. Weitz, David A..

|94| Anomalous Electronic Transport in Dual-Nanostructured Lead Telluride
J AM CHEM SOC, 2011, 133(23): 8786-8789.
He, J. Q.. Sootsman, J. R.. Xu, L. Q.. Girard, S. N.. Zheng, J. C.. Kanatzidis, M. G.. Dravid, V. P..

|95| pH-Triggered Controlled Drug Release from Mesoporous Silica Nanoparticles via Intracelluar Dissolution of ZnO Nanolids
J AM CHEM SOC, 2011, 133(23): 8778-8781.
Muharnmad, Faheem. Guo, Mingyi. Qi, Wenxiu. Sun, Fuxing. Wang, Aifei. Guo, Yingjie. Zhu, Guangshan.

|96| Pressure-Induced Isostructural Phase Transition and Correlation of FeAs Coordination with the Superconducting Properties of 111-Type Na1-xFeAs
J AM CHEM SOC, 2011, 133(20): 7892-7896.
Liu, Qingqing. Yu, Xiaohui. Wang, Xiancheng. Deng, Zheng. Lv, Yuxi. Zhu, Jinlong. Zhang, Sijia. Liu, Haozhe. Yang, Wenge. Wang, Lin. Mao, Hokwang. Shen, Guoyin. Lu, Zhong-Yi. Ren, Yang. Chen, Zhiqiang. Lin, Zhijun. Zhao, Yusheng. Jin, Changqing.

|97| Influence of Flexible Spacers on Liquid-Crystalline Self-Assembly of T-Shaped Bolaamphiphiles
J AM CHEM SOC, 2011, 133(20): 7872-7881.
Cheng, Xiaohong. Liu, Feng. Zeng, Xiangbing. Ungar, Goran. Kain, Jens. Diele, Siegmar. Prehm, Marko. Tschierske, Carsten.

|98| Multiple-Filled Skutterudites: High Thermoelectric Figure of Merit through Separately Optimizing Electrical and Thermal Transports
J AM CHEM SOC, 2011, 133(20): 7837-7846.
Shi, Xun. Yang, Jiong. Salvador, James R.. Chi, Miaofang. Cho, Jung Y.. Wang, Hsin. Bai, Shengqiang. Yang, Jihui. Zhang, Wenqing. Chen, Lidong.

|99| K3B6O10Cl: A New Structure Analogous to Perovskite with a Large Second Harmonic Generation Response and Deep UV Absorption Edge
J AM CHEM SOC, 2011, 133(20): 7786-7790.
Wu, Hongping. Pan, Shilie. Poeppelmeier, Kenneth R.. Li, Hongyi. Jia, Dianzeng. Chen, Zhaohui. Fan, Xiaoyun. Yang, Yun. Rondinelli, James M.. Luo, Haosu.

|00| Mechanistic Understanding of the Unexpected Meta Selectivity in Copper-Catalyzed Anilide C-H Bond Arylation
J AM CHEM SOC, 2011, 133(20): 7668-7671.
Chen, Bo. Hou, Xue-Long. Li, Yu-Xue. Wu, Yun-Dong.

|01| Labeling Substrates of Protein Arginine Methyltransferase with Engineered Enzymes and Matched S-Adenosyl-L-methionine Analogues
J AM CHEM SOC, 2011, 133(20): 7648-7651.
Wang, Rui. Zheng, Weihong. Yu, Haiqiang. Deng, Haiteng. Luo, Minkui.

|02| Enantioselective Recognition in Biomimetic Single Artificial Nanochannels
J AM CHEM SOC, 2011, 133(20): 7644-7647.
Han, Cuiping. Hou, Xu. Zhang, Huacheng. Wei Guo. Li, Haibing*. Lei Jiang*.

|03| High-Resolution 2D J-Resolved Spectroscopy in Inhomogeneous Fields with Two Scans
J AM CHEM SOC, 2011, 133(20): 7632-7635.
Lin, Yulan. Zhang, Zhiyong. Cai, Shuhui. Chen, Zhong.

|04| Photoswitchable Nanoprobes Offer Unlimited Brightness in Frequency-Domain Imaging
J AM CHEM SOC, 2011, 133(20): 7628-7631.
Li, Alexander D. Q.. Zhan, Chuanlang. Hu, Dehong. Wan, Wei. Yao, Jiannian.

|05| Topotactic Transformations of Superstructures: From Thin Films to Two-Dimensional Networks to Nested Two-Dimensional Networks
J AM CHEM SOC, 2011, 133(21): 8211-8215.
Guo, Chuan Fei. Cao, Sihai. Zhang, Jianming. Tang, Haoying. Guo, Shengming. Tian, Ye. Liu, Qian.

|06| Metal-Free Activation of Dioxygen by Graphene/g-C3N4 Nanocomposites: Functional Dyads for Selective Oxidation of Saturated Hydrocarbons
J AM CHEM SOC, 2011, 133(21): 8074-8077.
Li, Xin-Hao. Chen, Jie-Sheng. Wang, Xinchen. Sun, Jianhua. Antonietti, Markus.

|07| Controlling Assembly of Paired Gold Clusters within Apoferritin Nanoreactor for in Vivo Kidney Targeting and Biomedical Imaging
J AM CHEM SOC, 2011, 133(22): 8617-8624.
Sun, Cuiji. Yang, Hui. Yuan, Yi. Tian, Xin. Wang, Liming. Yi Guo. Li Xu. Lei, Jianlin. Gao, Ning. Anderson, Gregory J.. Liang, Xing-Jie. Chen, Chunying. Zhao, Yuliang. Nie, Guangjun.

|08| Highly Efficient CdS Quantum Dot-Sensitized Solar Cells Based on a Modified Polysulfide Electrolyte
J AM CHEM SOC, 2011, 133(22): 8458-8460.
Li, Ling. Yang, Xichuan. Gao, Jiajia. Tian, Haining. Zhao, Jianzhang. Hagfeldt, Anders. Sun, Licheng.

|09| Designed Synthesis of Metal Cluster-Centered Pseudo-Rotaxane Supramolecular Architectures
J AM CHEM SOC, 2011, 133(22): 8448-8451.
Gao, Cai-Yan. Zhao, Liang. Wang, Mei-Xiang.

|10| Diastereoselectively Switchable Enantioselective Trapping of Carbamate Ammonium Ylides with Imines
J AM CHEM SOC, 2011, 133(22): 8428-8431.
Jiang, Jun. Xu, Hua-Dong. Xi, Jian-Bei. Ren, Bai-Yan. Lv, Feng-Ping. Guo, Xin. Jiang, Li-Qin. Zhang, Zhi-Yong. Hu, Wen-Hao.

|11| Instant Visual Detection of Trinitrotoluene Particulates on Various Surfaces by Ratiometric Fluorescence of Dual-Emission Quantum Dots Hybrid
J AM CHEM SOC, 2011, 133(22): 8424-8427.
Zhang, Kui. Zhou, Haibo. Mei, Qingsong. Wang, Suhua. Guan, Guijian. Liu, Renyong. Zhang, Jian. Zhang, Zhongping.

|12| Improved High-Efficiency Organic Solar Cells via Incorporation of a Conjugated Polyelectrolyte Interlayer
J AM CHEM SOC, 2011, 133(22): 8416-8419.
Seo, Jung Hwa. Gutacker, Andrea. Sun, Yanming. Wu, Hongbin. Huang, Fei. Cao, Yong. Scherf, Ullrich. Heeger, Alan J.. Bazan, Guillermo C..

|13| Interface-Directed Assembly of One-Dimensional Ordered Architecture from Quantum Dots Guest and Polymer Host
J AM CHEM SOC, 2011, 133(22): 8412-8415.
Yang, Shengyang. Wang, Cai-Feng. Chen, Su.

|14| Synthesis of Nickel Bowl-like Nanoparticles and Their Doping for Inducing Planar Alignment of a Nematic Liquid Crystal
J AM CHEM SOC, 2011, 133(22): 8389-8391.
Zhou, Wei. Lin, Lijuan. Zhao, Dongyu. Guo, Lin.

|15| Structural and Thermodynamic Investigations on the Aggregation and Folding of Acylphosphatase by Molecular Dynamics Simulations and Solvation Free Energy Analysis
J AM CHEM SOC, 2011, 133(18): 7075-7083.
Chong, Song-Ho. Lee, Chewook. Kang, Guipeun. Park, Mirae. Ham, Sihyun.

|16| Proteome Interrogation Using Nanoprobes To Identify Targets of a Cancer-Killing Molecule
J AM CHEM SOC, 2011, 133(18): 6886-6889.
Li, Liwen. Zhang, Qiu. Liu, Aifeng. Li, Xiue. Zhou, Hongyu. Liu, Yin. Yan, Bing.

|17| Atomistic Analysis of Pseudoknotted RNA Unfolding
J AM CHEM SOC, 2011, 133(18): 6882-6885.
Zhang, Yujie. Zhang, Jian. Wang, Wei.

|18| 1,7-Palladium Migration via C-H Activation, Followed by Intramolecular Amination: Regioselective Synthesis of Benzotriazoles
J AM CHEM SOC, 2011, 133(18): 6868-6870.
Zhou, Jun. He, Jianjun. Wang, Binjie. Yang, Weijun. Ren, Hongjun.

|19| Do Molecular Conductances Correlate with Electrochemical Rate Constants? Experimental Insights
J AM CHEM SOC, 2011, 133(19): 7509-7516.
Zhou, Xiao-Shun. Liu, Ling. Fortgang, Philippe. Lefevre, Anne-Sophie. Serra-Muns, Anna. Raouafi, Noureddine. Amatore, Christian. Mao, Bing-Wei. Maisonhaute, Emmanuel. Schoellhorn, Bernd.

|20| Catalytic Mechanism of Cytochrome P450 for 5 '-Hydroxylation of Nicotine: Fundamental Reaction Pathways and Stereoselectivity
J AM CHEM SOC, 2011, 133(19): 7416-7427.
Li, Dongmei. Huang, Xiaoqin. Keli Han. Zhan, Chang-Guo.

|21| Tracking Bismuth Antiulcer Drug Uptake in Single Helicobacter pylori cells
J AM CHEM SOC, 2011, 133(19): 7355-7357.
Tsang, Cheuk-Nam. Ho, Koon-Sing. Sun, Hongzhe. Chan, Wing-Tat.

|22| Electrochemical-Coupling Layer-by-Layer (ECC-LbL) Assembly
J AM CHEM SOC, 2011, 133(19): 7348-7351.
Li, Mao. Ishihara, Shinsuke. Akada, Misaho. Liao, Meiyong. Sang, Liwen. Hill, Jonathan P.. Krishnan, Venkata. Ma, Yuguang. Ariga, Katsuhiko.

|23| In Situ Gap-Mode Raman Spectroscopy on Single-Crystal Au(100) Electrodes: Tuning the Torsion Angle of 4,4 '-Biphenyldithiols by an Electrochemical Gate Field
J AM CHEM SOC, 2011, 133(19): 7332-7335.
Cui, Li. Liu, Bo. Vonlanthen, David. Mayor, Marcel. Fu, Yongchun. Li, Jian-Feng. Wandlowski, Thomas.

|24| An Atom-Economic Synthesis of Bicyclo[3.1.0]hexanes by Rhodium N-Heterocyclic Carbene-Catalyzed Diastereoselective Tandem Hetero-[5+2] Cycloaddition/Claisen Rearrangement Reaction of Vinylic Oxiranes with Alkynes
J AM CHEM SOC, 2011, 133(19): 7304-7307.
Feng, Jian-Jun. Zhang, Junliang.

|25| Two-Photon Pumped Lasing in Single-Crystal Organic Nanowire Exciton Polariton Resonators
J AM CHEM SOC, 2011, 133(19): 7276-7279.
Zhang, Chuang. Zou, Chang-Ling. Yan, Yongli. Hao, Rui. Sun, Fang-Wen. Han, Zheng-Fu. Zhao, Yong Sheng. Yao, Jiannian.

|26| Fluorescence Ratiometry and Fluorescence Lifetime Imaging: Using a Single Molecular Sensor for Dual Mode Imaging of Cellular Viscosity
J AM CHEM SOC, 2011, 133(17): 6626-6635.
Peng, Xiaojun. Yang, Zhigang. Wang, Jingyun. Fan, Jiangli. He, Yanxia. Song, Fengling. Wang, Bingshuai. Sun, Shiguo. Qu, Junle. Qi, Jing. Yang, Meng.

|27| Size/Shape-Controlled Synthesis of Colloidal CdSe Quantum Disks: Ligand and Temperature Effects
J AM CHEM SOC, 2011, 133(17): 6578-6586.
Li, Zheng. Xiaogang Peng.

|28| Synthesis of Pd-Pt Bimetallic Nanocrystals with a Concave Structure through a Bromide-Induced Galvanic Replacement Reaction
J AM CHEM SOC, 2011, 133(15): 6078-6089.
Zhang, Hui. Jin, Mingshang. Wang, Jinguo. Li, Weiyang. Camargo, Pedro H. C.. Kim, Moon J.. Yang, Deren. Xie, Zhaoxiong. Xia, Younan.

|29| From Magnets to Metals: The Response of Tetragonal Bisdiselenazolyl Radicals to Pressure
J AM CHEM SOC, 2011, 133(15): 6051-6060.
Leitch, Alicea A.. Lekin, Kristina. Winter, Stephen M.. Downie, Laura E.. Tsuruda, Hideild. Tse, John S.. Mito, Masaki. Desgreniers, Serge. Dube, Paul A.. Zhang, Sijia. Liu, Qingqing. Jin, Changqing. Ohishi, Yasuo. Oakley, Richard T..

|30| Intercalation of Few-Layer Graphite Flakes with FeCl3: Raman Determination of Fermi Level, Layer by Layer Decoupling, and Stability
J AM CHEM SOC, 2011, 133(15): 5941-5946.
Zhao, Weijie. Tan, Ping Heng. Liu, Jian. Ferrari, Andrea C..

|31| Immunosuppressive Polyketides from Mantis-Associated Daldinia eschscholzii
J AM CHEM SOC, 2011, 133(15): 5931-5940.
Zhang, Ying L.. Zhang, Jie. Jiang, Nan. Lu, Yan H.. Wang, Lu. Xu, Su H.. Wang, Wei. Zhang, Gao F.. Xu, Qiang. Ge, Hui M.. Ma, Jing. Song, Yong C.. Tan, Ren X..

|32| Regioselective Insertion of Carborynes into Ethereal C-H Bond: Facile Synthesis of alpha-Carboranylated Ethers
J AM CHEM SOC, 2011, 133(15): 5760-5763.
Wang, Sunewang R.. Qiu, Zaozao. Xie, Zuowei.

|33| Anomalous Dielectric Behavior and Thermal Motion of Water Molecules Confined in Channels of Porous Coordination Polymer Crystals
J AM CHEM SOC, 2011, 133(15): 5736-5739.
Zhou, Biao. Kobayashi, Akiko. Cui, Heng-Bo. Long, La-Sheng. Fujimori, Hiroki. Kobayashi, Hayao.

|34| Ln(4)(CH2)(4) Cubane-Type Rare-Earth Methylidene Complexes Consisting of "(C5Me4SiMe3)LnCH(2)" Units (Ln = Tm, Lu)
J AM CHEM SOC, 2011, 133(15): 5712-5715.
Zhang, Wen-Xiong. Wang, Zitao. Nishiura, Masayoshi. Xi, Zhenfeng. Hou, Zhaomin.

|35| Au-ZnO Hybrid Nanopyramids and Their Photocatalytic Properties
J AM CHEM SOC, 2011, 133(15): 5660-5663.
Li, Peng. Wei, Zhe. Wu, Tong. Peng, Qing. Yadong Li.

|36| Catalytic Asymmetric Chloroamination Reaction of alpha,beta-Unsaturated gamma-Keto Esters and Chalcones
J AM CHEM SOC, 2011, 133(15): 5636-5639.
Cai, Yunfei. Liu, Xiaohua. Jiang, Jun. Chen, Weiliang. Lin, Lili. Feng, Xiaoming.

|37| Explorations of New Second-Order Nonlinear Optical Materials in the Potassium Vanadyl Iodate System
J AM CHEM SOC, 2011, 133(14): 5561-5572.
Sun, Chuan-Fu. Hu, Chun-Li. Xu, Xiang. Yang, Bing-Ping. Jianggao Mao.

|38| Bulk Synthesis of Large Diameter Semiconducting Single-Walled Carbon Nanotubes by Oxygen-Assisted Floating Catalyst Chemical Vapor Deposition
J AM CHEM SOC, 2011, 133(14): 5232-5235.
Yu, Bing. Liu, Chang. Hou, Peng-Xiang. Tian, Ying. Li, Shisheng. Liu, Bilu. Li, Feng. Kauppinen, Esko I.. Cheng, Hui-Ming.

|39| Periodic Mesoporous Hydridosilica - Synthesis of an "Impossible" Material and Its Thermal Transformation into Brightly Photoluminescent Periodic Mesoporous Nanocrystal Silicon-Silica Composite
J AM CHEM SOC, 2011, 133(13): 5094-5102.
Xie, Zhuoying. Henderson, Eric J.. Dag, Oemer. Wang, Wendong. Lofgreen, Jennifer E.. Kuebel, Christian. Scherer, Torsten. Brodersen, Peter M.. Gu, Zhong-Ze. Ozin, Geoffrey A..

|40| Trienamines in Asymmetric Organocatalysis: Diels-Alder and Tandem Reactions
J AM CHEM SOC, 2011, 133(13): 5053-5061.
Jia, Zhi-Jun. Jiang, Hao. Li, Jun-Long. Gschwend, Bjorn. Li, Qing-Zhu. Yin, Xiang. Grouleff, Julie. Chen, Ying-Chun. Jorgensen, Karl Anker.

|41| Graphene Nucleation on Transition Metal Surface: Structure Transformation and Role of the Metal Step Edge
J AM CHEM SOC, 2011, 133(13): 5009-5015.
Gao, Junfeng. Yip, Joanne. Zhao, Jijun. Yakobson, Boris I.. Ding, Feng.

|42| Molecular Dynamics of Proteorhodopsin in Lipid Bilayers by Solid-State NMR
J AM CHEM SOC, 2011, 133(13): 4874-4881.
Yang, Jun. Aslimovska, Lubica. Glaubitz, Clemens.

|43| A Perfectly Square-Planar Tetracoordinated Oxygen in a Tetracopper Cluster-Based Coordination Polymer
J AM CHEM SOC, 2011, 133(13): 4788-4790.
Zhang, Xian-Ming. Lv, Jin. Ji, Fang. Wu, Hai-Shun. Jiao, Haijun. Schleyer, Paul V. R..

|44| Fast Formation of SnO2 Nanoboxes with Enhanced Lithium Storage Capability
J AM CHEM SOC, 2011, 133(13): 4738-4741.
Wang, Zhiyu. Luan, Deyan. Boey, Freddy Yin Chiang. Xiongwen Lou.

|45| An Organometallic Single-Ion Magnet
J AM CHEM SOC, 2011, 133(13): 4730-4733.
Jiang, Shang-Da. Wang, Bing-Wu. Sun, Hao-Ling. Wang, Zhe-Ming. Gao, Song.

|46| Amine-Assisted Synthesis of Concave Polyhedral Platinum Nanocrystals Having {411} High-Index Facets
J AM CHEM SOC, 2011, 133(13): 4718-4721.
Huang, Xiaoqing. Zhao, Zipeng. Fan, Jingmin. Tan, Yueming. Zheng, Nanfeng.

|47| Dehydrogenation Tuning of Ammine Borohydrides Using Double-Metal Cations
J AM CHEM SOC, 2011, 133(13): 4690-4693.
Guo, Yanhui. Wu, Hui. Zhou, Wei. Yu, Xuebin.

|48| Direct Observation of Lithium Staging in Partially Delithiated LiFePO4 at Atomic Resolution
J AM CHEM SOC, 2011, 133(13): 4661-4663.
Gu, Lin. Zhu, Changbao. Li, Hong. Yu, Yan. Li, Chilin. Tsukimoto, Susumu. Maier, Joachim. Ikuhara, Yuichi.

|49| Stoichiometric and Oxygen-Rich M2On-, and M2On (M = Nb, To; n=5-7) Clusters: Molecular Models for Oxygen Radicals, Diradicals, and Superoxides
J AM CHEM SOC, 2011, 133(9): 3085-3094.
Zhai, Hua-Jin. Zhang, Xian-Hui. Chen, Wen-Jie. Huang, Xin. Wang, Lai-Sheng.

|50| Dinuclear Zn(II) Complex Catalyzed Phosphodiester Cleavage Proceeds via a Concerted Mechanism: A Density Functional Theory Study
J AM CHEM SOC, 2011, 133(9): 2904-2915.
Gao, Hui. Ke, Zhuofeng. DeYonker, Nathan J.. Wang, Juping. Xu, Huiying. Mao, Zong-Wan. Phillips, David Lee. Zhao, Cunyuan.

|51| The Roles of Molecular Structure and Effective Optical Symmetry in Evolving Dipolar Chromophoric Building Blocks to Potent Octopolar Nonlinear Optical Chromophores
J AM CHEM SOC, 2011, 133(9): 2884-2896.
Ishizuka, Tomoya. Sinks, Louise E.. Song, Kai. Hung, Sheng-Ting. Nayak, Animesh. Clays, Koen. Therien, Michael J..

|52| Thiostrepton Maturation Involving a Deesterification-Amidation Way To Process the C-Terminally Methylated Peptide Backbone
J AM CHEM SOC, 2011, 133(9): 2852-2855.
Liao, Rijing. Liu, Wen.

|53| Supramolecular AA-BB-Type Linear Polymers with Relatively High Molecular Weights via the Self-Assembly of Bis(m-phenylene)-32-Crown-10 Cryptands and a Bisparaquat Derivative
J AM CHEM SOC, 2011, 133(9): 2836-2839.
Niu, Zhenbin. Huang, Feihe. Gibson, Harry W..

|54| Intermediate-Assisted Multifunctional Catalysis in the Conversion of Flavin to 5,6-Dimethylbenzimidazole by BluB: A Density Functional Theory Study
J AM CHEM SOC, 2011, 133(11): 4079-4091.
Wang, Xiao-Lei. Quan, Jun-Min.

|55| Prioritization of Charge over Geometry in Transition State Analogues of a Dual Specificity Protein Kinase
J AM CHEM SOC, 2011, 133(11): 3989-3994.
Liu Xiaoxia. Marston, James P.. Baxter, Nicola J.. Hounslow, Andrea M.. Zhao Yufen. Blackburn, G. Michael. Cliff, Matthew J.. Waltho, Jonathan P..

|56| Shape-Selective Synthesis and Facet-Dependent Enhanced Electrocatalytic Activity and Durability of Monodisperse Sub-10 nm Pt-Pd Tetrahedrons and Cubes
J AM CHEM SOC, 2011, 133(11): 3816-3819.
Yin, An-Xiang. Min, Xiao-Quan. Zhang, Ya-Wen. Yan, Chun-Hua.

|57| Quantum-Chemical Calculations and IR Spectra of the (F-2)MF2 Molecules (M = B, Al, Ga, In, Tl) in Solid Matrices: A New Class of Very High Electron Affinity Neutral Molecules
J AM CHEM SOC, 2011, 133(11): 3768-3771.
Wang, Xuefeng. Andrews, Lester.

|58| Small-Molecule Inhibitors of the TLR3/dsRNA Complex
J AM CHEM SOC, 2011, 133(11): 3764-3767.
Cheng, Kui. Xiaohui Wang. Yin, Hang.

|59| Silver(I)-Ethynide Clusters Constructed with Phosphonate-Functionized Polyoxovanadates
J AM CHEM SOC, 2011, 133(11): 3760-3763.
Xie, Yun-Peng. Mak, Thomas C. W..

|60| A Straightforward Synthesis of Cyclobutenones via a Tandem Michael Addition/Cyclization Reaction of 2,3-Allenoates with Organozincs
J AM CHEM SOC, 2011, 133(11): 3740-3743.
Chai, Guobi. Wu, Shangze. Fu, Chunling. Ma, Shengming.

|61| A Bottom-Up Approach To Fabricate Patterned Surfaces with Asymmetrical TiO2 Microparticles Trapped in the Holes of Honeycomblike Polymer Film
J AM CHEM SOC, 2011, 133(11): 3736-3739.
Li, Xiaofeng. Zhang, Liang. Wang, Yongxin. Yang, Xiaoli. Zhao, Ning. Zhang, Xiaoli. Xu, Jian.

|62| Synthesis of "Clean" and Well-Dispersive Pd Nanoparticles with Excellent Electrocatalytic Property on Graphene Oxide
J AM CHEM SOC, 2011, 133(11): 3693-3695.
Chen, Xiaomei. Wu, Genghuang. Chen, Jinmei. Chen, Xi. Xie, Zhaoxiong. Wang, Xiaoru.

|63| Epimeric Monosaccharide-Quinone Hybrids on Gold Electrodes toward the Electrochemical Probing of Specific Carbohydrate-Protein Recognitions
J AM CHEM SOC, 2011, 133(10): 3649-3657.
He, Xiao-Peng. Wang, Xiu-Wen. Jin, Xiao-Ping. Zhou, Hao. Shi, Xiao-Xin. Chen, Guo-Rong. Long, Yi-Tao.

|64| Inorganic Supramolecular Compounds with 3-D Chiral Frameworks Show Potential as Both Mid-IR Second-Order Nonlinear Optical and Piezoelectric Materials
J AM CHEM SOC, 2011, 133(10): 3410-3418.
Jiang, Xiao-Ming. Zhang, Ming-Jian. Zeng, Hui-Yi. Guo, Guo-Cong. Huang, Jin-Shun.

|65| Copper-Catalyzed Direct Benzylation or Allylation of 1,3-Azoles with N-Tosylhydrazones
J AM CHEM SOC, 2011, 133(10): 3296-3299.
Zhao, Xia. Wu, Guojiao. Zhang, Yan. Wang, Jianbo.

|66| Extracting a Single Polyethylene Oxide Chain from a Single Crystal by a Combination of Atomic Force Microscopy Imaging and Single-Molecule Force Spectroscopy: Toward the Investigation of Molecular Interactions in Their Condensed States
J AM CHEM SOC, 2011, 133(10): 3226-3229.
Liu, Kai. Song, Yu. Feng, Wei. Liu, Ningning. Zhang, Wenke. Zhang, Xi.

|67| Semi-metallic Single-Component Crystal of Soluble La@C-82 Derivative with High Electron Mobility
J AM CHEM SOC, 2011, 133(8): 2766-2771.
Sato, Satoru. Seki, Shu. Honsho, Yoshihito. Wang, Lu. Nikawa, Hidefumi. Luo, Guanfu. Lu, Jing. Haranaka, Masayuki. Tsuchiya, Takahiro. Nagase, Shigeru. Akasaka, Takeshi.

|68| Photocatalytic Patterning and Modification of Graphene
J AM CHEM SOC, 2011, 133(8): 2706-2713.
Zhang, Liming. Diao, Shuo. Nie, Yufeng. Yan, Kai. Liu, Nan. Dai, Boya. Xie, Qin. Reina, Alfonso. Kong, Jing. Liu, Zhongfan.

|69| Finite Temperature Properties of Clusters by Replica Exchange Metadynamics: The Water Nonamer
J AM CHEM SOC, 2011, 133(8): 2535-2540.
Zhai, Yingteng. Laio, Alessandro. Tosatti, Erio. Gong, Xin-Gao.

|70| Cloning and Elucidation of the FR901464 Gene Cluster Revealing a Complex Acyltransferase-less Polyketide Synthase Using Glycerate as Starter Units
J AM CHEM SOC, 2011, 133(8): 2452-2462.
Zhang, Feng. He, Hai-Yan. Tang, Man-Cheng. Tang, Yu-Min. Zhou, Qiang. Tang, Gong-Li.

|71| Highly Selective Hydrogenation of Phenol and Derivatives over a Pd@Carbon Nitride Catalyst in Aqueous Media
J AM CHEM SOC, 2011, 133(8): 2362-2365.
Wang, Yong. Yao, Jia. Li, Haoran. Su, Dangsheng. Antonietti, Markus.

|72| How and Why Nanoparticle's Curvature Regulates the Apparent pK(a) of the Coating Ligands
J AM CHEM SOC, 2011, 133(7): 2192-2197.
Wang, Dawei. Nap, Rikkert J.. Lagzi, Istvan. Kowalczyk, Bartlomiej. Han, Shuangbing. Grzybowski, Bartosz A.. Szleifer, Igal.

|73| One-Pot Synthesis, Photoluminescence, and Electrocatalytic Properties of Subnanometer-Sized Copper Clusters
J AM CHEM SOC, 2011, 133(7): 2060-2063.
Wei, Wentao. Yizhong Lu. Wei Chen*. Chen, Shaowei.

|74| Spatial Bandgap Engineering along Single Alloy Nanowires
J AM CHEM SOC, 2011, 133(7): 2037-2039.
Gu, Fuxing. Yang, Zongyin. Yu, Huakang. Xu, Jinyou. Wang, Pan. Tong, Limin. Pan, Anlian.

|75| Molecular Oxygen Adsorption Behaviors on the Rutile TiO2(110)-1 x 1 Surface: An in Situ Study with Low-Temperature Scanning Tunneling Microscopy
J AM CHEM SOC, 2011, 133(6): 2002-2009.
Tan, Shijing. Ji, Yongfei. Zhao, Yan. Zhao, Aidi. Wang, Bing. Yang, Jinlong. Hou, J. G..

|76| Synergetic Effect of Surface and Subsurface Ni Species at Pt-Ni Bimetallic Catalysts for CO Oxidation
J AM CHEM SOC, 2011, 133(6): 1978-1986.
Mu, Rentao. Fu, Qiang. Xu, Hong. Zhang, Hui. Huang, Yuying. Zheng Jiang. Zhang, Shuo. Dali Tan. Xinhe Bao.

|77| Controlled Morphogenesis of Organic Polyhedral Nanocrystals from Cubes, Cubooctahedrons, to Octahedrons by Manipulating the Growth Kinetics
J AM CHEM SOC, 2011, 133(6): 1895-1901.
Kang, Longtian. Fu, Hongbing. Cao, Xinqiang. Shi, Qiang. Yao, Jiannian.

|78| Electric Field Assisted Surface Plasmon-Coupled Directional Emission: An Active Strategy on Enhancing Sensitivity for DNA Sensing and Efficient Discrimination of Single Base Mutation
J AM CHEM SOC, 2011, 133(6): 1787-1789.
Cao, Shuo-Hui. Xie, Tang-Tang. Cai, Wei-Peng. Liu, Qian. Li, Yao-Qun.

|79| Aza-Oxy-Carbanion Relay via Non-Brook Rearrangement: Efficient Synthesis of Furo[3,2-c]pyridinones
J AM CHEM SOC, 2011, 133(6): 1781-1783.
Fushun Liang. Lin, Shaoxia. Wei, Ying.

|80| Double Isocyanide Cyclization: A Synthetic Strategy for Two-Carbon-Tethered Pyrrole/Oxazole Pairs
J AM CHEM SOC, 2011, 133(6): 1775-1777.
Li, Yifei. Xu, Xianxiu. Tan, Jing. Xia, Chunyu. Zhang, Dawei. Liu, Qun.

|81| Absence of Superconductivity in LiCu2P2
J AM CHEM SOC, 2011, 133(6): 1751-1753.
Han, Fei. Zhu, Xiyu. Mu, Gang. Zeng, Bin. Cheng, Peng. Shen, Bing. Wen, Hai-Hu.

|82| Enantioselective [3+2] Cycloaddition of Allenes to Acrylates Catalyzed by Dipeptide-Derived Phosphines: Facile Creation of Functionalized Cyclopentenes Containing Quaternary Stereogenic Centers
J AM CHEM SOC, 2011, 133(6): 1726-1729.
Han, Xiaoyu. Wang, Youqing. Zhong, Fangrui. Lu, Yixin.

|83| Palladium-Catalyzed C-H Aminations of Anilides with N-Fluorobenzenesulfonimide
J AM CHEM SOC, 2011, 133(6): 1694-1697.
Sun, Kai. Li, Yan. Xiong, Tao. Zhang, Jingping. Zhang, Qian.

|84| Rh(I)-Catalyzed Formal [5+1]/[2+2+1] Cycloaddition of 1-Yne-vinylcyclopropanes and Two CO Units: One-Step Construction of Multifunctional Angular Tricyclic 5/5/6 Compounds
J AM CHEM SOC, 2011, 133(6): 1690-1693.
Lin, Mu. Li, Feng. Jiao, Lei. Yu, Zhi-Xiang.

|85| Autocatalytic Intramolecular Isopeptide Bond Formation in Gram-Positive Bacterial Pili: A QM/MM Simulation
J AM CHEM SOC, 2011, 133(3): 478-485.
Hu, Xiangqian. Hu, Hao. Melvin, Jeffrey A.. Clancy, Kathleen W.. McCafferty, Dewey G.. Yang, Weitao.

|86| Density Functional Theory Study of the Mechanisms and Stereochemistry of the Rh(I)-Catalyzed Intramolecular [3+2] Cycloadditions of 1-Ene- and 1-Yne-Vinylcyclopropanes
J AM CHEM SOC, 2011, 133(3): 447-461.
Jiao, Lei. Lin, Mu. Yu, Zhi-Xiang.

|87| Heteroepitaxial Growth of High-Index-Faceted Palladium Nanoshells and Their Catalytic Performance
J AM CHEM SOC, 2011, 133(4): 1106-1111.
Wang, Feng. Li, Chuanhao. Sun, Ling-Dong. Wu, Haoshuai. Ming, Tian. Wang, Jianfang. Yu, Jimmy C.. Yan, Chun-Hua.

|88| Characterization of Tiacumicin B Biosynthetic Gene Cluster Affording Diversified Tiacumicin Analogues and Revealing a Tailoring Dihalogenase
J AM CHEM SOC, 2011, 133(4): 1092-1105.
Xiao, Yi. Li, Sumei. Niu, Siwen. Ma, Liang. Zhang, Guangtao. Zhang, Haibo. Zhang, Gaiyun. Ju, Jianhua. Zhang, Changsheng.

|89| Nanoporous Anatase TiO2 Mesocrystals: Additive-Free Synthesis, Remarkable Crystalline-Phase Stability, and Improved Lithium Insertion Behavior
J AM CHEM SOC, 2011, 133(4): 933-940.
Ye, Jianfeng. Liu, Wen. Cai, Jinguang. Chen, Shuai. Zhao, Xiaowei. Zhou, Henghui. Qi, Limin.

|90| SiC2 Silagraphene and Its One-Dimensional Derivatives: Where Planar Tetracoordinate Silicon Happens
J AM CHEM SOC, 2011, 133(4): 900-908.
Li, Yafei. Li, Fengyu. Zhou, Zhen. Chen, Zhongfang.

|91| Enhanced CO2 Binding Affinity of a High-Uptake rht-Type Metal-Organic Framework Decorated with Acylamide Groups
J AM CHEM SOC, 2011, 133(4): 748-751.
Zheng, Baishu. Bai, Junfeng. Duan, Jingui. Wojtas, Lukasz. Zaworotko, Michael J..

|92| Fluorescence Resonance Energy Transfer Inhibition Assay for alpha-Fetoprotein Excreted during Cancer Cell Growth Using Functionalized Persistent Luminescence Nanoparticles
J AM CHEM SOC, 2011, 133(4): 686-688.
Wu, Bo-Yue. Wang, He-Fang. Chen, Jia-Tong. Yan, Xiu-Ping.

|93| Conjugated Zwitterionic Polyelectrolyte as the Charge Injection Layer for High-Performance Polymer Light-Emitting Diodes
J AM CHEM SOC, 2011, 133(4): 683-685.
Fang, Junfeng. Wallikewitz, Bodo H.. Gao, Feng. Tu, Guoli. Mueller, Christian. Pace, Giuseppina. Friend, Richard H.. Huck, Wilhelm T. S..

|94| Enhancing Cell Recognition by Scrutinizing Cell Surfaces with a Nanoparticle Array
J AM CHEM SOC, 2011, 133(4): 680-682.
Zhou, Hongyu. Jiao, Peifu. Yang, Lei. Li, Xi. Yan, Bing.

|95| Specific Detection of D-Glucose by a Tetraphenylethene-Based Fluorescent Sensor
J AM CHEM SOC, 2011, 133(4): 660-663.
Liu, Yi. Deng, Chunmei. Tang, Li. Qin, Anjun. Hu, Rongrong. Sun, Jing Zhi. Tang, Ben Zhong.

|96| Biosynthesis of HSAF, a Tetramic Acid-Containing Macrolactam from Lysobacter enzymogenes
J AM CHEM SOC, 2011, 133(4): 643-645.
Lou, Lili. Qian, Guoliang. Xie, Yunxuan. Hang, Jiliang. Chen, Haotong. Zaleta-Riyera, Kathia. Li, Yaoyao. Shen, Yuemao. Dussault, Patrick H.. Liu, Fengquan. Du, Liangcheng.

|97| Dissecting the Strand Folding Orientation and Formation of G-Quadruplexes in Single- and Double-Stranded Nucleic Acids by Ligand-Induced Photocleavage Footprinting
J AM CHEM SOC, 2011, 133(5): 1475-1483.
Zheng, Ke-wei. Zhang, Dan. Zhang, Li-xia. Hao, Yu-hua. Zhou, Xiang. Tan, Zheng.

|98| Palladium-Catalyzed Intermolecular Directed C-H Amidation of Aromatic Ketones
J AM CHEM SOC, 2011, 133(5): 1466-1474.
Xiao, Bin. Gong, Tian-Jun. Xu, Jun. Liu, Zhao-Jing. Liu, Lei.

|99| Unusually Large Magnetic Anisotropy in a CuO-Based Semiconductor Cu5V2O10
J AM CHEM SOC, 2011, 133(5): 1298-1300.
He, Zhangzhen. Lin, Chensheng. Cheng, Wendan. Okazawa, Atsushi. Kojima, Norimichi. Yamaura, Jun-ichi. Ueda, Yutaka.

|00| Bioresponsive Controlled Release Using Mesoporous Silica Nanoparticles Capped with Aptamer-Based Molecular Gate
J AM CHEM SOC, 2011, 133(5): 1278-1281.
Zhu, Chun-Ling. Lu, Chun-Hua. Song, Xue-Yuan. Yang, Huang-Hao. Wang, Xiao-Ru.

|01| Unusual Thiolate-Bridged Diiron Clusters Bearing the cis-HN = NH Ligand and Their Reactivities with Terminal Alkynes
J AM CHEM SOC, 2011, 133(5): 1147-1149.
Chen, Yanhui. Liu, Litao. Peng, Ying. Chen, Pingping. Luo, Yi. Qu, Jingping.

|02| Reversible Two-Photon Photoswitching and Two-Photon Imaging of Immunofunctionalized Nanoparticles Targeted to Cancer Cells
J AM CHEM SOC, 2011, 133(2): 365-372.
Zhu, Ming-Qiang. Zhang, Guo-Feng. Li, Chong. Aldred, Matthew P.. Chang, Emmanuel. Drezek, Rebekah A.. Li, Alexander D. Q..

|03| Importance of Oxygen in the Metal-Free Catalytic Growth of Single-Walled Carbon Nanotubes from SiOx by a Vapor-Solid-Solid Mechanism
J AM CHEM SOC, 2011, 133(2): 197-199.
Liu, Bilu. Tang, Dai-Ming. Sun, Chenghua. Liu, Chang. Ren, Wencai. Li, Feng. Yu, Wan-Jing. Yin, Li-Chang. Zhang, Lili. Jiang, Chuanbin. Cheng, Hui-Ming.

|04| Controllable Growth of Semiconductor Heterostructures Mediated by Bifunctional Ag2S Nanocrystals as Catalyst or Source-Host
J AM CHEM SOC, 2011, 133(1): 148-157.
Zhu, Guoxing. Xu, Zheng.

|05| Formation of SnO2 Hollow Nanospheres inside Mesoporous Silica Nanoreactors
J AM CHEM SOC, 2011, 133(1): 21-23.
Ding, Shujiang. Chen, Jun Song. Qi, Genggeng. Duan, Xiaonan. Wang, Zhiyu. Giannelis, Emmanuel P.. Archer, Lynden A.. Xiongwen Lou.

|06| Solution-Processed, High-Performance Nanoribbon Transistors Based on Dithioperylene
J AM CHEM SOC, 2011, 133(1): 1-3.
Jiang, Wei. Zhou, Yan. Geng, Hua. Jiang, Shidong. Yan, Shouke. Hu, Wenping. Wang, Zhaohui. Zhigang Shuai. Pei, Jian.
期刊影响因子

14.400 (2023)
15.000 (2022)
16.383 (2021)
15.419 (2020)
14.612 (2019)
14.695 (2018)
14.357 (2017)
13.858 (2016)
13.038 (2015)
12.113 (2014)
11.444 (2013)
10.677 (2012)
9.907 (2011)
9.019 (2010)
8.580 (2009)
8.091 (2008)
7.885 (2007)
7.696 (2006)
7.419 (2005)
6.903 (2004)
6.516 (2003)
6.201 (2002)
6.079 (2001)
6.025 (2000)
20240723093942517463