首页进展学者团队单位获奖名片城市微信平台开放平台数据平台公益平台英华会议
|  返回期刊首页JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

期刊名缩写:J AM CHEM SOC
2012 - 期刊发表

|01| The Effect of Surface Coating on Energy Migration-Mediated Upconversion
J AM CHEM SOC, 2012, 134(51): 20849-20857.
Su, Qianqian. Han, Sanyang. Xie, Xiaoji. Zhu, Haomiao. Chen, Hongyu. Chen, Chih-Kai. Liu, Ru-Shi. Chen, Xueyuan. Wang, Feng. Liu, Xiaogang.

|02| A Logical Molecular Circuit for Programmable and Autonomous Regulation of Protein Activity Using DNA Aptamer-Protein Interactions
J AM CHEM SOC, 2012, 134(51): 20797-20804.
Han, Da. Zhu, Zhi. Wu, Cuichen. Peng, Lu. Zhou, Leiji. Gulbakan, Basri. Zhu, Guizhi. Williams, Kathryn R.. Weihong Tan.

|03| Palladium-Catalyzed Vinylation of Aminals with Simple Alkenes: A New Strategy To Construct Allylamines
J AM CHEM SOC, 2012, 134(51): 20613-20616.
Xie, Yinjun. Hu, Jianhua. Wang, Yanyu. Xia, Chungu. Huang, Hanmin.

|04| Ivorenolide A, an Unprecedented Immunosuppressive Macrolide from Khaya ivorensis: Structural Elucidation and Bioinspired Total Synthesis
J AM CHEM SOC, 2012, 134(51): 20605-20608.
Zhang, Bo. Wang, Yao. Yang, Shen-Ping. Zhou, Yu. Wu, Wen-Bin. Tang, Wei. Zuo, Jian-Ping. Li, Ying. Yue, Jian-Min.

|05| Stabilized Gold Nanoparticles on Ceria Nanorods by Strong Interfacial Anchoring
J AM CHEM SOC, 2012, 134(51): 20585-20588.
Ta, Na. Liu, Jingyue (Jimmy). Chenna, Santhosh. Crozier, Peter A.. Li, Yong. Chen, Aling. Shen, Wenjie.

|06| A Unique Aliphatic Tertiary Amine Chromophore: Fluorescence, Polymer Structure, and Application in Cell Imaging
J AM CHEM SOC, 2012, 134(51): 20581-20584.
Sun, Miao. Hong, Chun-Yan. Pan, Cai-Yuan.

|07| Ru Nanocrystals with Shape-Dependent Surface-Enhanced Raman Spectra and Catalytic Properties: Controlled Synthesis and DFT Calculations
J AM CHEM SOC, 2012, 134(50): 20479-20489.
Yin, An-Xiang. Liu, Wen-Chi. Ke, Jun. Zhu, Wei. Gu, Jun. Zhang, Ya-Wen. Yan, Chun-Hua.

|08| Toward Highly Stable Electrocatalysts via Nanoparticle Pore Confinement
J AM CHEM SOC, 2012, 134(50): 20457-20465.
Galeano, Carolina. Meier, Josef C.. Peinecke, Volker. Bongard, Hans. Katsounaros, Ioannis. Topalov, Angel A.. Lu, Anhui. Mayrhofer, Karl J. J.. Schueth, Ferdi.

|09| Thermolides, Potent Nematocidal PKS-NRPS Hybrid Metabolites from Thermophilic Fungus Talaromyces thermophilus
J AM CHEM SOC, 2012, 134(50): 20306-20309.
Guo, Ji-Peng. Zhu, Chun-Yan. Zhang, Chuan-Ping. Chu, Yan-Sheng. Wang, Yan-Li. Zhang, Jun-Xian. Wu, De-Kai. Zhang, Ke-Qin. Niu, Xue-Mei.

|10| Atomically Thick Bismuth Selenide Freestanding Single Layers Achieving Enhanced Thermoelectric Energy Harvesting
J AM CHEM SOC, 2012, 134(50): 20294-20297.
Sun, Yongfu. Cheng, Hao. Gao, Shan. Liu, Qinghua. Sun, Zhihu. Xiao, Chong. Wu, Changzheng. Wei, Shicpang. Xie, Yi.

|11| White Electroluminescence from All-Phosphorescent Single Polymers on a Fluorinated Poly(arylene ether phosphine oxide) Backbone Simultaneously Grafted with Blue and Yellow Phosphors
J AM CHEM SOC, 2012, 134(50): 20290-20293.

|12| Artificial, Parallel, Left-Handed DNA Helices
J AM CHEM SOC, 2012, 134(50): 20273-20275.
Tian, Cheng. Zhang, Chuan. Li, Xiang. Li, Yingmei. Wang, Guansong. Mao, Chengde.

|13| A Facile Approach for Controlling the Orientation of One-Dimensional Mesochannels in Mesoporous Titania Films
J AM CHEM SOC, 2012, 134(50): 20238-20241.
Shan, Feng. Lu, Xuemin. Zhang, Qian. Wu, Jun. Wang, Yuzhu. Bian, Fenggang. Lu, Qinghua. Fei, Zhaofu. Dyson, Paul J..

|14| Facile Synthesis of Gold Wavy Nanowires and Investigation of Their Growth Mechanism
J AM CHEM SOC, 2012, 134(50): 20234-20237.
Zhu, Cun. Peng, Hsin-Chieh. Zeng, Jie. Liu, Jingyue. Gu, Zhongze. Xia, Younan.

|15| Cyclopentadiene-Phosphine/Palladium-Catalyzed Cleavage of C-N Bonds in Secondary Amines: Synthesis of Pyrrole and Indole Derivatives from Secondary Amines and Alkenyl or Aryl Dibromides
J AM CHEM SOC, 2012, 134(50): 20230-20233.
Geng, Weizhi. Zhang, Wen-Xiong. Hao, Wei. Xi, Zhenfeng.

|16| Multilevel Conductance Switching of Memory Device through Photoelectric Effect
J AM CHEM SOC, 2012, 134(49): 20053-20059.
Ye, Changqing. Peng, Qian. Li, Mingzhu. Luo, Jia. Tang, Zhengming. Pei, Jian. Chen, Jianming. Zhigang Shuai. Jiang, Lei. Song, Yanlin.

|17| Detailed Structure of the H2PO4--Guanosine Diphosphate Intermediate in Ras-GAP Decoded from FTIR Experiments by Biomolecular Simulations
J AM CHEM SOC, 2012, 134(49): 20041-20044.
Xia, Fei. Rudack, Till. Cui, Qiang. Koetting, Carsten. Gerwert, Klaus.

|18| Ambipolar Polymer Field-Effect Transistors Based on Fluorinated Isoindigo: High Performance and Improved Ambient Stability
J AM CHEM SOC, 2012, 134(49): 20025-20028.
Lei, Ting. Dou, Jin-Hu. Ma, Zhi-Jun. Yao, Cong-Hui. Liu, Chen-Jiang. Wang, Jie-Yu. Pei, Jian.

|19| Tandem Nucleophilic Addition/Oxy-2-azonia-Cope Rearrangement for the Formation of Homoallylic Amides and Lactams: Total Synthesis and Structural Verification of Motuporamine G
J AM CHEM SOC, 2012, 134(49): 20009-20012.
Zhou, Lijun. Li, Zhiming. Zou, Yue. Wang, Quanrui. Sanhueza, Italo A.. Schoenebeck, Franziska. Goeke, Andreas.

|20| C-C Bond Formation via Copper-Catalyzed Conjugate Addition Reactions to Enones in Water at Room Temperature
J AM CHEM SOC, 2012, 134(49): 19985-19988.
Lipshutz, Bruce H.. Huang, Shenlin. Leong, Wendy Wen Yi. Zhong, Guofu. Isley, Nicholas A..

|21| Fabricating a Reversible and Regenerable Raman-Active Substrate with a Biomolecule-Controlled DNA Nanomachine
J AM CHEM SOC, 2012, 134(49): 19957-19960.
Zheng, Jing. Jiao, Anli. Ronghua Yang. Li, Huimin. Li, Jishan. Shi, Muling. Ma, Cheng. Jiang, Ying. Deng, Li. Weihong Tan.

|22| Stereodivergence in Amine-Catalyzed Regioselective [4+2] Cycloadditions of beta-Substituted Cyclic Enones and Polyconjugated Malononitriles
J AM CHEM SOC, 2012, 134(48): 19942-19947.
Feng, Xin. Zhou, Zhi. Zhou, Rong. Zhou, Qing-Qing. Dong, Lin. Chen, Ying-Chun.

|23| Assembly and Post-Modification of a Metal-Organic Nanotube for Highly Efficient Catalysis
J AM CHEM SOC, 2012, 134(48): 19851-19857.
Kong, Guo-Qiang. Ou, Sha. Zou, Chao. Wu, Chuan-De.

|24| The Role of Order-Disorder Transitions in the Quest for Molecular Multiferroics: Structural and Magnetic Neutron Studies of a Mixed Valence Iron(II)-Iron(III) Formate Framework
J AM CHEM SOC, 2012, 134(48): 19772-19781.
Canadillas-Delgado, Laura. Fabelo, Oscar. Alberto Rodriguez-Velamazan, J.. Lemee-Cailleau, Marie-Helene. Mason, Sax A.. Pardo, Emilio. Lloret, Francesc. Zhao, Jiong-Peng. Bu, Xian-He. Simonet, Virginie. Colin, Claire V.. Rodriguez-Carvajal, Juan.

|25| {Ta-12}/{Ta-16) Cluster-Containing Polytantalotungstates with Remarkable Photocatalytic H-2 Evolution Activity
J AM CHEM SOC, 2012, 134(48): 19716-19721.
Li, Shujun. Liu, Shumei. Liu, Shuxia. Liu, Yiwei. Tang, Qun. Shi, Zhan. Ouyang, Shuxin. Ye, Jinhua.

|26| Crystal Structure Control of Zinc-Blende CdSe/CdS Core/Shell Nanocrystals: Synthesis and Structure-Dependent Optical Properties
J AM CHEM SOC, 2012, 134(48): 19685-19693.
Nan, Wennuan. Niu, Yuan. Qin, Haiyan. Cui, Fan. Yang, Yu. Lai, Runchen. Lin, Wanzhen. Xiaogang Peng.

|27| Three-Dimensional Graphene-Based Macro- and Mesoporous Frameworks for High-Performance Electrochemical Capacitive Energy Storage
J AM CHEM SOC, 2012, 134(48): 19532-19535.
Wu, Zhong-Shuai. Sun, Yi. Tan, Yuan-Zhi. Yang, Shubin. Feng, Xinliang. Muellen, Klaus.

|28| Pillar[6]arene/Paraquat Molecular Recognition in Water: High Binding Strength, pH-Responsiveness, and Application in Controllable Self-Assembly, Controlled Release, and Treatment of Paraquat Poisoning
J AM CHEM SOC, 2012, 134(47): 19489-19497.
Yu, Guocan. Zhou, Xiangran. Zhang, Zibin. Han, Chengyou. Zhengwei Mao. Changyou Gao. Huang, Feihe.

|29| Two-Dimensional Tetragonal TiC Monolayer Sheet and Nanoribbons
J AM CHEM SOC, 2012, 134(47): 19326-19329.
Zhang, Zhuhua. Liu, Xiaofei. Yakobson, Boris I.. Guo, Wanlin.

|30| Short-Axis Substitution Approach Selectively Optimizes Electrical Properties of Dibenzothiophene-Based Phosphine Oxide Hosts
J AM CHEM SOC, 2012, 134(46): 19179-19188.
Han, Chunmiao. Zhang, Zhenson. Xu, Hui. Yue, Shouzhen. Li, Jing. Yan, Pingrui. Deng, Zhaopeng. Zhao, Yi. Yan, Pengfei. Liu, Shiyong.

|31| Enhanced Thermal Decomposition of Nitromethane on Functionalized Graphene Sheets: Ab Initio Molecular Dynamics Simulations
J AM CHEM SOC, 2012, 134(46): 19011-19016.
Liu, Li-Min. Car, Roberto. Selloni, Annabella. Dabbs, Daniel M.. Aksay, Ilhan A.. Yetter, Richard A..

|32| Exploring the Energy Landscape of Nucleic Acid Hairpins Using Laser Temperature-Jump and Microfluidic Mixing
J AM CHEM SOC, 2012, 134(46): 18952-18963.
Narayanan, Ranjani. Zhu, Li. Velmurugu, Yogambigai. Roca, Jorjethe. Kuznetsov, Serguei V.. Prehna, Gerd. Lapidus, Lisa J.. Ansari, Anjum.

|33| BODIPY-Based Ratiometric Fluorescent Sensor for Highly Selective Detection of Glutathione over Cysteine and Homocysteine
J AM CHEM SOC, 2012, 134(46): 18928-18931.
Niu, Li-Ya. Guan, Ying-Shi. Chen, Yu-Zhe. Lizhu Wu. Zhenhe Tong. Yang, Qing-Zheng.

|34| Copper-Catalyzed C-H Azidation of Anilines under Mild Conditions
J AM CHEM SOC, 2012, 134(46): 18924-18927.
Tang, Conghui. Jiao, Ning.

|35| High Curie Temperature Bi1.85Mn0.15Te3 Nanoplates
J AM CHEM SOC, 2012, 134(46): 18920-18923.
Cheng, Lina. Chen, Zhi-Gang. Ma, Song. Zhang, Zhi-dong. Wang, Yong. Xu, Hong-Yi. Yang, Lei. Han, Guang. Jack, Kevin. Lu, Gaoqing (Max). Zou, Jin.

|36| L-DNA Molecular Beacon: A Safe, Stable, and Accurate Intracellular Nano-thermometer for Temperature Sensing in Living Cells
J AM CHEM SOC, 2012, 134(46): 18908-18911.
Ke, Guoliang. Wang, Chunming. Ge, Yun. Zheng, Nanfeng. Zhu, Zhi. Yang, Chaoyong James.

|37| Multipoint Interactions Enhanced CO2 Uptake: A Zeolite-like Zinc-Tetrazole Framework with 24-Nuclear Zinc Cages
J AM CHEM SOC, 2012, 134(46): 18892-18895.
Cui, Ping. Ma, Yu-Guang. Li, Huan-Huan. Zhao, Bin. Li, Jian-Rong. Cheng, Peng. Balbuena, Perla B.. Zhou, Hong-Cai.

|38| Toward Controlling Water Oxidation Catalysis: Tunable Activity of Ruthenium Complexes with Axial Imidazole/DMSO Ligands
J AM CHEM SOC, 2012, 134(45): 18868-18880.
Wang, Lei. Duan, Lele. Stewart, Beverly. Pu, Maoping. Liu, Jianhui. Privalov, Timofei. Sun, Licheng.

|39| Single-Crystal X-ray Diffraction Study of Three Yb@C-82 Isomers Cocrystallized with Ni-II(octaethylporphyrin)
J AM CHEM SOC, 2012, 134(45): 18772-18778.
Suzuki, Mitsuaki. Slanina, Zdenek. Mizorogi, Naomi. Lu, Xing. Nagase, Shigeru. Olmstead, Marilyn M.. Balch, Alan L.. Akasaka, Takeshi.

|40| Predicted Lithium-Boron Compounds under High Pressure
J AM CHEM SOC, 2012, 134(45): 18599-18605.
Peng, Feng. Miao, Maosheng. Wang, Hui. Li, Quan. Ma, Yanming.

|41| Two-Dimensional Metallo-supramolecular Polymerization: Toward Size-Controlled Multi-strand Polymers
J AM CHEM SOC, 2012, 134(45): 18526-18529.
Adisoejoso, Jinne. Li, Yang. Liu, Jun. Liu, Pei Nian. Lin, Nian.

|42| Chiral Surfactant-Type Catalyst for Asymmetric Reduction of Aliphatic Ketones in Water
J AM CHEM SOC, 2012, 134(45): 18522-18525.
Li, Jiahong. Tang, Yuanfu. Wang, Qiwei. Li, Xuefeng. Cun, Linfeng. Zhang, Xiaomei. Zhu, Jin. Li, Liangchun. Deng, Jingen.

|43| Smaller Sulfur Molecules Promise Better Lithium-Sulfur Batteries
J AM CHEM SOC, 2012, 134(45): 18510-18513.
Sen Xin. Gu, Lin. Zhao, Na-Hong. Yaxia Yin. Zhou, Long-Jie. Yuguo Guo. Lijun Wan.

|44| Above-Room-Temperature Magnetodielectric Coupling in a Possible Molecule-Based Multiferroic: Triethylmethylammonium Tetrabromoferrate(III)
J AM CHEM SOC, 2012, 134(45): 18487-18490.
Cai, Hong-Ling. Zhang, Yi. Fu, Da-Wei. Zhang, Wen. Liu, Tao. Yoshikawa, Hirofumi. Awaga, Kunio. Xiong, Ren-Gen.

|45| A Three-Channel Fluorescent Probe That Distinguishes Peroxynitrite from Hypochlorite
J AM CHEM SOC, 2012, 134(45): 18479-18482.
Zhang, Quanjuan. Zhu, Zhichuan. Zheng, Yongli. Cheng, Jiagao. Zhang, Na. Long, Yi-Tao. Zheng, Jing. Qian, Xuhong. Yang, Youjun.

|46| High Thermoelectric and Reversible p-n-p Conduction Type Switching Integrated in Dimetal Chalcogenide
J AM CHEM SOC, 2012, 134(44): 18460-18466.
Xiao, Chong. Qin, Xinming. Zhang, Jie. An, Ran. Xu, Jie. Li, Kun. Cao, Boxiao. Yang, Jinlong. Ye, Bangjiao. Xie, Yi.

|47| Radical-Involved Photosynthesis of AuCN Oligomers from Au Nanoparticles and Acetonitrile
J AM CHEM SOC, 2012, 134(44): 18286-18294.
Li, Renhong. Kobayashi, Hisayoshi. Tong, Jiawei. Yan, Xiaoqing. Tang, Yu. Zou, Shihui. Jin, Jiabin. Yi, Wuzhong. Fan, Jie.

|48| Single-Crystalline Octahedral Au-Ag Nanoframes
J AM CHEM SOC, 2012, 134(44): 18165-18168.
Hong, Xun. Dingsheng Wang. Cai, Shuangfei. Rong, Hongpan. Yadong Li.

|49| Hexane-Driven Icosahedral to Cuboctahedral Structure Transformation of Gold Nanoclusters
J AM CHEM SOC, 2012, 134(43): 17997-18003.
Li, Yuanyuan. Cheng, Hao. Yao, Tao. Sun, Zhihu. Yan, Wensheng. Jiang, Yong. Xie, Yi. Sun, Yongfu. Huang, Yuanyuan. Liu, Shoujie. Zhang, Jing. Xie, Yaning. Hu, Tiandou. Yang, Lina. Wu, Ziyu. Wei, Shiqiang.

|50| Real-Time Monitoring of Cell Apoptosis and Drug Screening Using Fluorescent Light-Up Probe with Aggregation-Induced Emission Characteristics
J AM CHEM SOC, 2012, 134(43): 17972-17981.
Shi, Haibin. Kwok, Ryan T. K.. Liu, Jianzhao. Bengang Xing. Tang, Ben Zhong. Liu, Bin.

|51| Development of Cell-Active N-6-Methyladenosine RNA Demethylase FTO Inhibitor
J AM CHEM SOC, 2012, 134(43): 17963-17971.
Chen, Baoen. Ye, Fei. Yu, Lu. Jia, Guifang. Huang, Xiaotian. Zhang, Xueju. Peng, Shuying. Chen, Kai. Wang, Meining. Gong, Shouze. Zhang, Ruihan. Yin, Jinya. Li, Haiyan. Yang, Yiming. Liu, Hong. Zhang, Jiwen. Zhang, Haiyan. Zhang, Ao. Jiang, Hualiang. Luo, Cheng. Yang, Cai-Guang.

|52| Luminescent MTN-Type Cluster-Organic Framework with 2.6 nm Cages
J AM CHEM SOC, 2012, 134(43): 17881-17884.
Kang, Yao. Wang, Fei. Zhang, Jian. Bu, Xianhui.

|53| A Benzobisimidazolium-Based Fluorescent and Colorimetric Chemosensor for CO2
J AM CHEM SOC, 2012, 134(43): 17846-17849.
Guo, Zhiqian. Song, Na Ri. Moon, Jong Hun. Kim, Myounwoo. Jun, Eun Jin. Choi, Jiyoung. Lee, Jin Yong. Bielawski, Christopher W.. Sessler, Jonathan L.. Yoon, Juyoung.

|54| Tandem Metal-Coordination Copolymerization and Organocatalytic Ring-Opening Polymerization via Water To Synthesize Diblock Copolymers of Styrene Oxide/CO2 and Lactide
J AM CHEM SOC, 2012, 134(42): 17739-17745.
Wu, Guang-Peng. Darensbourg, Donald J.. Lu, Xiao-Bing.

|55| Disulfide Cross-Linked Low Generation Dendrimers with High Gene Transfection Efficacy, Low Cytotoxicity, and Low Cost
J AM CHEM SOC, 2012, 134(42): 17680-17687.
Liu, Hongmei. Wang, Hui. Yang, Wenjun. Cheng, Yiyun.

|56| A General Chelate-Assisted Co-Assembly to Metallic Nanoparticles-Incorporated Ordered Mesoporous Carbon Catalysts for Fischer-Tropsch Synthesis
J AM CHEM SOC, 2012, 134(42): 17653-17660.
Sun, Zhenkun. Sun, Bo. Qiao, Minghua. Wei, Jing. Yue, Qin. Wang, Chun. Deng, Yonghui. Kaliaguine, Serge. Dongyuan Zhao.

|57| An Unusual Chemoselective Hydrogenation of Quinoline Compounds Using Supported Gold Catalysts
J AM CHEM SOC, 2012, 134(42): 17592-17598.
Ren, Dong. He, Lin. Yu, Lei. Ding, Ran-Sheng. Liu, Yong-Mei. Cao, Yong. He, He-Yong. Fan, Kang-Nian.

|58| Completely OH-Selective FeCl3-Catalyzed Prins Cyclization: Highly Stereoselective Synthesis of 4-OH-Tetrahydropyrans
J AM CHEM SOC, 2012, 134(42): 17564-17573.
Zheng, Ke. Liu, Xiaohua. Qin, Song. Xie, Mingsheng. Lin, Lili. Hu, Changwei. Feng, Xiaoming.

|59| Nanoporous Gold Catalyst for Highly Selective Semihydrogenation of Alkynes: Remarkable Effect of Amine Additives
J AM CHEM SOC, 2012, 134(42): 17536-17542.
Yan, Mei. Jin, Tienan. Ishikawa, Yoshifumi. Minato, Taketoshi. Fujita, Takeshi. Chen, Lu-Yang. Bao, Ming. Asao, Naoki. Chen, Ming-Wei. Yamamoto, Yoshinori.

|60| Palladium-Catalyzed Regioselective Carbonylation of C-H Bonds of N-Alkyl Anilines for Synthesis of Isatoic Anhydrides
J AM CHEM SOC, 2012, 134(42): 17490-17493.
Guan, Zheng-Hui. Chen, Ming. Ren, Zhi-Hui.

|61| A Lysosome-Targetable and Two-Photon Fluorescent Probe for Monitoring Endogenous and Exogenous Nitric Oxide in Living Cells
J AM CHEM SOC, 2012, 134(42): 17486-17489.
Yu, Haibo. Xiao, Yi. Jin, Liji.

|62| Tempering the Reactivities of Postulated alpha-Oxo Gold Carbenes Using Bidentate Ligands: Implication of Tricoordinated Gold Intermediates and the Development of an Expedient Bimolecular Assembly of 2,4-Disubstituted Oxazoles
J AM CHEM SOC, 2012, 134(42): 17412-17415.
Luo, Yingdong. Ji, Kegong. Li, Yuxue. Zhang, Liming.

|63| A Multilevel Memory Based on Proton-Doped Polyazomethine with an Excellent Uniformity in Resistive Switching
J AM CHEM SOC, 2012, 134(42): 17408-17411.
Hu, Benlin. Zhu, Xiaojian. Chen, Xinxin. Pan, Liang. Peng, Shanshan. Wu, Yuanzhao. Shang, Jie. Liu, Gang. Yan, Qing. Li, Run-Wei.

|64| Hybrid Solar Cells with Outstanding Short-Circuit Currents Based on a Room Temperature Soft-Chemical Strategy: The Case of P3HT:Ag2S
J AM CHEM SOC, 2012, 134(42): 17392-17395.
Lei, Yan. Jia, Huimin. He, Weiwei. Zhang, Yange. Mi, Liwei. Hou, Hongwei. Zhu, Guangshan. Zheng, Zhi.

|65| Formation of Fe2O3 Microboxes with Hierarchical Shell Structures from Metal-Organic Frameworks and Their Lithium Storage Properties
J AM CHEM SOC, 2012, 134(42): 17388-17391.
Zhang, Lei. Wu, Hao Bin. Madhavi, Srinivasan. Hng, Huey Hoon. Xiongwen Lou.

|66| Strong and Dynamic CO2 Sorption in a Flexible Porous Framework Possessing Guest Chelating Claws
J AM CHEM SOC, 2012, 134(42): 17380-17383.
Liao, Pei-Qin. Zhou, Dong-Dong. Zhu, Ai-Xin. Jiang, Lu. Lin, Rui-Biao. Zhang, Jie-Peng. Chen, Xiao-Ming.

|67| Enhanced H-2 Uptake in Solvents Confined in Mesoporous Metal-Organic Framework
J AM CHEM SOC, 2012, 134(42): 17369-17371.
Clauzier, Stephanie. Linh Ngoc Ho. Pera-Titus, Marc. Coasne, Benoit. Farrusseng, David.

|68| Insights into Pyrroindomycin Biosynthesis Reveal a Uniform Paradigm for Tetramate/Tetronate Formation
J AM CHEM SOC, 2012, 134(42): 17342-17345.
Wu, Qiongqiong. Wu, Zhuhua. Qu, Xudong. Liu, Wen.

|69| Origin of Long-Range Ferromagnetic Ordering in Metal-Organic Frameworks with Antiferromagnetic Dimeric-Cu(II) Building Units
J AM CHEM SOC, 2012, 134(41): 17286-17290.
Shen, Lei. Yang, Shuo-Wang. Xiang, Shengchang. Liu, Tao. Zhao, Bangchuan. Ng, Man-Fai. Goeettlicher, Joerg. Yi, Jiabao. Li, Sean. Wang, Lan. Ding, Jun. Chen, Banglin. Wei, Su-Huai. Feng, Yuan Ping.

|70| Colloidal Photonic Crystals with Narrow Stopbands Assembled from Low-Adhesive Superhydrophobic Substrates
J AM CHEM SOC, 2012, 134(41): 17053-17058.
Huang, Yu. Zhou, Jinming. Su, Bin. Shi, Lei. Wang, Jingxia. Chen, Shuoran. Wang, Libin. Zi, Jian. Song, Yanlin. Jiang, Lei.

|71| Enantioselective Baeyer-Villiger Oxidation: Desymmetrization of Meso Cyclic Ketones and Kinetic Resolution of Racemic 2-Arylcyclohexanones
J AM CHEM SOC, 2012, 134(41): 17023-17026.
Zhou, Lin. Liu, Xiaohua. Ji, Jie. Zhang, Yuheng. Hu, Xiaolei. Lin, Lili. Feng, Xiaoming.

|72| Tuning the Reactivity of Difluoromethyl Sulfoximines from Electrophilic to Nucleophilic: Stereoselective Nucleophilic Difluoromethylation of Aryl Ketones
J AM CHEM SOC, 2012, 134(41): 16999-17002.
Shen, Xiao. Zhang, Wei. Ni, Chuanfa. Gu, Yucheng. Hu, Jinbo.

|73| Synthesis of Palladium Nanoparticles Supported on Mesoporous N-Doped Carbon and Their Catalytic Ability for Biofuel Upgrade
J AM CHEM SOC, 2012, 134(41): 16987-16990.
Xu, Xuan. Li, Yi. Gong, Yutong. Zhang, Pengfei. Li, Haoran. Wang, Yong.

|74| Chirality Enriched (12,1) and (11,3) Single-Walled Carbon Nanotubes for Biological Imaging
J AM CHEM SOC, 2012, 134(41): 16971-16974.
Diao, Shuo. Hong, Guosong. Robinson, Joshua T.. Jiao, Liying. Antaris, Alexander L.. Wu, Justin Z.. Choi, Charina L.. Dai, Hongjie.

|75| Transesterification Catalyzed by Ionic Liquids on Superhydrophobic Mesoporous Polymers: Heterogeneous Catalysts That Are Faster than Homogeneous Catalysts
J AM CHEM SOC, 2012, 134(41): 16948-16950.
Liu, Fujian. Wang, Liang. Sun, Qi. Zhu, Longfeng. Meng, Xiangju. Xiao, Feng-Shou.

|76| Are MXenes Promising Anode Materials for Li Ion Batteries? Computational Studies on Electronic Properties and Li Storage Capability of Ti3C2 and Ti3C2X2 (X = F, OH) Monolayer
J AM CHEM SOC, 2012, 134(40): 16909-16916.
Tang, Qing. Zhou, Zhen. Shen, Panwen.

|77| Ruthenium-Catalyzed Aldehyde Functionality Reshuffle: Selective Synthesis of E-2-Arylcinnamaldehydes from E-beta-Bromostyrenes and Aryl Aldehydes
J AM CHEM SOC, 2012, 134(40): 16468-16471.
Wang, Ping. Rao, Honghua. Zhou, Feng. Hua, Ruimao. Li, Chao-Jun.

|78| Ab Initio QM/MM Free Energy Simulations of Peptide Bond Formation in the Ribosome Support an Eight-Membered Ring Reaction Mechanism
J AM CHEM SOC, 2012, 134(39): 16424-16429.
Xu, Jun. Zhang, John Z. H.. Xiang, Yun.

|79| Small Molecules Based on Benzo[1,2-b:4,5-b ']dithiophene Unit for High-Performance Solution-Processed Organic Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2012, 134(39): 16345-16351.
Zhou, Jiaoyan. Wan, Xiangjian. Liu, Yongsheng. Zuo, Yi. Li, Zhi. He, Guangrui. Long, Guankui. Ni, Wang. Li, Chenxi. Su, Xuncheng. Chen, Yongsheng.

|80| Aggregation-Induced Fast Crystal Growth of SnO2 Nanocrystals
J AM CHEM SOC, 2012, 134(39): 16228-16234.
Zhuang, Zanyong. Huang, Feng. Lin, Zhang. Zhang, Hengzhong.

|81| pi-pi Interaction Assisted Hydrodefluorination of Perfluoroarenes by Gold Hydride: A Case of Synergistic Effect on C-F Bond Activation
J AM CHEM SOC, 2012, 134(39): 16216-16227.
Lv, Hongbin. Zhan, Jin-Hui. Cai, Yuan-Bo. Yu, Yi. Wang, Bingwu. Zhang, Jun-Long.

|82| Rhodium-Catalyzed Cascade Oxidative Annulation Leading to Substituted Naphtho[1,8-bc]pyrans by Sequential Cleavage of C(sp(2))-H/C(sp(3))-H and C(sp(2))-H/O-H Bonds
J AM CHEM SOC, 2012, 134(39): 16163-16166.
Tan, Xing. Liu, Bingxian. Li, Xiangyu. Li, Bin. Xu, Shansheng. Song, Haibin. Wang, Baiquan.

|83| Redox-Modulated Stepwise Photochromism in a Ruthenium Complex with Dual Dithienylethene-Acetylides
J AM CHEM SOC, 2012, 134(38): 16059-16067.
Li, Bin. Wang, Jin-Yun. Wen, Hui-Min. Shi, Lin-Xi. Chen, Zhong-Ning.

|84| Confinement of Metal-Organic Polyhedra in Silica Nanopores
J AM CHEM SOC, 2012, 134(38): 15923-15928.
Sun, Lin-Bing. Li, Jian-Rong. Lu, Weigang. Gu, Zhi-Yuan. Luo, Zhiping. Zhou, Hong-Cai.

|85| Oxygen Reduction Electrocatalyst Based on Strongly Coupled Cobalt Oxide Nanocrystals and Carbon Nanotubes
J AM CHEM SOC, 2012, 134(38): 15849-15857.
Liang, Yongye. Wang, Hailiang. Diao, Peng. Chang, Wesley. Hong, Guosong. Li, Yangguang. Gong, Ming. Xie, Liming. Zhou, Jigang. Wang, Jian. Regier, Tom Z.. Wei, Fei. Dai, Hongjie.

|86| Kinetically Controlled Overgrowth of Ag or Au on Pd Nanocrystal Seeds: From Hybrid Dimers to Nonconcentric and Concentric Bimetallic Nanocrystals
J AM CHEM SOC, 2012, 134(38): 15822-15831.
Zhu, Cun. Zeng, Jie. Tao, Jing. Johnson, Matthew C.. Schmidt-Krey, Ingeborg. Blubaugh, Lynn. Zhu, Yimei. Gu, Zhongze. Xia, Younan.

|87| Fe5C2 Nanoparticles: A Facile Bromide-Induced Synthesis and as an Active Phase for Fischer-Tropsch Synthesis
J AM CHEM SOC, 2012, 134(38): 15814-15821.
Yang, Ce. Zhao, Huabo. Hou, Yanglong. Ma, Ding.

|88| Processing Pathway Dependence of Amorphous Silica Nanoparticle Toxicity: Colloidal vs Pyrolytic
J AM CHEM SOC, 2012, 134(38): 15790-15804.
Zhang, Haiyuan. Dunphy, Darren R.. Jiang, Xingmao. Meng, Huan. Sun, Bingbing. Tarn, Derrick. Xue, Min. Wang, Xiang. Lin, Sijie. Ji, Zhaoxia. Li, Ruibin. Garcia, Fred L.. Yang, Jing. Kirk, Martin L.. Xia, Tian. Zink, Jeffrey I.. Nel, Andre. Brinker, C. Jeffrey.

|89| High-Efficiency Photoelectrocatalytic Hydrogen Generation Enabled by Palladium Quantum Dots-Sensitized TiO2 Nanotube Arrays
J AM CHEM SOC, 2012, 134(38): 15720-15723.
Ye, Meidan. Gong, Jiaojiao. Lai, Yuekun. Lin, Changjian. Lin, Zhiqun.

|90| An Amphiphilic Pillar[5]arene: Synthesis, Controllable Self-Assembly in Water, and Application in Calcein Release and TNT Adsorption
J AM CHEM SOC, 2012, 134(38): 15712-15715.
Yao, Yong. Xue, Min. Chen, Jianzhuang. Zhang, Mingming. Huang, Feihe.

|91| Exceptional Chemical Properties of Sc@C-2v(9)-C-82 Probed with Adamantylidene Carbene
J AM CHEM SOC, 2012, 134(37): 15550-15555.
Hachiya, Makoto. Nikawa, Hidefumi. Mizorogi, Naomi. Tsuchiya, Takahiro. Lu, Xing. Akasaka, Takeshi.

|92| Direct Calculation of Li-Ion Transport in the Solid Electrolyte Interphase
J AM CHEM SOC, 2012, 134(37): 15476-15487.
Shi, Siqi. Lu, Peng. Liu, Zhongyi. Qi, Yue. Hector, Louis G., Jr.. Li, Hong. Harris, Stephen J..

|93| Highly-Efficient Gating of Solid-State Nanochannels by DNA Supersandwich Structure Containing ATP Aptamers: A Nanofluidic IMPLICATION Logic Device
J AM CHEM SOC, 2012, 134(37): 15395-15401.
Jiang, Yanan. Liu, Nannan. Wei Guo*. Fan Xia*. Lei Jiang.

|94| Copper-Mediated Trifluoromethylation of alpha-Diazo Esters with TMSCF3: The Important Role of Water as a Promoter
J AM CHEM SOC, 2012, 134(37): 15257-15260.
Hu, Mingyou. Ni, Chuanfa. Hu, Jinbo.

|95| Bioelectrochemical Switches for the Quantitative Detection of Antibodies Directly in Whole Blood
J AM CHEM SOC, 2012, 134(37): 15197-15200.
Vallee-Belisle, Alexis. Ricci, Francesco. Uzawa, Takanori. Fan Xia. Plaxco, Kevin W..

|96| Highly Efficient Blue Electrophosphorescent Polymers with Fluorinated Poly(arylene ether phosphine oxide) as Backbone
J AM CHEM SOC, 2012, 134(37): 15189-15192.

|97| Solvent-Free Synthesis of Zeolites from Solid Raw Materials
J AM CHEM SOC, 2012, 134(37): 15173-15176.
Ren, Limin. Wu, Qinming. Yang, Chengguang. Zhu, Longfeng. Li, Caijin. Zhang, Pengling. Zhang, Haiyan. Meng, Xiangju. Xiao, Feng-Shou.

|98| Self-Assembly of Chiral Nanoparticle Pyramids with Strong R/S Optical Activity
J AM CHEM SOC, 2012, 134(36): 15114-15121.
Yan, Wenjing. Xu, Liguang. Xu, Chuanlai. Ma, Wei. Kuang, Hua. Wang, Libing. Kotov, Nicholas A..

|99| Amine-Functionalized Lanthanide-Doped Zirconia Nanoparticles: Optical Spectroscopy, Time-Resolved Fluorescence Resonance Energy Transfer Biodetection, and Targeted Imaging
J AM CHEM SOC, 2012, 134(36): 15083-15090.
Liu, Yongsheng. Zhou, Shanyong. Tu, Datao. Chen, Zhuo. Huang, Mingdong. Zhu, Haomiao. Ma, En. Chen, Xueyuan.

|00| Photoactive Chiral Metal-Organic Frameworks for Light-Driven Asymmetric alpha-Alkylation of Aldehydes
J AM CHEM SOC, 2012, 134(36): 14991-14999.
Wu, Pengyan. He, Cheng. Wang, Jian. Peng, Xiaojun. Li, Xuezhao. An, Yonglin. Duan, Chunying.

|01| Diastereoselectivity in Lewis-Acid-Catalyzed Mukaiyama Aldol Reactions: A DFT Study
J AM CHEM SOC, 2012, 134(36): 14973-14981.
Lee, Joshua M.. Helquist, Paul. Wiest, Olaf.

|02| Se-Adenosyl-L-selenomethionine Cofactor Analogue as a Reporter of Protein Methylation
J AM CHEM SOC, 2012, 134(36): 14905-14912.
Bothwell, Ian R.. Islam, Kabirul. Chen, Yuling. Zheng, Weihong. Blum, Gil. Deng, Haiteng. Luo, Minkui.

|03| Single Molecule Imaging of Oxygenation of Cobalt Octaethylporphyrin at the Solution/Solid Interface: Thermodynamics from Microscopy
J AM CHEM SOC, 2012, 134(36): 14897-14904.
Friesen, Benjamin A.. Bhattarai, Ashish. Mazur, Ursula. Hipps, K. W..

|04| How and When Does an Unusual and Efficient Photoredox Reaction of 2-(1-Hydroxyethyl) 9,10-Anthraquinone Occur? A Combined Time-Resolved Spectroscopic and DFT Study
J AM CHEM SOC, 2012, 134(36): 14858-14868.
Ma, Jiani. Su, Tao. Li, Ming-De. Du, Wei. Huang, Jinqing. Guan, Xiangguo. Phillips, David Lee.

|05| A New Mixed Halide, Cs2HgI2Cl2: Molecular Engineering for a New Nonlinear Optical Material in the Infrared Region
J AM CHEM SOC, 2012, 134(36): 14818-14822.
Zhang, Gang. Li, Yanjun. Jiang, Kui. Zeng, Huiyi. Liu, Tao. Chen, Xingguo. Qin, Jingui. Lin, Zheshuai. Fu, Peizhen. Wu, Yicheng. Chen, Chuangtian.

|06| Au-20 Nanocluster Protected by Hemilabile Phosphines
J AM CHEM SOC, 2012, 134(36): 14750-14752.
Wan, Xian-Kai. Lin, Zhi-Wei. Wang, Quan-Ming.

|07| Direct Substitution of Primary Allylic Amines with Sulfinate Salts
J AM CHEM SOC, 2012, 134(36): 14694-14697.
Wu, Xue-Song. Chen, Yan. Li, Man-Bo. Zhou, Meng-Guang. Tian, Shi-Kai.

|08| One-Step Access to Luminescent Pentaaryldiazaboroles via C-C Double Bond Formation from Imidoylstannanes
J AM CHEM SOC, 2012, 134(36): 14666-14669.
Tian, Dawei. Jiang, Jiang. Hu, Hongfan. Zhang, Jianying. Cui, Chunming.

|09| Opportunity of Spinel Ferrite Materials in Nonvolatile Memory Device Applications Based on Their Resistive Switching Performances
J AM CHEM SOC, 2012, 134(36): 14658-14661.
Hu, Wei. Qin, Ni. Wu, Guangheng. Lin, Yanting. Li, Shuwei. Bao, Dinghua.

|10| Direct Arylation/Alkylation/Magnesiation of Benzyl Alcohols in the Presence of Grignard Reagents via Ni-, Fe-, or Co-Catalyzed sp(3) C-O Bond Activation
J AM CHEM SOC, 2012, 134(36): 14638-14641.
Yu, Da-Gang. Wang, Xin. Zhu, Ru-Yi. Luo, Shuang. Zhang, Xiao-Bo. Wang, Bi-Qin. Wang, Lei. Shi, Zhang-Jie.

|11| Silver-Catalyzed Decarboxylative Alkynylation of Aliphatic Carboxylic Acids in Aqueous Solution
J AM CHEM SOC, 2012, 134(35): 14330-14333.
Liu, Xuesong. Wang, Zhentao. Cheng, Xiaomin. Li, Chaozhong.

|12| Copper-Catalyzed Desymmetric Intramolecular Ullmann C-N Coupling: An Enantioselective Preparation of Indolines
J AM CHEM SOC, 2012, 134(35): 14326-14329.
Zhou, Fengtao. Guo, Jiajia. Liu, Jianguang. Ding, Ke. Yu, Shouyun. Cai, Qian.

|13| Synthesis of Ultralong Copper Nanowires for High-Performance Transparent Electrodes
J AM CHEM SOC, 2012, 134(35): 14283-14286.
Zhang, Dieqing. Wang, Ranran. Wen, Meicheng. Weng, Ding. Cui, Xia. Sun, Jing. Li, Hexing. Lu, Yunfeng.

|14| X-ray Crystallographic Characterization of New Soluble Endohedral Fullerenes Utilizing the Popular C-82 Bucky Cage. Isolation and Structural Characterization of Sm@C-3v(7)-C-82, Sm@C-s(6)-C-82, and Sm@C-2(5)-C-82
J AM CHEM SOC, 2012, 134(34): 14127-14136.
Yang, Hua. Jin, Hongxiao. Wang, Xinqing. Liu, Ziyang. Yu, Meilan. Zhao, Fukun. Mercado, Brandon Q.. Olmstead, Marilyn M.. Balch, Alan L..

|15| A Solution-Processed Trilayer Electrochemical Device: Localizing the Light Emission for Optimized Performance
J AM CHEM SOC, 2012, 134(34): 14050-14055.
Tang, Shi. Sandstrom, Andreas. Fang, Junfeng. Edman, Ludvig.

|16| Reversible Kirkwood-Alder Transition Observed in Pt3Cu2 Nanoctahedron Assemblies under Controlled Solvent Annealing/Drying Conditions
J AM CHEM SOC, 2012, 134(34): 14043-14049.
Zhang, Jun. Luo, Zhiping. Martens, Benjamin. Zewei Quan. Kumbhar, Amar. Porter, Nathan. Wang, Yuxuan. Smilgies, Detlef-M.. Fang, Jiye.

|17| Self-Assembly and Photocatalytic Properties of Polyoxoniobates: {Nb24O72}, {Nb32O96}, and {K12Nb96O288} Clusters
J AM CHEM SOC, 2012, 134(34): 14004-14010.
Huang, Peng. Qin, Chao. Su, Zhong-Min. Xing, Yan. Wang, Xin-Long. Shao, Kui-Zhan. Lan, Ya-Qian. Wang, En-Bo.

|18| One-Pot Synthesis of Cubic PtCu3 Nanocages with Enhanced Electrocatalytic Activity for the Methanol Oxidation Reaction
J AM CHEM SOC, 2012, 134(34): 13934-13937.
Xia, Bao Yu. Wu, Hao Bin. Wang, Xin. Xiongwen Lou.

|19| Synthesis of Ethanol via Syngas on Cu/SiO2 Catalysts with Balanced Cu-0-Cu+ Sites
J AM CHEM SOC, 2012, 134(34): 13922-13925.
Gong, Jinlong. Yue, Hairong. Zhao, Yujun. Zhao, Shuo. Zhao, Li. Lv, Jing. Wang, Shengping. Ma, Xinbin.

|20| A Graphene-Based Sensor Array for High-Precision and Adaptive Target Identification with Ensemble Aptamers
J AM CHEM SOC, 2012, 134(33): 13843-13849.
Pei, Hao. Li, Jiang. Lv, Min. Wang, Jingyan. Gao, Jimin. Lu, Jianxin. Li, Yongping. Qing Huang. Jun Hu. Chunhai Fan.

|21| Curved Polycyclic Aromatic Molecules That Are pi-Isoelectronic to Hexabenzocoronene
J AM CHEM SOC, 2012, 134(33): 13796-13803.
Luo, Jiye. Xu, Xiaomin. Mao, Renxin. Miao, Qian.

|22| Pressure-Induced Crystal Structure and Spin-State Transitions in Magnetite (Fe3O4)
J AM CHEM SOC, 2012, 134(33): 13780-13786.
Ju, Sheng. Cai, Tian-Yi. Lu, Hai-Shuang. Gong, Chang-De.

|23| Multidomain Protein Solves the Folding Problem by Multifunnel Combined Landscape: Theoretical Investigation of a Y-Family DNA Polymerase
J AM CHEM SOC, 2012, 134(33): 13755-13764.

|24| Phase Transformation and Lithiation Effect on Electronic Structure of LixFePO4: An In-Depth Study by Soft X-ray and Simulations
J AM CHEM SOC, 2012, 134(33): 13708-13715.
Liu, Xiaosong. Liu, Jun. Qiao, Ruimin. Yu, Yan. Li, Hong. Suo, Liumin. Hu, Yong-sheng. Chuang, Yi-De. Shu, Guojiun. Chou, Fangcheng. Weng, Tsu-Chien. Nordlund, Dennis. Sokaras, Dimosthenis. Wang, Yung Jui. Lin, Hsin. Barbiellini, Bernardo. Bansil, Arun. Song, Xiangyun. Liu, Zhi. Yan, Shishen. Liu, Gao. Qjao, Shan. Richardson, Thomas J.. Prendergast, David. Hussain, Zahid. de Groot, Frank M. F.. Yang, Wanli.

|25| Light-Triggered Reversible Supramolecular Transformations of Multi-Bisthienylethene Hexagons
J AM CHEM SOC, 2012, 134(33): 13596-13599.
Chen, Shangjun. Chen, Li-Jun. Yang, Hai-Bo. Tian, He. Zhu, Weihong.

|26| Rh-Catalyzed Intermolecular Carbenoid Functionalization of Aromatic C-H Bonds by alpha-Diazomalonates
J AM CHEM SOC, 2012, 134(33): 13565-13568.
Chan, Wai-Wing. Lo, Siu-Fung. Zhou, Zhongyuan. Yu, Wing-Yiu.

|27| A Unique Approach to Development of Near-Infrared Fluorescent Sensors for in Vivo Imaging
J AM CHEM SOC, 2012, 134(32): 13510-13523.
Yuan, Lin. Lin, Weiying. Zhao, Sheng. Gao, Wensha. Chen, Bin. He, Longwei. Zhu, Sasa.

|28| A Designer Bleomycin with Significantly Improved DNA Cleavage Activity
J AM CHEM SOC, 2012, 134(32): 13501-13509.
Huang, Sheng-Xiong. Feng, Zhiyang. Wang, Liyan. Galm, Ute. Wendt-Pienkowski, Evelyn. Yang, Dong. Tao, Meifeng. Coughlin, Jane M.. Duan, Yanwen. Shen, Ben.

|29| Pericellular Matrix Enhances Retention and Cellular Uptake of Nanoparticles
J AM CHEM SOC, 2012, 134(32): 13404-13409.
Zhou, Rui. Zhou, Haiying. Xiong, Bin. He, Yan. Yeung, Edward S..

|30| DNA Origami as a Carrier for Circumvention of Drug Resistance
J AM CHEM SOC, 2012, 134(32): 13396-13403.
Jiang, Qiao. Song, Chen. Nangreave, Jeanette. Liu, Xiaowei. Lin, Lin. Qiu, Dengli. Wang, Zhen-Gang. Zou, Guozhang. Liang, Xingjie. Yan, Hao. Ding, Baoquan.

|31| Stepwise Photocatalytic Dissociation of Methanol and Water on TiO2(110)
J AM CHEM SOC, 2012, 134(32): 13366-13373.
Guo, Qing. Xu, Chenbiao. Ren, Zefeng. Yang, Wenshao. Ma, Zhibo. Dai, Dongxu. Fan, Hongjun. Minton, Timothy K.. Yang, Xueming.

|32| Nanostructured Polyaniline-Decorated Pt/C@PANI Core-Shell Catalyst with Enhanced Durability and Activity
J AM CHEM SOC, 2012, 134(32): 13252-13255.
Chen, Siguo. Wei, Zidong. Qi, XueQiang. Dong, Lichun. Yuguo Guo. Lijun Wan. Shao, Zhigang. Li, Li.

|33| A Water-Soluble Pillar[6]arene: Synthesis, Host-Guest Chemistry, and Its Application in Dispersion of Multiwalled Carbon Nanotubes in Water
J AM CHEM SOC, 2012, 134(32): 13248-13251.
Yu, Guocan. Xue, Min. Zhang, Zibin. Li, Jinying. Han, Chengyou. Huang, Feihe.

|34| Chemical Molecule-Induced Light-Activated System for Anticancer and Antifungal Activities
J AM CHEM SOC, 2012, 134(32): 13184-13187.
Yuan, Huanxiang. Chong, Hui. Wang, Bing. Zhu, Chunlei. Liu, Libing. Yang, Qiong. Lv, Fengting. Wang, Shu.

|35| Highly Monodisperse M-III-Based soc-MOFs (M = In and Ga) with Cubic and Truncated Cubic Morphologies
J AM CHEM SOC, 2012, 134(32): 13176-13179.
Maolin Pang. Cairns, Amy J.. Liu, Yunling. Belmabkhout, Youssef. Zeng, Hua Chun. Eddaoudi, Mohamed.

|36| One-Step Facile Surface Engineering of Hydrophobic Nanocrystals with Designer Molecular Recognition
J AM CHEM SOC, 2012, 134(32): 13164-13167.
Chen, Tao. Oecsoy, Ismail. Yuan, Quan. Wang, Ruowen. You, Mingxu. Zhao, Zilong. Song, Erqun. Xiaobing Zhang. Weihong Tan.

|37| Charge Transport within a Three-Dimensional DNA Nanostructure Framework
J AM CHEM SOC, 2012, 134(32): 13148-13151.
Lu, Na. Pei, Hao. Ge, Zhilei. Simmons, Chad R.. Yan, Hao. Chunhai Fan.

|38| Ba2Ti2Fe2As4O: A New Superconductor Containing Fe2As2 Layers and Ti2O Sheets
J AM CHEM SOC, 2012, 134(31): 12893-12896.
Sun, Yun-Lei. Jiang, Hao. Zhai, Hui-Fei. Bao, Jin-Ke. Jiao, Wen-He. Tao, Qian. Shen, Chen-Yi. Zeng, Yue-Wu. Xu, Zhu-An. Cao, Guang-Han.

|39| Utilizing Photocurrent Transients for Dithiolene-Based Photodetection: Stepwise Improvements at Communications Relevant Wavelengths
J AM CHEM SOC, 2012, 134(30): 12742-12750.
Dalgleish, Simon. Matsushita, Michio M.. Hu, Laigui. Li, Bo. Yoshikawa, Hirofumi. Awaga, Kunio.

|40| Si3AlP: A New Promising Material for Solar Cell Absorber
J AM CHEM SOC, 2012, 134(30): 12653-12657.
Yang, Ji-Hui. Zhai, Yingteng. Liu, Hengrui. Xiang, Hongjun. Gong, Xingao. Wei, Su-Huai.

|41| Slow Unfolded-State Structuring in Acyl-CoA Binding Protein Folding Revealed by Simulation and Experiment
J AM CHEM SOC, 2012, 134(30): 12565-12577.
Voelz, Vincent A.. Jaeger, Marcus. Yao, Shuhuai. Chen, Yujie. Zhu, Li. Waldauer, Steven A.. Bowman, Gregory R.. Friedrichs, Mark. Bakajin, Olgica. Lapidus, Lisa J.. Weiss, Shimon. Pande, Vijay S..

|42| Rh(I)-Catalyzed Enantioselective Hydrogenation of alpha-Substituted Ethenylphosphonic Adds
J AM CHEM SOC, 2012, 134(30): 12474-12477.
Dong, Kaiwu. Wang, Zheng. Ding, Kuiling.

|43| Metal-Free Oxidative Trifluoromethylthiolation of Terminal Alkynes with CF3SiMe3 and Elemental Sulfur
J AM CHEM SOC, 2012, 134(30): 12454-12457.
Chen, Chao. Chu, Lingling. Qing, Feng-Ling.

|44| Biomimetic Syntheses of (-)-Gochnatiolides A-C and (-)-Ainsliadimer B
J AM CHEM SOC, 2012, 134(30): 12414-12417.
Li, Chao. Dian, Longyang. Zhang, Weidong. Lei, Xiaoguang.

|45| Room-Temperature Dual-Wavelength Lasing from Single-Nanoribbon Lateral Heterostructures
J AM CHEM SOC, 2012, 134(30): 12394-12397.
Xu, Jinyou. Ma, Liang. Guo, Pengfei. Zhuang, Xiujuan. Zhu, Xiaoli. Hu, Wei. Duan, Xiangfeng. Pan, Anlian.

|46| Tetragonal Allotrope of Group 14 Elements
J AM CHEM SOC, 2012, 134(30): 12362-12365.
Zhao, Zhisheng. Tian, Fei. Dong, Xiao. Li, Quan. Wang, Qianqian. Wang, Hui. Zhong, Xin. Xu, Bo. Yu, Dongli. He, Julong. Wang, Hui-Tian. Ma, Yanming. Tian, Yongjun.

|47| Ferrous Centers Confined on Core-Shell Nanostructures for Low-Temperature CO Oxidation
J AM CHEM SOC, 2012, 134(30): 12350-12353.
Guo, Xiaoguang. Fu, Qiang. Ning, Yanxiao. Wei, Mingming. Li, Mingrun. Zhang, Shuo. Zheng Jiang. Xinhe Bao.

|48| Enantioselective Metal/Organo-Catalyzed Aerobic Oxidative sp(3) C-H Olefination of Tertiary Amines Using Molecular Oxygen as the Sole Oxidant
J AM CHEM SOC, 2012, 134(30): 12334-12337.
Zhang, Gen. Ma, Yunxia. Wang, Shoulei. Zhang, Yaohu. Wang, Rui.

|49| Protecting Group-Free Total Synthesis of (-)-Lannotinidine B
J AM CHEM SOC, 2012, 134(30): 12323-12325.
Ge, Hui Ming. Zhang, Lan-De. Tan, Ren Xiang. Yao, Zhu-Jun.

|50| Macroscopic Volume Change of Dynamic Hydrogels Induced by Reversible DNA Hybridization
J AM CHEM SOC, 2012, 134(29): 12302-12307.
Peng, Lu. You, Mingxu. Yuan, Quan. Wu, Cuichen. Han, Da. Chen, Yan. Zhong, Zhihua. Xue, Jiangeng. Weihong Tan.

|51| A Paradigmatic Change: Linking Fullerenes to Electron Acceptors
J AM CHEM SOC, 2012, 134(29): 12190-12197.
Feng, Lai. Rudolf, Marc. Wolfrum, Silke. Troeger, Anna. Slanina, Zdenek. Akasaka, Takeshi. Nagase, Shigeru. Martin, Nazario. Ameri, Tayebeh. Brabec, Christoph J.. Guldi, Dirk M..

|52| Cation circle times 3 pi: Cooperative Interaction of a Cation and Three Benzenes with an Anomalous Order in Binding Energy
J AM CHEM SOC, 2012, 134(29): 12104-12109.
Duan, Manyi. Song, Bo. Shi, Guosheng. Li, Haikuo. Ji, Guangfu. Hu, Jun. Chen, Xiangrong. Fang, Haiping.

|53| Reversibly Switching the Surface Porosity of a DNA Tetrahedron
J AM CHEM SOC, 2012, 134(29): 11998-12001.
Zhang, Chuan. Tian, Cheng. Li, Xiang. Qian, Hang. Hao, Chenhui. Jiang, Wen. Mao, Chengde.

|54| 2,6-Diazasemibullvalenes: Synthesis, Structural Characterization, Reaction Chemistry, and Theoretical Analysis
J AM CHEM SOC, 2012, 134(29): 11964-11967.
Zhang, Shaoguang. Wei, Junnian. Zhan, Ming. Luo, Qian. Wang, Chao. Zhang, Wen-Xiong. Xi, Zhenfeng.

|55| Azide Addition to an Endohedral Metallofullerene: Formation of Azafulleroids of Sc3N@I-h-C-80
J AM CHEM SOC, 2012, 134(29): 11956-11959.
Liu, Tong-Xin. Wei, Tao. Zhu, San-E. Wang, Guan-Wu. Jiao, Mingzhi. Yang, Shangfeng. Bowles, Faye L.. Olmstead, Marilyn M.. Balch, Alan L..

|56| Half-Metallic Ferromagnetism in Synthetic Co9Se8 Nanosheets with Atomic Thickness
J AM CHEM SOC, 2012, 134(29): 11908-11911.
Zhang, Xiaodong. Zhang, Jiajia. Zhao, Jinyang. Pan, Bicai. Kong, Mingguang. Chen, Jing. Xie, Yi.

|57| Designed Diblock Oligonucleotide for the Synthesis of Spatially Isolated and Highly Hybridizable Functionalization of DNA-Gold Nanoparticle Nanoconjugates
J AM CHEM SOC, 2012, 134(29): 11876-11879.
Pei, Hao. Li, Fan. Wan, Ying. Wei, Min. Huajie Liu. Su, Yan. Chen, Nan. Qing Huang. Chunhai Fan.

|58| Facile Access to Extremely Efficient Energy-Transfer Pairs via an Unexpected Reaction of Squaraines with Ketones
J AM CHEM SOC, 2012, 134(29): 11868-11871.
Yang, Shuaijun. You, Jingsong. Lan, Jingbo. Gao, Ge.

|59| A Versatile Kinetics-Controlled Coating Method To Construct Uniform Porous TiO2 Shells for Multifunctional Core-Shell Structures
J AM CHEM SOC, 2012, 134(29): 11864-11867.
Li, Wei. Yang, Jianping. Wu, Zhangxiong. Wang, Jinxiu. Li, Bin. Feng, Shanshan. Deng, Yonghui. Zhang, Fan. Dongyuan Zhao.

|60| Tunable Charge-Transport Properties of I-h-C-80 Endohedral Metallofullerenes: Investigation of La-2@C-80, Sc3N@C-80, and Sc3C2@C-80
J AM CHEM SOC, 2012, 134(28): 11681-11686.
Sato, Satoru. Seki, Shu. Luo, Guangfu. Suzuki, Mitsuaki. Lu, Jing. Nagase, Shigeru. Akasaka, Takeshi.

|61| Mechanistic Insight into the Chemiluminescent Decomposition of Firefly Dioxetanone
J AM CHEM SOC, 2012, 134(28): 11632-11639.
Yue, Ling. Liu, Ya-Jun. Fang, Wei-Hai.

|62| Hollow and Cage-Bell Structured Nanomaterials of Noble Metals
J AM CHEM SOC, 2012, 134(28): 11602-11610.
Liu, Hui. Qu, Jianglan. Chen, Yunfa. Li, Jianqiang. Ye, Feng. Lee, Jim Yang. Yang, Jun.

|63| Catalytic Carbon-Carbon sigma-Bond Hydrogenation with Water Catalyzed by Rhodium Porphyrins
J AM CHEM SOC, 2012, 134(28): 11388-11391.
To, Ching Tat. Choi, Kwong Shing. Chan, Kin Shing.

|64| Insulin Amyloid Fibrils: An Excellent Platform for Controlled Synthesis of Ultrathin Superlong Platinum Nanowires with High Electrocatalytic Activity
J AM CHEM SOC, 2012, 134(28): 11326-11329.
Zhang, Longgai. Li, Na. Gao, Faming. Hou, Li. Xu, Ziming.

|65| Measuring the Unusually Slow Ionic Diffusion in Polyaniline via Study of Yolk-Shell Nanostructures
J AM CHEM SOC, 2012, 134(27): 11243-11250.
Sun, Hang. Shen, Xiaoshuang. Yao, Lin. Xing, Shuangxi. Wang, Hong. Feng, Yuhua. Chen, Hongyu.

|66| Computational Discovery of Picomolar Q(o) Site Inhibitors of Cytochrome bc(1) Complex
J AM CHEM SOC, 2012, 134(27): 11168-11176.
Hao, Ge-Fei. Wang, Fu. Li, Hui. Zhu, Xiao-Lei. Yang, Wen-Chao. Huang, Li-Shar. Wu, Jia-Wei. Berry, Edward A.. Yang, Guang-Fu.

|67| Copper-Catalyzed Cross-Coupling of Nonactivated Secondary Alkyl Halides and Tosylates with Secondary Alkyl Grignard Reagents
J AM CHEM SOC, 2012, 134(27): 11124-11127.
Yang, Chu-Ting. Zhang, Zhen-Qi. Liang, Jun. Liu, Jing-Hui. Lu, Xiao-Yu. Chen, Huan-Huan. Liu, Lei.

|68| Low Temperature Growth of Highly Nitrogen-Doped Single Crystal Graphene Arrays by Chemical Vapor Deposition
J AM CHEM SOC, 2012, 134(27): 11060-11063.
Xue, Yunzhou. Wu, Bin. Jiang, Lang. Guo, Yunlong. Huang, Liping. Chen, Jianyi. Tan, Jiahui. Geng, Dechao. Luo, Birong. Hu, Wenping. Yu, Gui. Yunqi Liu.

|69| Ferroelectricity Induced by Ordering of Twisting Motion in a Molecular Rotor
J AM CHEM SOC, 2012, 134(26): 11044-11049.
Zhang, Yi. Zhang, Wen. Li, Shen-Hui. Ye, Qiong. Cai, Hong-Ling. Deng, Feng. Xiong, Ren-Gen. Huang, Songping D..

|70| Ligand Effects on Rates and Regioselectivities of Rh(I)-Catalyzed (5+2) Cycloadditions: A Computational Study of Cyclooctadiene and Dinaphthocyclooctatetraene as Ligands
J AM CHEM SOC, 2012, 134(26): 11012-11025.
Xu, Xiufang. Liu, Peng. Lesser, Adam. Sirois, Lauren E.. Wender, Paul A.. Houk, K. N..

|71| In Situ Growth of Co0.85Se and Ni0.85Se on Conductive Substrates as High-Performance Counter Electrodes for Dye-Sensitized Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2012, 134(26): 10953-10958.
Gong, Feng. Wang, Hong. Xu, Xin. Zhou, Gang. Wang, Zhong-Sheng.

|72| Single Samarium Atoms in Large Fullerene Cages. Characterization of Two Isomers of Sm@C-92 and Four Isomers of Sm@C-94 with the X-ray Crystallographic Identification of Sm@C-1(42)-C-92, Sm@C-s(24)-C-92, and Sm@C-3v(134)-C-94
J AM CHEM SOC, 2012, 134(26): 10933-10941.
Jin, Hongxiao. Yang, Hua. Yu, Meilan. Liu, Ziyang. Beavers, Christine M.. Olmstead, Marilyn M.. Balch, Alan L..

|73| Synchronized Assembly of Gold Nanoparticles Driven by a Dynamic DNA-Fueled Molecular Machine
J AM CHEM SOC, 2012, 134(26): 10803-10806.
Song, Tingjie. Liang, Haojun.

|74| Dye-Sensitized Photocathodes: Efficient Light-Stimulated Hole Injection into p-GaP Under Depletion Conditions
J AM CHEM SOC, 2012, 134(25): 10670-10681.
Chitambar, Michelle. Wang, Zhijie. Liu, Yiming. Rockett, Angus. Maldonado, Stephen.

|75| Porous Metalloporphyrinic Frameworks Constructed from Metal 5,10,15,20-Tetrakis(3,5-biscarboxylphenyl)porphyrin for Highly Efficient and Selective Catalytic Oxidation of Alkylbenzenes
J AM CHEM SOC, 2012, 134(25): 10638-10645.
Yang, Xiu-Li. Xie, Ming-Hua. Zou, Chao. He, Yabing. Chen, Banglin. OKeeffe, Michael. Wu, Chuan-De.

|76| Structural Insights into Ligand Dynamics: Correlated Oxygen and Picket Motion in Oxycobalt Picket Fence Porphyrins
J AM CHEM SOC, 2012, 134(25): 10595-10606.
Li, Jianfeng. Noll, Bruce C.. Oliver, Allen G.. Scheidt, W. Robert.

|77| A Superacid-Catalyzed Synthesis of Porous Membranes Based on Triazine Frameworks for CO2 Separation
J AM CHEM SOC, 2012, 134(25): 10478-10484.
Zhu, Xiang. Tian, Chengcheng. Mahurin, Shannon M.. Chai, Song-Hai. Wang, Congmin. Brown, Suree. Veith, Gabriel M.. Luo, Huimin. Liu, Honglai. Dai, Sheng.

|78| Fundamental Reaction Pathway and Free Energy Profile for Inhibition of Proteasome by Epoxomicin
J AM CHEM SOC, 2012, 134(25): 10436-10450.
Wei, Donghui. Lei, Beilei. Tang, Mingsheng. Zhan, Chang-Guo.

|79| Mechanically Untying a Protein Slipknot: Multiple Pathways Revealed by Force Spectroscopy and Steered Molecular Dynamics Simulations
J AM CHEM SOC, 2012, 134(25): 10428-10435.
He, Chengzhi. Genchev, Georgi Z.. Lu, Hui. Li, Hongbin.

|80| Silver-Catalyzed Decarboxylative Fluorination of Aliphatic Carboxylic Acids in Aqueous Solution
J AM CHEM SOC, 2012, 134(25): 10401-10404.
Yin, Feng. Wang, Zhentao. Li, Zhaodong. Li, Chaozhong.

|81| Cobalt-Promoted B-H and C-H Activation: Facile B-C Coupling of Carboranedithiolate and Cyclopentadienyl
J AM CHEM SOC, 2012, 134(25): 10341-10344.
Zhang, Rui. Zhu, Lin. Liu, Guifeng. Dai, Huimin. Lu, Zhenzhong. Zhao, Jianbo. Yan, Hong.

|82| Conformational Basis for Asymmetric Seeding Barrier in Filaments of Three- and Four-Repeat Tau
J AM CHEM SOC, 2012, 134(24): 10271-10278.
Siddiqua, Ayisha. Luo, Yin. Meyer, Virginia. Swanson, Michael A.. Yu, Xiang. Wei, Guanghong. Zheng, Jie. Eaton, Gareth R.. Ma, Buyong. Nussinov, Ruth. Eaton, Sandra S.. Margittai, Martin.

|83| Cholinesterase-Responsive Supramolecular Vesicle
J AM CHEM SOC, 2012, 134(24): 10244-10250.
Guo, Dong-Sheng. Wang, Kui. Wang, Yi-Xuan. Liu, Yu.

|84| Observation of Photocatalytic Dissociation of Water on Terminal Ti Sites of TiO2(110)-1 x 1 Surface
J AM CHEM SOC, 2012, 134(24): 9978-9985.
Tan, Shijing. Feng, Hao. Ji, Yongfei. Wang, Yang. Zhao, Jin. Zhao, Aidi. Wang, Bing. Luo, Yi. Yang, Jinlong. Hou, J. G..

|85| Click Synthesis, Aggregation-Induced Emission, E/Z Isomerization, Self-Organization, and Multiple Chromisms of Pure Stereoisomers of a Tetraphenylethene-Cored Luminogen
J AM CHEM SOC, 2012, 134(24): 9956-9966.
Wang, Jian. Mei, Ju. Hu, Rongrong. Sun, Jing Zhi. Qin, Anjun. Tang, Ben Zhong.

|86| Cell-Selective Metabolic Glycan Labeling Based on Ligand-Targeted Liposomes
J AM CHEM SOC, 2012, 134(24): 9914-9917.
Xie, Ran. Hong, Senlian. Feng, Lianshun. Rong, Jie. Chen, Xing.

|87| Palladium-Catalyzed Oxidative Carbonylation of Benzylic C-H Bonds via Nondirected C(sp(3))-H Activation
J AM CHEM SOC, 2012, 134(24): 9902-9905.
Xie, Pan. Xie, Yinjun. Qian, Bo. Zhou, Han. Xia, Chungu. Huang, Hanmin.

|88| Combination of Bioinspiration: A General Route to Superhydrophobic Particles
J AM CHEM SOC, 2012, 134(24): 9879-9881.
Zhang, Liang. Wu, Junjie. Wang, Yongxin. Long, Yuhua. Zhao, Ning. Xu, Jian.

|89| Direct Visualization of Transient Thermal Response of a DNA Origami
J AM CHEM SOC, 2012, 134(24): 9844-9847.
Song, Jie. Arbona, Jean-Michel. Zhang, Zhao. Liu, Lei. Xie, Erqing. Elezgaray, Juan. Aime, Jean-Pierre. Gothelf, Kurt Vesterager. Besenbacher, Flemming. Dong, Mingdong.

|90| An Endohedral Single-Molecule Magnet with Long Relaxation Times: DySc2N@C-80
J AM CHEM SOC, 2012, 134(24): 9840-9843.
Westerstroem, Rasmus. Dreiser, Jan. Piamonteze, Cinthia. Muntwiler, Matthias. Weyeneth, Stephen. Brune, Harald. Rusponi, Stefano. Nolting, Frithjof. Popov, Alexey. Yang, Shangfeng. Dunsch, Lothar. Greber, Thomas.

|91| Solid-State MAS NMR Studies of Bronsted Acid Sites in Zeolite H-Mordenite
J AM CHEM SOC, 2012, 134(23): 9708-9720.
Huo, Hua. Peng, Luming. Gan, Zhehong. Grey, Clare P..

|92| Highly Selective Mild Stepwise Allylation of N-Methoxybenzamides with Allenes
J AM CHEM SOC, 2012, 134(23): 9597-9600.
Zeng, Rong. Fu, Chunling. Ma, Shengming.

|93| Highly Diastereo- and Enantioselective Cu-Catalyzed [3+3] Cycloaddition of Propargyl Esters with Cyclic Enamines toward Chiral Bicyclo[n.3.1] Frameworks
J AM CHEM SOC, 2012, 134(23): 9585-9588.
Zhang, Cheng. Hu, Xin-Hu. Wang, Ya-Hui. Zheng, Zhuo. Xu, Jie. Hu, Xiang-Ping.

|94| Specific Detection of Integrin alpha(v)beta(3) by Light-Up Bioprobe with Aggregation-Induced Emission Characteristics
J AM CHEM SOC, 2012, 134(23): 9569-9572.
Shi, Haibin. Liu, Jianzhao. Geng, Junlong. Tang, Ben Zhong. Liu, Bin.

|95| Unraveling the Mechanisms of O-2 Activation by Size-Selected Gold Clusters: Transition from Superoxo to Peroxo Chemisorption
J AM CHEM SOC, 2012, 134(22): 9438-9445.
Pal, Rhitankar. Wang, Lei-Ming. Pei, Yong. Wang, Lai-Sheng. Zeng, Xiao Cheng.

|96| Probing Nucleation Pathways for Morphological Manipulation of Platinum Nanocrystals
J AM CHEM SOC, 2012, 134(22): 9410-9416.
Yao, Tao. Liu, Shoujie. Sun, Zhihu. Li, Yuanyuan. He, Shi. Cheng, Hao. Xie, Yi. Liu, Qinghua. Jiang, Yong. Wu, Ziyu. Pan, Zhiyun. Yan, Wensheng. Wei, Shiqiang.

|97| Total Synthesis of Akuammiline Alkaloid (-)-Vincorine via Intramolecular Oxidative Coupling
J AM CHEM SOC, 2012, 134(22): 9126-9129.
Zi, Weiwei. Xie, Weiqing. Ma, Dawei.

|98| 3D Nitrogen-Doped Graphene Aerogel-Supported Fe3O4 Nanoparticles as Efficient Eletrocatalysts for the Oxygen Reduction Reaction
J AM CHEM SOC, 2012, 134(22): 9082-9085.
Wu, Zhong-Shuai. Yang, Shubin. Sun, Yi. Parvez, Khaled. Feng, Xinliang. Muellen, Klaus.

|99| alpha-Sulfur Crystals as a Visible-Light-Active Photocatalyst
J AM CHEM SOC, 2012, 134(22): 9070-9073.
Liu, Gang. Niu, Ping. Yin, Lichang. Cheng, Hui-Ming.

|00| Side-Arm-Promoted Highly Enantioselective Ring-Opening Reactions and Kinetic Resolution of Donor-Acceptor Cyclopropanes with Amines
J AM CHEM SOC, 2012, 134(22): 9066-9069.
Zhou, You-Yun. Wang, Li-Jia. Li, Jun. Sun, Xiu-Li. Tang, Yong.

|01| Solid-State Water Electrolysis with an Alkaline Membrane
J AM CHEM SOC, 2012, 134(22): 9054-9057.
Leng, Yongjun. Chen, Guang. Mendoza, Alfonso J.. Tighe, Timothy B.. Hickner, Michael A.. Wang, Chao-Yang.

|02| Caerulomycins and Collismycins Share a Common Paradigm for 2,2 '-Bipyridine Biosynthesis via an Unusual Hybrid Polyketide-Peptide Assembly Logic
J AM CHEM SOC, 2012, 134(22): 9038-9041.
Qu, Xudong. Pang, Bo. Zhang, Zhicong. Chen, Ming. Wu, Zhuhua. Zhao, Qunfei. Zhang, Qinglin. Wang, Yinyan. Liu, Yun. Liu, Wen.

|03| Identification and Characterization of Xiamycin A and Oxiamycin Gene Cluster Reveals an Oxidative Cyclization Strategy Tailoring Indolosesquiterpene Biosynthesis
J AM CHEM SOC, 2012, 134(21): 8996-9005.
Li, Huixian. Zhang, Qingbo. Li, Sumei. Zhu, Yiguang. Zhang, Guangtao. Zhang, Haibo. Tian, Xinpeng. Zhang, Si. Ju, Jianhua. Zhang, Changsheng.

|04| Syntheses of Water-Soluble Octahedral, Truncated Octahedral, and Cubic Pt-Ni Nanocrystals and Their Structure-Activity Study in Model Hydrogenation Reactions
J AM CHEM SOC, 2012, 134(21): 8975-8981.
Yuen Wu. Cai, Shuangfei. Dingsheng Wang. He, Wei. Yadong Li.

|05| Efficient Subnanometric Gold-Catalyzed Hydrogen Generation via Formic Acid Decomposition under Ambient Conditions
J AM CHEM SOC, 2012, 134(21): 8926-8933.
Bi, Qng-Yuan. Du, Xian-Long. Liu, Yong-Mei. Cao, Yong. He, He-Yong. Fan, Kang-Nian.

|06| Why the Mechanisms of Digermyne and Distannyne Reactions with H-2 Differ So Greatly
J AM CHEM SOC, 2012, 134(21): 8856-8868.
Zhao, LiLi. Huang, Fang. Lu, Gang. Wang, Zhi-Xiang. Schleyer, Paul von Rague.

|07| Characterization of Yatakemycin Gene Cluster Revealing a Radical S-Adenosylmethionine Dependent Methyltransferase and Highlighting Spirocyclopropane Biosynthesis
J AM CHEM SOC, 2012, 134(21): 8831-8840.
Huang, Wei. Xu, Hui. Li, Yan. Zhang, Feng. Chen, Xin-Ya. He, Qing-Li. Igarashi, Yasuhiro. Tang, Gong-Li.

|08| Multifluorescently Traceable Nanoparticle by a Single-Wavelength Excitation with Color-Related Drug Release Performance
J AM CHEM SOC, 2012, 134(21): 8746-8749.
Lu, Deli. Lei, Juying. Wang, Lingzhi. Zhang, Jinlong.

|09| a Totally Synthetic, Self-Assembling, Adjuvant-Free MUC1 Glycopeptide Vaccine for Cancer Therapy
J AM CHEM SOC, 2012, 134(21): 8730-8733.
Huang, Zhi-Hua. Shi, Lei. Ma, Jing-Wen. Sun, Zhan-Yi. Cai, Hui. Chen, Yong-Xiang. Zhao, Yu-Fen. Li, Yan-Mei.

|10| Pillar[6]arene-Based Photoresponsive Host-Guest Complexation
J AM CHEM SOC, 2012, 134(20): 8711-8717.
Yu, Guocan. Han, Chengyou. Zhang, Zibin. Chen, Jianzhuang. Yan, Xuzhou. Zheng, Bo. Liu, Shiyong. Huang, Feihe.

|11| Interplay of Metalloligand and Organic Ligand to Tune Micropores within Isostructural Mixed-Metal Organic Frameworks (M'MOFs) for Their Highly Selective Separation of Chiral and Achiral Small Molecules
J AM CHEM SOC, 2012, 134(20): 8703-8710.
Das, Madhab C.. Guo, Qunsheng. He, Yabing. Kim, Jaheon. Zhao, Cong-Gui. Hong, Kunlun. Xiang, Shengchang. Zhang, Zhangjing. Thomas, K. Mark. Krishna, Rajamani. Chen, Banglin.

|12| Bacterial Biosynthesis and Maturation of the Didemnin Anti-cancer Agents
J AM CHEM SOC, 2012, 134(20): 8625-8632.
Xu, Ying. Kersten, Roland D.. Nam, Sang-Jip. Lu, Liang. Al-Suwailem, Abdulaziz M.. Zheng, Huajun. Fenical, William. Dorrestein, Pieter C.. Moore, Bradley S.. Qian, Pei-Yuan.

|13| Assembling Photoluminescent Silicon Nanocrystals into Periodic Mesoporous Organosilica
J AM CHEM SOC, 2012, 134(20): 8439-8446.
Guan, Min. Wang, Wendong. Henderson, Eric J.. Dag, Omer. Kuebel, Christian. Chakravadhanula, Venkata Sai Kiran. Rinck, Julia. Moudrakovski, Igor L.. Thomson, Jordan. McDowell, Jeffrey. Powell, Annie K.. Zhang, Haixia. Ozin, Geoffrey A..

|14| Click-Functionalized Compact Quantum Dots Protected by Multidentate-Imidazole Ligands: Conjugation-Ready Nanotags for Living-Virus Labeling and Imaging
J AM CHEM SOC, 2012, 134(20): 8388-8391.
Zhang, Pengfei. Liu, Shuhui. Gao, Duyang. Hu, Dehong. Gong, Ping. Sheng, Zonghai. Deng, Jizhe. Ma, Yien. Cai, Lintao.

|15| Single-Molecular Artificial Transmembrane Water Channels
J AM CHEM SOC, 2012, 134(20): 8384-8387.
Hu, Xiao-Bo. Chen, Zhenxia. Tang, Gangfeng. Hou, Jun-Li. Li, Zhan-Ting.

|16| Cobalt-Modified Porous Single-Crystalline LaTiO2N for Highly Efficient Water Oxidation under Visible Light
J AM CHEM SOC, 2012, 134(20): 8348-8351.
Zhang, Fuxiang. Yamakata, Akira. Maeda, Kazuhiko. Moriya, Yosuke. Takata, Tsuyoshi. Kubota, Jun. Teshima, Katsuya. Oishi, Shuji. Domen, Kazunari.

|17| Lanthanide-Doped NaxScF3+x Nanocrystals: Crystal Structure Evolution and Multicolor Tuning
J AM CHEM SOC, 2012, 134(20): 8340-8343.
Teng, Xue. Zhu, Yihan. Wei, Wei. Wang, Shuchao. Huang, Jingfeng. Naccache, Rafik. Hu, Wenbo. Tok, Alfred Iing Yoong. Han, Yu. Zhang, Qichun. Fan, Quli. Huang, Wei. Capobianco, John A.. Huang, Ling.

|18| Synthesis of High-Quality Brookite TiO2 Single-Crystalline Nanosheets with Specific Facets Exposed: Tuning Catalysts from Inert to Highly Reactive
J AM CHEM SOC, 2012, 134(20): 8328-8331.
Lin, Haifeng. Li, Liping. Zhao, Minglei. Huang, Xinsong. Chen, Xiaomei. Guangshe Li*. Yu, Richeng.

|19| Total Syntheses of Anominine and Tubingensin A
J AM CHEM SOC, 2012, 134(19): 8078-8081.
Bian, Ming. Wang, Zhen. Xiong, Xiaochun. Sun, Yu. Matera, Carlo. Nicolaou, K. C.. Li, Ang.

|20| Chiral Nanoporous Metal-Metallosalen Frameworks for Hydrolytic Kinetic Resolution of Epoxides
J AM CHEM SOC, 2012, 134(19): 8058-8061.
Zhu, Chengfeng. Yuan, Guozan. Chen, Xu. Yang, Zhiwei. Cui, Yong.

|21| A High-Symmetry Coordination Cage from 38- or 62-Component Self-Assembly
J AM CHEM SOC, 2012, 134(19): 8042-8045.
Zhou, Xiao-Ping. Liu, Jie. Zhan, Shun-Ze. Yang, Ju-Rong. Li, Dan. Ng, Kwan-Ming. Sun, Raymond Wai-Yin. Che, Chi-Ming.

|22| Solid-Solutioned Homojunction Nanoplates with Disordered Lattice: A Promising Approach toward "Phonon Glass Electron Crystal" Thermoelectric Materials
J AM CHEM SOC, 2012, 134(18): 7971-7977.
Xiao, Chong. Xu, Jie. Cao, Boxiao. Li, Kun. Kong, Mingguang. Xie, Yi.

|23| Rutile-TiO2 Nanocoating for a High-Rate Li4Ti5O12 Anode of a Lithium-Ion Battery
J AM CHEM SOC, 2012, 134(18): 7874-7879.
Wang, Yong-Qing. Guo, Lin. Yuguo Guo. Hong Li. He, Xiao-Qing. Tsukimoto, Susumu. Ikuhara, Yuichi. Lijun Wan.

|24| Direct Evidence of Concurrent Solid-Solution and Two-Phase Reactions and the Nonequilibrium Structural Evolution of LiFePO4
J AM CHEM SOC, 2012, 134(18): 7867-7873.
Sharma, Neeraj. Guo, Xianwei. Du, Guodong. Guo, Zaiping. Wang, Jiazhou. Wang, Zhaoxiang. Peterson, Vanessa K..

|25| Efficient Synthesis of Single Gold Nanoparticle Hybrid Amphiphilic Triblock Copolymers and Their Controlled Self-Assembly
J AM CHEM SOC, 2012, 134(18): 7624-7627.
Hu, Jinming. Wu, Tao. Zhang, Guoying. Liu, Shiyong.

|26| Highly Selective Intramolecular Carbene Insertion into Primary C-H Bond of alpha-Diazoacetamides Mediated by a (p-Cymene)ruthenium(II) Carboxylate Complex
J AM CHEM SOC, 2012, 134(18): 7588-7591.
Lo, Vanessa Kar-Yan. Guo, Zhen. Choi, Matthew Kwok-Wai. Yu, Wing-Yiu. Huang, Jie-Sheng. Che, Chi-Ming.

|27| Polymorphic Phases of sp(3)-Hybridized Carbon under Cold Compression
J AM CHEM SOC, 2012, 134(17): 7530-7538.
Zhou, Rulong. Zeng, Xiao Cheng.

|28| Noble Metal Coated Single-Walled Carbon Nanotubes for Applications in Surface Enhanced Raman Scattering Imaging and Photothermal Therapy
J AM CHEM SOC, 2012, 134(17): 7414-7422.
Wang, Xiaojing. Wang, Chao. Cheng, Liang. Lee, Shuit-Tong. Liu, Zhuang.

|29| Pressure-Induced Transport of DNA Confined in Narrow Capillary Channels
J AM CHEM SOC, 2012, 134(17): 7400-7405.
Wang, Xiayan. Liu, Lei. Pu, Qiaosheng. Zhu, Zaifang. Guo, Guangsheng. Zhong, Hui. Liu, Shaorong.

|30| Surface-Initiated Group Transfer Polymerization Mediated by Rare Earth Metal Catalysts
J AM CHEM SOC, 2012, 134(17): 7333-7336.
Ning Zhang. Salzinger, Stephan. Deubel, Frank. Jordan, Rainer. Rieger, Bernhard.

|31| Exceptionally Strong Multiphoton-Excited Blue Photoluminescence and Lasing from Ladder-Type Oligo(p-phenylene)s
J AM CHEM SOC, 2012, 134(17): 7297-7300.
Fan, Hai Hua. Guo, Lei. Li, King Fai. Wong, Man Shing. Cheah, Kok Wai.

|32| Stereoselectivity in Metallocene-Catalyzed Coordination Polymerization of Renewable Methylene Butyrolactones: From Stereo-random to Stereo-perfect Polymers
J AM CHEM SOC, 2012, 134(17): 7278-7281.
Chen, Xia. Caporaso, Lucia. Cavallo, Luigi. Chen, Eugene Y. -X..

|33| Alkylthiol-Enabled Se Powder Dissolution in Oleylamine at Room Temperature for the Phosphine-Free Synthesis of Copper-Based Quaternary Selenide Nanocrystals
J AM CHEM SOC, 2012, 134(17): 7207-7210.
Liu, Yi. Yao, Dong. Shen, Liang. Zhang, Hao. Zhang, Xindong. Bai Yang.

|34| Carbon Monoxide-Assisted Synthesis of Single-Crystalline Pd Tetrapod Nanocrystals through Hydride Formation
J AM CHEM SOC, 2012, 134(16): 7073-7080.
Dai, Yan. Mu, Xiaoliang. Tan, Yueming. Lin, Kaiqiang. Yang, Zhilin. Zheng, Nanfeng. Fu, Gang.

|35| Enantioselective Synthesis of Dihydropyrazoles by Formal [4+1] Cycloaddition of in Situ-Derived Azoalkenes and Sulfur Ylides
J AM CHEM SOC, 2012, 134(16): 6924-6927.
Chen, Jia-Rong. Dong, Wan-Rong. Candy, Mathieu. Pan, Fang-Fang. Joerres, Manuel. Bolm, Carsten.

|36| A Chiral Quadruple-Stranded Helicate Cage for Enantioselective Recognition and Separation
J AM CHEM SOC, 2012, 134(16): 6904-6907.
Xuan, Weimin. Zhang, Mengni. Liu, Yan. Chen, Zhijie. Cui, Yong.

|37| Conformational Transition and Energy Landscape of ErbB4 Activated by Neuregulin1 beta: One Microsecond Molecular Dynamics Simulations
J AM CHEM SOC, 2012, 134(15): 6720-6731.
Du, Yun. Yang, Huaiyu. Xu, Yechun. Cang, Xiaohui. Luo, Cheng. Mao, Yanyan. Wang, Yuanyuan. Qin, Guangrong. Luo, Xiaomin. Jiang, Hualiang.

|38| Copolythiophene-Derived Colorimetric and Fluorometric Sensor for Visually Supersensitive Determination of Lipopolysaccharide
J AM CHEM SOC, 2012, 134(15): 6685-6694.
Lan, Minhuan. Wu, Jiasheng. Liu, Weimin. Zhang, Wenjun. Ge, Jiechao. Zhang, Hongyan. Sun, Jiayu. Zhao, Wenwen. Wang, Pengfei.

|39| Model of a Six Immunoglobulin-Like Domain Fragment of Filamin A (16-21) Built Using Residual Dipolar Couplings
J AM CHEM SOC, 2012, 134(15): 6660-6672.
Tossavainen, Helena. Koskela, Outi. Jiang, Pengju. Ylanne, Jari. Campbell, Iain D.. Kilpelainen, Ilkka. Permi, Perttu.

|40| Synergetic Effect of MoS2 and Graphene as Cocatalysts for Enhanced Photocatalytic H-2 Production Activity of TiO2 Nanoparticles
J AM CHEM SOC, 2012, 134(15): 6575-6578.
Xiang, Quanjun. Yu, Jiaguo. Jaroniec, Mietek.

|41| Copper-Mediated Aerobic Fluoroalkylation of Arylboronic Acids with Fluoroalkyl Iodides at Room Temperature
J AM CHEM SOC, 2012, 134(15): 6548-6551.
Qi, Qingqing. Shen, Qilong. Lu, Long.

|42| Superconductivity in Potassium-Doped Few-Layer Graphene
J AM CHEM SOC, 2012, 134(15): 6536-6539.
Xue, Mianqi. Chen, Genfu. Yang, Huaixin. Zhu, Yuanhua. Wang, Duming. He, Junbao. Cao, Tingbing.

|43| Hybrid Metal/Organo Relay Catalysis Enables Enynes To Be Latent Dienes for Asymmetric Diels-Alder Reaction
J AM CHEM SOC, 2012, 134(15): 6532-6535.
Han, Zhi-Yong. Chen, Dian-Feng. Wang, Ya-Yi. Guo, Rui. Wang, Pu-Sheng. Wang, Chao. Gong, Liu-Zhu.

|44| In Situ Growth of Metal Particles on 3D Urchin-like WO3 Nanostructures
J AM CHEM SOC, 2012, 134(15): 6508-6511.
Xi, Guangcheng. Ye, Jinhua. Ma, Qiang. Su, Ning. Bai, Hua. Wang, Chao.

|45| Coordination and Metalation Bifunctionality of Cu with 5,10,15,20-Tetra(4-pyridyl)porphyrin: Toward a Mixed-Valence Two-Dimensional Coordination Network
J AM CHEM SOC, 2012, 134(14): 6401-6408.
Li, Yang. Xiao, Jie. Shubina, Tatyana E.. Chen, Min. Shi, Ziliang. Schmid, Martin. Steinrueck, Hans-Peter. Gottfried, J. Michael. Lin, Nian.

|46| Observing a Model Ion Channel Gating Action in Model Cell Membranes in Real Time in Situ: Membrane Potential Change Induced Alamethicin Orientation Change
J AM CHEM SOC, 2012, 134(14): 6237-6243.
Ye, Shuji. Li, Hongchun. Wei, Feng. Jasensky, Joshua. Boughton, Andrew P.. Yang, Pei. Chen, Zhan.

|47| Transition Metal Surface Passivation Induced Graphene Edge Reconstruction
J AM CHEM SOC, 2012, 134(14): 6204-6209.
Gao, Junfeng. Zhao, Jijun. Ding, Feng.

|48| Controlled Synthesis of Topological Insulator Nanoplate Arrays on Mica
J AM CHEM SOC, 2012, 134(14): 6132-6135.
Li, Hui. Cao, Jie. Zheng, Wenshan. Chen, Yulin. Wu, Di. Dang, Wenhui. Wang, Kai. Peng, Hailin. Liu, Zhongfan.

|49| Microporous Polycarbazole with High Specific Surface Area for Gas Storage and Separation
J AM CHEM SOC, 2012, 134(14): 6084-6087.
Chen, Qi. Luo, Min. Hammershoj, Peter. Zhou, Ding. Han, Ying. Laursen, Bo Wegge. Yan, Chao-Guo. Han, Bao-Hang.

|50| Disconnection Enhances the Second Harmonic Generation Response: Synthesis and Characterization of Ba23Ga8Sb2S38
J AM CHEM SOC, 2012, 134(14): 6058-6060.
Chen, Mei-Chun. Wu, Li-Ming. Lin, Hua. Zhou, Liu-Jiang. Chen, Ling.

|51| Lattice Mismatch Induced Nonlinear Growth of Graphene
J AM CHEM SOC, 2012, 134(13): 6045-6051.
Wu, Ping. Jiang, Huijun. Zhang, Wenhua. Li, Zhenyu. Hou, Zhonghuai. Yang, Jinlong.

|52| Bioorthogonal Profiling of Protein Methylation Using Azido Derivative of S-Adenosyl-L-methionine
J AM CHEM SOC, 2012, 134(13): 5909-5915.
Islam, Kabirul. Bothwell, Ian. Chen, Yuling. Sengelaub, Caitlin. Wang, Rui. Deng, Haiteng. Luo, Minkui.

|53| From Olefination to Alkylation: In-Situ Halogenation of Julia-Kocienski Intermediates Leading to Formal Nucleophilic Iodo- and Bromodifluoromethylation of Carbonyl Compounds
J AM CHEM SOC, 2012, 134(13): 5790-5793.
Zhao, Yanchuan. Gao, Bing. Hu, Jinbo.

|54| Hybrid Rylene Arrays via Combination of Stille Coupling and C-H Transformation as High-Performance Electron Transport Materials
J AM CHEM SOC, 2012, 134(13): 5770-5773.
Yue, Wan. Lv, Aifeng. Gao, Jing. Jiang, Wei. Hao, Linxiao. Li, Cheng. Li, Yan. Polander, Lauren E.. Barlow, Stephen. Hu, Wenping. Di Motta, Simone. Negri, Fabrizia. Marder, Seth R.. Wang, Zhaohui.

|55| Silver-Mediated Oxidative C-H/C-H Functionalization: A Strategy To Construct Polysubstituted Furans
J AM CHEM SOC, 2012, 134(13): 5766-5769.
He, Chuan. Guo, Sheng. Ke, Jie. Hao, Jing. Xu, Huan. Chen, Hongyi. Lei, Aiwen.

|56| C(sp)-C(sp(3)) Bond Formation through Cu-Catalyzed Cross-Coupling of N-Tosylhydrazones and Trialkylsilylethynes
J AM CHEM SOC, 2012, 134(13): 5742-5745.
Ye, Fei. Ma, Xiaoshen. Xiao, Qing. Li, Huan. Zhang, Yan. Wang, Jianbo.

|57| Porous Pt-Ni-P Composite Nanotube Arrays: Highly Electroactive and Durable Catalysts for Methanol Electrooxidation
J AM CHEM SOC, 2012, 134(13): 5730-5733.
Ding, Liang-Xin. Wang, An-Liang. Li, Gao-Ren. Liu, Zhao-Qing. Zhao, Wen-Xia. Su, Cheng-Yong. Tong, Ye-Xiang.

|58| Nuclear-Targeted Drug Delivery of TAT Peptide-Conjugated Monodisperse Mesoporous Silica Nanoparticles
J AM CHEM SOC, 2012, 134(13): 5722-5725.
Pan, Limin. He, Qianjun. Liu, Jianan. Chen, Yu. Ma, Ming. Zhang, Linlin. Shi, Jianlin.

|59| Half-Metallicity in Organic Single Porous Sheets
J AM CHEM SOC, 2012, 134(13): 5718-5721.
Kan, Erjun. Hu, Wei. Xiao, Chuanyun. Lu, Ruifeng. Deng, Kaiming. Yang, Jinlong. Su, Haibin.

|60| Enhanced Asymmetric Induction for the Copolymerization of CO2 and Cyclohexene Oxide with Unsymmetric Enantiopure SalenCo(III) Complexes: Synthesis of Crystalline CO2-Based Polycarbonate
J AM CHEM SOC, 2012, 134(12): 5682-5688.
Wu, Guang-Peng. Ren, Wei-Min. Luo, Yi. Li, Bo. Zhang, Wen-Zhen. Lu, Xiao-Bing.

|61| Palladium-Catalyzed Amination of Chloromethylnaphthalene and Chloromethylanthracene Derivatives with Various Amines
J AM CHEM SOC, 2012, 134(12): 5492-5495.
Zhang, Sheng. Wang, Yi. Feng, Xiujuan. Bao, Ming.

|62| Graphene Oxide Based Recyclable Dehydrogenation of Ammonia Borane within a Hybrid Nanostructure
J AM CHEM SOC, 2012, 134(12): 5464-5467.
Tang, Ziwei. Chen, Hao. Chen, Xiaowei. Wu, Limin. Yu, Xuebin.

|63| Blue-Emissive Upconversion Nanoparticles for Low-Power-Excited Bioimaging in Vivo
J AM CHEM SOC, 2012, 134(11): 5390-5397.
Liu, Qian. Yang, Tianshe. Feng, Wei. Li, Fuyou.

|64| Isolation of Three Isomers of Sm@C-84 and X-ray Crystallographic Characterization of Sm@D-3d(19)-C-84 and Sm@C-2(13)-C-84
J AM CHEM SOC, 2012, 134(11): 5331-5338.
Yang, Hua. Yu, Meilan. Jin, Hongxiao. Liu, Ziyang. Yao, Mingguang. Liu, Bingbing. Olmstead, Marilyn M.. Balch, Alan L..

|65| Elucidating the Role of C-Terminal Post-Translational Modifications Using Protein Semisynthesis Strategies: alpha-Synuclein Phosphorylation at Tyrosine 125
J AM CHEM SOC, 2012, 134(11): 5196-5210.
Hejjaoui, Mirva. Butterfield, Sara. Fauvet, Bruno. Vercruysse, Filip. Cui, Jia. Dikiy, Igor. Prudent, Michel. Olschewski, Diana. Zhang, Yan. Eliezer, David. Lashuel, Hilal A..

|66| One-Step, Multiplexed Fluorescence Detection of microRNAs Based on Duplex-Specific Nuclease Signal Amplification
J AM CHEM SOC, 2012, 134(11): 5064-5067.
Yin, Bin-Cheng. Liu, Yu-Qiang. Ye, Bang-Ce.

|67| Target-Activated Coumarin Phototriggers Specifically Switch on Fluorescence and Photocleavage upon Bonding to Thiol-Bearing Protein
J AM CHEM SOC, 2012, 134(11): 5052-5055.
Lin, Qiuning. Bao, Chunyan. Cheng, Shuiyu. Yang, Yunlong. Ji, Wei. Zhu, Linyong.

|68| Reduced Graphene Oxide Conjugated Cu2O Nanowire Mesocrystals for High-Performance NO2 Gas Sensor
J AM CHEM SOC, 2012, 134(10): 4905-4917.
Deng, Suzi. Tjoa, Verawati. Fan, Hai Ming. Tan, Hui Ru. Sayle, Dean C.. Olivo, Malini. Mhaisalkar, Subodh. Wei, Jun. Sow, Chorng Haur.

|69| Iodine Release and Recovery, Influence of Polyiodide Anions on Electrical Conductivity and Nonlinear Optical Activity in an Interdigitated and Interpenetrated Bipillared-Bilayer Metal-Organic Framework
J AM CHEM SOC, 2012, 134(10): 4857-4863.
Yin, Zheng. Wang, Qiang-Xin. Zeng, Ming-Hua.

|70| Iridium-Catalyzed Allylic Alkylation Reaction with N-Aryl Phosphoramidite Ligands: Scope and Mechanistic Studies
J AM CHEM SOC, 2012, 134(10): 4812-4821.
Liu, Wen-Bo. Zheng, Chao. Zhuo, Chun-Xiang. Dai, Li-Xin. You, Shu-Li.

|71| ZSM-5 Zeolite Single Crystals with b-Axis-Aligned Mesoporous Channels as an Efficient Catalyst for Conversion of Bulky Organic Molecules
J AM CHEM SOC, 2012, 134(10): 4557-4560.
Liu, Fujian. Willhammar, Tom. Wang, Liang. Zhu, Longfeng. Sun, Qi. Meng, Xiangju. Carrillo-Cabrera, Wilder. Zou, Xiaodong. Xiao, Feng-Shou.

|72| Unification of Anion Relay Chemistry with the Takeda and Hiyama Cross-Coupling Reactions: Identification of an Effective Silicon-Based Transfer Agent
J AM CHEM SOC, 2012, 134(10): 4533-4536.
Smith, Amos B., III. Hoye, Adam T.. Martinez-Solorio, Dionicio. Kim, Won-Suk. Tong, Rongbiao.

|73| Synthesis and Facet-Dependent Photoreactivity of BiOCl Single-Crystalline Nanosheets
J AM CHEM SOC, 2012, 134(10): 4473-4476.
Jiang, Jing. Zhao, Kun. Xiao, Xiaoyi. Zhang, Lizhi.

|74| Rectangular Bunched Rutile TiO2 Nanorod Arrays Grown on Carbon Fiber for Dye-Sensitized Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2012, 134(9): 4437-4441.
Guo, Wenxi. Xu, Chen. Wang, Xue. Wang, Sihong. Pan, Caofeng. Lin, Changjian. Wang, Zhong Lin.

|75| Lipase-Sensitive Polymeric Triple-Layered Nanogel for "On-Demand" Drug Delivery
J AM CHEM SOC, 2012, 134(9): 4355-4362.
Xiong, Meng-Hua. Bao, Yan. Yang, Xian-Zhu. Wang, Yu-Cai. Sun, Baolin. Wang, Jun.

|76| Superionic Phase Transition in Silver Chalcogenide Nanocrystals Realizing Optimized Thermoelectric Performance
J AM CHEM SOC, 2012, 134(9): 4287-4293.
Xiao, Chong. Xu, Jie. Li, Kun. Peng, Jun. Yang, Jinlong. Xie, Yi.

|77| Silver-Catalyzed Decarboxylative Chlorination of Aliphatic Carboxylic Acids
J AM CHEM SOC, 2012, 134(9): 4258-4263.
Wang, Zhentao. Zhu, Lin. Yin, Feng. Su, Zhongquan. Li, Zhaodong. Li, Chaozhong.

|78| Chiral Silver Phosphate-Catalyzed Cycloisomeric Kinetic Resolution of alpha-Allenic Alcohols
J AM CHEM SOC, 2012, 134(9): 4096-4099.
Wang, Yan. Zheng, Kuan. Hong, Ran.

|79| Diketopyrrolopyrrole-Containing Quinoidal Small Molecules for High-Performance, Air-Stable, and Solution-Processable n-Channel Organic Field-Effect Transistors
J AM CHEM SOC, 2012, 134(9): 4084-4087.
Qiao, Yali. Guo, Yunlong. Yu, Chunmeng. Zhang, Fengjiao. Xu, Wei. Yunqi Liu. Daoben Zhu.

|80| Growth of Single-Crystal Ca-10(Pt4As8)(Fe1.8Pt0.2As2)(5) Nanowhiskers with Superconductivity up to 33 K
J AM CHEM SOC, 2012, 134(9): 4068-4071.
Li, Jun. Yuan, Jie. Tang, Dai-Ming. Zhang, Shou-Bao. Li, Meng-Yue. Guo, Yan-Feng. Tsujimoto, Yoshihiro. Hatano, Takeshi. Arisawa, Shunichi. Golberg, Dmitri. Wang, Hua-Bing. Yamaura, Kazunari. Takayama-Muromachi, Eiji.

|81| A Luminescent Mixed-Lanthanide Metal-Organic Framework Thermometer
J AM CHEM SOC, 2012, 134(9): 3979-3982.
Cui, Yuanjing. Xu, Hui. Yue, Yanfeng. Guo, Zhiyong. Yu, Jiancan. Chen, Zhenxia. Gao, Junkuo. Yang, Yu. Qian, Guodong. Chen, Banglin.

|82| A General Approach to Synthesize Asymmetric Hybrid Nanoparticles by Interfacial Reactions
J AM CHEM SOC, 2012, 134(8): 3639-3642.
He, Jie. Perez, Maria Teresa. Zhang, Peng. Liu, Yijing. Babu, Taarika. Gong, Jinlong. Nie, Zhihong.

|83| Controllable Synthesis of Submillimeter Single-Crystal Monolayer Graphene Domains on Copper Foils by Suppressing Nucleation
J AM CHEM SOC, 2012, 134(8): 3627-3630.
Wang, Hong. Wang, Guanzhong. Bao, Pengfei. Yang, Shaolin. Zhu, Wei. Xie, Xing. Zhang, Wen-Jun.

|84| Chemoaffinity-Mediated Synthesis of NaRES2-Based Nanocrystals as Versatile Nano-Building Blocks and Durable Nano-Pigments
J AM CHEM SOC, 2012, 134(6): 3255-3264.
Ding, Yi. Gu, Jun. Zhang, Tao. Yin, An-Xiang. Yang, Lu. Zhang, Ya-Wen. Yan, Chun-Hua.

|85| Transition-Metal-Promoted or -Catalyzed Exocyclic Alkyne Insertion via Zirconacyclopentene with Carborane Auxiliary: Formation of Symmetric or Unsymmetric Benzocarboranes
J AM CHEM SOC, 2012, 134(6): 3242-3254.
Ren, Shikuo. Qiu, Zaozao. Xie, Zuowei.

|86| Modular Pathway Engineering of Diterpenoid Synthases and the Mevalonic Acid Pathway for Miltiradiene Production
J AM CHEM SOC, 2012, 134(6): 3234-3241.
Zhou, Yongjin J.. Gao, Wei. Rong, Qixian. Jin, Guojie. Chu, Huiying. Liu, Wujun. Yang, Wei. Zhu, Zhiwei. Guohui Li. Zhu, Guofeng. Huang, Luqi. Zhao, Zongbao K..

|87| An Activity-Based Near-Infrared Glucuronide Trapping Probe for Imaging beta-Glucuronidase Expression in Deep Tissues
J AM CHEM SOC, 2012, 134(6): 3103-3110.
Cheng, Ta-Chun. Roffler, Steve R.. Tzou, Shey-Cherng. Chuang, Kuo-Hsiang. Su, Yu-Cheng. Chuang, Chih-Hung. Kao, Chien-Han. Chen, Chien-Shu. Harn, I-Hong. Liu, Kuan-Yi. Cheng, Tian-Lu. Leu, Yu-Ling.

|88| Origin of Enantioselectivity in the Propargylation of Aromatic Aldehydes Catalyzed by Helical N-Oxides
J AM CHEM SOC, 2012, 134(6): 3095-3102.
Lu, Tongxiang. Zhu, Rongxiu. An, Yi. Wheeler, Steven E..

|89| Interlocked Catenane-Like Structure Predicted in Au-24(SR)(20): Implication to Structural Evolution of Thiolated Gold Clusters from Homoleptic Gold(I) Thiolates to Core-Stacked Nanoparticles
J AM CHEM SOC, 2012, 134(6): 3015-3024.
Pei, Yong. Pal, Rhitankar. Liu, Chunyan. Gao, Yi. Zhang, Zhuhua. Zeng, Xiao Cheng.

|90| SERS-Fluorescence Joint Spectral Encoding Using Organic-Metal-QD Hybrid Nanoparticles with a Huge Encoding Capacity for High-Throughput Biodetection: Putting Theory into Practice
J AM CHEM SOC, 2012, 134(6): 2993-3000.
Wang, Zhuyuan. Zong, Shenfei. Li, Wang. Wang, Chunlei. Xu, Shuhong. Chen, Hui. Cui, Yiping.

|91| Magic Carbon Clusters in the Chemical Vapor Deposition Growth of Graphene
J AM CHEM SOC, 2012, 134(6): 2970-2975.
Yuan, Qinghong. Gao, Junfeng. Shu, Haibo. Zhao, Jijun. Chen, Xiaoshuang. Ding, Feng.

|92| Water Oxidation Electrocatalyzed by an Efficient Mn3O4/CoSe2 Nanocomposite
J AM CHEM SOC, 2012, 134(6): 2930-2933.
Minrui Gao. Xu, Yun-Fei. Jiang, Jun. Zheng, Ya-Rong. Shuhong Yu.

|93| Regioselective Ring Expansion of 2,4-Diiminoazetidines via Cleavage of C-N and C(sp(3))-H Bonds: Efficient Construction of 2,3-Dihydropyrimidinesulfonamides
J AM CHEM SOC, 2012, 134(6): 2926-2929.
Wang, Yang. Chi, Yue. Zhang, Wen-Xiong. Xi, Zhenfeng.

|94| Enlargement of Globular Silver Alkynide Cluster via Core Transformation
J AM CHEM SOC, 2012, 134(6): 2922-2925.
Hau, Sam C. K.. Cheng, Ping-Shing. Mak, Thomas C. W..

|95| Wire-on-Wire Growth of Fluorescent Organic Heterojunctions
J AM CHEM SOC, 2012, 134(6): 2880-2883.
Zheng, Jian Yao. Yan, Yongli. Wang, Xiaopeng. Zhao, Yong Sheng. Huang, Jiaxing. Yao, Jiannian.

|96| Delta(11,12) Double Bond Formation in Tirandamycin Biosynthesis is Atypically Catalyzed by TrdE, a Glycoside Hydrolase Family Enzyme
J AM CHEM SOC, 2012, 134(6): 2844-2847.
Mo, Xuhua. Ma, Junying. Huang, Hongbo. Wang, Bo. Song, Yongdang. Zhang, Si. Zhang, Changsheng. Ju, Jianhua.

|97| Economical Pt-Free Catalysts for Counter Electrodes of Dye-Sensitized Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2012, 134(7): 3419-3428.
Wu, Mingxing. Lin, Xiao. Wang, Yudi. Wang, Liang. Guo, Wei. Qu, Daidi. Peng, Xiaojun. Hagfeldt, Anders. Graetzel, Michael. Ma, Tingli.

|98| Reversible Plasmonic Circular Dichroism of Au Nanorod and DNA Assemblies
J AM CHEM SOC, 2012, 134(7): 3322-3325.
Li, Zhengtao. Zhu, Zhening. Liu, Wenjing. Zhou, Yunlong. Han, Bing. Gao, Yan. Zhiyong Tang.

|99| High-Nuclearity 3d-4f Clusters as Enhanced Magnetic Coolers and Molecular Magnets
J AM CHEM SOC, 2012, 134(7): 3314-3317.
Peng, Jun-Bo. Zhang, Qian-Chong. Kong, Xiang-Jian. Zheng, Yan-Zhen. Ren, Yan-Ping. Long, La-Sheng. Huang, Rong-Bin. Zheng, Lan-Sun. Zheng, Zhiping.

|00| Dihydrophenanthridine: A New and Easily Regenerable NAD(P)H Model for Biomimetic Asymmetric Hydrogenation
J AM CHEM SOC, 2012, 134(4): 2442-2448.
Chen, Qing-An. Gao, Kai. Duan, Ying. Ye, Zhi-Shi. Shi, Lei. Yang, Yan. Zhou, Yong-Gui.

|01| Dynamics of Pyrophosphate Ion Release and Its Coupled Trigger Loop Motion from Closed to Open State in RNA Polymerase II
J AM CHEM SOC, 2012, 134(4): 2399-2406.
Da, Lin-Tai. Wang, Dong. Huang, Xuhui.

|02| Multitemplates for the Hierarchical Synthesis of Diverse Inorganic Materials
J AM CHEM SOC, 2012, 134(4): 2325-2331.
Bian, Zhenfeng. Zhu, Jian. Wang, Jinguo. Xiao, Shengxiong. Nuckolls, Colin. Li, Hexing.

|03| Ordered Mesoporous Platinum@Graphitic Carbon Embedded Nanophase as a Highly Active, Stable, and Methanol-Tolerant Oxygen Reduction Electrocatalyst
J AM CHEM SOC, 2012, 134(4): 2236-2245.
Wu, Zhangxiong. Lv, Yingying. Xia, Yongyao. Webley, Paul A.. Dongyuan Zhao.

|04| Noncentrosymmetric Inorganic Open-Framework Chalcohalides with Strong Middle IR SHG and Red Emission: Ba(3)AGa(5)Se(10)Cl(2) (A = Cs, Rb, K)
J AM CHEM SOC, 2012, 134(4): 2227-2235.
Yu, Peng. Zhou, Liu-Jiang. Chen, Ling.

|05| Strong Kleinman-Forbidden Second Harmonic Generation in Chiral Sulfide: La4InSbS9
J AM CHEM SOC, 2012, 134(4): 1993-1995.
Zhao, Hua-Jun. Zhang, Yong-Fan. Chen, Ling.

|06| Surface-Alkalinization-Induced Enhancement of Photocatalytic H-2 Evolution over SrTiO3-Based Photocatalysts
J AM CHEM SOC, 2012, 134(4): 1974-1977.
Ouyang, Shuxin. Tong, Hua. Umezawa, Naoto. Cao, Junyu. Li, Peng. Bi, Yingpu. Zhang, Yuanjian. Ye, Jinhua.

|07| A Molecular Peptide Beacon for the Ratiometric Sensing of Nucleic Acids
J AM CHEM SOC, 2012, 134(4): 1958-1961.
Wu, Junchen. Zou, Ying. Li, Chunyan. Sicking, Wilhelm. Piantanida, Ivo. Yi, Tao. Schmuck, Carsten.

|08| Bimetallic Carbide Nanocomposite Enhanced Pt Catalyst with High Activity and Stability for the Oxygen Reduction Reaction
J AM CHEM SOC, 2012, 134(4): 1954-1957.
Ma, Xueming. Meng, Hui. Cai, Mei. Shen, Pei Kang.

|09| Quantitative Analysis of the Role Played by Poly(vinylpyrrolidone) in Seed-Mediated Growth of Ag Nanocrystals
J AM CHEM SOC, 2012, 134(3): 1793-1801.
Xia, Xiaohu. Zeng, Jie. Oetjen, L. Kyle. Li, Qingge. Xia, Younan.

|10| Regiospecific Plasmonic Assemblies for in Situ Raman Spectroscopy in Live Cells
J AM CHEM SOC, 2012, 134(3): 1699-1709.
Xu, Liguang. Kuang, Hua. Xu, Chuanlai. Ma, Wei. Wang, Libing. Kotov, Nicholas A..

|11| Monitoring and Inhibition of Insulin Fibrillation by a Small Organic Fluorogen with Aggregation-Induced Emission Characteristics
J AM CHEM SOC, 2012, 134(3): 1680-1689.
Hong, Yuning. Meng, Luming. Chen, Sijie. Leung, Chris Wai Tung. Da, Lin-Tai. Faisal, Mahtab. Silva, Daniel-Adriano. Liu, Jianzhao. Lam, Jacky Wing Yip. Huang, Xuhui. Tang, Ben Zhong.

|12| Intramolecular Hydrogen Bonding Plays a Crucial Role in the Photophysics and Photochemistry of the GFP Chromophore
J AM CHEM SOC, 2012, 134(3): 1662-1672.
Cui, Ganglong. Lan, Zhenggang. Thiel, Walter.

|13| End Effects Influence Short Model Peptide Conformation
J AM CHEM SOC, 2012, 134(3): 1571-1576.
He, Liu. Navarro, Abel E.. Shi, Zhengshuang. Kallenbach, Neville R..

|14| White Light Emission and Second Harmonic Generation from Secondary Group Participation (SGP) in a Coordination Network
J AM CHEM SOC, 2012, 134(3): 1553-1559.
He, Jun. Zeller, Matthias. Hunter, Allen D.. Xu, Zhengtao.

|15| Scaffold Tailoring by a Newly Detected Pictet-Spenglerase Activity of Strictosidine Synthase: From the Common Tryptoline Skeleton to the Rare Piperazino-indole Framework
J AM CHEM SOC, 2012, 134(3): 1498-1500.
Wu, Fangrui. Zhu, Huajian. Sun, Lianli. Rajendran, Chitra. Wang, Meitian. Ren, Xin. Panjikar, Santosh. Cherkasov, Artem. Zou, Hongbin. Stoeckigt, Joachim.

|16| Z-Selectivity in Olefin Metathesis with Chelated Ru Catalysts: Computational Studies of Mechanism and Selectivity
J AM CHEM SOC, 2012, 134(3): 1464-1467.
Liu, Peng. Xu, Xiufang. Dong, Xiaofei. Keitz, Benjamin K.. Herbert, Myles B.. Grubbs, Robert H.. Houk, K. N..

|17| Reversible Regulation of Protein Binding Affinity by a DNA Machine
J AM CHEM SOC, 2012, 134(3): 1416-1418.
Zhou, Chao. Yang, Zhongqiang. Liu, Dongsheng.

|18| Amine-Functionalized Lanthanide-Doped KGdF4 Nanocrystals as Potential Optical/Magnetic Multimodal BioProbes
J AM CHEM SOC, 2012, 134(2): 1323-1330.
Ju, Qiang. Tu, Datao. Liu, Yongsheng. Li, Renfu. Zhu, Haomiao. Chen, Jincan. Chen, Zhuo. Huang, Mingdong. Chen, Xueyuan.

|19| Single Fluorescent Probe Responds to H2O2, NO, and H2O2/NO with Three Different Sets of Fluorescence Signals
J AM CHEM SOC, 2012, 134(2): 1305-1315.
Yuan, Lin. Lin, Weiying. Xie, Yinan. Chen, Bin. Zhu, Sasa.

|20| Copper-Catalyzed Direct C-H Oxidative Trifluoromethylation of Heteroarenes
J AM CHEM SOC, 2012, 134(2): 1298-1304.
Chu, Lingling. Qing, Feng-Ling.

|21| A Unique Class of Near-Infrared Functional Fluorescent Dyes with Carboxylic-Acid-Modulated Fluorescence ON/OFF Switching: Rational Design, Synthesis, Optical Properties, Theoretical Calculations, and Applications for Fluorescence Imaging in Living Animals
J AM CHEM SOC, 2012, 134(2): 1200-1211.
Yuan, Lin. Lin, Weiying. Yang, Yueting. Chen, Hua.

|22| Photoassisted Magnetization of Fullerene C-60 with Magnetic-Field Trapped Raman Scattering
J AM CHEM SOC, 2012, 134(2): 1130-1135.
Luo, Zhixun. Cheng, Xiao. Luo, Yi. Loo, Boon Hian. Peng, Aidong. Yao, Jiannian.

|23| Preparation of Fe3O4@SiO2@Layered Double Hydroxide Core-Shell Microspheres for Magnetic Separation of Proteins
J AM CHEM SOC, 2012, 134(2): 1071-1077.
Shao, Mingfei. Ning, Fanyu. Zhao, Jingwen. Wei, Min. Evans, David G.. Duan, Xue.

|24| Co-Ln Mixed-Metal Phosphonate Grids and Cages as Molecular Magnetic Refrigerants
J AM CHEM SOC, 2012, 134(2): 1057-1065.
Zheng, Yan-Zhen. Evangelisti, Marco. Tuna, Floriana. Winpenny, Richard E. P..

|25| Single-Turn Helix-Coil Strands Stabilized by Metal center dot center dot center dot Metal and pi-pi Interactions of the Alkynylplatinum(II) Terpyridyl Moieties in meta-Phenylene Ethynylene Foldamers
J AM CHEM SOC, 2012, 134(2): 1047-1056.
Leung, Sammual Yu-Lut. Tam, Anthony Yiu-Yan. Tao, Chi-Hang. Chow, Hoi Shan. Yam, Vivian Wing-Wah.

|26| Total Synthesis of (-)-Fusarisetin A and Reassignment of the Absolute Configuration of Its Natural Counterpart
J AM CHEM SOC, 2012, 134(2): 920-923.
Deng, Jun. Zhu, Bo. Lu, Zhaoyong. Yu, Haixin. Li, Ang.

|27| Palladium-Catalyzed Oxidative Aryltrifluoromethylation of Activated Alkenes at Room Temperature
J AM CHEM SOC, 2012, 134(2): 878-881.
Mu, Xin. Wu, Tao. Wang, Hao-yang. Guo, Yin-long. Liu, Guosheng.

|28| Nanospheric [M-20(OH)(12)(maleate)(12)(Me2NH)(12)](4+) Clusters (M = Co, Ni) with O-h Symmetry
J AM CHEM SOC, 2012, 134(2): 852-854.
Gui, Liu-Cheng. Wang, Xiu-Jian. Ni, Qing-Ling. Wang, Miao. Liang, Fu-Pei. Zou, Hua-Hong.

|29| Observation of Heptamethylbenzenium Cation over SAPO-Type Molecular Sieve DNL-6 under Real MTO Conversion Conditions
J AM CHEM SOC, 2012, 134(2): 836-839.
Li, Jinzhe. Wei, Yingxu. Chen, Jingrun. Tian, Peng. Su, Xiong. Xu, Shutao. Qi, Yue. Wang, Quanyi. Zhou, You. He, Yanli. Liu, Zhongmin.

|30| Stabilization of a Reactive Polynuclear Silver Carbide Cluster through the Encapsulation within a Supramolecular Cage
J AM CHEM SOC, 2012, 134(2): 824-827.
Gao, Cai-Yan. Zhao, Liang. Wang, Mei-Xiang.

|31| Large-Scale Cubic InN Nanocrystals by a Combined Solution- and Vapor-Phase Method under Silica Confinement
J AM CHEM SOC, 2012, 134(2): 780-783.
Chen, Zhuo. Li, Yanan. Cao, Chuanbao. Zhao, Songrui. Fathololoumi, Saeed. Mi, Zetian. Xu, Xingyan.

|32| A Linear-Hyperbranched Supramolecular Amphiphile and Its Self-Assembly into Vesicles with Great Ductility
J AM CHEM SOC, 2012, 134(2): 762-764.
Tao, Wei. Liu, Yong. Jiang, Binbin. Yu, Songrui. Wei Huang. Yongfeng Zhou. Deyue Yan.

|33| Competition between the Charge Transfer State and the Singlet States of Donor or Acceptor Limiting the Efficiency in Polymer:Fullerene Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2012, 134(1): 685-692.
Faist, Mark A.. Kirchartz, Thomas. Gong, Wei. Ashraf, Raja Shahid. McCulloch, Iain. de Mello, John C.. Ekins-Daukes, Nicholas J.. Bradley, Donal D. C.. Nelson, Jenny.

|34| Well-Defined Binuclear Chiral Spiro Copper Catalysts for Enantioselective N-H Insertion
J AM CHEM SOC, 2012, 134(1): 436-442.
Zhu, Shou-Fei. Xu, Bin. Wang, Guo-Peng. Zhou, Qi-Lin.

|35| Asymmetric Rh(I)-Catalyzed Intramolecular [3+2] Cycloaddition of 1-Yne-vinylcyclopropanes for Bicyclo[3.3.0] Compounds with a Chiral Quaternary Carbon Stereocenter and Density Functional Theory Study of the Origins of Enantioselectivity
J AM CHEM SOC, 2012, 134(1): 398-405.
Lin, Mu. Kang, Guan-Yu. Guo, Yi-An. Yu, Zhi-Xiang.

|36| Gold-Catalyzed Intermolecular Reactions of Propiolic Acids with Alkenes: [4+2] Annulation and Enyne Cross Metathesis
J AM CHEM SOC, 2012, 134(1): 208-211.
Yeom, Hyun-Suk. Koo, Jaeyoung. Park, Hyun-Sub. Wang, Yi. Liang, Yong. Yu, Zhi-Xiang. Shin, Seunghoon.

|37| Rolling Up Gold Nanoparticle-Dressed DNA Origami into Three-Dimensional Plasmonic Chiral Nanostructures
J AM CHEM SOC, 2012, 134(1): 146-149.
Shen, Xibo. Song, Chen. Wang, Jinye. Shi, Dangwei. Wang, Zhengang. Liu, Na. Ding, Baoquan.

|38| Ordered Microporous Membranes Templated by Breath Figures for Size-Selective Separation
J AM CHEM SOC, 2012, 134(1): 95-98.
Wan, Ling-Shu. Li, Jun-Wei. Ke, Bei-Bei. Xu, Zhi-Kang.

|39| A Multifunctional Organic-Inorganic Hybrid Structure Based on Mn-III-Porphyrin and Polyoxometalate as a Highly Effective Dye Scavenger and Heterogenous Catalyst
J AM CHEM SOC, 2012, 134(1): 87-90.
Zou, Chao. Zhang, Zhijuan. Xu, Xuan. Gong, Qihan. Li, Jing. Wu, Chuan-De.

|40| Ultrasmall Near-Infrared Ag2Se Quantum Dots with Tunable Fluorescence for in Vivo Imaging
J AM CHEM SOC, 2012, 134(1): 79-82.
Gu, Yi-Ping. Cui, Ran. Zhang, Zhi-Ling. Xie, Zhi-Xiong. Pang, Dai-Wen.

|41| Gyroidal Metal-Organic Frameworks
J AM CHEM SOC, 2012, 134(1): 67-70.
Zhou, Xiao-Ping. Li, Mian. Liu, Jie. Li, Dan.

|42| Nitrogen-Doped Graphene Quantum Dots with Oxygen-Rich Functional Groups
J AM CHEM SOC, 2012, 134(1): 15-18.
Li, Yan. Zhao, Yang. Cheng, Huhu. Hu, Yue. Gaoquan Shi. Dai, Liming. Liangti Qu.

|43| Modification of N-Terminal alpha-Amino Groups of Peptides and Proteins Using Ketenes
J AM CHEM SOC, 2012, 134(5): 2589-2598.
Chan, Anna On-Yee. Ho, Chi-Ming. Chong, Hiu-Chi. Leung, Yun-Chung. Huang, Jie-Sheng. Wong, Man-Kin. Che, Chi-Ming.

|44| Photocontrollable Peroxynitrite Generator Based on N-Methyl-N-nitrosoaminophenol for Cellular Application
J AM CHEM SOC, 2012, 134(5): 2563-2568.
Ieda, Naoya. Nakagawa, Hidehiko. Peng, Tao. Yang, Dan. Suzuki, Takayoshi. Miyata, Naoki.

|45| Improving the Electrode Performance of Ge through Ge@C Core-Shell Nanoparticles and Graphene Networks
J AM CHEM SOC, 2012, 134(5): 2512-2515.
Xue, Ding-Jiang. Sen Xin. Yan, Yang. Jiang, Ke-Cheng. Yaxia Yin. Yuguo Guo. Lijun Wan.
期刊影响因子

15.000 (2022)
16.383 (2021)
15.419 (2020)
14.612 (2019)
14.695 (2018)
14.357 (2017)
13.858 (2016)
13.038 (2015)
12.113 (2014)
11.444 (2013)
10.677 (2012)
9.907 (2011)
9.019 (2010)
8.580 (2009)
8.091 (2008)
7.885 (2007)
7.696 (2006)
7.419 (2005)
6.903 (2004)
6.516 (2003)
6.201 (2002)
6.079 (2001)
6.025 (2000)
20240224072740689069