首页进展学者团队单位课程获奖名片城市微信平台开放平台数据平台公益平台英华会议
|  返回期刊首页JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

期刊名缩写:J AM CHEM SOC
2013 - 期刊发表

|01| Mechanistic Insight into the Formation of Acetic Acid from the Direct Conversion of Methane and Carbon Dioxide on Zinc-Modified H-ZSM-5 Zeolite
J AM CHEM SOC, 2013, 135(36): 13567-13573.
Wu, Jian-Feng. Yu, Si-Min. Wang, Wei David. Fan, Yan-Xin. Bai, Shi. Zhang, Chuan-Wei. Gao, Qiang. Huang, Jun. Wang, Wei.

|02| Development of Large Band-Gap Conjugated Copolymers for Efficient Regular Single and Tandem Organic Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2013, 135(36): 13549-13557.
Li, Kai. Li, Zuojia. Feng, Kui. Xu, Xiaopeng. Wang, Lingyan. Peng, Qiang.

|03| Palladium-Catalyzed Carbene Migratory Insertion Using Conjugated Ene-Yne-Ketones as Carbene Precursors
J AM CHEM SOC, 2013, 135(36): 13502-13511.
Xia, Ying. Qu, Shuanglin. Xiao, Qing. Wang, Zhi-Xiang. Qu, Peiyuan. Chen, Li. Liu, Zhen. Tian, Leiming. Huang, Zhongxing. Zhang, Yan. Wang, Jianbo.

|04| Bimodal Intramolecular Excitation Energy Transfer in a Multichromophore Photosynthetic Model System: Hybrid Fusion Proteins Comprising Natural Phycobilin- and Artificial Chlorophyll-Binding Domains
J AM CHEM SOC, 2013, 135(36): 13479-13487.
Zeng, Xiao-Li. Tang, Kun. Zhou, Nan. Zhou, Ming. Hou, Harvey J. M.. Scheer, Hugo. Zhao, Kai-Hong. Noy, Dror.

|05| Ferrocenoyl Phenylalanine: A New Strategy Toward Supramolecular Hydrogels with Multistimuli Responsive Properties
J AM CHEM SOC, 2013, 135(36): 13379-13386.
Sun, Zhifang. Li, Zhengyuan. He, Yonghui. Shen, Rujuan. Deng, Liu. Yang, Minghui. Liang, Yizeng. Zhang, Yi.

|06| A Single-Molecule Magnet Based on Heptacyanomolybdate with the Highest Energy Barrier for a Cyanide Compound
J AM CHEM SOC, 2013, 135(36): 13302-13305.
Qian, Kun. Huang, Xing-Cai. Zhou, Chun. You, Xiao-Zeng. Wang, Xin-Yi. Dunbar, Kim R..

|07| Switchable Fluorescent Imaging of Intracellular Telomerase Activity Using Telomerase-Responsive Mesoporous Silica Nanoparticle
J AM CHEM SOC, 2013, 135(36): 13282-13285.
Qian, Ruocan. Ding, Lin. Huangxian Ju.

|08| Controlled Growth of Atomically Thin In2Se3 Flakes by van der Waals Epitaxy
J AM CHEM SOC, 2013, 135(36): 13274-13277.
Lin, Min. Wu, Di. Zhou, Yu. Huang, Wei. Jiang, Wei. Zheng, Wenshan. Zhao, Shuli. Jin, Chuanhong. Guo, Yunfan. Peng, Hailin. Liu, Zhongfan.

|09| A Core/Satellite Multifunctional Nanotheranostic for in Vivo Imaging and Tumor Eradication by Radiation/Photothermal Synergistic Therapy
J AM CHEM SOC, 2013, 135(35): 13041-13048.
Xiao, Qingfeng. Zheng, Xiangpeng. Bu, Wenbo. Ge, Weiqiang. Zhang, Shengjian. Chen, Feng. Xing, Huaiyong. Ren, Qingguo. Fan, Wenpei. Zhao, Kuaile. Hua, Yanqing. Shi, Jianlin.

|10| Superconducting Fiber with Transition Temperature up to 7.43 K in Nb2PdxS5-delta (0.6 < x < 1)
J AM CHEM SOC, 2013, 135(35): 12987-12989.
Yu, Hongyan. Zuo, Ming. Zhang, Lei. Tan, Shun. Zhang, Changjin. Zhang, Yuheng.

|11| Metal-Free Borane-Catalyzed Highly Stereoselective Hydrogenation of Pyridines
J AM CHEM SOC, 2013, 135(35): 12968-12971.
Liu, Yongbing. Du, Haifeng.

|12| A Targeted, Self-Delivered, and Photocontrolled Molecular Beacon for mRNA Detection in Living Cells
J AM CHEM SOC, 2013, 135(35): 12952-12955.
Liping Qiu. Wu, Cuichen. You, Mingxu. Han, Da. Chen, Tao. Zhu, Guizhi. Jianhui Jiang. Ruqin Yu. Weihong Tan.

|13| Synergy of Non-antibiotic Drugs and Pyrimidinethiol on Gold Nanoparticles against Superbugs
J AM CHEM SOC, 2013, 135(35): 12940-12943.
Zhao, Yuyun. Chen, Zeliang. Chen, Yanfen. Xu, Jie. Jinghong Li. Jiang, Xingyu.

|14| One-Pot Colloidal Chemistry Route to Homogeneous and Doped Colloidosomes
J AM CHEM SOC, 2013, 135(35): 12928-12931.
Xu, Xue-Wei. Zhang, Xi-Mo. Liu, Chao. Yang, Ying-Long. Jianwei Liu. Huaiping Cong. Dong, Chun-Hua. Ren, Xi-Feng. Shuhong Yu.

|15| Pressure-Induced Amorphization in Single-Crystal Ta2O5 Nanowires: A Kinetic Mechanism and Improved Electrical Conductivity
J AM CHEM SOC, 2013, 135(37): 13947-13953.
Lu, Xujie. Hu, Qingyang. Yang, Wenge. Bai, Ligang. Sheng, Howard. Wang, Lin. Huang, Fuqiang. Wen, Jianguo. Miller, Dean J.. Zhao, Yusheng.

|16| An Exceptionally Stable, Porphyrinic Zr Metal-Organic Framework Exhibiting pH-Dependent Fluorescence
J AM CHEM SOC, 2013, 135(37): 13934-13938.
Jiang, Hai-Long. Feng, Dawei. Wang, Kecheng. Gu, Zhi-Yuan. Wei, Zhangwen. Chen, Ying-Pin. Zhou, Hong-Cai.

|17| Ligand-Controlled Remarkable Regio- and Stereodivergence in Intermolecular Hydrosilylation of Internal Alkynes: Experimental and Theoretical Studies
J AM CHEM SOC, 2013, 135(37): 13835-13842.
Ding, Shengtao. Song, Li-Juan. Chung, Lung Wa. Zhang, Xinhao. Sun, Jianwei. Wu, Yun-Dong.

|18| Giant Stretchability and Reversibility of Tightly Wound Helical Carbon Nanotubes
J AM CHEM SOC, 2013, 135(37): 13775-13785.
Wu, Jianyang. He, Jianying. Odegard, Gregory M.. Nagao, Shijo. Zheng, Quanshui. Zhang, Zhiliang.

|19| Catalytic Activation of H-2 under Mild Conditions by an [FeFe]-Hydrogenase Model via an Active mu-Hydride Species
J AM CHEM SOC, 2013, 135(37): 13688-13691.
Wang, Ning. Wang, Mei. Wang, Ying. Zheng, Dehua. Han, Hongxian. Ahlquist, Marten S. G.. Sun, Licheng.

|20| DNA Tetraplexes-Based Toehold Activation for Controllable DNA Strand Displacement Reactions
J AM CHEM SOC, 2013, 135(37): 13628-13631.
Tang, Wei. Wang, Huaming. Wang, Dingzhong. Zhao, Yan. Li, Na. Liu, Feng.

|21| Poly(iohexol) Nanoparticles As Contrast Agents for in Vivo X-ray Computed Tomography Imaging
J AM CHEM SOC, 2013, 135(37): 13620-13623.
Yin, Qian. Yap, Felix Y.. Yin, Lichen. Ma, Liang. Zhou, Qin. Dobrucki, Lawrence W.. Fan, Timothy M.. Gaba, Ron C.. Cheng, Jianjun.

|22| A Sugar-Functionalized Amphiphilic Pillar[5]arene: Synthesis, Self-Assembly in Water, and Application in Bacterial Cell Agglutination (vol 135, pg 10310, 2013)
J AM CHEM SOC, 2013, 135(38): 14459-14459.
Yu, Guocan. Ma, Yingjie. Han, Chengyou. Yao, Yong. Tang, Guping. Zhengwei Mao. Changyou Gao. Huang, Feihe.

|23| Why (100) Terraces Break and Make Bonds: Oxidation of Dimethyl Ether on Platinum Single-Crystal Electrodes
J AM CHEM SOC, 2013, 135(38): 14329-14338.
Li, Hongjiao. Calle-Vallejo, Federico. Kolb, Manuel J.. Kwon, Youngkook. Li, Yongdan. Koper, Marc T. M..

|24| Structural Evolution of Carbon Dioxide under High Pressure
J AM CHEM SOC, 2013, 135(38): 14167-14171.
Lu, Cheng. Miao, Maosheng. Ma, Yanming.

|25| Functional Near Infrared-Emitting Cr3+/Pr3+ Co-Doped Zinc Gallogermanate Persistent Luminescent Nanoparticles with Superlong Afterglow for in Vivo Targeted Bioimaging
J AM CHEM SOC, 2013, 135(38): 14125-14133.
Abdukayum, Abdukader. Chen, Jia-Tong. Zhao, Qiang. Yan, Xiu-Ping.

|26| Construction of Vicinal All-Carbon Quaternary Stereocenters by Catalytic Asymmetric Alkylation Reaction of 3-Bromooxindoles with 3-Substituted Indoles: Total Synthesis of (+)-Perophoramidine
J AM CHEM SOC, 2013, 135(38): 14098-14101.
Zhang, Hailong. Hong, Liang. Kang, Hong. Wang, Rui.

|27| Copper-Catalyzed B-H Bond Insertion Reaction: A Highly Efficient and Enantioselective C-B Bond-Forming Reaction with Amine-Borane and Phosphine-Borane Adducts
J AM CHEM SOC, 2013, 135(38): 14094-14097.
Cheng, Qing-Qing. Zhu, Shou-Fei. Zhang, Yong-Zhen. Xie, Xiu-Lan. Zhou, Qi-Lin.

|28| Synthesis, Characterization, and Nonvolatile Ternary Memory Behavior of a Larger Heteroacene with Nine Linearly Fused Rings and Two Different Heteroatoms
J AM CHEM SOC, 2013, 135(38): 14086-14089.
Gu, Pei-Yang. Zhou, Feng. Gao, Junkuo. Li, Gang. Wang, Chengyuan. Xu, Qing-Feng. Zhang, Qichun. Lu, Jian-Mei.

|29| Silver-Catalyzed Radical Phosphonofluorination of Unactivated Alkenes
J AM CHEM SOC, 2013, 135(38): 14082-14085.
Zhang, Chengwei. Li, Zhaodong. Zhu, Lin. Yu, Limei. Wang, Zhentao. Li, Chaozhong.

|30| Hierarchical Self-Assembly: Well-Defined Supramolecular Nanostructures and Metallohydrogels via Amphiphilic Discrete Organoplatinum(II) Metallacycles
J AM CHEM SOC, 2013, 135(38): 14036-14039.
Yan, Xuzhou. Li, Shijun. Cook, Timothy R.. Ji, Xiaofan. Yao, Yong. Pollock, J. Bryant. Shi, Yanhui. Yu, Guocan. Li, Jinying. Huang, Feihe. Stang, Peter J..

|31| A Universal DNA-Based Protein Detection System
J AM CHEM SOC, 2013, 135(38): 14008-14011.
Tran, Thua N. N.. Cui, Jinhui. Hartman, Mark R.. Peng, Songming. Funabashi, Hisakage. Duan, Faping. Yang, Dayong. March, John C.. Lis, John T.. Cui, Haixin. Luo, Dan.

|32| Surface-Supported Supramolecular Pentamers
J AM CHEM SOC, 2013, 135(38): 14004-14007.
Karan, Sujoy. Wang, Yongfeng. Robles, Roberto. Lorente, Nicolas. Berndt, Richard.

|33| CO Oxidation on TiO2 (110) Supported Subnanometer Gold Clusters: Size and Shape Effects
J AM CHEM SOC, 2013, 135(51): 19336-19346.
Li, Lei. Gao, Yi. Li, Hui. Zhao, Yu. Pei, Yong. Chen, Zhongfang. Zeng, Xiao Cheng.

|34| Phosphinite-Iminopyridine Iron Catalysts for Chemoselective Alkene Hydrosilylation
J AM CHEM SOC, 2013, 135(51): 19154-19166.
Peng, Dongjie. Zhang, Yanlu. Du, Xiaoyong. Zhang, Lei. Leng, Xuebing. Walter, Marc D.. Huang, Zheng.

|35| Macrocycle Contraction and Expansion of a Dihydrosapphyrin Isomer
J AM CHEM SOC, 2013, 135(51): 19119-19122.
Xie, Yongshu. Wei, Pingchun. Li, Xin. Hong, Tao. Zhang, Kai. Furuta, Hiroyuki.

|36| Structure Prediction of Au-44(SR)(28): A Chiral Superatom Cluster
J AM CHEM SOC, 2013, 135(51): 19060-19063.
Pei, Yong. Lin, Sisi. Su, Jingcang. Liu, Chunyan.

|37| A Cascade Cross-Coupling Hydrogen Evolution Reaction by Visible Light Catalysis
J AM CHEM SOC, 2013, 135(51): 19052-19055.
Meng, Qing-Yuan. Zhong, Jian-Ji. Liu, Qiang. Gao, Xue-Wang. Zhang, Hui-Hui. Lei, Tao. Li, Zhi-Jun. Feng, Ke. Chen, Bin. Zhenhe Tong. Lizhu Wu.

|38| Strong Photon Energy Dependence of the Photocatalytic Dissociation Rate of Methanol on TiO2(110)
J AM CHEM SOC, 2013, 135(50): 19039-19045.
Xu, Chengbiao. Yang, Wenshao. Ren, Zefeng. Dai, Dongxu. Guo, Qing. Minton, Timothy K.. Yang, Xueming.

|39| In Vivo Multimodality Imaging and Cancer Therapy by Near-Infrared Light-Triggered trans-Platinum Pro-Drug-Conjugated Upconverison Nanoparticles
J AM CHEM SOC, 2013, 135(50): 18920-18929.

|40| Cell-Specific and pH-Activatable Rubyrin-Loaded Nanoparticles for Highly Selective Near-Infrared Photodynamic Therapy against Cancer
J AM CHEM SOC, 2013, 135(50): 18850-18858.
Tian, Jiangwei. Ding, Lin. Xu, Hai-Jun. Shen, Zhen. Huangxian Ju. Jia, Li. Bao, Lei. Yu, Jun-Sheng.

|41| Targeting Human Telomeric Higher-Order DNA: Dimeric G-Quadruplex Units Serve as Preferred Binding Site
J AM CHEM SOC, 2013, 135(50): 18786-18789.

|42| Synthesis of Convex Hexoctahedral Pt Micro/Nanocrystals with High-Index Facets and Electrochemistry-Mediated Shape Evolution
J AM CHEM SOC, 2013, 135(50): 18754-18757.
Xiao, Jing. Liu, Shuo. Tian, Na. Zhou, Zhi-You. Liu, Hai-Xia. Xu, Bin-Bin. Sun, Shi-Gang.

|43| Insights into Caerulomycin A Biosynthesis: A Two-Component Monooxygenase CrmH-Catalyzed Oxime Formation
J AM CHEM SOC, 2013, 135(50): 18750-18753.
Zhu, Yiguang. Zhang, Qingbo. Li, Sumei. Lin, Qinheng. Fu, Peng. Zhang, Guangtao. Zhang, Haibo. Shi, Rong. Zhu, Weiming. Zhang, Changsheng.

|44| Three-Component [2+2+1] Cross-cyclotrimerization of Carboryne, Unactivated Alkene, and Trimethylsilylalkyne Co-mediated by Zr and Ni
J AM CHEM SOC, 2013, 135(50): 18742-18745.
Quan, Yangjian. Zhang, Jiji. Xie, Zuowei.

|45| Photodegradable Supramolecular Hydrogels with Fluorescence Turn-On Reporter for Photomodulation of Cellular Microenvironments
J AM CHEM SOC, 2013, 135(50): 18718-18721.
He, Mingtao. Li, Jinbo. Tan, Subee. Wang, Ruzhi. Zhang, Yan.

|46| Building a Multifunctional Aptamer-Based DNA Nanoassembly for Targeted Cancer Therapy
J AM CHEM SOC, 2013, 135(49): 18644-18650.
Wu, Cuichen. Han, Da. Chen, Tao. Peng, Lu. Zhu, Guizhi. You, Mingxu. Liping Qiu. Sefah, Kwame. Xiaobing Zhang. Weihong Tan.

|47| Unexpected Chirality of Nanoparticle Dimers and Ultrasensitive Chiroplasmonic Bioanalysis
J AM CHEM SOC, 2013, 135(49): 18629-18636.
Wu, Xiaoling. Xu, Liguang. Liu, Liqiang. Ma, Wei. Yin, Honghong. Kuang, Hua. Wang, Libing. Xu, Chuanlai. Kotov, Nicholas A..

|48| Relative Unidirectional Translation in an Artificial Molecular Assembly Fueled by Light
J AM CHEM SOC, 2013, 135(49): 18609-18620.
Li, Hao. Cheng, Chuyang. McGonigal, Paul R.. Fahrenbach, Albert C.. Frasconi, Marco. Liu, Wei-Guang. Zhu, Zhixue. Zhao, Yanli. Ke, Chenfeng. Lei, Juying. Young, Ryan M.. Dyar, Scott M.. Co, Dick T.. Yang, Ying-Wei. Botros, Youssry Y.. Goddard, William A., III. Wasielewski, Michael R.. Astumian, R. Dean. Stoddart, J. Fraser.

|49| CsPbCO3F: A Strong Second-Harmonic Generation Material Derived from Enhancement via p-pi Interaction
J AM CHEM SOC, 2013, 135(49): 18560-18566.
Zou, Guohong. Huang, Ling. Ye, Ning. Lin, Chensheng. Cheng, Wendan. Huang, Hui.

|50| Differentiating Amino Acid Residues and Side Chain Orientations in Peptides Using Scanning Tunneling Microscopy
J AM CHEM SOC, 2013, 135(49): 18528-18535.
Claridge, Shelley A.. Thomas, John C.. Silverman, Miles A.. Schwartz, Jeffrey J.. Yang, Yanlian. Wang, Chen. Weiss, Paul S..

|51| Mechanistic Insights into the Gold(I)-Catalyzed Activation of Glycosyl ortho-Alkynylbenzoates for Glycosidation
J AM CHEM SOC, 2013, 135(49): 18396-18405.
Tang, Yu. Li, Jiakun. Zhu, Yugen. Li, Yao. Yu, Biao.

|52| Phase-Controlled Synthesis of Cu2ZnSnS4 Nanocrystals: The Role of Reactivity between Zn and S
J AM CHEM SOC, 2013, 135(49): 18377-18384.
Zou, Yu. Su, Xiong. Jiang, Jiang.

|53| Solvent Wrapped Metastable Colloidal Crystals: Highly Mutable Colloidal Assemblies Sensitive to Weak External Disturbance
J AM CHEM SOC, 2013, 135(49): 18370-18376.
Yang, Dongpeng. Ye, Siyun. Ge, Jianping.

|54| Palladium-Catalyzed Difunctionalization of Enol Ethers to Amino Acetals with Aminals and Alcohols
J AM CHEM SOC, 2013, 135(49): 18327-18330.
Xie, Yinjun. Hu, Jianhua. Xie, Pan. Qian, Bo. Huang, Hanmin.

|55| Deep-Ultraviolet Nonlinear Optical Materials: Na2Be4B4O11 and LiNa5Be12B12O33
J AM CHEM SOC, 2013, 135(49): 18319-18322.
Huang, Hongwei. Liu, Lijuan. Jin, Shifeng. Yao, Wenjiao. Zhang, Yihe. Chen, Chuangtian.

|56| Ultrathin Pt-Cu Nanosheets and Nanocones
J AM CHEM SOC, 2013, 135(49): 18304-18307.
Saleem, Faisal. Zhang, Zhicheng. Xu, Biao. Xu, Xiaobin. He, Peilei. Xun Wang.

|57| Sol-Gel Design Strategy for Ultradispersed TiO2 Nanoparticles on Graphene for High-Performance Lithium Ion Batteries
J AM CHEM SOC, 2013, 135(49): 18300-18303.
Li, Wei. Wang, Fei. Feng, Shanshan. Wang, Jinxiu. Sun, Zhenkun. Li, Bin. Li, Yuhui. Yang, Jianping. Elzatahry, Ahmed A.. Xia, Yongyao. Dongyuan Zhao.

|58| Room-Temperature Synthesis of Trisubstituted Allenylsilanes via Regioselective C-H Functionalization
J AM CHEM SOC, 2013, 135(49): 18284-18287.
Zeng, Rong. Wu, Shangze. Fu, Chunling. Ma, Shengming.

|59| Rolling Up the Sheet: Constructing Metal-Organic Lamellae and Nanotubes from a [{Mn-3(propanediolato)(2)}(dicyanamide)(2)](n) Honeycomb Skeleton
J AM CHEM SOC, 2013, 135(49): 18276-18279.
Wu, Gang. Bai, Jiaquan. Jiang, Yuan. Guanghua Li. Huang, Jian. Li, Yi. Anson, Christopher E.. Powell, Annie K.. Shilun Qiu.

|60| Dibenzoheptazethrene Isomers with Different Biradical Characters: An Exercise of Clar's Aromatic Sextet Rule in Singlet Biradicaloids
J AM CHEM SOC, 2013, 135(48): 18229-18236.
Sun, Zhe. Lee, Sangsu. Park, Kyu Hyung. Zhu, Xiaojian. Zhang, Wenhua. Zheng, Bin. Hu, Pan. Zeng, Zebing. Das, Soumyajit. Li, Yuan. Chi, Chunyan. Li, Run-Wei. Huang, Kuo-Wei. Ding, Jun. Kim, Dongho. Wu, Jishan.

|61| Three-Dimensional Metallic Boron Nitride
J AM CHEM SOC, 2013, 135(48): 18216-18221.
Zhang, Shunhong. Wang, Qian. Kawazoe, Yoshiyuki. Jena, Puru.

|62| Nanowire Templated Semihollow Bicontinuous Graphene Scrolls: Designed Construction, Mechanism, and Enhanced Energy Storage Performance
J AM CHEM SOC, 2013, 135(48): 18176-18182.
Yan, Mengyu. Wang, Fengchao. Han, Chunhua. Ma, Xinyu. Xu, Xu. An, Qinyou. Xu, Lin. Niu, Chaojiang. Zhao, Yunlong. Tian, Xiaocong. Hu, Ping. Wu, Hengan. Mai, Liqiang.

|63| Nitric Oxide Releasing Materials Triggered by Near-Infrared Excitation Through Tissue Filters
J AM CHEM SOC, 2013, 135(48): 18145-18152.
Burks, Peter T.. Garcia, John V.. GonzalezIrias, Ricardo. Tillman, Jason T.. Niu, Mutong. Mikhailovsky, Alexander A.. Zhang, Jinping. Zhang, Fan. Ford, Peter C..

|64| Semiring Chemistry of Au-25(SR)(18): Fragmentation Pathway and Catalytic Active site
J AM CHEM SOC, 2013, 135(48): 18067-18079.
Liu, Chunyan. Lin, Sisi. Pei, Yong. Zeng, Xiao Cheng.

|65| Hydrogen-Bonded Capsules in Water
J AM CHEM SOC, 2013, 135(48): 18064-18066.
Zhang, Kang-Da. Ajami, Dariush. Rebek, Julius.

|66| Alkene Oxyalkylation Enabled by Merging Rhenium Catalysis with Hypervalent Iodine(III) Reagents via Decarboxylation
J AM CHEM SOC, 2013, 135(48): 18048-18051.
Wang, Yin. Zhang, Lei. Yang, Yunhui. Zhang, Ping. Du, Zhenting. Wang, Congyang.

|67| Organocatalytic Enantioselective Synthesis of 2,3-Allenoates by Intermolecular Addition of Nitroalkanes to Activated Enynes
J AM CHEM SOC, 2013, 135(48): 18020-18023.
Qian, Hui. Yu, Xiuzhao. Zhang, Junliang. Sun, Jianwei.

|68| Toward a Single-Layer Two-Dimensional Honeycomb Supramolecular Organic Framework in Water
J AM CHEM SOC, 2013, 135(47): 17913-17918.
Zhang, Kang-Da. Tian, Jia. Hanifi, David. Zhang, Yuebiao. Sue, Andrew Chi-Hau. Zhou, Tian-You. Zhang, Lei. Zhao, Xin. Liu, Yi. Li, Zhan-Ting.

|69| Controllable Disorder Engineering in Oxygen-Incorporated MoS2 Ultrathin Nanosheets for Efficient Hydrogen Evolution
J AM CHEM SOC, 2013, 135(47): 17881-17888.
Xie, Junfeng. Zhang, Jiajia. Li, Shuang. Grote, Fabian. Zhang, Xiaodong. Zhang, Hao. Wang, Ruoxing. Lei, Yong. Pan, Bicai. Xie, Yi.

|70| Core-Shell Nanostructured "Black" Rutile Titania as Excellent Catalyst for Hydrogen Production Enhanced by Sulfur Doping
J AM CHEM SOC, 2013, 135(47): 17831-17838.
Yang, Chongyin. Wang, Zhou. Lin, Tianquan. Yin, Hao. Lu, Xujie. Wan, Dongyun. Xu, Tao. Zheng, Chong. Jianhua Lin. Huang, Fuqiang. Xie, Xiaoming. Jiangl, Mianheng.

|71| Single Molecule Force Spectroscopy Reveals the Molecular Mechanical Anisotropy of the FeS4 Metal Center in Rubredoxin
J AM CHEM SOC, 2013, 135(47): 17783-17792.
Zheng, Peng. Chou, Chih-Chung. Guo, Ying. Wang, Yanyan. Li, Hongbin.

|72| Multistep DNA-Templated Synthesis Using a Universal Template
J AM CHEM SOC, 2013, 135(47): 17727-17730.
Li, Yizhou. Zhao, Peng. Zhang, Mingda. Zhao, Xianyuan. Li, Xiaoyu.

|73| Bio-Inspired Polydopamine: A Versatile and Powerful Platform for Covalent Synthesis of Molecular Sieve Membranes
J AM CHEM SOC, 2013, 135(47): 17679-17682.
Liu, Qian. Wang, Nanyi. Caro, Juergen. Huang, Aisheng.

|74| Polyprodrug Amphiphiles: Hierarchical Assemblies for Shape-Regulated Cellular Internalization, Trafficking, and Drug Delivery
J AM CHEM SOC, 2013, 135(46): 17617-17629.
Hu, Xianglong. Hu, Jinming. Tian, Jie. Ge, Zhishen. Zhang, Guoying. Luo, Kaifu. Liu, Shiyong.

|75| Fluorescence Discrimination of Cancer from Inflammation by Molecular Response to COX-2 Enzymes
J AM CHEM SOC, 2013, 135(46): 17469-17475.
Zhang, Hua. Fan, Jiangli. Wang, Jingyun. Dou, Bairui. Zhou, Fan. Cao, Jianfang. Qu, Junle. Cao, Zhi. Zhao, Weijie. Peng, Xiaojun.

|76| Revealing the Binding Structure of the Protein Corona on Gold Nanorods Using Synchrotron Radiation-Based Techniques: Understanding the Reduced Damage in Cell Membranes
J AM CHEM SOC, 2013, 135(46): 17359-17368.
Wang, Liming. Li, Jingyuan. Pan, Jun. Jiang, Xiumei. Ji, Yinglu. Li, Yufeng. Qu, Ying. Zhao, Yuliang. Wu, Xiaochun. Chen, Chunying.

|77| Ru-II-Catalyzed Vinylative Dearomatization of Naphthols via a C(sp(2))-H Bond Activation Approach
J AM CHEM SOC, 2013, 135(46): 17306-17309.
Nan, Jiang. Zuo, Zhijun. Luo, Lei. Bai, Lu. Zheng, Huayu. Yuan, Yini. Liu, Jingjing. Luan, Xinjun. Wang, Yaoyu.

|78| Copper-Catalyzed gem-Difluoroolefination of Diazo Compounds with TMSCF3 via C-F Bond Cleavage
J AM CHEM SOC, 2013, 135(46): 17302-17305.
Hu, Mingyou. He, Zhengbiao. Gao, Bing. Li, Lingchun. Ni, Chuanfa. Hu, Jinbo.

|79| Methoxy-Directed Aryl-to-Aryl 1,3-Rhodium Migration
J AM CHEM SOC, 2013, 135(46): 17270-17273.
Zhang, Jing. Junfeng Liu. Ugrinov, Angel. Pillai, Anthony F. X.. Zhongming Sun*. Zhao, Pinjing*.

|80| Bottom-Up Construction of POM-Based Macrostructures: Coordination Assembled Paddle-Wheel Macroclusters and Their Vesicle-like Supramolecular Aggregation in Solution
J AM CHEM SOC, 2013, 135(45): 17155-17160.
Zhu, Yi. Yin, Panchao. Xiao, Fengping. Li, Dong. Bitterlich, Emily. Xiao, Zicheng. Zhang, Jin. Hao, Jian. Liu, Tianbo. Wang, Yuan. Wei, Yongge.

|81| Fluorinated Benzothiadiazole-Based Conjugated Polymers for High-Performance Polymer Solar Cells without Any Processing Additives or Post-treatments
J AM CHEM SOC, 2013, 135(45): 17060-17068.

|82| A Highly Efficient and Enantioselective Intramolecular Cannizzaro Reaction under TOX/Cu(II) Catalysis
J AM CHEM SOC, 2013, 135(45): 16849-16852.
Wang, Pan. Tao, Wen-Jie. Sun, Xiu-Li. Liao, Saihu. Tang, Yong.

|83| Dendronized Organoplatinum(II) Metallacyclic Polymers Constructed by Hierarchical Coordination-Driven Self-Assembly and Hydrogen-Bonding Interfaces
J AM CHEM SOC, 2013, 135(45): 16813-16816.
Yan, Xuzhou. Jiang, Bo. Cook, Timothy R.. Zhang, Yanyan. Li, Jinying. Yu, Yihua. Huang, Feihe. Yang, Hai-Bo. Stang, Peter J..

|84| Metallic Nanocages: Synthesis of Bimetallic Pt-Pd Hollow Nanoparticles with Dendritic Shells by Selective Chemical Etching
J AM CHEM SOC, 2013, 135(45): 16762-16765.
Liang Wang. Yamauchi, Yusuke*.

|85| Silver-Mediated Oxidative C-H/P-H Functionalization: An Efficient Route for the Synthesis of Benzo[b]phosphole Oxides
J AM CHEM SOC, 2013, 135(45): 16754-16757.
Chen, Yun-Rong. Duan, Wei-Liang.

|86| Confining the Nucleation and Overgrowth of Rh to the {111} Facets of Pd Nanocrystal Seeds: The Roles of Capping Agent and Surface Diffusion
J AM CHEM SOC, 2013, 135(44): 16658-16667.
Xie, Shuifen. Peng, Hsin-Chieh. Lu, Ning. Wang, Jinguo. Kim, Moon J.. Xie, Zhaoxiong. Xia, Younan.

|87| Rhodium(III)-Catalyzed Indole Synthesis Using N-N Bond as an Internal Oxidant
J AM CHEM SOC, 2013, 135(44): 16625-16631.
Liu, Baoqing. Song, Chao. Sun, Chao. Zhou, Shuguang. Zhu, Jin.

|88| High-Pressure Synthesis of 5d Cubic Perovskite BaOsO3 at 17 GPa: Ferromagnetic Evolution over 3d to 5d Series
J AM CHEM SOC, 2013, 135(44): 16507-16516.
Shi, Youguo. Guo, Yanfeng. Shirako, Yuichi. Yi, Wei. Wang, Xia. Belik, Alexei A.. Matsushita, Yoshitaka. Feng, Hai Luke. Tsujimoto, Yoshihiro. Arai, Masao. Wang, Nanlin. Akaogi, Masaki. Yamaura, Kazunari.

|89| Red-Light-Controllable Liquid-Crystal Soft Actuators via Low-Power Excited Upconversion Based on Triplet-Triplet Annihilation
J AM CHEM SOC, 2013, 135(44): 16446-16453.
Jiang, Zhen. Xu, Ming. Li, Fuyou. Yu, Yanlei.

|90| Noncanonical Self-Assembly of Multifunctional DNA Nanoflowers for Biomedical Applications
J AM CHEM SOC, 2013, 135(44): 16438-16445.
Zhu, Guizhi. Hu, Rong. Zhao, Zilong. Chen, Zhuo. Xiaobing Zhang. Weihong Tan.

|91| Design and Synthesis of Curcumin Analogues for in Vivo Fluorescence Imaging and Inhibiting Copper-Induced Cross-Linking of Amyloid Beta Species in Alzheimer's Disease
J AM CHEM SOC, 2013, 135(44): 16397-16409.
Zhang, Xueli. Tian, Yanli. Li, Zeng. Tian, Xiaoyu. Sun, Hongbin. Liu, Hong. Moore, Anna. Ran, Chongzhao.

|92| Isolation, Structure, and Reactivity of an Arylnickel(II) Pivalate Complex in Catalytic C-H/C-O Biaryl Coupling
J AM CHEM SOC, 2013, 135(44): 16384-16387.
Muto, Kei. Yamaguchi, Junichiro. Lei, Aiwen. Itami, Kenichiro.

|93| Crystallographic Dependence of CO Activation on Cobalt Catalysts: HCP versus FCC
J AM CHEM SOC, 2013, 135(44): 16284-16287.
Liu, Jin-Xun. Su, Hai-Yan. Sun, Da-Peng. Zhang, Bing-Yan. Li, Wei-Xue.

|94| Hollow Carbon-Nanotube/Carbon-Nanofiber Hybrid Anodes for Li-Ion Batteries
J AM CHEM SOC, 2013, 135(44): 16280-16283.
Chen, Yuming. Li, Xiaoyan. Park, Kyusung. Song, Jie. Hong, Jianhe. Zhou, Limin. Mai, Yiu-Wing. Huang, Haitao. Goodenough, John B..

|95| Water-Enabled Visual Detection of DNA
J AM CHEM SOC, 2013, 135(44): 16268-16271.
Liu, Yonghui. Yao, Huaxin. Zhu, Jin.

|96| Postclustering Dynamic Covalent Modification for Chirality Control and Chiral Sensing
J AM CHEM SOC, 2013, 135(43): 16184-16191.
Yang, Yang. Pei, Xiao-Li. Wang, Quan-Ming.

|97| Bioinspired Artificial Single Ion Pump
J AM CHEM SOC, 2013, 135(43): 16102-16110.
Zhang, Huacheng. Hou, Xu. Zeng, Lu. Yang, Fu. Li, Lin. Yan, Dadong. Tian, Ye. Jiang, Lei.

|98| Dynamics of an Intrinsically Disordered Protein Reveal Metastable Conformations That Potentially Seed Aggregation
J AM CHEM SOC, 2013, 135(43): 16092-16101.
Qiao, Qin. Bowman, Gregory R.. Huang, Xuhui.

|99| Pearson's Principle Inspired Generalized Strategy for the Fabrication of Metal Hydroxide and Oxide Nanocages
J AM CHEM SOC, 2013, 135(43): 16082-16091.
Nai, Jianwei. Tian, Yu. Guan, Xin. Guo, Lin.

|00| Polyhedral Metal-Imidazolate Cages: Control of Self-Assembly and Cage to Cage Transformation
J AM CHEM SOC, 2013, 135(43): 16062-16065.
Zhou, Xiao-Ping. Wu, Yuan. Li, Dan.

|01| Iron Oxychloride (FeOCl): An Efficient Fenton-Like Catalyst for Producing Hydroxyl Radicals in Degradation of Organic Contaminants
J AM CHEM SOC, 2013, 135(43): 16058-16061.
Yang, Xue-jing. Xu, Xi-meng. Xu, Jing. Han, Yi-fan.

|02| Cation-Dependent Magnetic Ordering and Room-Temperature Bistability in Azido-Bridged Perovskite-Type Compounds
J AM CHEM SOC, 2013, 135(43): 16006-16009.
Zhao, Xin-Hua. Huang, Xing-Cai. Zhang, Shao-Liang. Shao, Dong. Wei, Hai-Yan. Wang, Xin-Yi.

|03| Mesoporous Metal-Nitrogen-Doped Carbon Electrocatalysts for Highly Efficient Oxygen Reduction Reaction
J AM CHEM SOC, 2013, 135(43): 16002-16005.
Haiwei Liang. Wei, Wei. Wu, Zhong-Shuai. Feng, Xinliang. Muellen, Klaus.

|04| Metallo-Supramolecular Cyclic Polymers
J AM CHEM SOC, 2013, 135(43): 15994-15997.
Zhang, Ke. Zha, Yongping. Peng, Bo. Chen, Yongming. Tew, Gregory N..

|05| Composition- and Size-Controlled Cyclic Self-Assembly by Solvent- and C-60-Responsive Self-Sorting
J AM CHEM SOC, 2013, 135(40): 15263-15268.
Shi, Qixun. Bergquist, Karl-Erik. Huo, Ruiping. Li, Jilai. Lund, Mikael. Vacha, Robert. Sundin, Anders. Butkus, Eugenijus. Orentas, Edvinas. Warnmark, Kenneth.

|06| Cu-Catalyzed Esterification Reaction via Aerobic Oxygenation and C-C Bond Cleavage: An Approach to alpha-Ketoesters
J AM CHEM SOC, 2013, 135(40): 15257-15262.
Zhang, Chun. Feng, Peng. Jiao, Ning.

|07| Evidence To Challenge the Universality of the Horiuti-Polanyi Mechanism for Hydrogenation in Heterogeneous Catalysis: Origin and Trend of the Preference of a Non-Horiuti-Polanyi Mechanism
J AM CHEM SOC, 2013, 135(40): 15244-15250.
Yang, Bo. Gong, Xue-Qing. Wang, Hai-Feng. Cao, Xiao-Ming. Rooney, John J.. Hu, P..

|08| Dopant-Induced Modification of Active Site Structure and Surface Bonding Mode for High-Performance Nanocatalysts: CO Oxidation on Capping-free (110)-oriented CeO2:Ln (Ln = La-Lu) Nanowires
J AM CHEM SOC, 2013, 135(40): 15191-15200.
Ke, Jun. Xiao, Jia-Wen. Zhu, Wei. Liu, Haichao. Si, Rui. Zhang, Ya-Wen. Yan, Chun-Hua.

|09| Computational Studies on the Excited States of Luminescent Platinum(II) Alkynyl Systems of Tridentate Pincer Ligands in Radiative and Nonradiative Processes
J AM CHEM SOC, 2013, 135(40): 15135-15143.
Lam, Wai Han. Lam, Elizabeth Suk-Hang. Yam, Vivian Wing-Wah.

|10| Microscopic Insights into the NMR Relaxation-Based Protein Conformational Entropy Meter
J AM CHEM SOC, 2013, 135(40): 15092-15100.
Kasinath, Vignesh. Sharp, Kim A.. Wand, A. Joshua.

|11| Dynamic and Reversible Fluorescence Imaging of Superoxide Anion Fluctuations in Live Cells and in Vivo
J AM CHEM SOC, 2013, 135(40): 14956-14959.
Zhang, Wen. Li, Ping. Yang, Fan. Hu, Xiufen. Sun, Chuanzhi. Zhang, Wei. Chen, Dezhan. Tang, Bo.

|12| Surface-Modified Silicon Nanoparticles with Ultrabright Photoluminescence and Single-Exponential Decay for Nanoscale Fluorescence Lifetime Imaging of Temperature
J AM CHEM SOC, 2013, 135(40): 14924-14927.
Li, Qi. He, Yao. Chang, Jian. Wang, Lei. Chen, Hongzheng. Tan, Yan-Wen. Wang, Haiyu. Shao, Zhengzhong.

|13| One-Electron Oxidation of an Organic Molecule by B(C6F5)(3); Isolation and Structures of Stable Non-para-substituted Triarylamine Cation Radical and Bis(triarylamine) Dication Diradicaloid
J AM CHEM SOC, 2013, 135(40): 14912-14915.
Zheng, Xin. Wang, Xingyong. Qiu, Yunfan. Li, Yuantao. Zhou, Chenkun. Sui, Yunxia. Li, Yizhi. Ma, Jing. Wang, Xinping.

|14| Highly Selective Fluorescent Recognition of Sulfate in Water by Two Rigid Tetrakisimidazolium Macrocycles with Peripheral Chains
J AM CHEM SOC, 2013, 135(40): 14908-14911.
Zhou, Hongjun. Zhao, Yinsong. Gao, Ge. Li, Shiqing. Lan, Jingbo. You, Jingsong.

|15| Versatile Reactivity of a Four-Coordinate Scandium Phosphinidene Complex: Reduction, Addition, and CO Activation Reactions
J AM CHEM SOC, 2013, 135(39): 14784-14796.
Lv, Yingdong. Kefalidis, Christos E.. Zhou, Jiliang. Maron, Laurent. Leng, Xuebing. Chen, Yaofeng.

|16| Nanoscale-Phase-Separated Pd-Rh Boxes Synthesized via Metal Migration: An Archetype for Studying Lattice Strain and Composition Effects in Electrocatalysis
J AM CHEM SOC, 2013, 135(39): 14691-14700.
Sneed, Brian T.. Brodsky, Casey N.. Kuo, Chun-Hong. Lamontagne, Leo K.. Jiang, Ying. Wang, Yong. Tao, Franklin (Feng). Huang, Weixin. Tsung, Chia-Kuang.

|17| A Photo-driven Polyoxometalate Complex Shuttle and Its Homogeneous Catalysis and Heterogeneous Separation
J AM CHEM SOC, 2013, 135(39): 14500-14503.
Yang, Yang. Zhang, Bin. Wang, Yizhan. Yue, Liang. Li, Wen. Wu, Lixin.

|18| Core/Shell Colloidal Quantum Dot Exciplex States for the Development of Highly Efficient Quantum-Dot-Sensitized Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2013, 135(42): 15913-15922.
Wang, Jin. Mora-Sero, Ivan. Pan, Zhenxiao. Zhao, Ke. Zhang, Hua. Feng, Yaoyu. Yang, Guang. Zhong, Xinhua. Bisquert, Juan.

|19| Pt@CeO2 Multicore@Shell Self-Assembled Nanospheres: Clean Synthesis, Structure Optimization, and Catalytic Applications
J AM CHEM SOC, 2013, 135(42): 15864-15872.

|20| Self-Decoupled Porphyrin with a Tripodal Anchor for Molecular-Scale Electroluminescence
J AM CHEM SOC, 2013, 135(42): 15794-15800.
Zhu, San-E. Kuang, Yan-Min. Geng, Feng. Zhu, Jia-Zhe. Wang, Cong-Zhou. Yu, Yun-Jie. Luo, Yang. Xiao, Yang. Liu, Kai-Qing. Meng, Qiu-Shi. Zhang, Li. Jiang, Song. Zhang, Yang. Wang, Guan-Wu. Dong, Zhen-Chao. Hou, J. G..

|21| Surface Structure-Dependent Molecular Oxygen Activation of BiOCl Single-Crystalline Nanosheets
J AM CHEM SOC, 2013, 135(42): 15750-15753.
Zhao, Kun. Zhang, Lizhi. Wang, Jiajun. Li, Qunxiang. He, Weiwei. Yin, Jun Jie.

|22| Correlated Ligand Dynamics in Oxyiron Picket Fence Porphyrins: Structural and Mossbauer Investigations
J AM CHEM SOC, 2013, 135(41): 15627-15641.
Li, Jianfeng. Noll, Bruce C.. Oliver, Allen G.. Schulz, Charles E.. Scheidt, W. Robert.

|23| A Highly Sensitive Mixed Lanthanide Metal-Organic Framework Self-Calibrated Luminescent Thermometer
J AM CHEM SOC, 2013, 135(41): 15559-15564.
Rao, Xingtang. Song, Tao. Gao, Junkuo. Cui, Yuanjing. Yang, Yu. Wu, Chuande. Chen, Banglin. Qian, Guodong.

|24| Disproportionation in Li-O-2 Batteries Based on a Large Surface Area Carbon Cathode
J AM CHEM SOC, 2013, 135(41): 15364-15372.
Zhai, Dengyun. Wang, Hsien-Hau. Yang, Junbing. Lau, Kah Chun. Li, Kaixi. Amine, Khalil. Curtiss, Larry A..

|25| High-Efficiency Polymer Solar Cells via the Incorporation of an Amino-Functionalized Conjugated Metallopolymer as a Cathode Interlayer
J AM CHEM SOC, 2013, 135(41): 15326-15329.
Liu, Shengjian. Zhang, Kai. Lu, Junming. Zhang, Jie. Yip, Hin-Lap. Huang, Fei. Cao, Yong.

|26| Fabrication of c-Axis Oriented ZSM-5 Hollow Fibers Based on an in Situ Solid-Solid Transformation Mechanism
J AM CHEM SOC, 2013, 135(41): 15322-15325.
Shen, Kui. Qian, Weizhong. Wang, Ning. Su, Chang. Wei, Fei.

|27| Remarkable Performance of Ir-1/FeOx Single-Atom Catalyst in Water Gas Shift Reaction
J AM CHEM SOC, 2013, 135(41): 15314-15317.
Lin, Jian. Wang, Aiqin. Qiao, Botao. Liu, Xiaoyan. Yang, Xiaofeng. Wang, Xiaodong. Liang, Jinxia. Li, Jun. Liu, Jingyue. Zhang, Tao.

|28| A Structurally Rigid Bis(amido) Ligand Framework in Low-Coordinate Ni(I), Ni(II), and Ni(III) Analogues Provides Access to a Ni(III) Methyl Complex via Oxidative Addition
J AM CHEM SOC, 2013, 135(41): 15298-15301.
Lipschutz, Michael I.. Yang, Xinzheng. Chatterjee, Ruchira. Tilley, T. Don.

|29| Functionalization Based on the Substitutional Flexibility: Strong Middle IR Nonlinear Optical Selenides AX(4)(II)X(5)(III)Se(12)
J AM CHEM SOC, 2013, 135(34): 12914-12921.
Lin, Hua. Chen, Ling. Zhou, Liu-Jiang. Wu, Li-Ming.

|30| Molecular Structure and Chemical Property of a Divalent Metallofullerene Yb@C-2(13)-C-84
J AM CHEM SOC, 2013, 135(34): 12730-12735.
Zhang, Wenjun. Suzuki, Mitsuaki. Xie, Yunpeng. Bao, Lipiao. Cai, Wenting. Slanina, Zdenek. Nagase, Shigeru. Xu, Ming. Akasaka, Takeshi. Lu, Xing.

|31| Ionic Conductor with High Conductivity as Single-Component Electrolyte for Efficient Solid-State Dye-Sensitized Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2013, 135(34): 12627-12633.
Wang, Hong. Li, Juan. Gong, Feng. Zhou, Gang. Wang, Zhong-Sheng.

|32| Thickness-Controlled Synthesis of Ultrathin Au Sheets and Surface Plasmonic Property
J AM CHEM SOC, 2013, 135(34): 12544-12547.
Qin, Hai Li. Wang, Dong. Huang, Zeng Li. Wu, Dong Min. Zeng, Zhi Cong. Ren, Bin. Xu, Ke. Jin, Jian.

|33| A Pd(0)-Catalyzed Direct Dehydrative Coupling of Terminal Alkynes with Allylic Alcohols To Access 1,4-Enynes
J AM CHEM SOC, 2013, 135(34): 12536-12539.
Li, Yang-Xiong. Xuan, Qing-Qing. Liu, Li. Wang, Dong. Chen, Yong-Jun. Li, Chao-Jun.

|34| Neighboring-Cation Substitution Tuning of Photoluminescence by Remote-Controlled Activator in Phosphor Lattice
J AM CHEM SOC, 2013, 135(34): 12504-12507.
Wang, Siao-Shan. Chen, Wei-Ting. Li, Ye. Wang, Jing. Sheu, Hwo-Shuenn. Liu, Ru-Shi.

|35| The Realistic Domain Structure of As-Synthesized Graphene Oxide from Ultrafast Spectroscopy
J AM CHEM SOC, 2013, 135(33): 12468-12474.
Zhang, Qun. Zheng, Hongjun. Geng, Zhigang. Jiang, Shenlong. Ge, Jing. Fan, Kaili. Duan, Sai. Chen, Yang. Wang, Xiaoping. Luo, Yi.

|36| Acyclic Germylones: Congeners of Allenes with a Central Germanium Atom
J AM CHEM SOC, 2013, 135(33): 12422-12428.
Li, Yan. Mondal, Kartik Chandra. Roesky, Herbert W.. Zhu, Hongping. Stollberg, Peter. Herbst-Irmer, Regine. Stalke, Dietmar. Andrada, Diego M..

|37| Oriented Gold Nanoparticle Aggregation for Colorimetric Sensors with Surprisingly High Analytical Figures of Merit
J AM CHEM SOC, 2013, 135(33): 12338-12345.
Guo, Longhua. Xu, Yang. Ferhan, Abdul Rahim. Chen, Guonan. Kim, Dong-Hwan.

|38| Defect-Dominated Shape Recovery of Nanocrystals: A New Strategy for Trimetallic Catalysts
J AM CHEM SOC, 2013, 135(33): 12220-12223.
Yuen Wu. Dingsheng Wang. Chen, Xiaobin. Zhou, Gang. Yu, Rong. Yadong Li.

|39| Palladium-Catalyzed Selective Fluorination of o-Carboranes
J AM CHEM SOC, 2013, 135(33): 12192-12195.
Qiu, Zaozao. Quan, Yangjian. Xie, Zuowei.

|40| Molecular Threading and Tunable Molecular Recognition on DNA Origami Nanostructures
J AM CHEM SOC, 2013, 135(33): 12172-12175.
Wu, Na. Czajkowsky, Daniel M.. Zhang, Jinjin. Qu, Jianxun. Ye, Ming. Zeng, Dongdong. Zhou, Xingfei. Jun Hu. Shao, Zhifeng. Li, Bin. Chunhai Fan.

|41| Electron-Deficient Poly(p-phenylene vinylene) Provides Electron Mobility over 1 cm(2) V-1 s(-1) under Ambient Conditions
J AM CHEM SOC, 2013, 135(33): 12168-12171.
Lei, Ting. Dou, Jin-Hu. Cao, Xiao-Yu. Wang, Jie-Yu. Pei, Jian.

|42| Characterizing Amosamine Biosynthesis in Amicetin Reveals AmiG as a Reversible Retaining Glycosyltransferase
J AM CHEM SOC, 2013, 135(33): 12152-12155.
Chen, Ruidong. Zhang, Haibo. Zhang, Gaiyun. Li, Sumei. Zhang, Guangtao. Zhu, Yiguang. Liu, Jinsong. Zhang, Changsheng.

|43| Fast CO2 Sequestration, Activation, and Catalytic Transformation Using N-Heterocyclic Olefins
J AM CHEM SOC, 2013, 135(32): 11996-12003.
Wang, Yan-Bo. Wang, Yi-Ming. Zhang, Wen-Zhen. Lu, Xiao-Bing.

|44| Nonlinear Active Materials: An Illustration of Controllable Phase Matchability
J AM CHEM SOC, 2013, 135(32): 11942-11950.
Lu, Hongcheng. Gautier, Romain. Donakowski, Martin D.. Tran, T. Thao. Edwards, Bryce W.. Nino, Juan C.. Halasyamani, P. Shiv. Liu, Zhengtang. Poeppelmeier, Kenneth R..

|45| Aggregation-Free Gold Nanoparticles in Ordered Mesoporous Carbons: Toward Highly Active and Stable Heterogeneous Catalysts
J AM CHEM SOC, 2013, 135(32): 11849-11860.
Wang, Shuai. Zhao, Qingfei. Wei, Huimin. Wang, Jian-Qiang. Cho, Minhyung. Cho, Hae Sung. Terasaki, Osamu. Wan, Ying.

|46| Ca1-xRExAg1-ySb (RE = La, Ce, Pr, Nd, Sm; 0 <= x <= 1; 0 <= y <= 1): Interesting Structural Transformation and Enhanced High-Temperature Thermoelectric Performance
J AM CHEM SOC, 2013, 135(32): 11840-11848.
Wang, Jian. Liu, Xiao-Cun. Xia, Sheng-Qing. Tao, Xu-Tang.

|47| Transformation of Pd Nanocubes into Octahedra with Controlled Sizes by Maneuvering the Rates of Etching and Regrowth
J AM CHEM SOC, 2013, 135(32): 11752-11755.
Liu, Maochang. Zheng, Yiqun. Zhang, Lei. Guo, Liejin. Xia, Younan.

|48| X-ray Crystal Structure of Phosphodiesterase 2 in Complex with a Highly Selective, Nanomolar Inhibitor Reveals a Binding-Induced Pocket Important for Selectivity
J AM CHEM SOC, 2013, 135(32): 11708-11711.
Zhu, Jian. Yang, Qjqi. Dai, Dandan. Huang, Qiang.

|49| Cu-Catalyzed Asymmetric Borylative Cyclization of Cyclohexadienone-Containing 1,6-Enynes
J AM CHEM SOC, 2013, 135(32): 11700-11703.
Liu, Ping. Fukui, Yuki. Tian, Ping. He, Zhi-Tao. Sun, Cai-Yun. Wu, Nuo-Yi. Lin, Guo-Qiang.

|50| TEMPO-catalyzed Aerobic Oxygenation and Nitrogenation of Olefins via C=C Double-Bond Cleavage
J AM CHEM SOC, 2013, 135(32): 11692-11695.
Wang, Teng. Jiao, Ning.

|51| A Microporous Hydrogen-Bonded Organic Framework: Exceptional Stability and Highly Selective Adsorption of Gas and Liquid
J AM CHEM SOC, 2013, 135(32): 11684-11687.
Luo, Xu-Zhong. Jia, Xin-Jian. Deng, Ji-Hua. Zhong, Jin-Lian. Liu, Hui-Jin. Wang, Ke-Jun. Zhong, Di-Chang.

|52| An Off-On COX-2-Specific Fluorescent Probe: Targeting the Golgi Apparatus of Cancer Cells
J AM CHEM SOC, 2013, 135(31): 11663-11669.
Zhang, Hua. Fan, Jiangli. Wang, Jingyun. Zhang, Shuangzhe. Dou, Bairui. Peng, Xiaojun.

|53| A Dual-Emission Fluorescent Nanocomplex of Gold-Cluster-Decorated Silica Particles for Live Cell Imaging of Highly Reactive Oxygen Species
J AM CHEM SOC, 2013, 135(31): 11595-11602.
Chen, Tingting. Hu, Yihui. Cen, Yao. Chu, Xia. Lu, Yi.

|54| Mechanistic Studies of Water Electrolysis and Hydrogen Electro-Oxidation on High Temperature Ceria-Based Solid Oxide Electrochemical Cells
J AM CHEM SOC, 2013, 135(31): 11572-11579.
Zhang, Chunjuan. Yu, Yi. Grass, Michael E.. Dejoie, Catherine. Ding, Wuchen. Gaskell, Karen. Jabeen, Naila. Hong, Young Pyo. Shayorskiy, Andrey. Bluhrn, Hendrik. Li, Wei-Xue. Jackson, Gregory S.. Hussain, Zahid. Liu, Zhi. Eichhorn, Bryan W..

|55| A Room-Temperature Catalytic Asymmetric Synthesis of Allenes with ECNU-Phos
J AM CHEM SOC, 2013, 135(31): 11517-11520.
Wang, Yuli. Zhang, Wanli. Ma, Shengming.

|56| Dioxygen-Triggered Oxidative Radical Reaction: Direct Aerobic Difunctionalization of Terminal Alkynes toward beta-Keto Sulfones
J AM CHEM SOC, 2013, 135(31): 11481-11484.
Lu, Qingquan. Zhang, Jian. Zhao, Ganglu. Qi, Yue. Wang, Huamin. Lei, Aiwen.

|57| Giant Negative Thermal Expansion in NaZn13-Type La(Fe, Si, Co)(13) Compounds
J AM CHEM SOC, 2013, 135(31): 11469-11472.
Huang, Rongjin. Liu, Yanying. Fan, Wei. Tan, Jie. Xiao, Furen. Qian, Lihe. Li, Laifeng.

|58| Bifacial DNA Origami-Directed Discrete, Three-Dimensional, Anisotropic Plasmonic Nanoarchitectures with Tailored Optical Chirality
J AM CHEM SOC, 2013, 135(31): 11441-11444.
Lan, Xiang. Chen, Zhong. Dai, Gaole. Lu, Xuxing. Ni, Weihai. Wang, Qiangbin.

|59| Design and Synthesis of Metal Sulfide Catalysts Supported on Zeolite Nanofiber Bundles with Unprecedented Hydrodesulfurization Activities
J AM CHEM SOC, 2013, 135(31): 11437-11440.
Tang, Tiandi. Zhang, Lei. Fu, Wenqian. Ma, Yuli. Xu, Jin. Jiang, Jun. Fang, Guoyong. Xiao, Feng-Shou.

|60| Unexpected Catalytic Performance in Silent Tantalum Oxide through Nitridation and Defect Chemistry
J AM CHEM SOC, 2013, 135(31): 11433-11436.
Su, Yiguo. Lang, Junyu. Li, Liping. Guan, Kai. Du, Chunfang. Peng, Liman. Han, Dan. Wang, Xiaojing.

|61| Level Alignment of a Prototypical Photocatalytic System: Methanol on TiO2(110)
J AM CHEM SOC, 2013, 135(31): 11429-11432.
Migani, Annapaola. Mowbray, Duncan J.. Iacomino, Amilcare. Zhao, Jin. Petek, Hrvoje. Rubio, Angel.

|62| An FeF3 center dot 0.5H(2)O Polytype: A Microporous Framework Compound with Intersecting Tunnels for Li and Na Batteries
J AM CHEM SOC, 2013, 135(31): 11425-11428.
Li, Chilin. Yin, Congling. Gu, Lin. Dinnebier, Robert E.. Mu, Xiaoke. van Aken, Peter A.. Maier, Joachim.

|63| Asymmetric Cascade Annulation Based on Enantioselective Oxa-Diels-Alder Cycloaddition of in Situ Generated Isochrornenyliums by Cooperative Binary Catalysis of Pd(OAc)(2) and (S)-Trip
J AM CHEM SOC, 2013, 135(30): 11402-11407.
Yu, Shu-Yan. Zhang, Hao. Gao, Yang. Mo, Lei. Wang, Shaozhong. Yao, Zhu-Jun.

|64| Unprecedented Boron-Functionalized Carborane Derivatives by Facile and Selective Cobalt-Induced B-H Activation
J AM CHEM SOC, 2013, 135(30): 11289-11298.
Wang, Zhaojin. Ye, Hongde. Li, Yuguang. Li, Yizhi. Yan, Hong.

|65| A Metallofullerene Electron Donor that Powers an Efficient Spin Flip in a Linear Electron Donor-Acceptor Conjugate
J AM CHEM SOC, 2013, 135(30): 11165-11174.
Rudolf, Marc. Feng, Lai. Slanina, Zdenek. Akasaka, Takeshi. Nagase, Shigeru. Gudi, Dirk M..

|66| Inorganic Nanostructures with Sizes down to 1 nm: A Macromolecule Analogue
J AM CHEM SOC, 2013, 135(30): 11115-11124.
Hu, Shi. Liu, Huiling. Wang, Pengpeng. Xun Wang.

|67| Asymmetric Copper(I)-Catalyzed Azide-Alkyne Cycloaddition to Quaternary Oxindoles
J AM CHEM SOC, 2013, 135(30): 10994-10997.
Zhou, Feng. Tan, Chen. Tang, Jing. Zhang, Yan-Yan. Gao, Wei-Ming. Wu, Hai-Hong. Yu, Yi-Hua. Zhou, Jian.

|68| Highly Ordered Protein Nanorings Designed by Accurate Control of Glutathione S-Transferase Self-Assembly
J AM CHEM SOC, 2013, 135(30): 10966-10969.
Bai, Yushi. Luo, Quan. Zhang, Wei. Miao, Lu. Xu, Jiayun. Li, Hongbin. Liu, Junqiu.

|69| Plasmon-Enhanced Photothermoelectric Conversion in Chemical Vapor Deposited Graphene p-n Junctions
J AM CHEM SOC, 2013, 135(30): 10926-10929.
Wu, Di. Yan, Kai. Zhou, Yu. Wang, Huan. Lin, Li. Peng, Hailin. Liu, Zhongfan.

|70| Thioesterase Domains of Fungal Nonreducing Polyketide Synthases Act as Decision Gates during Combinatorial Biosynthesis
J AM CHEM SOC, 2013, 135(29): 10783-10791.
Xu, Yuquan. Zhou, Tong. Zhang, Shuwei. Xuan, Li-Jiang. Zhan, Jixun. Molnar, Istvan.

|71| Design of Pd/PANI/Pd Sandwich-Structured Nanotube Array Catalysts with Special Shape Effects and Synergistic Effects for Ethanol Electrooxidation
J AM CHEM SOC, 2013, 135(29): 10703-10709.
Wang, An-Liang. Xu, Han. Feng, Jin-Xian. Ding, Liang-Xin. Tong, Ye-Xiang. Li, Gao-Ren.

|72| The Role of Reducible Oxide-Metal Cluster Charge Transfer in Catalytic Processes: New Insights on the Catalytic Mechanism of CO Oxidation on Au/TiO2 from ab Initio Molecular Dynamics
J AM CHEM SOC, 2013, 135(29): 10673-10683.
Wang, Yang-Gang. Yoon, Yeohoon. Glezakou, Vassiliki-Alexandra. Li, Jun. Rousseau, Roger.

|73| Metal-Organic-Frameworks-Derived General Formation of Hollow Structures with High Complexity
J AM CHEM SOC, 2013, 135(29): 10664-10672.
Zhang, Lei. Wu, Hao Bin. Xiongwen Lou.

|74| Rhodium-Catalyzed Directed C-H Cyanation of Arenes with N-Cyano-N-phenyl-p-toluenesulfonamide
J AM CHEM SOC, 2013, 135(29): 10630-10633.
Gong, Tian-Jun. Xiao, Bin. Cheng, Wan-Min. Su, Wei. Xu, Jun. Liu, Zhao-Jing. Liu, Lei. Fu, Yao.

|75| Efficient Dye-Sensitized Photovoltaic Wires Based on an Organic Redox Electrolyte
J AM CHEM SOC, 2013, 135(29): 10622-10625.
Pan, Shaowu. Yang, Zhibin. Li, Houpu. Qiu, Longbin. Sun, Hao. Peng, Huisheng.

|76| Interfacial Fabrication of Single-Crystalline ZnTe Nanorods with High Blue Fluorescence
J AM CHEM SOC, 2013, 135(29): 10618-10621.
Hou, Linrui. Zhang, Qiang. Ling, Luting. Li, Chen-Xiong. Chen, Li. Chen, Su.

|77| Asymmetric Catalysis with an Inert Chiral-at-Metal Iridium Complex
J AM CHEM SOC, 2013, 135(29): 10598-10601.
Chen, Liang-An. Xu, Weici. Huang, Biao. Ma, Jiajia. Wang, Lun. Xi, Jianwei. Harms, Klaus. Gong, Lei. Meggers, Eric.

|78| Intramolecular RET Enhanced Visible Light-Absorbing Bodipy Organic Triplet Photosensitizers and Application in Photooxidation and Triplet-Triplet Annihilation Upconversion
J AM CHEM SOC, 2013, 135(28): 10566-10578.
Zhang, Caishun. Zhao, Jianzhang. Wu, Shuo. Wang, Zilong. Wu, Wanhua. Ma, Jie. Guo, Song. Huang, Ling.

|79| pH-Responsive Supramolecular Vesicles Based on Water-Soluble Pillar[6]arene and Ferrocene Derivative for Drug Delivery
J AM CHEM SOC, 2013, 135(28): 10542-10549.
Duan, Qunpeng. Cao, Yu. Li, Yan. Hu, Xiaoyu. Xiao, Tangxin. Lin, Chen. Pan, Yi. Wang, Leyong.

|80| Unusual and Highly Tunable Missing-Linker Defects in Zirconium Metal-Organic Framework UiO-66 and Their Important Effects on Gas Adsorption
J AM CHEM SOC, 2013, 135(28): 10525-10532.
Wu, Hui. Chua, Yong Shen. Krungleviciute, Vaiva. Tyagi, Madhusudan. Chen, Ping. Yildirim, Taner. Zhou, Wei.

|81| On-Surface Synthesis of Single-Layered Two-Dimensional Covalent Organic Frameworks via Solid-Vapor Interface Reactions
J AM CHEM SOC, 2013, 135(28): 10470-10474.
Liu, Xuan-He. Guan, Cui-Zhong. Ding, San-Yuan. Wang, Wei. Yan, Hui-Juan. Wang, Dong. Lijun Wan.

|82| Vacancy Associates Promoting Solar-Driven Photocatalytic Activity of Ultrathin Bismuth Oxychloride Nanosheets
J AM CHEM SOC, 2013, 135(28): 10411-10417.
Guan, Meili. Xiao, Chong. Zhang, Jie. Fan, Shaojuan. An, Ran. Cheng, Qingmei. Xie, Junfeng. Zhou, Min. Ye, Bangjiao. Xie, Yi.

|83| Ascorbic Acid Enhances Tet-Mediated 5-Methylcytosine Oxidation and Promotes DNA Demethylation in Mammals
J AM CHEM SOC, 2013, 135(28): 10396-10403.
Yin, Ruichuan. Mao, Shi-Qing. Zhao, Bailin. Chong, Zechen. Yang, Ying. Zhao, Chao. Zhang, Dapeng. Huang, Hua. Gao, Juan. Li, Zheng. Jiao, Yan. Li, Cuiping. Liu, Shengquan. Wu, Danni. Gu, Weikuan. Yang, Yun-Gui. Xu, Guo-Liang. Wang, Hailin.

|84| Silver-Mediated Trifluoromethylation of Aryldiazonium Salts: Conversion of Amino Group into Trifluoromethyl Group
J AM CHEM SOC, 2013, 135(28): 10330-10333.
Wang, Xi. Xu, Yan. Mo, Fanyang. Ji, Guojing. Qiu, Di. Feng, Jiajie. Ye, Yuxuan. Zhang, Songnan. Zhang, Yan. Wang, Jianbo.

|85| A Sugar-Functionalized Amphiphilic Pillar[5]arene: Synthesis, Self-Assembly in Water, and Application in Bacterial Cell Agglutination
J AM CHEM SOC, 2013, 135(28): 10310-10313.
Yu, Guocan. Ma, Yingjie. Han, Chengyou. Yao, Yong. Tang, Guping. Zhengwei Mao. Changyou Gao. Huang, Feihe.

|86| Monocopper Doping in Cd-In-S Supertetrahedral Nanocluster via Two-Step Strategy and Enhanced Photoelectric Response
J AM CHEM SOC, 2013, 135(28): 10250-10253.
Wu, Tao. Zhang, Qian. Hou, Yang. Wang, Le. Mao, Chengyu. Zheng, Shou-Tian. Bu, Xianhui. Feng, Pingyun.

|87| Synthesis and Integration of Fe-soc-MOF Cubes into Colloidosomes via a Single-Step Emulsion-Based Approach
J AM CHEM SOC, 2013, 135(28): 10234-10237.
Maolin Pang. Cairns, Amy J.. Liu, Yunling. Belmabkhout, Youssef. Zeng, Hua Chun. Eddaoudi, Mohamed.

|88| Pd-Catalyzed Cascade Crossover Annulation of o-Alkynylarylhalides and Diarylacetylenes Leading to Dibenzo[a,e]pentalenes
J AM CHEM SOC, 2013, 135(28): 10222-10225.
Zhao, Jian. Oniwa, Kazuaki. Asao, Naoki. Yamamoto, Yoshinori. Jin, Tienan.

|89| Ferroelectric Switchable Behavior through Fast Reversible De/adsorption of Water Spirals in a Chiral 3D Metal-Organic Framework
J AM CHEM SOC, 2013, 135(28): 10214-10217.
Dong, Xi-Yan. Li, Bo. Ma, Bin-Bin. Li, Shi-Jun. Dong, Ming-Ming. Zhu, Yan-Yan. Zang, Shuang-Quan. Song, You. Hou, Hong-Wei. Mak, Thomas C. W..

|90| Molecular Hydrogen Formation from Photocatalysis of Methanol on TiO2(110)
J AM CHEM SOC, 2013, 135(28): 10206-10209.
Xu, Chenbiao. Yang, Wenshao. Guo, Qing. Dai, Dongxu. Chen, Maodu. Yang, Xueming.

|91| Dual-Stimulus Luminescent Lanthanide Molecular Switch Based on an Unsymmetrical Diarylperfluorocyclopentene
J AM CHEM SOC, 2013, 135(28): 10190-10193.
Cheng, Hong-Bo. Zhang, Heng-Yi. Liu, Yu.

|92| Engineering Chiral Polyoxometalate Hybrid Metal-Organic Frameworks for Asymmetric Dihydroxylation of Olefins
J AM CHEM SOC, 2013, 135(28): 10186-10189.
Han, Qiuxia. He, Cheng. Zhao, Min. Qi, Bo. Niu, Jingyang. Duan, Chunying.

|93| Graphene Nanoelectrodes: Fabrication and Size-Dependent Electrochemistry
J AM CHEM SOC, 2013, 135(27): 10073-10080.
Zhang, Bo. Fan, Lixin. Zhong, Huawei. Liu, Yuwen. Chen, Shengli.

|94| Organocatalytic Oxyamination of Azlactones: Kinetic Resolution of Oxaziridines and Asymmetric Synthesis of Oxazolin-4-ones
J AM CHEM SOC, 2013, 135(27): 10026-10029.
Dong, Shunxi. Liu, Xiaohua. Zhu, Yin. He, Peng. Lin, Lili. Feng, Xiaoming.

|95| Dephosphorylation of D-Peptide Derivatives to Form Biofunctional, Supramolecular Nanofibers/Hydrogels and Their Potential Applications for Intracellular Imaging and Intratumoral Chemotherapy
J AM CHEM SOC, 2013, 135(26): 9907-9914.
Li, Jiayang. Gao, Yuan. Kuang, Yi. Shi, Junfeng. Du, Xuewen. Zhou, Jie. Wang, Huaimin. Yang, Zhimou. Xu, Bing.

|96| A Cyanine-Modified Nanosystem for in Vivo Upconversion Luminescence Bioimaging of Methylmercury
J AM CHEM SOC, 2013, 135(26): 9869-9876.
Liu, Yi. Chen, Min. Cao, Tianye. Sun, Yun. Li, Chunyan. Liu, Qian. Yang, Tianshe. Yao, Liming. Feng, Wei. Li, Fuyou.

|97| Surface-Induced Diastereomeric Complex Formation of a Nucleoside at the Liquid/Solid Interface: Stereoselective Recognition and Preferential Adsorption
J AM CHEM SOC, 2013, 135(26): 9811-9819.
Guo, Zongxia. De Cat, Inge. Van Averbeke, Bernard. Ghijsens, Elke. Lin, Jianbin. Xu, Hong. Wang, Guojie. Hoeben, Freek J. M.. Tomovic, Zeljko. Lazzaroni, Roberto. Beljonne, David. Meijer, E. W.. Schenning, Albertus P. H. J.. De Feyter, Steven.

|98| Glutathione-Triggered "Off-On" Release of Anticancer Drugs from Dendrimer-Encapsulated Gold Nanoparticles
J AM CHEM SOC, 2013, 135(26): 9805-9810.
Wang, Xinyu. Cai, Xiaopan. Hu, Jingjing. Shao, Naimin. Wang, Fei. Zhang, Qiang. Xiao, Jianru. Cheng, Yiyun.

|99| Relative Stability of Different DNA Guanine Quadruplex Stem Topologies Derived Using Large-Scale Quantum-Chemical Computations
J AM CHEM SOC, 2013, 135(26): 9785-9796.
Sponer, Jiri. Mladek, Arnost. Spackova, Nada. Cang, Xiaohui. Cheatham, Thomas E., III. Grimme, Stefan.

|00| Gold Nanorod@Chiral Mesoporous Silica Core-shell Nanoparticles with Unique Optical Properties
J AM CHEM SOC, 2013, 135(26): 9659-9664.
Liu, Wenjing. Zhu, Zhening. Deng, Ke. Li, Zhengtao. Zhou, Yunlong. Qu, Huibin. Gao, Yan. Che, Shunai. Zhiyong Tang.

|01| End-On Orientation of Semiconducting Polymers in Thin Films Induced by Surface Segregation of Fluoroalkyl Chains
J AM CHEM SOC, 2013, 135(26): 9644-9647.
Ma, Jusha. Hashimoto, Kazuhito. Koganezawa, Tomoyuki. Tajima, Keisuke.

|02| Asymmetric Silver "Nanocarrot" Structures: Solution Synthesis and Their Asymmetric Plasmonic Resonances
J AM CHEM SOC, 2013, 135(26): 9616-9619.
Liang, Hongyan. Rossouw, David. Zhao, Haiguang. Cushing, Scott K.. Shi, Honglong. Korinek, Andreas. Xu, Hongxing. Rosei, Federico. Wang, Wenzhong. Wu, Nianqiang. Botton, Gianluigi A.. Ma, Dongling.

|03| Ligand-Stabilized Au13Cux (x=2, 4, 8) Bimetallic Nanoclusters: Ligand Engineering to Control the Exposure of Metal Sites
J AM CHEM SOC, 2013, 135(26): 9568-9571.
Yang, Huayan. Wang, Yu. Lei, Jing. Shi, Lei. Wu, Xiaohu. Maekinen, Ville. Lin, Shuichao. Tang, Zichao. He, Jian. Haekkinen, Hannu. Zheng, Lansun. Zheng, Nanfeng.

|04| A Quasi-Quantum Well Sensitized Solar Cell with Accelerated Charge Separation and Collection
J AM CHEM SOC, 2013, 135(25): 9531-9539.
Yan, Keyou. Zhang, Lixia. Qiu, Jianhang. Qiu, Yongcai. Zhu, Zonglong. Wang, Jiannong. Yang, Shihe.

|05| Ultrathin and Ultralong Single-Crystal Platinum Nanowire Assemblies with Highly Stable Electrocatalytic Activity
J AM CHEM SOC, 2013, 135(25): 9480-9485.
Xia, Bao Yu. Wu, Hao Bin. Yan, Ya. Xiongwen Lou. Wang, Xin.

|06| Irreversibility and Hysteresis in Redox Molecular Conduction Junctions
J AM CHEM SOC, 2013, 135(25): 9420-9432.
Migliore, Agostino. Nitzan, Abraham.

|07| Pd-Catalyzed Chemoselective Catellani Ortho-Arylation of Iodopyrroles: Rapid Total Synthesis of Rhazinal
J AM CHEM SOC, 2013, 135(25): 9318-9321.
Sui, Xianwei. Zhu, Rui. Li, Gencheng. Ma, Xinna. Gu, Zhenhua.

|08| Supersaturation-Dependent Surface Structure Evolution: From Ionic, Molecular to Metallic Micro/Nanocrystals
J AM CHEM SOC, 2013, 135(25): 9311-9314.
Lin, Hai-xin. Lei, Zhi-chao. Jiang, Zhi-yuan. Hou, Chang-ping. Liu, De-yu. Xu, Min-min. Tian, Zhong-qun. Xie, Zhao-xiong.

|09| Bioinspired Total Synthesis of Bolivianine: A Diels - Alder/Intramolecular Hetero-Diels-Alder Cascade Approach
J AM CHEM SOC, 2013, 135(25): 9291-9294.
Yuan, Changchun. Du, Biao. Yang, Li. Liu, Bo.

|10| Rh-Catalyzed (5+2) Cycloadditions of 3-Acyloxy-1,4-enynes and Alkynes: Computational Study of Mechanism, Reactivity, and Regioselectivity
J AM CHEM SOC, 2013, 135(25): 9271-9274.
Xu, Xiufang. Liu, Peng. Shu, Xing-zhong. Tang, Weiping. Houk, K. N..

|11| Postsynthetic Modification of Dicarbene-Derived Metallacycles via Photochemical [2+2] Cycloaddition
J AM CHEM SOC, 2013, 135(25): 9263-9266.
Han, Ying-Feng. Jin, Guo-Xin. Hahn, F. Ekkehardt.

|12| Pd-Catalyzed Asymmetric Allylic Alkylation of Pyrazol-5-ones with Allylic Alcohols: The Role of the Chiral Phosphoric Acid in C-O Bond Cleavage and Stereocontrol
J AM CHEM SOC, 2013, 135(25): 9255-9258.
Tao, Zhong-Lin. Zhang, Wen-Quan. Chen, Dian-Feng. Adele, Arafate. Gong, Liu-Zhu.

|13| Creating Protein-Imprinted Self-Assembled Monolayers with Multiple Binding Sites and Biocompatible Imprinted Cavities
J AM CHEM SOC, 2013, 135(25): 9248-9251.
Zhang, Xianfeng. Du, Xuezhong. Huang, Xuan. Lv, Zhongpeng.

|14| Bifunctional Unnatural Sialic Acids for Dual Metabolic Labeling of Cell-Surface Sialylated Glycans
J AM CHEM SOC, 2013, 135(25): 9244-9247.
Feng, Lianshun. Hong, Senlian. Rong, Jie. You, Qiancheng. Dai, Peng. Huang, Rongbing. Tan, Yanhong. Hong, Weiyao. Xie, Can. Zhao, Jing. Chen, Xing.

|15| A Self-Calibrating Bipartite Viscosity Sensor for Mitochondria
J AM CHEM SOC, 2013, 135(24): 9181-9185.
Yang, Zhigang. He, Yanxia. Lee, Jae-Hong. Park, Nayoung. Suh, Myungkoo. Chae, Weon-Sik. Cao, Jianfang. Peng, Xiaojun. Jung, Hyosung. Kang, Chulhun. Kim, Jong Seung.

|16| Investigating the Multiple Roles of Polyvinylpyrrolidone for a General Methodology of Oxide Encapsulation
J AM CHEM SOC, 2013, 135(24): 9099-9110.
Sun, Hang. He, Jiating. Wang, Jiangyan. Zhang, Shuang-Yuan. Liu, Cuicui. Sritharan, Thirumany. Mhaisalkar, Subodh. Han, Ming-Yong. Wang, Dan. Chen, Hongyu.

|17| Direct Detection and Reactivity of the Short-Lived Phenyloxenium Ion
J AM CHEM SOC, 2013, 135(24): 9078-9082.
Hanway, Patrick J.. Xue, Jiadan. Bhattacharjee, Ujjal. Milot, Maeia J.. Zhu Ruixue. Phillips, David Lee. Winter, Arthur H..

|18| Low-Temperature, Bottom-Up Synthesis of Graphene via a Radical-Coupling Reaction
J AM CHEM SOC, 2013, 135(24): 9050-9054.
Jiang, Lang. Niu, Tianchao. Lu, Xiuqiang. Dong, Huanli. Chen, Wei. Yunqi Liu. Wenping Hu. Daoben Zhu.

|19| How Do Liquid Mixtures Solubilize Insoluble Gelators? Self-Assembly Properties of Pyrenyl-Linker-Glucono Gelators in Tetrahydrofuran-Water Mixtures
J AM CHEM SOC, 2013, 135(24): 8989-8999.
Yan, Ni. Xu, Zhiyan. Diehn, Kevin K.. Raghavan, Srinivasa R.. Fang, Yu. Weiss, Richard G..

|20| Electrogenerated Chemiluminescence of Solutions, Films, and Nanoparticles of Dithienylbenzothiadiazole-Based Donor-Acceptor-Donor Red Fluorophore. Fluorescence Quenching Study of Organic Nanoparticles
J AM CHEM SOC, 2013, 135(24): 8868-8873.
Shen, Mei. Zhu, Xu-Hui. Bard, Allen J..

|21| An Efficient Rh/O-2 Catalytic System for Oxidative C-H Activation/Annulation: Evidence for Rh(I) to Rh(III) Oxidation by Molecular Oxygen
J AM CHEM SOC, 2013, 135(24): 8850-8853.
Zhang, Guoying. Yang, Lei. Wang, Yanyu. Xie, Yinjun. Huang, Hanmin.

|22| Rare Earth Metal-Mediated Group-Transfer Polymerization: From Defined Polymer Microstructures to High-Precision Nano-Scaled Objects
J AM CHEM SOC, 2013, 135(24): 8810-8813.
Ning Zhang*. Salzinger, Stephan. Soller, Benedikt S.. Rieger, Bernhard*.

|23| Sub-10 nm Fe3O4@Cu2-xS Core-Shell Nanoparticles for Dual-Modal Imaging and Photothermal Therapy
J AM CHEM SOC, 2013, 135(23): 8571-8577.
Tian, Qiwei. Hu, Junqing. Zhu, Yihan. Zou, Rujia. Chen, Zhigang. Yang, Shiping. Li, Runwei. Su, Qianqian. Han, Yu. Liu, Xiaogang.

|24| [3,3]-Signiatropic Rearrangement versus Carbene Formation in Gold-Catalyzed Transformations of Alkynyl Aryl Sulfoxides: Mechanistic Studies and Expanded Reaction Scope
J AM CHEM SOC, 2013, 135(23): 8512-8524.
Lu, Biao. Li, Yuxue. Wang, Youliang. Aue, Donald H.. Luo, Yingdong. Zhang, Liming.

|25| Solution-Processed and High-Performance Organic Solar Cells Using Small Molecules with a Benzodithiophene Unit
J AM CHEM SOC, 2013, 135(23): 8484-8487.
Zhou, Jiaoyan. Zuo, Yi. Wan, Xiangjian. Long, Guankui. Zhang, Qian. Ni, Wang. Liu, Yongsheng. Li, Zhi. He, Guangrui. Li, Chenxi. Kan, Bin. Li, Miaomiao. Chen, Yongsheng.

|26| Anion-Dependent Self-Assembly of Near-Infrared Luminescent 24-and 32-Metal Cd-Ln Complexes with Drum-like Architectures
J AM CHEM SOC, 2013, 135(23): 8468-8471.
Yang, Xiaoping. Schipper, Desmond. Jones, Richard A.. Lytwak, Lauren A.. Holliday, Bradley J.. Huang, Shaoming.

|27| Molecular Design toward Efficient Polymer Solar Cells with High Polymer Content
J AM CHEM SOC, 2013, 135(23): 8464-8467.
Qian, Deping. Ma, Wei. Li, Zhaojun. Guo, Xia. Zhang, Shaoqing. Ye, Long. Ade, Harald. Tan, Zhanao. Hou, Jianhui.

|28| An Advanced Ni-Fe Layered Double Hydroxide Electrocatalyst for Water Oxidation
J AM CHEM SOC, 2013, 135(23): 8452-8455.
Gong, Ming. Li, Yanguang. Wang, Hailiang. Liang, Yongye. Wu, Justin Z.. Zhou, Jigang. Wang, Jian. Regier, Tom. Wei, Fei. Dai, Hongjie.

|29| On-Surface Formation of One-Dimensional Polyphenylene through Bergman Cyclization
J AM CHEM SOC, 2013, 135(23): 8448-8451.
Sun, Qiang. Zhang, Chi. Li, Zhiwen. Kong, Huihui. Tan, Qinggang. Hu, Aiguo. Xu, Wei.

|30| Copper-Promoted Sandmeyer Trifluoromethylation Reaction
J AM CHEM SOC, 2013, 135(23): 8436-8439.
Dai, Jian-Jun. Fang, Chi. Xiao, Bin. Yi, Jun. Xu, Jun. Liu, Zhao-Jing. Lu, Xi. Liu, Lei. Fu, Yao.

|31| Liquid-Phase Syntheses and Material Properties of Two-Dimensional Nanocrystals of Rare Earth-Selenium Compound Containing Planar Se Layers: RESe2 Nanosheets and RE4O4Se3 Nanoplates
J AM CHEM SOC, 2013, 135(22): 8363-8371.
Gu, Jun. Zhao, Ze-Qiong. Ding, Yi. Chen, Hong-Liang. Zhang, Ya-Wen. Yan, Chun-Hua.

|32| Large-Scale Aqueous Synthesis of Fluorescent and Biocompatible Silicon Nanoparticles and Their Use as Highly Photostable Biological Probes
J AM CHEM SOC, 2013, 135(22): 8350-8356.
Zhong, Yiling. Peng, Fei. Bao, Feng. Wang, Siyi. Ji, Xiaoyuan. Yang, Liu. Su, Yuanyuan. Lee, Shuit-Tong. He, Yao.

|33| Magic Angle Spinning NMR Structure Determination of Proteins from Pseudocontact Shifts
J AM CHEM SOC, 2013, 135(22): 8294-8303.
Li, Jianping. Pilla, Kala Bharath. Li, Qingfeng. Zhang, Zhengfeng. Su, Xuncheng. Huber, Thomas. Yang, Jun.

|34| Long-Term Fluorescent Cellular Tracing by the Aggregates of AIE Bioconjugates
J AM CHEM SOC, 2013, 135(22): 8238-8245.
Wang, Zhengke. Chen, Sijie. Lam, Jacky W. Y.. Qin, Wei. Kwok, Ryan T. K.. Xie, Ni. Hu, Qiaoling. Tang, Ben Zhong.

|35| Generation of Rhodium(I) Carbenes from Ynamides and Their Reactions with Alkynes and Alkenes
J AM CHEM SOC, 2013, 135(22): 8201-8204.
Liu, Renhe. Winston-McPherson, Gabrielle N.. Yang, Zhong-Yue. Zhou, Xin. Song, Wangze. Guzei, Ilia A.. Xu, Xiufang. Tang, Weiping.

|36| Highly Stereoselective Olefin Cyclopropanation of Diazooxindoles Catalyzed by a C-2-Symmetric Spiroketal Bisphosphine/Au(I) Complex
J AM CHEM SOC, 2013, 135(22): 8197-8200.
Cao, Zhong-Yan. Wang, Xiaoming. Tan, Chen. Zhao, Xiao-Li. Zhou, Jian. Ding, Kuiling.

|37| A Highly Diastereo- and Enantioselective Synthesis of Tetrahydroquinolines: Quaternary Stereogenic Center Inversion and Functionalization
J AM CHEM SOC, 2013, 135(22): 8193-8196.
Luo, Chaosheng. Huang, Yong.

|38| Enantioselective Functionalization of Indoles and Pyrroles via an in Situ-Formed Spiro Intermediate
J AM CHEM SOC, 2013, 135(22): 8169-8172.
Zhuo, Chun-Xiang. Wu, Qing-Feng. Zhao, Qiang. Xu, Qing-Long. You, Shu-Li.

|39| Chameleon Behavior of a Newly Synthesized Scandium Nitrilimine Derivative
J AM CHEM SOC, 2013, 135(22): 8165-8168.
Chu, Jiaxiang. Kefalidis, Christos E.. Maron, Laurent. Leng, Xuebing. Chen, Yaofeng.

|40| Fabrication of Supported Cuprous Sites at Low Temperatures: An Efficient, Controllable Strategy Using Vapor-Induced Reduction
J AM CHEM SOC, 2013, 135(22): 8137-8140.
Jiang, Wen-Juan. Yin, Yu. Liu, Xiao-Qin. Yin, Xiao-Qian. Shi, Yao-Qi. Sun, Lin-Bing.

|41| Cp*Rh-Based Heterometallic Metallarectangles: Size-Dependent Borromean Link Structures and Catalytic Acyl Transfer
J AM CHEM SOC, 2013, 135(22): 8125-8128.
Huang, Sheng-Li. Lin, Yue-Jian. Hor, T. S. Andy. Jin, Guo-Xin.

|42| Enantioselective Bromoaminocyclization of Allyl N-Tosylcarbamates Catalyzed by a Chiral Phosphine-Sc(OTf)(3) Complex
J AM CHEM SOC, 2013, 135(22): 8101-8104.
Huang, Deshun. Liu, Xiaoqin. Li, Lijun. Cai, Yudong. Liu, Weigang. Shi, Yian.

|43| Self-Assembly of Amphiphilic Plasmonic Micelle-Like Nanoparticles in Selective Solvents
J AM CHEM SOC, 2013, 135(21): 7974-7984.
He, Jie. Huang, Xinglu. Li, Yan-Chun. Liu, Yijing. Babu, Taarika. Aronova, Maria A.. Wang, Shouju. Zhongyuan Lv. Chen, Xiaoyuan. Nie, Zhihong.

|44| DNA Branch Migration Reactions Through Photocontrollable Toehold Formation
J AM CHEM SOC, 2013, 135(21): 7967-7973.
Huang, Fujian. You, Mingxu. Han, Da. Xiong, Xiangling. Liang, Haojun. Weihong Tan.

|45| Tracking the Formation of a Polynuclear Co-16 Complex and Its Elimination and Substitution Reactions by Mass Spectroscopy and Crystallography
J AM CHEM SOC, 2013, 135(21): 7901-7908.
Hu, Yue-Qiao. Zeng, Ming-Hua. Zhang, Kun. Hu, Sheng. Zhou, Fu-Fang. Kurmoo, Mohamedally.

|46| Copper-Catalyzed Highly Enantioselective Cyclopentannulation of Indoles with Donor-Acceptor Cyclopropanes
J AM CHEM SOC, 2013, 135(21): 7851-7854.
Xiong, Hu. Xu, Hao. Liao, Saihu. Xie, Zuowei. Tang, Yong.

|47| Convenient Detection of Pd(II) by a Metal-Organic Framework with Sulfur and Olefin Functions
J AM CHEM SOC, 2013, 135(21): 7807-7810.
He, Jun. Zha, Meiqin. Cui, Jieshun. Zeller, Matthias. Hunter, Allen D.. Yiu, Shek-Man. Lee, Shuit-Tong. Xu, Zhengtao.

|48| Effective Mercury Sorption by Thiol-Laced Metal-Organic Frameworks: in Strong Acid and the Vapor Phase
J AM CHEM SOC, 2013, 135(21): 7795-7798.
Yee, Ka-Kit. Reimer, Nele. Liu, Jie. Cheng, Sum-Yin. Yiu, Shek-Man. Weber, Jens. Stock, Norbert. Xu, Zhengtao.

|49| Reversible Near-Infrared Fluorescent Probe Introducing Tellurium to Mimetic Glutathione Peroxidase for Monitoring the Redox Cycles between Peroxynitrite and Glutathione in Vivo
J AM CHEM SOC, 2013, 135(20): 7674-7680.
Yu, Fabiao. Li, Peng. Wang, Bingshuai. Keli Han.

|50| Dual-Responsive Surfaces Modified with Phenylboronic Acid-Containing Polymer Brush To Reversibly Capture and Release Cancer Cells
J AM CHEM SOC, 2013, 135(20): 7603-7609.
Liu, Hongliang. Li, Yingying. Sun, Kang. Fan, Junbing. Zhang, Pengchao. Meng, Jingxin. Wang, Shutao. Jiang, Lei.

|51| Mechanism and Selectivity of Bioinspired Cinchona Alkaloid Derivatives Catalyzed Asymmetric Olefin Isomerization: A Computational Study
J AM CHEM SOC, 2013, 135(20): 7462-7473.
Xue, Xiao-Song. Li, Xin. Yu, Ao. Yang, Chen. Song, Chan. Cheng, Jin-Pei.

|52| Mechanism-Based Design of a Photoactivatable Firefly Luciferase
J AM CHEM SOC, 2013, 135(20): 7410-7413.
Zhao, Jingyi. Lin, Shixian. Huang, Yong. Zhao, Jing. Chen, Peng R..

|53| Initial Light Soaking Treatment Enables Hole Transport Material to Outperform Spiro-OMeTAD in Solid-State Dye-Sensitized Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2013, 135(19): 7378-7385.
Yang, Lei. Xu, Bo. Bi, Dongqin. Tian, Haining. Boschloo, Gerrit. Sun, Licheng. Hagfeldt, Anders. Johansson, Erik M. J..

|54| Ligand-Free Palladium-Mediated Site-Specific Protein Labeling Inside Gram-Negative Bacterial Pathogens
J AM CHEM SOC, 2013, 135(19): 7330-7338.
Li, Jie. Lin, Shixian. Wang, Jie. Jia, Shang. Yang, Maiyun. Hao, Ziyang. Zhang, Xiaoyu. Chen, Peng R..

|55| Nonheme Iron-Mediated Amination of C(sp(3))-H Bonds. Quinquepyridine-Supported Iron-Imide/Nitrene Intermediates by Experimental Studies and DFT Calculations
J AM CHEM SOC, 2013, 135(19): 7194-7204.
Liu, Yungen. Guan, Xiangguo. Wong, Ella Lai-Ming. Liu, Peng. Huang, Jie-Sheng. Che, Chi-Ming.

|56| 2-Bromopalmitate Analogues as Activity-Based Probes To Explore Palmitoyl Acyltransferases
J AM CHEM SOC, 2013, 135(19): 7082-7085.
Zheng, Baohui. DeRan, Michael. Li, Xinyan. Liao, Xuebin. Fukata, Masaki. Wu, Xu.

|57| Impact of Preferential Indium Nucleation on Electrical Conductivity of Vapor-Liquid-Solid Grown Indium-Tin Oxide Nanowires
J AM CHEM SOC, 2013, 135(18): 7033-7038.
Meng, Gang. Yanagida, Takeshi. Nagashima, Kazuki. Yoshida, Hideto. Kanai, Masaki. Klamchuen, Annop. Zhuge, Fuwei. He, Yong. Rahong, Sakon. Fang, Xiaodong. Takeda, Seiji. Kawai, Tomoji.

|58| Self-Adjustable Crystalline Inorganic Nanocoils
J AM CHEM SOC, 2013, 135(18): 6834-6837.
Wang, Peng-peng. Yang, Yong. Zhuang, Jing. Xun Wang.

|59| Chiral Dienes as "Ligands" for Borane-Catalyzed Metal-Free Asymmetric Hydrogenation of Imines
J AM CHEM SOC, 2013, 135(18): 6810-6813.
Liu, Yongbing. Du, Haifeng.

|60| Low-Temperature Reactivity of Zn+ Ions Confined in ZSM-5 Zeolite toward Carbon Monoxide Oxidation: Insight from in Situ DRIFT and ESR Spectroscopy
J AM CHEM SOC, 2013, 135(18): 6762-6765.
Qi, Guodong. Xu, Jun. Su, Jihu. Chen, Jiafu. Wang, Xiumei. Deng, Feng.

|61| Photophysical Properties of Self-Assembled Multinuclear Platinum Metallacycles with Different Conformational Geometries
J AM CHEM SOC, 2013, 135(17): 6694-6702.
Chen, Jun-Sheng. Zhao, Guang-Jiu. Cook, Timothy R.. Keli Han. Stang, Peter J..

|62| Rattle-Structured Multifunctional Nanotheranostics for Synergetic Chemo-/Radiotherapy and Simultaneous Magnetic/Luminescent Dual-Mode Imaging
J AM CHEM SOC, 2013, 135(17): 6494-6503.
Fan, Wenpei. Shen, Bo. Bu, Wenbo. Chen, Feng. Zhao, Kuaile. Zhang, Shengjian. Zhou, Liangping. Peng, Weijun. Xiao, Qingfeng. Xing, Huaiyong. Liu, Jianan. Ni, Dalong. He, Qianjun. Shi, Jianlin.

|63| Geminal Tetraauration of Acetonitrile: Hemilabile-Phosphine-Stabilized Au8Ag4 Cluster Compounds
J AM CHEM SOC, 2013, 135(17): 6435-6437.
Pei, Xiao-Li. Yang, Yang. Lei, Zhen. Wang, Quan-Ming.

|64| Fractal Etching of Graphene
J AM CHEM SOC, 2013, 135(17): 6431-6434.
Geng, Dechao. Wu, Bin. Guo, Yunlong. Luo, Birong. Xue, Yunzhou. Chen, Jianyi. Yu, Gui. Yunqi Liu.

|65| Direct Measurement of Sequential Folding Pathway and Energy Landscape of Human Telomeric G-quadruplex Structures
J AM CHEM SOC, 2013, 135(17): 6423-6426.
Li, Wei. Hou, Xi-Miao. Wang, Peng-Ye. Xi, Xu-Guang. Li, Ming.

|66| Water Oxidation Electrocatalyzed by an Efficient Mn3O4/CoSe2 Nanocomposite (vol 134, pg 2930, 2012)
J AM CHEM SOC, 2013, 135(16): 6378-6378.
Minrui Gao. Xu, Yun-Fei. Jiang, Jun. Zheng, Ya-Rong. Shuhong Yu.

|67| Pushing Extended p-Quinodimethanes to the Limit: Stable Tetracyano-oligo(N-annulated perylene)quinodimethanes with Tunable Ground States
J AM CHEM SOC, 2013, 135(16): 6363-6371.
Zeng, Zebing. Ishida, Masatoshi. Zafra, Jose L.. Zhu, Xiaojian. Sung, Young Mo. Bao, Nina. Webster, Richard D.. Lee, Byung Sun. Li, Run-Wei. Zeng, Wangdong. Li, Yuan. Chi, Chunyan. Lopez Navarrete, Juan T.. Ding, Jun. Casado, Juan. Kim, Dongho. Wu, Jishan.

|68| Helicity-Selective Photoreaction of Single-Walled Carbon Nanotubes with Organosulfur Compounds in the Presence of Oxygen
J AM CHEM SOC, 2013, 135(16): 6356-6362.
Maeda, Yutaka. Higo, Junki. Amagai, Yuri. Matsui, Jun. Ohkubo, Kei. Yoshigoe, Yusuke. Hashimoto, Masahiro. Eguchi, Kazuhiro. Yamada, Michio. Hasegawa, Tadashi. Sato, Yoshinori. Zhou, Jing. Lu, Jing. Miyashita, Tokuji. Fukuzumi, Shunichi. Murakami, Tatsuya. Tohji, Kazuyuki. Nagase, Shigeru. Akasaka, Takeshi.

|69| "Texas-Sized" Molecular Boxes: Building Blocks for the Construction of Anion-Induced Supramolecular Species via Self-Assembly
J AM CHEM SOC, 2013, 135(16): 6330-6337.
Gong, Han-Yuan. Rambo, Brett M.. Lynch, Vincent M.. Keller, Karin M.. Sessler, Jonathan L..

|70| Total Synthesis of Daptomycin by Cyclization via a Chemoselective Serine Ligation
J AM CHEM SOC, 2013, 135(16): 6272-6279.
Lam, Hiu Yung. Zhang, Yinfeng. Liu, Han. Xu, Jianchao. Wong, Clarence T. T.. Xu, Ci. Li, Xuechen.

|71| Probing Hydrogen Bond Energies by Mass Spectrometry
J AM CHEM SOC, 2013, 135(16): 6122-6129.
Su, Hai-Feng. Xue, Lan. Li, Yun-Hua. Lin, Shui-Chao. Wen, Yi-Mei. Huang, Rong-Bin. Xie, Su-Yuan. Zheng, Lan-Sun.

|72| Single-Layer MoS2-Based Nanoprobes for Homogeneous Detection of Biomolecules
J AM CHEM SOC, 2013, 135(16): 5998-6001.
Zhu, Changfeng. Zeng, Zhiyuan. Li, Hai. Li, Fan. Chunhai Fan. Zhang, Hua.

|73| Light-Driven Linear Helical Supramolecular Polymer Formed by Molecular-Recognition-Directed Self-Assembly of Bis(p-sulfonatocalix[4]arene) and Pseudorotaxane
J AM CHEM SOC, 2013, 135(16): 5990-5993.
Sun, Ruyi. Xue, Chenming. Ma, Xiang. Gao, Min. Tian, He. Li, Quan.

|74| Cu2Ge(S3-xSex) Colloidal Nanocrystals: Synthesis, Characterization, and Composition-Dependent Band Gap Engineering
J AM CHEM SOC, 2013, 135(16): 5958-5961.
Yang, Chi. Zhou, Bin. Miao, Shu. Yang, Chunyan. Cai, Bing. Zhang, Wen-Hua. Xu, Xin.

|75| Spin Transitions in Fe(II) Metallogrids Modulated by Substituents, Counteranions, and Solvents
J AM CHEM SOC, 2013, 135(16): 5942-5945.
Wang, Yi-Tong. Li, Shu-Tao. Wu, Shu-Qi. Cui, Ai-Li. Shen, De-Zhong. Kou, Hui-Zhong.

|76| Catalytic Mechanism of Cytochrome P450 for 5 '-Hydroxylation of Nicotine: Fundamental Reaction Pathways and Stereoselectivity (vol 133, pg 7416, 2011)
J AM CHEM SOC, 2013, 135(15): 5931-5931.
Li, Dongmei. Huang, Xiaoqin. Keli Han. Zhan, Chang-Guo.

|77| Controlling the Effective Surface Area and Pore Size Distribution of sp(2) Carbon Materials and Their Impact on the Capacitance Performance of These Materials
J AM CHEM SOC, 2013, 135(15): 5921-5929.
Zhang, Long. Yang, Xi. Zhang, Fan. Long, Guankui. Zhang, Tengfei. Leng, Kai. Zhang, Yawei. Huang, Yi. Ma, Yanfeng. Zhang, Mingtao. Chen, Yongsheng.

|78| Z-Selective Ethenolysis with a Ruthenium Metathesis Catalyst: Experiment and Theory
J AM CHEM SOC, 2013, 135(15): 5848-5858.
Miyazaki, Hiroshi. Herbert, Myles B.. Liu, Peng. Dong, Xiaofei. Xu, Xiufang. Keitz, Benjamin K.. Thay Ung. Mkrtumyan, Garik. Houk, K. N.. Grubbs, Robert H..

|79| Enhancing Catalytic Performance of Palladium in Gold and Palladium Alloy Nanoparticles for Organic Synthesis Reactions through Visible Light Irradiation at Ambient Temperatures
J AM CHEM SOC, 2013, 135(15): 5793-5801.
Sarina, Sarina. Zhu, Huaiyong. Jaatinen, Esa. Xiao, Qi. Liu, Hongwei. Jia, Jianfeng. Chen, Chao. Zhao, Jian.

|80| Controllable Drug Release and Simultaneously Carrier Decomposition of SiO2-Drug Composite Nanoparticles
J AM CHEM SOC, 2013, 135(15): 5709-5716.
Zhang, Silu. Chu, Zhiqin. Yin, Chun. Zhang, Chunyuan. Lin, Ge. Li, Quan.

|81| Plasmonic Harvesting of Light Energy for Suzuki Coupling Reactions
J AM CHEM SOC, 2013, 135(15): 5588-5601.
Wang, Feng. Li, Chuanhao. Chen, Huanjun. Jiang, Ruibin. Sun, Ling-Dong. Li, Quan. Wang, Jianfang. Yu, Jimmy C.. Yan, Chun-Hua.

|82| Stable Tetraaryldiphosphine Radical Cation and Dication
J AM CHEM SOC, 2013, 135(15): 5561-5564.
Pan, Xiaobo. Su, Yuanting. Chen, Xiaoyu. Zhao, Yue. Li, Yizhi. Zuo, Jinglin. Wang, Xinping.

|83| Hierarchically Structured Nanoporous Poly(Ionic Liquid) Membranes: Facile Preparation and Application in Fiber-Optic pH Sensing
J AM CHEM SOC, 2013, 135(15): 5549-5552.
Zhao, Qiang. Yin, Mingjie. Zhang, A. Ping. Prescher, Simon. Antonietti, Markus. Yuan, Jiayin.

|84| C-N Bond Cleavage of Anilines by a (Salen)ruthenium(VI) Nitrido Complex
J AM CHEM SOC, 2013, 135(15): 5533-5536.
Man, Wai-Lun. Xie, Jianhui. Pan, Yi. Lam, William W. Y.. Kwong, Hoi-Ki. Ip, Kwok-Wa. Yiu, Shek-Man. Lau, Kai-Chung. Lau, Tai-Chu.

|85| Nickel(II) Dithiocarbamate Complexes Containing Sulforhodamine B as Fluorescent Probes for Selective Detection of Nitrogen Dioxide
J AM CHEM SOC, 2013, 135(14): 5312-5315.
Yan, Yan. Krishnakumar, Saarangan. Yu, Huan. Ramishetti, Srinivas. Deng, Lih-Wen. Wang, Suhua. Huang, Leaf. Huang, Dejian.

|86| Controlled Synthesis of Highly Crystalline MoS2 Flakes by Chemical Vapor Deposition
J AM CHEM SOC, 2013, 135(14): 5304-5307.
Wang, Xinsheng. Feng, Hongbin. Wu, Yongmin. Jiao, Liying.

|87| Palladium-Catalyzed Intermolecular Dehydrogenative Anninohalogenation of Alkenes under Molecular Oxygen: An Approach to Brominated Enamines
J AM CHEM SOC, 2013, 135(14): 5286-5289.
Ji, Xiaochen. Huang, Huawen. Wu, Wanqing. Jiang, Huanfeng.

|88| Tunable and Switchable Dielectric Constant in an Amphidynamic Crystal
J AM CHEM SOC, 2013, 135(14): 5230-5233.
Zhang, Wen. Ye, Heng-Yun. Graf, Robert. Spiess, Hans W.. Yao, Ye-Feng. Zhu, Run-Qiang. Xiong, Ren-Gen.

|89| Photocatalytic Cross-Coupling of Methanol and Formaldehyde on a Rutile TiO2(110) Surface
J AM CHEM SOC, 2013, 135(13): 5212-5219.
Yuan, Qing. Wu, Zongfang. Jin, Yuekang. Xu, Lingshun. Xiong, Feng. Ma, Yunsheng. Huang, Weixin.

|90| Microsolvation of LiI and CsI in Water: Anion Photoelectron Spectroscopy and ab initio Calculations
J AM CHEM SOC, 2013, 135(13): 5190-5199.
Li, Ren-Zhong. Liu, Cheng-Wen. Gao, Yi Qin. Jiang, Hong. Xu, Hong-Guang. Zheng, Wei-Jun.

|91| Hydrogen-Incorporated TiS2 Ultrathin Nanosheets with Ultrahigh Conductivity for Stamp-Transferrable Electrodes
J AM CHEM SOC, 2013, 135(13): 5144-5151.
Lin, Chenwen. Zhu, Xiaojiao. Feng, Jun. Wu, Changzheng. Hu, Shuanglin. Peng, Jing. Guo, Yuqiao. Peng, Lele. Zhao, Jiyin. Huang, Jianliu. Yang, Jinlong. Xie, Yi.

|92| Multifunctional Envelope-Type Mesoporous Silica Nanoparticles for Tumor-Triggered Targeting Drug Delivery
J AM CHEM SOC, 2013, 135(13): 5068-5073.
Zhang, Jing. Yuan, Zhe-Fan. Wang, Ya. Chen, Wei-Hai. Luo, Guo-Feng. Cheng, Si-Xue. Zhuo, Ren-Xi. Zhang, Xian-Zheng.

|93| A General Strategy for Biocompatible, High-Effective Upconversion Nanocapsules Based on Triplet-Triplet Annihilation
J AM CHEM SOC, 2013, 135(13): 5029-5037.
Liu, Qian. Yin, Baoru. Yang, Tianshe. Yang, Yongchao. Shen, Zhen. Yao, Ping. Li, Fuyou.

|94| A Bioorthogonal Ligation Enabled by Click Cycloaddition of o-Quinolinone Quinone Methide and Vinyl Thioether
J AM CHEM SOC, 2013, 135(13): 4996-4999.
Li, Qiang. Dong, Ting. Liu, Xiaohui. Lei, Xiaoguang.

|95| Irreversible Network Transformation in a Dynamic Porous Host Catalyzed by Sulfur Dioxide
J AM CHEM SOC, 2013, 135(13): 4954-4957.
Yang, Sihai. Liu, Leifeng. Junliang Sun. Thomas, K. Mark. Davies, Andrew J.. George, Michael W.. Blake, Alexander J.. Hill, Adrian H.. Fitch, Andrew N.. Tang, Chiu C.. Schroeder, Martin.

|96| Full-Range Intracellular pH Sensing by an Aggregation-Induced Emission-Active Two-Channel Ratiometric Fluorogen
J AM CHEM SOC, 2013, 135(13): 4926-4929.
Chen, Sijie. Hong, Yuning. Liu, Yang. Liu, Jianzhao. Leung, Chris W. T.. Li, Min. Kwok, Ryan T. K.. Zhao, Engui. Lam, Jacky W. Y.. Yu, Yong. Tang, Ben Zhong.

|97| Multifunctional Mesoporous Silica-Coated Graphene Nanosheet Used for Chemo-Photothermal Synergistic Targeted Therapy of Glioma
J AM CHEM SOC, 2013, 135(12): 4799-4804.
Wang, Yi. Wang, Kaiyuan. Zhao, Jianfeng. Liu, Xingang. Bu, Juan. Yan, Xueying. Huang, Rongqin.

|98| A Supramolecular Janus Hyperbranched Polymer and Its Photoresponsive Self-Assembly of Vesicles with Narrow Size Distribution
J AM CHEM SOC, 2013, 135(12): 4765-4770.
Liu, Yong. Yu, Chunyang. Jin, Haibao. Jiang, Binbin. Xinyuan Zhu. Yongfeng Zhou. Zhongyuan Lv. Deyue Yan.

|99| Synthesis and Self-Assembly of Photonic Materials from Nanocrystalline Titania Sheets
J AM CHEM SOC, 2013, 135(12): 4719-4721.
Zhu, Jian. Wang, Jinguo. Lv, Fujian. Xiao, Shengxiong. Nuckolls, Colin. Li, Hexing.

|00| Synthesis of Substituted Pyridines from Cascade [1+5] Cycloaddition of Isonitriles to N-Formylmethyl-Substituted Enamides, Aerobic Oxidative Aromatization, and Acyl Transfer Reaction
J AM CHEM SOC, 2013, 135(12): 4708-4711.
Lei, Chuan-Hu. Wang, De-Xian. Zhao, Liang. Zhu, Jieping. Wang, Mei-Xiang.

|01| A New Nanotechnology Technique for Determining Drug Efficacy Using Targeted Plasmonically Enhanced Single Cell Imaging Spectroscopy
J AM CHEM SOC, 2013, 135(12): 4688-4691.
Austin, Lauren A.. Kang, Bin. El-Sayed, Mostafa A..

|02| A New Strategy for Efficient Synthesis of Medium and Large Ring Lactones without High Dilution or Slow Addition
J AM CHEM SOC, 2013, 135(12): 4680-4683.
Zhao, Wanxiang. Li, Zigang. Sun, Jianwei.

|03| Imaging of Nonuniform Motion of Single DNA Molecules Reveals the Kinetics of Varying-Field Isotachophoresis
J AM CHEM SOC, 2013, 135(12): 4644-4647.
Liu, Shengquan. Zhao, Bailin. Zhang, Dapeng. Li, Cuiping. Wang, Hailin.

|04| Silver-Catalyzed Radical Aminofluorination of Unactivated Alkenes in Aqueous Media
J AM CHEM SOC, 2013, 135(12): 4640-4643.
Li, Zhaodong. Song, Liyan. Li, Chaozhong.

|05| Re/Mg Bimetallic Tandem Catalysis for [4+2] Annulation of Benzamides and Alkynes via C-H/N-H Functionalization
J AM CHEM SOC, 2013, 135(12): 4628-4631.
Tang, Qiuzheng. Xia, Dexin. Jin, Xiqing. Zhang, Qing. Sun, Xiao-Qiang. Wang, Congyang.

|06| Role of Sodium Doping in Lead Chalcogenide Thermoelectrics
J AM CHEM SOC, 2013, 135(12): 4624-4627.
He, Jiaqing. Zhao, Li-Dong. Zheng, Jin-Cheng. Doak, Jeff W.. Wu, Haijun. Wang, Hui-Qiong. Lee, Yeseul. Wolverton, Chris. Kanatzidis, Mercouri G.. Dravid, Vinayak P..

|07| Lab in a Tube: Ultrasensitive Detection of MicroRNAs at the Single-Cell Level and in Breast Cancer Patients Using Quadratic Isothermal Amplification
J AM CHEM SOC, 2013, 135(12): 4604-4607.
Duan, Ruixue. Xiaolei Zuo. Shutao Wang. Quan, Xiyun. Chen, Dongliang. Chen, Zhifei. Lei Jiang. Chunhai Fan. Fan Xia.

|08| Self-Recognition of Structurally Identical, Rod-Shaped Macroions with Different Central Metal Atoms during Their Assembly Process
J AM CHEM SOC, 2013, 135(11): 4529-4536.
Yin, Panchao. Zhang, Jin. Li, Tao. Zuo, Xiaobin. Hao, Jian. Warner, Anna Marie. Chattopadhyay, Soma. Shibata, Tomohiro. Wei, Yongge. Liu, Tianbo.

|09| Formation of Guanine-6-sulfonate from 6-Thioguanine and Singlet Oxygen: A Combined Theoretical and Experimental Study
J AM CHEM SOC, 2013, 135(11): 4509-4515.
Zou, Xiaoran. Zhao, Hongmei. Yu, Youqing. Su, Hongmei.

|10| Formation and Healing of Vacancies in Graphene Chemical Vapor Deposition (CVD) Growth
J AM CHEM SOC, 2013, 135(11): 4476-4482.
Wang, Lu. Zhang, Xiuyun. Chan, Helen L. W.. Yan, Feng. Ding, Feng.

|11| Visible Light Photocatalysis with c-WO3-x/WO(3)xH(2)O Nanoheterostructures In Situ Formed in Mesoporous Polycarbosilane-Siloxane Polymer
J AM CHEM SOC, 2013, 135(11): 4467-4475.
Bazarjani, Mahdi Seifollahi. Hojamberdiev, Mirabbos. Morita, Koji. Zhu, Gangqiang. Cherkashinin, Gennady. Fasel, Claudia. Herrmann, Thomas. Breitzke, Hergen. Gurlo, Aleksander. Riedel, Ralf.

|12| Dendrite-Free Lithium Deposition via Self-Healing Electrostatic Shield Mechanism
J AM CHEM SOC, 2013, 135(11): 4450-4456.
Ding, Fei. Xu, Wu. Graff, Gordon L.. Zhang, Jian. Sushko, Maria L.. Chen, Xilin. Shao, Yuyan. Engelhard, Mark H.. Nie, Zimin. Xiao, Jie. Liu, Xingjiang. Sushko, Peter V.. Liu, Jun. Zhang, Ji-Guang.

|13| Visible Light Driven Water Splitting in a Molecular Device with Unprecedentedly High Photocurrent Density
J AM CHEM SOC, 2013, 135(11): 4219-4222.
Gao, Yan. Ding, Xin. Liu, Jianhui. Wang, Lei. Lu, Zhongkai. Li, Lin. Sun, Licheng.

|14| Designing a Deep-Ultraviolet Nonlinear Optical Material with a Large Second Harmonic Generation Response
J AM CHEM SOC, 2013, 135(11): 4215-4218.
Wu, Hongping. Yu, Hongwei. Yang, Zhihua. Hou, Xueling. Su, Xin. Pan, Shilie. Poeppelmeier, Kenneth R.. Rondinelli, James M..

|15| Ionic Liquid as an Efficient Modulator on Artificial Enzyme System: Toward the Realization of High-Temperature Catalytic Reactions
J AM CHEM SOC, 2013, 135(11): 4207-4210.

|16| An Experimentally Observed Trimetallofullerene Sm-3@I-h-C-80: Encapsulation of Three Metal Atoms in a Cage without a Nonmetallic Mediator
J AM CHEM SOC, 2013, 135(11): 4187-4190.
Xu, Wei. Feng, Lai. Calvaresi, Matteo. Liu, Jia. Liu, Yang. Niu, Ben. Shi, Zujin. Lian, Yongfu. Zerbetto, Francesco.

|17| Biocompatible, Functional Spheres Based on Oxidative Coupling Assembly of Green Tea Polyphenols
J AM CHEM SOC, 2013, 135(11): 4179-4182.
Chen, Zhenhua. Wang, Caihong. Chen, Junze. Li, Xudong.

|18| Platinum-Modulated Cobalt Nanocatalysts for Low-Temperature Aqueous-Phase Fischer-Tropsch Synthesis
J AM CHEM SOC, 2013, 135(10): 4149-4158.
Wang, Hang. Zhou, Wu. Liu, Jin-Xun. Si, Rui. Sun, Geng. Zhong, Meng-Qi. Su, Hai-Yan. Zhao, Hua-Bo. Rodriguez, Jose A.. Pennycook, Stephen J.. Idrobo, Juan-Carlos. Li, Wei-Xue. Kou, Yuan. Ma, Ding.

|19| Target-Responsive "Sweet" Hydrogel with Glucometer Readout for Portable and Quantitative Detection of Non-Glucose Targets
J AM CHEM SOC, 2013, 135(10): 3748-3751.
Yan, Ling. Zhu, Zhi. Zou, Yuan. Huang, Yishun. Liu, Dewen. Jia, Shasha. Xu, Dunming. Wu, Min. Zhou, Yu. Zhou, Shuang. Yang, Chaoyong James.

|20| Selective Growth of Dual-Color-Emitting Heterogeneous Microdumbbells Composed of Organic Charge-Transfer Complexes
J AM CHEM SOC, 2013, 135(10): 3744-3747.
Lei, Yi Long. Liao, Liang Sheng. Lee, Shuit Tong.

|21| Sorption-Induced Structural Transition of Zeolitic Imidazolate Framework-8: A Hybrid Molecular Simulation Study
J AM CHEM SOC, 2013, 135(9): 3722-3728.
Zhang, Liling. Hu, Zhongqiao. Jiang, Jianwen.

|22| Structure and Chemistry of the Heteronuclear Oxo-Cluster [VPO4](center dot+): A Model System for the Gas-Phase Oxidation of Small Hydrocarbons
J AM CHEM SOC, 2013, 135(9): 3711-3721.
Dietl, Nicolas. Wende, Torsten. Chen, Kai. Jiang, Ling. Schlangen, Maria. Zhang, Xinhao. Asmis, Knut R.. Schwarz, Helmut.

|23| Steering On-Surface Polymerization with Metal-Directed Template
J AM CHEM SOC, 2013, 135(9): 3576-3582.
Lin, Tao. Shang, Xue Song. Adisoejoso, Jinne. Liu, Pei Nian. Lin, Nian.

|24| Experimental and Theoretical Investigation of Molybdenum Carbide and Nitride as Catalysts for Ammonia Decomposition
J AM CHEM SOC, 2013, 135(9): 3458-3464.
Zheng, Weiqing. Cotter, Thomas P.. Kaghazchi, Payam. Jacob, Timo. Frank, Benjamin. Schlichte, Klaus. Zhang, Wei. Su, Dang Sheng. Schueth, Ferdi. Schloegl, Robert.

|25| Isolation and X-ray Crystal Structures of Triarylphosphine Radical Cations
J AM CHEM SOC, 2013, 135(9): 3414-3417.
Pan, Xiaobo. Chen, Xiaoyu. Li, Tao. Li, Yizhi. Wang, Xinping.

|26| Chiral Gold Complex-Catalyzed Hetero-Diels-Alder Reaction of Diazenes: Highly Enantioselective and General for Dienes
J AM CHEM SOC, 2013, 135(9): 3323-3326.
Liu, Bin. Li, Kang-Nan. Luo, Shi-Wei. Huang, Jian-Zhou. Pang, Huan. Gong, Liu-Zhu.

|27| Surface Facet of Palladium Nanocrystals: A Key Parameter to the Activation of Molecular Oxygen for Organic Catalysis and Cancer Treatment
J AM CHEM SOC, 2013, 135(8): 3200-3207.
Long, Ran. Mao, Keke. Ye, Xiaodong. Yan, Wensheng. Huang, Yaobing. Wang, Jianyong. Fu, Yao. Wang, Xisheng. Wu, Xiaojun. Xie, Yi. Xiong, Yujie.

|28| Hydrophobic Interaction Drives Surface-Assisted Epitaxial Assembly of Amyloid-like Peptides
J AM CHEM SOC, 2013, 135(8): 3150-3157.
Kang, Seung-gu. Tien Huynh. Xia, Zhen. Zhang, Yi. Fang, Haiping. Wei, Guanghong. Zhou, Ruhong.

|29| Genetically Encoded Copper(I) Reporters with Improved Response for Use in Imaging
J AM CHEM SOC, 2013, 135(8): 3144-3149.
Liu, Jun. Karpus, Jason. Wegner, Seraphine V.. Chen, Peng R.. He, Chuan.

|30| Reactivity of Atomic Oxygen Radical Anions Bound to Titania and Zirconia Nanoparticles in the Gas Phase: Low-Temperature Oxidation of Carbon Monoxide
J AM CHEM SOC, 2013, 135(8): 2991-2998.
Ma, Jia-Bi. Xu, Bo. Meng, Jing-Heng. Wu, Xiao-Nan. Ding, Xun-Lei. Li, Xiao-Na. He, Sheng-Gui.

|31| Highly Enantioselective Construction of Trifluoromethylated All-Carbon Quaternary Stereocenters via Nickel-Catalyzed Friedel-Crafts Alkylation Reaction
J AM CHEM SOC, 2013, 135(8): 2983-2986.
Gao, Jian-Rong. Wu, Hao. Xiang, Bin. Yu, Wu-Bin. Han, Liang. Jia, Yi-Xia.

|32| RCA Strands as Scaffolds To Create Nanoscale Shapes by a Few Staple Strands
J AM CHEM SOC, 2013, 135(8): 2959-2962.
Ma, Yinzhou. Zheng, Hongning. Wang, Cuie. Yan, Qin. Chao, Jie. Chunhai Fan. Xiao, Shou-Jun.

|33| Silver-Mediated Trifluoromethylation-Iodination of Arynes
J AM CHEM SOC, 2013, 135(8): 2955-2958.
Zeng, Yuwen. Zhang, Laijun. Zhao, Yanchuan. Ni, Chuanfa. Zhao, Jingwei. Hu, Jinbo.

|34| Superconducting Phases in Potassium-Intercalated Iron Selenides
J AM CHEM SOC, 2013, 135(8): 2951-2954.
Ying, Tianping. Chen, Xiaolong. Wang, Gang. Jin, Shifeng. Lai, Xiaofang. Zhou, Tingting. Zhang, Han. Shen, Shijie. Wang, Wanyan.

|35| Activatable Rotor for Quantifying Lysosomal Viscosity in Living Cells
J AM CHEM SOC, 2013, 135(8): 2903-2906.
Wang, Lu. Xiao, Yi. Tian, Wenming. Deng, Liezheng.

|36| Crystal and Magnetic Structures and Physical Properties of a New Pyroxene NaMnGe2O6 Synthesized under High Pressure
J AM CHEM SOC, 2013, 135(7): 2776-2786.
Cheng, Jinguang. Tian, Wei. Zhou, Jianshi. Lynch, Vincent M.. Steinfink, Hugo. Manthiram, Arumugam. May, Andrew F.. Garlea, Vasile O.. Neuefeind, Joerg C.. Yan, Jiaqiang.

|37| Enantioselective Liquid-Liquid Extractions of Underivatized General Amino Acids with a Chiral Ketone Extractant
J AM CHEM SOC, 2013, 135(7): 2653-2658.
Huang, Haofei. Nandhakumar, Raju. Choi, Misun. Su, Zhishan. Kim, Kwan Mook.

|38| CO Self-Promoting Oxidation on Nanosized Gold Clusters: Triangular Au-3 Active Site and CO Induced O-O Scission
J AM CHEM SOC, 2013, 135(7): 2583-2595.
Liu, Chunyan. Tan, Yingzi. Lin, Sisi. Li, Hui. Wu, Xiaojun. Li, Lei. Pei, Yong. Zeng, Xiao Cheng.

|39| Facile Large-Scale Synthesis of Monodisperse Mesoporous Silica Nanospheres with Tunable Pore Structure
J AM CHEM SOC, 2013, 135(7): 2427-2430.
Zhang, Kun. Xu, Lang-Lang. Jiang, Jin-Gang. Calin, Nathalie. Lam, Koon-Fung. Zhang, San-Jun. Wu, Hai-Hong. Wu, Guang-Dong. Albela, Belen. Bonneviot, Laurent. Wu, Peng.

|40| Photoinduced Electron Transfer of DNA/Ag Nanoclusters Modulated by G-Quadruplex/Hemin Complex for the Construction of Versatile Biosensors
J AM CHEM SOC, 2013, 135(7): 2403-2406.

|41| Time-Resolved Observation of Chiral-Index-Selective Wrapping on Single-Walled Carbon Nanotube with Non-Aromatic Polysilane
J AM CHEM SOC, 2013, 135(6): 2374-2383.
Chung, Woojung. Nobusawa, Kazuyuki. Kamikubo, Hironari. Kataoka, Mikio. Fujiki, Michiya. Naito, Masanobu.

|42| Critical Role of Alkyl Chain Branching of Organic Semiconductors in Enabling Solution-Processed N-Channel Organic Thin-Film Transistors with Mobility of up to 3.50 cm(2) V-1 s(-1)
J AM CHEM SOC, 2013, 135(6): 2338-2349.
Zhang, Fengjiao. Hu, Yunbin. Schuettfort, Torben. Chongan Di. Xike Gao. McNeill, Christopher R.. Thomsen, Lars. Mannsfeld, Stefan C. B.. Yuan, Wei. Sirringhaus, Henning. Daoben Zhu.

|43| Formation Pathway for LTA Zeolite Crystals Synthesized via a Charge Density Mismatch Approach
J AM CHEM SOC, 2013, 135(6): 2248-2255.
Park, Min Bum. Lee, Yoorim. Zheng, Anmin. Xiao, Feng-Shou. Nicholas, Christopher P.. Lewis, Gregory J.. Hong, Suk Bong.

|44| Sequence Effects on Peptide Assembly Characteristics Observed by Using Scanning Tunneling Microscopy
J AM CHEM SOC, 2013, 135(6): 2181-2187.
Mao, Xiaobo. Guo, Yuanyuan. Luo, Yin. Niu, Lin. Liu, Lei. Ma, Xiaojing. Wang, Huibin. Yang, Yanlian. Wei, Guanghong. Wang, Chen.

|45| Chiral Selective Transmembrane Transport of Amino Acids through Artificial Channels
J AM CHEM SOC, 2013, 135(6): 2152-2155.
Chen, Lei. Si, Wen. Zhang, Liang. Tang, Gangfeng. Li, Zhan-Ting. Hou, Jun-Li.

|46| Thermally Persistent Fluorosulfonyl Nitrene and Unexpected Formation of the Fluorosulfonyl Radical
J AM CHEM SOC, 2013, 135(6): 2096-2099.
Zeng, Xiaoqing. Beckers, Helmut. Willner, Helge.

|47| Formation of [3]Catenanes from 10 Precursors via Multicomponent Coordination-Driven Self-Assembly of Metallarectangles
J AM CHEM SOC, 2013, 135(6): 2084-2087.
Li, Shijun. Huang, Jianying. Cook, Timothy R.. Pollock, J. Bryant. Kim, Hyunuk. Chi, Ki-Whan. Stang, Peter J..

|48| Liposome-Quantum Dot Complexes Enable Multiplexed Detection of Attomolar DNAs without Target Amplification
J AM CHEM SOC, 2013, 135(6): 2056-2059.
Zhou, Juan. Wang, Qiang-xin. Zhang, Chun-yang.

|49| Strongly Coupled lnorganic/Nanocarbon Hybrid Materials for Advanced Electrocatalysis
J AM CHEM SOC, 2013, 135(6): 2013-2036.
Liang, Yongye. Li, Yanguang. Wang, Hailiang. Dai, Hongjie.

|50| Dialkoxybithiazole: A New Building Block for Head-to-Head Polymer Semiconductors
J AM CHEM SOC, 2013, 135(5): 1986-1996.
Guo, Xugang. Quinn, Jordan. Chen, Zhihua. Usta, Hakan. Zheng, Yan. Xia, Yu. Hennek, Jonathan W.. Ortiz, Rocio Ponce. Marks, Tobin J.. Facchetti, Antonio.

|51| Synthesis of Ag Nanocubes 18-32 nm in Edge Length: The Effects of Polyol on Reduction Kinetics, Size Control, and Reproducibility
J AM CHEM SOC, 2013, 135(5): 1941-1951.
Wang, Yi. Zheng, Yiqun. Huang, Cheng Zhi. Xia, Younan.

|52| Semiconductor@Metal-Organic Framework Core-Shell Heterostructures: A Case of ZnO@ZIF-8 Nanorods with Selective Photoelectrochemical Response
J AM CHEM SOC, 2013, 135(5): 1926-1933.
Zhan, Wen-wen. Kuang, Qin. Zhou, Jian-zhang. Kong, Xiang-jian. Xie, Zhao-xiong. Zheng, Lan-sun.

|53| Laboratory Evolution of Enantiocomplementary Candida antarctica Lipase B Mutants with Broad Substrate Scope
J AM CHEM SOC, 2013, 135(5): 1872-1881.
Wu, Qi. Soni, Pankaj. Reetz, Manfred T..

|54| Atomistic Theory of Ostwald Ripening and Disintegration of Supported Metal Particles under Reaction Conditions
J AM CHEM SOC, 2013, 135(5): 1760-1771.
Ouyang, Runhai. Liu, Jin-Xun. Li, Wei-Xue.

|55| Characterization of Streptonigrin Biosynthesis Reveals a Cryptic Carboxyl Methylation and an Unusual Oxidative Cleavage of a N-C Bond
J AM CHEM SOC, 2013, 135(5): 1739-1748.
Xu, Fei. Kong, Dekun. He, Xinyi. Zhang, Zhang. Han, Mo. Xie, Xinqiang. Wang, Peng. Cheng, Hairong. Tao, Meifeng. Zhang, Liping. Deng, Zixin. Lin, Shuangjun.

|56| Electrochemically Mediated Atom Transfer Radical Polymerization on Nonconducting Substrates: Controlled Brush Growth through Catalyst Diffusion
J AM CHEM SOC, 2013, 135(5): 1708-1710.
Li, Bin. Yu, Bo. Huck, Wilhelm T. S.. Liu, Weimin. Zhou, Feng.

|57| Glucose Sensing via Aggregation and the Use of "Knock-Out" Binding To Improve Selectivity
J AM CHEM SOC, 2013, 135(5): 1700-1703.
Huang, Yan-Jun. Ouyang, Wen-Juan. Wu, Xin. Li, Zhao. Fossey, John S.. James, Tony D.. Jiang, Yun-Bao.

|58| Nanoscale Coating of LiMO2 (M = Ni, Co, Mn) Nanobelts with Li+-Conductive Li2TiO3: Toward Better Rate Capabilities for Li-Ion Batteries
J AM CHEM SOC, 2013, 135(5): 1649-1652.
Lu, Jun. Peng, Qing. Wang, Weiyang. Nan, Caiyun. Li, Lihong. Yadong Li.

|59| Understanding the High Photocatalytic Activity of (B, Ag)-Codoped TiO2 under Solar-Light Irradiation with XPS, Solid-State NMR, and DFT Calculations
J AM CHEM SOC, 2013, 135(4): 1607-1616.
Feng, Ningdong. Wang, Qiang. Zheng, Anmin. Zhang, Zhengfeng. Fan, Jie. Liu, Shang-Bin. Amoureux, Jean-Paul. Deng, Feng.

|60| Viologen-Mediated Assembly of and Sensing with Carboxylatopillar[5]arene-Modified Gold Nanoparticles
J AM CHEM SOC, 2013, 135(4): 1570-1576.
Li, Hui. Chen, Dai-Xiong. Sun, Yu-Long. Zheng, Yue Bing. Tan, Li-Li. Weiss, Paul S.. Yang, Ying-Wei.

|61| Spiroketal Formation and Modification in Avermectin Biosynthesis Involves a Dual Activity of AveC
J AM CHEM SOC, 2013, 135(4): 1540-1548.
Sun, Peng. Zhao, Qunfei. Yu, Futao. Zhang, Hua. Wu, Zhuhua. Wang, Yinyan. Wang, Yan. Zhang, Qinglin. Liu, Wen.

|62| Two-Dimensional Mesoporous Carbon Nanosheets and Their Derived Graphene Nanosheets: Synthesis and Efficient Lithium Ion Storage
J AM CHEM SOC, 2013, 135(4): 1524-1530.
Fang, Yin. Lv, Yingying. Che, Renchao. Wu, Haoyu. Zhang, Xuehua. Gu, Dong. Zheng, Gengfeng. Dongyuan Zhao.

|63| Heterogeneous Ceria Catalyst with Water-Tolerant Lewis Acidic Sites for One-Pot Synthesis of 1,3-Diols via Prins Condensation and Hydrolysis Reactions
J AM CHEM SOC, 2013, 135(4): 1506-1515.
Wang, Yehong. Wang, Feng. Song, Qi. Xin, Qin. Xu, Shutao. Xu, Jie.

|64| A New Nanobiocatalytic System Based on Allosteric Effect with Dramatically Enhanced Enzymatic Performance
J AM CHEM SOC, 2013, 135(4): 1272-1275.
Wang, Liang-Bing. Wang, You-Cheng. He, Rong. Zhuang, Awei. Wang, Xiaoping. Zeng, Jie. Hou, J. G..

|65| Mn-Catalyzed Aromatic C-H Alkenylation with Terminal Alkynes
J AM CHEM SOC, 2013, 135(4): 1264-1267.
Zhou, Bingwei. Chen, Hui. Wang, Congyang.

|66| Application of N-Halogeno-N-sodiobenzenesulfonamide Reagents to the Selective Detection of 5-Methylcytosine in DNA Sequences
J AM CHEM SOC, 2013, 135(4): 1240-1243.
Wang, Tianlu. Hong, Tingting. Tang, Tun. Zhai, Qianqian. Xing, Xiwen. Mao, Wuxiang. Zheng, Xiaolong. Xu, Liang. Wu, Jinjun. Weng, Xiaocheng. Wang, Shaoru. Tian, Tian. Yuan, Bifeng. Huang, Bing. Zhuang, Lin. Zhou, Xiang.

|67| Pd(II)-Catalyzed Enantioselective C-H Activation/C-O Bond Formation: Synthesis of Chiral Benzofuranones
J AM CHEM SOC, 2013, 135(4): 1236-1239.
Cheng, Xiu-Fen. Li, Yan. Su, Yi-Ming. Yin, Feng. Wang, Jian-Yong. Sheng, Jie. Vora, Harit U.. Wang, Xi-Sheng. Yu, Jin-Quan.

|68| Single-Layer Single-Crystalline SnSe Nanosheets
J AM CHEM SOC, 2013, 135(4): 1213-1216.
Li, Lun. Chen, Zhong. Hu, Ying. Wang, Xuewen. Zhang, Ting. Chen, Wei. Wang, Qiangbin.

|69| Can Boron and Nitrogen Co-doping Improve Oxygen Reduction Reaction Activity of Carbon Nanotubes?
J AM CHEM SOC, 2013, 135(4): 1201-1204.
Zhao, Yu. Yang, Lijun. Chen, Sheng. Wang, Xizhang. Ma, Yanwen. Wu, Qiang. Jiang, Yufei. Qian, Weijin. Hu, Zheng.

|70| In-Situ Crystallization Route to Nanorod-Aggregated Functional ZSM-5 Microspheres
J AM CHEM SOC, 2013, 135(4): 1181-1184.
Li, Bin. Sun, Bo. Qian, Xufang. Li, Wei. Wu, Zhangxiong. Sun, Zhenkun. Qiao, Minghua. Duke, Mikel. Dongyuan Zhao.

|71| Biosynthetic Multitasking Facilitates Thalassospiramide Structural Diversity in Marine Bacteria
J AM CHEM SOC, 2013, 135(3): 1155-1162.
Ross, Avena C.. Xu, Ying. Lu, Liang. Kersten, Roland D.. Shao, Zongze. Al-Suwailem, Abdulaziz M.. Dorrestein, Pieter C.. Qian, Pei-Yuan. Moore, Bradley S..

|72| Profiling Genome-Wide Chromatin Methylation with Engineered Posttranslation Apparatus within Living Cells
J AM CHEM SOC, 2013, 135(3): 1048-1056.
Wang, Rui. Islam, Kabirul. Liu, Ying. Zheng, Weihong. Tang, Haiping. Lailler, Nathalie. Blum, Gil. Deng, Haiteng. Luo, Minkui.

|73| Simple Branched Sulfur-Olefins as Chiral Ligands for Rh-Catalyzed Asymmetric Arylation of Cyclic Ketimines: Highly Enantioselective Construction of Tetrasubstituted Carbon Stereocenters
J AM CHEM SOC, 2013, 135(3): 971-974.
Wang, Hui. Jiang, Tao. Xu, Ming-Hua.

|74| Acid-Active Cell-Penetrating Peptides for in Vivo Tumor-Targeted Drug Delivery
J AM CHEM SOC, 2013, 135(2): 933-940.
Jin, Erlei. Zhang, Bo. Sun, Xuanrong. Zhou, Zhuxian. Ma, Xinpeng. Sun, Qihang. Tang, Jianbin. Shen, Youqing. Van Kirk, Edward. Murdoch, William J.. Radosz, Maciej.

|75| Anion-pi Interactions: Generality, Binding Strength, and Structure
J AM CHEM SOC, 2013, 135(2): 892-897.
Wang, De-Xian. Wang, Mei-Xiang.

|76| Single-Step Rapid Assembly of DNA Origami Nanostructures for Addressable Nanoscale Bioreactors
J AM CHEM SOC, 2013, 135(2): 696-702.
Fu, Yanming. Zeng, Dongdong. Chao, Jie. Jin, Yanqiu. Zhang, Zhao. Huajie Liu. Li, Di. Ma, Hongwei. Qing Huang. Gothelf, Kurt V.. Chunhai Fan.

|77| Palladium-Catalyzed C-H Activation/Cross-Coupling of Pyridine N-Oxides with Nonactivated Secondary Alkyl Bromides
J AM CHEM SOC, 2013, 135(2): 616-619.
Xiao, Bin. Liu, Zhao-Jing. Liu, Lei. Fu, Yao.

|78| Top-Down Preparation of Self-Supporting Supramolecular Polymeric Membranes Using Highly Selective Photocyclic Aromatization of Cis-Cisoid Helical Poly(phenylacetylene)s in the Membrane State
J AM CHEM SOC, 2013, 135(2): 602-605.
Liu, Lijia. Namikoshi, Takeshi. Zang, Yu. Aoki, Toshiki. Hadano, Shingo. Abe, Yunosuke. Wasuzu, Ikuya. Tsutsuba, Toyokazu. Teraguchi, Masahiro. Kaneko, Takashi.

|79| Fine-Tuning Pore Size by Shifting Coordination Sites of Ligands and Surface Polarization of Metal-Organic Frameworks To Sharply Enhance the Selectivity for CO2
J AM CHEM SOC, 2013, 135(2): 562-565.
Du, Liting. Lu, Zhiyong. Zheng, Kaiyuan. Wang, Junyi. Zheng, Xin. Pan, Yi. You, Xiaozeng. Bai, Junfeng.

|80| Fullerene/Sulfur-Bridged Annulene Cocrystals: Two-Dimensional Segregated Heterojunctions with Ambipolar Transport Properties and Photoresponsivity
J AM CHEM SOC, 2013, 135(2): 558-561.
Zhang, Jing. Tan, Jiahui. Ma, Zhiying. Xu, Wei. Zhao, Guangyao. Geng, Hua. Di, Chong'an. Wenping Hu. Zhigang Shuai. Singh, Kamaljit. Daoben Zhu.

|81| Labile Cu(I) Catalyst/Spectator Cu(II) Species in Copper-Catalyzed C-C Coupling Reaction: Operando IR, in Situ XANES/EXAFS Evidence and Kinetic Investigations
J AM CHEM SOC, 2013, 135(1): 488-493.
He, Chuan. Zhang, Guanghui. Ke, Jie. Zhang, Heng. Miller, Jeffrey T.. Kropf, Arthur J.. Lei, Aiwen.

|82| Rhodium(III)-Catalyzed N-Nitroso-Directed C-H Olefination of Arenes. High-Yield, Versatile Coupling under Mild Conditions
J AM CHEM SOC, 2013, 135(1): 468-473.
Liu, Baoqing. Fan, Yang. Gao, Yang. Sun, Chao. Xu, Cheng. Zhu, Jin.

|83| Surface-Induced Hydrogelation Inhibits Platelet Aggregation
J AM CHEM SOC, 2013, 135(1): 266-271.
Zheng, Wenting. Gao, Jie. Song, Lijie. Chen, Chongyi. Guan, Di. Wang, Zhihong. Li, Zhibo. Kong, Deling. Yang, Zhimou.

|84| Dynamic or Nondynamic? Helical Trajectory in Hexabenzocoronene Nanotubes Biased by a Detachable Chiral Auxiliary
J AM CHEM SOC, 2013, 135(1): 114-117.
Zhang, Wei. Jin, Wusong. Fukushima, Takanori. Ishii, Noriyuki. Aida, Takuzo.

|85| Enantioselective Synthesis of Planar Chiral Ferrocenes via Palladium-Catalyzed Direct Coupling with Arylboronic Acids
J AM CHEM SOC, 2013, 135(1): 86-89.
Gao, De-Wei. Shi, Yan-Chao. Gu, Qing. Zhao, Zheng-Le. You, Shu-Li.

|86| A Supramolecular Cross-Linked Conjugated Polymer Network for Multiple Fluorescent Sensing
J AM CHEM SOC, 2013, 135(1): 74-77.
Ji, Xiaofan. Yao, Yong. Li, Jinying. Yan, Xuzhou. Huang, Feihe.

|87| A Photostable AIE Luminogen for Specific Mitochondrial Imaging and Tracking
J AM CHEM SOC, 2013, 135(1): 62-65.
Leung, Chris Wai Tung. Hong, Yuning. Chen, Sijie. Zhao, Engui. Lam, Jacky Wing Yip. Tang, Ben Zhong.

|88| Bioinspired Multifunctional Janus Particles for Droplet Manipulation
J AM CHEM SOC, 2013, 135(1): 54-57.
Zhao, Yuanjin. Gu, Hongcheng. Xie, Zhuoying. Shum, Ho Cheung. Wang, Baoping. Gu, Zhongze.

|89| Enhanced Photoresponsive Ultrathin Graphitic-Phase C3N4 Nanosheets for Bioimaging
J AM CHEM SOC, 2013, 135(1): 18-21.
Zhang, Xiaodong. Xie, Xiao. Wang, Hui. Zhang, Jiajia. Pan, Bicai. Xie, Yi.
期刊影响因子

14.400 (2023)
15.000 (2022)
16.383 (2021)
15.419 (2020)
14.612 (2019)
14.695 (2018)
14.357 (2017)
13.858 (2016)
13.038 (2015)
12.113 (2014)
11.444 (2013)
10.677 (2012)
9.907 (2011)
9.019 (2010)
8.580 (2009)
8.091 (2008)
7.885 (2007)
7.696 (2006)
7.419 (2005)
6.903 (2004)
6.516 (2003)
6.201 (2002)
6.079 (2001)
6.025 (2000)
20240723105741153500