首页进展学者团队单位课程获奖名片城市微信平台开放平台数据平台公益平台英华会议
|  返回期刊首页JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

期刊名缩写:J AM CHEM SOC
2015 - 期刊发表

|01| Synthesis, Molecular Packing, and Thin Film Transistors of Dibenzo[a,m]rubicenes
J AM CHEM SOC, 2015, 137(51): 16203-16208.
Gu, Xiao. Xu, Xiaomin. Li, Huiyan. Liu, Zhifeng. Miao, Qian.

|02| Symmetry Breaking in the Supramolecular Gels of an Achiral Gelator Exclusively Driven by pi-pi Stacking
J AM CHEM SOC, 2015, 137(51): 16109-16115.
Shen, Zhaocun. Jiang, Yuqian. Wang, Tianyu. Liu, Minghua.

|03| Real-Space Imaging of the Atomic Structure of Organic-Inorganic Perovskite
J AM CHEM SOC, 2015, 137(51): 16049-16054.
Ohmann, Robin. Ono, Luis K.. Kim, Hui-Seon. Lin, Haiping. Lee, Michael V.. Li, Youyong. Park, Nam-Gyu. Qi, Yabing.

|04| Ultrastrong Alkali-Resisting Lanthanide-Zeolites Assembled by [Ln(60)] Nanocages
J AM CHEM SOC, 2015, 137(51): 15988-15991.
Dong, Jie. Cui, Ping. Shi, Peng-Fei. Cheng, Peng. Zhao, Bin.

|05| State-to-State Mode Specificity: Energy Sequestration and Flow Gated by Transition State
J AM CHEM SOC, 2015, 137(50): 15964-15970.
Zhao, Bin. Sun, Zhigang. Guo, Hua.

|06| Fine-Tuning of Crystal Packing and Charge Transport Properties of BDOPV Derivatives through Fluorine Substitution
J AM CHEM SOC, 2015, 137(50): 15947-15956.
Dou, Jin-Hu. Zheng, Yu-Qing. Yao, Ze-Fan. Yu, Zhi-Ao. Lei, Ting. Shen, Xingxing. Luo, Xu-Yi. Junliang Sun. Zhang, Shi-Ding. Ding, Yi-Fan. Han, Guangchao. Yi, Yuanping. Wang, Jie-Yu. Pei, Jian.

|07| Iridium-Catalyzed Intramolecular Asymmetric Allylic Dearomatization Reaction of Pyridines, Pyrazines, Quinolines, and Isoquinolines
J AM CHEM SOC, 2015, 137(50): 15899-15906.
Yang, Ze-Peng. Wu, Qing-Feng. Shao, Wen. You, Shu-Li.

|08| Mechanisms of Oxidase and Superoxide Dismutation-like Activities of Gold, Silver, Platinum, and Palladium, and Their Alloys: A General Way to the Activation of Molecular Oxygen
J AM CHEM SOC, 2015, 137(50): 15882-15891.
Shen, Xiaomei. Liu, Wenqi. Gao, Xuejiao. Lu, Zhanghui. Wu, Xiaochun. Gao, Xingfa.

|09| A Convenient Strategy for Designing a Soft Nanospace: An Atomic Exchange in a Ligand with Isostructural Frameworks
J AM CHEM SOC, 2015, 137(50): 15825-15832.
Ma, Yunsheng. Matsuda, Ryotaro. Sato, Hiroshi. Hijikata, Yuh. Li, Liangchun. Kusaka, Shinpei. Foo, Mawlin. Xue, Fengfeng. Akiyama, George. Yuan, Rongxin. Kitagawa, Susumu.

|10| The Nucleation and Growth Mechanism of Thiolate-Protected Au Nanoclusters
J AM CHEM SOC, 2015, 137(50): 15809-15816.
Liu, Chunyan. Pei, Yong. Sun, Hui. Ma, Jing.

|11| Molybdenum-Carbide-Modified Nitrogen-Doped Carbon Vesicle Encapsulating Nickel Nanoparticles: A Highly Efficient, Low-Cost Catalyst for Hydrogen Evolution Reaction
J AM CHEM SOC, 2015, 137(50): 15753-15759.
Wang, Shiping. Wang, Jing. Zhu, Minglei. Bao, Xiaobing. Xiao, Bingyang. Su, Diefeng. Li, Haoran. Wang, Yong.

|12| Multitriggered Shape-Memory Acrylamide-DNA Hydrogels
J AM CHEM SOC, 2015, 137(50): 15723-15731.
Lu, Chun-Hua. Guo, Weiwei. Hu, Yuwei. Qi, Xiu-Juan. Willner, Itamar.

|13| Plastic Transition to Switch Nonlinear Optical Properties Showing the Record High Contrast in a Single-Component Molecular Crystal
J AM CHEM SOC, 2015, 137(50): 15660-15663.
Sun, Zhihua. Chen, Tianliang. Liu, Xitao. Hong, Maochun. Luo, Junhua.

|14| Palladium-Catalyzed Intramolecular Aminotrifluoromethoxylation of Alkenes
J AM CHEM SOC, 2015, 137(50): 15648-15651.
Chen, Chaohuang. Chen, Pinhong. Liu, Guosheng.

|15| Oxygen-Assisted Chemical Vapor Deposition Growth of Large Single-Crystal and High-Quality Monolayer MoS2
J AM CHEM SOC, 2015, 137(50): 15632-15635.
Chen, Wei. Zhao, Jing. Zhang, Jing. Gu, Lin. Yang, Zhenzhong. Li, Xiaomin. Yu, Hua. Zhu, Xuetao. Yang, Rong. Shi, Dongxia. Lin, Xuechun. Guo, Jiandong. Bai, Xuedong. Zhang, Guangyu.

|16| Synthesis of 1,1,1-Tris(boronates) from Vinylarenes by Co-Catalyzed Dehydrogenative Borylations-Hydroboration
J AM CHEM SOC, 2015, 137(50): 15600-15603.
Zhang, Lei. Huang, Zheng.

|17| Asymmetric Latent Carbocation Catalysis with Chiral Trityl Phosphate
J AM CHEM SOC, 2015, 137(49): 15576-15583.
Lv, Jian. Zhang, Qichao. Zhong, Xingren. Luo, Sanzhong.

|18| Multifunctional Fullerene Derivative for Interface Engineering in Perovskite Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2015, 137(49): 15540-15547.
Li, Yaowen. Zhao, Yue. Chen, Qi. Yang, Yang (Michael). Liu, Yongsheng. Hong, Ziruo. Liu, Zonghao. Hsieh, Yao-Tsung. Meng, Lei. Yongfang Li. Yang, Yang.

|19| Photonic Crystal Microbubbles as Suspension Barcodes
J AM CHEM SOC, 2015, 137(49): 15533-15539.
Shang, Luoran. Fu, Fanfan. Cheng, Yao. Wang, Huan. Liu, Yuxiao. Zhao, Yuanjin. Gu, Zhongze.

|20| Bifunctional Ligand-Assisted Catalytic Ketone alpha-Alkenylation with Internal Alkynes: Controlled Synthesis of Enones and Mechanistic Studies
J AM CHEM SOC, 2015, 137(49): 15518-15527.
Mo, Fanyang. Lim, Hee Nam. Dong, Guangbin.

|21| Enhanced Raman Scattering on In-Plane Anisotropic Layered Materials
J AM CHEM SOC, 2015, 137(49): 15511-15517.
Lin, Jingjing. Liang, Liangbo. Ling, Xi. Zhang, Shuqing. Mao, Nannan. Zhang, Na. Sumpter, Bobby G.. Meunier, Vincent. Tong, Lianming. Zhang, Jin.

|22| Synthesis of a Chiral Crystal Form of MOF-5, CMOF-5, by Chiral Induction
J AM CHEM SOC, 2015, 137(49): 15406-15409.
Zhang, Shi-Yuan. Li, Dan. Guo, Dong. Zhang, Hui. Shi, Wei. Cheng, Peng. Wojtas, Lukasz. Zaworotko, Michael J..

|23| Structural Insights and the Surprisingly Low Mechanical Stability of the Au-S Bond in the Gold-Specific Protein GolB
J AM CHEM SOC, 2015, 137(49): 15358-15361.
Wei, Wei. Sun, Yang. Zhu, Mingli. Liu, Xiangzhi. Sun, Peiqing. Wang, Feng. Gui, Qiu. Meng, Wuyi. Cao, Yi. Zhao, Jing.

|24| Mono-cadmium vs Mono-mercury Doping of Au-25 Nanoclusters
J AM CHEM SOC, 2015, 137(49): 15350-15353.
Yao, Chuanhao. Lin, Yue-jian. Yuan, Jinyun. Liao, Lingwen. Zhu, Min. Weng, Lin-hong. Yang, Jinlong. Wu, Zhikun.

|25| Highly Regio- and Enantioselective Alkoxycarbonylative Amination of Terminal Allenes Catalyzed by a Spiroketal-Based Diphosphine/Pd(II) Complex
J AM CHEM SOC, 2015, 137(49): 15346-15349.
Liu, Jiawang. Han, Zhaobin. Wang, Xiaoming. Wang, Zheng. Ding, Kuiling.

|26| A Suite of Tetraphenylethylene-Based Discrete Organoplatinum(II) Metallacycles: Controllable Structure and Stoichiometry, Aggregation-Induced Emission, and Nitroaromatics Sensing
J AM CHEM SOC, 2015, 137(48): 15276-15286.
Yan, Xuzhou. Wang, Haoze. Hauke, Cory E.. Cook, Timothy R.. Wang, Ming. Saha, Manik Lal. Zhou, Zhixuan. Zhang, Mingming. Li, Xiaopeng. Huang, Feihe. Stang, Peter J..

|27| Reversibly Switching Bilayer Permeability and Release Modules of Photochromic Polymersomes Stabilized by Cooperative Noncovalent Interactions
J AM CHEM SOC, 2015, 137(48): 15262-15275.
Wang, Xiaorui. Hu, Jinming. Liu, Guhuan. Tian, Jie. Wang, Huijuan. Gong, Ming. Liu, Shiyong.

|28| Tumor Acidity-Sensitive Polymeric Vector for Active Targeted siRNA Delivery
J AM CHEM SOC, 2015, 137(48): 15217-15224.
Sun, Chun-Yang. Shen, Song. Xu, Cong-Fei. Li, Hong-Jun. Liu, Yang. Cao, Zhi-Ting. Yang, Xian-Zhu. Xia, Jin-Xing. Wang, Jun.

|29| Self-Assembled Microdisk Lasers of Perylenediimides
J AM CHEM SOC, 2015, 137(48): 15105-15111.
Yu, Zhenyi. Wu, Yishi. Liao, Qing. Zhang, Haihua. Bai, Shuming. Li, Hui. Xu, Zhenzhen. Sun, Chunlin. Wang, Xuedong. Yao, Jiannian. Fu, Hongbing.

|30| Total Synthesis of Linckosides A and B, the Representative Starfish Polyhydroxysteroid Glycosides with Neuritogenic Activities
J AM CHEM SOC, 2015, 137(48): 15098-15101.
Zhu, Dapeng. Yu, Biao.

|31| Orthogonal Cysteine-Penicillamine Disulfide Pairing for Directing the Oxidative Folding of Peptides
J AM CHEM SOC, 2015, 137(48): 15094-15097.
Zheng, Yiwu. Zhai, Linxiang. Zhao, Yibing. Wu, Chuanliu.

|32| C and N Hybrid Coordination Derived Co-C-N Complex as a Highly Efficient Electrocatalyst for Hydrogen Evolution Reaction
J AM CHEM SOC, 2015, 137(48): 15070-15073.

|33| Metal-Organic Polymers Containing Discrete Single-Walled Nanotube as a Heterogeneous Catalyst for the Cycloaddition of Carbon Dioxide to Epoxides
J AM CHEM SOC, 2015, 137(48): 15066-15069.
Zhou, Zhen. He, Cheng. Xiu, Jinghai. Yang, Lu. Duan, Chunying.

|34| Atroposelective Synthesis of Axially Chiral Biaryldiols via Organocatalytic Arylation of 2-Naphthols
J AM CHEM SOC, 2015, 137(48): 15062-15065.
Chen, Ye-Hui. Cheng, Dao-Juan. Zhang, Jian. Wang, Yong. Liu, Xin-Yuan. Tan, Bin.

|35| Engineered Asymmetric Heterogeneous Membrane: A Concentration-Gradient-Driven Energy Harvesting Device
J AM CHEM SOC, 2015, 137(46): 14765-14772.
Zhang, Zhen. Kong, Xiang-Yu. Xiao, Kai. Liu, Qian. Xie, Ganhua. Li, Pei. Ma, Jie. Tian, Ye. Wen, Liping. Jiang, Lei.

|36| Biomimetic Preparation and Dual-Color Bioimaging of Fluorescent Silicon Nanoparticles
J AM CHEM SOC, 2015, 137(46): 14726-14732.
Wu, Sicong. Zhong, Yiling. Zhou, Yanfeng. Song, Bin. Chu, Binbin. Ji, Xiaoyuan. Wu, Yanyan. Su, Yuanyuan. He, Yao.

|37| Asymmetric H2O-Nucleophilic Ring Opening of D-A Cyclopropanes: Catalyst Serves as a Source of Water
J AM CHEM SOC, 2015, 137(46): 14594-14597.
Kang, Qi-Kai. Wang, Lijia. Liu, Qiong-Jie. Li, Jun-Fang. Tang, Yong.

|38| Silver-Catalyzed Long-Distance Aryl Migration from Carbon Center to Nitrogen Center
J AM CHEM SOC, 2015, 137(46): 14586-14589.
Zhou, Taigang. Luo, Fei-Xian. Yang, Ming-Yu. Shi, Zhang-Jie.

|39| A Deep Cavitand Templates Lactam Formation in Water
J AM CHEM SOC, 2015, 137(46): 14582-14585.
Mosca, Simone. Yu, Yang. Gavette, Jesse V.. Zhang, Kang-Da. Rebek, Julius, Jr..

|40| Ordered Porous Pd Octahedra Covered with Mono layer Ru Atoms
J AM CHEM SOC, 2015, 137(46): 14566-14569.
Ge, Jingjie. He, Dongsheng. Bai, Lei. You, Rui. Lu, Haiyuan. Lin, Yue. Tan, Chaoliang. Kang, Yan-Biao. Xiao, Bin. Wu, Yuen. Deng, Zhamdang. Huang, Weixin. Zhang, Hua. Hong, Xun. Yadong Li.

|41| Steering Metallofullerene Electron Spin in Porous Metal Organic Framework
J AM CHEM SOC, 2015, 137(47): 15055-15060.
Feng, Yongqiang. Wang, Taishan. Li, Yongjian. Li, Jie. Wu, Jingyi. Wu, Bo. Jiang, Li. Wang, Chunru.

|42| Electric-Field-Driven Dual Vacancies Evolution in Ultrathin Nanosheets Realizing Reversible Semiconductor to Half-Metal Transition
J AM CHEM SOC, 2015, 137(47): 15043-15048.
Lyu, Mengjie. Liu, Youwen. Zhi, Yuduo. Xiao, Chong. Gu, Bingchuan. Hua, Xuemin. Fan, Shaojuan. Lin, Yue. Bai, Wei. Tong, Wei. Zou, Youming. Pan, Bicai. Ye, Bangjiao. Xie, Yi.

|43| Pd@Pt Core-Shell Concave Decahedra: A Class of Catalysts for the Oxygen Reduction Reaction with Enhanced Activity and Durability
J AM CHEM SOC, 2015, 137(47): 15036-15042.
Wang, Xue. Vara, Madeline. Luo, Ming. Huang, Hongwen. Ruditskiy, Aleksey. Park, Jinho. Bao, Shixiong. Liu, Jingyue. Howe, Jane. Chi, Miaofang. Xie, Zhaoxiong. Xia, Younan.

|44| pH-Responsive Gas-Water-Solid Interface for Multiphase Catalysis
J AM CHEM SOC, 2015, 137(47): 15015-15025.
Huang, Jianping. Cheng, Fangqin. Binks, Bernard P.. Yang, Hengquan.

|45| Ionic Functionalization of Hydrophobic Colloidal Nanoparticles To Form Ionic Nanoparticles with Enzyme like Properties
J AM CHEM SOC, 2015, 137(47): 14952-14958.
Liu, Yuan. Purich, Daniel L.. Wu, Cuichen. Wu, Yuan. Chen, Tao. Cui, Cheng. Zhang, Liqin. Cansiz, Sena. Hou, Weijia. Wang, Yanyue. Yang, Shengyuan. Weihong Tan.

|46| Coordination-Driven Polymerization of Supramolecular Nanocages
J AM CHEM SOC, 2015, 137(47): 14873-14876.
Niu, Zheng. Fang, Sheng. Liu, Xiao. Ma, Jian-Gong. Ma, Shengqian. Cheng, Peng.

|47| In Situ Study of Fe3Pt-Fe2O3 Core-Shell Nanoparticle Formation
J AM CHEM SOC, 2015, 137(47): 14850-14853.
Liang, Wen-I. Zhang, Xiaowei. Zan, Yunlong. Pan, Ming. Czarnik, Cory. Bustillo, Karen. Xu, Jun. Chu, Ying-Hao. Zheng, Haimei.

|48| Synthesis of Highly Substituted Racemic and Enantioenriched Allenylsilanes via Copper-Catalyzed Hydrosilylation of (Z)-2-Alken-4-ynoates with Silylboronate
J AM CHEM SOC, 2015, 137(47): 14830-14833.
Wang, Min. Liu, Zheng-Li. Zhang, Xiang. Tian, Pan-Pan. Xu, Yun-He. Loh, Teck-Peng.

|49| gem-Difluoroolefination of Diazo Compounds with TMSCF3 or TMSCF2Br: Transition-Metal-Free Cross-Coupling of Two Carbene Precursors
J AM CHEM SOC, 2015, 137(45): 14496-14501.
Hu, Mingyou. Ni, Chuanfa. Li, Lingchun. Han, Yongxin. Hu, Jinbo.

|50| A Highly Selective Ratiometric Two-Photon Fluorescent Probe for Human Cytochrome P450 1A
J AM CHEM SOC, 2015, 137(45): 14488-14495.
Dai, Zi-Ru. Ge, Guang-Bo. Feng, Lei. Ning, Jing. Hu, Liang-Hai. Jin, Qiang. Wang, Dan-Dan. Lv, Xia. Dou, Tong-Yi. Cui, Jing-Nan. Yang, Ling.

|51| Mechanistic Insight into DNA-Guided Control of Nanoparticle Morphologies
J AM CHEM SOC, 2015, 137(45): 14456-14464.
Tan, Li Huey. Yue, Yuan. Satyavolu, Nitya Sai Reddy. Ali, Arzeena Sultana. Wang, Zidong. Wu, Yuqing. Lu, Yi.

|52| Regio- and Chemoselective Kumada Tamao Corriu Reaction of Aryl Alkyl Ethers Catalyzed by Chromium Under Mild Conditions
J AM CHEM SOC, 2015, 137(45): 14367-14372.
Cong, Xuefeng. Tang, Huarong. Zeng, Xiaoming.

|53| Nanoparticle Superlattices as Efficient Bifunctional Electrocatalysts for Water Splitting
J AM CHEM SOC, 2015, 137(45): 14305-14312.
Li, Jun. Wang, Yongcheng. Zhou, Tong. Zhang, Hui. Sun, Xuhui. Tang, Jing. Zhang, Lijuan. Al-Enizi, Abdullah M.. Yang, Zhongqin. Zheng, Gengfeng.

|54| Experimental and Mechanistic Understanding of Aldehyde Hydrogenation Using Au-25 Nanoclusters with Lewis Acids: Unique Sites for Catalytic Reactions
J AM CHEM SOC, 2015, 137(45): 14295-14304.
Li, Gao. Abroshan, Hadi. Chen, Yuxiang. Jin, Rongchao. Kim, Hyung J..

|55| Self-Assembly of a Functional Oligo(Aniline)-Based Amphiphile into Helical Conductive Nanowires
J AM CHEM SOC, 2015, 137(45): 14288-14294.
Bell, O. Alexander. Wu, Guanglu. Haataja, Johannes S.. Broemmel, Felicitas. Fey, Natalie. Seddon, Annela M.. Harniman, Robert L.. Richardson, Robert M.. Ikkala, Olli. Zhang, Xi. Faul, Charl F. J..

|56| Dynamic Signaling Cascades: Reversible Covalent Reaction-Coupled Molecular Switches
J AM CHEM SOC, 2015, 137(44): 14220-14228.
Ren, Yulong. You, Lei.

|57| Three-Coordinate Iron(IV) Bisimido Complexes with Aminocarbene Ligation: Synthesis, Structure, and Reactivity
J AM CHEM SOC, 2015, 137(44): 14196-14207.
Wang, Lei. Hu, Lianrui. Zhang, Hezhong. Chen, Hui. Deng, Liang.

|58| Rationally Designed Small Molecules That Target Both the DNA and RNA Causing Myotonic Dystrophy Type 1
J AM CHEM SOC, 2015, 137(44): 14180-14189.
Nguyen, Lien. Luu, Long M.. Peng, Shaohong. Serrano, Julio F.. Chan, H. Y. Edwin. Zimmerman, Steven C..

|59| Terthiophene-Based D-A Polymer with an Asymmetric Arrangement of Alkyl Chains That Enables Efficient Polymer Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2015, 137(44): 14149-14157.
Hu, Huawei. Jiang, Kui. Yang, Guofang. Liu, Jing. Li, Zhengke. Lin, Haoran. Liu, Yuhang. Zhao, Jingbo. Zhang, Jie. Huang, Fei. Qu, Yongquan. Ma, Wei. Yan, He.

|60| The Metallic State in Neutral Radical Conductors: Dimensionality, Pressure and Multiple Orbital Effects
J AM CHEM SOC, 2015, 137(44): 14136-14148.
Tian, Di. Winter, Stephen M.. Mailman, Aaron. Wong, Joanne W. L.. Yong, Wenjun. Yamaguchi, Hiroshi. Jia, Yating. Tse, John S.. Desgreniers, Serge. Secco, Richard A.. Julian, Stephen R.. Jin, Changqing. Mito, Masaki. Ohishi, Yasuo. Oakley, Richard T..

|61| Anionic Chemistry of Noble Gases: Formation of Mg-NG (NG = Xe, Kr, Ar) Compounds under Pressure
J AM CHEM SOC, 2015, 137(44): 14122-14128.
Miao, Mao-sheng. Wang, Xiao-li. Brgoch, Jakoah. Spera, Frank. Jackson, Matthew G.. Kresse, Georg. Lin, Hai-qing.

|62| Integrating DNA-Strand-Displacement Circuitry with Self-Assembly of Spherical Nucleic Acids
J AM CHEM SOC, 2015, 137(44): 14107-14113.
Yao, Dongbao. Song, Tingjie. Sun, Xianbao. Xiao, Shiyan. Huang, Fujian. Lang, Haojun.

|63| Discovery and Characterization of a Peptide That Enhances Endosomal Escape of Delivered Proteins in Vitro and in Vivo
J AM CHEM SOC, 2015, 137(44): 14084-14093.
Li, Margie. Tao, Yong. Shu, Yilai. LaRochelle, Jonathan R.. Steinauer, Angela. Thompson, David. Schepartz, Alanna. Chen, Zheng-Yi. Liu, David R..

|64| Porphyrin Cosensitization for a Photovoltaic Efficiency of 11.5%: A Record for Non-Ruthenium Solar Cells Based on Iodine Electrolyte
J AM CHEM SOC, 2015, 137(44): 14055-14058.
Xie, Yongshu. Tang, Yunyu. Wu, Wenjun. Wang, Yueqiang. Liu, Jingchuan. Li, Xin. Tian, He. Zhu, Wei-Hong.

|65| Phosphoric Acid-Catalyzed Asymmetric Classic Passerini Reaction
J AM CHEM SOC, 2015, 137(44): 14039-14042.
Zhang, Jian. Lin, Shao-Xia. Cheng, Dao-Juan. Liu, Xin-Yuan. Tan, Bin.

|66| Spherical Nanoparticle Supported Lipid Bilayers for the Structural Study of Membrane Geometry-Sensitive Molecules
J AM CHEM SOC, 2015, 137(44): 14031-14034.
Fu, Riqiang. Gill, Richard L., Jr.. Kim, Edward Y.. Briley, Nicole E.. Tyndall, Erin R.. Xu, Jie. Li, Conggang. Ramamurthi, Kumaran S.. Flanagan, John M.. Tian, Fang.

|67| Ratio-Controlled Synthesis of CuNi Octahedra and Nanocubes with Enhanced Catalytic Activity
J AM CHEM SOC, 2015, 137(44): 14027-14030.
Wang, Menglin. Wang, Liangbing. Li, Hongliang. Du, Wenpeng. Khan, Munir Ullah. Zhao, Songtao. Ma, Chao. Li, Zhenyu. Zeng, Jie.

|68| High-Index Faceted Ni3S2 Nanosheet Arrays as Highly Active and Ultrastable Electrocatalysts for Water Splitting
J AM CHEM SOC, 2015, 137(44): 14023-14026.
Feng, Liang-Liang. Yu, Guangtao. Wu, Yuanyuan. Li, Guo-Dong. Li, Hui. Sun, Yuanhui. Asefa, Tewodros. Chen, Wei. Zou, Xiaoxin.

|69| Single Nanoparticle to 3D Supercage: Framing for an Artificial Enzyme System
J AM CHEM SOC, 2015, 137(43): 13957-13963.
Cai, Ren. Yang, Dan. Peng, Shengjie. Chen, Xigao. Huang, Yun. Liu, Yuan. Hou, Weijia. Yang, Shengyuan. Liu, Zhenbao. Weihong Tan.

|70| An Unprecedented Formal [5+2] Cycloaddition of Nitrones with o-Carboryne via Tandem [3+2] Cycloaddition/Oxygen Migration/Aromatization Sequence
J AM CHEM SOC, 2015, 137(43): 13938-13942.
Zhao, Da. Zhang, Jiji. Xie, Zuowei.

|71| Innate Reverse Transcriptase Activity of DNA Polymerase for Isothermal RNA Direct Detection
J AM CHEM SOC, 2015, 137(43): 13804-13806.
Shi, Chao. Shen, Xiaotong. Niu, Shuyan. Ma, Cuiping.

|72| Helix Sense-Selective Supramolecular Polymerization Seeded by a One-Handed Helical Polymeric Assembly
J AM CHEM SOC, 2015, 137(43): 13792-13795.
Zhang, Wei. Jin, Wusong. Fukushima, Takanori. Mori, Tadashi. Aida, Takuzo.

|73| "Smart" Ag Nanostructures for Plasmon-Enhanced Spectroscopies
J AM CHEM SOC, 2015, 137(43): 13784-13787.
Li, Chao-Yu. Meng, Meng. Huang, Sheng-Chao. Li, Lei. Huang, Shao-Rong. Chen, Shu. Meng, Ling-Yan. Panneerselvam, Rajapandiyan. Zhang, San-Jun. Ren, Bin. Yang, Zhi-Lin. Li, Jian-Feng. Tian, Zhong-Qun.

|74| Total Synthesis of Epoxyeujindole A
J AM CHEM SOC, 2015, 137(43): 13764-13767.
Lu, Zhaohong. Li, Hailong. Bian, Ming. Li, Ang.

|75| A Cu/Pd Cooperative Catalysis for Enantioselective Allylboration of Alkenes
J AM CHEM SOC, 2015, 137(43): 13760-13763.
Jia, Tao. Cao, Peng. Wang, Bing. Lou, Yazhou. Yin, Xuemei. Wang, Min. Liao, Jian.

|76| Fluorescein Derivatives as Bifunctional Molecules for the Simultaneous Inhibiting and Labeling of FTO Protein
J AM CHEM SOC, 2015, 137(43): 13736-13739.
Wang, Tianlu. Hong, Tingting. Huang, Yue. Su, Haomiao. Wu, Fan. Chen, Yi. Wei, Lai. Huang, Wei. Hua, Xiaoluan. Xia, Yu. Xu, Jinglei. Gan, Jianhua. Yuan, Bifeng. Feng, Yuqi. Zhang, Xiaolian. Yang, Cai-Guang. Zhou, Xiang.

|77| Discovery of Unclustered Fungal Indole Diterpene Biosynthetic Pathways through Combinatorial Pathway Reassembly in Engineered Yeast
J AM CHEM SOC, 2015, 137(43): 13724-13727.
Tang, Man-Cheng. Lin, Hsiao-Ching. Li, Dehai. Zou, Yi. Li, Jian. Xu, Wei. Cacho, Ralph A.. Hillenmeyer, Maureen E.. Garg, Neil K.. Tang, Yi.

|78| Total Synthesis of Atisane-Type Diterpenoids: Application of Diels-Alder Cycloadditions of Podocarpane-Type Unmasked ortho-Benzoquinones
J AM CHEM SOC, 2015, 137(42): 13706-13714.
Song, Liqiang. Zhu, Guili. Liu, Yongjiang. Liu, Bo. Qin, Song.

|79| Rational Design of Polynuclear Organometallic Assemblies from a Simple Heteromultifunctional Ligand
J AM CHEM SOC, 2015, 137(42): 13670-13678.
Zhang, Long. Lin, Yue-Jian. Li, Zhen-Hua. Jin, Guo-Xin.

|80| Surface Acidity as Descriptor of Catalytic Activity for Oxygen Evolution Reaction in Li-O-2 Battery
J AM CHEM SOC, 2015, 137(42): 13572-13579.
Zhu, Jinzhen. Wang, Fan. Wang, Beizhou. Wang, Youwei. Liu, Jianjun. Zhang, Wenqing. Wen, Zhaoyin.

|81| Efficient Synthesis and Stereochemical Revision of Coibamide A
J AM CHEM SOC, 2015, 137(42): 13488-13491.
Yao, Guiyang. Pan, Zhengyin. Wu, Chunlei. Wang, Wei. Fang, Lijing. Su, Wu.

|82| Enantioselective 1,2-Difunctionalization of Dienes Enabled by Chiral Palladium Complex-Catalyzed Cascade Arylation/Allylic Alkylation Reaction
J AM CHEM SOC, 2015, 137(42): 13476-13479.
Wu, Xiang. Lin, Hua-Chen. Li, Ming-Li. Li, Lu-Lu. Han, Zhi-Yong. Gong, Liu-Zhu.

|83| Unusual Strong Incommensurate Modulation in a Tungsten-Bronze-Type Relaxor PbBiNb5O15
J AM CHEM SOC, 2015, 137(42): 13468-13471.
Lin, Kun. Zhou, Zhengyang. Liu, Laijun. Ma, Hongqiang. Chen, Jun. Deng, Jinxia. Junliang Sun. You, Li. Kasai, Hidetaka. Kato, Kenichi. Takata, Masaki. Xing, Xianran.

|84| Heterogeneity within a Mesoporous Metal-Organic Framework with Three Distinct Metal-Containing Building Units
J AM CHEM SOC, 2015, 137(42): 13456-13459.
Tu, Binbin. Pang, Qingqing. Ning, Erlong. Yan, Wenqing. Qi, Yi. Wu, Doufeng. Li, Qiaowei.

|85| Visible-Light Photoreduction of CO2 in a Metal-Organic Framework: Boosting Electron-Hole Separation via Electron Trap States
J AM CHEM SOC, 2015, 137(42): 13440-13443.
Xu, Hai-Qun. Hu, Jiahua. Wang, Dengke. Li, Zhaohui. Zhang, Qun. Luo, Yi. Shuhong Yu. Jiang, Hai-Long.

|86| Unusual High-Temperature Reversible Phase-Transition Behavior, Structures, and Dielectric-Ferroelectric Properties of Two New Crown Ether Clathrates
J AM CHEM SOC, 2015, 137(41): 13345-13351.
Tang, Yun-Zhi. Yu, Yin-Mei. Xiong, Jian-Bo. Tan, Yu-Hui. Wen, He-Rui.

|87| Systematic Tuning and Multifunctionalization of Covalent Organic Polymers for Enhanced Carbon Capture
J AM CHEM SOC, 2015, 137(41): 13301-13307.
Xiang, Zhonghua. Mercado, Rocio. Huck, Johanna M.. Wang, Hui. Guo, Zhanhu. Wang, Wenchuan. Cao, Dapeng. Haranczyk, Maciej. Smit, Berend.

|88| Kinetic or Dynamic Control on a Bifurcating Potential Energy Surface? An Experimental and DFT Study of Gold-Catalyzed Ring Expansion and Spirocyclization of 2-Propargyl-beta-tetrahydrocarbolines
J AM CHEM SOC, 2015, 137(41): 13290-13300.
Zhang, Lei. Wang, Yi. Yao, Zhu-Jun. Wang, Shaozhong. Yu, Zhi-Xiang.

|89| An Interface Coassembly in Biliquid Phase: Toward Core-Shell Magnetic Mesoporous Silica Microspheres with Tunable Pore Size
J AM CHEM SOC, 2015, 137(41): 13282-13289.
Yue, Qin. Li, Jialuo. Luo, Wei. Zhang, Yu. Elzatahry, Ahmed A.. Wang, Xiqing. Wang, Chun. Li, Wei. Cheng, Xiaowei. Alghamdi, Abdulaziz. Abdullah, Aboubakr M.. Deng, Yonghui. Dongyuan Zhao.

|90| Water-Dispersible, Responsive, and Carbonizable Hairy Microporous Polymeric Nanospheres
J AM CHEM SOC, 2015, 137(41): 13256-13259.
Mai, Weicong. Sun, Bin. Chen, Luyi. Xu, Fei. Liu, Hao. Liang, Yeru. Fu, Ruowen. Wu, Dingcai. Matyjaszewski, Krzysztof.

|91| Unique Electronic and Structural Effects in Vanadia/Ceria-Catalyzed Reactions
J AM CHEM SOC, 2015, 137(41): 13228-13231.
Wu, Xin-Ping. Gong, Xue-Qing.

|92| Ionic Switch Induced by a Rectangular-Hexagonal Phase Transition in Benzenammonium Columnar Liquid Crystals
J AM CHEM SOC, 2015, 137(41): 13212-13215.
Soberats, Bartolome. Yoshio, Masafumi. Ichikawa, Takahiro. Zeng, Xiangbing. Ohno, Hiroyuki. Ungar, Goran. Kato, Takashi.

|93| Macroscopic and Strong Ribbons of Functionality-Rich Metal Oxides from Highly Ordered Assembly of Unilamellar Sheets
J AM CHEM SOC, 2015, 137(40): 13200-13208.
Hou, Junyu. Zheng, Yuanchuan. Su, Yanli. Zhang, Weikun. Hoshide, Tatsumasa. Xia, Feifei. Jie, Jiansheng. Li, Qingwen. Zhao, Zhigang. Ma, Renzhi. Sasaki, Takayoshi. Geng, Fengxia.

|94| Graphitic Carbon Conformal Coating of Mesoporous TiO2 Hollow Spheres for High-Performance Lithium Ion Battery Anodes
J AM CHEM SOC, 2015, 137(40): 13161-13166.
Liu, Hao. Li, Wei. Shen, Dengke. Dongyuan Zhao. Wang, Guoxiu.

|95| High-Temperature Ferroelectricity and Photoluminescence in a Hybrid Organic-Inorganic Compound: (3-Pyrrolinium)MnCI3
J AM CHEM SOC, 2015, 137(40): 13148-13154.
Ye, Heng-Yun. Zhou, QiongHua. Niu, XiangHong. Liao, Wei-Qiang. Fu, Da-Wei. Zhang, Yi. You, Yu-Meng. Wang, Jinlan. Chen, Zhong-Ning. Xiong, Ren-Gen.

|96| Metal Thiophosphates with Good Mid-infrared Nonlinear Optical Performances: A First-Principles Prediction and Analysis
J AM CHEM SOC, 2015, 137(40): 13049-13059.
Kang, Lei. Zhou, Molin. Yao, Jiyong. Lin, Zheshuai. Wu, Yicheng. Chen, Chuangtian.

|97| Cobalt-Catalyzed Cyclization of Aliphatic Amides and Terminal Alkynes with Silver-Cocatalyst
J AM CHEM SOC, 2015, 137(40): 12990-12996.
Zhang, Jitan. Chen, Hui. Lin, Cong. Liu, Zhanxiang. Wang, Chen. Zhang, Yuhong.

|98| Multicomponent Self-Assembled Metal-Organic [3]Rotaxanes
J AM CHEM SOC, 2015, 137(40): 12966-12976.
Yang, Yu-Dong. Fan, Chuan-Cai. Rambo, Brett M.. Gong, Han-Yuan. Xu, Li-Jin. Xiang, Jun-Feng. Sessler, Jonathan L..

|99| Ternary Hybrid Material for High-Performance Lithium-Sulfur Battery
J AM CHEM SOC, 2015, 137(40): 12946-12953.
Fan, Qi. Liu, Wen. Weng, Zhe. Sun, Yueming. Wang, Hailiang.

|00| Unravelling Doping Effects on PEDOT at the Molecular Level: From Geometry to Thermoelectric Transport Properties
J AM CHEM SOC, 2015, 137(40): 12929-12938.
Shi, Wen. Zhao, Tianqi. Xi, Jinyang. Wang, Dong. Zhigang Shuai.

|01| Assembly-Induced Enhancement of Cu Nanoclusters Luminescence with Mechanochromic Property
J AM CHEM SOC, 2015, 137(40): 12906-12913.
Zhennan Wu. Liu, Jiale. Gao, Yang. Liu, Huiwen. Li, Tingting. Zou, Haoyang. Wang, Zhigang. Zhang, Kai. Wang, Yue. Zhang, Hao. Bai Yang.

|02| Pd(0)-Catalyzed Carbene Insertion into Si-Si and Sn-Sn Bonds
J AM CHEM SOC, 2015, 137(40): 12800-12803.
Liu, Zhenxing. Tan, Haocheng. Fu, Tianren. Xia, Ying. Qiu, Di. Zhang, Yan. Wang, Jianbo.

|03| Ultrafast Interfacial Electron and Hole Transfer from CsPbBr3 Perovskite Quantum Dots
J AM CHEM SOC, 2015, 137(40): 12792-12795.
Wu, Kaifeng. Liang, Guijie. Shane, Qiongyi. Ren, Yueping. Kong, Degui. Lian, Tianquan.

|04| Helically Twisted Chiral Arrays of Gold Nanoparticles Coated with a Cholesterol Mesogen
J AM CHEM SOC, 2015, 137(40): 12736-12739.
Cseh, Liliana. Mang, Xiaobin. Zeng, Xiangbing. Liu, Feng. Mehl, Georg H.. Ungar, Goran. Siligardil, Giuliano.

|05| Asymmetric Allylic C-H Oxidation for the Synthesis of Chromans
J AM CHEM SOC, 2015, 137(40): 12732-12735.
Wang, Pu-Sheng. Liu, Peng. Zhai, Yu-Jia. Lin, Hua-Chen. Han, Zhi-Yong. Gong, Liu-Zhu.

|06| Crystal Facets Make a Profound Difference in Polyoxometalate-Containing Metal-Organic Frameworks as Catalysts for Biodiesel Production
J AM CHEM SOC, 2015, 137(39): 12697-12703.
Liu, Yiwei. Liu, Shumei. He, Danfeng. Li, Ning. Ji, Yujuan. Zheng, Zhiping. Luo, Fang. Liu, Shixia. Zhan Shi. Hu, Changwen.

|07| Propensity of Hydrated Excess Protons and Hydroxide Anions for the Air-Water Interface
J AM CHEM SOC, 2015, 137(39): 12610-12616.
Tse, Ying-Lung Steve. Chen, Chen. Lindberg, Gerrick E.. Kumar, Revati. Voth, Gregory A..

|08| Marked Consequences of Systematic Oligothiophene Catenation in Thieno[3,4-c]pyrrole-4,6-dione and Bithiopheneimide Photovoltaic Copolymers
J AM CHEM SOC, 2015, 137(39): 12565-12579.
Zhou, Nanjia. Guo, Xugang. Ponce Ortiz, Rocio. Harschneck, Tobias. Manley, Eric F.. Lou, Sylvia J.. Hartnett, Patrick E.. Yu, Xinge. Horwitz, Noah E.. Mayorga Burrezo, Paula. Aldrich, Thomas J.. Lopez Navarrete, Juan T.. Wasielewski, Michael R.. Chen, Lin X.. Chang, Robert. P. H.. Facchetti, Antonio. Marks, Tobin J..

|09| Large-Volume Self-Organization of Polymer/Nanoparticle Hybrids with Millimeter-Scale Grain Sizes Using Brush Block Copolymers
J AM CHEM SOC, 2015, 137(39): 12510-12513.
Song, Dong-Po. Li, Cheng. Colella, Nicholas S.. Xie, Wanting. Li, Shengkai. Lu, Xuemin. Gido, Samuel. Lee, Jae-Hwang. Watkins, James J..

|10| Chemical Unit Cosubstitution and Tuning of Photoluminescence in the Ca-2(Al1-xMgx)(Al1-xSi1+x)O-7:Eu2+ Phosphor
J AM CHEM SOC, 2015, 137(39): 12494-12497.
Xia, Zhiguo. Ma, Chonggeng. Molokeev, Maxim S.. Liu, Quanlin. Rickert, Karl. Poeppelmeier, Kenneth R..

|11| Palladium-Catalyzed Formal Insertion of Carbenoids into Aminals via C-N Bond Activation
J AM CHEM SOC, 2015, 137(39): 12490-12493.
Qin, Guiping. Li, Lixin. Li, Jiawen. Huang, Hanmin.

|12| Visualizing Carrier Diffusion in Individual Single-Crystal Organolead Halide Perovskite Nanowires and Nanoplates
J AM CHEM SOC, 2015, 137(39): 12458-12461.
Tian, Wenming. Zhao, Chunyi. Leng, Jing. Gui, Rongrong. Jin, Shenge.

|13| General Method for the Synthesis of Ultrastable Core/Shell Quantum Dots by Aluminum Doping
J AM CHEM SOC, 2015, 137(39): 12430-12433.
Li, Zhichun. Yao, Wei. Kong, Long. Zhao, Yixin. Li, Liang.

|14| Formation Mechanisms, Structure, Solution Behavior, and Reactivity of Aminodiborane
J AM CHEM SOC, 2015, 137(38): 12406-12414.
Li, Huizhen. Ma, Nana. Meng, Wenjuan. Gallucci, Judith. Qiu, Yongqing. Li, Shujun. Zhao, Qianyi. Zhang, Jie. Zhao, Ji-Cheng. Chen, Xuenian.

|15| Scaling of Polymer Dynamics at an Oil-Water Interface in Regimes Dominated by Viscous Drag and Desorption-Mediated Flights
J AM CHEM SOC, 2015, 137(38): 12312-12320.
Wang, Dapeng. Hu, Renfeng. Mabry, Joshua N.. Miao, Bing. Wu, David T.. Koynov, Kaloian. Schwartz, Daniel K..

|16| Visualizing Peroxynitrite Fluxes in Endothelial Cells Reveals the Dynamic Progression of Brain Vascular Injury
J AM CHEM SOC, 2015, 137(38): 12296-12303.
Li, Xin. Tao, Rong-Rong. Hong, Ling-Juan. Cheng, Juan. Jiang, Quan. Lu, Ying-Mei. Liao, Mei-Hua. Ye, Wei-Feng. Lu, Nan-Nan. Han, Feng. Hu, Yong-Zhou. Hu, You-Hong.

|17| Iridium(III)-Catalyzed Direct Arylation of C-H Bonds with Diaryliodonium Salts
J AM CHEM SOC, 2015, 137(38): 12231-12240.
Gao, Pan. Guo, Wei. Xue, Jingjing. Zhao, Yue. Yuan, Yu. Xia, Yuanzhi. Shi, Zhuangzhi.

|18| Palladium-Catalyzed Enantioselective 1,1-Fluoroarylation of Aminoalkenes
J AM CHEM SOC, 2015, 137(38): 12207-12210.
He, Ying. Yang, Zhenyu. Thornbury, Richard T.. Toste, F. Dean.

|19| A Mixed-Crystal Lanthanide Zeolite-like Metal-Organic Framework as a Fluorescent Indicator for Lysophosphatidic Acid, a Cancer Biomarker
J AM CHEM SOC, 2015, 137(38): 12203-12206.
Zhang, Shi-Yuan. Shi, Wei. Cheng, Peng. Zaworotko, Michael J..

|20| Intracellular Delivery of Functional Proteins and Native Drugs by Cell-Penetrating Poly(disulfide)s
J AM CHEM SOC, 2015, 137(37): 12153-12160.
Fu, Jiaqi. Yu, Changmin. Li, Lin. Yao, Shao Q..

|21| Interaction of the NH2 Radical with the Surface of a Water Droplet
J AM CHEM SOC, 2015, 137(37): 12070-12078.
Zhong, Jie. Zhao, Yu. Li, Lei. Li, Hui. Francisco, Joseph S.. Zeng, Xiao Cheng.

|22| Intramolecularly Hydrogen-Bonded Aromatic Pentamers as Modularly Tunable Macrocyclic Receptors for Selective Recognition of Metal Ions
J AM CHEM SOC, 2015, 137(37): 12055-12063.
Liu, Ying. Shen, Jie. Sun, Chang. Ren, Changliang. Zeng, Huaqiang.

|23| Monodisperse Copper Chalcogenide Nanocrystals: Controllable Synthesis and the Pinning of Plasmonic Resonance Absorption
J AM CHEM SOC, 2015, 137(37): 12006-12012.
Wang, Feifan. Li, Qi. Lin, Li. Peng, Hailin. Liu, Zhongfan. Xu, Dongsheng.

|24| Engineered Ionic Gates for Ion Conduction Based on Sodium and Potassium Activated Nanochannels
J AM CHEM SOC, 2015, 137(37): 11976-11983.
Liu, Qian. Xiao, Kai. Wen, Liping. Lu, Heng. Liu, Yahui. Kong, Xiang-Yu. Xie, Ganhua. Zhang, Zhen. Bo, Zhishan. Jiang, Lei.

|25| Enantioselective Total Synthesis of (-)-Incarviatone A
J AM CHEM SOC, 2015, 137(37): 11946-11949.
Hong, Benke. Li, Chao. Wang, Zhen. Chen, Jie. Li, Houhua. Lei, Xiaoguang.

|26| CuI/Oxalic Diamide Catalyzed Coupling Reaction of (Hetero)Aryl Chlorides and Amines
J AM CHEM SOC, 2015, 137(37): 11942-11945.
Zhou, Wei. Fan, Mengang. Yin, Junli. Jiang, Yongwen. Ma, Dawei.

|27| Electrochemical Tip-Enhanced Raman Spectroscopy
J AM CHEM SOC, 2015, 137(37): 11928-11931.
Zeng, Zhi-Cong. Huang, Sheng-Chao. Wu, De-Yin. Meng, Ling-Yan. Li, Mao-Hua. Huang, Teng-Xiang. Zhong, Jin-Hui. Wang, Xiang. Yang, Zhi-Lin. Ren, Bin.

|28| Efficient Biosynthesis of Fungal Polyketides Containing the Dioxabicyclo-octane Ring System
J AM CHEM SOC, 2015, 137(37): 11904-11907.
Mao, Xu-Ming. Zhan, Zha-Jun. Grayson, Matthew N.. Tang, Man-Cheng. Xu, Wei. Li, Yong-Quan. Yin, Wen-Bing. Lin, Hsiao-Ching. Chooi, Yit-Heng. Houk, K. N.. Tang, Yi.

|29| Metallic Iron-Nickel Sulfide Ultrathin Nanosheets As a Highly Active Electrocatalyst for Hydrogen Evolution Reaction in Acidic Media
J AM CHEM SOC, 2015, 137(37): 11900-11903.
Long, Xia. Li, Guixia. Wang, Zilong. Zhu, HouYu. Zhang, Teng. Xiao, Shuang. Guo, Wenyue. Yang, Shihe.

|30| Self-Assembly of Chiral Metallacycles and Metallacages from a Directionally Adaptable BINOL-Derived Donor
J AM CHEM SOC, 2015, 137(37): 11896-11899.
Ye, Yang. Cook, Timothy R.. Wang, Shu-Ping. Wu, Jing. Li, Shijun. Stang, Peter J..

|31| Large-Area Synthesis of High-Quality Uniform Few-Layer MoTe2
J AM CHEM SOC, 2015, 137(37): 11892-11895.
Zhou, Lin. Xu, Kai. Zubair, Ahmad. Liao, Albert D.. Fang, Wenjing. Ouyang, Fangping. Lee, Yi-Hsien. Ueno, Keiji. Saito, Riichiro. Palacios, Tomas. Kong, Jing. Dresselhaus, Mildred S..

|32| Total Structure and Electronic Structure Analysis of Doped Thiolated Silver [MAg24(SR)(18)](2-) (M = Pd, Pt) Clusters
J AM CHEM SOC, 2015, 137(37): 11880-11883.
Yan, Juanzhu. Su, Haifeng. Yang, Huayan. Malola, Sami. Lin, Shuichao. Haekkinen, Hannu. Zheng, Nanfeng.

|33| Atomic-Scale Insight into Tautomeric Recognition, Separation, and Interconversion of Guanine Molecular Networks on Au(111)
J AM CHEM SOC, 2015, 137(36): 11795-11800.
Zhang, Chi. Xie, Lei. Wang, Likun. Kong, Huihui. Tan, Qinggang. Xu, Wei.

|34| Polymer Solar Cells: Solubility Controls Fiber Network Formation
J AM CHEM SOC, 2015, 137(36): 11783-11794.
van Franeker, Jacobus J.. Heintges, Gael H. L.. Schaefer, Charley. Portale, Giuseppe. Li, Weiwei. Wienk, Martijn M.. van der Schoot, Paul. Janssen, Rene A. J..

|35| Transient Electrochemical Surface-Enhanced Raman Spectroscopy: A Millisecond Time-Resolved Study of an Electrochemical Redox Process
J AM CHEM SOC, 2015, 137(36): 11768-11774.
Zong, Cheng. Chen, Chan-Juan. Zhang, Meng. Wu, De-Yin. Ren, Bin.

|36| Hierarchical Self-Assembly of Discrete Organoplatinum(II) Metallacycles with Polysaccharide via Electrostatic Interactions and Their Application for Heparin Detection
J AM CHEM SOC, 2015, 137(36): 11725-11735.
Chen, Li-Jun. Ren, Yuan-Yuan. Wu, Nai-Wei. Sun, Bin. Ma, Jian-Qiu. Zhang, Li. Tan, Hongwei. Liu, Minghua. Li, Xiaopeng. Yang, Hai-Bo.

|37| Hyperbranched Self-Immolative Polymers (hSIPs) for Programmed Payload Delivery and Ultrasensitive Detection
J AM CHEM SOC, 2015, 137(36): 11645-11655.
Liu, Guhuan. Zhang, Guofeng. Hu, Jinming. Wang, Xiaorui. Zhu, Mingqiang. Liu, Shiyong.

|38| Efficient Electrochemical Reduction of Carbon Dioxide to Acetate on Nitrogen-Doped Nanodiamond
J AM CHEM SOC, 2015, 137(36): 11631-11636.
Liu, Yanming. Chen, Shuo. Quan, Xie. Yu, Hongtao.

|39| Temperature-Dependent Multidimensional Self-Assembly of Polyphenylene-Based "Rod-Coil" Graft Polymers
J AM CHEM SOC, 2015, 137(36): 11602-11605.
Huang, Yinjuan. Mai, Yiyong. Yang, Xianwen. Beser, Uliana. Liu, Junzhi. Zhang, Fan. Deyue Yan. Muellen, Klaus. Feng, Xinliang.

|40| A Designed Metalloenzyme Achieving the Catalytic Rate of a Native Enzyme
J AM CHEM SOC, 2015, 137(36): 11570-11573.
Yu, Yang. Cui, Chang. Liu, Xiaohong. Petrik, Igor D.. Wang, Jiangyun. Lu, Yi.

|41| Nickel-Catalyzed Reductive Coupling of Aryl Bromides with Tertiary Alkyl Halides
J AM CHEM SOC, 2015, 137(36): 11562-11565.
Wang, Xuan. Wang, Shan. Xue, Weichao. Gong, Hegui.

|42| Nature of Rutile Nuclei in Anatase-to-Rutile Phase Transition
J AM CHEM SOC, 2015, 137(35): 11532-11539.
Zhu, Sheng-Cai. Xie, Song-Hai. Liu, Zhi-Pan.

|43| Valence Band Modification and High Thermoelectric Performance in SnTe Heavily Alloyed with MnTe
J AM CHEM SOC, 2015, 137(35): 11507-11516.
Tan, Gangjian. Shi, Fengyuan. Hao, Shiqiang. Chi, Hang. Bailey, Trevor P.. Zhao, Li-Dong. Uher, Ctirad. Wolverton, Chris. Dravid, Vinayak P.. Kanatzidis, Mercouri G..

|44| Strong Facet-Induced and Light-Controlled Room-Temperature Ferromagnetism in Semiconducting beta-FeSi2 Nanocubes
J AM CHEM SOC, 2015, 137(35): 11419-11424.
He, Zhiqiang. Xiong, Shijie. Wu, Shuyi. Zhu, Xiaobin. Meng, Ming. Wu, Xinglong.

|45| Highly Ordered Mesoporous Cobalt-Containing Oxides: Structure, Catalytic Properties, and Active Sites in Oxidation of Carbon Monoxide
J AM CHEM SOC, 2015, 137(35): 11407-11418.
Gu, Dong. Jia, Chun-Jiang. Weidenthaler, Claudia. Bongard, Hans-Josef. Spliethoff, Bernd. Schmidt, Wolfgang. Schueth, Ferdi.

|46| Ultrathin Black Phosphorus Nanosheets for Efficient Singlet Oxygen Generation
J AM CHEM SOC, 2015, 137(35): 11376-11382.
Wang, Hui. Yang, Xianzhu. Shao, Wei. Chen, Shichuan. Xie, Junfeng. Zhang, Xiaodong. Wang, Jun. Xie, Yi.

|47| Seed-Mediated Growth of Anatase TiO2 Nanocrystals with Core-Antenna Structures for Enhanced Photocatalytic Activity
J AM CHEM SOC, 2015, 137(35): 11327-11339.
Liu, Yiding. Tang, Aiwei. Zhang, Qiao. Yin, Yadong.

|48| Developing Quinoidal Fluorophores with Unusually Strong Red/Near-Infrared Emission
J AM CHEM SOC, 2015, 137(35): 11294-11302.
Ren, Longbin. Liu, Feng. Shen, Xingxing. Zhang, Cheng. Yi, Yuanping. Zhu, Xiaozhang.

|49| Highly Efficient Dual-Color Electrochemiluminescence from BODIPY-Capped PbS Nanocrystals
J AM CHEM SOC, 2015, 137(35): 11266-11269.
Hesari, Mahdi. Swanick, Kalen N.. Lu, Jia-Sheng. Whyte, Ryan. Wang, Suning. Ding, Zhifeng.

|50| Facile Phase Transfer and Surface Biofunctionalization of Hydrophobic Nanoparticles Using Janus DNA Tetrahedron Nanostructures
J AM CHEM SOC, 2015, 137(35): 11210-11213.
Li, Juan. Hong, Cheng-Yi. Wu, Shu-Xian. Liang, Hong. Wang, Li-Ping. Huang, Guoming. Chen, Xian. Yang, Huang-Hao. Shangguan, Dihua. Weihong Tan.

|51| A Rationally Designed Upconversion Nanoprobe for in Vivo Detection of Hydroxyl Radical
J AM CHEM SOC, 2015, 137(34): 11179-11185.
Li, Zhen. Liang, Tao. Lv, Songwei. Zhuang, Qinggeng. Liu, Zhihong.

|52| Non-Fullerene-Acceptor-Based Bulk-Heterojunction Organic Solar Cells with Efficiency over 7%
J AM CHEM SOC, 2015, 137(34): 11156-11162.
Sun, Dan. Meng, Dong. Cai, Yunhao. Fan, Bingbing. Li, Yan. Jiang, Wei. Huo, Lijun. Sun, Yanming. Wang, Zhaohui.

|53| Pressure-Induced Phase Transformation, Reversible Amorphization, and Anomalous Visible Light Response in Organolead Bromide Perovskite
J AM CHEM SOC, 2015, 137(34): 11144-11149.
Wang, Yonggang. Lu, Xujie. Yang, Wenge. Wen, Ting. Yang, Liuxiang. Ren, Xiangting. Wang, Lin. Lin, Zheshuai. Zhao, Yusheng.

|54| Rational Design of Charge-Transfer Interactions in Halogen-Bonded Co-crystals toward Versatile Solid-State Optoelectronics
J AM CHEM SOC, 2015, 137(34): 11038-11046.
Zhu, Weigang. Zheng, Renhui. Zhen, Yonggang. Yu, Zhenyi. Dong, Huanli. Fu, Hongbing. Shi, Qiang. Hu, Wenping.

|55| A Versatile Strategy for Shish-Kebab-like Multi-heterostructured Chalcogenides and Enhanced Photocatalytic Hydrogen Evolution
J AM CHEM SOC, 2015, 137(34): 11004-11010.
Hu, Jianqiang. Liu, Aili. Jin, Huile. Ma, Dekun. Yin, Dewu. Ling, Pengsheng. Wang, Shun. Lin, Zhiqun. Wang, Jichang.

|56| An All-Metal Aromatic Sandwich Complex [Sb3Au3Sb3]3-
J AM CHEM SOC, 2015, 137(34): 10954-10957.
Fuxing Pan. Leijiao Li. Wang, Ying-Jin. Guo, Jin-Chang. Zhai, Hua-Jin. Li Xu. Zhongming Sun*.

|57| A Singlet Thiophosphoryl Nitrene and Its Interconversion with Thiazyl and Thionitroso Isomers
J AM CHEM SOC, 2015, 137(34): 10942-10945.
Li, Hongmin. Wu, Zhuang. Li, Dingqing. Zeng, Xiaoqing. Beckers, Helmut. Francisco, Joseph S..

|58| Molecular Catalysis of the Electrochemical and Photochemical Reduction of CO2 with Earth-Abundant Metal Complexes. Selective Production of CO vs HCOOH by Switching of the Metal Center
J AM CHEM SOC, 2015, 137(34): 10918-10921.
Chen, Lingjing. Guo, Zhenguo. Wei, Xi-Guang. Gallenkamp, Charlotte. Bonin, Julien. Anxolabehere-Mallart, Elodie. Lau, Kai-Chung. Lau, Tai-Chu. Robert, Marc.

|59| Well-Defined Thiolated Nanographene as Hole-Transporting Material for Efficient and Stable Perovskite Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2015, 137(34): 10914-10917.
Cao, Jing. Liu, Yu-Min. Jing, Xiaojing. Yin, Jun. Li, Jing. Xu, Bin. Tan, Yuan-Zhi. Zheng, Nanfeng.

|60| Synthesis of 4H/fcc-Au@Metal Sulfide Core Shell Nanoribbons
J AM CHEM SOC, 2015, 137(34): 10910-10913.
Fan, Zhanxi. Zhang, Xiao. Yang, Jian. Wu, Xue-Jun. Liu, Zhengdong. Huang, Wei. Zhang, Hua.

|61| Photochromism and Photomagnetism of a 3d-4f Hexacyanoferrate at Room Temperature
J AM CHEM SOC, 2015, 137(34): 10882-10885.
Cai, Li-Zhen. Chen, Qing-Song. Zhang, Cui-Juan. Li, Pei-Xin. Wang, Ming-Sheng. Guo, Guo-Cong.

|62| Fine-Tuning of beta-Substitution to Modulate the Lowest Triplet Excited States: A Bioinspired Approach to Design Phosphorescent Metalloporphyrinoids
J AM CHEM SOC, 2015, 137(33): 10745-10752.
Ke, Xian-Sheng. Zhao, Hongmei. Zou, Xiaoran. Ning, Yingying. Cheng, Xin. Su, Hongmei. Zhang, Jun-Long.

|63| High-Yield Spreading of Water-Miscible Solvents on Water for Langmuir-Blodgett Assembly
J AM CHEM SOC, 2015, 137(33): 10683-10688.
Nie, Hua-Li. Dou, Xuan. Tang, Zhihong. Jang, Hee Dong. Huang, Jiaxing.

|64| Protein Activity Regulation: Inhibition by Closed-Loop Aptamer-Based Structures and Restoration by Near-IR Stimulation
J AM CHEM SOC, 2015, 137(33): 10576-10584.
Wang, Jie. Wei, Yurong. Hu, Xiaoxia. Fang, Yu-Yan. Li, Xinyang. Liu, Jian. Wang, Shengfu. Yuan, Quan.

|65| N-Difluoromethylthiophthalimide: A Shelf-Stable, Electrophilic Reagent for Difluoromethylthiolation
J AM CHEM SOC, 2015, 137(33): 10547-10553.
Zhu, Dianhu. Gu, Yang. Lu, Long. Shen, Qilong.

|66| Superconductivity with Topological Surface State in SrxBi2Se3
J AM CHEM SOC, 2015, 137(33): 10512-10515.
Liu, Zhongheng. Yao, Xiong. Shao, Jifeng. Zuo, Ming. Po, Li. Tan, Shun. Zhang, Changjin. Zhang, Yuheng.

|67| Concise Redox Deracemization of Secondary and Tertiary Amines with a Tetrahydroisoquinoline Core via a Nonenzymatic Process
J AM CHEM SOC, 2015, 137(33): 10496-10499.
Ji, Yue. Shi, Lei. Chen, Mu-Wang. Feng, Guang-Shou. Zhou, Yong-Gui.

|68| Single-Atom Pd-1/Graphene Catalyst Achieved by Atomic Layer Deposition: Remarkable Performance in Selective Hydrogenation of 1,3-Butadiene
J AM CHEM SOC, 2015, 137(33): 10484-10487.
Yan, Huan. Cheng, Hao. Yi, Hong. Lin, Yue. Yao, Tao. Wang, Chunlei. Li, Junjie. Wei, Shiqiang. Lu, Junling.

|69| CO2-Responsive Pillar[5]arene-Based Molecular Recognition in Water: Establishment and Application in Gas-Controlled Self-Assembly and Release
J AM CHEM SOC, 2015, 137(33): 10472-10475.
Jie, Kecheng. Zhou, Yujuan. Yao, Yong. Shi, Bingbing. Huang, Feihe.

|70| High-Yield Exfoliation of Ultrathin Two-Dimensional Ternary Chalcogenide Nanosheets for Highly Sensitive and Selective Fluorescence DNA Sensors
J AM CHEM SOC, 2015, 137(32): 10430-10436.
Tan, Chaoliang. Yu, Peng. Hu, Yanling. Chen, Junze. Huang, Ying. Cai, Yongqing. Luo, Zhimin. Li, Bing. Lu, Qipeng. Wang, Lianhui. Liu, Zheng. Zhang, Hua.

|71| Controllable Grain Morphology of Perovskite Absorber Film by Molecular Self-Assembly toward Efficient Solar Cell Exceeding 17%
J AM CHEM SOC, 2015, 137(32): 10399-10405.
Li, Wenzhe. Fan, Jiandong. Li, Jiangwei. Mai, Yaohua. Wang, Liduo.

|72| Direct Spectroscopic Detection and EPR Investigation of a Ground State Triplet Phenyl Oxenium Ion
J AM CHEM SOC, 2015, 137(32): 10391-10398.
Li, Ming-De. Albright, Toshia R.. Hanway, Patrick J.. Liu, Mingyue. Lan, Xin. Li, Songbo. Peterson, Julie. Winter, Arthur H.. Phillips, David Lee.

|73| Multifaceted Regioregular Oligo(thieno[3,4-b]thiophene)s Enabled by Tunable Quinoidization and Reduced Energy Band Gap
J AM CHEM SOC, 2015, 137(32): 10357-10366.
Liu, Feng. Espejo, Guzman L.. Qin, Shuhai. Moreno Oliva, Maria. Pina, Joao. Sergio Seixas de Melo, J.. Casado, Juan. Zhu, Xiaozhang.

|74| A Protocol to Fabricate Nanostructured New Phase: B31-Type MnS Synthesized under High Pressure
J AM CHEM SOC, 2015, 137(32): 10297-10303.
Xiao, Guanjun. Yang, Xinyi. Zhang, Xinxin. Wang, Kai. Huang, Xiaoli. Ding, Zhanhui. Ma, Yanming. Zou, Guangtian. Zou, Bo.

|75| Anomalous Compression of D-5(450)-C-100 by Encapsulating La2C2 Cluster instead of La-2
J AM CHEM SOC, 2015, 137(32): 10292-10296.
Cai, Wenting. Bao, Lipiao. Zhao, Shasha. Xie, Yunpeng. Akasaka, Takeshi. Lu, Xing.

|76| Efficient Extraction of Trapped Holes from Colloidal CdS Nanorods
J AM CHEM SOC, 2015, 137(32): 10224-10230.
Wu, Kaifeng. Du, Yongling. Tang, Hua. Chen, Zheyuan. Lian, Tianquan.

|77| The Real Role of N-Heterocyclic Carbene in Reductive Functionalization of CO2: An Alternative Understanding from Density Functional Theory Study
J AM CHEM SOC, 2015, 137(32): 10182-10189.
Zhou, Qinghai. Li, Yuxue.

|78| Highly Efficient Rh-Catalyzed Asymmetric Hydrogenation of alpha,beta-Unsaturated Nitriles
J AM CHEM SOC, 2015, 137(32): 10177-10181.
Yan, Qiaozhi. Kong, Duanyang. Li, Meina. Hou, Guohua. Zi, Guofu.

|79| Constructing Hierarchical Interfaces: TiO2-Supported PtFe-FeOx Nanowires for Room Temperature CO Oxidation
J AM CHEM SOC, 2015, 137(32): 10156-10159.
Zhu, Huiyuan. Wu, Zili. Su, Dong. Veith, Gabriel M.. Lu, Hanfeng. Zhang, Pengfei. Chai, Song-Hai. Dai, Sheng.

|80| Observation of Superconductivity in Tetragonal FeS
J AM CHEM SOC, 2015, 137(32): 10148-10151.
Lai, Xiaofang. Zhang, Hui. Wang, Yingqi. Wang, Xin. Zhang, Xian. Jianhua Lin. Huang, Fuqiang.

|81| Catalytic Asymmetric Cascade Vinylogous Mukaiyama 1,6-Michael/Michael Addition of 2-Silyloxyfurans with Azoalkenes: Direct Approach to Fused Butyrolactones
J AM CHEM SOC, 2015, 137(32): 10124-10127.
Li, Jun. Huang, Rong. Xing, Yi-Kang. Qiu, Guofu. Tao, Hai-Yan. Wang, Chun-Jiang.

|82| Asymmetric Total Synthesis of Propindilactone G
J AM CHEM SOC, 2015, 137(32): 10120-10123.
You, Lin. Liang, Xin-Ting. Xu, Ling-Min. Wang, Yue-Fan. Zhang, Jia-Jun. Su, Qi. Li, Yuan-He. Zhang, Bo. Yang, Shou-Liang. Chen, Jia-Hua. Yang, Zhen.

|83| Low Pressure CO2 Hydrogenation to Methanol over Gold Nanoparticles Activated on a CeOx/TiO2 Interface
J AM CHEM SOC, 2015, 137(32): 10104-10107.
Yang, Xiaofang. Kattel, Shyam. Senanayake, Sanjaya D.. Boscoboinik, J. Anibal. Nie, Xiaowa. Graciani, Jesus. Rodriguez, Jose A.. Liu, Ping. Stacchiola, Dario J.. Chen, Jingguang G..

|84| Copper(I)-Catalyzed Kinetic Resolution of N-Sulfonylaziridines with Indoles: Efficient Construction of Pyrroloindolines
J AM CHEM SOC, 2015, 137(32): 10088-10091.
Chai, Zhuo. Zhu, You-Min. Yang, Pei-Jun. Wang, Shaoyin. Wang, Shaowu. Liu, Zhen. Yang, Gaosheng.

|85| Revealing the Nature of Interaction between Graphene Oxide and Lipid Membrane by Surface-Enhanced Infrared Absorption Spectroscopy
J AM CHEM SOC, 2015, 137(32): 10052-10055.

|86| A New Crystal Structure of Au-36 with a Au-14 Kernel Cocapped by Thiolate and Chloride
J AM CHEM SOC, 2015, 137(32): 10033-10035.
Yang, Sha. Chai, Jinsong. Song, Yongbo. Kang, Xi. Sheng, Hongting. Chong, Hanbao. Zhu, Manzhou.

|87| Chiral Conjugated Corrals
J AM CHEM SOC, 2015, 137(31): 9982-9987.
Ball, Melissa. Fowler, Brandon. Li, Panpan. Joyce, Leo A.. Li, Fang. Liu, Taifeng. Paley, Daniel. Zhong, Yu. Li, Hexing. Xiao, Shengxiong. Ng, Fay. Steigerwald, Michael L.. Nuckolls, Colin.

|88| A Flexible Microporous Hydrogen-Bonded Organic Framework for Gas Sorption and Separation
J AM CHEM SOC, 2015, 137(31): 9963-9970.
Wang, Hailong. Li, Bin. Wu, Hui. Hu, Tong-Liang. Yao, Zizhu. Zhou, Wei. Xiang, Shengchang. Chen, Banglin.

|89| Silver-Catalyzed Decarboxylative Radical Azidation of Aliphatic Carboxylic Acids in Aqueous Solution
J AM CHEM SOC, 2015, 137(31): 9820-9823.
Liu, Chao. Wang, Xiaoqing. Li, Zhaodong. Cui, Lei. Li, Chaozhong.

|90| Uniform Concave Polystyrene-Carbon Core-Shell Nanospheres by a Swelling Induced Buckling Process
J AM CHEM SOC, 2015, 137(31): 9772-9775.
Liu, Deyu. Peng, Xinxing. Wu, Binghui. Zheng, Xueyun. Chuong, Tracy T.. Li, Jialuo. Sun, Shigang. Stuckyt, Galen D..

|91| Stepwise Motion in a Multivalent [2](3)Catenane
J AM CHEM SOC, 2015, 137(30): 9739-9745.
Meng, Zheng. Han, Ying. Wang, Li-Na. Xiang, Jun-Feng. He, Sheng-Gui. Chen, Chuan-Feng.

|92| Generation of alpha-Imin Gold Carbenes through Gold-Catalyzed Intermolecular Reaction of Azides with Ynamides
J AM CHEM SOC, 2015, 137(30): 9567-9570.
Shu, Chao. Wang, Yong-Heng. Zhou, Bo. Li, Xin-Ling. Ping, Yi-Fan. Lu, Xin. Ye, Long-Wu.

|93| Enantioselective, Catalytic Trichloromethylation through Visible-Light-Activated Photoredox Catalysis with a Chiral Iridium Complex
J AM CHEM SOC, 2015, 137(30): 9551-9554.
Huo, Haohua. Wang, Chuanyong. Harms, Klaus. Meggers, Eric.

|94| Hexahedron Prism-Anchored Octahedronal CeO2: Crystal Facet-Based Homojunction Promoting Efficient Solar Fuel Synthesis
J AM CHEM SOC, 2015, 137(30): 9547-9550.
Li, Ping. Zhou, Yong. Zhao, Zongyan. Xu, Qinfeng. Wang, Xiaoyong. Xiao, Min. Zou, Zhigang.

|95| Theoretical Modeling of Plasmon-Enhanced Raman Images of a Single Molecule with Subnanometer Resolution
J AM CHEM SOC, 2015, 137(30): 9515-9518.
Duan, Sai. Tian, Guangjun. Ji, Yongfei. Shao, Jiushu. Dong, Zhenchao. Luo, Yi.

|96| Mono-Mercury Doping of Au-25 and the HOMO/LUMO Energies Evaluation Employing Differential Pulse Voltammetry
J AM CHEM SOC, 2015, 137(30): 9511-9514.
Liao, Lingwen. Zhou, Shiming. Dai, Yafei. Liu, Liren. Yao, Chuanhao. Fu, Cenfeng. Yang, Jinlong. Wu, Zhikun.

|97| Ruthenium-Catalyzed Formal Dehydrative [4+2] Cycloaddition of Enamides and Alkynes for the Synthesis of Highly Substituted Pyridines: Reaction Development and Mechanistic Study
J AM CHEM SOC, 2015, 137(29): 9489-9496.
Wu, Jicheng. Xu, Wenbo. Yu, Zhi-Xiang. Wang, Jian.

|98| Dearomative [2+2] Cycloaddition and Formal C-H Insertion Reaction of o-Carboryne with Indoles: Synthesis of Carborane-Functionalized Heterocycles
J AM CHEM SOC, 2015, 137(29): 9423-9428.
Zhao, Da. Zhang, Jiji. Xie, Zuowei.

|99| Pb2Ba3(BO3)(3)Cl: A Material with Large SHG Enhancement Activated by Pb-Chelated BO3 Groups
J AM CHEM SOC, 2015, 137(29): 9417-9422.
Dong, Xiaoyu. Jing, Qun. Shi, Yunjing. Yang, Zhihua. Pan, Shilie. Poeppelmeier, Kenneth R.. Young, Joshua. Rondinelli, James M..

|00| Enantioselective [4+1] Annulation Reactions of alpha-Substituted Ammonium Ylides To Construct Spirocyclic Oxindoles
J AM CHEM SOC, 2015, 137(29): 9390-9399.
Zheng, Peng-Fei. Ouyang, Qin. Niu, Sheng-Li. Shuai, Li. Yuan, Yi. Jiang, Kun. Liu, Tian-Yu. Chen, Ying-Chun.

|01| Near-Infrared Lasing from Small-Molecule Organic Hemispheres
J AM CHEM SOC, 2015, 137(29): 9289-9295.
Wang, Xuedong. Liao, Qing. Li, Hui. Bai, Shuming. Wu, Yishi. Lu, Xiaomei. Hu, Huaiyuan. Shi, Qiang. Fu, Hongbing.

|02| Quantum Chemical Simulation of Carbon Nanotube Nucleation on Al2O3 Catalysts via CH4 Chemical Vapor Deposition
J AM CHEM SOC, 2015, 137(29): 9281-9288.
Page, Alister J.. Saha, Supriya. Li, Hai-Bei. Irle, Stephan. Morokuma, Keiji.

|03| External Oxidant-Free Oxidative Cross-Coupling: A Photoredox Cobalt-Catalyzed Aromatic C-H Thiolation for Constructing C-S Bonds
J AM CHEM SOC, 2015, 137(29): 9273-9280.
Zhang, Guoting. Liu, Chao. Yi, Hong. Meng, Qingyuan. Bian, Changliang. Chen, Hong. Jian, Jing-Xin. Wu, Li-Zhu. Lei, Aiwen.

|04| Highly Selective Hydrogenation of Aromatic Ketones and Phenols Enabled by Cyclic (Amino)(alkyl)carbene Rhodium Complexes
J AM CHEM SOC, 2015, 137(29): 9250-9253.
Wei, Yu. Rao, Bin. Cong, Xuefeng. Zeng, Xiaoming.

|05| Rh-Catalyzed Construction of Quinolin-2(1H)-ones via C-H Bond Activation of Simple Anilines with CO and Alkynes
J AM CHEM SOC, 2015, 137(29): 9246-9249.
Li, Xinyao. Li, Xinwei. Jiao, Ning.

|06| Organic Dye-Sensitized Tandem Photoelectrochemical Cell for Light Driven Total Water Splitting
J AM CHEM SOC, 2015, 137(28): 9153-9159.
Li, Fusheng. Fan, Ke. Xu, Bo. Gabrielsson, Erik. Daniel, Quentin. Li, Lin. Sun, Licheng.

|07| Localized Excitation of Ti3+ Ions in the Photoabsorption and Photocatalytic Activity of Reduced Rutile TiO2
J AM CHEM SOC, 2015, 137(28): 9146-9152.
Wang, Zhiqiang. Wen, Bo. Hao, Qunqing. Liu, Li-Min. Zhou, Chuanyao. Mao, Xinchun. Lang, Xiufeng. Yin, Wen-Jin. Dai, Dongxu. Selloni, Annabella. Yang, Xueming.

|08| Catalytic Dual 1,1-H-Abstraction/Insertion for Domino Spirocyclizations
J AM CHEM SOC, 2015, 137(28): 8928-8931.
Qiu, Jiang-Kai. Jiang, Bo. Zhu, Yi-Long. Hao, Wen-Juan. Wang, De-Cai. Sun, Jun. Wei, Ping. Tu, Shu-Jiang. Li, Guigen.

|09| Synergistic Gold and Iron Dual Catalysis: Preferred Radical Addition toward Vinyl-Gold Intermediate over Alkene
J AM CHEM SOC, 2015, 137(28): 8912-8915.
Peng, Haihui. Akhmedov, Novruz G.. Liang, Yu-Feng. Jiao, Ning. Shi, Xiaodong.

|10| Diameter-Specific Growth of Semiconducting SWNT Arrays Using Uniform Mo2C Solid Catalyst
J AM CHEM SOC, 2015, 137(28): 8904-8907.
Zhang, Shuchen. Tong, Lianming. Hu, Yue. Kang, Lixing. Zhang, Jin.

|11| Aggregation of Individual Sensing Units for Signal Accumulation: Conversion of Liquid-Phase Colorimetric Assay into Enhanced Surface-Tethered Electrochemical Analysis
J AM CHEM SOC, 2015, 137(28): 8880-8883.
Wei, Tianxiang. Dong, Tingting. Wang, Zhaoyin. Bao, Jianchun. Tu, Wenwen. Dai, Zhihui.

|12| Visible-Light Photoexcited Electron Dynamics of Scandium Endohedral Metallofullerenes: The Cage Symmetry and Substituent Effects
J AM CHEM SOC, 2015, 137(27): 8769-8774.
Wu, Bo. Hu, Jiahua. Cui, Peng. Jiang, Li. Chen, Zongwei. Zhang, Qun. Wang, Chunru. Luo, Yi.

|13| Understanding the Effect of Monomeric Iridium(III/IV) Aquo Complexes on the Photoelectrochemistry of IrOx center dot nH(2)O-Catalyzed Water-Splitting Systems
J AM CHEM SOC, 2015, 137(27): 8749-8757.
Zhao, Yixin. Vargas-Barbosa, Nella M.. Strayer, Megan E.. McCool, Nicholas S.. Pandelia, Maria-Erini. Saunders, Timothy P.. Swierk, John R.. Callejas, Juan F.. Jensen, Lasse. Mallouk, Thomas E..

|14| Catalytic Asymmetric Arylation of alpha-Aryl-alpha-diazoacetates with Aniline Derivatives
J AM CHEM SOC, 2015, 137(27): 8700-8703.
Xu, Bin. Li, Mao-Lin. Zuo, Xiao-Dong. Zhu, Shou-Fei. Zhou, Qi-Lin.

|15| Growing Zigzag (16,0) Carbon Nanotubes with Structure-Defined Catalysts
J AM CHEM SOC, 2015, 137(27): 8688-8691.
Yang, Feng. Wang, Xiao. Zhang, Daqi. Qi, Kuo. Yang, Juan. Xu, Zhi. Li, Meihui. Zhao, Xiulan. Bai, Xuedong. Li, Yan.

|16| Push-Pull Type Oligo(N-annulated perylene)quinodimethanes: Chain Length and Solvent-Dependent Ground States and Physical Properties
J AM CHEM SOC, 2015, 137(26): 8572-8583.
Zeng, Zebing. Lee, Sangsu. Son, Minjung. Fukuda, Kotaro. Mayorga Burrezo, Paula. Zhu, Xiaojian. Qi, Qingbiao. Li, Run-Wei. Lopez Navarrete, Juan T.. Ding, Jun. Casado, Juan. Nakano, Masayoshi. Kim, Dongho. Wu, Jishan.

|17| Stereocontrolled Self-Assembly and Self-Sorting of Luminescent Europium Tetrahedral Cages
J AM CHEM SOC, 2015, 137(26): 8550-8555.
Yan, Liang-Liang. Tan, Chun-Hong. Zhang, Guang-Lu. Zhou, Li-Peng. Bunzli, Jean-Claude. Sun, Qing-Fu.

|18| Excited-State Conformational/Electronic Responses of Saddle-Shaped N,N '-Disubstituted-Dihydrodibenzo[a,c]phenazines: Wide-Tuning Emission from Red to Deep Blue and White Light Combination
J AM CHEM SOC, 2015, 137(26): 8509-8520.
Zhang, Zhiyun. Wu, Yu-Sin. Tang, Kuo-Chun. Chen, Chi-Lin. Ho, Jr-Wei. Su, Jianhua. Tian, He. Chou, Pi-Tai.

|19| Forster Resonance Energy Transfer Switchable Self-Assembled Micellar Nanoprobe: Ratiometric Fluorescent Trapping of Endogenous H2S Generation via Fluvastatin-Stimulated Upregulation
J AM CHEM SOC, 2015, 137(26): 8490-8498.
Zhao, Chunchang. Zhang, Xiuli. Li, Kaibin. Zhu, Shaojia. Guo, Zhiqian. Zhang, Lili. Wang, Feiyi. Fei, Qiang. Luo, Sihang. Shi, Ping. Tian, He. Zhu, Wei-Hong.

|20| A Peptide-Coated Gold Nanocluster Exhibits Unique Behavior in Protein Activity Inhibition
J AM CHEM SOC, 2015, 137(26): 8412-8418.
An, Deyi. Su, Jiguo. Weber, Jeffrey K.. Gao, Xueyun. Zhou, Ruhong. Li, Jingyuan.

|21| Kinetics Tuning of Li-Ion Diffusion in Layered Li(NixMnyCoz)O-2
J AM CHEM SOC, 2015, 137(26): 8364-8367.
Wei, Yi. Zheng, Jiaxin. Cui, Suihan. Song, Xiaohe. Su, Yantao. Deng, Wenjun. Wu, Zhongzhen. Wang, Xinwei. Wang, Weidong. Rao, Mumin. Lin, Yuan. Wang, Chongmin. Amine, Khalil. Pan, Feng.

|22| Pb17O8Cl18: A Promising IR Nonlinear Optical Material with Large Laser Damage Threshold Synthesized in an Open System
J AM CHEM SOC, 2015, 137(26): 8360-8363.
Zhang, Hui. Zhang, Min. Pan, Shilie. Dong, Xiaoyu. Yang, Zhihua. Hou, Xueling. Wang, Zheng. Chang, Kelvin B.. Poeppelmeier, Kenneth R..

|23| Enhanced Surface Reaction Kinetics and Charge Separation of p-n Heterojunction Co3O4/BiVO4 Photoanodes
J AM CHEM SOC, 2015, 137(26): 8356-8359.
Chang, Xiaoxia. Wang, Tuo. Zhang, Peng. Zhang, Jijie. Li, Ang. Gong, Jinlong.

|24| 3D Porous Crystalline Polyimide Covalent Organic Frameworks for Drug Delivery
J AM CHEM SOC, 2015, 137(26): 8352-8355.
Qianrong Fang. Wang, Junhua. Gu, Shuang. Kaspar, Robert B.. Zhuang, Zhongbin. Zheng, Jie. Guo, Hongxia. Shilun Qiu. Yan, Yushan.

|25| Photosensitized Production of Atmospherically Reactive Organic Compounds at the Air/Aqueous Interface
J AM CHEM SOC, 2015, 137(26): 8348-8351.
Fu, Hongbo. Ciuraru, Raluca. Dupart, Yoan. Passananti, Monica. Tinel, Liselotte. Rossignol, Stephanie. Perrier, Sebastien. Donaldson, D. James. Chen, Jianmin. George, Christian.

|26| Organocatalytic Asymmetric Tandem Nazarov Cyclization/Semipinacol Rearrangement: Rapid Construction of Chiral Spiro[4.4]nonane-1,6-diones
J AM CHEM SOC, 2015, 137(26): 8344-8347.
Yang, Bin-Miao. Cai, Pei-Jun. Tu, Yong-Qiang. Yu, Zhi-Xiang. Chen, Zhi-Min. Wang, Shuang-Hu. Wang, Shao-Hua. Zhang, Fu-Min.

|27| FRET Nanoflares for Intracellular mRNA Detection: Avoiding False Positive Signals and Minimizing Effects of System Fluctuations
J AM CHEM SOC, 2015, 137(26): 8340-8343.
Yang, Yanjing. Huang, Jin. Yang, Xiaohai. Quan, Ke. Wang, He. Ying, Le. Xie, Nuli. Ou, Min. Wang, Kemin.

|28| Computational Study of Rh-Catalyzed Carboacylation of Olefins: Ligand-Promoted Rhodacycle Isomerization Enables Regioselective C-C Bond Functionalization of Benzocyclobutenones
J AM CHEM SOC, 2015, 137(25): 8274-8283.
Lu, Gang. Fang, Cheng. Xu, Tao. Dong, Guangbin. Liu, Peng.

|29| Insight into the Oriented Growth of Surface-Attached Metal-Organic Frameworks: Surface Functionality, Deposition Temperature, and First Layer Order
J AM CHEM SOC, 2015, 137(25): 8237-8243.
Zhuang, Jin-Liang. Kind, Martin. Grytz, Claudia M.. Farr, Frederic. Diefenbach, Martin. Tussupbayev, Samat. Holthausen, Max C.. Terfort, Andreas.

|30| Tunable Optical Properties and Charge Separation in CH3NH3SnXPb1-xI3/TiO2-Based Planar Perovskites Cells
J AM CHEM SOC, 2015, 137(25): 8227-8236.
Feng, Hong-Jian. Paudel, Tula R.. Tsymbal, Evgeny Y.. Zeng, Xiao Cheng.

|31| Stereoselective Synthesis of Chiral beta-Fluoro alpha-Amino Acids via Pd(II)-Catalyzed Fluorination of Unactivated Methylene C(sp(3)) H Bonds: Scope and Mechanistic Studies
J AM CHEM SOC, 2015, 137(25): 8219-8226.
Zhang, Qi. Yin, Xue-Song. Chen, Kai. Zhang, Shuo-Qing. Shi, Bing-Feng.

|32| Noninvasive and Reversible Cell Adhesion and Detachment via Single-Wavelength Near-Infrared Laser Mediated Photoisomerization
J AM CHEM SOC, 2015, 137(25): 8199-8205.

|33| Conjugated Polymer-Small Molecule Alloy Leads to High Efficient Ternary Organic Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2015, 137(25): 8176-8183.
Zhang, Jianqi. Zhang, Yajie. Fang, Jin. Lu, Kun. Wang, Zaiyu. Ma, Wei. Wei, Zhixiang.

|34| Catalyst-Dependent Stereodivergent and Regioselective Synthesis of Indole-Fused Heterocycles through Formal Cycloadditions of Indolyl-Allenes
J AM CHEM SOC, 2015, 137(25): 8131-8137.
Mei, Liang-Yong. Wei, Yin. Tang, Xiang-Ying. Shi, Min.

|35| Double N,B-Type Bidentate Boryl Ligands Enabling a Highly Active Iridium Catalyst for C-H Borylation
J AM CHEM SOC, 2015, 137(25): 8058-8061.
Wang, Guanghui. Xu, Liang. Li, Pengfei.

|36| Energy Landscape of Zirconia Phase Transitions
J AM CHEM SOC, 2015, 137(25): 8010-8013.
Guan, Shu-Hui. Zhang, Xiao-Jie. Liu, Zhi-Pan.

|37| Asymmetric Annulation of Donor-Acceptor Cyclopropanes with Dienes
J AM CHEM SOC, 2015, 137(25): 8006-8009.
Xu, Hao. Hu, Jiang-Lin. Wang, Lijia. Liao, Saihu. Tang, Yong.

|38| Strong Second-Harmonic Generation in Atomic Layered GaSe
J AM CHEM SOC, 2015, 137(25): 7994-7997.
Zhou, Xu. Cheng, Jingxin. Zhou, Yubing. Cao, Ting. Hong, Hao. Liao, Zhimin. Wu, Shiwei. Peng, Hailin. Liu, Kaihui. Yu, Dapeng.

|39| A Facile Multi-interface Transformation Approach to Monodisperse Multiple-Shelled Periodic Mesoporous Organosilica Hollow Spheres
J AM CHEM SOC, 2015, 137(24): 7935-7944.
Teng, Zhaogang. So, Xiaodan. Zheng, Yuanyi. Zhang, Junjie. Liu, Ying. Wang, Shouju. Wu, Jiang. Chen, Guotao. Wang, Jiandong. Dongyuan Zhao. Lu, Guangming.

|40| Rational Design of Chiral Nanostructures from Self-Assembly of a Ferrocene-Modified Dipeptide
J AM CHEM SOC, 2015, 137(24): 7869-7880.
Wang, Yuefei. Qi, Wei. Huang, Renliang. Yang, Xuejiao. Wang, Mengfan. Su, Rongxin. He, Zhimin.

|41| Scalable Bromide-Triggered Synthesis of Pd@Pt Core-Shell Ultrathin Nanowires with Enhanced Electrocatalytic Performance toward Oxygen Reduction Reaction
J AM CHEM SOC, 2015, 137(24): 7862-7868.
Li, Hui-Hui. Ma, Si-Yue. Fu, Qi-Qi. Liu, Xiao-Jing. Wu, Liang. Shuhong Yu.

|42| Creation of Superheterojunction Polymers via Direct Polycondensation: Segregated and Bicontinuous Donor-Acceptor pi-Columnar Arrays in Covalent Organic Frameworks for Long-Lived Charge Separation
J AM CHEM SOC, 2015, 137(24): 7817-7827.
Jin, Shangbin. Supur, Mustafa. Addicoat, Matthew. Furukawa, Ko. Chen, Long. Nakamura, Toshikazu. Fukuzumi, Shunichi. Irle, Stephan. Jiang, Donglin.

|43| A Reversible Crystallinity-Preserving Phase Transition in Metal Organic Frameworks: Discovery, Mechanistic Studies, and Potential Applications
J AM CHEM SOC, 2015, 137(24): 7740-7746.
Liu, Dahuan. Liu, Tian-Fu. Chen, Ying-Pin. Zou, Lanfang. Feng, Dawei. Wang, Kecheng. Zhang, Qiang. Yuan, Shuai. Zhong, Chongli. Zhou, Hong-Cai.

|44| In Situ Monitoring of Electrooxidation Processes at Gold Single Crystal Surfaces Using Shell-Isolated Nanoparticle-Enhanced Raman Spectroscopy
J AM CHEM SOC, 2015, 137(24): 7648-7651.
Li, Chao-Yu. Dong, Jin-Chao. Jin, Xi. Chen, Shu. Panneerselvam, Rajapandiyan. Rudnev, Alexander V.. Yang, Zhi-Lin. Li, Jian-Feng. Wandlowski, Thomas. Tian, Zhong-Qun.

|45| Achieving Site-Specificity in Multistep Colloidal Synthesis
J AM CHEM SOC, 2015, 137(24): 7624-7627.
Feng, Yuhua. Wang, Yawen. He, Jiating. Song, Xiaohui. Tay, Yee Yan. Hng, Huey Hoon. Ling, Xing Yi. Chen, Hongyu.

|46| Synthesis of Graphdiyne Nanowalls Using Acetylenic Coupling Reaction
J AM CHEM SOC, 2015, 137(24): 7596-7599.
Zhou, Jingyuan. Gao, Xin. Liu, Rong. Xie, Ziqian. Yang, Jin. Zhang, Shuqing. Zhang, Gengmin. Liu, Huibiao. Li, Yuliang. Zhang, Jin. Liu, Zhongfan.

|47| Graphene Quantum Dots Supported by Graphene Nanoribbons with Ultrahigh Electrocatalytic Performance for Oxygen Reduction
J AM CHEM SOC, 2015, 137(24): 7588-7591.
Jin, Huile. Huang, Huihui. He, Yuhua. Feng, Xin. Wang, Shun. Dai, Liming. Wang, Jichang.

|48| Iodoarene-Catalyzed Stereospecific Intramolecular sp(3) C-H Amination: Reaction Development and Mechanistic Insights
J AM CHEM SOC, 2015, 137(24): 7564-7567.
Zhu, Chendan. Liang, Yong. Hong, Xin. Sun, Heqing. Sun, Wei-Yin. Houk, K. N.. Shi, Zhuangzhi.

|49| Operando Spectroscopic Analysis of an Amorphous Cobalt Sulfide Hydrogen Evolution Electrocatalyst
J AM CHEM SOC, 2015, 137(23): 7448-7455.
Kornienko, Nikolay. Resasco, Joaquin. Becknell, Nigel. Jian, Chang-Ming. Liu, Yi-Sheng. Nie, Kaiqi. Sun, Xuhui. Guo, Jinghua. Leone, Stephen R.. Yang, Peidong.

|50| Mechanoelectrochemical Catalysis of the Effect of Elastic Strain on a Platinum Nanofilm for the ORR Exerted by a Shape Memory Alloy Substrate
J AM CHEM SOC, 2015, 137(23): 7397-7403.
Du, Minshu. Cui, Lishan. Cao, Yi. Bard, Allen J..

|51| Quantum Mechanical/Molecular Mechanical Calculated Reactivity Networks Reveal How Cytochrome P450cam and Its T252A Mutant Select Their Oxidation Pathways
J AM CHEM SOC, 2015, 137(23): 7379-7390.
Wang, Binju. Li, Chunsen. Dubey, Kshatresh Dutta. Shaik, Sason.

|52| Hot Electron of Au Nanorods Activates the Electrocatalysis of Hydrogen Evolution on MoS2 Nanosheets
J AM CHEM SOC, 2015, 137(23): 7365-7370.
Shi, Yi. Wang, Jiong. Wang, Chen. Zhai, Ting-Ting. Bao, Wen-Jing. Xu, Jing-Juan. Xia, Xing-Hua. Chen, Hong-Yuan.

|53| A Gold@Polydopamine Core-Shell Nanoprobe for Long-Term Intracellular Detection of MicroRNAs in Differentiating Stem Cells
J AM CHEM SOC, 2015, 137(23): 7337-7346.
Choi, Chun Kit K.. Li, Jinming. Wei, Kongchang. Xu, Yang J.. Ho, Lok Wai C.. Zhu, Meiling. To, Kenneth K. W.. Choi, Chung Hang J.. Bian, Liming.

|54| Deep Absorbing Porphyrin Small Molecule for High-Performance Organic Solar Cells with Very Low Energy Losses
J AM CHEM SOC, 2015, 137(23): 7282-7285.
Gao, Ke. Li, Lisheng. Lai, Tianqi. Xiao, Liangang. Huang, Yuan. Huang, Fei. Peng, Junbiao. Cao, Yong. Liu, Feng. Russell, Thomas P.. Janssen, Rene A. J.. Peng, Xiaobin.

|55| Ultrafast Photoinduced Electron Transfer in Green Fluorescent Protein Bearing a Genetically Encoded Electron Acceptor
J AM CHEM SOC, 2015, 137(23): 7270-7273.
Lv, Xiaoxuan. Yu, Yang. Zhou, Meng. Hu, Cheng. Gao, Feng. Li, Jiasong. Liu, Xiaohong. Deng, Kai. Zheng, Peng. Gong, Weimin. Xia, Andong. Wang, Jiangyun.

|56| Exceptional Hydrophobicity of a Large-Pore Metal-Organic Zeolite
J AM CHEM SOC, 2015, 137(22): 7217-7223.
He, Chun-Ting. Jiang, Lu. Ye, Zi-Ming. Krishna, Rajamani. Zhong, Zhen-Song. Liao, Pei-Qin. Xu, Jianqiao. Ouyang, Gangfeng. Zhang, Jie-Peng. Chen, Xiao-Ming.

|57| Ultrastable Polymolybdate-Based Metal Organic Frameworks as Highly Active Electrocatalysts for Hydrogen Generation from Water
J AM CHEM SOC, 2015, 137(22): 7169-7177.
Qin, Jun-Sheng. Du, Dong-Ying. Guan, Wei. Bo, Xiang-Jie. Li, Ya-Fei. Guo, Li-Ping. Su, Zhong-Min. Wang, Yuan-Yuan. Lan, Ya-Qian. Zhou, Hong-Cai.

|58| The Mechanism of E-H (E = N, O) Bond Activation by a Germanium Corrole Complex: A Combined Experimental and Computational Study
J AM CHEM SOC, 2015, 137(22): 7122-7127.
Fang, Huayi. Jing, Huize. Ge, Haonan. Brothers, Penelope J.. Fu, Xuefeng. Ye, Shengfa.

|59| Role of Cooperative Interactions in the Intercalation of Heteroatoms between Graphene and a Metal Substrate
J AM CHEM SOC, 2015, 137(22): 7099-7103.
Li, Geng. Zhou, Haitao. Pan, Lida. Zhang, Yi. Huang, Li. Xu, Wenyan. Du, Shixuan. Ouyang, Min. Ferrari, Andrea C.. Gao, Hong-Jun.

|60| Silica-Supported Cationic Gold(I) Complexes as Heterogeneous Catalysts for Regio- and Enantioselective Lactonization Reactions
J AM CHEM SOC, 2015, 137(22): 7083-7086.
Shu, Xing-Zhong. Nguyen, Son C.. He, Ying. Oba, Fadekemi. Zhang, Qiao. Canlas, Christian. Somorjai, Gabor A.. Alivisatos, A. Paul. Toste, F. Dean.

|61| Controlled Synthesis of ZrS2 Mono layer and Few Layers on Hexagonal Boron Nitride
J AM CHEM SOC, 2015, 137(22): 7051-7054.
Zhang, Mei. Zhu, Yiming. Wang, Xinsheng. Feng, Qingliang. Qiao, Shanlin. Wen, Wen. Chen, Yanfeng. Cui, Menghua. Zhang, Jin. Cai, Congzhong. Xie, Liming.

|62| PKU-3: An HCI-Inclusive Aluminoborate for Strecker Reaction Solved by Combining RED and PXRD
J AM CHEM SOC, 2015, 137(22): 7047-7050.
Chen, Hong. Ju, Jing. Meng, Qingpeng. Su, Jie. Lin, Cong. Zhou, Zhengyang. Li, Guobao. Wang, Weilu. Gao, Wenliang. Zeng, Chunmei. Tang, Chiu. Jianhua Lin. Yang, Tao. Junliang Sun.

|63| Bifunctional Ag@Pd-Ag Nanocubes for Highly Sensitive Monitoring of Catalytic Reactions by Surface-Enhanced Raman Spectroscopy
J AM CHEM SOC, 2015, 137(22): 7039-7042.
Li, Jumei. Liu, Jingyue. Yang, Yin. Qin, Dong.

|64| Ni-Catalyzed Alkenylation of Ketone Enolates under Mild Conditions: Catalyst Identification and Optimization
J AM CHEM SOC, 2015, 137(22): 7019-7022.
Grigalunas, Michael. Ankner, Tobias. Norrby, Per-Ola. Wiest, Olaf. Helquist, Paul.

|65| Photoconductive Cathode Inter layer for Highly Efficient Inverted Polymer Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2015, 137(22): 6995-6998.
Nian, Li. Zhang, Wenqiang. Zhu, Na. Liu, Linlin. Xie, Zengqi. Wu, Hongbin. Wuerthner, Frank. Ma, Yuguang.

|66| Metallic WO2-Carbon Mesoporous Nanowires as Highly Efficient Electrocatalysts for Hydrogen Evolution Reaction
J AM CHEM SOC, 2015, 137(22): 6983-6986.
Wu, Rui. Zhang, Jingfang. Shi, Yanmei. Liu, Dali. Zhang, Bin.

|67| Toward High Performance n-Type Thermoelectric Materials by Rational Modification of BDPPV Backbones
J AM CHEM SOC, 2015, 137(22): 6979-6982.
Shi, Ke. Zhang, Fengjiao. Chongan Di. Yan, Tian-Wei. Zou, Ye. Zhou, Xu. Daoben Zhu. Wang, Jie-Yu. Pei, Jian.

|68| Supramolecular Assembly of Isocyanorhodium(I) Complexes: An Interplay of Rhodium(I)center dot center dot center dot Rhodium(I) Interactions, Hydrophobic-Hydrophobic Interactions, and Host-Guest Chemistry
J AM CHEM SOC, 2015, 137(21): 6920-6931.
Chan, Alan Kwun-Wa. Wong, Keith Man-Chung. Yam, Vivian Wing-Wah.

|69| Fluorescent Probe HKSOX-1 for Imaging and Detection of Endogenous Superoxide in Live Cells and In Vivo
J AM CHEM SOC, 2015, 137(21): 6837-6843.
Hu, Jun Jacob. Wong, Nai-Kei. Ye, Sen. Chen, Xingmiao. Lu, Ming-Yang. Zhao, Angela Qian. Guo, Yuhan. Ma, Alvin Chun-Hang. Leung, Anskar Yu-Hung. Shen, Jiangang. Yang, Dan.

|70| Electrostatic Nucleic Acid Nanoassembly Enables Hybridization Chain Reaction in Living Cells for Ultrasensitive mRNA Imaging
J AM CHEM SOC, 2015, 137(21): 6829-6836.
Wu, Zhan. Liu, Gao-Qin. Yang, Xiao-Li. Jiang, Jian-Hui.

|71| (2+2) Cycloaddition of Benzyne to Endohedral Metallofullerenes M3N@C-80 (M = Sc, Y): A Rotating-Intermediate Mechanism
J AM CHEM SOC, 2015, 137(21): 6820-6828.
Yang, Tao. Nagase, Shigeru. Akasaka, Takeshi. Poblet, Josep M.. Houk, K. N.. Ehara, Masahiro. Zhao, Xiang.

|72| Synthesis of Chiral alpha-Amino Tertiary Boronic Esters by Enantioselective Hydroboration of alpha-Arylenamides
J AM CHEM SOC, 2015, 137(21): 6746-6749.
Hu, Naifu. Zhao, Guoqing. Zhang, Yuanyuan. Liu, Xiangqian. Li, Guangyu. Tang, Wenjun.

|73| Evolution of Functional Six-Nucleotide DNA
J AM CHEM SOC, 2015, 137(21): 6734-6737.
Zhang, Liqin. Yang, Zunyi. Sefah, Kwame. Bradley, Kevin M.. Hoshika, Shuichi. Kim, Myong-Jung. Kim, Hyo-Joong. Zhu, Guizhi. Jimenez, Elizabeth. Cansiz, Sena. Teng, I-Ting. Champanhac, Carole. McLendon, Christopher. Liu, Chen. Zhang, Wen. Gerloff, Dietlind L.. Huang, Zhen. Weihong Tan. Benner, Steven A..

|74| Low-Temperature Solution-Processed Tin Oxide as an Alternative Electron Transporting Layer for Efficient Perovskite Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2015, 137(21): 6730-6733.
Ke, Weijun. Fang, Guojia. Liu, Qin. Xiong, Liangbin. Qin, Pingli. Tao, Hong. Wang, Jing. Lei, Hongwei. Li, Borui. Wan, Jiawei. Yang, Guang. Yan, Yanfa.

|75| Dual Vacancies: An Effective Strategy Realizing Synergistic Optimization of Thermoelectric Property in BiCuSeO
J AM CHEM SOC, 2015, 137(20): 6587-6593.
Li, Zhou. Xiao, Chong. Fan, Shaojuan. Deng, Yu. Zhang, Wenshuai. Ye, Bangjiao. Xie, Yi.

|76| Efficient Tailoring of Upconversion Selectivity by Engineering Local Structure of Lanthanides in NaxREF3+x Nanocrystals
J AM CHEM SOC, 2015, 137(20): 6569-6576.
Dong, Hao. Sun, Ling-Dong. Wang, Ye-Fu. Ke, Jun. Si, Rui. Xiao, Jia-Wen. Lyu, Guang-Ming. Shi, Shuo. Yan, Chun-Hua.

|77| Intracellular Adenosine Triphosphate Deprivation through Lanthanide-Doped Nanoparticles
J AM CHEM SOC, 2015, 137(20): 6550-6558.
Tian, Jing. Zeng, Xiao. Xie, Xiaoji. Han, Sanyang. Liew, Oi-Wah. Chen, Yei-Tsung. Wang, Lianhui. Liu, Xiaogang.

|78| Investigating the Formation of "Molybdenum Blues" with Gel Electrophoresis and Mass Spectrometry
J AM CHEM SOC, 2015, 137(20): 6524-6530.
Nakamura, Ippei. Miras, Haralampos N.. Fujiwara, Aya. Fujibayashi, Masaru. Song, Yu-Fei. Cronin, Leroy. Tsunashima, Ryo.

|79| Ultrasensitive Near-Infrared Fluorescence-Enhanced Probe for in Vivo Nitroreductase Imaging
J AM CHEM SOC, 2015, 137(19): 6407-6416.
Li, Yuhao. Sun, Yun. Li, Jiachang. Su, Qianqian. Yuan, Wei. Dai, Yu. Han, Chunmiao. Wang, Qiuhong. Feng, Wei. Li, Fuyou.

|80| Phosphine-Catalyzed Addition/Cycloaddition Domino Reactions of beta '-Acetoxy Allenoate: Highly Stereoselective Access to 2-Oxabicyclo[3.3.1]nonane and Cyclopenta[a]pyrrolizine
J AM CHEM SOC, 2015, 137(19): 6400-6406.
Gu, Yiting. Hu, Pengfei. Ni, Chunjie. Tong, Xiaofeng.

|81| Efficient Visible Light Nitrogen Fixation with BiOBr Nanosheets of Oxygen Vacancies on the Exposed {001} Facets
J AM CHEM SOC, 2015, 137(19): 6393-6399.
Li, Hao. Shang, Jian. Ai, Zhihui. Zhang, Lizhi.

|82| Uncovering the Thermodynamics of Monomer Binding for RNA Replication
J AM CHEM SOC, 2015, 137(19): 6373-6382.
Izgu, Enver Cagri. Fahrenbach, Albert C.. Zhang, Na. Li, Li. Zhang, Wen. Larsen, Aaron T.. Blain, J. Craig. Szostak, Jack W..

|83| Mechanistic Insight into Ketone alpha-Alkylation with Unactivated Olefins via C-H Activation Promoted by Metal-Organic Cooperative Catalysis (MOCC): Enriching the MOCC Chemistry
J AM CHEM SOC, 2015, 137(19): 6279-6291.
Dang, Yanfeng. Qu, Shuanglin. Tao, Yuan. Deng, Xi. Wang, Zhi-Xiang.

|84| One-Step, Facile and Ultrafast Synthesis of Phase- and Size-Controlled Pt-Bi Intermetallic Nanocatalysts through Continuous-Flow Microfluidics
J AM CHEM SOC, 2015, 137(19): 6263-6269.
Zhang, Dongtang. Wu, Fuxiang. Peng, Manhua. Wang, Xiayan. Xia, Dingguo. Guo, Guangsheng.

|85| Umbellate Distortions of the Uranyl Coordination Environment Result in a Stable and Porous Polycatenated Framework That Can Effectively Remove Cesium from Aqueous Solutions
J AM CHEM SOC, 2015, 137(19): 6144-6147.
Wang, Yanlong. Liu, Zhiyong. Li, Yuxiang. Bai, Zhuanling. Liu, Wei. Wang, Yaxing. Xu, Xiaomei. Xiao, Chengliang. Sheng, Daopeng. Juan Diwu. Su, Jing. Zhifang Chai. Albrecht-Schmitt, Thomas E.. Wang, Shuao.

|86| Formation of Halogen Bond-Based 2D Supramolecular Assemblies by Electric Manipulation
J AM CHEM SOC, 2015, 137(19): 6128-6131.
Zheng, Qing-Na. Liu, Xuan-He. Chen, Ting. Yan, Hui-Juan. Cook, Timothy. Wang, Dong. Stang, Peter J.. Lijun Wan.

|87| Light-Triggered, Self-Immolative Nucleic Acid-Drug Nanostructures
J AM CHEM SOC, 2015, 137(19): 6112-6115.
Tan, Xuyu. Li, Ben B.. Lu, Xueguang. Jia, Fei. Santori, Clarissa. Menon, Priyanka. Li, Hui. Zhang, Bohan. Zhao, Jean J.. Zhang, Ke.

|88| Toward Cove-Edged Low Band Gap Graphene Nanoribbons
J AM CHEM SOC, 2015, 137(18): 6097-6103.
Liu, Junzhi. Li, Bo-Wei. Tan, Yuan-Zhi. Giannakopoulos, Angelos. Sanchez-Sanchez, Carlos. Beljonne, David. Ruffieux, Pascal. Fasel, Roman. Feng, Xinliang. Muellen, Klaus.

|89| Mn-Catalyzed Highly Efficient Aerobic Oxidative Hydroxyazidation of Olefins: A Direct Approach to beta-Azido Alcohols
J AM CHEM SOC, 2015, 137(18): 6059-6066.
Sun, Xiang. Li, Xinyao. Song, Song. Zhu, Yuchao. Liang, Yu-Feng. Jiao, Ning.

|90| A Collaborative Assembly Strategy for Tumor-Targeted siRNA Delivery
J AM CHEM SOC, 2015, 137(18): 6000-6010.
Sun, Qiong. Kang, Zisheng. Xue, Lingjing. Shang, Yunkai. Su, Zhigui. Sun, Hongbin. Ping, Qineng. Mo, Ran. Zhang, Can.

|91| Development of Targetable Two-Photon Fluorescent Probes to Image Hypochlorous Acid in Mitochondria and Lysosome in Live Cell and Inflamed Mouse Model
J AM CHEM SOC, 2015, 137(18): 5930-5938.
Yuan, Lin. Wang, Lu. Agrawalla, Bikram Keshari. Park, Sung-Jin. Zhu, Hai. Sivaraman, Balasubramaniam. Peng, Juanjuan. Xu, Qing-Hua. Chang, Young-Tae.

|92| Giant Single-Molecule Anisotropic Magnetoresistance at Room Temperature
J AM CHEM SOC, 2015, 137(18): 5923-5929.
Li, Ji-Jun. Bai, Mei-Lin. Chen, Zhao-Bin. Zhou, Xiao-Shun. Shi, Zhan. Zhang, Meng. Ding, Song-Yuan. Hou, Shi-Min. Schwarzacher, Walther. Nichols, Richard J.. Mao, Bing-Wei.

|93| Anisotropic Encapsulation-Induced Synthesis of Asymmetric Single-Hole Mesoporous Nanocages
J AM CHEM SOC, 2015, 137(18): 5903-5906.
Li, Xiaomin. Zhou, Lei. Wei, Yong. El-Toni, Ahmed Mohamed. Zhang, Fan. Dongyuan Zhao.

|94| Catalytic Enantioselective Intermolecular Desymmetrization of Azetidines
J AM CHEM SOC, 2015, 137(18): 5895-5898.
Wang, Zhaobin. Sheong, Fu Kit. Sung, Herman H. Y.. Williams, Ian D.. Lin, Zhenyang. Sun, Jianwei.

|95| Discrete Stacking of Aromatic Oligoamide Macrocycles
J AM CHEM SOC, 2015, 137(18): 5879-5882.
Wu, Xiangxiang. Liu, Rui. Sathyamoorthy, Bharathwaj. Yamato, Kazuhiro. Liang, Guoxing. Shen, Lin. Ma, Sufang. Sukumaran, Dinesh K.. Szyperski, Thomas. Fang, Weihai. He, Lan. Chen, Xuebo. Gong, Bing.

|96| A New Core/Shell NiAu/Au Nanoparticle Catalyst with Pt-like Activity for Hydrogen Evolution Reaction
J AM CHEM SOC, 2015, 137(18): 5859-5862.
Lv, Haifeng. Xi, Zheng. Chen, Zhengzheng. Guo, Shaojun. Yu, Yongsheng. Zhu, Wenlei. Li, Qing. Zhang, Xu. Pan, Mu. Lu, Gang. Mu, Shichun. Sun, Shouheng.

|97| Hydrophobic Effect as a Driving Force for Host-Guest Chemistry of a Multi-Receptor Keplerate-Type Capsule
J AM CHEM SOC, 2015, 137(17): 5845-5851.
Watfa, Nancy. Melgar, Dolores. Haouas, Mohamed. Taulelle, Francis. Hijazi, Akram. Naoufal, Daoud. Avalos, Josep Bonet. Floquet, Sebastien. Bo, Carles. Cadot, Emmanuel.

|98| Domino Aryne Precursor: Efficient Construction of 2,4-Disubstituted Benzothiazoles
J AM CHEM SOC, 2015, 137(17): 5670-5673.
Shi, Jiarong. Qiu, Dachuan. Wang, Juan. Xu, Hai. Li, Yang.

|99| N-Heterocyclic Carbene-Catalyzed delta-Carbon LUMO Activation of Unsaturated Aldehydes
J AM CHEM SOC, 2015, 137(17): 5658-5661.
Zhu, Tingshun. Mou, Chengli. Li, Baosheng. Smetankova, Marie. Song, Bao-An. Chi, Yonggui Robin.

|00| Boosting Power Conversion Efficiencies of Quantum-Dot-Sensitized Solar Cells Beyond 8% by Recombination Control
J AM CHEM SOC, 2015, 137(16): 5602-5609.
Zhao, Ke. Pan, Zhenxiao. Mora-Sero, Ivan. Canovas, Enrique. Wang, Hai. Song, Ya. Gong, Xueqing. Wang, Jin. Bonn, Mischa. Bisquert, Juan. Zhong, Xinhua.

|01| AlCl3-Catalyzed Ring Expansion Cascades of Bicyclic Cyclobutenamides Involving Highly Strained Cis,Trans-Cycloheptadienone Intermediates
J AM CHEM SOC, 2015, 137(16): 5596-5601.
Wang, Xiao-Na. Krenske, Elizabeth H.. Johnston, Ryne C.. Houk, K. N.. Hsung, Richard P..

|02| Designed Formation of Co3O4/NiCo2O4 Double-Shelled Nanocages with Enhanced Pseudocapacitive and Electrocatalytic Properties
J AM CHEM SOC, 2015, 137(16): 5590-5595.
Hu, Han. Buyuan Guan. Xia, Baoyu. Xiongwen Lou.

|03| Mesoporous N-Doped Carbons Prepared with Thermally Removable Nanoparticle Templates: An Efficient Electrocatalyst for Oxygen Reduction Reaction
J AM CHEM SOC, 2015, 137(16): 5555-5562.
Niu, Wenhan. Li, Ligui. Liu, Xiaojun. Wang, Nan. Liu, Ji. Zhou, Weijia. Tang, Zhenghua. Chen, Shaowei.

|04| Highly Active Gold(I) Silver(I) Oxo Cluster Activating sp(3) C-H Bonds of Methyl Ketones under Mild Conditions
J AM CHEM SOC, 2015, 137(16): 5520-5525.
Pei, Xiao-Li. Yang, Yang. Lei, Zhen. Chang, Shan-Shan. Guan, Zong-Jie. Wan, Xian-Kai. Wen, Ting-Bin. Wang, Quan-Ming.

|05| Polyoxometalate-Based Nickel Clusters as Visible Light-Driven Water Oxidation Catalysts
J AM CHEM SOC, 2015, 137(16): 5486-5493.
Han, Xin-Bao. Li, Yang-Guang. Zhang, Zhi-Ming. Tan, Hua-Qiao. Lu, Ying. Wang, En-Bo.

|06| Shape Fixing via Salt Recrystallization: A Morphology-Controlled Approach To Convert Nanostructured Polymer to Carbon Nanomaterial as a Highly Active Catalyst for Oxygen Reduction Reaction
J AM CHEM SOC, 2015, 137(16): 5414-5420.
Ding, Wei. Li, Li. Xiong, Kun. Wang, Yao. Li, Wei. Nie, Yao. Chen, Siguo. Qi, Xueqiang. Wei, Zidong.

|07| A Trialkylphosphine-Driven Chemical Transformation Route to Ag- and Bi-Based Chalcogenides
J AM CHEM SOC, 2015, 137(16): 5390-5396.
Han, Shi-Kui. Gu, Chao. Gong, Ming. Shuhong Yu.

|08| Lateral Growth of Composition Graded Atomic Layer MoS2(1-x)Se2x Nanosheets
J AM CHEM SOC, 2015, 137(16): 5284-5287.
Li, Honglai. Zhang, Qinglin. Duan, Xidong. Wu, Xueping. Fan, Xiaopeng. Zhu, Xiaoli. Zhuang, Xiujuan. Hu, Wei. Zhou, Hong. Pan, Anlian. Duan, Xiangfeng.

|09| Rhodium(I)-Catalyzed Asymmetric Carbene Insertion into B-H Bonds: Highly Enantioselective Access to Functionalized Organoboranes
J AM CHEM SOC, 2015, 137(16): 5268-5271.
Chen, Diao. Zhang, Xu. Qi, Wei-Yi. Xu, Bin. Xu, Ming-Hua.

|10| Graphdiyne Oxides as Excellent Substrate for Electroless Deposition of Pd Clusters with High Catalytic Activity
J AM CHEM SOC, 2015, 137(16): 5260-5263.
Qi, Hetong. Yu, Ping. Wang, Yuexiang. Han, Guangchao. Liu, Huibiao. Yi, Yuanping. Li, Yuliang. Mao, Lanqun.

|11| Increasing 3D Supramolecular Order by Decreasing Molecular Order. A Comparative Study of Helical Assemblies of Dendronized Nonchlorinated and Tetrachlorinated Perylene Bisimides
J AM CHEM SOC, 2015, 137(15): 5210-5224.
Partridge, Benjamin E.. Leowanawat, Pawaret. Aqad, Emad. Imam, Mohammad R.. Sun, Hao-Jan. Peterca, Mihai. Heiney, Paul A.. Graf, Robert. Spiess, Hans W.. Zeng, Xiangbing. Ungar, Goran. Percec, Virgil.

|12| Highly Efficient Heterogeneous Hydroformylation over Rh-Metalated Porous Organic Polymers: Synergistic Effect of High Ligand Concentration and Flexible Framework
J AM CHEM SOC, 2015, 137(15): 5204-5209.
Sun, Qi. Dai, Zhifeng. Liu, Xiaolong. Sheng, Na. Deng, Feng. Meng, Xiangju. Xiao, Feng-Shou.

|13| Spontaneous Resolution of Julia-Kocienski Intermediates Facilitates Phase Separation to Produce Z- and E-Monofluoroalkenes
J AM CHEM SOC, 2015, 137(15): 5199-5203.
Zhao, Yanchuan. Jiang, Fanzhou. Hu, Jinbo.

|14| Label-Free Surface-Enhanced Raman Spectroscopy Detection of DNA with Single-Base Sensitivity
J AM CHEM SOC, 2015, 137(15): 5149-5154.
Xu, Li-Jia. Lei, Zhi-Chao. Li, Jiuxing. Zong, Cheng. Yang, Chaoyong James. Ren, Bin.

|15| Group Exchange between Ketones and Carboxylic Acids through Directing Group Assisted Rh-Catalyzed Reorganization of Carbon Skeletons
J AM CHEM SOC, 2015, 137(15): 5012-5020.
Lei, Zhi-Quan. Pan, Fei. Li, Hu. Li, Yang. Zhang, Xi-Sha. Chen, Kang. Wang, Xin. Li, Yu-Xue. Sun, Jian. Shi, Zhang-Jie.

|16| Tandem Prenyltransferases Catalyze Isoprenoid Elongation and Complexity Generation in Biosynthesis of Quinolone Alkaloids
J AM CHEM SOC, 2015, 137(15): 4980-4983.
Zou, Yi. Zhan, Zhajun. Li, Dehai. Tang, Mancheng. Cacho, Ralph A.. Watanabe, Kenji. Tang, Yi.

|17| In Situ Imaging of On-Surface, Solvent-Free Molecular Single-Crystal Growth
J AM CHEM SOC, 2015, 137(15): 4972-4975.
Liu, Guangfeng. Liu, Jie. Sun, Hao. Zheng, Xiaoxin. Liu, Yang. Li, Xiaomin. Qi, He. Bai, Xuedong. Jackson, Kenneth A.. Tao, Xutang.

|18| Enantioselective Arylative Dearomatization of Indoles via Pd-Catalyzed Intramolecular Reductive Heck Reactions
J AM CHEM SOC, 2015, 137(15): 4936-4939.
Shen, Chong. Liu, Ren-Rong. Fan, Ren-Jie. Li, Ying-Long. Xu, Teng-Fei. Gao, Jian-Rong. Jia, Yi-Xia.

|19| Highly Efficient Red-Light Emission in An Organic-Inorganic Hybrid Ferroelectric: (Pyrrolidinium)MnCl3
J AM CHEM SOC, 2015, 137(15): 4928-4931.
Zhang, Yi. Liao, Wei-Qiang. Fu, Da-Wei. Ye, Heng-Yun. Chen, Zhong-Ning. Xiong, Ren-Gen.

|20| Flexible Solid-State Supercapacitor Based on a Metal-Organic Framework Interwoven by Electrochemically-Deposited PANI
J AM CHEM SOC, 2015, 137(15): 4920-4923.
Wang, Lu. Feng, Xiao. Ren, Lantian. Piao, Qiuhan. Zhong, Jieqiang. Wang, Yuanbo. Li, Haiwei. Chen, Yifa. Wang, Bo.

|21| Organoborane Catalyzed Regioselective 1,4-Hydroboration of Pyridines
J AM CHEM SOC, 2015, 137(15): 4916-4919.
Fan, Xiaoting. Zheng, Junhao. Li, Zhen Hua. Wang, Huadong.

|22| Synthesis of Surface Covalent Organic Frameworks via Dimerization and Cyclotrimerization of Acetyls
J AM CHEM SOC, 2015, 137(15): 4904-4907.
Yang, Biao. Bjork, Jonas. Lin, Haiping. Zhang, Xiaoqing. Zhang, Haiming. Li, Youyong. Fan, Jian. Li, Qing. Chi, Lifeng.

|23| A Nonenzymatic Hairpin DNA Cascade Reaction Provides High Signal Gain of mRNA Imaging inside Live Cells
J AM CHEM SOC, 2015, 137(15): 4900-4903.
Wu, Cuichen. Cansiz, Sena. Zhang, Liqin. Teng, I-Ting. Qiu, Lipin. Li, Juan. Liu, Yuan. Zhou, Cuisong. Hu, Rong. Zhang, Tao. Cui, Cheng. Cui, Liang. Weihong Tan.

|24| Asymmetric Dearomatization of Naphthols via a Rh-Catalyzed C(sp(2))-H Functionalization/Annulation Reaction
J AM CHEM SOC, 2015, 137(15): 4880-4883.
Zheng, Jun. Wang, Shao-Bo. Zheng, Chao. You, Shu-Li.

|25| Palladium-Catalyzed Dynamic Kinetic Asymmetric Transformation of Racemic Biaryls: Axial-to-Central Chirality Transfer
J AM CHEM SOC, 2015, 137(15): 4876-4879.
Yang, Liu. Zheng, Huayu. Luo, Lei. Nan, Jiang. Liu, Jingjing. Wang, Yaoyu. Luan, Xinjun.

|26| A New Molybdenum Nitride Catalyst with Rhombohedral MoS2 Structure for Hydrogenation Applications
J AM CHEM SOC, 2015, 137(14): 4815-4822.
Wang, Shanmin. Ge, Hui. Sun, Shouli. Zhang, Jianzhong. Liu, Fangming. Wen, Xiaodong. Yu, Xiaohui. Wang, Liping. Zhang, Yi. Xu, Hongwu. Neuefeind, Joerg C.. Qin, Zhangfeng. Chen, Changfeng. Jin, Changqin. Li, Yongwang. He, Duanwei. Zhao, Yusheng.

|27| Organic Memory Devices Based on a Bis-Cyclometalated Alkynylgold(III) Complex
J AM CHEM SOC, 2015, 137(14): 4654-4657.
Au, Vonika Ka-Man. Wu, Di. Yam, Vivian Wing-Wah.

|28| Asymmetric 1,2-Perfluoroalkyl Migration: Easy Access to Enantioenriched alpha-Hydroxy-alpha-perfluoroalkyl Esters
J AM CHEM SOC, 2015, 137(14): 4626-4629.
Wang, Pan. Feng, Liang-Wen. Wang, Lijia. Li, Jun-Fang. Liao, Saihu. Tang, Yong.

|29| Grain-Boundary-Dependent CO2 Electroreduction Activity
J AM CHEM SOC, 2015, 137(14): 4606-4609.
Feng, Xiaofeng. Jiang, Kaili. Fan, Shoushan. Kanan, Matthew W..

|30| Defining the Role of Tyrosine and Rational Tuning of Oxidase Activity by Genetic Incorporation of Unnatural Tyrosine Analogs
J AM CHEM SOC, 2015, 137(14): 4594-4597.
Yu, Yang. Lv, Xiaoxuan. Li, Jiasong. Zhou, Qing. Cui, Chang. Hosseinzadeh, Parisa. Mukherjee, Arnab. Nilges, Mark J.. Wang, Jiangyun. Lu, Yi.

|31| Photolysis of an Amphiphilic Assembly by Calixarene-Induced Aggregation
J AM CHEM SOC, 2015, 137(13): 4543-4549.
Wang, Yi-Xuan. Zhang, Ying-Ming. Liu, Yu.

|32| Rational Design of a Fluorescent Sensor to Simultaneously Determine Both the Enantiomeric Composition and the Concentration of Chiral Functional Amines
J AM CHEM SOC, 2015, 137(13): 4517-4524.
Wen, Kaili. Yu, Shanshan. Huang, Zeng. Chen, Liming. Xiao, Meng. Yu, Xiaoqi. Pu, Lin.

|33| Hybrid Halide Perovskite Solar Cell Precursors: Colloidal Chemistry and Coordination Engineering behind Device Processing for High Efficiency
J AM CHEM SOC, 2015, 137(13): 4460-4468.
Yan, Keyou. Long, Mingzhu. Zhang, Tiankai. Wei, Zhanhua. Chen, Haining. Yang, Shihe. Xu, Jianbin.

|34| Palladium-Catalyzed C-H Functionalization of Acyldiazomethane and Tandem Cross-Coupling Reactions
J AM CHEM SOC, 2015, 137(13): 4435-4444.
Ye, Fei. Qu, Shuanglin. Zhou, Lei. Peng, Cheng. Wang, Chengpeng. Cheng, Jiajia. Hossain, Mohammad Lokman. Liu, Yizhou. Zhang, Yan. Wang, Zhi-Xiang. Wang, Jianbo.

|35| Visible Light-Driven Water Oxidation Promoted by Host-Guest Interaction between Photosensitizer and Catalyst with A High Quantum Efficiency
J AM CHEM SOC, 2015, 137(13): 4332-4335.
Li, Hua. Li, Fei. Zhang, Biaobiao. Zhou, Xu. Yu, Fengshou. Sun, Licheng.

|36| An Intermetallic Au24Ag20 Superatom Nanocluster Stabilized by Labile Ligands
J AM CHEM SOC, 2015, 137(13): 4324-4327.
Wang, Yu. Su, Haifeng. Xu, Chaofa. Li, Gang. Gell, Lars. Lin, Shuichao. Tang, Zichao. Hakkinen, Hannu. Zheng, Nanfeng.

|37| Phosphine-Catalyzed Highly Enantioselective [3+3] Cycloaddition of Morita-Baylis-Hillman Carbonates with C,N-Cyclic Azomethine Imines
J AM CHEM SOC, 2015, 137(13): 4316-4319.
Zhang, Lei. Liu, Honglei. Qiao, Guanyu. Hou, Zhanfeng. Liu, Yang. Xiao, Yumei. Guo, Hongchao.

|38| Antiphase Dual-Color Correlation in a Reactant-Product Pair Imparts Ultrasensitivity in Reaction-Linked Double-Photoswitching Fluorescence Imaging
J AM CHEM SOC, 2015, 137(13): 4312-4315.
Wan, Wei. Zhu, Ming-Qiang. Tian, Zhiyuan. Li, Alexander D. Q..

|39| DNA-Directed Assembly of Gold Nanohalo for Quantitative Plasmonic Imaging of Single-Particle Catalysis
J AM CHEM SOC, 2015, 137(13): 4292-4295.
Li, Kun. Wang, Kun. Qin, Weiwei. Deng, Suhui. Li, Di. Shi, Jiye. Huang, Qmg. Chunhai Fan.

|40| Size-Dependent Electrocatalytic Reduction of CO2 over Pd Nanoparticles
J AM CHEM SOC, 2015, 137(13): 4288-4291.
Gao, Dunfeng. Zhou, Hu. Wang, Jing. Miao, Shu. Yang, Fan. Wang, Guoxiong. Wang, Jianguo. Xinhe Bao.

|41| Asymmetric Total Synthesis of Apocynaceae Hydrocarbazole Alkaloids (+)-Deethylibophyllidine and (+)-Limaspermidine
J AM CHEM SOC, 2015, 137(12): 4267-4273.
Du, Ji-Yuan. Zeng, Chao. Han, Xiao-Jie. Qu, Hu. Zhao, Xian-He. An, Xian-Tao. Fan, Chun-An.

|42| Branched Artificial Nanofinger Arrays by Mesoporous Interfacial Atomic Rearrangement
J AM CHEM SOC, 2015, 137(12): 4260-4266.
Kong, Biao. Tang, Jing. Zhang, Yueyu. Selomulya, Cordelia. Gong, Xingao. Liu, Yang. Zhang, Wei. Yang, Jianping. Wang, Wenshuo. Sun, Xiaotian. Wang, Yufei. Zheng, Gengfeng. Dongyuan Zhao.

|43| Metal-Organic Framework Based upon the Synergy of a Bronsted Acid Framework and Lewis Acid Centers as a Highly Efficient. Heterogeneous Catalyst for Fixed-Bed Reactions
J AM CHEM SOC, 2015, 137(12): 4243-4248.
Li, Baiyan. Leng, Kunyue. Zhang, Yiming. Dynes, James J.. Wang, Jian. Hu, Yongfeng. Ma, Dingxuan. Zhan Shi. Zhu, Liangkui. Zhang, Daliang. Sun, Yinyong. Chrzanowski, Matthew. Ma, Shengqian.

|44| Photogenerated Excitons in Plain Core CdSe Nanocrystals with Unity Radiative Decay in Single Channel: The Effects of Surface and Ligands
J AM CHEM SOC, 2015, 137(12): 4230-4235.
Gao, Yuan. Xiaogang Peng.

|45| In Situ Formation of Cobalt Oxide Nanocubanes as Efficient Oxygen Evolution Catalysts
J AM CHEM SOC, 2015, 137(12): 4223-4229.
Hutchings, Gregory S.. Zhang, Yan. Li, Jian. Yonemoto, Bryan T.. Zhou, Xinggui. Zhu, Kake. Jiao, Feng.

|46| Uncovering the Formation and Selection of Benzylmalonyl-CoA from the Biosynthesis of Splenocin and Enterocin Reveals a Versatile Way to Introduce Amino Acids into Polyketide Carbon Scaffolds
J AM CHEM SOC, 2015, 137(12): 4183-4190.
Chang, Chenchen. Huang, Rong. Yan, Yan. Ma, Hongmin. Dai, Zheng. Zhang, Benying. Deng, Zixin. Liu, Wen. Qu, Xudong.

|47| Metallic Nickel Nitride Nanosheets Realizing Enhanced Electrochemical Water Oxidation
J AM CHEM SOC, 2015, 137(12): 4119-4125.
Xu, Kun. Chen, Pengzuo. Li, Xiuling. Tong, Yun. Ding, Hui. Wu, Xiaojun. Chu, Wangsheng. Peng, Zhenmeng. Wu, Changzheng. Xie, Yi.

|48| Complexation of Polyoxometalates with Cyclodextrins
J AM CHEM SOC, 2015, 137(12): 4111-4118.
Wu, Yilei. Shi, Rufei. Wu, Yi-Lin. Holcroft, James M.. Liu, Zhichang. Frasconi, Marco. Wasielewski, Michael R.. Li, Hui. Stoddart, J. Fraser.

|49| Three-State Near-Infrared Electrochromism at the Molecular Scale
J AM CHEM SOC, 2015, 137(12): 4058-4061.
Cui, Bin-Bin. Zhong, Yu-Wu. Yao, Jiannian.

|50| Diastereoselective Carbonyl Allylation with Simple Olefins Enabled by Palladium Complex-Catalyzed C-H Oxidative Borylation
J AM CHEM SOC, 2015, 137(12): 4054-4057.
Tao, Zhong-Lin. Li, Xing-Han. Han, Zhi-Yong. Gong, Liu-Zhu.

|51| Two-Photon Responsive Metal Organic Framework
J AM CHEM SOC, 2015, 137(12): 4026-4029.
Yu, Jiancan. Cui, Yuanjing. Wu, Chuan-De. Yang, Yu. Chen, Banglin. Qian, Guodong.

|52| On-Surface Synthesis of Rylene-Type Graphene Nanoribbons
J AM CHEM SOC, 2015, 137(12): 4022-4025.
Zhang, Haiming. Lin, Haiping. Sun, Kewei. Chen, Long. Zagranyarski, Yulian. Aghdassi, Nabi. Duhm, Steffen. Li, Qing. Zhong, Dingyong. Li, Youyong. Muellen, Klaus. Fuchs, Harald. Chi, Lifeng.

|53| Metal Exchange Method Using Au-25 Nanoclusters as Templates for Alloy Nanoclusters with Atomic Precision
J AM CHEM SOC, 2015, 137(12): 4018-4021.
Wang, Shuxin. Song, Yongbo. Jin, Shan. Liu, Xia. Zhang, Jun. Pei, Yong. Meng, Xiangming. Chen, Man. Li, Peng. Zhu, Manzhou.

|54| A Metal-Organic Tetrahedron as a Redox Vehicle to Encapsulate Organic Dyes for Photocatalytic Proton Reduction
J AM CHEM SOC, 2015, 137(11): 3967-3974.
Jing, Xu. He, Cheng. Yang, Yang. Duan, Chunying.

|55| Aromatic Saddles Containing Two Heptagons
J AM CHEM SOC, 2015, 137(11): 3910-3914.
Cheung, Kwan Yin. Xu, Xiaomin. Miao, Qian.

|56| A Series of Simple Oligomer-like Small Molecules Based on Oligothiophenes for Solution-Processed Solar Cells with High Efficiency
J AM CHEM SOC, 2015, 137(11): 3886-3893.
Kan, Bin. Li, Miaomiao. Zhang, Qian. Liu, Feng. Wan, Xiangjian. Wang, Yunchuang. Ni, Wang. Long, Guankui. Yang, Xuan. Feng, Huanran. Zuo, Yi. Zhang, Mingtao. Huang, Fei. Cao, Yong. Russell, Thomas P.. Chen, Yongsheng.

|57| Donor/Acceptor Indenoperylene Dye for Highly Efficient Organic Dye-Sensitized Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2015, 137(11): 3799-3802.

|58| Copper Nanocrystal Plane Effect on Stereoselectivity of Catalytic Deoxygenation of Aromatic Epoxides
J AM CHEM SOC, 2015, 137(11): 3791-3794.
Xiao, Bin. Niu, Zhiqiang. Wang, Yang-Gang. Jia, Wei. Shang, Jian. Zhang, Lan. Dingsheng Wang. Fu, Yao. Zeng, Jie. He, Wei. Wu, Kai. Li, Jun. Yang, Jinlong. Liu, Lei. Yadong Li.

|59| Transfer of Chirality in the Rhodium-Catalyzed Intramolecular Formal Hetero-[5+2] Cycloaddition of Vinyl Aziridines and Alkynes: Stereoselective Synthesis of Fused Azepine Derivatives
J AM CHEM SOC, 2015, 137(11): 3787-3790.
Feng, Jian-Jun. Lin, Tao-Yan. Wu, Hai-Hong. Zhang, Junliang.

|60| Enantioselective Fluorescent Recognition in the Fluorous Phase: Enhanced Reactivity and Expanded Chiral Recognition
J AM CHEM SOC, 2015, 137(11): 3747-3750.
Wang, Chao. Wu, Elaine. Wu, Xuedan. Xu, Xiangchuan. Zhang, Guoqing. Pu, Lin.

|61| Efficient Uranium Capture by Polysulfide/Layered Double Hydroxide Composites
J AM CHEM SOC, 2015, 137(10): 3670-3677.
Ma, Shulan. Huang, Lu. Ma, Lijiao. Shim, Yurina. Islam, Saiful M.. Wang, Pengli. Zhao, Li-Dong. Wang, Shichao. Sun, Genban. Yang, Xiaojing. Kanatzidis, Mercouri G..

|62| High-Pressure Electrides: The Chemical Nature of Interstitial Quasiatoms
J AM CHEM SOC, 2015, 137(10): 3631-3637.
Miao, Mao-sheng. Hoffmann, Roald.

|63| Dynamics of Equilibrium Folding and Unfolding Transitions of Titin Immunoglobulin Domain under Constant Forces
J AM CHEM SOC, 2015, 137(10): 3540-3546.
Chen, Hu. Yuan, Guohua. Winardhi, Ricksen S.. Yao, Mingxi. Popa, Ionel. Fernandez, Julio M.. Yan, Jie.

|64| Photoinduced Isomerization-Driven Structural Transformation Between Decanuclear and Octadecanuclear Gold(I) Sulfido Clusters
J AM CHEM SOC, 2015, 137(10): 3506-3509.
Yao, Liao-Yuan. Yam, Vivian Wing-Wah.

|65| Palladium-Catalyzed Regioselective Intramolecular Coupling of o-Carborane with Aromatics via Direct Cage B-H Activation
J AM CHEM SOC, 2015, 137(10): 3502-3505.
Quan, Yangjian. Xie, Zuowei.

|66| Silver-Catalyzed Ring-Opening Strategy for the Synthesis of beta- and gamma-Fluorinated Ketones
J AM CHEM SOC, 2015, 137(10): 3490-3493.
Zhao, Huijun. Fan, Xuefeng. Yu, Jiajia. Zhu, Chen.

|67| Dimeric Drug Polymeric Nanoparticles with Exceptionally High Drug Loading and Quantitative Loading Efficiency
J AM CHEM SOC, 2015, 137(10): 3458-3461.
Cai, Kaimin. He, Xi. Song, Ziyuan. Yin, Qian. Zhang, Yanfeng. Uckun, Fatih M.. Jiang, Chen. Cheng, Jianjun.

|68| Construction of LRET-Based Nanoprobe Using Upconversion Nanoparticles with Confined Emitters and Bared Surface as Luminophore
J AM CHEM SOC, 2015, 137(9): 3421-3427.
Li, Zhen. Lv, Songwei. Wang, Yali. Chen, Shiyu. Liu, Zhihong.

|69| Tunable Organic Photocatalysts for Visible-Light-Driven Hydrogen Evolution
J AM CHEM SOC, 2015, 137(9): 3265-3270.
Sprick, Reiner Sebastian. Jiang, Jia-Xing. Bonillo, Baltasar. Ren, Shijie. Ratvijitvech, Thanchanok. Guiglion, Pierre. Zwijnenburg, Martijn A.. Adams, Dave J.. Cooper, Andrew I..

|70| Gold(I)-Catalyzed Dearomative Rautenstrauch Rearrangement: Enantioselective Access to Cyclopenta[b]indoles
J AM CHEM SOC, 2015, 137(9): 3225-3228.
Zi, Weiwei. Wu, Hongmiao. Toste, F. Dean.

|71| Photosensitizing Metal Organic Framework Enabling Visible-Light-Driven Proton Reduction by a Wells-Dawson-Type Polyoxometalate
J AM CHEM SOC, 2015, 137(9): 3197-3200.
Zhang, Zhi-Ming. Zhang, Teng. Wang, Cheng. Lin, Zekai. Long, La-Sheng. Lin, Wenbin.

|72| A Half-Reaction Alternative to Water Oxidation: Chloride Oxidation to Chlorine Catalyzed by Silver Ion
J AM CHEM SOC, 2015, 137(9): 3193-3196.
Du, Jialei. Chen, Zuofeng. Chen, Chuncheng. Meyer, Thomas J..

|73| Stereo- and Chemoselective Cross-Coupling between Two Electron-Deficient Acrylates: An Efficient Route to (Z,E)-Muconate Derivatives
J AM CHEM SOC, 2015, 137(9): 3169-3172.
Hu, Xu-Hong. Zhang, Jian. Yang, Xiao-Fei. Xu, Yun-He. Loh, Teck-Peng.

|74| Capturing the Long-Sought Small-Bandgap Endohedral Fullerene Sc3N@C-82 with Low Kinetic Stability
J AM CHEM SOC, 2015, 137(8): 3119-3123.
Wei, Tao. Wang, Song. Liu, Fupin. Tan, Yuanzhi. Zhu, Xianjun. Xie, Suyuan. Yang, Shangfeng.

|75| Vacancy Associates-Rich Ultrathin Nanosheets for High Performance and Flexible Nonvolatile Memory Device
J AM CHEM SOC, 2015, 137(8): 3102-3108.
Liang, Lin. Li, Kun. Xiao, Chong. Fan, Shaojuan. Liu, Jiao. Zhang, Wenshuai. Xu, Wenhui. Tong, Wei. Liao, Jiaying. Zhou, Yingying. Ye, Bangjiao. Xie, Yi.

|76| Titanium-Defected Undoped Anatase TiO2 with p-Type Conductivity, Room-Temperature Ferromagnetism, and Remarkable Photocatalytic Performance
J AM CHEM SOC, 2015, 137(8): 2975-2983.
Wang, Songbo. Pan, Lun. Song, Jia-Jia. Mi, Wenbo. Zou, Ji-Jun. Wang, Li. Zhang, Xiangwen.

|77| Direct Measurement of Adsorbed Gas Redistribution in Metal-Organic Frameworks
J AM CHEM SOC, 2015, 137(8): 2919-2930.
Chen, Ying-Pin. Liu, Yangyang. Liu, Dahuan. Bosch, Mathieu. Zhou, Hong-Cai.

|78| Bacteriorhodopsin/Ag Nanoparticle-Based Hybrid Nano-Bio Electrocatalyst for Efficient and Robust H-2 Evolution from Water
J AM CHEM SOC, 2015, 137(8): 2840-2843.

|79| Constructing Two-Dimensional Nanoparticle Arrays on Layered Materials Inspired by Atomic Epitaxial Growth
J AM CHEM SOC, 2015, 137(8): 2828-2831.
Lin, Hai-Xin. Chen, Liang. Liu, De-Yu. Lei, Zhi-Chao. Wang, Yu. Zheng, Xiao-Shan. Ren, Bin. Xie, Zhao-Xiong. Stucky, Galen D.. Tian, Zhong-Qun.

|80| Five-Fold Twinned Pd2NiAg Nanocrystals with Increased Surface Ni Site Availability to Improve Oxygen Reduction Activity
J AM CHEM SOC, 2015, 137(8): 2820-2823.
Liu, Suli. Zhang, Qinghua. Li, Yafei. Han, Min. Gu, Lin. Nan, Cewen. Bao, Jianchun. Dai, Zhihui.

|81| Interface Tension-Induced Synthesis of Monodispersed Mesoporous Carbon Hemispheres
J AM CHEM SOC, 2015, 137(8): 2808-2811.
Fang, Yin. Lv, Yingying. Gong, Feng. Wu, Zhangxiong. Li, Xiaomin. Zhu, Hongwei. Zhou, Lei. Yao, Chi. Zhang, Fan. Zheng, Gengfeng. Dongyuan Zhao.

|82| Octahedral Pd@Pt1.8Ni Core-Shell Nanocrystals with Ultrathin PtNi Alloy Shells as Active Catalysts for Oxygen Reduction Reaction
J AM CHEM SOC, 2015, 137(8): 2804-2807.
Zhao, Xu. Chen, Sheng. Fang, Zhicheng. Ding, Jia. Sang, Wei. Wang, Youcheng. Zhao, Jin. Peng, Zhenmeng. Zeng, Jie.

|83| Enrichment and Encapsulation of Uranium with Iron Nanoparticle
J AM CHEM SOC, 2015, 137(8): 2788-2791.
Ling, Lan. Zhang, Wei-xian.

|84| Relay Iron/Chiral Bronsted Acid Catalysis: Enantioselective Hydrogenation of Benzoxazinones
J AM CHEM SOC, 2015, 137(7): 2763-2768.
Lu, Liang-Qiu. Li, Yuehui. Junge, Kathrin. Beller, Matthias.

|85| Atomic-Scale Recognition of Surface Structure and Intercalation Mechanism of Ti3C2X
J AM CHEM SOC, 2015, 137(7): 2715-2721.
Wang, Xuefeng. Shen, Xi. Gao, Yurui. Wang, Zhaoxiang. Yu, Richeng. Chen, Liquan.

|86| In situ Cobalt-Cobalt Oxide/N-Doped Carbon Hybrids As Superior Bifunctional Electrocatalysts for Hydrogen and Oxygen Evolution
J AM CHEM SOC, 2015, 137(7): 2688-2694.
Jin, Haiyan. Wang, Jing. Su, Diefeng. Wei, Zhongzhe. Pang, Zhenfeng. Wang, Yong.

|87| Enhanced Photovoltaic Performance of CH(3)NH(3)Pbl(3) Perovskite Solar Cells through Interfacial Engineering Using Self-Assembling Monolayer
J AM CHEM SOC, 2015, 137(7): 2674-2679.
Zuo, Lijian. Gu, Zhuowei. Ye, Tao. Fu, Weifei. Wu, Gang. Li, Hanying. Chen, Hongzheng.

|88| Introduction of Functionality, Selection of Topology, and Enhancement of Gas Adsorption in Multivariate Metal Organic Framework-177
J AM CHEM SOC, 2015, 137(7): 2641-2650.
Zhang, Yue-Biao. Furukawa, Hiroyasu. Ko, Nakeun. Nie, Weixuan. Park, Hye Jeong. Okajima, Satoshi. Cordova, Kyle E.. Deng, Hexiang. Kim, Jaheon. Yaghi, Omar M..

|89| Vacancy-Induced Ferromagnetism of MoS2 Nanosheets
J AM CHEM SOC, 2015, 137(7): 2622-2627.
Cai, Liang. He, Jingfu. Liu, Qinghua. Yao, Tao. Chen, Lin. Yan, Wensheng. Hu, Fengchun. Jiang, Yong. Zhao, Yidong. Hu, Tiandou. Sun, Zhihu. Wei, Shiqiang.

|90| Side-Chain Conducting and Phase-Separated Polymeric Binders for High-Performance Silicon Anodes in Lithium-Ion Batteries
J AM CHEM SOC, 2015, 137(7): 2565-2571.
Park, Sang-Jae. Zhao, Hui. Ai, Guo. Wang, Cheng. Song, Xiangyun. Yuca, Neslihan. Battaglia, Vincent S.. Yang, Wanli. Liu, Gao.

|91| Palladium-Catalyzed Intermolecular Aminocarbonylation of Alkenes: Efficient Access of beta-Amino Acid Derivatives
J AM CHEM SOC, 2015, 137(7): 2480-2483.
Cheng, Jiashun. Qi, Xiaoxu. Li, Ming. Chen, Pinhong. Liu, Guosheng.

|92| Highly Selective Pd-Catalyzed Intermolecular Fluorosulfonylation of Styrenes
J AM CHEM SOC, 2015, 137(7): 2468-2471.
Yuan, Zheliang. Wang, Hao-Yang. Mu, Xin. Chen, Pinhong. Guo, Yin-Long. Liu, Guosheng.

|93| Optical Nanoimaging for Block Copolymer Self-Assembly
J AM CHEM SOC, 2015, 137(7): 2436-2439.
Yan, Jie. Zhao, Ling-Xi. Li, Chong. Hu, Zhe. Zhang, Guo-Feng. Chen, Ze-Qiang. Chen, Tao. Huang, Zhen-Li. Zhu, Jintao. Zhu, Ming-Qiang.

|94| N-Heterocyclic Carbene-Catalyzed Radical Reactions for Highly Enantioselective beta-Hydroxylation of Enals
J AM CHEM SOC, 2015, 137(7): 2416-2419.
Zhang, Yuexia. Du, Yu. Huang, Zhijian. Xu, Jianfeng. Wu, Xingxing. Wang, Yuhuang. Wang, Ming. Yang, Song. Webster, Richard D.. Chi, Yonggui Robin.

|95| Electrochemical Shell-Isolated Nanoparticle-Enhanced Raman Spectroscopy: Correlating Structural Information and Adsorption Processes of Pyridine at the Au(hkl) Single Crystal/Solution Interface
J AM CHEM SOC, 2015, 137(6): 2400-2408.
Li, Jian-Feng. Zhang, Yue-Jiao. Rudnev, Alexander V.. Anema, Jason R.. Li, Song-Bo. Hong, Wen-Jing. Rajapandiyan, Panneerselvam. Lipkowski, Jacek. Wandlowski, Thomas. Tian, Zhong-Qun.

|96| High-Efficiency in Vitro and in Vivo Detection of Zn2+ by Dye-Assembled Upconversion Nanoparticles
J AM CHEM SOC, 2015, 137(6): 2336-2342.
Peng, Juanjuan. Xu, Wang. Teoh, Chai Lean. Han, Sanyang. Kim, Beomsue. Samanta, Animesh. Er, Jun Cheng. Wang, Lu. Yuan, Lin. Liu, Xiaogang. Chang, Young-Tae.

|97| Organocatalytic Enantioselective Direct Additions of Aldehydes to 4-Vinylpyridines and Electron-Deficient Vinylarenes and Their Synthetic Applications
J AM CHEM SOC, 2015, 137(6): 2303-2310.
Wang, Sinan. Li, Xiangmin. Liu, Hongwei. Xu, Li. Zhuang, Jinchen. Li, Jian. Li, Hao. Wang, Wei.

|98| Organic Solid Solution Composed of Two Structurally Similar Porphyrins for Organic Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2015, 137(6): 2247-2252.
Zhen, Yonggang. Tanaka, Hideyuki. Harano, Koji. Okada, Satoshi. Matsuo, Yutaka. Nakamura, Eiichi.

|99| High Quantum Efficiencies in Polymer Solar Cells at Energy Losses below 0.6 eV
J AM CHEM SOC, 2015, 137(6): 2231-2234.
Li, Weiwei. Hendriks, Koen H.. Furlan, Alice. Wienk, Martijn M.. Janssen, Rene A. J..

|00| Electrochemical (De)Lithiation of 1D Sulfur Chains in Li-S Batteries: A Model System Study
J AM CHEM SOC, 2015, 137(6): 2215-2218.
Yang, Chun-Peng. Yaxia Yin. Yuguo Guo. Lijun Wan.

|01| Solvent-Induced Oriented Attachment Growth of Air-Stable PhasePure Pyrite FeS2 Nanocrystals
J AM CHEM SOC, 2015, 137(6): 2211-2214.
Yu, Bin-Bin. Zhang, Xing. Jiang, Yan. Liu, Jie. Gu, Lin. Jinsong Hu. Lijun Wan.

|02| Beryllium-Free Rb3Al3B3O10F with Reinforced Inter layer Bonding as a Deep-Ultraviolet Nonlinear Optical Crystal
J AM CHEM SOC, 2015, 137(6): 2207-2210.
Zhao, Sangen. Gong, Pifu. Luo, Siyang. Liu, Sijie. Li, Lina. Asghar, Muhammad Adnan. Khan, Tariq. Hong, Maochun. Lin, Zheshuai. Luo, Junhua.

|03| Dissolution and Liquid Crystals Phase of 2D Polymeric Carbon Nitride
J AM CHEM SOC, 2015, 137(6): 2179-2182.
Zhou, Zhixin. Wang, Jianhai. Yu, Jiachao. Shen, Yanfei. Li, Ying. Liu, Anran. Liu, Songqin. Zhang, Yuanjian.

|04| Reversible Swarming and Separation of Self-Propelled Chemically Powered Nanomotors under Acoustic Fields
J AM CHEM SOC, 2015, 137(6): 2163-2166.
Xu, Tailin. Soto, Fernando. Gao, Wei. Dong, Renfeng. Garcia-Gradilla, Victor. Magana, Ernesto. Zhang, Xueji. Wang, Joseph.

|05| Insight into Strain Effects on Band Alignment Shifts, Carrier Localization and Recombination Kinetics in CdTe/CdS Core/Shell Quantum Dots
J AM CHEM SOC, 2015, 137(5): 2073-2084.
Jing, Lihong. Kershaw, Stephen V.. Kipp, Tobias. Kalytchuk, Sergii. Ding, Ke. Zeng, Jianfeng. Jiao, Mingxia. Sun, Xiaoyu. Mews, Alf. Rogach, Andrey L.. Mingyuan Gao.

|06| The Mechanism of a Ligand-Promoted C(sp(3))-H Activation and Arylation Reaction via Palladium Catalysis: Theoretical Demonstration of a Pd(II)/Pd(IV) Redox Manifold
J AM CHEM SOC, 2015, 137(5): 2006-2014.
Dang, Yanfeng. Qu, Shuanglin. Nelson, John W.. Pham, Hai D.. Wang, Zhi-Xiang. Wang, Xiaotai.

|07| Using Hollow Carbon Nanospheres as a Light-Induced Free Radical Generator To Overcome Chemotherapy Resistance
J AM CHEM SOC, 2015, 137(5): 1947-1955.
Wang, Liming. Sun, Qiang. Wang, Xin. Wen, Tao. Yin, Jun-Jie. Wang, Pengyang. Bai, Ru. Zhang, Xiang-Qian. Zhang, Lu-Hua. Lu, An-Hui. Chen, Chunying.

|08| Single Gold@Silver Nanoprobes for Real-Time Tracing the Entire Autophagy Process at Single-Cell Level
J AM CHEM SOC, 2015, 137(5): 1903-1908.
Chen, Zixuan. Li, Jingjing. Chen, Xueqin. Cao, Juntao. Zhang, Jianrong. Min, Qianhao. Zhu, Jun-Jie.

|09| Fully Printable Mesoscopic Perovskite Solar Cells with Organic Silane Self-Assembled Monolayer
J AM CHEM SOC, 2015, 137(5): 1790-1793.
Liu, Linfeng. Mei, Anyi. Liu, Tongfa. Jiang, Pei. Sheng, Yusong. Zhang, Lijun. Han, Hongwei.

|10| C-P Bond-Forming Reactions via C-O/P-H Cross-Coupling Catalyzed by Nickel
J AM CHEM SOC, 2015, 137(5): 1782-1785.
Yang, Jia. Chen, Tieqiao. Han, Li-Biao.

|11| Giant Negative Thermal Expansion in Bonded MnCoGe-Based Compounds with Ni2In-Type Hexagonal Structure
J AM CHEM SOC, 2015, 137(5): 1746-1749.
Zhao, Ying-Ying. Hu, Feng-Xia. Bao, Li-Fu. Wang, Jing. Wu, Hui. Huang, Qing-Zhen. Wu, Rong-Rong. Liu, Yao. Shen, Fei-Ran. Kuang, Hao. Zhang, Ming. Zuo, Wen-Liang. Zheng, Xin-Qi. Sun, Ji-Rong. Shen, Bao-Gen.

|12| Computational Organic Chemistry: Bridging Theory and Experiment in Establishing the Mechanisms of Chemical Reactions
J AM CHEM SOC, 2015, 137(5): 1706-1725.
Cheng, Gui-Juan. Zhang, Xinhao. Chung, Lung Wa. Xu, Liping. Wu, Yun-Dong.

|13| Energetic Salts with pi-Stacking and Hydrogen-Bonding Interactions Lead the Way to Future Energetic Materials
J AM CHEM SOC, 2015, 137(4): 1697-1704.
Zhang, Jiaheng. Zhang, Qinghua. Vo, Thao T.. Parrish, Damon A.. Shreeve, Jeanne M..

|14| Rhodium-Catalyzed C-H Activation of Phenacyl Ammonium Salts Assisted by an Oxidizing C-N Bond: A Combination of Experimental and Theoretical Studies
J AM CHEM SOC, 2015, 137(4): 1623-1631.
Yu, Songjie. Liu, Song. Lan, Yu. Wan, Boshun. Li, Xingwei.

|15| New Insight into the Atomic-Scale Bulk and Surface Structure Evolution of Li4Ti5O12 Anode
J AM CHEM SOC, 2015, 137(4): 1581-1586.
Lu, Xia. Gu, Lin. Hu, Yong-Sheng. Chiu, Hsien-Chieh. Li, Hong. Demopoulos, George P.. Chen, Liquan.

|16| Self-Assembled Chiral Nanofibers from Ultrathin Low-Dimensional Nanomaterials
J AM CHEM SOC, 2015, 137(4): 1565-1571.
Tan, Chaoliang. Qi, Xiaoying. Liu, Zhengdong. Zhao, Fei. Li, Hai. Huang, Xiao. Shi, Lin. Zheng, Bing. Zhang, Xiao. Xie, Linghai. Zhiyong Tang. Huang, Wei. Zhang, Hua.

|17| From Ring-in-Ring to Sphere-in-Sphere: Self-Assembly of Discrete 2D and 3D Architectures with Increasing Stability
J AM CHEM SOC, 2015, 137(4): 1556-1564.
Sun, Bin. Wang, Ming. Lou, Zhichao. Huang, Mingjun. Xu, Chenglong. Li, Xiaohong. Chen, Li-Jun. Yu, Yihua. Davis, Grant L.. Xu, Bingqian. Yang, Hai-Bo. Li, Xiaopeng.

|18| H2O2-Activatable and O-2-Evolving Nanoparticles for Highly Efficient and Selective Photodynamic Therapy against Hypoxic Tumor Cells
J AM CHEM SOC, 2015, 137(4): 1539-1547.
Chen, Huachao. Tian, Jiangwei. He, Weijiang. Guo, Zijian.

|19| Dynamic Covalent Transport of Amino Acids across Lipid Bilayers
J AM CHEM SOC, 2015, 137(4): 1476-1484.
Wu, Xin. Busschaert, Nathalie. Wells, Neil J.. Jiang, Yun-Bao. Gale, Philip A..

|20| A Dual-Responsive Supra-Amphiphilic Polypseudorotaxane Constructed from a Water-Soluble Pillar[7]arene and an Azobenzene-Containing Random Copolymer
J AM CHEM SOC, 2015, 137(4): 1440-1443.
Chi, Xiaodong. Ji, Xiaofan. Xia, Danyu. Huang, Feihe.

|21| Bamboo-like Carbon Nanotube/Fe3C Nanoparticle Hybrids and Their Highly Efficient Catalysis for Oxygen Reduction
J AM CHEM SOC, 2015, 137(4): 1436-1439.

|22| Self-assembly of DNA Nanohydrogels with Controllable Size and Stimuli-Responsive Property for Targeted Gene Regulation Therapy
J AM CHEM SOC, 2015, 137(4): 1412-1415.
Li, Juan. Zheng, Cheng. Cansiz, Sena. Wu, Cuichen. Xu, Jiehua. Cui, Cheng. Liu, Yuan. Hou, Weijia. Wang, Yanyue. Zhang, Liqin. Teng, I-ting. Yang, Huang-Hao. Weihong Tan.

|23| Pathway toward Large Two-Dimensional Hexagonally Patterned Colloidal Nanosheets in Solution
J AM CHEM SOC, 2015, 137(4): 1392-1395.
Ni, Bo. Huang, Mingjun. Chen, Ziran. Chen, Yingchao. Hsu, Chih-Hao. Li, Yiwen. Pochan, Darrin. Zhang, Wen-Bin. Cheng, Stephen Z. D.. Dong, Xue-Hui.

|24| Compartmentalization of Incompatible Reagents within Pickering Emulsion Droplets for One-Pot Cascade Reactions
J AM CHEM SOC, 2015, 137(3): 1362-1371.
Yang, Hengquan. Fu, Luman. Wei, Lijuan. Liang, Jifen. Binks, Bernard P..

|25| Pd-Catalyzed Intramolecular C-N Bond Cleavage, 1,4-Migration, sp(3) C-H Activation, and Heck Reaction: Four Controllable Diverse Pathways Depending on the Judicious Choice of the Base and Ligand
J AM CHEM SOC, 2015, 137(3): 1341-1347.
Wang, Min. Zhang, Xiang. Zhuang, Yu-Xuan. Xu, Yun-He. Loh, Teck-Peng.

|26| New Insights in Amyloid Beta Interactions with Human Telomerase
J AM CHEM SOC, 2015, 137(3): 1213-1219.

|27| Palladium(II)-Catalyzed Intramolecular Tandem Aminoalkylation via Divergent C(sp(3)) H Functionalization
J AM CHEM SOC, 2015, 137(3): 1130-1135.
Du, Wei. Gu, Qiangshuai. Li, Zhongliang. Yang, Dan.

|28| Solvent-Free Synthesis of Zeolites from Anhydrous Starting Raw Solids
J AM CHEM SOC, 2015, 137(3): 1052-1055.
Wu, Qinming. Liu, Xiaolong. Zhu, Longfeng. Ding, Lihong. Gao, Pan. Wang, Xiong. Pan, Shuxiang. Bian, Chaoqun. Meng, Xiangju. Xu, Jun. Deng, Feng. Maurer, Stefan. Mueller, Ulrich. Xiao, Feng-Shou.

|29| Covalent Organic Frameworks Formed with Two Types of Covalent Bonds Based on Orthogonal Reactions
J AM CHEM SOC, 2015, 137(3): 1020-1023.
Zeng, Yongfei. Zou, Ruyi. Luo, Zhong. Zhang, Huacheng. Yao, Xin. Ma, Xing. Zou, Ruqiang. Zhao, Yanli.

|30| Selective Scission of C-O and C-C Bonds in Ethanol Using Bimetal Catalysts for the Preferential Growth of Semiconducting SWNT Arrays
J AM CHEM SOC, 2015, 137(3): 1012-1015.
Zhang, Shuchen. Hu, Yue. Wu, Juanxia. Liu, Dan. Kang, Lixing. Zhao, Qiuchen. Zhang, Jin.

|31| Toward Fundamentals of Confined Catalysis in Carbon Nanotubes
J AM CHEM SOC, 2015, 137(1): 477-482.
Xiao, Jianping. Xiulian Pan. Guo, Shujing. Ren, Pengju. Xinhe Bao.

|32| Au Nanorod Helical Superstructures with Designed Chirality
J AM CHEM SOC, 2015, 137(1): 457-462.
Lan, Xiang. Lu, Xuxing. Shen, Chenqi. Ke, Yonggang. Ni, Weihai. Wang, Qiangbin.

|33| Mapping Intracellular Diffusion Distribution Using Single Quantum Dot Tracking: Compartmentalized Diffusion Defined by Endoplasmic Reticulum
J AM CHEM SOC, 2015, 137(1): 436-444.
Li, Hui. Dou, Shuo-Xing. Liu, Yu-Ru. Li, Wei. Xie, Ping. Wang, Wei-Chi. Wang, Peng-Ye.

|34| Organocatalytic Asymmetric Synthesis of 1,1-Diarylethanes by Transfer Hydrogenation
J AM CHEM SOC, 2015, 137(1): 383-389.
Wang, Zhaobin. Ai, Fujin. Wang, Zheng. Zhao, Wanxiang. Zhu, Guangyu. Lin, Zhenyang. Sun, Jianwei.

|35| Cell-Penetrating Hyperbranched Polyprodrug Amphiphiles for Synergistic Reductive Milieu-Triggered Drug Release and Enhanced Magnetic Resonance Signals
J AM CHEM SOC, 2015, 137(1): 362-368.
Hu, Xianglong. Liu, Guhuan. Li, Yang. Wang, Xiaorui. Liu, Shiyong.

|36| Dinitrosyl Iron Complexes with Cysteine. Kinetics Studies of the Formation and Reactions of DNICs in Aqueous Solution
J AM CHEM SOC, 2015, 137(1): 328-336.
Melo Pereira, Jose Clayston. Iretskii, Alexei V.. Han, Rui-Min. Ford, Peter C..

|37| Direct Observation of Guanine Radical Cation Deprotonation in G-Quadruplex DNA
J AM CHEM SOC, 2015, 137(1): 259-266.
Wu, Lidan. Liu, Kunhui. Jie, Jialong. Song, Di. Su, Hongmei.

|38| Hiding and Recovering Electrons in a Dimetallic Endohedral Fullerene: Air-Stable Products from Radical Additions
J AM CHEM SOC, 2015, 137(1): 232-238.
Yamada, Michio. Kurihara, Hiroki. Suzuki, Mitsuaki. Saito, Masayoshi. Slanina, Zdenek. Uhlik, Filip. Aizawa, Toshihiro. Kato, Tatsuhisa. Olmstead, Marilyn M.. Balch, Alan L.. Maeda, Yutaka. Nagase, Shigeru. Lu, Xing. Akasaka, Takeshi.

|39| Structural Evolution of 2D Microporous Covalent Triazine-Based Framework toward the Study of High-Performance Supercapacitors
J AM CHEM SOC, 2015, 137(1): 219-225.
Hao, Long. Ning, Jing. Luo, Bin. Wang, Bin. Zhang, Yunbo. Tang, Zhihong. Yang, Junhe. Thomas, Arne. Zhi, Linjie.

|40| Squaraine-Based Polymer Dots with Narrow, Bright Near-Infrared Fluorescence for Biological Applications
J AM CHEM SOC, 2015, 137(1): 173-178.
Wu, I-Che. Jiangbo Yu. Ye, Fangmao. Rong, Yu. Gallina, Maria Elena. Fujimoto, Bryant S.. Zhang, Yong. Chan, Yang-Hsiang. Sun, Wei. Zhou, Xing-Hua. Wu, Changfeng. Chiu, Daniel T..

|41| Synthesis and Characterization of Coinage Metal Aluminum Sulfur Species
J AM CHEM SOC, 2015, 137(1): 162-164.
Li, Bin. Li, Jiancheng. Roesky, Herbert W.. Zhu, Hongping.

|42| Phainanoids A-F, A New Class of Potent Immunosuppressive Triterpenoids with an Unprecedented Carbon Skeleton from Phyllanthus hainanensis
J AM CHEM SOC, 2015, 137(1): 138-141.
Fan, Yao-Yue. Zhang, Hua. Zhou, Yu. Liu, Hong-Bing. Tang, Wei. Zhou, Bin. Zuo, Jian-Ping. Yue, Jian-Min.

|43| Iridium-Catalyzed Asymmetric Hydrogenation of 2-Pyridyl Cyclic Imines: A Highly Enantioselective Approach to Nicotine Derivatives
J AM CHEM SOC, 2015, 137(1): 90-93.
Guo, Cui. Sun, Dong-Wei. Yang, Shuang. Mao, Shen-Jie. Xu, Xiao-Hua. Zhu, Shou-Fei. Zhou, Qi-Lin.

|44| Mechanistic Insights into a Classic Wonder Drug-Aspirin
J AM CHEM SOC, 2015, 137(1): 70-73.
Lei, Jinping. Zhou, Yanzi. Xie, Daiqian. Zhang, Yingkai.

|45| Phase Diagram of (Li1-xFex)OHFeSe: A Bridge between Iron Selenide and Arsenide Superconductors
J AM CHEM SOC, 2015, 137(1): 66-69.
Dong, Xiaoli. Zhou, Huaxue. Yang, Huaixin. Yuan, Jie. Jin, Kui. Zhou, Fang. Yuan, Dongna. Wei, Linlin. Li, Jianqi. Wang, Xinqiang. Zhang, Guangming. Zhao, Zhongxian.

|46| Controlled Self-Assembly of Organic Composite Microdisks for Efficient Output Coupling of Whispering-Gallery-Mode Lasers
J AM CHEM SOC, 2015, 137(1): 62-65.
Wei, Cong. Liu, Si-Yun. Zou, Chang-Ling. Liu, Yingying. Yao, Jiannian. Zhao, Yong Sheng.

|47| Copper- and Cobalt-Catalyzed Direct Coupling of sp(3) alpha-Carbon of Alcohols with Alkenes and Hydroperoxides
J AM CHEM SOC, 2015, 137(1): 42-45.
Cheng, Jun-Kee. Loh, Teck-Peng.

|48| Fluorescence Activation Imaging of Cytochrome c Released from Mitochondria Using Aptameric Nanosensor
J AM CHEM SOC, 2015, 137(2): 982-989.
Chen, Ting-Ting. Tian, Xue. Liu, Chen-Liwei. Ge, Jia. Chu, Xia. Li, Yingfu.

|49| Dynamic Behavior of Molecular Switches in Crystal under Pressure and Its Reflection on Tactile Sensing
J AM CHEM SOC, 2015, 137(2): 931-939.
Wang, Yi. Tan, Xiao. Zhang, Yu-Mo. Zhu, Shaoyin. Zhang, Ivan. Yu, Binhong. Wang, Kai. Yang, Bing. Li, Minjie. Zou, Bo. Zhang, Sean Xiao-An.

|50| High Anhydrous Proton Conductivity of lmidazole-Loaded Mesoporous Polyimides over a Wide Range from Subzero to Moderate Temperature
J AM CHEM SOC, 2015, 137(2): 913-918.
Ye, Yingxiang. Zhang, Liuqin. Peng, Qinfang. Wang, Guan-E. Shen, Yangcan. Li, Ziyin. Wang, Lihua. Ma, Xiuling. Chen, Qian-Huo. Zhang, Zhangjing. Xiang, Shengchang.

|51| Complex Columnar Hexagonal Polymorphism in Supramolecular Assemblies of a Semifluorinated Electron-Accepting Naphthalene Bisimide
J AM CHEM SOC, 2015, 137(2): 807-819.
Wu, Yu-Chun. Leowanawat, Pawaret. Sun, Hao-Jan. Partridge, Benjamin E.. Peterca, Mihai. Graf, Robert. Spiess, Hans W.. Zeng, Xiangbing. Ungar, Goran. Hsu, Chain-Shu. Heiney, Paul A.. Percec, Virgil.

|52| Selective Selenol Fluorescent Probes: Design, Synthesis, Structural Determinants, and Biological Applications
J AM CHEM SOC, 2015, 137(2): 757-769.
Zhang, Baoxin. Ge, Chunpo. Yao, Juan. Liu, Yaping. Xie, Huichen. Fang, Jianguo.

|53| Evolution of Self-Assembled ZnTe Magic-Sized Nanoclusters
J AM CHEM SOC, 2015, 137(2): 742-749.
Zhang, Jun. Rowland, Clare. Liu, Yuzi. Xiong, Hui. Kwon, Soongu. Sheychenko, Elena. Schaller, Richard D.. Prakapenka, Vitali B.. Tkachev, Sergey. Rajh, Tijana.

|54| Programmable and Multiparameter DNA-Based Logic Platform For Cancer Recognition and Targeted Therapy
J AM CHEM SOC, 2015, 137(2): 667-674.
You, Mingxu. Zhu, Guizhi. Chen, Tao. Donovan, Michael J.. Weihong Tan.

|55| Au-19 Nanocluster Featuring a V-Shaped Alkynyl-Gold Motif
J AM CHEM SOC, 2015, 137(2): 652-655.
Wan, Xian-Kai. Tang, Qing. Yuan, Shang-Fu. Jiang, De-en. Wang, Quan-Ming.

|56| Pd(II)-Catalyzed Enantioselective Synthesis of P-Stereogenic Phosphinamides via Desymmetric C-H Arylation
J AM CHEM SOC, 2015, 137(2): 632-635.

|57| Catalytic Divergent Synthesis of 3H or 1H Pyrroles by [3+2] Cyclization of Allenoates with Activated Isocyanides
J AM CHEM SOC, 2015, 137(2): 628-631.
Liao, Jia-Yu. Shao, Pan-Lin. Zhao, Yu.

|58| Organocatalytic Enantio- and Diastereoselective Synthesis of 1,2-Dihydronaphthalenes from Isobenzopyrylium Ions
J AM CHEM SOC, 2015, 137(2): 560-563.
Qian, Hui. Zhao, Wanxiang. Wang, Zhaobin. Sun, Jianwei.

|59| Enantioselective Rhodium-Catalyzed Isomerization of 4-Iminocrotonates: Asymmetric Synthesis of a Unique Chiral Synthon
J AM CHEM SOC, 2015, 137(2): 553-555.
Zhang, Wen-Zhen. Chu, John C. K.. Oberg, Kevin M.. Rovis, Tomislav.
期刊影响因子

14.400 (2023)
15.000 (2022)
16.383 (2021)
15.419 (2020)
14.612 (2019)
14.695 (2018)
14.357 (2017)
13.858 (2016)
13.038 (2015)
12.113 (2014)
11.444 (2013)
10.677 (2012)
9.907 (2011)
9.019 (2010)
8.580 (2009)
8.091 (2008)
7.885 (2007)
7.696 (2006)
7.419 (2005)
6.903 (2004)
6.516 (2003)
6.201 (2002)
6.079 (2001)
6.025 (2000)
20240723094318489338