首页进展学者团队单位课程获奖名片城市微信平台开放平台数据平台公益平台英华会议
|  返回期刊首页JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

期刊名缩写:J AM CHEM SOC
2019 - 期刊发表

|01| Nature of Oxygen-Containing Groups on Carbon for High-Efficiency Electrocatalytic CO2 Reduction Reaction
J AM CHEM SOC, 2019, 141(51): 20451-20459.
Fa Yang. Ma, Xianyin. Cai, Wen-Bin. Ping Song*. Weilin Xu*.

|02| Engineering Energy Level of Metal Center: Ru Single-Atom Site for Efficient and Durable Oxygen Reduction Catalysis
J AM CHEM SOC, 2019, 141(50): 19800-19806.
Meiling Xiao. Liqin Gao. Ying Wang. Xian Wang. Jianbing Zhu. Zhao Jin. Changpeng Liu. Chen, Hengquan. Li, Gaoran. Junjie Ge*. He, Qinggang*. Zhijian Wu. Chen, Zhongwei*. Wei Xing*.

|03| Low Temperature Oxidation of Ethane to Oxygenates by Oxygen over Iridium-Cluster Catalysts
J AM CHEM SOC, 2019, 141(48): 18921-18925.
Jin, Renxi. Peng, Mi. Li, Ang. Deng, Yuchen. Jia, Zhimin. Huang, Fei. Ling, Yunjian. Yang, Fan. Fu, Hui. Xie, Jinglin. Hang, Xiaodong. Xiao, Dequan. Zheng Jiang. Liu, Hongyang. Ma, Ding.

|04| Direct Synthesis of Aluminosilicate IWR Zeolite from a Strong Interaction between Zeolite Framework and Organic Template
J AM CHEM SOC, 2019, 141(45): 18318-18324.
Hong, Xin. Chen, Wei. Zhang, Guanqun. Wu, Qinming. Lei, Chi. Zhu, Quyan. Meng, Xiangju. Han, Shichao. Zheng, Anmin. Ma, Yanhang. Paryulescu, Andrei-Nicolae. Mueller, Ulrich. Weiping Zhang. Yokoi, Toshiyuki. Xinhe Bao. Marler, Bernd. De Vos, Dirk E.. Kolb, Ute. Fengshou Xiao.

|05| Climbing the Apex of the ORR Volcano Plot via Binuclear Site Construction: Electronic and Geometric Engineering
J AM CHEM SOC, 2019, 141(44): 17763-17770.
Meiling Xiao. Chen, Yongting. Jianbing Zhu. Zhang, Hao. Xiao Zhao. Liqin Gao. Xian Wang. Zhao, Jin. Junjie Ge*. Zheng Jiang. Chen, Shengli*. Changpeng Liu. Wei Xing*.

|06| Quadruply B <- N-Fused Dibenzo-azaacene with High Electron Affinity and High Electron Mobility
J AM CHEM SOC, 2019, 141(42): 17015-17021.

|07| Bismuth Single Atoms Resulting from Transformation of Metal-Organic Frameworks and Their Use as Electrocatalysts for CO2 Reduction
J AM CHEM SOC, 2019, 141(42): 16569-16573.
Zhang, Erhuan. Wang, Tao. Yu, Ke. Liu, Jia. Chen, Wenxing. Li, Ang. Rong, Hongpan. Lin, Rui. Ji, Shufang. Zhene, Xusheng. Wang, Yu. Zheng, Lirong. Chen, Chen. Dingsheng Wang. Zhang, Jiatao. Yadong Li.

|08| Water/Oxygen Circulation-Based Biophotoelectrochemical System for Solar Energy Storage and Release
J AM CHEM SOC, 2019, 141(41): 16416-16421.

|09| Structural Origin of the Large Redox-Linked Reorganization in the 2-Oxoglutarate Dependent Oxygenase, TauD
J AM CHEM SOC, 2019, 141(38): 15318-15326.
John, Christopher W.. Hausinger, Robert P.. Proshlyakov, Denis A..

|10| Ordered Macro-Microporous Metal-Organic Framework Single Crystals and Their Derivatives for Rechargeable Aluminum-Ion Batteries
J AM CHEM SOC, 2019, 141(37): 14764-14771.
Hong, Hu. Liu, Jinlong. Huang, Huawen. Etogo, Christian Atangana. Yang, Xianfeng. Buyuan Guan. Zhang, Lei.

|11| Asynchronous Photoexcited Electronic and Structural Relaxation in Lead-Free Perovskites
J AM CHEM SOC, 2019, 141(33): 13074-13080.
Liu, Cunming. Wang, Yingqi. Geng, Huifang. Zhu, Taishan. Ertekin, Elif. Gosztola, David. Yang, Sizhuo. Huang, Jier. Yang, Bin. Keli Han. Canton, Sophie E.. Kong, Qingyu. Zheng, Kaibo. Zhang, Xiaoyi.

|12| Photoinduced Electrochemiluminescence at Silicon Electrodes in Water
J AM CHEM SOC, 2019, 141(33): 13013-13016.
Zhao, Yiran. Yu, Jing. Guobao Xu. Sojic, Neso*. Loget, Gabriel*.

|13| A General Strategy for Fabricating Isolated Single Metal Atomic Site Catalysts in Y Zeolite
J AM CHEM SOC, 2019, 141(23): 9305-9311.
Liu, Yiwei. Li, Zhi. Yu, Qiuying. Chen, Yanfei. Chai, Ziwei. Zhao, Guofeng. Liu, Shoujie. Cheong, Weng-Chon. Pan, Yuan. Zhang, Qinghua. Gu, Lin. Zheng, Lirong. Wang, Yu. Lu, Yong. Dingsheng Wang. Chen, Chen. Qing Peng. Liu, Yunqi. Liu, Limin. Chen, Jiesheng. Yadong Li.

|14| Synthesis of C4-Aminated Indoles via a Catellani and Retro-Diels-Alder Strategy
J AM CHEM SOC, 2019, 141(24): 9731-9738.
Zhang, Bo-Sheng. Li, Yuke. Zhang, Zhe. An, Yang. Wen, Yu-Hua. Gou, Xue-Ya. Quan, Si-Qi. Wang, Xin-Gang. Liang, Yong-Min.

|15| Enantioselective Total Synthesis of (-)-Arcutinine
J AM CHEM SOC, 2019, 141(24): 9712-9718.
Nie, Wei. Gong, Jing. Chen, Zhihao. Liu, Jiazhen. Tian, Di. Song, Hao. Liu, Xiao-Yu. Qin, Yong.

|16| Synthesis, Structures, and Properties of Heptabenzo[7]circulene and Octabenzo[8]circulene
J AM CHEM SOC, 2019, 141(24): 9680-9686.
Pun, Sai Ho. Wang, Yujing. Chu, Ming. Chan, Chi Kit. Li, Yuke. Liu, Zhifeng. Miao, Qian.

|17| Endo- and Exo-Functionalized Tetraphenylethylene M12L24 Nanospheres: Fluorescence Emission inside a Confined Space
J AM CHEM SOC, 2019, 141(24): 9673-9679.
Yan, Xuzhou. Wei, Peifa. Liu, Yuhang. Wang, Ming. Chen, Chuanshuang. Zhao, Jun. Li, Guangfeng. Saha, Manik Lal. Zhou, Zhixuan. An, Zhe. Li, Xiaopeng. Stang, Peter J..

|18| Noninnocent Role of Na+ Ions in the Binding of the N-Phenyl-2-naphthylammonium Cation as a Ditopic Guest with Cucurbit[7]uril
J AM CHEM SOC, 2019, 141(24): 9645-9654.
Thomas, Suma S.. Tang, Hao. Bohne, Cornelia.

|19| Tunable Redox Chemistry and Stability of Radical Intermediates in 2D Covalent Organic Frameworks for High Performance Sodium Ion Batteries
J AM CHEM SOC, 2019, 141(24): 9623-9628.
Gu, Shuai. Wu, Shaofei. Cao, Lujie. Li, Minchan. Qin, Ning. Zhu, Jian. Wang, Zhiqiang. Li, Yingzhi. Li, Zhiqiang. Chen, Jingjing. Lu, Zhouguang.

|20| Universal Strategy for HF-Free Facile and Rapid Synthesis of Two-dimensional MXenes as Multifunctional Energy Materials
J AM CHEM SOC, 2019, 141(24): 9610-9616.
Pang, Sin-Yi. Wong, Yuen-Ting. Yuan, Shuoguo. Liu, Yan. Tsang, Ming-Kiu. Yang, Zhibin. Huang, Haitao. Wong, Wing-Tak. Hao, Jianhua.

|21| Near Infrared Electrochemiluminescence of Rod-Shape 25-Atom AuAg Nanoclusters That Is Hundreds-Fold Stronger Than That of Ru(bpy)(3) Standard
J AM CHEM SOC, 2019, 141(24): 9603-9609.
Chen, Shuang. Ma, Hedi. Padelford, Jonathan W.. Qinchen, Wanli. Yu, Wei. Wang, Shuxin. Zhu, Manzhou. Wang, Gangli.

|22| Persistent Multiexcitons from Polymers with Pendent Pentacenes
J AM CHEM SOC, 2019, 141(24): 9564-9569.
Yablon, Lauren M.. Sanders, Samuel N.. Li, Hua. Parenti, Kaia R.. Kumarasamy, Elango. Fallon, Kealan J.. Hore, Michael J. A.. Cacciuto, Angelo. Sfeir, Matthew Y.. Campos, Luis M..

|23| Bimetallic Radical Redox-Relay Catalysis for the Isomerization of Epoxides to Allylic Alcohols
J AM CHEM SOC, 2019, 141(24): 9548-9554.
Ye, Ke-Yin. McCallum, Terry. Lin, Song.

|24| Triple-Kagome-Layer Slabs of Mixed-Valence Rare-Earth Ions Exhibiting Quantum Spin Liquid Behaviors: Synthesis and Characterization of Eu9MgS2B20O41
J AM CHEM SOC, 2019, 141(24): 9533-9536.
Chi, Yang. Xu, Jing. Xue, Huai-Guo. Zhang, Yueping. Chen, Xiaolong. Whangbo, Myung-Hwan. Guo, Sheng-Ping. Deng, Shuiquan.

|25| Rh(III)-Catalyzed Asymmetric Synthesis of Axially Chiral Biindolyls by Merging C-H Activation and Nucleophilic Cyclization
J AM CHEM SOC, 2019, 141(24): 9527-9532.
Tian, Miaomiao. Bai, Dachang. Zheng, Guangfan. Chang, Junbiao. Li, Xingwei.

|26| Rhodium-Catalyzed Atroposelective C-H Arylation: Efficient Synthesis of Axially Chiral Heterobiaryls
J AM CHEM SOC, 2019, 141(24): 9504-9510.
Wang, Qiang. Cai, Zhong-Jian. Liu, Chen-Xu. Gu, Qing. You, Shu-Li.

|27| Force-Induced Transition of pi-pi Stacking in a Single Polystyrene Chain
J AM CHEM SOC, 2019, 141(24): 9500-9503.
Cai, Wanhao. Xu, Duo. Qian, Lu. Wei, Junhao. Xiao, Chen. Qian, Linmao. Lu, Zhong-yuan. Cui, Shuxun.

|28| Circularly Polarized Luminescence of Achiral Cyanine Molecules Assembled on DNA Templates
J AM CHEM SOC, 2019, 141(24): 9490-9494.
Jiang, Qiao. Xu, Xuehui. Yin, Ping-An. Ma, Kai. Zhen, Yonggang. Duan, Pengfei. Peng, Qian. Chen, Wei-Qiang. Ding, Baoquan.

|29| Genetically Encoding Photocaged Quinone Methide to Multitarget Protein Residues Covalently in Vivo
J AM CHEM SOC, 2019, 141(24): 9458-9462.
Liu, Jun. Li, Shanshan. Aslam, Nayyar A.. Zheng, Feng. Yang, Bing. Cheng, Rujin. Wang, Nanxi. Rozovsky, Sharon. Wang, Peng G.. Wang, Qian. Wang, Lei.

|30| Suite of Organoplatinum(II) Triangular Metallaprism: Aggregation-Induced Emission and Coordination Sequence Induced Emission Tuning
J AM CHEM SOC, 2019, 141(24): 9448-9452.
Liu, Naifang. Lin, Tingting. Wu, Mingda. Luo, He-Kuan. Huang, Sheng-Li. Hor, T. S. Andy.

|31| Conversion of Ethanol via C-C Splitting on Noble Metal Surfaces in Room-Temperature Liquid-Phase
J AM CHEM SOC, 2019, 141(24): 9444-9447.
Yang, Guangxing. Farsi, Lida. Mei, Yuhan. Xu, Xing. Li, Anyin. Deskins, N. Aaron. Teng, Xiaowei.

|32| Ruthenium(II) Porphyrin Quinoid Carbene Complexes: Synthesis, Crystal Structure, and Reactivity toward Carbene Transfer and Hydrogen Atom Transfer Reactions
J AM CHEM SOC, 2019, 141(22): 9027-9046.
Wang, Hai-Xu. Wan, Qingyun. Wu, Kai. Low, Kam-Hung. Yang, Chen. Zhou, Cong-Ying. Huang, Jie-Sheng. Che, Chi-Ming.

|33| Chromium- and Cobalt-Catalyzed, Regiocontrolled Hydrogenation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons: A Combined Experimental and Theoretical Study
J AM CHEM SOC, 2019, 141(22): 9018-9026.
Han, Bo. Ma, Pengchen. Cong, Xuefeng. Chen, Hui. Zeng, Xiaoming.

|34| Microporous 3D Covalent Organic Frameworks for Liquid Chromatographic Separation of Xylene Isomers and Ethylbenzene
J AM CHEM SOC, 2019, 141(22): 8996-9003.
Huang, Jinjing. Han, Xing. Yang, Shi. Cao, Yongyong. Yuan, Chen. Liu, Yan. Wang, Jianguo. Cui, Yong.

|35| Ir-Catalyzed Double Asymmetric Hydrogenation of 3,6-Dialkylidene-2,5-diketopiperazines for Enantioselective Synthesis of Cyclic Dipeptides
J AM CHEM SOC, 2019, 141(22): 8981-8988.
Ge, Yao. Han, Zhaobin. Wang, Zheng. Ding, Kuiling.

|36| Rapid Covalent-Probe Discovery by Electrophile-Fragment Screening
J AM CHEM SOC, 2019, 141(22): 8951-8968.
Resnick, Efrat. Bradley, Anthony. Gan, Jinrui. Douangamath, Alice. Krojer, Tobias. Sethi, Ritika. Geurink, Paul P.. Aimon, Anthony. Amitai, Gabriel. Bellini, Dom. Bennett, James. Fairhead, Michael. Fedorov, Oleg. Gabizon, Ronen. Gan, Jin. Gu, Jingxu. Plotnikov, Alexander. Reznik, Nava. Ruda, Gian Filippo. Diaz-Saez, Laura. Straub, Verena M.. Szommer, Tamas. Velupillai, Srikannathasan. Zaidman, Daniel. Zhang, Yanling. Coker, Alun R.. Dowson, Christopher G.. Barr, Haim M.. Wang, Chu. Huber, Kilian V. M.. Brennan, Paul E.. Ovaa, Huib. von Delft, Frank. London, Nir.

|37| Light-Controlled Generation of Singlet Oxygen within a Discrete Dual-Stage Metallacycle for Cancer Therapy
J AM CHEM SOC, 2019, 141(22): 8943-8950.
Qin, Yi. Chen, Li-Jun. Dong, Fangyuan. Jiang, Shu-Ting. Yin, Guang-Qiang. Li, Xiaopeng. Tian, Yang. Yang, Hai-Bo.

|38| Enantioselective Resolution Copolymerization of Racemic Epoxides and Anhydrides: Efficient Approach for Stereoregular Polyesters and Chiral Epoxides
J AM CHEM SOC, 2019, 141(22): 8937-8942.
Li, Jie. Ren, Bai-Hao. Wan, Zhao-Qian. Chen, Shi-Yu. Liu, Ye. Ren, Wei-Min. Lu, Xiao-Bing.

|39| Defect-Mediated Phase Transformation in Anisotropic Two-Dimensional PdSe2 Crystals for Seamless Electrical Contacts
J AM CHEM SOC, 2019, 141(22): 8928-8936.
Oyedele, Akinola D.. Yang, Shize. Feng, Tianli. Haglund, Amanda V.. Gu, Yiyi. Puretzky, Alexander A.. Briggs, Dayrl. Rouleau, Christopher M.. Chisholm, Matthew F.. Unocic, Raymond R.. Mandrus, David. Meyer, Harry M., III. Pantelides, Sokrates T.. Geohegan, David B.. Xiao, Kai.

|40| Interplay between n ->pi* Interactions and Dynamic Covalent Bonds: Quantification and Modulation by Solvent Effects
J AM CHEM SOC, 2019, 141(22): 8825-8833.
Zheng, Hao. Ye, Hebo. Yu, Xiaoxia. You, Lei.

|41| Construction of Dopamine-Releasing Gold Surfaces Mimicking Presynaptic Membrane by On-Chip Electrochemistry
J AM CHEM SOC, 2019, 141(22): 8816-8824.
Li, Jun. Sun, Chun-Lin. An, Pengrong. Liu, Xiaoyan. Don, Ruihua. Sun, Jinghong. Zhang, Xingyu. Xie, Yanbo. Qin, Chuanguang. Zheng, Wenfu. Zhang, Hao-Li. Jiang, Xingyu.

|42| Scandium-Promoted Direct Conversion of Dinitrogen into Hydrazine Derivatives via N-C Bond Formation
J AM CHEM SOC, 2019, 141(22): 8773-8777.
Lv, Ze-Jie. Huang, Zhe. Zhang, Wen-Xiong. Xi, Zhenfeng.

|43| Postsynthetic Metalation of a Robust Hydrogen-Bonded Organic Framework for Heterogeneous Catalysis
J AM CHEM SOC, 2019, 141(22): 8737-8740.
Han, Bin. Wang, Hailong. Wang, Chiming. Wu, Hui. Zhou, Wei. Chen, Banglin. Jiang, Jianzhuang.

|44| Vapor-Phase Strategy to Pillaring of Two-Dimensional Zeolite
J AM CHEM SOC, 2019, 141(22): 8712-8716.
Wei, Lu. Song, Kechen. Wu, Wei. Holdren, Scott. Zhu, Guanghui. Shulman, Emily. Shang, Wenjin. Chen, Huiyong. Zachariah, Michael R.. Liu, Dongxia.

|45| Jump-seq: Genome-Wide Capture and Amplification of 5-Hydroxymethylcytosine Sites
J AM CHEM SOC, 2019, 141(22): 8694-8697.
Hu, Lulu. Liu, Yuwen. Han, Shengtong. Yang, Lei. Cui, Xiaolong. Gao, Yawei. Dai, Qing. Lu, Xingyu. Kou, Xiaochen. Zhao, Yanhong. Sheng, Wenhui. Gao, Shaorong. He, Xin. He, Chuan.

|46| Proximity-Induced Cooperative Polymerization in "Hinged" Helical Polypeptides
J AM CHEM SOC, 2019, 141(22): 8680-8683.
Chen, Chongyi. Fu, Hailin. Baumgartner, Ryan. Song, Ziyuan. Lin, Yao. Cheng, Jianjun.

|47| Ion/Molecule Transportation in Nanopores and Nanochannels: From Critical Principles to Diverse Functions
J AM CHEM SOC, 2019, 141(22): 8658-8669.
Zhu, Zhongpeng. Wang, Dianyu. Tian, Ye. Jiang, Lei.

|48| Bionic Thermoelectric Response with Nanochannels
J AM CHEM SOC, 2019, 141(21): 8608-8615.
Chen, Kexin. Yao, Lina. Su, Bin.

|49| An Integrated Single-Electrode Method Reveals the Template Roles of Atomic Steps: Disturb Interfacial Water Networks and Thus Affect the Reactivity of Electrocatalysts
J AM CHEM SOC, 2019, 141(21): 8516-8526.
Zhao, Xiao. Gunji, Takao. Kaneko, Takuma. Yoshida, Yusuke. Takao, Shinobu. Higashi, Kotaro. Uruga, Tomoya. He, Wenxiang. Liu, Jianguo. Zou, Zhigang.

|50| Hydrogen-Bonding-Assisted Exogenous Nucleophilic Reagent Effect for beta-Selective Glycosylation of Rare 3-Amino Sugars
J AM CHEM SOC, 2019, 141(21): 8509-8515.
Zeng, Jing. Wang, Ruobin. Zhang, Shuxin. Fang, Jing. Liu, Shanshan. Sun, Guangfei. Xu, Bingbing. Xiao, Ying. Fu, Dengxian. Zhang, Wenqi. Hu, Yixin. Wan, Qian.

|51| Abnormally Strong Electron-Phonon Scattering Induced Unprecedented Reduction in Lattice Thermal Conductivity of Two-Dimensional Nb2C
J AM CHEM SOC, 2019, 141(21): 8503-8508.
Huang, Yongda. Zhou, Jian. Wang, Guanjie. Sun, Zhimei.

|52| Human DNA Polymerase mu Can Use a Noncanonical Mechanism for Multiple Mn2+-Mediated Functions
J AM CHEM SOC, 2019, 141(21): 8489-8502.
Chang, Yao-Kai. Huang, Ya-Ping. Liu, Xiao-Xia. Ko, Tzu-Ping. Bessho, Yoshitaka. Kawano, Yoshiaki. Maestre-Reyna, Manuel. Wu, Wen-Jin. Tsai, Ming-Daw.

|53| Product Selectivity Controlled by Nanoporous Environments in Zeolite Crystals Enveloping Rhodium Nanoparticle Catalysts for CO2 Hydrogenation
J AM CHEM SOC, 2019, 141(21): 8482-8488.
Wang, Chengtao. Guan, Erjia. Wang, Liang. Chu, Xuefeng. Wu, Zhiyi. Zhang, Jian. Yang, Zhiyuan. Jiang, Yiwen. Zhang, Ling. Meng, Xiangju. Gates, Bruce C.. Xiao, Feng-Shou.

|54| "Dual-Key-and-Lock" Ruthenium Complex Probe for Lysosomal Formaldehyde in Cancer Cells and Tumors
J AM CHEM SOC, 2019, 141(21): 8462-8472.
Liu, Chaolon. Zhang, Run. Zhang, Wenzhu. Liu, Jianping. Wang, Yong-Lei. Du, Zhongbo. Song, Bo. Xu, Zhi Ping. Yuan, Jingli.

|55| Cd12Ag32(SePh)(36): Non-Noble Metal Doped Silver Nanoclusters
J AM CHEM SOC, 2019, 141(21): 8422-8425.
Bootharaju, Megalamane S.. Chang, Hogeun. Deng, Guocheng. Malola, Sami. Baek, Woonhyuk. Hakkinen, Hannu. Zheng, Nanfeng. Hyeon, Taeghwan.

|56| Aggregation-Induced Emission and Light-Harvesting Function of Tetraphenylethene-Based Tetracationic Dicyclophane
J AM CHEM SOC, 2019, 141(21): 8412-8415.
Li, Yawen. Dong, Yunhong. Cheng, Lin. Qin, Chunyan. Nian, Hao. Zhang, Haiyang. Yu, Yang. Cao, Liping.

|57| Hydrogen-Location-Sensitive Modulation of the Redox Reactivity for Oxygen-Deficient TiO2
J AM CHEM SOC, 2019, 141(21): 8407-8411.
Guo, Yao. Chen, Shunwei. Yu, Yaoguang. Tian, Haoran. Zhao, Yanling. Ren, Ji-Chang. Huang, Chao. Bian, Haidong. Huang, Miaoyan. An, Liang. Li, Yangyang. Zhang, Ruiqin.

|58| Tandem Decarboxylative Cyclization/Alkenylation Strategy for Total Syntheses of (+)-Longirabdiol, (-)-Longirabdolactone, and (-)-Effusin
J AM CHEM SOC, 2019, 141(20): 8372-8380.
Zhang, Jianpeng. Li, Zijian. Zhuo, Junming. Cui, Yue. Han, Ting. Li, Chao.

|59| Structural Characterization of a Boron(III) eta(2)-sigma-Silane-Complex
J AM CHEM SOC, 2019, 141(20): 8358-8363.
Liu, Yizhen. Su, Bo. Dong, Weishi. Li, Zhen Hua. Wang, Huadong.

|60| Enantiopure [Cs+/Xe subset of Cryptophane]subset of(Fe4L4)-L-II Hierarchical Superstructures
J AM CHEM SOC, 2019, 141(20): 8339-8345.
Zhang, Dawei. Ronson, Tanya K.. Greenfield, Jake L.. Brotin, Thierry. Berthault, Patrick. Leonce, Estelle. Zhu, Jun-Long. Xu, Lin. Nitschke, Jonathan R..

|61| Vanadium Catalyst on Isostructural Transition Metal, Lanthanide, and Actinide Based Metal-Organic Frameworks for Alcohol Oxidation
J AM CHEM SOC, 2019, 141(20): 8306-8314.
Wang, Xingjie. Zhang, Xuan. Li, Peng. Otake, Ken-ichi. Cui, Yuexing. Lyu, Jiafei. Krzyaniak, Matthew D.. Zhang, Yuanyuan. Li, Zhanyong. Liu, Jian. Buru, Cassandra T.. Islamoglu, Timur. Wasielewski, Michael R.. Li, Zhong. Farha, Omar K..

|62| Anchored Ligands Facilitate Efficient B-Site Doping in Metal Halide Perovskites
J AM CHEM SOC, 2019, 141(20): 8296-8305.
Yang, Zhenyu. Wei, Mingyang. Voznyy, Oleksandr. Todorovic, Petar. Liu, Mengxia. Quintero-Bermudez, Rafael. Chen, Peining. Fan, James Z.. Proppe, Andrew H.. Quan, Li Na. Walters, Grant. Tan, Hairen. Chang, Je-Wei. Jeng, U-Ser. Kelley, Shana O.. Sargent, Edward H..

|63| Rhodopsin-Like Ionic Gate Fabricated with Graphene Oxide and Isomeric DNA Switch for Efficient Photocontrol of Ion Transport
J AM CHEM SOC, 2019, 141(20): 8239-8243.
Shi, Liu. Mu, Chaoli. Gao, Tao. Chai, Wenxin. Sheng, Anzhi. Chen, Tianshu. Yang, Jie. Zhu, Xiaoli. Li, Genxi.

|64| Maximizing Photoresponsive Efficiency by Isolating Metal-Organic Polyhedra into Confined Nanoscaled Spaces
J AM CHEM SOC, 2019, 141(20): 8221-8227.
Jiang, Yao. Park, Jinhee. Tan, Peng. Feng, Liang. Liu, Xiao-Qin. Sun, Lin-Bing. Zhou, Hong-Cai.

|65| Computer-Guided Discovery of a pH-Responsive Organic Photocatalyst and Application for pH and Light Dual-Gated Polymerization
J AM CHEM SOC, 2019, 141(20): 8207-8220.
Wu, Chenyu. Chen, Hengqi. Corrigan, Nathaniel. Jun, Kenward. Kan, Xiaonan. Li, Zhibo. Liu, Wenjian. Xu, Jiangtao. Boyer, Cyrille.

|66| Self-Assembled Responsive Bilayered Vesicles with Adjustable Oxidative Stress for Enhanced Cancer Imaging and Therapy
J AM CHEM SOC, 2019, 141(20): 8158-8170.
Song, Jibin. Lin, Lisen. Yang, Zhen. Zhu, Rong. Zhou, Zijian*. Zhanwei Li*. Wang, Feng. Chen, Jingyi. Yang, Huanghao*. Chen, Xiaoyuan*.

|67| Valence Engineering via Selective Atomic Substitution on Tetrahedral Sites in Spinel Oxide for Highly Enhanced Oxygen Evolution Catalysis
J AM CHEM SOC, 2019, 141(20): 8136-8145.
Liu, Yan. Ying, Yiran. Fei, Linfeng. Liu, Yi. Hu, Qingzhao. Zhang, Guoge. Pang, Sin Yi. Lu, Wei. Mak, Chee Leung. Luo, Xin. Zhou, Limin. Wei, Mingdeng. Huang, Haitao.

|68| Palladium/XuPhos-Catalyzed Enantioselective Carboiodination of Olefin-Tethered Aryl Iodides
J AM CHEM SOC, 2019, 141(20): 8110-8115.
Zhang, Zhan-Ming. Xu, Bing. Wu, Lizuo. Zhou, Lujia. Ji, Danting. Liu, Yu. Li, Zhiming. Zhang, Junliang.

|69| Uniform Alignment of Non-pi-Conjugated Species Enhances Deep Ultraviolet Optical Nonlinearity
J AM CHEM SOC, 2019, 141(20): 8093-8097.
Lu, Jing. Yue, Jia-Ning. Xiong, Lin. Zhang, Wen-Kai. Chen, Ling. Wu, Li-Ming.

|70| Formation of a Supramolecular Polymeric Adhesive via Water-Participant Hydrogen Bond Formation
J AM CHEM SOC, 2019, 141(20): 8058-8063.
Zhang, Qiao. Li, Tao. Duan, Abing. Dong, Shengyi. Zhao, Wanxiang. Stang, Peter J..

|71| Interfacial Construction of Plasmonic Nanostructures for the Utilization of the Plasmon-Excited Electrons and Holes
J AM CHEM SOC, 2019, 141(20): 8053-8057.
Zhan, Chao. Wang, Zi-Yuan. Zhang, Xia-Guang. Chen, Xue-Jiao. Huang, Yi-Fan. Hu, Shu. Li, Jian-Feng. Wu, De -Yin. Moskovits, Martin. Tian, Zhong-Qun.

|72| Direct Radiation Detection by a Semiconductive Metal-Organic Framework
J AM CHEM SOC, 2019, 141(20): 8030-8034.
Wang, Yaxing. Liu, Xin. Li, Xiaoyan. Zhai, Fuwan. Yan, Siqi. Liu, Ning. Chai, Zhifang. Xu, Yadong. Ouyang, Xiaoping. Wang, Shuao.

|73| Elucidation of the Reaction Mechanism for High-Temperature Water Gas Shift over an Industrial-Type Copper-Chromium-Iron Oxide Catalyst
J AM CHEM SOC, 2019, 141(19): 7990-7999.
Polo-Garzon, Felipe. Fung, Victor. Nguyen, Luan. Tang, Yu. Tao, Franklin. Cheng, Yongqiang. Daemen, Luke L.. Ramirez-Cuesta, Anibal J.. Foo, Guo Shiou. Zhu, Minghui. Wachs, Israel E.. Jiang, De-en. Wu, Zili.

|74| Stereodivergent Protein Engineering of a Lipase To Access All Possible Stereoisomers of Chiral Esters with Two Stereocenters
J AM CHEM SOC, 2019, 141(19): 7934-7945.
Xu, Jian. Cen, Yixin. Singh, Warispreet. Fan, Jiajie. Wu, Lian. Lin, Xianfu. Zhou, Jiahai. Huang, Meilan. Reetz, Manfred T.. Wu, Qi.

|75| Alternating Copolymerization of Inorganic Nanoparticles
J AM CHEM SOC, 2019, 141(19): 7917-7925.
Yi, Chenglin. Yang, Yiqun. Nie, Zhihong.

|76| A Large Family of Synthetic Two-Dimensional Metal Hydrides
J AM CHEM SOC, 2019, 141(19): 7899-7905.
Zhou, Xiaocheng. Hang, Yang. Liu, Liren. Zhang, Zhuhua. Guo, Wanlin.

|77| Comparison of the Structures and Mechanisms of the Pistol and Hammerhead Ribozymes
J AM CHEM SOC, 2019, 141(19): 7865-7875.
Wilson, Timothy J.. Liu, Yijin. Li, Nan-Sheng. Dai, Qing. Piccirilli, Joseph A.. Lilley, David M. J..

|78| DNA Binding and Cleavage Modes of Shishijimicin A
J AM CHEM SOC, 2019, 141(19): 7842-7852.
Zhang, Hao. Li, Ruofan. Ba, Sai. Lu, Zhaoyong. Pitsinos, Emmanuel N.. Li, Tianhu. Nicolaou, K. C..

|79| Surface Plasmon Enabling Nitrogen Fixation in Pure Water through a Dissociative Mechanism under Mild Conditions
J AM CHEM SOC, 2019, 141(19): 7807-7814.
Hu, Canyu. Chen, Xing. Jin, Jianbo. Han, Yong. Chen, Shuangming. Ju, Huanxin. Cai, Jun. Qiu, Yunrui. Gao, Chao. Wang, Chengming. Qi, Zeming. Long, Ran. Song, Li. Liu, Zhi. Xiong, Yujie.

|80| Metal-Organic Framework Nanoparticle-Assisted Cryopreservation of Red Blood Cells
J AM CHEM SOC, 2019, 141(19): 7789-7796.
Zhu, Wei. Guo, Jimin. Agola, Jacob Ongudi. Croissant, Jonas G.. Wang, Zihao. Shang, Jin. Coker, Eric. Moteyalli, Benyamin. Zimpel, Andreas. Wuttke, Stefan. Brinker, C. Jeffrey.

|81| Topologically Constrained Formation of Stable Z-DNA from Normal Sequence under Physiological Conditions
J AM CHEM SOC, 2019, 141(19): 7758-7764.
Zhang, Yaping. Cui, Yixiao. An, Ran. Liang, Xingguo. Li, Qi. Wang, Haiting. Wang, Hao. Fan, Yiqiao. Dong, Ping. Li, Jing. Cheng, Kai. Wang, Weinan. Wang, Sai. Wang, Guoqing. Xue, Changhu. Komiyama, Makoto.

|82| 14.7% Efficiency Organic Photovoltaic Cells Enabled by Active Materials with a Large Electrostatic Potential Difference
J AM CHEM SOC, 2019, 141(19): 7743-7750.
Yao, Huifeng. Cui, Yong. Qian, Deping. Ponseca, Carlito S., Jr.. Honarfar, Alireza. Xu, Ye. Xin, Jingming. Chen, Zhenyu. Hong, Ling. Gao, Bowei. Yu, Runnan. Zu, Yunfei. Ma, Wei. Chabera, Pavel. Pullerits, Tonu. Yartsev, Arkady. Gao, Feng. Hou, Jianhui.

|83| Substrate Redox Non-innocence Inducing Stepwise Oxidative Addition Reaction: Nitrosoarene C-N Bond Cleavage on Low-Coordinate Cobalt(0) Species
J AM CHEM SOC, 2019, 141(19): 7731-7735.
Wang, Dongyang. Leng, Xuebing. Ye, Shengfa. Deng, Liang.

|84| Genetically Introducing Biochemically Reactive Amino Acids Dehydroalanine and Dehydrobutyrine in Proteins
J AM CHEM SOC, 2019, 141(19): 7698-7703.
Yang, Bing. Wang, Nanxi. Schnier, Paul D.. Zheng, Feng. Zhu, He. Polizzi, Nicholas F.. Ittuveetil, Avinash. Saikam, Varma. DeGrado, William F.. Wang, Qian. Wang, Peng G.. Wang, Lei.

|85| An Unprecedented Biaxial Trilayered Hybrid Perovskite Ferroelectric with Directionally Tunable Photovoltaic Effects
J AM CHEM SOC, 2019, 141(19): 7693-7697.
Wang, Sasa. Liu, Xitao. Li, Lina. Ji, Chengmin. Sun, Zhihua. Wu, Zhenyue. Hong, Maochun. Luo, Junhua.

|86| Ni-Catalyzed Suzuki-Miyaura Cross-Coupling of alpha-Oxo-vinylsulfones To Prepare C-Aryl Glycals and Acyclic Vinyl Ethers
J AM CHEM SOC, 2019, 141(19): 7680-7686.
Gong, Liang. Sun, Hong-Bao. Deng, Li-Fan. Zhang, Xia. Liu, Jie. Yang, Shengyong. Niu, Dawen.

|87| Tunneling Controls the Reaction Pathway in the Deformylation of Aldehydes by a Nonheme Iron(III)-Hydroperoxo Complex: Hydrogen Atom Abstraction versus Nucleophilic Addition
J AM CHEM SOC, 2019, 141(19): 7675-7679.
Bae, Seong Hee. Li, Xiao-Xi. Seo, Mi Sook. Lee, Yong-Min. Fukuzumi, Shunichi. Nam, Wonwoo.

|88| Copper-Containing Carbon Feedstock for Growing Superclean Graphene
J AM CHEM SOC, 2019, 141(19): 7670-7674.
Jia, Kaicheng. Zhang, Jincan. Lin, Li. Li, Zhenzhu. Gao, Jing. Sun, Luzhao. Xue, Ruiwen. Li, Jiayu. Kang, Ning. Luo, Zhengtang. Rummeli, Mark H.. Peng, Hailin. Liu, Zhongfan.

|89| Molecular Evidence for the Catalytic Process of Cobalt Porphyrin Catalyzed Oxygen Evolution Reaction in Alkaline Solution
J AM CHEM SOC, 2019, 141(19): 7665-7669.
Wang, Xiang. Cai, Zhen-Feng. Wang, Dong. Wa, Li-Jun.

|90| Use of a Stereochemical Strategy To Probe the Mechanism of Phenol-Soluble Modulin alpha 3 Toxicity
J AM CHEM SOC, 2019, 141(19): 7660-7664.
Yao, Zhihui. Cary, Brian P.. Bingman, Craig A.. Wang, Chenxuan. Kreitler, Dale F.. Satyshur, Kenneth A.. Forest, Katrina T.. Gellman, Samuel H..

|91| Highly Enantioselective Cross-Electrophile Aryl-Alkenylation of Unactivated Alkenes
J AM CHEM SOC, 2019, 141(18): 7637-7643.
Tian, Zhi-Xiong. Qiao, Jin-Bao. Xu, Guang-Li. Pang, Xiaobo. Qi, Liangliang. Ma, Wei-Yuan. Zhao, Zhen-Zhen. Duan, Jicheng. Du, Yun-Fei. Su, Peifeng. Liu, Xue-Yuan. Shu, Xing-Zhong.

|92| A Covalent Organic Framework Bearing Single Ni Sites as a Synergistic Photocatalyst for Selective Photoreduction of CO2 to CO
J AM CHEM SOC, 2019, 141(18): 7615-7621.
Zhong, Wanfu. Sa, Rongjian. Li, Liuyi. He, Yajun. Li, Lingyun. Bi, Jinhong. Zhuang, Zanyong. Yu, Yan. Zou, Zhigang.

|93| Alkyl Carbagermatranes Enable Practical Palladium-Catalyzed sp(2)-sp(3) Cross-Coupling
J AM CHEM SOC, 2019, 141(18): 7582-7588.
Xu, Meng-Yu. Jiang, Wei-Tao. Li, Ying. Xu, Qing-Hao. Zhou, Qiao-Lan. Yang, Shuo. Xiao, Bin.

|94| "Superaerophobic" Nickel Phosphide Nanoarray Catalyst for Efficient Hydrogen Evolution at Ultrahigh Current Densities
J AM CHEM SOC, 2019, 141(18): 7537-7543.
Yu, Xingxing. Yu, Zi-You. Zhang, Xiao-Long. Zheng, Ya-Rong. Duan, Yu. Gao, Qiang. Wu, Rui. Sun, Bing. Gao, Min-Rui. Wang, Guoxiu. Yu, Shu-Hong.

|95| Crystalline Lithium Imidazolate Covalent Organic Frameworks with High Li-Ion Conductivity
J AM CHEM SOC, 2019, 141(18): 7518-7525.
Hu, Yiming. Dunlap, Nathan. Wan, Shun. Lu, Shuanglong. Huang, Shaofeng. Sellinger, Isaac. Ortiz, Michael. Jin, Yinghua. Lee, Se-hee. Zhang, Wei.

|96| Highly Stable Zr(IV)-Based Metal-Organic Frameworks with Chiral Phosphoric Acids for Catalytic Asymmetric Tandem Reactions
J AM CHEM SOC, 2019, 141(18): 7498-7508.
Gong, Wei. Chen, Xu. Jiang, Hong. Chu, Dandan. Cui, Yong. Liu, Yan.

|97| Ostwald Ripening-Mediated Grafting of Metal-Organic Frameworks on a Single Colloidal Nanocrystal to Form Uniform and Controllable MXF
J AM CHEM SOC, 2019, 141(18): 7407-7413.
Liu, Yuan. Yang, Yu. Sun, Yujia. Song, Jibin. Rudawski, Nicholas G.. Chen, Xiaoyuan. Tan, Weihong.

|98| Benzo-Fused Periacenes or Double Helicenes? Different Cyclodehydrogenation Pathways on Surface and in Solution
J AM CHEM SOC, 2019, 141(18): 7399-7406.
Zhong, Qigang. Hu, Yunbin. Niu, Kaifeng. Zhang, Haiming. Yang, Biao. Ebeling, Daniel. Tschakert, Jalmar. Cheng, Tao. Schirmeisen, Andre. Narita, Akimitsu. Muellen, Klaus. Chi, Lifeng.

|99| Green-Light-Triggered Phase Transition of Azobenzene Derivatives toward Reversible Adhesives
J AM CHEM SOC, 2019, 141(18): 7385-7390.
Wu, Zhen. Ji, Chendong. Zhao, Xujie. Han, Yilong. Muellen, Klaus. Pan, Kai. Yin, Meizhen.

|00| Electrocatalysis at Organic-Metal Interfaces: Identification of Structure-Reactivity Relationships for CO2 Reduction at Modified Cu Surfaces
J AM CHEM SOC, 2019, 141(18): 7355-7364.
Buckley, Aya K.. Lee, Michelle. Cheng, Tao. Kazantsev, Roman V.. Larson, David M.. Goddard, William A., III. Toste, F. Dean. Toma, Francesca M..

|01| Synergy of Single-Atom Ni-1 and Ru-1 Sites on CeO2 for Dry Reforming of CH4
J AM CHEM SOC, 2019, 141(18): 7283-7293.
Tang, Yu. Wei, Yuechang. Wang, Ziyun. Zhang, Shiran. Li, Yuting. Nguyen, Luan. Li, Yixiao. Zhou, Yan. Shen, Wenjie. Tao, Franklin Feng. Hu, Peijun.

|02| Membrane-Permeant, Environment-Sensitive Dyes Generate Biosensors within Living Cells
J AM CHEM SOC, 2019, 141(18): 7275-7282.
MacNeyin, Christopher J.. Watanabe, Takashi. Weitzman, Matthew. Gulyani, Akash. Fuehrer, Sheryl. Pinkin, Nicholas K.. Tian, Xu. Liu, Feng. Jin, Jian. Hahn, Klaus M..

|03| Dicyclopenta[4,3,2,1-ghi:4 ',3 ',2 ',1 '-pqr]perylene: A Bowl-Shaped Fragment of Fullerene C-70 with Global Antiaromaticity
J AM CHEM SOC, 2019, 141(18): 7266-7270.
Zou, Ya. Zeng, Wangdong. Gopalakrishna, Tullimilli Y.. Han, Yi. Jiang, Qing. Wu, Jishan.

|04| Cobalt-Catalyzed Intermolecular Hydrofunctionalization of Alkenes: Evidence for a Bimetallic Pathway
J AM CHEM SOC, 2019, 141(18): 7250-7255.
Zhou, Xiao-Le. Yang, Fan. Sun, Han-Li. Yin, Yun-Nian. Ye, Wei-Ting. Zhu, Rong.

|05| Stereodefined Codoping of sp-N and S Atoms in Few-Layer Graphdiyne for Oxygen Evolution Reaction
J AM CHEM SOC, 2019, 141(18): 7240-7244.
Zhao, Yasong. Yang, Nailiang. Yao, Huiying. Liu, Daobin. Song, Li. Zhu, Jia. Li, Shuzhou. Gu, Lin. Lin, Kaifeng. Wang, Dan.

|06| Endogenous Reactive Oxygen Species-Triggered Morphology Transformation for Enhanced Cooperative Interaction with Mitochondria
J AM CHEM SOC, 2019, 141(18): 7235-7239.
Cheng, Dong-Bing. Zhang, Xue-Hao. Gao, Yu-Juan. Ji, Lei. Hou, Dayong. Wang, Ziqi. Xu, Wanhai. Qiao, Zeng-Ying. Wang, Hao.

|07| Iridium-Catalyzed Enantioselective C(sp(3))-H Amidation Controlled by Attractive Noncovalent Interactions
J AM CHEM SOC, 2019, 141(17): 7194-7201.
Wang, Hao. Park, Yoonsu. Bai, Ziqian. Chang, Sukbok. He, Gang. Chen, Gong.

|08| Enantioselective Total Synthesis of (+)-Arboridinine
J AM CHEM SOC, 2019, 141(17): 7147-7154.
Zhang, Zhen. Xie, Sujun. Cheng, Bin. Zhai, Hongbin. Li, Yun.

|09| Oriented External Electric Fields: Tweezers and Catalysts for Reactivity in Halogen-Bond Complexes
J AM CHEM SOC, 2019, 141(17): 7122-7136.
Wang, Chao. Danovich, David. Chen, Hui. Shaik, Sason.

|10| Pd-Mediated Synthesis of Ag-33 Chiral Nanocluster with Core-Shell Structure in T Point Group
J AM CHEM SOC, 2019, 141(17): 7107-7114.
Tian, Fan. Chen, Rong.

|11| Chiral BINOL-Based Covalent Organic Frameworks for Enantioselective Sensing
J AM CHEM SOC, 2019, 141(17): 7081-7089.
Wu, Xiaowei. Han, Xing. Xu, Qisong. Liu, Yuhao. Yuan, Chen. Yang, Shi. Liu, Yan. Jiang, Jianwen. Cui, Yong.

|12| Versatile Nanoemulsion Assembly Approach to Synthesize Functional Mesoporous Carbon Nanospheres with Tunable Pore Sizes and Architectures
J AM CHEM SOC, 2019, 141(17): 7073-7080.
Peng, Liang. Hung, Chin-Te. Wang, Shuwen. Zhang, Xingmiao. Zhu, Xiaohang. Zhao, Zaiwang. Wang, Changyao. Tang, Yun. Li, Wei. Zhao, Dongyuan.

|13| A NIR Light Gated DNA Nanodevice for Spatiotemporally Controlled Imaging of MicroRNA in Cells and Animals
J AM CHEM SOC, 2019, 141(17): 7056-7062.
Zhao, Jian. Chu, Hongqian. Zhao, Ya. Lu, Yi. Li, Lele.

|14| Se-Doping Activates FeOOH for Cost-Effective and Efficient Electrochemical Water Oxidation
J AM CHEM SOC, 2019, 141(17): 7005-7013.
Niu, Shuai. Jiang, Wen-Jie. Wei, Zengxi. Tang, Tang. Ma, Jianmin. Hu, Jin-Song. Wan, Li-Jun.

|15| Automated Stoichiometry Analysis of Single-Molecule Fluorescence Imaging Traces via Deep Learning
J AM CHEM SOC, 2019, 141(17): 6976-6985.
Xu, Jiachao. Qin, Gege. Luo, Fang. Wang, Lina. Zhao, Rong. Li, Nan. Yuan, Jinghe. Fang, Xiaohong.

|16| Topology Exploration in Highly Connected Rare-Earth Metal-Organic Frameworks via Continuous Hindrance Control
J AM CHEM SOC, 2019, 141(17): 6967-6975.
Wang, Yutong. Feng, Liang. Fan, Weidong. Wang, Kun-Yu. Wang, Xia. Wang, Xiaokang. Zhang, Kai. Zhang, Xiurong. Dai, Fangna. Sun, Daofeng. Zhou, Hong-Cai.

|17| Two-in-One Chemogene Assembled from Drug-Integrated Antisense Oligonucleotides To Reverse Chemoresistance
J AM CHEM SOC, 2019, 141(17): 6955-6966.
Mou, Quanbing. Ma, Yuan. Ding, Fei. Gao, Xihui. Yan, Deyue. Zhu, Xinyuan. Zhang, Chuan.

|18| High Exciton Diffusion Coefficients in Fused Ring Electron Acceptor Films
J AM CHEM SOC, 2019, 141(17): 6922-6929.
Chandrabose, Sreelakshmi. Chen, Kai. Barker, Alex J.. Sutton, Joshua J.. Prasad, Shyamal K. K.. Zhu, Jingshuai. Zhou, Jiadong. Gordon, Keith C.. Xie, Zengqi. Zhan, Xiaowei. Hodgkiss, Justin M..

|19| Chirality-Selected Chemical Modulation of Amyloid Aggregation
J AM CHEM SOC, 2019, 141(17): 6915-6921.

|20| Revealing the Surface Effect of the Soluble Catalyst on Oxygen Reduction/Evolution in Li-O-2 Batteries
J AM CHEM SOC, 2019, 141(17): 6900-6905.
Shen, Zhen-Zhen. Lang, Shuang-Yan. Shi, Yang. Ma, Jian-Min. Wen, Rui. Wan, Li-Jun.

|21| Direct Functionalization of White Phosphorus to Cyclotetraphosphanes: Selective Formation of Four P-C Bonds
J AM CHEM SOC, 2019, 141(17): 6843-6847.
Du, Shanshan. Yang, Jimin. Hu, Jingyuan. Chai, Zhengqi. Luo, Gen. Luo, Yi. Zhang, Wen-Xiong. Xi, Zhenfeng.

|22| Unconventional Method for Fabricating Valence Tautomeric Materials: Integrating Redox Center within a Metal-Organic Framework
J AM CHEM SOC, 2019, 141(17): 6822-6826.
Li, Bao. Zhao, Yu-Meng. Kirchon, Angelo. Pang, Jian-Dong. Yang, Xin-Yu. Zhuang, Gui-Lin. Zhou, Hong-Cai.

|23| Dysoxylactam A: A Macrocyclolipopeptide Reverses P-Glycoprotein-Mediated Multidrug Resistance in Cancer Cells
J AM CHEM SOC, 2019, 141(17): 6812-6816.
Liu, Cui-Ping. Xie, Cheng-Ying. Zhao, Jin-Xin. Ji, Kai-Long. Lei, Xin-Xiang. Sun, Han. Lou, Li-Guang. Yue, Jian-Min.

|24| Porous Molecular Conductor: Electrochemical Fabrication of Through-Space Conduction Pathways among Linear Coordination Polymers
J AM CHEM SOC, 2019, 141(17): 6802-6806.
Qu, Liyuan. Iguchi, Hiroaki. Takaishi, Shinya. Habib, Faiza. Leong, Chanel F.. DAlessandro, Deanna M.. Yoshida, Takefumi. Abe, Hitoshi. Nishibori, Eiji. Yamashita, Masahiro.

|25| Photodriven Oxidation of Water by Plastoquinone Analogs with a Nonheme Iron Catalyst
J AM CHEM SOC, 2019, 141(16): 6748-6754.
Hon, Young Hyun. Jung, Jieun. Awa, Tatsuo Naka. Sharma, Namita. Lee, Yong-Min. Nam, Wonwoo. Fukuzumi, Shunichi.

|26| An Unconventional Hydrofullerene C66H4 with Symmetric Heptagons Retrieved in Low-Pressure Combustion
J AM CHEM SOC, 2019, 141(16): 6651-6657.
Tian, Han-Rui. Chen, Miao-Miao. Wang, Kai. Chen, Zuo-Chang. Fu, Chao-Yong. Zhang, Qianyan. Li, Shu-Hui. Deng, Shun-Liu. Yao, Yang-Rong. Xie, Su-Yuan. Huang, Rong-Bin. Zheng, Lan-Sun.

|27| Nonadditive Ion Effects Drive Both Collapse and Swelling of Thermoresponsive Polymers in Water
J AM CHEM SOC, 2019, 141(16): 6609-6616.
Bruce, Ellen E.. Bui, Pho T.. Rogers, Bradley A.. Cremer, Paul S.. van der Vegt, Nico F. A..

|28| Gold-Nanoshell-Functionalized Polymer Nanoswimmer for Photomechanical Poration of Single-Cell Membrane
J AM CHEM SOC, 2019, 141(16): 6601-6608.
Wang, Wei. Wu, Zhiguang. Lin, Xiankun. Si, Tieyan. He, Qiang.

|29| Ga-Doped and Pt-Loaded Porous TiO2-SiO2 for Photocatalytic Nonoxidative Coupling of Methane
J AM CHEM SOC, 2019, 141(16): 6592-6600.
Wu, Shiqun. Tan, Xianjun. Lei, Juying. Chen, Haijun. Wang, Lingzhi. Zhang, Jinlong.

|30| In Situ Photoconversion of Multicolor Luminescence and Pure White Light Emission Based on Carbon Dot-Supported Supramolecular Assembly
J AM CHEM SOC, 2019, 141(16): 6583-6591.
Wu, Huang. Chen, Yong. Dai, Xianyin. Li, Peiyu. Stoddart, J. Fraser. Liu, Yu.

|31| Organic Semiconducting Alloys with Tunable Energy Levels
J AM CHEM SOC, 2019, 141(16): 6561-6568.
Dou, Jin-Hu. Yu, Zhi-Ao. Zhang, Jun. Zheng, Yu-Qing. Yao, Ze-Fan. Tu, Zeyi. Wang, Xinchang. Huang, Shiliang. Liu, Chengwen. Sun, Junliang. Yi, Yuanping. Cao, Xiaoyu. Gao, Yiqin. Wang, Jie-Yu. Pei, Jian.

|32| Combined Computational-Experimental Approach to Explore the Molecular Mechanism of SaCas9 with a Broadened DNA Targeting Range
J AM CHEM SOC, 2019, 141(16): 6545-6552.
Luan, Binquan. Xu, Guangxue. Feng, Mei. Cong, Le. Zhou, Ruhong.

|33| Strategy to Lengthen the On-Time of Photochromic Rhodamine Spirolactam for Super-resolution Photoactivated Localization Microscopy
J AM CHEM SOC, 2019, 141(16): 6527-6536.
Ye, Zhiwei. Yu, Haibo. Yang, Wei. Zheng, Ying. Li, Ning. Bian, Hui. Wang, Zechen. Liu, Qiang. Song, Youtao. Zhang, Mingyan. Xiao, Yi.

|34| Pressure-Induced Emission (PIE) of One-Dimensional Organic Tin Bromide Perovskites
J AM CHEM SOC, 2019, 141(16): 6504-6508.
Shi, Yue. Ma, Zhiwei. Zhao, Dianlong. Chen, Yaping. Cao, Ye. Wang, Kai. Xiao, Guanjun. Zou, Bo.

|35| Spontaneous Formation of a Cross-Linked Supramolecular Polymer Both in the Solid State and in Solution, Driven by Platinum(II) Metallacycle-Based Host-Guest Interactions
J AM CHEM SOC, 2019, 141(16): 6494-6498.
Shi, Bingbing. Liu, Yuezhou. Zhu, Huangtianzhi. Vanderlinden, Ryan T.. Shangguan, Liqing. Ni, Ruidong. Acharyya, Koushik. Tang, Jian-Hong. Zhou, Zhixuan. Li, Xiaopeng. Huang, Feihe. Stang, Peter J..

|36| Azobenzene-Bridged Expanded "Texas-sized" Box: A Dual Responsive Receptor for Aryl Dianion Encapsulation
J AM CHEM SOC, 2019, 141(16): 6468-6472.
Chi, Xiaodong. Cen, Wanpai. Queenan, Jack A.. Long, Lingliang. Lynch, Vincent M.. Khashab, Niveen M.. Sessler, Jonathan L..

|37| Artificial Signal Feedback Network Mimicking Cellular Adaptivity
J AM CHEM SOC, 2019, 141(16): 6458-6461.
Liu, Hui. Yan, Qiuxia. Peng, Ruizi. Kuai, Hailan. Lyu, Yifan. Pan, Xiaoshu. Liu, Qiaoling. Tan, Weihong.

|38| Stoichiometry-Controlled InP-Based Quantum Dots: Synthesis, Photoluminescence, and Electroluminescence
J AM CHEM SOC, 2019, 141(16): 6448-6452.
Li, Yang. Hou, Xiaoqi. Dai, Xingliang. Yao, Zhenlei. Lv, Liulin. Jin, Yizheng. Peng, Xiaogang.

|39| Enhancement of Thermoelectric Performance for n-Type PbS through Synergy of Gap State and Fermi Level Pinning
J AM CHEM SOC, 2019, 141(15): 6403-6412.
Luo, Zhong-Zhen. Hao, Shiqiang. Cai, Songting. Bailey, Trevor P.. Tan, Gangjian. Luo, Yubo. Spanopoulos, Ioannis. Uher, Ctirad. Wolverton, Chris. Dravid, Vinayak P.. Yan, Qingyu. Kanatzidis, Mercouri G..

|40| Electrochemically Driven, Ni-Catalyzed Aryl Amination: Scope, Mechanism, and Applications
J AM CHEM SOC, 2019, 141(15): 6392-6402.
Kawamata, Yu. Vantourout, Julien C.. Hickey, David P.. Bai, Peng. Chen, Longrui. Hou, Qinglong. Qiao, Wenhua. Barman, Koushik. Edwards, Martin A.. Garrido-Castro, Alberto F.. deGruyter, Justine N.. Nakamura, Hugh. Knouse, Kyle. Qin, Chuanguang. Clay, Khalyd J.. Bao, Denghui. Li, Chao. Starr, Jeremy T.. Garcia-Irizarry, Carmen. Sach, Neal. White, Henry S.. Neurock, Matthew. Minteer, Shelley D.. Baran, Phil S..

|41| Hybridization of Local Exciton and Charge-Transfer States Reduces Nonradiative Voltage Losses in Organic Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2019, 141(15): 6362-6374.
Eisner, Flurin D.. Azzouzi, Mohammed. Fei, Zhuping. Hou, Xueyan. Anthopoulos, Thomas D.. Dennis, T. John S.. Heeney, Martin. Nelson, Jenny.

|42| De Novo Design of Chemical Stability Near-Infrared. Molecular Probes for High-Fidelity Hepatotoxicity Evaluation In Vivo
J AM CHEM SOC, 2019, 141(15): 6352-6361.
Cheng, Dan. Peng, Juanjuan. Lv, Yun. Su, Dongdong. Liu, Dongjie. Chen, Mei. Yuan, Lin. Zhang, Xiaobing.

|43| Monoammonium Porphyrin for Blade-Coating Stable Large-Area Perovskite Solar Cells with > 18% Efficiency
J AM CHEM SOC, 2019, 141(15): 6345-6351.
Li, Congping. Yin, Jun. Chen, Ruihao. Lv, Xudong. Feng, Xiaoxia. Wu, Yiying. Cao, Jing.

|44| Iron-Catalyzed Aerobic Dehydrogenative Kinetic Resolution of Cyclic Secondary Amines
J AM CHEM SOC, 2019, 141(15): 6318-6324.
Lu, Ran. Cao, Liya. Guan, Honghao. Liu, Lei.

|45| Promoting Surface-Mediated Oxygen Reduction Reaction of Solid Catalysts in Metal-O-2 Batteries by Capturing Superoxide Species
J AM CHEM SOC, 2019, 141(15): 6263-6270.
Zhang, Peng. Liu, Liangliang. He, Xiaofeng. Liu, Xiao. Wang, Hua. He, Jinling. Zhao, Yong.

|46| Asymmetric Propargylic Radical Cyanation Enabled by Dual Organophotoredox and Copper Catalysis
J AM CHEM SOC, 2019, 141(15): 6167-6172.
Lu, Fu-Dong. Liu, Dan. Zhu, Lei. Lu, Liang-Qiu. Yang, Qian. Zhou, Quan-Quan. Wei, Yi. Lan, Yu. Xiao, Wen-Jing.

|47| Photoluminescent Anisotropy Amplification in Polymorphic Organic Nanocrystals by Light-Harvesting Energy Transfer
J AM CHEM SOC, 2019, 141(15): 6157-6161.
Sun, Meng-Jia. Liu, Yingying. Zeng, Wei. Zhao, Yong Sheng. Zhong, Yu-Wu. Yao, Jiannian.

|48| Mechanism of Iron Oxide-Induced Macrophage Activation: The Impact of Composition and the Underlying Signaling Pathway
J AM CHEM SOC, 2019, 141(15): 6122-6126.
Gu, Zhengying. Liu, Tianqing. Tang, Jie. Yang, Yannan. Song, Hao. Tuong, Zewen K.. Fu, Jianye. Yu, Chengzhong.

|49| Cross Conjugation in Polyenes and Related Hydrocarbons: What Can Be Learned from Valence Bond Theory about Single-Molecule Conductance?
J AM CHEM SOC, 2019, 141(14): 6030-6047.
Gu, Junjing. Wu, Wei. Stuyver, Thijs. Danovich, David. Hoffmann, Roald. Tsuji, Yuta. Shaik, Sason.

|50| Triangular Regulation of Cucurbit[8]uril 1:1 Complexes
J AM CHEM SOC, 2019, 141(14): 5897-5907.
Combes, Sebastien. Khoa Truong Tran. Ayhan, Mehmet Menaf. Karoui, Hakim. Rockenbauer, Antal. Tonetto, Alain. Monnier, Valerie. Charles, Laurence. Rosas, Roselyne. Viel, Stephane. Siri, Didier. Tordo, Paul. Clair, Sylvain. Wang, Ruibing. Bardelang, David. Ouari, Olivier.

|51| Atomic Scale Stability of Tungsten-Cobalt Intermetallic Nanocrystals in Reactive Environment at High Temperature
J AM CHEM SOC, 2019, 141(14): 5871-5879.
Yang, Feng. Zhao, Haofei. Wang, Xiaowei. Liu, Xu. Liu, Qidong. Liu, Xiyan. Jin, Chuanhong. Wang, Rongming. Li, Yan.

|52| Two-Dimensional Amorphous TiO2 Nanosheets Enabling High-Efficiency Photoinduced Charge Transfer for Excellent SERS Activity
J AM CHEM SOC, 2019, 141(14): 5856-5862.
Wang, Xiaotian. Shi, Wenxiong. Wang, Shaoxiong. Zhao, Hewei. Lin, Jie. Yang, Zhao. Chen, Mo. Guo, Lin.

|53| A Unified Explanation for Chemoselectivity and Stereospecificity of Ni-Catalyzed Kumada and Cross-Electrophile Coupling Reactions of Benzylic Ethers: A Combined Computational and Experimental Study
J AM CHEM SOC, 2019, 141(14): 5835-5855.
Chen, Pan-Pan. Lucas, Erika L.. Greene, Margaret A.. Zhang, Shuo-Qing. Tollefson, Emily J.. Erickson, Lucas W.. Taylor, Buck L. H.. Jarvo, Elizabeth R.. Hong, Xin.

|54| Nucleophile-Dependent Z/E- and Regioselectivity in the Palladium-Catalyzed Asymmetric Allylic C-H Alkylation of 1,4-Dienes
J AM CHEM SOC, 2019, 141(14): 5824-5834.
Lin, Hua-Chen. Xie, Pei-Pei. Dai, Zhen-Yao. Zhang, Shuo-Qing. Wang, Pu-Sheng. Chen, Yu-Gen. Wang, Tian-Ci. Hong, Xin. Gong, Liu-Zhu.

|55| Superoxide/Peroxide Chemistry Extends Charge Carriers' Lifetime but Undermines Chemical Stability of CH3NH3PbI3 Exposed to Oxygen: Time-Domain ab Initio Analysis
J AM CHEM SOC, 2019, 141(14): 5798-5807.
He, Jinlu. Fang, Wei-Hai. Long, Run. Prezhdo, Oleg V..

|56| Theoretical Study of the Addition of Cu-Carbenes to Acetylenes to Form Chiral Allenes
J AM CHEM SOC, 2019, 141(14): 5772-5780.
Zhong, Kangbao. Shan, Chunhui. Zhu, Lei. Liu, Song. Zhang, Tao. Liu, Fenru. Shen, Boming. Lan, Yu. Bai, Ruopeng.

|57| Dual Aromaticity in Both the T-0 and S-1 States: Osmapyridinium with Phosphonium Substituents
J AM CHEM SOC, 2019, 141(14): 5720-5727.
Shen, Ting. Chen, Dandan. Lin, Lu. Zhu, Jun.

|58| Enzyme-Catalyzed Inverse-Electron Demand Diels-Alder Reaction in the Biosynthesis of Antifungal Ilicicolin H
J AM CHEM SOC, 2019, 141(14): 5659-5663.
Zhang, Zhuan. Jamieson, Cooper S.. Zhao, Yi-Lei. Li, Dehai. Ohashi, Masao. Houk, K. N.. Tang, Yi.

|59| Exploiting Designed Oxidase-Peroxygenase Mutual Benefit System for Asymmetric Cascade Reactions
J AM CHEM SOC, 2019, 141(14): 5655-5658.
Yu, Da. Wang, Jian-bo. Reetz, Manfred T..

|60| Supercooling Behavior and Dipole-Glass-like Relaxation in a Three-Dimensional Water Framework
J AM CHEM SOC, 2019, 141(14): 5645-5649.
Huang, Rui-Kang. Wang, Sha-Sha. Liu, De-Xuan. Li, Xin. Song, Jian-Ming. Xia, Yuan-Hua. Zhou, Dong-Dong. Huang, Jin. Zhang, Wei-Xiong. Chen, Xiao-Ming.

|61| Rotational Cluster Anion Enabling Superionic Conductivity in Sodium-Rich Antiperovskite Na3OBH4
J AM CHEM SOC, 2019, 141(14): 5640-5644.
Sun, Yulong. Wang, Yuechao. Liang, Xinmiao. Xia, Yuanhua. Peng, Linfeng. Jia, Huanhuan. Li, Hanxiao. Bai, Liangfei. Feng, Jiwen. Jiang, Hong. Xie, Jia.

|62| Regio- and Enantioselective C-H Cyclization of Pyridines with Alkenes Enabled by a Nickel/N-Heterocyclic Carbene Catalysis
J AM CHEM SOC, 2019, 141(14): 5628-5634.
Zhang, Wu-Bin. Yang, Xin-Tuo. Ma, Jun-Bao. Su, Zhi-Ming. Shi, Shi-Liang.

|63| Ag-Catalyzed Chemoselective Decarboxylative Mono- and gem-Difluorination of Malonic Acid Derivatives
J AM CHEM SOC, 2019, 141(14): 5617-5622.
Wang, Zhen. Guo, Cong-Ying. Yang, Cheng. Chen, Jian-Ping.

|64| In Situ Monitoring Apoptosis Process by a Self-Reporting Photosensitizer
J AM CHEM SOC, 2019, 141(14): 5612-5616.
Zhang, Tianfu. Li, Yuanyuan. Zheng, Zheng. Ye, Ruquan. Zhang, Yiru. Kwok, Ryan T. K.. Lam, Jacky W. Y.. Benzhong Tang.

|65| Ru-bda: Unique Molecular Water-Oxidation Catalysts with Distortion Induced Open Site and Negatively Charged Ligands
J AM CHEM SOC, 2019, 141(14): 5565-5580.
Zhang, Biaobiao. Sun, Licheng.

|66| Fusing of Seven HBCs toward a Green Nanographene Propeller
J AM CHEM SOC, 2019, 141(13): 5511-5517.
Zhu, Yanpeng. Guo, Xiaoyu. Li, Yang. Wang, Jiaobing.

|67| Chirality-Helicity Equivalence in the S and R Stereoisomers: A Theoretical Insight
J AM CHEM SOC, 2019, 141(13): 5497-5503.
Xu, Tianlv. Li, Jia Hui. Momen, Roya. Huang, Wei Jie. Kirk, Steven Robert. Shigeta, Yasuteru. Jenkins, Samantha.

|68| Poly(thioether)s from Closed-System One-Pot Reaction of Carbonyl Sulfide and Epoxides by Organic Bases
J AM CHEM SOC, 2019, 141(13): 5490-5496.
Zhang, Cheng-Jian. Zhu, Tian-Cheng. Cao, Xiao-Han. Hong, Xin. Zhang, Xing-Hong.

|69| Nanoscale Laser Metallurgy and Patterning in Air Using MOFs
J AM CHEM SOC, 2019, 141(13): 5481-5489.
Jiang, Haoqing. Jin, Shengyu. Wang, Chao. Ma, Ruiqian. Song, Yinyin. Gao, Mengyue. Liu, Xingtao. Shen, Aiguo. Cheng, Gary J.. Deng, Hexiang.

|70| Catalytic Enantioselective Addition of Prochiral Radicals to Vinylpyridines
J AM CHEM SOC, 2019, 141(13): 5437-5443.
Cao, Kangning. Tan, Siu Min. Lee, Richmond. Yang, Songwei. Jia, Hongshao. Zhao, Xiaowei. Qiao, Baokun. Jiang, Zhiyong.

|71| IrF8 Molecular Crystal under High Pressure
J AM CHEM SOC, 2019, 141(13): 5409-5414.
Lin, Jianyan. Zhao, Ziyuan. Liu, Chunyu. Zhang, Jing. Du, Xin. Yang, Guochun. Ma, Yanming.

|72| Corannurylene Pentapetalae
J AM CHEM SOC, 2019, 141(13): 5402-5408.
Meng, Dong. Liu, Guogang. Xiao, Chengyi. Shi, Yanjun. Zheng, Lei. Jiang, Lang. Baldridge, Kim K.. Li, Yan. Siegel, Jay S.. Wang, Zhaohui.

|73| MoS2-OH Bilayer-Mediated Growth of Inch-Sized Monolayer MoS2 on Arbitrary Substrates
J AM CHEM SOC, 2019, 141(13): 5392-5401.
Zhu, Juntong. Xu, Hao. Zou, Guifu. Zhang, Wan. Chai, Ruiqing. Choi, Jinho. Wu, Jiang. Liu, Huiyun. Shen, Guozhen. Fan, Hongyou.

|74| Molecular Motion in Aggregates: Manipulating TICT for Boosting Photothermal Theranostics
J AM CHEM SOC, 2019, 141(13): 5359-5368.
Liu, Shunjie. Zhou, Xin. Zhang, Haoke. Ou, Hanlin. Lam, Jacky W. Y.. Liu, Yang. Shi, Linqi. Ding, Dan. Benzhong Tang.

|75| Chiral Bidentate Boryl Ligand Enabled Iridium-Catalyzed Asymmetric C(sp(2))-H Borylation of Diarylmethylamines
J AM CHEM SOC, 2019, 141(13): 5334-5342.
Zou, Xiaoliang. Zhao, Haonan. Li, Yinwu. Gao, Qian. Ke, Zhuofeng. Xu, Senmiao.

|76| Ferromagnetic van der Waals Crystal VI3
J AM CHEM SOC, 2019, 141(13): 5326-5333.
Tian, Shangjie. Zhang, Jian-Feng. Li, Chenghe. Ying, Tianping. Li, Shiyan. Zhang, Xiao. Liu, Kai. Lei, Hechang.

|77| A Mono-cuboctahedral Series of Gold Nanoclusters: Photoluminescence Origin, Large Enhancement, Wide Tunability, and Structure-Property Correlation
J AM CHEM SOC, 2019, 141(13): 5314-5325.
Li, Qi. Zhou, Meng. So, Woong Young. Huang, Jingchun. Li, Mingxing. Kauffman, Douglas R.. Cotlet, Mircea. Higaki, Tatsuya. Peteanu, Linda A.. Shao, Zhengzhong. Jin, Rongchao.

|78| Regioselectively Halogenated Expanded Porphyrinoids as Building Blocks for Constructing Porphyrin-Porphyrinoid Heterodyads with Tunable Energy Transfer
J AM CHEM SOC, 2019, 141(13): 5294-5302.
Li, Qizhao. Li, Chengjie. Kim, Jinseok. Ishida, Masatoshi. Li, Xin. Gu, Tingting. Liang, Xu. Zhu, Weihua. Agren, Hans. Kim, Dongho. Furuta, Hiroyuki. Xie, Yongshu.

|79| Photocatalytic CO2 Conversion of M0.33WO3 Directly from the Air with High Selectivity: Insight into Full Spectrum-Induced Reaction Mechanism
J AM CHEM SOC, 2019, 141(13): 5267-5274.
Wu, Xiaoyong. Li, Yuan. Zhang, Gaoke. Chen, Hong. Li, Jun. Wang, Kai. Pan, Yang. Zhao, Yan. Sun, Yongfu. Xie, Yi.

|80| Pickering Emulsion-Derived Liquid-Solid Hybrid Catalyst for Bridging Homogeneous and Heterogeneous Catalysis
J AM CHEM SOC, 2019, 141(13): 5220-5230.
Zhang, Xiaoming. Hou, Yiting. Ettelaie, Rammile. Guan, Ruqun. Zhang, Ming. Zhang, Yabin. Yang, Hengquan.

|81| Lighting up the Native Viral RNA Genome with a Fluorogenic Probe for the Live-Cell Visualization of Virus Infection
J AM CHEM SOC, 2019, 141(13): 5182-5191.
Luo, Xingyu. Xue, Binbin. Feng, Guangfu. Zhang, Jiaheng. Lin, Bin. Zeng, Pan. Li, Huiyi. Yi, Haibo. Zhang, Xiao-Lian. Zhu, Haizhen. Nie, Zhou.

|82| Combining Chiral Aldehyde Catalysis and Transition-Metal Catalysis for Enantioselective alpha-Allylic Alkylation of Amino Acid Esters
J AM CHEM SOC, 2019, 141(13): 5159-5163.
Chen, Lei. Luo, Ming-Jing. Zhu, Fang. Wen, Wei. Guo, Qi-Xiang.

|83| Organic Janus Microspheres: A General Approach to All-Color Dual-Wavelength Microlasers
J AM CHEM SOC, 2019, 141(13): 5116-5120.
Wei, Cong. Du, Yuxiang. Liu, Yingying. Lin, Xianqing. Zhang, Chuang. Yao, Jiannian. Zhao, Yong Sheng.

|84| Site-Selective Growth of Crystalline Ceria with Oxygen Vacancies on Gold Nanocrystals for Near-Infrared Nitrogen Photofixation
J AM CHEM SOC, 2019, 141(13): 5083-5086.
Jia, Henglei. Du, Aoxuan. Zhang, Han. Yang, Jianhua. Jiang, Ruibin. Wang, Jianfang. Zhang, Chun-yang.

|85| Pure Organic Room Temperature Phosphorescence from Excited Dimers in Self-Assembled Nanoparticles under Visible and Near-Infrared Irradiation in Water
J AM CHEM SOC, 2019, 141(12): 5045-5050.
Wang, Xiao-Fang. Xiao, Hongyan. Chen, Peng-Zhong. Yang, Qing-Zheng. Chen, Bin. Zhenhe Tong. Chen, Yu-Zhe. Lizhu Wu.

|86| Facile Access to Bridged Ring Systems via Point-to-Planar Chirality Transfer: Unified Synthesis of Ten Cyclocitrinols
J AM CHEM SOC, 2019, 141(12): 5021-5033.
Wang, Yu. Ju, Wei. Tian, Hailong. Sun, Suyun. Li, Xinghui. Tian, Weisheng. Gui, Jinghan.

|87| A Robust Ethane-Trapping Metal-Organic Framework with a High Capacity for Ethylene Purification
J AM CHEM SOC, 2019, 141(12): 5014-5020.
Qazvini, Omid T.. Babarao, Ravichandar. Shi, Zhao-Lin. Zhang, Yue-Biao. Telfer, Shane G..

|88| Discovery of Complex Metal Oxide Materials by Rapid Phase Identification and Structure Determination
J AM CHEM SOC, 2019, 141(12): 4990-4996.
Li, Jian. Lin, Cong. Min, Yuxin. Yuan, Youyou. Li, Guobao. Yang, Sihai. Manuel, Pascal. Lin, Jianhua. Sun, Junliang.

|89| Ultrathin Black Phosphorus-on-Nitrogen Doped Graphene for Efficient Overall Water Splitting: Dual Modulation Roles of Directional Interfacial Charge Transfer
J AM CHEM SOC, 2019, 141(12): 4972-4979.
Yuan, Zhongke. Li, Jing. Yang, Meijia. Fang, Zhengsong. Jian, Junhua. Yu, Dingshan. Chen, Xudong. Dai, Liming.

|90| 4-Hydroxyproline-Derived Sustainable Polythioesters: Controlled Ring-Opening Polymerization, Complete Recyclability, and Facile Functionalization
J AM CHEM SOC, 2019, 141(12): 4928-4935.
Yuan, Jingsong. Xiong, Wei. Zhou, Xuhao. Zhang, Yi. Shi, Dong. Li, Zichen. Lu, Hua.

|91| Phase Control on Surface for the Stabilization of High Energy Cathode Materials of Lithium Ion Batteries
J AM CHEM SOC, 2019, 141(12): 4900-4907.
Piao, Jun-Yu. Gu, Lin. Wei, Zengxi. Ma, Jianmin. Wu, Jinpeng. Yang, Wanli. Gong, Yue. Sun, Yong-Gang. Duan, Shu-Yi. Tao, Xian-Sen. Bin, De-Shan. Cao, An-Min. Wan, Li-Jun.

|92| Modular Total Synthesis and Cell-Based Anticancer Activity Evaluation of Ouabagenin and Other Cardiotonic Steroids with Varying Degrees of Oxygenation
J AM CHEM SOC, 2019, 141(12): 4849-4860.
Khatri, Hem Raj. Bhattarai, Bijay. Kaplan, Will. Li, Zhongzheng. Long, Marcus John Curtis. Aye, Yimon. Nagorny, Pavel.

|93| Simulation-Guided Rational de Novo Design of a Small Pore-Forming Antimicrobial Peptide
J AM CHEM SOC, 2019, 141(12): 4839-4848.
Chen, Charles H.. Starr, Charles G.. Troendle, Evan. Wiedman, Gregory. Wimley, William C.. Ulmschneider, Jakob P.. Ulmschneider, Martin B..

|94| Glycosylation with 3,5-Dimethyl-4-(2 '-phenylethynylphenyl)phenyl (EPP) Glycosides via a Dearomative Activation Mechanism
J AM CHEM SOC, 2019, 141(12): 4806-4810.
Hu, Zhifei. Tang, Yu. Yu, Biao.

|95| Ultrathin Pd-Au Shells with Controllable Alloying Degree on Pd Nanocubes toward Carbon Dioxide Reduction
J AM CHEM SOC, 2019, 141(12): 4791-4794.
Yuan, Xintong. Zhang, Lei. Li, Lulu. Dong, Hao. Chen, Sai. Zhu, Wenjin. Hu, Congling. Deng, Wanyu. Zhao, Zhi-Jian. Gong, Jinlong.

|96| Supramolecular Assembly-Induced Emission Enhancement for Efficient Mercury(II) Detection and Removal
J AM CHEM SOC, 2019, 141(11): 4756-4763.
Dai, Dihua. Li, Zheng. Yang, Jie. Wang, Chunyu. Wu, Jia-Rui. Wang, Yan. Zhang, Dongmei. Yang, Ying-Wei.

|97| Cation-based Structural Tuning of Pyridine Dipyrrolate Cages and Morphological Control over Their Self-assembly
J AM CHEM SOC, 2019, 141(11): 4749-4755.
Zhang, Huacheng. Lee, Juhoon. Brewster, James T., II. Chi, Xiaodong. Lynch, Vincent M.. Sessler, Jonathan L..

|98| Element Replacement Approach by Reaction with Lewis Acidic Molten Salts to Synthesize Nanolaminated MAX Phases and MXenes
J AM CHEM SOC, 2019, 141(11): 4730-4737.
Li, Mian. Lu, Jun. Luo, Kan. Li, Youbing. Chang, Keke. Chen, Ke. Zhou, Jie. Rosen, Johanna. Hultman, Lars. Eklund, Per. Persson, Per O. A.. Du, Shiyu. Chai, Zhifang. Huang, Zhengren. Huang, Qing.

|99| Self-Assembly of a Highly Emissive Pure Organic Imine-Based Stack for Electroluminescence and Cell Imaging
J AM CHEM SOC, 2019, 141(11): 4704-4710.
Zheng, Xujun. Zhu, Wencheng. Zhang, Chi. Zhang, Yang. Zhong, Cheng. Li, Hao. Xie, Guohua. Wang, Xiongjun. Yang, Chuluo.

|00| Stereodivergent Synthesis through Catalytic Asymmetric Reversed Hydroboration
J AM CHEM SOC, 2019, 141(11): 4670-4677.
Gao, Tao-Tao. Zhang, Wen-Wen. Sun, Xin. Lu, Hou-Xiang. Lio, Bi-Jie.

|01| Direct Identification of Active Surface Species for the Water-Gas Shift Reaction on a Gold-Ceria Catalyst
J AM CHEM SOC, 2019, 141(11): 4613-4623.
Fu, Xin-Pu. Gno, Li-Wen. Wang, Wei-Wei. Ma, Chao. Jia, Chun-Jiang. Wu, Ke. Si, Rui. Sun, Ling-Dong. Yan, Chun-Hua.

|02| Excimer Disaggregation Enhanced Emission: A Fluorescence "Turn-On" Approach to Oxoanion Recognition
J AM CHEM SOC, 2019, 141(11): 4597-4612.
Yang, Jian. Dong, Chao-Chen. Chen, Xu-Lang. Sun, Xin. Wei, Jin-Yan. Xiang, Jun-Feng. Sessler, Jonathan L.. Gong, Han-Yuan.

|03| Iron-Catalyzed Dihydrosilylation of Alkynes: Efficient Access to Geminal Bis(silanes)
J AM CHEM SOC, 2019, 141(11): 4579-4583.
Hu, Meng-Yang. Lian, Jie. Sun, Wei. Qiao, Tian-Zhang. Zhu, Shou-Fei.

|04| Electrochemical Measurements of Reactive Oxygen and Nitrogen Species inside Single Phagolysosomes of Living Macrophages
J AM CHEM SOC, 2019, 141(11): 4564-4568.
Hu, Keke. Li, Yun. Rotenberg, Susan A.. Amatore, Christian. Mirkin, Michael V..

|05| Pd(II)-Catalyzed Enantioselective Alkynylation of Unbiased Methylene C(sp(3))-H Bonds Using 3,3 '-Fluorinated-BINOL as a Chiral Ligand
J AM CHEM SOC, 2019, 141(11): 4558-4563.
Han, Ye-Qiang. Ding, Yi. Zhou, Tao. Yan, Sheng-Yi. Song, Hong. Shi, Bing-Feng.

|06| Redox-Controlled Site-Specific alpha 2-6-Sialylation
J AM CHEM SOC, 2019, 141(11): 4547-4552.
Lu, Na. Ye, Jinfeng. Cheng, Jiansong. Sasmal, Aniruddha. Liu, Chang-Cheng. Yao, Wenlong. Yan, Jun. Khan, Naazneen. Yi, Wen. Varki, Ajit. Cao, Hongzhi.

|07| Scalable Synthesis of Positively Charged Sequence-Defined Functional Polymers
J AM CHEM SOC, 2019, 141(11): 4541-4546.
Zhao, Bo. Gao, Zhengguo. Zheng, Yaochen. Gao, Chao.

|08| Designing a Green Fluorogenic Protease Reporter by Flipping a Beta Strand of GFP for Imaging Apoptosis in Animals
J AM CHEM SOC, 2019, 141(11): 4526-4530.
Zhang, Qiang. Schepis, Antonino. Huang, Hai. Yang, Junjiao. Ma, Wen. Torra, Joaquim. Zhang, Shao-Qing. Yang, Lina. Wu, Haifan. Nonell, Santi. Dong, Zhiqiang. Kornberg, Thomas B.. Coughlin, Shaun R.. Shu, Xiaokun.

|09| Thermal Emitting Strategy to Synthesize Atomically Dispersed Pt Metal Sites from Bulk Pt Metal
J AM CHEM SOC, 2019, 141(11): 4505-4509.
Qu, Yunteng. Chen, Bingxu. Li, Zhijun. Duan, Xuezhi. Wang, Liguang. Lin, Yue. Yuan, Tongwei. Zhou, Fangyao. Hu, Yidong. Yang, Zhengkun. Zhao, Chanming. Wang, Jing. Zhao, Chao. Hu, Yanmin. Wu, Geng. Zhang, Qinghua. Xu, Qian. Liu, Binyao. Gao, Peng. You, Rui. Huang, Weixin. Zheng, Lirong. Gu, Lin. Wu, Yuen. Yadong Li.

|10| All-Scale Hierarchically Structured p-Type PbSe Alloys with High Thermoelectric Performance Enabled by Improved Band Degeneracy
J AM CHEM SOC, 2019, 141(10): 4480-4486.
Tan, Gangjian. Hao, Snqiang. Cai, Songting. Bailey, Trevor P.. Luo, Zhongzhen. Hadar, Ido. Uher, Ctirad. Dravid, Vinayak P.. Wolverton, Christopher. Kanatzidis, Mercouri G..

|11| Fluorine Substitution Induced High T-c of Enantiomeric Perovskite Ferroelectrics: (R)- and (S)-3-(Fluoropyrrolidinium)MnCl3
J AM CHEM SOC, 2019, 141(10): 4474-4479.
Ai, Yong. Chen, Xiao-Gang. Shi, Ping-Ping. Tang, Yuan-Yuan. Li, Peng-Fei. Liao, Wei-Qiang. Xiong, Ren-Gen.

|12| Naphthocage: A Flexible yet Extremely Strong Binder for Singly Charged Organic Cations
J AM CHEM SOC, 2019, 141(10): 4468-4473.
Jia, Fei. Hupatz, Henrik. Yang, Liu-Pan. Schroder, Hendrik, V. Li, Dong-Hao. Xing, Shan. Lentz, Dieter. Witte, Felix. Xie, Xiaojiang. Paulus, Beate. Schalley, Christoph A.. Jiang, Wei.

|13| [Ag-48(C (CBu)-Bu-t)(20)(CrO4)(7)]: An Atomically Precise Silver Nanocluster Co-protected by Inorganic and Organic Ligands
J AM CHEM SOC, 2019, 141(10): 4460-4467.
Zhang, Shan-Shan. Alkan, Fahri. Su, Hai-Feng. Aikens, Christine M.. Tung, Chen-Ho. Sun, Di.

|14| K Atom Promotion of O-2 Chemisorption on Au(111) Surface
J AM CHEM SOC, 2019, 141(10): 4438-4444.
Ren, Jindong. Wang, Yanan. Zhao, Jin. Tan, Shijing. Petek, Hrvoje.

|15| Autocatalytic Morphology Transformation Platform for Targeted Drug Accumulation
J AM CHEM SOC, 2019, 141(10): 4406-4411.
Cheng, Dong-Bing. Wang, Dong. Gao, Yu-Juan. Wang, Lei. Qiao, Zeng-Ying. Wang, Hao.

|16| Fluoridation Achieved Antiperovskite Molecular Ferroelectric in [(CH3)(2)(F-CH2CH2)NH](3)(CdCl3)(CdCl4)
J AM CHEM SOC, 2019, 141(10): 4372-4378.
Wang, Zhong-Xia. Zhang, Yi. Tang, Yuan-Yuan. Li, Peng-Fei. Xiong, Ren-Gen.

|17| Rational Reprogramming of O-Methylation Regioselectivity for Combinatorial Biosynthetic Tailoring of Benzenediol Lactone Scaffolds
J AM CHEM SOC, 2019, 141(10): 4355-4364.
Wang, Xiaojing. Wang, Chen. Duan, Lixin. Zhang, Liwen. Liu, Hang. Xu, Ya-ming. Liu, Qingpei. Mao, Tonglin. Zhang, Wei. Chen, Ming. Lin, Min. Gunatilaka, A. A. Leslie. Xu, Yuquan. Molnar, Istvan.

|18| Facile Secondary Deposition for Improving Quantum Dot Loading in Fabricating Quantum Dot Solar Cells
J AM CHEM SOC, 2019, 141(10): 4300-4307.
Wang, Wei. Zhao, Lianjing. Wang, Yuan. Xue, Weinan. He, Fangfang. Xie, Yiling. Li, Yan.

|19| Engineering of Bioinspired, Size-Controllable, Self-Degradable Cancer-Targeting DNA Nanoflowers via the Incorporation of an Artificial Sandwich Base
J AM CHEM SOC, 2019, 141(10): 4282-4290.
Zhang, Lili. Abdullah, Razack. Hu, Xiaoxiao. Bai, Huarong. Fan, Huanhuan. He, Lei. Liang, Hao. Zou, Jianmei. Liu, Yanlan. Sun, Yang. Zhang, Xiaobing. Tan, Weihong.

|20| Drastically Reduced Ion Mobility in a Nanopore Due to Enhanced Pairing and Collisions between Dehydrated Ions
J AM CHEM SOC, 2019, 141(10): 4264-4272.
Ma, Jian. Li, Kun. Li, Zhongwu. Qiu, Yinghua. Si, Wei. Ge, Yanyan. Sha, Jingjie. Liu, Lei. Xie, Xiao. Yi, Hong. Ni, Zhonghua. Li, Deyu. Chen, Yunfei.

|21| Rational Design and Self-Assembly of Two-Dimensional, Dodecagonal DNA Quasicrystals
J AM CHEM SOC, 2019, 141(10): 4248-4251.
Liu, Longfei. Li, Zhe. Li, Yulin. Mao, Chengde.

|22| Dinitrogen Functionalization Affording Chromium Hydrazido Complex
J AM CHEM SOC, 2019, 141(10): 4241-4247.
Yin, Jianhao. Li, Jiapeng. Wang, Gao-Xiang. Yin, Zhu-Bao. Zhang, Wen-Xiong. Xi, Zhenfeng.

|23| Peniphenone and Penilactone Formation in Penicillium crustosum via 1,4-Michael Additions of ortho-Quinone Methide from Hydroxyclavatol to gamma-Butyrolactones from Crustosic Acid
J AM CHEM SOC, 2019, 141(10): 4225-4229.
Fan, Jie. Liao, Ge. Kindinger, Florian. Ludwig-Radtke, Lena. Yin, Wen-Bing. Li, Shu-Ming.

|24| Catalytic Regioselective Cage B(8)-H Arylation of o-Carboranes via "Cage-Walking" Strategy
J AM CHEM SOC, 2019, 141(10): 4219-4224.
Lyu, Hairong. Zhang, Jie. Yang, Jingting. Quan, Yangjian. Xie, Zuowei.

|25| Convincing Synthesis of Atomically Thin, Single-Crystalline InVO4 Sheets toward Promoting Highly Selective and Efficient Solar Conversion of CO2 into CO
J AM CHEM SOC, 2019, 141(10): 4209-4213.
Han, Qiutong. Bai, Xiaowan. Man, Zaiqin. He, Huichao. Li, Liang. Hu, Jianqiang. Alsaedi, Ahmed. Hayat, Tasawar. Yu, Zhentao. Zhang, Weihua. Wang, Jinlan. Zhou, Yong. Zou, Zhigang.

|26| Triplet Energy Transfer from CsPbBr3 Nanocrystals Enabled by Quantum Confinement
J AM CHEM SOC, 2019, 141(10): 4186-4190.
Luo, Xiao. Lai, Runchen. Li, Yulu. Han, Yaoyao. Liang, Guijie. Liu, Xue. Ding, Tao. Wang, Junhui. Wu, Kaifeng.

|27| Substrate-Driven Transient Self-Assembly and Spontaneous Disassembly Directed by Chemical Reaction with Product Release
J AM CHEM SOC, 2019, 141(10): 4182-4185.
Wang, Huaxin. Wang, Yanyan. Shen, Bowen. Liu, Xin. Lee, Myongsoo.

|28| Pore Space Partition within a Metal-Organic Framework for Highly Efficient C2H2/CO2 Separation
J AM CHEM SOC, 2019, 141(9): 4130-4136.
Ye, Yingxiang. Ma, Zhenlin. Lin, Rui-Biao. Krishna, Rajamani. Zhou, Wei. Lin, Quanjie. Zhang, Zhangjing. Xiang, Shengchang. Chen, Banglin.

|29| MXene (Ti3C2) Vacancy-Confined Single-Atom Catalyst for Efficient Functionalization of CO2
J AM CHEM SOC, 2019, 141(9): 4086-4093.
Zhao, Di. Chen, Zheng. Yang, Wenjuan. Liu, Shoujie. Zhang, Xun. Yu, Yi. Cheong, Weng-Chon. Zheng, Lirong. Ren, Fuqiang. Ying, Guobing. Cao, Xing. Dingsheng Wang. Qing Peng. Wang, Guoxiu. Chen, Chen.

|30| Two-Enzyme Pathway Links L-Arginine to Nitric Oxide in N-Nitroso Biosynthesis
J AM CHEM SOC, 2019, 141(9): 4026-4033.
He, Hai-Yan. Henderson, Alyssa C.. Du, Yi-Ling. Ryan, Katherine S..

|31| Bioactive Functionalized Monolayer Graphene for High-Resolution Cryo-Electron Microscopy
J AM CHEM SOC, 2019, 141(9): 4016-4025.
Liu, Nan. Zhang, Jincan. Chen, Yanan. Liu, Chuan. Zhang, Xing. Xu, Kui. Wen, Jie. Luo, Zhipu. Chen, Shulin. Gao, Peng. Jia, Kaicheng. Liu, Zhongfan. Peng, Hailin. Wang, Hong-Wei.

|32| Ambient Reductive Amination of Levulinic Acid to Pyrrolidones over Pt Nanocatalysts on Porous TiO2 Nanosheets
J AM CHEM SOC, 2019, 141(9): 4002-4009.
Xie, Chao. Song, Jinliang. Wu, Haoran. Hu, Yue. Liu, Huizhen. Zhang, Zhanrong. Zhang, Pei. Chen, Bingfeng. Han, Buxing.

|33| A KAS-III Heterodimer in Lipstatin Biosynthesis Nondecarboxylatively Condenses C-8 and C-14 Fatty Acyl-CoA Substrates by a Variable Mechanism during the Establishment of a C-22 Aliphatic Skeleton
J AM CHEM SOC, 2019, 141(9): 3993-4001.
Zhang, Daozhong. Zhang, Fang. Liu, Wen.

|34| Cobalt in Nitrogen-Doped Graphene as Single-Atom Catalyst for High-Sulfur Content Lithium-Sulfur Batteries
J AM CHEM SOC, 2019, 141(9): 3977-3985.
Du, Zhenzhen. Chen, Xingjia. Hu, Wei. Chuang, Chenghao. Xie, Shuai. Hu, Ajuan. Yan, Wensheng. Kong, Xianghua. Wu, Xiaojun. Ji, Hengxing. Wan, Li-Jun.

|35| Coordination Chemistry of a Molecular Pentafoil Knot
J AM CHEM SOC, 2019, 141(9): 3952-3958.
Zhang, Liang. Stephens, Alexander J.. Lemonnier, Jean-Francois. Pirvu, Lucian. Vitorica-Yrezabal, Inigo J.. Robinson, Christopher J.. Leigh, David A..

|36| Ruthenium(II)-Catalyzed Enantioselective gamma-Lactams Formation by Intramolecular C-H Amidation of 1,4,2-Dioxazol-5-ones
J AM CHEM SOC, 2019, 141(9): 3849-3853.
Xing, Qi. Chan, Chun-Ming. Yeung, Yiu-Wai. Yu, Wing-Yiu.

|37| Cage Based Crystalline Covalent Organic Frameworks
J AM CHEM SOC, 2019, 141(9): 3843-3848.
Ma, Jian-Xin. Li, Jian. Chen, Yi-Fan. Ning, Rui. Ao, Yu-Fei. Liu, Jun-Min. Sun, Junliang. Wang, De-Xian. Wang, Qi-Qang.

|38| Two Non-pi-Conjugated Deep-UV Nonlinear Optical Sulfates
J AM CHEM SOC, 2019, 141(9): 3833-3837.
Li, Yanqiang. Liang, Fei. Zhao, Sangen. Li, Lina. Wu, Zhenyue. Ding, Qingran. Liu, Shuai. Lin, Zheshuai. Hong, Maochun. Luo, Junhua.

|39| lambda-DNA- and Aptamer-Mediated Sorting and Analysis of Extracellular Vesicles
J AM CHEM SOC, 2019, 141(9): 3817-3821.
Liu, Chao. Zhao, Junxiang. Tian, Fei. Chang, Jianqiao. Zhang, Wei. Sun, Jiashu.

|40| Discovery of an Above-Room-Temperature Antiferroelectric in Two-Dimensional Hybrid Perovskite
J AM CHEM SOC, 2019, 141(9): 3812-3816.
Wu, Zhenyue. Liu, Xitao. Ji, Chengmin. Li, Lina. Wang, Sasa. Peng, Yu. Tao, Kewen. Sun, Zhihua. Hong, Maochun. Luo, Junhua.

|41| Metal-Organic Framework Containing Planar Metal-Binding Sites: Efficiently and Cost-Effectively Enhancing the Kinetic Separation of C2H2/C2H4
J AM CHEM SOC, 2019, 141(9): 3807-3811.
Li, Jia. Jiang, Lianyan. Chen, Sheng. Kirchon, Angelo. Li, Bao. Li, Yanshuo. Zhou, Hong-Cai.

|42| Enhanced Superoxide Generation on Defective Surfaces for Selective Photooxidation
J AM CHEM SOC, 2019, 141(9): 3797-3801.
Sun, Xianshun. Luo, Xiao. Zhang, Xiaodong. Xie, Junfeng. Jin, Sen. Wang, Hui. Zheng, Xusheng. Wu, Xiaojun. Xie, Yi.

|43| Nanoscale ATP-Responsive Zeolitic Imidazole Framework-90 as a General Platform for Cytosolic Protein Delivery and Genome Editing
J AM CHEM SOC, 2019, 141(9): 3782-3786.
Yang, Xiaoti. Tang, Qiao. Jiang, Ying. Zhang, Meining. Wang, Ming. Mao, Lanqun.

|44| Amino Acid-Assisted Construction of Single-Crystalline Hierarchical Nanozeolites via Oriented-Aggregation and Intraparticle Ripening
J AM CHEM SOC, 2019, 141(9): 3772-3776.
Zhang, Qiang. Mayoral, Alvaro. Terasaki, Osamu. Zhang, Qing. Ma, Bing. Zhao, Chen. Yang, Guoju. Yu, Jihong.

|45| Activation of Metal Oxo and Nitrido Complexes by Lewis Acids
J AM CHEM SOC, 2019, 141(9): 3755-3766.
Liu, Yingying. Lau, Tai-Chu.

|46| Cysteine-Aminoethylation-Assisted Chemical Ubiquitination of Recombinant Histones
J AM CHEM SOC, 2019, 141(8): 3654-3663.
Chu, Guo-Chao. Pan, Man. Li, Jiabin. Liu, Sanlin. Zuo, Chong. Tong, Ze-Bin. Bai, Jing-Si. Gong, Qjngyue. Ai, Huasong. Fan, Jian. Meng, Xianbin. Huang, Yi-Chao. Shi, Jing. Deng, Haiteng. Tian, Changlin. Li, Yi-Ming. Liu, Lei.

|47| Two-Dimensional Anti-Van't Hoff/Le Bel Array AlB6 with High Stability, Unique Motif, Triple Dirac Cones, and Superconductivity
J AM CHEM SOC, 2019, 141(8): 3630-3640.
Song, Bingyi. Zhou, Yuan. Yang, Hui-Min. Liao, Ji-Hai. Yang, Li-Ming. Yang, Xiao-Bao. Ganz, Eric.

|48| Nucleolin Is a Functional Binding Protein for Salinomycin in Neuroblastoma Stem Cells
J AM CHEM SOC, 2019, 141(8): 3613-3622.
Wang, Fengfei. Zhou, Shuang. Qi, Dan. Xiang, Shi-Hua. Wong, Eric T.. Wang, Xuejing. Fonkem, Ekokobe. Hsieh, Tze-chen. Yang, Jianhua. Kirmani, Batool. Shabb, John B.. Wu, Joseph M.. Wu, Min. Huang, Jason H.. Yu, Wei-Hsuan. Wu, Erxi.

|49| Crystal Engineering of Biphenylene-Containing Acenes for High-Mobility Organic Semiconductors
J AM CHEM SOC, 2019, 141(8): 3589-3596.
Wang, Jinlian. Chu, Ming. Fan, Jian-Xun. Lau, Tsz-Ki. Ren, Ai-Min. Lu, Xinhui. Miao, Qian.

|50| Reactivity Profiles of Diazo Amides, Esters, and Ketones in Transition-Metal-Free C-H Insertion Reactions
J AM CHEM SOC, 2019, 141(8): 3558-3565.
Cleary, Sarah E.. Li, Xin. Yang, Li-Cheng. Houk, K. N.. Hong, Xin. Brewer, Matthias.

|51| Oxalic Diamides and tert-Butoxide: Two Types of Ligands Enabling Practical Access to Alkyl Aryl Ethers via Cu-Catalyzed Coupling Reaction
J AM CHEM SOC, 2019, 141(8): 3541-3549.
Chen, Zhixiang. Jiang, Yongwen. Zhang, Li. Guo, Yinlong. Ma, Dawei.

|52| Solution Grown Single-Unit-Cell Quantum Wires Affording Self-Powered Solar-Blind UV Photodetectors with Ultrahigh Selectivity and Sensitivity
J AM CHEM SOC, 2019, 141(8): 3480-3488.
Li, Dong. Hao, Simeng. Xing, Guanjie. Li, Yunchao. Li, Xiaohong. Fan, Louzhen. Yang, Shihe.

|53| Atomic Scale Evidence of the Switching Mechanism in a Photomagnetic CoFe Dinuclear Prussian Blue Analogue
J AM CHEM SOC, 2019, 141(8): 3470-3479.
Jafri, Sadaf Fatima. Koumousi, Evangelia S.. Arrio, Marie-Anne. Juhin, Arnelie. Mitcov, Dmitri. Rouzieres, Mathieu. Dechambenoit, Pierre. Li, Dongfeng. Otero, Edwige. Wilhelm, Fabrice. Rogalev, Andrei. Joly, Loic. Kappler, Jean-Paul. Moulin, Christophe Cartier Dit. Mathoniere, Corine. Clerac, Rodolphe. Sainctavit, Philippe.

|54| Scalable Total Synthesis of (-)-Vinigrol
J AM CHEM SOC, 2019, 141(8): 3440-3443.
Yu, Xuerong. Xiao, Lianghong. Wang, Zechun. Luo, Tuoping.

|55| 13-Step Total Synthesis of Atropurpuran
J AM CHEM SOC, 2019, 141(8): 3435-3439.
Xie, Shengling. Chen, Gui. Yang, Hao. Hou, Jieping. He, Yongping. Zhao, Tongyun. Xu, Jing.

|56| Superconductivity in Bi3O2S2Cl with Bi-Cl Planar Layers
J AM CHEM SOC, 2019, 141(8): 3404-3408.
Ruan, Bin-Bin. Zhao, Kang. Mu, Qing-Ge. Pan, Bo-Jin. Liu, Tong. Yang, Huai-Xin. Li, Jian-Qi. Chen, Gen-Fu. Ren, Zhi-An.

|57| Nickel-catalyzed Enantioselective Hydroarylation and Hydroalkenylation of Styrenes
J AM CHEM SOC, 2019, 141(8): 3395-3399.
Chen, Yue-Gang. Shuai, Bin. Xu, Xue-Tao. Li, Yi-Qian. Yang, Qi-Liang. Qiu, Hui. Zhang, Kun. Fang, Ping. Mei, Tian-Sheng.

|58| KLi(HC3N3O3)center dot 2H(2)O: Solvent-drop Grinding Method toward the Hydro-isocyanurate Nonlinear Optical Crystal
J AM CHEM SOC, 2019, 141(8): 3390-3394.
Lin, Donghong. Luo, Min. Lin, Chensheng. Xu, Feng. Ye, Ning.

|59| One-Pot Synthesis of High-Quality Bimagnetic Core/Shell Nanocrystals with Diverse Exchange Coupling
J AM CHEM SOC, 2019, 141(8): 3366-3370.
Chai, Yahong. Feng, Feng. Li, Qilong. Yu, Chanchan. Feng, Xueyan. Lu, Pan. Yu, Xiaolin. Ge, Maofa. Wang, Xiuyu. Yao, Li.

|60| Caged Nitric Oxide-Thiyl Radical Pairs
J AM CHEM SOC, 2019, 141(8): 3361-3365.
Wu, Zhuang. Chen, Changyun. Liu, Jie. Lu, Yan. Xu, Jian. Liu, Xiangyang. Cui, Ganglong. Trabelsi, Tarek. Francisco, Joseph S.. Mardyukov, Artur. Eckhardt, Andre K.. Schreiner, Peter R.. Zeng, Xiaoqing.

|61| Guest-Dependent Dynamics in a 3D Covalent Organic Framework
J AM CHEM SOC, 2019, 141(7): 3298-3303.
Chen, Yichong. Shi, Zhao-Lin. Wei, Lei. Zhou, Beibei. Tan, Jing. Zhou, Hao-Long. Zhang, Yue-Biao.

|62| Quantitatively Visualizing Tumor-Related Protease Activity in Vivo Using a Ratiometric Photoacoustic Probe
J AM CHEM SOC, 2019, 141(7): 3265-3273.
Yin, Ling. Sun, Hao. Zhang, Hao. He, Lei. Qiu, Ling. Lin, Jianguo. Xia, Huawei. Zhang, Yuqi. Ji, Shunjun. Shi, Haibin. Gao, Mingyuan.

|63| Rational Design via Synergistic Combination Leads to an Outstanding Deep-Ultraviolet Birefringent Li2Na2B2O5 Material with an Unvalued B2O5 Functional Gene
J AM CHEM SOC, 2019, 141(7): 3258-3264.
Zhang, Min. An, Donghai. Hu, Cong. Chen, Xinglong. Yang, Zhihua. Pan, Shilie.

|64| Understanding Fe3O4 Nanocube Assembly with Reconstruction of a Consistent Superlattice Phase Diagram
J AM CHEM SOC, 2019, 141(7): 3198-3206.
Huang, Xin. Zhu, Jinlong. Ge, Binghui. Deng, Kerong. Wu, Xiaotong. Xiao, Tianyun. Jiang, Tian. Quan, Zewei. Cao, Y. Charles. Wang, Zhongwu.

|65| Cooperative Au/Ag Dual-Catalyzed Cross-Dehydrogenative Biaryl Coupling: Reaction Development and Mechanistic Insight
J AM CHEM SOC, 2019, 141(7): 3187-3197.
Li, Weipeng. Yuan, Dandan. Wang, Guoqiang. Zhao, Yue. Xie, Jin. Li, Shuhua. Zhu, Chengjian.

|66| Rational Design of Near-Infrared Aggregation-Induced-Emission Active Probes: In Situ Mapping of Annyloid-beta Plaques with Ultrasensitivity and High-Fidelity
J AM CHEM SOC, 2019, 141(7): 3171-3177.
Fu, Wei. Yan, Chenxu. Guo, Zhiqian. Zhang, Jingjing. Zhang, Haiyan. Tian, He. Zhu, Wei-Hong.

|67| Csp(3)-Csp(3) Bond-Forming Reductive Elimination from Well-Defined Copper(III) Complexes
J AM CHEM SOC, 2019, 141(7): 3153-3159.
Paeth, Matthew. Tyndall, Sam B.. Chen, Liang-Yu. Hong, Jia-Cheng. Carson, William P.. Liu, Xingwu. Sun, Xiaodong. Liu, Jinjia. Yang, Kundi. Hale, Elizabeth M.. Tierney, David L.. Liu, Bin. Cao, Zhi. Cheng, Mu-Jeng. Goddard, William A., III. Liu, Wei.

|68| Tuning the lonicity of Stable Metal-Organic Frameworks through Ionic Linker Installation
J AM CHEM SOC, 2019, 141(7): 3129-3136.
Pang, Jiandong. Yuan, Shuai. Qin, Jun-Sheng. Lollar, Christina T.. Huang, Ning. Li, Jialuo. Wang, Qi. Wu, Mingyan. Yuan, Daqiang. Hong, Maochun. Zhou, Hong-Cai.

|69| Optimized Electronic Configuration to Improve the Surface Absorption and Bulk Conductivity for Enhanced Oxygen Evolution Reaction
J AM CHEM SOC, 2019, 141(7): 3121-3128.
Li, Xiaoning. Sun, Yanhua. Wu, Qingmei. Liu, Huan. Gu, Wen. Wang, Xiaolin. Cheng, Zhenxiang. Fu, Zhengping. Lu, Yalin.

|70| van der Waals Stacking Induced Transition from Schottky to Ohmic Contacts: 2D Metals on Multilayer InSe
J AM CHEM SOC, 2019, 141(7): 3110-3115.
Shen, Tao. Ren, Ji-Chang. Liu, Xinyi. Li, Shuang. Liu, Wei.

|71| Highly Efficient Fullerene-Free Organic Solar Cells Operate at Near Zero Highest Occupied Molecular Orbital Offsets
J AM CHEM SOC, 2019, 141(7): 3073-3082.
Li, Shuixing. Zhan, Lingling. Sun, Chenkai. Zhu, Haiming. Zhou, Guanqing. Yang, Weitao. Shi, Minmin. Li, Chang-Zhi. Hou, Jianhui. Yongfang Li. Chen, Hongzheng.

|72| Two Synthetic Replicators Compete To Process a Dynamic Reagent Pool
J AM CHEM SOC, 2019, 141(7): 3059-3072.
Kosikova, Tamara. Philp, Douglas.

|73| Breaking Long-Range Order in Iridium Oxide by Alkali Ion for Efficient Water Oxidation
J AM CHEM SOC, 2019, 141(7): 3014-3023.
Gao, Jiajian. Xu, Cong-Qjao. Hung, Sung-Fu. Liu, Wei. Cai, Weizheng. Zeng, Zhiping. Jia, Chunmiao. Chen, Hao Ming. Xiao, Hai. Li, Jun. Huang, Yanqiang. Liu, Bin.

|74| Catalytic Hydrothiolation: Counterion-Controlled Regioselectivity
J AM CHEM SOC, 2019, 141(7): 3006-3013.
Yang, Xiao-Hui. Davison, Ryan T.. Nie, Shao-Zhen. Cruz, Faben A.. McGinnis, Tristan M.. Dong, Vy M..

|75| Direct Imaging of Isolated Single-Molecule Magnets in Metal Organic Frameworks
J AM CHEM SOC, 2019, 141(7): 2997-3005.
Aulakh, Darpandeep. Liu, Lingmei. Varghese, Juby R.. Xie, Haomiao. Islamoglu, Timur. Duell, Kyle. Kung, Chung-Wei. Hsiung, Chia-En. Zhang, Yuxin. Drout, Riki J.. Farha, Omar K.. Dunbar, Kim R.. Han, Yu. Wriedt, Mario.

|76| Reconciling the Debate on the Existence of Pentazole HN5 in the Pentazolate Salt of (N-5)(6)(H3O)(3)(NH4)(4)CI
J AM CHEM SOC, 2019, 141(7): 2984-2989.
Huang, Huisheng. Zhong, Jie. Ma, Liang. Lv, Liping. Francisco, Joseph S.. Zeng, Xiao Cheng.

|77| Wet-Chemistry Strong Metal-Support Interactions in Titania-Supported Au Catalysts
J AM CHEM SOC, 2019, 141(7): 2975-2983.
Zhang, Jian. Wang, Hai. Wang, Liang. Ali, Sajjad. Wang, Chengtao. Wang, Lingxiang. Meng, Xiangju. Li, Bo. Su, Dang Sheng. Xiao, Feng-Shou.

|78| Three-dimensional Salphen-based Covalent Organic Frameworks as Catalytic Antioxidants
J AM CHEM SOC, 2019, 141(7): 2920-2924.
Yan, Shichen. Guan, Xinyu. Li, Hui. Li, Daohao. Xue, Ming. Yan, Yushan. Valtchev, Valentin. Qiu, Shilun. Fang, Qianrong.

|79| Solvent-Free Secondary Growth of Highly b-Oriented MFI Zeolite Films from Anhydrous Synthetic Powder
J AM CHEM SOC, 2019, 141(7): 2916-2919.
Lu, Xiaofei. Yang, Yanwei. Zhang, Junjia. Yan, Yushan. Wang, Zhengbao.

|80| Crucial Role of Surface Hydroxyls on the Activity and Stability in Electrochemical CO2 Reduction
J AM CHEM SOC, 2019, 141(7): 2911-2915.
Deng, Wanyu. Zhang, Lei. Li, Lulu. Chen, Sai. Hu, Congling. Zhao, Zhi-Jian. Wang, Tuo. Gong, Jinlong.

|81| Reticular Access to Highly Porous acs-MOFs with Rigid Trigonal Prismatic Linkers for Water Sorption
J AM CHEM SOC, 2019, 141(7): 2900-2905.
Chen, Zhijie. Li, Penghao. Zhang, Xuan. Li, Peng. Wasson, Megan C.. Islamoglu, Timur. Stoddart, J. Fraser. Farha, Omar K..

|82| Alkenyl Exchange of Allylamines via Nickel(0)-Catalyzed C-C Bond Cleavage
J AM CHEM SOC, 2019, 141(7): 2889-2893.
Fan, Chao. Lv, Xin-Yang. Xiao, Li-Jun. Xie, Jian-Hua. Zhou, Qi-Lin.

|83| Single-Boron Catalysts for Nitrogen Reduction Reaction
J AM CHEM SOC, 2019, 141(7): 2884-2888.
Liu, Chuangwei. Li, Qinye. Wu, Chengzhang. Zhang, Jie. Jin, Yonggang. MacFarlane, Douglas R.. Sun, Chenghua.

|84| Asymmetric Total Synthesis of Cerorubenic Acid-III
J AM CHEM SOC, 2019, 141(7): 2872-2877.
Liu, Xin. Liu, Junyang. Wu, Jianlei. Huang, Guocheng. Liang, Rong. Chung, Lung Wa. Li, Chuang-Chuang.

|85| Amphiphilic Block Copolymer-Guided in Situ Fabrication of Stable and Highly Controlled Luminescent Copper Nanoassemblies
J AM CHEM SOC, 2019, 141(7): 2852-2856.
Zhou, Tingyao. Zhu, Jiayi. Gong, Lingshan. Nong, Liting. Liu, Jinbin.

|86| Hierarchically Compartmentalized Supramolecular Gels through Multilevel Self-Sorting
J AM CHEM SOC, 2019, 141(7): 2847-2851.
Wang, Yiming. Lovrak, Matija. Liu, Qian. Maity, Chandan. le Sage, Vincent A. A.. Guo, Xuhong. Eelkema, Rienk. van Esch, Jan H..

|87| Graphene Nanoribbons Derived from Zigzag Edge-Encased Poly(para-2,9-dibenzo[bc,kl]coronenylene) Polymer Chains
J AM CHEM SOC, 2019, 141(7): 2843-2846.
Beyer, Doreen. Wang, Shiyong. Pignedoli, Carlo A.. Melidonie, Jason. Yuan, Bingkai. Li, Can. Wilhelm, Jan. Ruffieux, Pascal. Berger, Reinhard. Muellen, Klaus. Fasel, Roman. Feng, Xinliang.

|88| Experimental and Computational Studies of Dinitrogen Activation and Hydrogenation at a Tetranuclear Titanium Imide/Hydride Framework
J AM CHEM SOC, 2019, 141(6): 2713-2720.
Shima, Takanori. Luo, Gen. Hu, Shaowei. Luo, Yi. Hou, Zhaomin.

|89| Superoxide Radical Photogenerator with Amplification Effect: Surmounting the Achilles' Heels of Photodynamic Oncotherapy
J AM CHEM SOC, 2019, 141(6): 2695-2702.
Li, Mingle. Xiong, Tao. Du, Jianjun. Tian, Ruisong. Xiao, Ming. Guo, Lianying. Long, Saran. Fan, Jiangli. Sun, Wen. Shao, Kun. Song, Xiangzhi. Foley, James W.. Peng, Xiaojun.

|90| Dynamical Transformation of Two-Dimensional Perovskites with Alternating Cations in the Interlayer Space for High-Performance Photovoltaics
J AM CHEM SOC, 2019, 141(6): 2684-2694.
Zhang, Yalan. Wang, Peijun. Tang, Ming-Chun. Barrit, Dounya. Ke, Weijun. Liu, Junxue. Luo, Tao. Liu, Yucheng. Niu, Tianqi. Smilgies, Detlef-M. Yang, Zhou. Liu, Zhike. Jin, Shengye. Kanatzidis, Mercouri G.. Arnassian, Aram. Liu, Shengzhong Frank. Zhao, Kui.

|91| Synthesis of Cyclobutane-Fused Angular Tetracyclic Spiroindolines via Visible-Light-Promoted Intramolecular Dearomatization of Indole Derivatives
J AM CHEM SOC, 2019, 141(6): 2636-2644.
Zhu, Min. Zheng, Chao. Zhang, Xiao. You, Shu-Li.

|92| Two-Dimensional Hybrid Perovskite-Type Ferroelectric for Highly Polarization-Sensitive Shortwave Photodetection
J AM CHEM SOC, 2019, 141(6): 2623-2629.
Li, Lina. Liu, Xitao. Li, Yaobin. Xu, Zhiyun. Wu, Zhenyue. Han, Shiguo. Tao, Kewen. Hong, Maochun. Luo, Junhua. Sun, Zhihua.

|93| Unified Mechanism of Oxygen Atom Transfer and Hydrogen Atom Transfer Reactions with a Triflic Acid-Bound Nonheme Manganese(IV)-Oxo Complex via Outer-Sphere Electron Transfer
J AM CHEM SOC, 2019, 141(6): 2614-2622.
Lee, Yong-Min. Kim, Surin. Ohkubo, Kei. Kim, Kyung-Ha. Nam, Wonwoo. Fukuzumi, Shunichi.

|94| Catalysis through Dynamic Spacer Installation of Multivariate Functionalities in Metal-Organic Frameworks
J AM CHEM SOC, 2019, 141(6): 2589-2593.
Cao, Chen-Chen. Chen, Cheng-Xia. Wei, Zhang-Wen. Qiu, Qian-Feng. Zhu, Neng-Xiu. Xiong, Yang-Yang. Jiang, Ji-Jun. Wang, Dawei. Su, Cheng-Yong.

|95| Multivalent Recognition at Fluid Surfaces: The Interplay of Receptor Clustering and Superselectivity
J AM CHEM SOC, 2019, 141(6): 2577-2588.
Dubacheva, Galina V.. Curk, Tine. Frenkel, Daan. Richter, Ralf P..

|96| Cu(I)-Catalyzed 6-endo-dig Cyclization of Terminal Alkynes, 2-Bromoaryl Ketones, and Amides toward 1-Naphthylamines: Applications and Photophysical Properties
J AM CHEM SOC, 2019, 141(6): 2535-2544.
Su, Lebin. Ren, Tianbing. Dong, Jianyu. Liu, Lixin. Xie, Shimin. Yuan, Lin. Zhou, Yongbo. Yin, Shuang-Feng.

|97| Molecule Self-Assembly Synthesis of Porous Few-Layer Carbon Nitride for Highly Efficient Photoredox Catalysis
J AM CHEM SOC, 2019, 141(6): 2508-2515.
Xiao, Yuting. Tian, Guohui. Li, Wei. Xie, Ying. Jiang, Baojiang. Tian, Chungui. Zhao, Dongyuan. Fu, Honggang.

|98| A Click Chemistry Approach Reveals the Chromatin-Dependent Histone H3K36 Deacylase Nature of SIRT7
J AM CHEM SOC, 2019, 141(6): 2462-2473.
Wang, Wesley Wei. Angulo-Ibanez, Maria. Lyu, Jie. Kurra, Yadagiri. Tong, Zhen. Wu, Bo. Zhang, Ling. Sharma, Vangmayee. Zhou, Jennifer. Lin, Hening. Gao, Yi Qin. Li, Wei. Chua, Katrin F.. Liu, Wenshe Ray.

|99| Electron Paramagnetic Resonance Signature of Tetragonal Low Spin Iron(V)-Nitrido and -Oxo Complexes Derived from the Electronic Structure Analysis of Heme and Non-Heme Archetypes
J AM CHEM SOC, 2019, 141(6): 2421-2434.
Chang, Hao-Ching. Mondal, Bhaskar. Fang, Huayi. Neese, Frank. Bill, Eckhard. Ye, Shengfa.

|00| Chiroptical Activity Enhancement via Structural Control: The Chiral Synthesis and Reversible Interconversion of Two Intrinsically Chiral Gold Nanoclusters
J AM CHEM SOC, 2019, 141(6): 2384-2390.
Wang, Jia-Qi. Guan, Zong-Jie. Liu, Wen-Di. Yang, Yang. Wang, Quan-Ming.

|01| Enhanced Activity of Enzymes Encapsulated in Hydrophilic Metal-Organic Frameworks
J AM CHEM SOC, 2019, 141(6): 2348-2355.
Liang, Weibin. Xu, Huoshu. Carraro, Francesco. Maddigan, Natasha K.. Li, Qiaowei. Bell, Stephen G.. Huang, David M.. Tarzia, Andrew. Solomon, Marcello B.. Amenitsch, Heinz. Vaccari, Lisa. Sumby, Christopher J.. Falcaro, Paolo. Doonan, Christian J..

|02| Temperature- and Mn2+ Concentration-Dependent Emission Properties of Mn2+-Doped ZnSe Nanocrystals
J AM CHEM SOC, 2019, 141(6): 2288-2298.
Yang, Xiaoli. Pu, Chaodan. Qin, Haiyan. Liu, Shaojie. Xu, Zhuan. Peng, Xiaogang.

|03| Hollow Multi-Shelled Structures of Co3O4 Dodecahedron with Unique Crystal Orientation for Enhanced Photocatalytic CO2 Reduction
J AM CHEM SOC, 2019, 141(6): 2238-2241.
Wang, Li. Wan, Jiawei. Zhao, Yasong. Yang, Nailiang. Wang, Dan.

|04| Ketones and Aldehydes as O-Nucleophiles in Iridium-Catalyzed Intramolecular Asymmetric Allylic Substitution Reaction
J AM CHEM SOC, 2019, 141(6): 2228-2232.
Wang, Ye. Zhang, Wen-Yun. You, Shu-Li.

|05| High-Throughput "FP-Tag" Assay for the Identification of Glycosyltransferase Inhibitors
J AM CHEM SOC, 2019, 141(6): 2201-2204.
Gao, Zhizeng. Ovchinnikova, Olga G.. Huang, Bo-Shun. Liu, Feng. Williams, David E.. Andersen, Raymond J.. Lowary, Todd L.. Whitfield, Chris. Withers, Stephen G..

|06| Synthesis and Characterization of Oxygen-Embedded Quinoidal Pentacene and Nonacene
J AM CHEM SOC, 2019, 141(5): 2169-2176.
Wang, Yanpei. Qu, Shuhai. Xie, Sheng. Zhou, Long. Hong, Youhua. Chang, Jingjing. Wu, Jishan. Zeng, Zebing.

|07| Direct Observation of the Orientational Anisotropy of Buried Hydroxyl Groups inside Muscovite Mica
J AM CHEM SOC, 2019, 141(5): 2135-2142.
Tuladhar, Aashish. Chase, Zizwe A.. Baer, Marcel D.. Legg, Benjamin A.. Tao, Jinhui. Zhang, Shuai. Winkelman, Austin D.. Wang, Zheming. Mundy, Christopher J.. De Yoreo, James J.. Wang, Hong-fei.

|08| Millimeter-Scale Single-Crystalline Semiconducting MoTe2 via Solid-to-Solid Phase Transformation
J AM CHEM SOC, 2019, 141(5): 2128-2134.
Xu, Xiaolong. Chen, Shulin. Liu, Shuai. Cheng, Xing. Xu, Wanjin. Li, Pan. Wan, Yi. Yang, Shigi. Gong, Wenting. Yuan, Kai. Gao, Peng. Ye, Yu. Dai, Lun.

|09| Mechanical Stabilization of Helical Chirality in a Macrocyclic Oligothiophene
J AM CHEM SOC, 2019, 141(5): 2104-2110.
Weiland, Kevin J.. Brandl, Thomas. Atz, Kenneth. Prescimone, Alessandro. Haussinger, Daniel. Solomek, Tomas. Mayor, Marcel.

|10| Few-Nanometer-Sized alpha-CsPbI3 Quantum Dots Enabled by Strontium Substitution and Iodide Passivation for Efficient Red-Light Emitting Diodes
J AM CHEM SOC, 2019, 141(5): 2069-2079.
Yao, Ji-Song. Ge, Jing. Wang, Kun-Hua. Zhang, Guozhen. Zhu, Bai-Sheng. Chen, Chen. Zhang, Qun. Luo, Yi. Yu, Shu-Hong. Yao, Hong-Bin.

|11| Observation of Acetylcholinesterase in Stress-Induced Depression Phenotypes by Two-Photon Fluorescence Imaging in the Mouse Brain
J AM CHEM SOC, 2019, 141(5): 2061-2068.
Wang, Xin. Li, Ping. Ding, Qi. Wu, Chuanchen. Zhang, Wen. Tang, Bo.

|12| Creating Well-Defined Hexabenzocoronene in Zirconium Metal-Organic Framework by Postsynthetic Annulation
J AM CHEM SOC, 2019, 141(5): 2054-2060.
Qin, Jun-Sheng. Yuan, Shuai. Zhang, Lei. Li, Bao. Du, Dong-Ying. Huang, Ning. Guan, Wei. Drake, Hannah F.. Pang, Jiandong. Lan, Ya-Qian. Alsalme, Ali. Zhou, Hong-Cai.

|13| Neutral Au-1-Doped Cluster Catalysts AuTi2O3-6 for CO Oxidation by O-2
J AM CHEM SOC, 2019, 141(5): 2027-2034.
Chen, Jiao-Jiao. Li, Xiao-Na. Chen, Qiang. Liu, Cling-Yu. Jiang, Li-Xue. He, Sheng-Gui.

|14| Degradation of Cytosine Radical Cations in 2 '-Deoxycytidine and in i-Motif DNA: Hydrogen-Bonding Guided Pathways
J AM CHEM SOC, 2019, 141(5): 1970-1979.
Wang, Yinghui. Zhao, Hongmei. Yang, Chunfan. Jie, Jialong. Dai, Xiaojuan. Zhou, Qian. Liu, Kunhui. Song, Di. Su, Hongmei.

|15| Misfolding of a Human Islet Amyloid Polypeptide at the Lipid Membrane Populates through beta-Sheet Conformers without Involving alpha-Helical Intermediates
J AM CHEM SOC, 2019, 141(5): 1941-1948.
Tan, Junjun. Zhang, Jiahui. Luo, Yi. Ye, Shuji.

|16| Fast Ion Transport Pathway Provided by Polyethylene Glycol Confined in Covalent Organic Frameworks
J AM CHEM SOC, 2019, 141(5): 1923-1927.
Guo, Zhenbin. Zhang, Yuanyuan. Dong, Yu. Li, Jie. Li, Siwu. Shao, Pengpeng. Feng, Xiao. Wang, Bo.

|17| Isolation of Transient Acyclic Germanium(I) Radicals Stabilized by Cyclic Alkyl(amino) Carbenes
J AM CHEM SOC, 2019, 141(5): 1908-1912.
Siddiqui, Mujahuddin M.. Sarkar, Samir Kumar. Sinhababu, Soumen. Ruth, Paul Niklas. Herbst-Irmer, Regine. Stalke, Dietmar. Ghosh, Munmun. Fu, Mingxing. Zhao, Lili. Casanova, David. Frenking, Gernoty. Schwederski, Brigitte. Kaim, Wolfgang. Roesky, Herbert W..

|18| Sequential Functionalization of meta-C-H and ipso-C-O Bonds of Phenols
J AM CHEM SOC, 2019, 141(5): 1903-1907.
Xu, Jiancong. Chen, Jingjing. Gao, Feng. Xie, Shuguang. Xu, Xiaohua. Jin, Zhong. Yu, Jin-Quan.

|19| Enantioselective Construction of Quaternary All-Carbon Centers via Copper-Catalyzed Arylation of Tertiary Carbon-Centered Radicals
J AM CHEM SOC, 2019, 141(5): 1887-1892.
Wu, Lianqian. Wang, Fei. Chen, Pinhong. Liu, Guosheng.

|20| Polyoxometalate-Cyclodextrin Metal-Organic Frameworks: From Tunable Structure to Customized Storage Functionality
J AM CHEM SOC, 2019, 141(5): 1847-1851.
Yang, Peng. Zhao, Wenli. Shkurenko, Aleksander. Belmabkhout, Youssef. Eddaoudi, Mohamed. Dong, Xiaochen. Alshareef, Husam N.. Khashab, Niveen M..

|21| Enzyme-Mediated Intercellular Proximity Labeling for Detecting Cell-Cell Interactions
J AM CHEM SOC, 2019, 141(5): 1833-1837.
Ge, Yun. Chen, Long. Liu, Shibo. Zhao, Jingyi. Zhang, Heng. Chen, Peng R..

|22| Directional Intermolecular Interactions for Precise Molecular Design of a High-T-c Multiaxial Molecular Ferroelectric
J AM CHEM SOC, 2019, 141(4): 1781-1787.
Yang, Chen-Kai. Chen, Wang-Nan. Ding, Yan-Ting. Wang, Jing. Rao, Yin. Liao, Wei-Qiang. Xie, Yongfa. Zou, Wennan. Xiong, Ren-Gen.

|23| Coordination-Driven Self-Assembled Metallacycles Incorporating Pyrene: Fluorescence Mutability, Tunability, and Aromatic Amine Sensing
J AM CHEM SOC, 2019, 141(4): 1757-1765.
Chang, Xingmao. Zhou, Zhixuan. Shang, Congdi. Wang, Gang. Wang, Zhaolong. Qi, Yanyu. Li, Zhong-Yu. Wang, Heng. Cao, Liping. Li, Xiaopeng. Fang, Yu. Stang, Peter J..

|24| Highly Efficient Enantioselective Synthesis of Chiral Sulfones by Rh-Catalyzed Asymmetric Hydrogenation
J AM CHEM SOC, 2019, 141(4): 1749-1756.
Yan, Qiaozhi. Xiao, Guiying. Wang, Ying. Zi, Guofu. Zhang, Zhanbin. Hou, Guohua.

|25| Generalized Preparation of Two-Dimensional Quasi-nanosheets via Self-assembly of Nanoparticles
J AM CHEM SOC, 2019, 141(4): 1725-1734.
Cai, Ren. Yang, Dan. Lin, Keng-Te. Lyu, Yifan. Zhu, Bowen. He, Zhen. Zhang, Lili. Kitamura, Yusuke. Qiu, Liping. Chen, Xigao. Zhao, Yuliang. Chen, Zhuo. Tan, Weihong.

|26| Toward Long-Term Stability: Single-Crystal Alloys of Cesium-Containing Mixed Cation and Mixed Halide Perovskite
J AM CHEM SOC, 2019, 141(4): 1665-1671.
Chen, Liang. Tan, Yan-Yan. Chen, Zhi-Xin. Wang, Tan. Hu, Shu. Nan, Zi-Ang. Xie, Li-Qiang. Hui, Yong. Huang, Jing-Xin. Zhan, Chao. Wang, Su-Heng. Zhou, Jian-Zhang. Yan, Jia-Wei. Mao, Bing-Wei. Tian, Zhong-Qun.

|27| Switchable Schottky Contacts: Simultaneously Enhanced Output Current and Reduced Leakage Current
J AM CHEM SOC, 2019, 141(4): 1628-1635.
Su, Guirong. Yang, Sha. Li, Shuang. Butch, Christopher J.. Filimonov, Sergey N.. Ren, Ji-Chang. Liu, Wei.

|28| Two-Dimensional PC6 with Direct Band Gap and Anisotropic Carrier Mobility
J AM CHEM SOC, 2019, 141(4): 1599-1605.
Yu, Tong. Zhao, Ziyuan. Sun, Yuanhui. Bergara, Aitor. Lin, Jianyan. Zhang, Shoutao. Xu, Haiyang. Zhang, Lijun. Yang, Guochun. Liu, Yichun.

|29| Direct Transformation of Terminal Alkynes into Amidines by a Silver-Catalyzed Four-Component Reaction
J AM CHEM SOC, 2019, 141(4): 1593-1598.
Liu, Binbin. Ning, Yongquan. Virelli, Matteo. Zanoni, Giuseppe. Anderson, Edward A.. Bi, Xihe.

|30| Asymmetric Counter-Anion-Directed Aminomethylation: Synthesis of Chiral beta-Amino Acids via Trapping of an Enol Intermediate
J AM CHEM SOC, 2019, 141(4): 1473-1478.
Kang, Zhenghui. Wang, Yongheng. Zhang, Dan. Wu, Ruibo. Xu, Xinfang. Hu, Wenhao.

|31| In Situ X-ray Absorption Spectroscopy of a Synergistic Co-Mn Oxide Catalyst for the Oxygen Reduction Reaction
J AM CHEM SOC, 2019, 141(4): 1463-1466.
Yang, Yao. Wang, Ying. Xiong, Yin. Huang, Xin. Shen, Luxi. Huang, Rong. Wang, Hongsen. Pastore, James P.. Yu, Seung-Ho. Xiao, Li. Brock, Joel D.. Zhuang, Lin. Abruna, Hector D..

|32| Diisopropylammonium Bromide Based Two-Dimensional Ferroelectric Monolayer Molecular Crystal with Large In-Plane Spontaneous Polarization
J AM CHEM SOC, 2019, 141(4): 1452-1456.
Ma, Liang. Jia, Yinglu. Ducharme, Stephen. Wang, Jinlan. Zeng, Xiao Cheng.

|33| CRIF1-CDK2 Interface Inhibitors: An Unprecedented Strategy for Modulation of Cell Radiosensitivity
J AM CHEM SOC, 2019, 141(4): 1420-1424.
Ran, Qian. Xiang, Yang. Stephen, Preyesh. Wu, Chun. Li, Tang. Lin, Sheng-Xiang. Li, Zhongjun.

|34| Chemical Formation and Multiple Applications of Organic-Inorganic Hybrid Perovskite Materials
J AM CHEM SOC, 2019, 141(4): 1406-1414.
Liu, Kai. Jiang, Yingying. Jiang, Yaqian. Guo, Yunlong. Liu, Yunqi. Nakamura, Eiichi.

|35| In Vivo Albumin Traps Photosensitizer Monomers from Self-Assembled Phthalocyanine Nanovesicles: A Facile and Switchable Theranostic Approach
J AM CHEM SOC, 2019, 141(3): 1366-1372.
Li, Xingshu. Yu, Sungsook. Lee, Yoonji. Guo, Tian. Kwon, Nahyun. Lee, Dayoung. Yeom, Su Cheong. Cho, Yejin. Kim, Gyoungmi. Huang, Jian-Dong. Choi, Sun. Nam, Ki Taek. Yoon, Juyoung.

|36| Redox Reactivity of a Mononuclear Manganese-Oxo Complex Binding Calcium Ion and Other Redox-Inactive Metal Ions
J AM CHEM SOC, 2019, 141(3): 1324-1336.
Sahkaralingam, Muniyandi. Lee, Yong-Min. Pineda-Galvan, Yuliana. Karmalkar, Deepika G.. Seo, Mi Sook. Jeon, So Hyun. Pushkar, Yulia. Fukuzumi, Shunichi. Nam, Wonwoo.

|37| Discrete Dimers of Redox-Active and Fluorescent Perylene Diimide-Based Rigid Isosceles Triangles in the Solid State
J AM CHEM SOC, 2019, 141(3): 1290-1303.
Nalluri, Siva Krishna Mohan. Zhou, Jiawang. Cheng, Tao. Liu, Zhichang. Nguyen, Minh T.. Chen, Tianyang. Patel, Hasmukh A.. Krzyaniak, Matthew D.. Goddard, William A., III. Wasielewski, Michael R.. Stoddart, J. Fraser.

|38| A Dynamic Tetracationic Macrocycle Exhibiting Photoswitchable Molecular Encapsulation
J AM CHEM SOC, 2019, 141(3): 1280-1289.
Wu, Huang. Chen, Yong. Zhang, Long. Anamimoghadam, Ommid. Shen, Dengke. Liu, Zhichang. Cai, Kang. Pezzato, Cristian. Stern, Charlotte L.. Liu, Yu. Stoddart, J. Fraser.

|39| Pressure-Engineered Structural and Optical Properties of Two Dimensional (C4H9NH3)(2)PbI4 Perovskite Exfoliated nm-Thin Flakes
J AM CHEM SOC, 2019, 141(3): 1235-1241.
Yin, Tingting. Liu, Bo. Yan, Jiaxu. Fang, Yanan. Chen, Minghua. Chong, Wee Kiang. Jiang, Shaojie. Kuo, Jer-Lai. Fang, Jiye. Liang, Pei. Wei, Shuhuai. Loh, Kian Ping. Sum, Tze Chien. White, Timothy J.. Shen, Ze Xiang.

|40| Ambimodal Trispericyclic Transition State and Dynamic Control of Periselectivity
J AM CHEM SOC, 2019, 141(3): 1217-1221.
Xue, Xiao-Song. Jamieson, Cooper S.. Garcia-Borras, Marc. Dong, Xiaofei. Yang, Zhongyue. Houk, K. N..

|41| Kinetic Resolution of Allylic Alcohol with Chiral BINOL-Based Alkoxides: A Combination of Experimental and Theoretical Studies
J AM CHEM SOC, 2019, 141(2): 1150-1159.
Liu, Yidong. Liu, Song. Li, Dongmei. Zhang, Nan. Peng, Lei. Ao, Jun. Song, Choong Eui. Lan, Yu. Yan, Hailong.

|42| Realizing High Thermoelectric Performance in p-Type SnSe through Crystal Structure Modification
J AM CHEM SOC, 2019, 141(2): 1141-1149.
Qin, Bingchao. Wang, Dongyang. He, Wenke. Zhang, Yang. Wu, Haijun. Pennycook, Stephen J.. Zhao, Li-Dong.

|43| Molecular Design Strategy to Construct the Near-Infrared Fluorescent Probe for Selectively Sensing Human Cytochrome P450 2J2
J AM CHEM SOC, 2019, 141(2): 1126-1134.
Ning, Jing. Liu, Tao. Dong, Peipei. Wang, Wei. Ge, Guangbo. Wang, Bo. Yu, Zhenlong. Shi, Lei. Tian, Xiangge. Huo, Xiaokui. Feng, Lei. Wang, Chao. Sun, Chengpeng. Cui, Jingnan. James, Tony D.. Ma, Xiaochi.

|44| Toward Anion-pi Interactions Directed Self-Assembly with Predesigned Dual Macrocyclic Receptors and Dianions
J AM CHEM SOC, 2019, 141(2): 1118-1125.
Tuo, De-Hui. Liu, Wei. Wang, Xue-Yuan. Wang, Xu-Dong. Ao, Yu-Fei. Wang, Qi-Qiang. Li, Zhi-Yan. Wang, De-Xian.

|45| Chiral Molecule-mediated Porous CuxO Nanoparticle Clusters with Antioxidation Activity for Ameliorating Parkinson's Disease
J AM CHEM SOC, 2019, 141(2): 1091-1099.
Hao, Changlong. Qu, Aihua. Xu, Liguang. Sun, Maozhong. Zhang, Hongyu. Xu, Chuanlai. Kuang, Hua.

|46| Cu/Chiral Phosphoric Acid-Catalyzed Asymmetric Three-Component Radical-Initiated 1,2-Dicarbofunctionalization of Alkenes
J AM CHEM SOC, 2019, 141(2): 1074-1083.
Lin, Jin-Shun. Li, Tao-Tao. Liu, Ji-Ren. Jiao, Guan-Yuan. Gu, Qiang-Shuai. Cheng, Jiang-Tao. Guo, Yu-Long. Hong, Xin. Liu, Xin-Yuan.

|47| Mechanical Properties and Processing Techniques of Bulk Metal-Organic Framework Glasses
J AM CHEM SOC, 2019, 141(2): 1027-1034.
Li, Shichun. Limbach, Rene. Longley, Louis. Shirzadi, Amir A.. Walmsley, John C.. Johnstone, Duncan N.. Midgley, Paul A.. Wondraczek, Lothar. Bennett, Thomas D..

|48| Efficient and Long-Lived Room-Temperature Organic Phosphorescence: Theoretical Descriptors for Molecular Designs
J AM CHEM SOC, 2019, 141(2): 1010-1015.
Ma, Huili. Peng, Qian. An, Zhongfu. Huang, Wei. Zhigang Shuai.

|49| Well-Designed Phosphine Urea Ligand for Highly Diastereo- and Enantioselective 1,3-Dipolar Cycloaddition of Methacrylonitrile: A Combined Experimental and Theoretical Study
J AM CHEM SOC, 2019, 141(2): 961-971.
Xiong, Yang. Du, Zhuanzhuan. Chen, Haohua. Yang, Zhao. Tan, Qiuyuan. Zhang, Changhui. Zhu, Lei. Lan, Yu. Zhang, Min.

|50| How Does the Oxidation State of Palladium Surfaces Affect the Reactivity and Selectivity of Direct Synthesis of Hydrogen Peroxide from Hydrogen and Oxygen Gases? A Density Functional Study
J AM CHEM SOC, 2019, 141(2): 901-910.
Wang, Fang. Xia, Chungu. de Visser, Sam P.. Wang, Yong.

|51| Metal-Organic Frameworks as Surface Enhanced Raman Scattering Substrates with High Tailorability
J AM CHEM SOC, 2019, 141(2): 870-878.
Sun, Hongzhao. Cong, Shan. Zheng, Zuhui. Wang, Zhen. Chen, Zhigang. Zhao, Zhigang.

|52| Self-Assembled Copper Amino Acid Nanoparticles for in Situ Glutathione "AND" H2O2 Sequentially Triggered Chemodynamic Therapy
J AM CHEM SOC, 2019, 141(2): 849-857.
Ma, Baojin. Wang, Shu. Liu, Feng. Zhang, Shan. Duan, Jiazhi. Li, Zhao. Kong, Ying. Sang, Yuanhua. Liu, Hong. Bu, Wenbo. Li, Linlin.

|53| Tuning P2-Structured Cathode Material by Na-Site Mg Substitution for Na-Ion Batteries
J AM CHEM SOC, 2019, 141(2): 840-848.
Wang, Qin-Chao. Meng, Jing-Ke. Yue, Xin-Yang. Qiu, Qi-Qi. Song, Yun. Wu, Xiao-Jin. Fu, Zheng-Wen. Xia, Yong-Yao. Shadike, Zulipiya. Wu, Jinpeng. Yang, Xiao-Qing. Zhou, Yong-Ning.

|54| Unraveling the Self-Assembly of Heterocluster Janus Dumbbells into Hybrid Cubosomes with Internal Double-Diamond Structure
J AM CHEM SOC, 2019, 141(2): 831-839.
Liu, Hong-Kai. Ren, Li-Jun. Wu, Han. Ma, Yong-Li. Richter, Sven. Godehardt, Michael. Kuebel, Christian. Wang, Wei.

|55| Zn-Mediated Fragmentation of Tertiary Alkyl Oxalates Enabling Formation of Alkylated and Arylated Quaternary Carbon Centers
J AM CHEM SOC, 2019, 141(2): 820-824.
Ye, Yang. Chen, Haifeng. Sessler, Jonathan L.. Gong, Hegui.

|56| Site-Specifically Initiated Controlled/Living Branching Radical Polymerization: A Synthetic Route toward Hierarchically Branched Architectures
J AM CHEM SOC, 2019, 141(2): 794-799.
Li, Feng. Cao, Mengxue. Feng, Yujun. Liang, Ruiqi. Fu, Xiaowei. Zhong, Mingjiang.

|57| Structural Determination and Nonlinear Optical Properties of New 1T '''-Type MoS2 Compound
J AM CHEM SOC, 2019, 141(2): 790-793.
Fang, Yuqiang. Hu, Xiaozong. Zhao, Wei. Pan, Jie. Wang, Dong. Bu, Kejun. Mao, Yuanlv. Chu, Shufen. Liu, Pan. Zhai, Tianyou. Huang, Fuqiang.

|58| Genome-Mined Diels-Alderase Catalyzes Formation of the cis-Octahydrodecalins of Varicidin A and B
J AM CHEM SOC, 2019, 141(2): 769-773.
Tan, Dan. Jamieson, Cooper S.. Ohashi, Masao. Tang, Man-Cheng. Houk, K. N.. Tang, Yi.

|59| Pb2GaF2(SeO3)(2)CI: Band Engineering Strategy by Aliovalent Substitution for Enlarging Bandgap while Keeping Strong Second Harmonic Generation Response
J AM CHEM SOC, 2019, 141(2): 748-752.
You, Fengguang. Liang, Fei. Huang, Qian. Hu, Zhanggui. Wu, Yicheng. Lin, Zheshuai.

|60| Electron Transport in Low Dimensional Solids: A Surface Chemistry Perspective
J AM CHEM SOC, 2019, 141(2): 723-732.
Guo, Yugiao. Dai, Baohu. Peng, Jing. Wu, Changzheng. Xie, Yi.

|61| 3D Covalent Organic Frameworks of Interlocking 1D Square Ribbons
J AM CHEM SOC, 2019, 141(1): 677-683.
Liu, Yuzhong. Diercks, Christian S.. Ma, Yanhang. Lyu, Hao. Zhu, Chenhui. Alshmimri, Sultan A.. Alshihri, Saeed. Yaghi, Omar M..

|62| Kinetics of the Strongly Correlated CH3O + O-2 Reaction: The Importance of Quadruple Excitations in Atmospheric and Combustion Chemistry
J AM CHEM SOC, 2019, 141(1): 611-617.
Long, Bo. Bao, Junwei Lucas. Truhlar, Donald G..

|63| Intrinsic Reactivity of Diatomic 3d Transition-Metal Carbides in the Thermal Activation of Methane: Striking Electronic Structure Effects
J AM CHEM SOC, 2019, 141(1): 599-610.
Geng, Caiyun. Weiske, Thomas. Li, Jilai. Shaik, Sason. Schwarz, Helmut.

|64| Solution Processing for Lateral Transition-Metal Dichalcogenides Homojunction from Polymorphic Crystal
J AM CHEM SOC, 2019, 141(1): 592-598.
Wu, Jiajing. Peng, Jing. Zhou, Yuan. Lin, Yue. Wen, Xiaolei. Wu, Junchi. Zhao, Yingcheng. Guo, Yuqiao. Wu, Changzheng. Xie, Yi.

|65| Supramolecular Transformation of Metallacycle-linked Star Polymers Driven by Simple Phosphine Ligand-Exchange Reaction
J AM CHEM SOC, 2019, 141(1): 583-591.
Zheng, Wei. Wang, Wei. Jiang, Shu-Ting. Yang, Guang. Li, Zhen. Wang, Xu-Qing. Yin, Guang-Qiang. Zhang, Ying. Tan, Hongwei. Li, Xiaopeng. Ding, Hongming. Chen, Guosong. Yang, Hai-Bo.

|66| Copper-Catalyzed Radical 1,4-Difunctionalization of 1,3-Enynes with Alkyl Diacyl Peroxides and N-Fluorobenzenesulfonimide
J AM CHEM SOC, 2019, 141(1): 548-559.
Zhu, Xiaotao. Deng, Weili. Chiou, Mong-Feng. Ye, Changqing. Jian, Wujun. Zeng, Yuehua. Jiao, Yihang. Ge, Liang. Li, Yajun. Zhang, Xinhao. Bao, Hongli.

|67| High-Efficiency, Hysteresis-Less, UV-Stable Perovskite Solar Cells with Cascade ZnO-ZnS Electron Transport Layer
J AM CHEM SOC, 2019, 141(1): 541-547.
Chen, Ruihao. Cao, Jing. Duan, Yuan. Hui, Yong. Chuong, Tracy T.. Ou, Daohui. Han, Faming. Cheng, Fangwen. Huang, Xiaofeng. Wu, Binghui. Zheng, Nanfeng.

|68| Pressure-Driven Reversible Switching between n- and p-Type Conduction in Chalcopyrite CuFeS2
J AM CHEM SOC, 2019, 141(1): 505-510.
Wen, Ting. Wang, Yonggang. Li, Nana. Zhang, Qian. Zhao, Yongsheng. Yang, Wenge. Zhao, Yusheng. Mao, Ho-kwang.

|69| Mesoporous Cages in Chemically Robust MOFs Created by a Large Number of Vertices with Reduced Connectivity
J AM CHEM SOC, 2019, 141(1): 488-496.
Liu, Qi. Song, Yinyin. Ma, Yanhang. Zhou, Yi. Cong, Hengjiang. Wang, Chao. Wu, Jorryn. Hu, Gaoli. OKeeffe, Michael. Deng, Hexiang.

|70| Charge Transfer from Upconverting Nanocrystals to Semiconducting Electrodes: Optimizing Thermodynamic Outputs by Electronic Energy Transfer
J AM CHEM SOC, 2019, 141(1): 463-471.
Shan, Bing. Li, Ting-Ting. Brennaman, M. Kyle. Nayak, Animesh. Wu, Lei. Meyer, Thomas J..

|71| Ultrathin Conductor Enabling Efficient IR Light CO2 Reduction
J AM CHEM SOC, 2019, 141(1): 423-430.
Li, Xiaodong. Liang, Liang. Sun, Yongfu. Xu, Jiaqi. Jiao, Xingchen. Xu, Xiaoliang. Ju, Huanxin. Pan, Yang. Zhu, Junfa. Xie, Yi.

|72| Nano-Assemblies from J-Aggregated Dyes: A Stimuli-Responsive Tool Applicable To Living Systems
J AM CHEM SOC, 2019, 141(1): 402-413.
Su, Meihui. Li, Shuoxin. Zhang, Hao. Zhang, Junqing. Chen, Haoliang. Li, Changhua.

|73| Diamantane Suspended Single Copper Atoms
J AM CHEM SOC, 2019, 141(1): 315-322.
Gao, Hong-Ying. Sekutor, Marina. Liu, Lacheng. Timmer, Alexander. Schreyer, Hannah. Moenig, Harry. Amirjalayer, Saeed. Fokina, Natalie A.. Studer, Armido. Schreiner, Peter R.. Fuchs, Harald.

|74| Synergetic Organocatalysis for Eliminating Epimerization in Ring-Opening Polymerizations Enables Synthesis of Stereoregular Isotactic Polyester
J AM CHEM SOC, 2019, 141(1): 281-289.

|75| Ultrasmall Abundant Metal-Based Clusters as Oxygen-Evolving Catalysts
J AM CHEM SOC, 2019, 141(1): 232-239.
Han, Xin-Bao. Tang, Xing-Yan. Lin, Yue. Gracia-Espino, Eduardo. Liu, San-Gui. Liang, Hai-Wei. Hu, Guang-Zhi. Zhao, Xin-Jing. Liao, Hong-Gang. Tan, Yuan-Zhi. Wagberg, Thomas. Xie, Su-Yuan. Zheng, Lan-Sun.

|76| Principles Governing Catalytic Activity of Self-Assembled Short Peptides
J AM CHEM SOC, 2019, 141(1): 223-231.
Song, Ruiheng. Wu, Xialian. Xue, Bin. Yang, Yuqin. Huang, Wenmao. Zeng, Guixiang. Wang, Jian. Li, Wenfei. Cao, Yi. Wang, Wei. Lu, Junxia. Dong, Hao.

|77| Free Amino Acid Recognition: A Bisbinaphthyl-Based Fluorescent Probe with High Enantioselectivity
J AM CHEM SOC, 2019, 141(1): 175-181.
Zhu, Yuan-Yuan. Wu, Xue-Dan. Gu, Shuang-Xi. Pu, Lin.

|78| Intermediate States Directed Chiral Transfer on a Silver Surface
J AM CHEM SOC, 2019, 141(1): 168-174.
Yang, Biao. Cao, Nan. Ju, Huanxin. Lin, Haiping. Li, Youyong. Ding, Honghe. Ding, Jinqiang. Zhang, Junjie. Peng, Chencheng. Zhang, Haiming. Zhu, Junfa. Li, Qing. Chi, Lifeng.

|79| Concise Syntheses of Delta(12)-Prostaglandin J Natural Products via Stereoretentive Metathesis
J AM CHEM SOC, 2019, 141(1): 154-158.
Li, Jiaming. Ahmed, Tonia S.. Xu, Chen. Stoltz, Brian M.. Grubbs, Robert H..

|80| Divalent Ytterbium Complex-Catalyzed Homo- and Cross-Coupling of Primary Arylsilanes
J AM CHEM SOC, 2019, 141(1): 138-142.
Liu, Xiaojuan. Xiang, Li. Louyriac, Elisa. Maron, Laurent. Leng, Xuebing. Chen, Yaofeng.

|81| Enantioselective Trapping of Pd-Containing 1,5-Dipoles by Photogenerated Ketenes: Access to 7-Membered Lactones Bearing Chiral Quaternary Stereocenters
J AM CHEM SOC, 2019, 141(1): 133-137.
Wei, Yi. Liu, Song. Li, Miao-Miao. Li, Yi. Lan, Yu. Lu, Liang-Qiu. Xiao, Wen-Jing.

|82| Realizing Two-Dimensional Magnetic Semiconductors with Enhanced Curie Temperature by Antiaromatic Ring Based Organometallic Frameworks
J AM CHEM SOC, 2019, 141(1): 109-112.
Li, Xingxing. Yang, Jinlong.

|83| Cobalt-Catalyzed Electrophilic Aminations with Anthranils: An Expedient Route to Condensed Quinolines
J AM CHEM SOC, 2019, 141(1): 98-103.
Li, Jie. Tan, Eric. Keller, Niklas. Chen, Yi-Hung. Zehetmaier, Peter M.. Jakowetz, Andreas C.. Bein, Thomas. Knochel, Paul.

|84| A Mononuclear Nonheme Iron(IV)-Amido Complex Relevant for the Compound II Chemistry of Cytochrome P450
J AM CHEM SOC, 2019, 141(1): 80-83.
Lu, Xiaoyan. Li, Xiao-Xi. Seo, Mi Sook. Lee, Yong-Min. Clemancey, Martin. Maldivi, Pascale. Latour, Jean-Marc. Sarangi, Ritimukta. Fukuzumi, Shunichi. Nam, Wonwoo.

|85| Rh(III)-Catalyzed meta-C-H Alkenylation with Alkynes
J AM CHEM SOC, 2019, 141(1): 76-79.
Xu, Hua-Jin. Kang, Yan-Shang. Shi, Hang. Zhang, Ping. Chen, You-Ke. Zhang, Bing. Liu, Zhi-Qiang. Zhao, Jing. Sun, Wei-Yin. Yu, Jin-Quan. Lu, Yi.

|86| Ultrasensitive Ambient Mass Spectrometry Immunoassays: Multiplexed Detection of Proteins in Serum and on Cell Surfaces
J AM CHEM SOC, 2019, 141(1): 72-75.
Xu, Shuting. Ma, Wen. Bai, Yu. Liu, Huwei.

|87| Stepwise Expansion of Layered Metal-Organic Frameworks for Nonstochastic Exfoliation into Porous Nanosheets
J AM CHEM SOC, 2019, 141(1): 53-57.
Au, Vonika Ka-Man. Nakayashiki, Kazuki. Huang, Hubiao. Suginome, Shun. Sato, Hiroshi. Aida, Takuzo.

|88| Direct Synthesis of Crystalline Graphdiyne Analogue Based on Supramolecular Interactions
J AM CHEM SOC, 2019, 141(1): 48-52.
Zhou, Weixiang. Shen, Han. Wu, Chenyu. Tu, Zeyi. He, Feng. Gu, Yanan. Xue, Yurui. Zhao, Yingjie. Yi, Yuanping. Li, Yongjun. Li, Yuliang.

|89| Schottky Barrier Induced Coupled Interface of Electron-Rich N-Doped Carbon and Electron-Deficient Cu: In-Built Lewis Acid-Base Pairs for Highly Efficient CO2 Fixation
J AM CHEM SOC, 2019, 141(1): 38-41.
Liu, Yong-Xing. Wang, Hong-Hui. Zhao, Tian-Jian. Zhang, Bing. Su, Hui. Xue, Zhong-Hua. Li, Xin-Hao. Chen, Jie-Sheng.
期刊影响因子

14.400 (2023)
15.000 (2022)
16.383 (2021)
15.419 (2020)
14.612 (2019)
14.695 (2018)
14.357 (2017)
13.858 (2016)
13.038 (2015)
12.113 (2014)
11.444 (2013)
10.677 (2012)
9.907 (2011)
9.019 (2010)
8.580 (2009)
8.091 (2008)
7.885 (2007)
7.696 (2006)
7.419 (2005)
6.903 (2004)
6.516 (2003)
6.201 (2002)
6.079 (2001)
6.025 (2000)
20240723094718672768