首页进展学者团队单位获奖名片城市微信平台开放平台数据平台
|  返回期刊首页NATURE COMMUNICATIONS
NATURE COMMUNICATIONS

期刊名缩写:NAT COMMUN
2018 - 期刊发表

|01| Enhanced oxygen reduction with single-atomic-site iron catalysts for a zinc-air battery and hydrogen-air fuel cell
NAT COMMUN, 2018, 9: 5422.
Chen, Yuanjun. Ji, Shufang. Zhao, Shu. Chen, Wenxing. Dong, Juncai. Cheong, Weng-Chon. Shen, Rongan. Wen, Xiaodong. Zheng, Lirong. Rykov, Alexandre I.. Cai, Shichang. Tang, Haolin. Zhuang, Zhongbin. Chen, Chen. Qing Peng. Dingsheng Wang. Yadong Li.

|02| An AIEgen-based 3D covalent organic framework for white light-emitting diodes
NAT COMMUN, 2018, 9: 5234.
Ding, Huimin. Li, Jian. Xie, Guohua. Lin, Guiqing. Chen, Rufan. Peng, Zhengkang. Yang, Chuluo. Wang, Baoshan. Junliang Sun. Wang, Cheng.

|03| In situ monitoring of molecular aggregation using circular dichroism
NAT COMMUN, 2018, 9: 4961.
Zhang, Haoke. Zheng, Xiaoyan. Kwok, Ryan T. K.. Wang, Jia. Leung, Nelson L. C.. Shi, Lin. Sun, Jing Zhi. Tang, Zhiyong. Lam, Jacky W. Y.. Qin, Anjun. Benzhong Tang.

|04| Accelerating water dissociation kinetics by isolating cobalt atoms into ruthenium lattice
NAT COMMUN, 2018, 9: 4958.
Mao, Junjie. He, Chun-Ting. Pei, Jiajing. Chen, Wenxing. He, Dongsheng. He, Yiqing. Zhuang, Zhongbin. Chen, Chen. Qing Peng. Dingsheng Wang. Yadong Li.

|05| Distinct functional elements for outer-surface anti-interference and inner-wall ion gating of nanochannels
NAT COMMUN, 2018, 9: 4557.
Gao, Pengcheng. Ma, Qun. Ding, Defang. Wang, Dagui. Xiaoding Lou. Zhai, Tianyou. Fan Xia.

|06| Nanodiamond autophagy inhibitor allosterically improves the arsenical-based therapy of solid tumors
NAT COMMUN, 2018, 9: 4347.
Cui, Zhifen. Zhang, Yu. Xia, Kai. Yan, Qinglong. Kong, Huating. Zhang, Jichao. Xiaolei Zuo. Shi, Jiye. Lihua Wang. Zhu, Ying. Chunhai Fan.

|07| A discrete organoplatinum(II) metallacage as a multimodality theranostic platform for cancer photochemotherapy
NAT COMMUN, 2018, 9: 4335.
Yu, Guocan. Yu, Shan. Saha, Manik Lal. Zhou, Jiong. Cook, Timothy R.. Yung, Bryant C.. Chen, Jin. Zhengwei Mao. Zhang, Fuwu. Zhou, Zijian. Liu, Yijing. Shao, Li. Wang, Sheng. Changyou Gao. Huang, Feihe. Stang, Peter J.. Chen, Xiaoyuan.

|08| Lipopolysaccharide-affinity copolymer senses the rapid motility of swarmer bacteria to trigger antimicrobial drug release
NAT COMMUN, 2018, 9: 4277.
Lu, Shengtao. Bi, Wuguo. Du, Quanchao. Sinha, Sheetal. Wu, Xiangyang. Subrata, Arnold. Bhattacharjya, Surajit. Bengang Xing. Yeow, Edwin K. L..

|09| Harnessing copper-palladium alloy tetrapod nanoparticle-induced pro-survival autophagy for optimized photothermal therapy of drug-resistant cancer
NAT COMMUN, 2018, 9: 4236.
Zhang, Yunjiao. Sha, Rui. Lan Zhang. Wenbin Zhang. Jin, Peipei. Weiguo Xu. Jianxun Ding. Jun Lin. Jing Qian. Yao, Guangyu. Zhang, Rui. Luo, Fanchen. Zeng, Jie*. Cao, Jie*. Wen, Long-ping*.

|10| A cocoon silk chemistry strategy to ultrathin N-doped carbon nanosheet with metal single-site catalysts
NAT COMMUN, 2018, 9: 3861.
Zhu, Youqi. Sun, Wenming. Luo, Jun. Chen, Wenxing. Cao, Tai. Zheng, Lirong. Dong, Juncai. Zhang, Jian. Zhang, Maolin. Han, Yunhu. Chen, Chen. Qing Peng. Dingsheng Wang. Yadong Li.

|11| Highly-sensitive optical organic vapor sensor through polymeric swelling induced variation of fluorescent intensity
NAT COMMUN, 2018, 9: 3799.
Jiang, Xiangyu. Gao, Hanfei. Zhang, Xiqi*. Pang, Jinhui. Yunqi Li. Li, Kan. Wu, Yuchen*. Li, Shuzhou. Zhu, Jia. Yen Wei. Jiang, Lei.

|12| Biomimetic nanoflowers by self-assembly of nanozymes to induce intracellular oxidative damage against hypoxic tumors
NAT COMMUN, 2018, 9: 3334.

|13| Ba3Mg3(BO3)(3)F-3 polymorphs with reversible phase transition and high performances as ultraviolet nonlinear optical materials
NAT COMMUN, 2018, 9: 3089.
Mutailipu, Miriding. Zhang, Min. Wu, Hongping. Yang, Zhihua. Shen, Yihan. Junliang Sun. Pan, Shilie.

|14| Highly sensitive switching of solid-state luminescence by controlling intersystem crossing
NAT COMMUN, 2018, 9: 3044.
Zhao, Weijun. He, Zikai. Peng, Qian. Lam, Jacky W. Y.. Ma, Huili. Qiu, Zijie. Chen, Yuncong. Zhao, Zheng. Zhigang Shuai. Dong, Yongqiang. Benzhong Tang.

|15| An isolable catenane consisting of two Mobius conjugated nanohoops
NAT COMMUN, 2018, 9: 3037.
Fan, Yang-Yang. Chen, Dandan. Huang, Ze-Ao. Zhu, Jun. Zhenhe Tong. Lizhu Wu. Cong, Huan.

|16| A facile strategy for realizing room temperature phosphorescence and single molecule white light emission
NAT COMMUN, 2018, 9: 2963.
Wang, Jianguo. Gu, Xinggui. Ma, Huili. Peng, Qian. Huang, Xiaobo. Zheng, Xiaoyan. Sung, Simon H. P.. Shan, Guogang. Lam, Jacky W. Y.. Zhigang Shuai. Benzhong Tang.

|17| Cell fate potentials and switching kinetics uncovered in a classic bistable genetic switch
NAT COMMUN, 2018, 9: 2787.
Xiaona Fang. Qiong Liu. Bohrer, Christopher. Hensel, Zach. Han, Wei. *. Xiao, Jie*.

|18| Evolution of thiolate-stabilized Ag nanoclusters from Ag-thiolate cluster intermediates
NAT COMMUN, 2018, 9: 2379.
Cao, Yitao. Guo, Jiahao. Shi, Run. Waterhouse, Geoffrey I. N.. Pan, Jinheng. Du, Zhenxia. Yao, Qiaofeng. Lizhu Wu. Zhenhe Tong. Xie, Jianping. Tierui Zhang.

|19| Carbon nitride supported Fe-2 cluster catalysts with superior performance for alkene epoxidation
NAT COMMUN, 2018, 9: 2353.
Tian, Shubo. Fu, Qiang. Chen, Wenxing. Feng, Quanchen. Chen, Zheng. Zhang, Jian. Cheong, Weng-Chon. Yu, Rong. Gu, Lin. Dong, Juncai. Luo, Jun. Chen, Chen. Qing Peng. Draxl, Claudia. Dingsheng Wang. Yadong Li.

|20| Synergistic and low adverse effect cancer immunotherapy by immunogenic chemotherapy and locally expressed PD-L1 trap
NAT COMMUN, 2018, 9: 2237.
Wantong Song. Shen, Limei. Wang, Ying. Liu, Qi. Goodwin, Tyler J.. Li, Jingjing. Dorosheva, Olekasandra. Liu, Tianzhou. Liu, Rihe*. Huang, Leaf*.

|21| Total synthesis of cyrneines A-B and glaucopine C
NAT COMMUN, 2018, 9: 2148.
Guojie Wu. Yuanhe Zhang. Tan, Dong-Xing. Fushe Han*.

|22| Chemically activating MoS2 via spontaneous atomic palladium interfacial doping towards efficient hydrogen evolution
NAT COMMUN, 2018, 9: 2120.
Zhaoyan Luo. Ouyang, Yixin. Zhang, Hao. Meiling Xiao. Junjie Ge*. Jiang, Zheng*. Wang, Jinlan*. Tang, Daiming. Cao, Xinzhong. Changpeng Liu. Wei Xing*.

|23| Emergent superconductivity in an iron-based honeycomb lattice initiated by pressure-driven spin-crossover
NAT COMMUN, 2018, 9: 1914.
Wang, Yonggang. Ying, Jianjun. Zhou, Zhengyang. Junliang Sun. Wen, Ting. Zhou, Yannan. Li, Nana. Zhang, Qian. Han, Fei. Xiao, Yuming. Chow, Paul. Yang, Wenge. Struzhkin, Viktor V.. Zhao, Yusheng. Mao, Ho-Kwang.

|24| Light-driven transformable optical agent with adaptive functions for boosting cancer surgery outcomes
NAT COMMUN, 2018, 9: 1848.
Qi, Ji. Chen, Chao. Zhang, Xiaoyan. Hu, Xianglong. Ji, Shenglu. Kwok, Ryan T. K.. Lam, Jacky W. Y.. Ding, Dan. Benzhong Tang.

|25| Topologically guided tuning of Zr-MOF pore structures for highly selective separation of C6 alkane isomers
NAT COMMUN, 2018, 9: 1745.
Wang, Hao. Dong, Xinglong. Lin, Junzhong. Teat, Simon J.. Jensen, Stephanie. Cure, Jeremy. Alexandrov, Eugeny V.. Xia, Qibin. Tan, Kui. Wang, Qining. Olson, David H.. Proserpio, Davide M.. Chabal, Yves J.. Thonhauser, Timo. Junliang Sun. Han, Yu. Li, Jing.

|26| Tuning defects in oxides at room temperature by lithium reduction
NAT COMMUN, 2018, 9: 1302.
Ou, Gang. Xu, Yushuai. Wen, Bo. Lin, Rui. Ge, Binghui. Tang, Yan. Liang, Yuwei. Yang, Cheng. Huang, Kai. Zu, Di. Yu, Rong. Chen, Wenxing. Li, Jun. Wu, Hui. Liu, Li-Min. Yadong Li.

|27| Designed heterogeneous palladium catalysts for reversible light-controlled bioorthogonal catalysis in living cells
NAT COMMUN, 2018, 9: 1209.

|28| Cation vacancy stabilization of single-atomic-site Pt-1/Ni(OH)(x) catalyst for diboration of alkynes and alkenes
NAT COMMUN, 2018, 9: 1002.
Zhang, Jian. Wu, Xi. Cheong, Weng-Chon. Chen, Wenxing. Lin, Rui. Li, Jia. Zheng, Lirong. Yan, Wensheng. Gu, Lin. Chen, Chen. Qing Peng. Dingsheng Wang. Yadong Li.

|29| Polyrotaxane-based supramolecular theranostics
NAT COMMUN, 2018, 9: 766.
Yu, Guocan. Yang, Zhen. Fu, Xiao. Yung, Bryant C.. Yang, Jie. Zhengwei Mao. Shao, Li. Hua, Bin. Liu, Yijing. Zhang, Fuwu. Fan, Quli. Wang, Sheng. Jacobson, Orit. Jin, Albert. Changyou Gao. Tang, Xiaoying. Huang, Feihe. Chen, Xiaoyuan.

|30| A low cost and high performance polymer donor material for polymer solar cells
NAT COMMUN, 2018, 9: 743.
Sun, Chenkai. Pan, Fei. Bin, Haijun. Zhang, Jianqi. Xue, Lingwei. Qiu, Beibei. Wei, Zhixiang. Zhang, Zhi-Guo. Yongfang Li.

|31| Role of outer surface probes for regulating ion gating of nanochannels (vol 9, 2018)
NAT COMMUN, 2018, 9: 647.
Li, Xinchun. Zhai, Tianyou. Gao, Pengcheng. Cheng, Hongli. Hou, Ruizuo. Xiaoding Lou. Fan Xia.

|32| Measurements of growing surface tension of amorphous-amorphous interfaces on approaching the colloidal glass transition
NAT COMMUN, 2018, 9: 397.
Ganapathi, Divya. Nagamanasa, K. Hima. Sood, A. K.. Ganapathy, Rajesh.

|33| Differential Pd-nanocrystal facets demonstrate distinct antibacterial activity against Gram-positive and Gram-negative bacteria
NAT COMMUN, 2018, 9: 129.
Fang, Ge. Li, Weifeng. Shen, Xiaomei. Perez-Aguilar, Jose Manuel. Chong, Yu. Gao, Xingfa. Zhifang Chai. Chen, Chunying. Ge, Cuicui. Zhou, Ruhong.

|34| Role of outer surface probes for regulating ion gating of nanochannels
NAT COMMUN, 2018, 9: 40.
Li, Xinchun. Zhai, Tianyou. Gao, Pengcheng. Cheng, Hongli. Hou, Ruizuo. Xiaoding Lou. Fan Xia*.
期刊影响因子

17.694 (2021)
14.919 (2020)
12.121 (2019)
11.878 (2018)
12.353 (2017)
12.124 (2016)
11.329 (2015)
11.470 (2014)
10.742 (2013)
10.015 (2012)
7.396 (2011)
0.000 (2010)
20220703022350550175